REKLAMA

Marek Jurek - Nie rozmawiałem z żadnym klubem politycznym na temat kandydowania na stanowisko RPO

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2020-09-15 07:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM, a o poranku Radia TOK FM Marek Jurek powiedziałbym znany prawicowy polityk dzień dobry pan tak tak to Marku Jurku w Łodzi dobry dzień dobry dla państwa co bardziej zaskakujące, że polityk prawicowy czy znany chyba jedne drugie prawda jak wykonuje żadnego urzędu politycznego, która znany chyba jestem znany nazw przez rzecz czy jest odrobina prawdy w tych pogłoskach, że jest pan kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich po Adamie bednarze grona ludzi, których Rozwiń » bardzo celnie to znaczy Jacek polskiej administracji się Piotr Trudnowski Tomasz Terlikowski mówili o tym, że chcieliby, żeby taki urząd objęła kandydatem jest ten, kto jest wskazane przez marszałka Sejmu albo sport klub poselski czy inne rozumienie posłucha też posłowie raczej w Polsce w parlamencie nie porozumiewają ponad klubowe, czyli 35 posłów albo ktoś, kto prowadzi starania w tym zakresie nie rozmawiałem z ani żadnym klubem politycznym czy w ogóle z politykami w tej sprawie natomiast biorąc pod uwagę, że ja uważam generalnie ten urzędnikom problematykę za bardzo ważna jak bardzo się szerszej dla mnie to jest bardzo cenne, że grono ludzi, których samce nie uznała, że mój głos w tych sprawach może być ważne biorąc pod uwagę, że jestem przede wszystkim praktykującym publicysta to na pewno ten głos w sprawach praw obywatelskich wolności politycznej wszystkich praw pokrewnych bardzo wzmacnia także wszystkim wszystkim państwu, którzy takie poparcie wyrażali serdecznie dziękuję nie chciałbym poprzeć tej uroczystej miłej atmosfery, ale wydaje mi się, że ja zaproponowałem, że te jest jeden z manewrów środowisk Jarosława Kaczyńskiego lub jego samego, żeby raz jeszcze tanio i przyjemnie denerwować establishment demokratyczny liberalny, żeby doszło do zjawiska publicystycznie zwanego salon zawył oto po liberalnym Adamie, bo nawet przy walnym kogoś takiego, żeby wypuścili vide etyki z rąk, a to co powinno Marka Jurka taki dobry prawica jest dopiero się zachłysnął kawą na tylko problem polega w tym, że to nie Jarosław Kaczyński o tym mówi ani nie polityk PiS zdaje, że przychylnie na temat tej hipotezy mówiły pan poseł Barbary, który nie jest, które nie jest PiS-u, a ja mówię o tej sprawie ani PiS ani z politykami żadnego innego klubu nie rozmawia wprost jest taki głos opinii publicznej, które na szczęście istnieje, ale moim zdaniem to co bankowi jest bardzo charakterystyczne rzeczywiście opinia publiczna w Polsce źle działa skoro uważamy, że każdy głos w debacie publicznej musi być na pewno albo Sprawka Jarosława Kaczyńskiego albo jakiegoś salonu czy innej podobnej działającej w otchłani swoich gabinetów siły na chyba nie ma dymu bez ognia przekonanie, że to co widzimy w w sejmie czy Senacie to jest tylko tylko dodatek do prawdziwej polityki, która odbywa się w domu Jarosława Kaczyńskiego lub biurze PiS lub takich połączeniach nieformalnych mających wspólnego z polityką parlamentarną taka współczesna Polska lat na pewno ten pogląd wynika z tego, że u nas generalnie mandat poselski jest za słaby i opinia publiczna ma za mało kompetencji rzeczywiście czasami można odnieść wrażenie, że to opinia publiczna jest emanacją polityki nie odwrotnie powinna być rzeczywiście obywatelski pan z regionalną na to się problem każdy z nas już sobie z tym radzić pan publicysta ja również musimy jakoś tam by odbudowywać wiarę, że głos każdego człowieka, który zabiera głos spraw o sprawach publicznych proporcjonalnie coś znaczy proporcjonalnie niewiele da do rangi argumentów, które pod nasze będą zachęca przede wszystkim dziennikarzy, żeby interesować właśnie no jak mówił Sokrates argumentem, a mniej ludzi my na pewno pan rację, że polityka Polska ma dzisiaj wiele cech oligarchicznych, ale też nie ma pan wrażenia tak Obywatelską na to patrzę, że jest już przepaść