REKLAMA

Mistyczne wodzenie na pokuszenie

OFF Czarek
Data emisji:
2020-09-15 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa moim gościem jest pan dr Sebastian Duda filozof teolog redaktor miesięcznika kwartalnika przepraszam więź dzień dobry witam serdecznie inna rodzina pani redaktor w najnowszym kwartalniku więź jesień 2020 cała masa interesujących artykułów m.in. artykuły pana dr Sebastiana Dudy jedna z nich dotyczący kryzysu kościele, ale zacznę, jeżeli pan doktor pozwoli Rozwiń » od artykułu także w tej sekcji dotyczącej kryzysu, którego autorem jest redaktor Zbigniew Nosowski, który pisze, że te problemy w kościele dzisiaj to przede wszystkim olbrzymi kryzys władzy w kościele, który przekłada się na utratę wiarygodności kościelnego nauczania pogłębiony dodatkowo przez umacniający się konkubinat kościelną państwowy efekty tych procesów dotyczą nie tylko wymiaru instytucjonalnego kościoła przekładają się niestety także na coraz powszechniejszy kryzys duchowości wspólnotowości i tożsamości kościelnej czytając artykuł redaktora Rostowskiego i Pański i inne teksty miałem wrażenie, że to właściwie chyba wszyscy w Polsce nie tylko teolodzy powinni dzisiaj zakrzyknąć byliśmy głupi na ja mam w każdym razie rzeczywiście tak spojrzeć na siebie mogę mówić dla siebie przede wszystkim tutaj to o jeszcze jakiś czas temu nie spodziewałem się takiego tąpnięcia, ale ów dziwny rok 2020 jest bardzo dziwnym rokiem także dla kościoła to jest taki punkt zwrotny moim zdaniem, gdzie katolicyzm jak mówią bowiem wiele razy pewnie punkcie zwrotnym przede wszystkim w kontekście skandali pedofilskich prawda, które trafią kościół od kilku dekad nie tylko w Polsce, ale w Polsce oczywiście problem jest coraz bardziej widoczne coraz bardziej się ujawnia właściwie, chociaż kilka lat temu już wiedzieliśmy jak to wyglądało w stanach Zjednoczonych Irlandii w Niemczech czy w innych krajach i wielu publicystów wielu teologów także ostrzegało ostrzegało polskich hierarchów kościelnych przed tym, żeby nie popełniać tych samych błędów te wszystkie błędy są popełniane są popełniane nawet jeszcze bardziej, dlaczego jeszcze bardziej, dlatego że się zmienił trochę kontekst, w którym funkcjonujemy ten rok jest bardzo ważny, dlatego że przez pandemia właściwa bardzo przez kilka miesięcy ludzie byli pozbawieni dostępu do uczestnictwa do żywego uczestnictwa mówi nam przez ekran telewizyjny, ale żywej liturgii i to teologicznie jest bardzo poważne wyzwania i Teo logicznie rzecz ujmując właśnie jako teolog ja uważam, że to jest znak czasu kolejny znak czasu prawda dla kościoła nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, który pokazuje męża całą tą wspólnotą całą tą instytucją coś się dzieje i dzieje się coś niezwykłego coś to nie miało miejsca od wieków tutaj raz zwracaliśmy wielokrotnie uwagę, że kryzys kryzys pedofilski tzw. kryzys pedofilski to jest największy kryzys od czasu reformacji, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo zachodnia, ale tak nie jest tylko ten wymiar kryzys pedofilski okazuje się jednym z tych wymiarów inny tak właśnie kryzys władzy, którym pisał Zbigniew Nosowski tutaj pisze bardzo wyraźnie w Polsce to jest oczywiście ten konkubinat jako nazywa władzy i kościoła, ale są inne sprawy tak właśnie pandemia się przyczyniła do wzrostu procesów sekularyzacji innych niż w Polsce na świecie bez wątpienia myślę, że statystycy kościelni będą nam to prawdziwie wyliczali niedługo, ale ta wydaje się dość oczywista, a do tego na nałożyło się coś, o czym miał już pisze w kwartalniku także czyni to co ja nazywam kryzysem duchowości i czego znakiem były afery, czego objawem symptomem były ujawnione skandale w we wspólnotach nowych, ale nie tylko, bo nie chodzi tylko wspólnotach na nowo charakterze seksualnym, ale tym razem dotyczące nieletnich, ale wykorzystywania seksualnego osób dorosłych kościele myślę, że o tym warto porozmawiać bo kiedy mówimy o skandalach pedofilskich w kościele to kiedy mówimy to w Polsce coś co do rozmów dobrze to kościół Polski tymczasem okazuje się, że to nie jest tylko specyfika kościoła polskiego, że to jest problem kościoła katolickiego na całym świecie ich warto właśnie porozmawiać o tym, że to nie jest tylko Polska i to dzieje się w innych państwach czy w innych wspólnotach panu to właśnie pisze w swoim tekście zatytułowanym mistyczne wodzenie na pokuszenie no właśnie Polska wydaje się nam tak lub, ponieważ katolicyzm jest ciągle mocny w Polsce jest jakby takim nietypowym przykładem no niektórzy konserwatyści w ogóle, jeżeli przez długi czas, że pewne procesy, które dotyczą, jakby całego kościoła na świecie nie dotknął Polski co okazało się wiarą naiwną mamy do dokładnie bardzo podobne problemy bardzo podobny schemat, jakby rozpadu instytucjonalnego instytucja się nieważna nieważna musisz tego wrażenia rozpad nie znaczy upadek oczywiście katolicyzm już wielokrotnie pokazał, że ma pewne siły żywotne, która nie wie nawet w okresie po okresach rozpadu ujawniają się na, tyle że te instytucje w jaki sposób podnosi czy wspólnota w jaki sposób podnosić, ale to że, że z kryzysem mamy do czynienia jest oczywista to mistyczne chodzenie na pokuszenie, żeby wyjaśnić słuchaczom, o co chodzi o tytuł może być zagadkowym w lutym tego roku jeszcze przed pandemią świat katolicki w ogóle świat obiegła informacja, że żałoba nie założyciel bardzo znanych wspólnot o nazwie Arka, które się zajmują niepełnosprawnymi intelektualnie osobami wielu lat uważany za ikonę katolicyzmu przede wszystkim francuskiego czy frankofońskiej, ale nie tylko, bo to świecki świat mówi były dlatego, że ma w maju zeszłego roku żądanie był to świecki teolog filozof, który właśnie założył tam wspólnota ikoną intelektualnych katolicyzmu we Francji był tak naprawdę ktoś bardzo bardzo istotną uczestniczący w debatach publicznych na równych prawach nie wiem myśliciela ateistycznym czy laickim w Polsce to sobie trudno wyobrazić może, ale we Francji no katolicyzm intelektualny jest wobec obecnie traktowany w mediach jako coś marginalnego notował nie był takim chlubnym wyjątkiem występował z największymi tuzami jak myśli francuskiej jak mówiono jako taki równy partner w tych dyskusjach, a jednocześnie miał tę opinię właśnie takiego wielkiego świadka chrześcijaństwa ze względu na tę działalność Warce i wspólnotach wiara światło, które są, jakby związane z Arką także i to się zajmują niepełnosprawnymi intelektualnie i okazało się i Arka międzynarodowa publikowała bardzo taki suchy rzeczowy raport, w którym przedstawiła dane na temat tego, że zachowanie w okresie celnymi 35 lat 19702005 roku wykorzystywał seksualnie albo dopuścił się wykorzystania krzywdy seksualnej na co najmniej 5 kobietach te panie się nie znały nawzajem w różnych miejscach w różnych okolicznościach wspólnot Arki na świecie ponad 100 kilkadziesiąt w tym momencie oddaje się o sobie nie wiedziały, ale schemat był bardzo podobny wszystko się działo w ramach prowadzenia czy też kierownictwa duchowego było podszyte pewną taką mieszanką pseudo mistycznych mówi pseudo, dlatego że niektórzy opierają się prawdziwa tzw. prawdziwa autentyczna mistyka prowadzi do doskonałości duchowej doskonałości moralnej w tym przypadku tak nie było w każdym razie w ramach wprowadzenia duchowego pojawiły jakieś elementy mistyczne intelektualna duchowa, która skutkowały tym morza ziołowa nie dopuścił się wykorzystywania podlegających mu w tym kierownictwie duchowym kobiet co więcej okazało się, że to nie jest jedyny przypadek tzw. nowych wspólnotach francuskich, do których należy Arkad nowe wspólnoty to jest takie bardzo ciekawe zjawisko fenomen, który się pojawił w okolicach Soboru Watykańskiego drugiego mieszkańca nie to to proszę kończyć panie panie doktorze to jest właśnie chciałbym, żeby się na ścieżkę zawiesili, a po informacjach powrócimy do do tych nowych wspólnot do