nieprawidłowością jak pan mam akurat w ręku dobry Duszek przyniósł książkę prawdziwa historia tajnej misji Witolda Pileckiego brytyjski autor uznany bardzo jej książka wygląda bardzo ciekawą tek rano poczytywane i wie pan co myślę, że i, że grozi nam również to, że Witold Pilecki, ponieważ jest bohaterem wielu prawicowych wypowiedzi tej narracji takie niepodległościową antykomunistycznej to nimi niewiele czasu, a nawet coś tak zasłużony w szerokim znaczeniu tego słowa dla Polski stanie się upartyjnione znaczna część ludzi będzie uważała, że kieleckiego trzeba traktować nieufnie, bo on w cudzysłów jest z PiS-u, że niczego nie uratujemy takiego ponad partyjnego może dobrze było, żeby niektóre polskie urzędy na katar po oddanym ludziom zupełnie nie z tej banki około pisowskiej, ale panie redaktorze to, o czym pan mówi to zupełnie nie jest rzecz na dane, jakkolwiek to, że czują się z Dobrzynia słyszałem historię w Brukseli w Polskiej szkole, do której jak łatwo domyślić chodzą dzieci elity, że wtedy, kiedy miał być dzień Witold aparat PiS ludzkie pamiętajmy żony patronem Europejskiego dnia walki z totalitaryzmami nota przyp odniosłem głos zdaje się, że nie chcę plotkować, ale my, że osoby bardzo znana i że zaraz zaraz nie będziemy urządzać polityki szkoda także Granta obsesja jakiś niechęć do polskiej historii tak dalej nie jest rzeczą noża i nie to jest jakiś poważny problem inna rzecz, że sposób jak dzisiejszy mówi Stali też w jaki sposób to ma pan rację, że dany pas różnego rodzaju konfliktów społecznych pamiętam, kiedy przychodziłem na studia z kolegami myślę wtedy działali w ruchu młodej Polski 40 lat temu z kolegami lewicowej opozycji rozmawialiśmy, dlaczego dla was nie ma żadnego znaczenia walka podziemia niepodległościowego po wojnie w latach czterdziestych nie mówić o tym tak jak opozycja były protesty społeczne dopiero od czasu październikowych ma już nikt nie chodzę w odpowiedzi w jaki sposób w jaki sposób nie argumentowali, ale pan powiedzieć jedno, że oto pamiętna w latach dziewięćdziesiątych trzeba walczyć nie zdając ludzi, którzy wtedy byli spod ziemi tak jak Wiesław Chrzanowski zawsze miałem wrażenie tragedii, żeby musieli oddać hołd uczestnikom tragedii czy rzeczywiście dochodzi jakiegoś ogromnego analizowania historii tak jakby Niewiem historia Polski 50 starczy jeszcze temu była jedynie profil kuracja walki 2 zwalczających przyparty do władzy, ale myślę, że ta akurat, że to akurat nie ma wiele wspólnego z tym w jaki sposób w Polsce budować rzeczywiście instytucje pozarządowe to jest kwestia klimatu życia publicznego tego czy potrafimy naprawdę poważnie mówić o ważnych sprawach i tak to przeszliśmy do wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim z wczorajszego tygodnika sieci to jest taki wywiad no powiedziałbym jasno stawia sprawę, ponieważ wartości są zagrożone to będziemy silniej bronić w szkole będzie więcej tej tak dobrej patriotycznej historii będzie więcej wartości w domyśle katolickich narodowych nie będzie w Polsce w tej Irlandii, która stała się pustynią katolicką strzelającą ideologią LG BT zapowiada prezes Kaczyński no jestem wśród tych publicystów, którzy uważają, że metody którymi chcę się raz rozprawie, acz Jarosław Kaczyński z zagrożeniami dla tradycyjnego stylu życia i światopoglądu przyspieszą kryzys, tak więc jak PRL-owska szkoła przyspieszyła kryzys PRL-u, ale w sprawach historii trzeba być przede wszystkim w planie europejskim zawsze zachęcałem do tego, żeby takie wielkie wydarzenia, które miały znaczenie europejskie wzniosłe zwycięskie 15 sierpnia czy tragiczny jak 17 września było obchodzone wspólnie z wypadku 15września przede wszystkim z państwami zachodnioeuropejskimi 15 sierpnia pamiętajmy, że wtedy cała misja wojskowa kapitalnym golem z generałem wygląda w Warszawie 17września zaś państwa środkowoeuropejskie mimo musimy budować bardzo szeroko wspólna pamięć sposób i międzypartyjnej międzynarodowy musiałem nosimy budujemy w mówi wszystko w Polsce wie pan czy pada ofiarą sporów partyjnych i rzeczywiście