mistycyzmu i też do no właśnie jakiegoś takiego sacrum Profanum, czyli też erotyki w pismach mistyków państwa moim gościem jest pan dr Sebastian Duda filozof teolog redaktor kwartalnika zjeść w najnowszym kwartalniku tekst jedne z tekstów to mistyczne wodzenie na pokuszenie autorstwa dr Sebastiana Dudy informacje o dziś od 20 po informacjach wracamy do programu off czarek czarek państwa moim gościem jest pan dr Sebastian Duda filozof teolog redaktor kwartalnika więź najnowszym kwartalniku jesień 2020 na temat numer można powiedzieć dotyczy kryzysu w kościele i w tym w tym myśl kwartalniku przepraszam kilka tekstów dr Sebastiana Dudy jeden z nich zatytułowany mistyczne chodzenie na pokuszenie, o którym zaczęliśmy rozmawiać pierwsze części naszej rozmowy powrócimy do tego tematu i do tego fenomenu nowych wspólnot właśnie trzymane są to są takie grupy, żeby wyobrazić sobie łącząca świeckich także rodziny z osobami, które podejmują życie konsekrowane, czyli są de facto zakonnikami bądź mnichami bądź mieszkami żyją razem kierują się pewną duchowością to był taki znak firmowy katolicyzmu francuskiego przez kilka dekad posoborowych silnie naznaczony duchowością charyzmatyczną tzw. czyli podobną nie wiem do tego co jestem jako talizman protestantyzm współczesnym, ale nie tylko miały bardzo jak różne też propozycje duchowe i były znane były takim znakiem firmowym jako mimo wszystko dowód na żywotność katolicyzmu francuskiego laicyzmu mającym się mocno społeczeństwie i okazuje się, że bardzo wiele z nich jeśli nie większość zostało dotkniętych właśnie taką sytuację, jakiej mówiłem, czyli mniej więcej to co spotkało podopieczne żądanie gra w tym samym mieliśmy do czynienia w innych wspólnotach często to był one były załogi nakładane albo prowadzone przez ludzi nawet bliskich ani Eurovia nie założył Arkas pewnym dominikanina Tomasza chwili pan, który miał brata, który z kolei założył bardzo znanym teologiem duchowości Marii Dominik Filipin filozofem specjalistą od filozofii elastycznej Uniwersytecie we Fryburgu wykładała, bo taką postacią medialną w latach siedemdziesiątych we Francji pokazał się w telewizji także on z kolei zakład założył wspólnotę Świętego Jana są także inne grupy np. wspólnota błogosławieństw i o tym wiemy od paru lat, jakby wiemy, że tam dochodziło do tego typu ekscesów, gdzie łączono pewną duchowość o charakterze mistycznym z pewnymi, jakby intelektualnymi filozoficznymi fundamentami często się odnoszono do Tomasza z Akwinu np. do Biblii oczywiście i z tej mieszanki powstawało coś co jednak prowadziło do realnej krzywdy osób w tym uczestniczących co więcej to jest chyba najbardziej niepokojące w tym wszystkim wydaje się, że to miało charakter systemowy to znaczy, że było w jaki sposób limitowana powielane w tych grupach to zachowanie, czyli to nie chodziło tylko przykład, jakby tych ojców założycieli czy ich założycieli owych wspólnot to oni proponowali pewien typ duchowości, który moim zdaniem prowadził do tego typu per wers perwersji do tego typu dewiacji w ramach tych wspólnot co pokazały już raport niektórych z nich przede wszystkim wspólnoty Świętego Jana założonej przez Marię Dominik Filipa, a także wspólnoty błogosławieństw innej takiej bardzo ważnej grupy we Francji, gdzie wyraźnie dochodziło do, jakby jak mówią systemowym wykorzystanie to znaczy, że np. kilkudziesięciu zakładników we wspólnocie Świętego Jana dopuściła się czynów podobnych podobnie niegodnych podobnie perwersyjnych jakich założyciel właśnie mali Dominik chwili a w jaki sposób panie doktorze mistyka może prowadzić do deprawacji seksualnej jest to jest jakby pytanie, które ja sobie zadałem, dlatego że znamy przecież teksty stare bardzo teksty mistyków i no to jest tak właściwie no ogólnie przyjęta albo to jest ogólna wiedza, że bardzo często te teksty mistyczne są pełne erotyki no tutaj takim najbardziej znanym chyba przykładem ze względu na wybitną wizualizacja jest przypadek świętej Teresy wielkiej świętej Teresy zabili szesnastowieczny hiszpańskiej karmelitanki i wszyscy chyba znamy rzeźbę Berniniego Santa Maria della Vittoria w Rzymie ekstaza świętej Teresy właśnie kobieta w ekstazie zakonnica w ekstazie bardzo to jest czytelne na jej twarzy w PARP może prawda wyryta i obok Chyrów prawda wyciągające strzałę, którą mają przebić słynny psychoanalityk francuskim Jacques lokalu od razu mówił, że tak wyobrażenie kobiecego orgazmu i dlatego po budzi niepokój, ale mówił nie tylko samym tekście świętej Teresy właśnie o tej rzeźbie Berniniego, która rzeczywiście ja zawsze też miałem zresztą piszą o tym w tym tekście jak ten stawałem w tym kościele w kaplicy tego gościa przed tą rzeźbą jakieś takie poczucie zażenowania zakłopotania, że patrzy może na to na co nie chciałbym do końca patrzeć jednak pan patrzy jednak pan walczył tak jednak patrzyła, ale wszyscy patrzą na bal jest to bardzo intrygujące sam ten tekst nie wydawał mi się aż tak jak laka na oczywistym, ale teraz, kiedy jak po ujawnionych przypadkach francuskich także innych przypadkach na mniej znam, bo jednak poświęciłem uwagę głównie tym francuskim rzeczą w tym francuskim sprawą przeczytam ponownie różna znanymi fragmenty i świętej Teresy wielkiej i ci wcześniejsze późniejszych autorów także autora, bo to nie tylko to nie tylko kwestia kobiet od razu powiem, ale ale, ale zdarzało się na wiemy, że ten element komponent erotyczne bardzo się łączy silnie zapisem mistyczne na jej postanowiłem jakiś sposób się przejrzeć na tyle na ile mogłem tak skrótowo w tym czasie to zrobić jeszcze raz pewnym sprawom w chrześcijaństwie znanych, które wydawały takie ono bardziej niewinne niż teraz o tym myślę i mniej więcej do dwunastego wieku powiem obrazu, mimo że w kanonie biblijnym znajduje się 5 erotyczna powiem erotyczny 5 nad pieśniami oczywiście, ale tłumaczono alegorycznie jako alegoria związku Chrystusa kościoła w chrześcijaństwie do dwunastego wieku raczej nie mieliśmy tego typu literatury mistycznej, której ten komponent erotyczny byłby tak silne sprawa się zmienia dwunastym wieku za przyczyną bardzo wybitnego teologa cysters Świętego Bernarda skwer, który napisał cykl homilii poświęconych pieśni nad pieśniami i tam rozwinął bardzo specyficzną taką teorię z tą opieką właśnie erotyczną pocałunków no niby duchowych, ale jak dobrze spojrzeć na chrześcijańską antropologię to niemożna tak bardzo tego jak elementu duchowego to co jest niewłaściwe eksponować kosztem cielesności więc, ponieważ człowiek jest jednością psychosomatyczne, więc to co duchowe na pewno znajdują odwiedzać odzwierciedlenie w ciele jest pocałunki prawda, o których pisze Bernard cała taka duchowo duchowość tzw. miłości lub jej część to był, jakby początek bardzo takiego żywego nurtu w literaturze chrześcijańskiej Zachodu już trzynastym wieku pojawiło się mnóstwo tekstów mistycznych pisanych przez opisywany głównie odpowie, bo nie zawsze to kobiety umiały pisać to jest inna sprawa miała kierowników duchowych to też mi się teraz wydaje podejrzane, którzy zapisywali, jakby ich wizję i ich doświadczenia i tam mamy bardzo powiedziałbym konkretne przykłady bardzo konkretne seksualna odniesienia opisy, która od, która mają na celu opisy opisanie związku duchowego tych kobiet z Chrystusem za pomocą języka seksualna do tej pory uważano bowiem o teoretyka literatury historyka literatury, że był to skutek tego, że dwunastym trzynastym wieku pojawiła się poezji Trubadurów rowerów poezja miłosna i Zagarów w związku z tym, jakby pewne to poseł literackie krążyły po Europie były wykorzystywane właśnie w ten sposób także w tej literaturze mistycznej ja nabrałem niepewności co do tego tłumaczenia przed, przyglądając się raz jeszcze w tym tak stoją te teksty cytuje w tym moim eseju cytuje tam mi taką flamandzkiej mistyczki Hadło Chimek tylne z Magdeburga święto aniele swą linię Kamilka zawał zresztą papież Franciszek i są to niepokojące do niepokojąco dosłowne obrazy, z którymi na pewno nie bardzo sobie rodzic radzi taka typowa katolicka teologia moralna raczej nie bardzo wiadomo co zrobić wtedy, kiedy kobieta opisuje np. jak staje naga rozbiera się w ekstazie przed krucyfiksem albo jak ma wizję wchodzenia do grobu Chrystusa wielką sobotę prawda tu dzisiaj do niego i oni obdarza pocałunkiem mówią, że już nieraz robił prawda jak traktować np. taką duchowość, że małżonkowie postanawiają odtąd przestać współżyć seksualnie ze względu na to, że kobieta chce się poświęcić absolutnie Chrystusowi w związku z tym zaprasza dosłownie zaprasza Chrystusa do swojego łóżka oczywiście, ponieważ to są teksty jak wiemy często nie wiemy nawet kiedy mistyczki żyły nasze wiemy, kiedy żyły morza, ale nie znamy dokładnych dat urodzenia śmierci ani nie wiem kolei losu wiemy, że niektóre wizje były spisywane przez właśnie kierowników duchowych, ale pan bardzo takiego ma mało materiału zewnętrznego moglibyśmy wykorzystać do i oceny interpretacji tego wszystkiego natomiast analogię czy powiedzmy niepokojące punkty styczne między tym co teraz ujawniło na temat nowych wspólnot francuskich nie tylko nowy wspólną zresztą od razu powiem dlatego, że to dotyczy także zakonów takich regularnych we Francji tutaj jest taka ciekawa sprawa, że katolicy francuscy świeccy parę lat temu niejako przymusić biskupów francuskich do tego, żeby sprawa została dogłębnie zbadana także w klasztorach francuskich i wyznaczono, jakby na głównego badającego tę sprawę opata wielkiej kartuzji, czyli mnicha, który przez ostatnie parędziesiąt lat przebywał u siebie w celi w związku z tym mówiąc kolokwialnie wydawało się, że on na pewno nie jest umoczony w te wszystkie afery i zrobił badanie wyszła książka szczepieniem nie ma niestety parę miesięcy temu po francusku, która po przedstawił jakby to, czego doszło w trakcie tych swoich Inspekcji w różnych klasztorach wspólnota francuskich, ale już są wywiady z nim w mediach i to są sprawy nad wyraz niepokojące mamy pana znaczenia pewnym systemem wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM państwa moim gościem jest pan dr Sebastian Duda filozof teolog redaktor kwartalnika więź informacje o dziesiątej 40 po informacjach wracamy do naszej rozmowy wcale państwa moim gościem jest pan dr Sebastian Duda filozof teolog redaktor kwartalnika więź w najnowszym kwartalniku m.in. artykuł pana doktora zatytułowany mistyczne wodzenie na pokuszenie przed informacjami nie wspomniał pan mistyczki m.in. Tomasz Tyl z Magdeburga flamandzką berlinkę właśnie idę chyba warto skoncentrować się też na na rynkach bo, bo to jest szczególne szczególna wspólnota jak gdyby poziom geneza Beliny też nie jest bez znaczenia w całej tej dyspucie to prawda w Polsce są słabo znana, aczkolwiek mieliśmy Regina, że w Toruniu poświadczonej we Wrocławiu przynajmniej co to było Otóż to była to było takie wspólnoty świeckie kobiet tworzone dwunastego w trzynastym wieku później także ci ostatni berlinki kilka lat temu zmarły w Belgii, więc tam fenomen, który trwał do 2001. wieku, dlaczego świeckie wspólnoty one próbowały się łączyć to było często wdowy to był często na miarę niezależne kobiety finansową, ale nie tylko, które chciały żyć, jakby głębokim mieć głębokie doświadczenia duchowe we wspólnocie, ale unikały klasztorów unikały zgromadzeń zakonnych, która w dwunastym trzynastym wieku były siedliskiem do okropnych rzeczy kobiety mniszki były bardzo często wykorzystywane seksualnie przez kler to mamy wielokrotnie poświadczone w źródłach jest to taka reakcja na to, że właśnie nie idziemy do klasztoru, ale tworzymy często pod miastem obok miasta, bo nie wiem w dzielnicy jakiegoś miasta takie mini miasteczko taką wspólnotę prawda, którą tworzyły kobiety miały tam jakiegoś mistrza swojego duchowego i tworzą miały także określoną duchowość begina duża najczęściej powstawały w krajach wolno niemieckich właśnie w nich Garland dach stąd jedna z najciekawszych mistyczne, których Jar kuria tam wspominam nie tłumaczono za bardzo na Polski w Czechach było ich Jadwiga Graban bądź Antwerpii nie wiemy dokładnie, która rzeczywiście pozostawiła po sobie wspaniałą taką literatura mistyczna być może jest to na jej najlepsza literatura, jaką dotąd napisano w ogóle w języku niderlandzkim, a pochodzi z trzynastego stulecia i tam też, jakby mamy te motywy erotyczne ma sama mocno podkreślone Matylda z Magdeburga też byłaby Gim koło, chociaż później została mniszką w takim klasztorze w el Che w Niemczech, gdzie były też inne mistyczki i jak mówi, ale berlinki begina, że to była reakcja, jakby na zepsucie moralne klasztorów, toteż w tym kontekście czekam a, czyli mamy nie tylko ten kryzys, który pisze Zbigniew Nosowski dotyczący władzy czy struktury, ale także kryzys duchowości, o którym pan pisze w swoim tekście mi to jest bardzo niepokojące to znaczy oczywiście dochodzi, jakby kolejna sprawa jak mówię wychodząc od tego, że to naprawdę były to była duma katolicyzmu francuskiego to nowe wspólnoty uważało się one proponują nową duchowość katolicką, której jest duży zakres wspaniałym prezentem aktualnie dobrze umocowana, która jest głęboka i nagle mamy do czynienia z tego typu aferami jest w ogóle pytanie o VAT za podstawowy co takiego umożliwiło może być to wadliwe stosunki władzy rozmawiałam z ojcem Jackiem Prusakiem niedawno już po napisaniu tego tekstu, czyli no znany jezuita psychoterapeuta jednocześnie im bardzo dobrze obeznany jak psychologicznych mechanizmach i uwodzenia tak dalej mówi uczciwie wszystko to jest dobrze opisane w literaturze psychologicznej mamy tam nie mamy do czynienia z efektem aureoli z tym guru prawda i jeszcze z taką sytuacją, że wiele osób bardzo chce wielu wierzących osób bardzo chcę niewierzących czasem także bardzo chcę mieć doświadczenia mistyczne uważa też po prostu coś na intensywniejsze go najpiękniejszego co można cały co może w życiu spotkać, a niebezpieczna kombinacja polega na tym np. nie wiem orgazm włączamy tego typu schemat jak mamy jedno drugie nota czegoś co chcieć więcej można można rzec na mój takim profesor specjalista mistycyzmu właśnie flamandzkiego 13 wiecznego PIT-y Omar wykładowca w Lowanium odpowiadał duża jest dla niego jednak jak się wczytać dobrze pisma mistyków kryterium takiego autentycznego doświadczenia mistycznego mówi w kontekście autentycznych doświadczeń takich wywoływanych np. przez narkotyki, bo trzeba było coś z tym zrobić tak nowa po narkotykach mamy bardzo specyficzne doświadczenia często mówi, że kryterium takiego autentycznego doświadczenia mistycznego dla niego jest to po przeczytaniu tak PiS, że ona przychodzi nagle niespodziewanie nie jest za pośredniczą one przez nic nie jest wywoływane przez nich żadne środki chemiczne i przez żadne nie wiem techniki prowadzące do tego po prostu przychodzi nagle i jestem pewien, jakby do czytania schemat w tym wszystkim tutaj mamy pewien typ duchowości przez prowadzenie mówi w przypadku pani przypadku braci Filipów w przypadku brata Efraima ze wspólnoty błogosławieństw, bo ewidentnie skompilowane pewnych tabeli wszystko bardzo dobrze wykształceni w teologii chrześcijańskiej się i pismach, jakby chrześcijańskich historycznych ludzie, więc nie znali pisma mistyczne i Bernarda Skerla, który mówił oni na pewno pisma mistyków i oni stworzyli z tego taką kompilację prawda te o teoretyczną, która miała służyć za podstawę doprowadzenia do kierownictwa duchowego i kończyło się jak ja się kończyło znaczy za każdym razem takimi bardzo trudnymi przypadkami co ciekawe to jest dla mnie jakby taki na jej największy z tym problem ja nie jestem pewien do końca przyznał się od razu panu państwu czy oni nie mieli jakich doświadczeń głębokich to znaczy oni naprawdę nie wierzyli w to, że mająca autentycznego idei, że to był, jakby jeden z motywów, które skłania te osoby podlegające