potrzebne są instytucje, które powinny to przekracza on w swojej historii wtedy, kiedy kierowałem krajowa rada Radiofonii telewizji szkoda nie pracowałem jako już członek minister zawsze starałem o to, żeby to był organ autonomicznych możemy toczyć spory ideowe człowiek nie tylko może, ale powinien mieć się ogląda toczymy w swoim gronie, a nie przenosimy spory z zewnątrz Central partyjnych tak dalej podobnie wtedy, kiedy marszałek Sejmu uważałem, że prezydium Sejmu jest ostatnim miejscem, gdzie akurat za zamkniętymi drzwiami, ale rząd opozycja czy większość rządowa nie rząd, ale większość rządowa opozycja mogą spokojnie rozmawiać zastanawia się nad tym jak sprawę czy kryzys rozwiązywać myślę, że ten duch jest u nas potrzebne nie duch takiego upatrywała dnia jakiegokolwiek wykluczenia politycznego, bo akurat, jeżeli chodzi o ten urząd, którym pan mówi to on przez całe lata był zdominowany i to przez agresywna retoryka lewicy ogromny żal do tego w jaki sposób np. pan prof. Łętowska mówiła o prawie o ochronie życia jest obowiązująca w Polsce prawa do nich sięgnie do wywiadu z Cezarym Michalskim zobaczy jak zobaczmy w jaki sposób człowiek, który uchodzi za autorytet w dziedzinie prawa więcej praw obywatelskich może w takich sprawach mówi prof. Zieliński, który prowadzi jakieś kampanie przeciwko państwu jak nazywał para wyznaniowe Emu podczas gdy państwo, które rodzi rodziło się w latach dziewięćdziesiątych był po prostu wyrazem aspiracji Polaków opinii publicznej wtedy była bardzo zróżnicowana czy wreszcie na w tych sprawach, o których pan zacytował tutaj ten wywiad z prezesem Kaczyńskim pan Adam Bodnar Januszowi bardzo krytycznie ocenia jego rolę w czasie tego tęczowego piątku jego stosunek do praw rodziców w Polsce są prawem konstytucyjnym czy są przede wszystkim są prawem naturalnym, a ich rodzice popierają Tęczowy piątek nasze powinien po prostu odbyć szkolenia no tak problem polega na tym, że pan minister, bo nerwy wyrażał zaniepokojenie tym, kiedy rolnicy nie popierali pani to jest problem, dlatego że problem jest Europejski, a w komisji praw obywatelskich parlamentu Europejskiego mian taki sport Lech Elana nadal nim przewodniczący czy dyrektorem obecnie agencji praw podstawowych jego zapytałem w jaki sposób pan zamierza godzić swoje zaangażowanie w edukację LGBT z oficjalnie uznana przez Unię Europejska zasadą praw wychowawczych rodziców definiowania wychowania itd. powiedział, że prawa mniejszości są ważniejsze mówi pan tu jest naprawdę problem czy taki sposób regulować jak on dzisiaj jest przedmiotem tych sporów między partyjnych zupełnie inna kwestia jeśli wybierze prawica, którą znamy oby tak dobrze posługuje Polska posługuje się takim argumentem jak większość jest za nami to niech rządzą prawa większości, a jak mniejszość za nami to niech rządzi autorytet państwa, które akurat tak się składa mamy obecnie w rękach hipokryzja tutaj poprzedza upadek i towarzyszy mu idzie, zanim to jest ogromny problem dlatego, aby rządzący zachęca do tego, żeby jak najszybciej przedstawić na forum międzynarodowym projekt międzynarodowej konwencji praw rodziny, dlatego że są państwa szczególnie w Europie środkowej, które podzielają nasze wartości akurat na Polskę w jaki sposób porzuciła wtedy, kiedy w okresie rządu premier Kopacz się ratowaliśmy konwencja Istanbul skali potem podzielona została w nocy odwróciliśmy się plecami do takich państw jak Bułgaria Słowacja Węgry Litwa Łotwa Czechy, ale państwa są tak naprawdę Polska dziedzinie praw podstawowych praw ludzkich na forum Unii Europejskiej i w relacjach dwustronnych wielostronnych powinno prowadzić bardzo aktywna polityka taka poważna człowiekowi odczuć praw podstawowych, a nie wyłącznie owej dialektyki większości mniejszość, której pan mówi myślę, że pozwoliła bardzo wiele problemu rozwiązywać w sposób poważny przekonujący przynajmniej odnosi spory najwyższe na wyższy poziom autorem światłych rad dla polskiej prawicy był Marek Jurek dziękuję panu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA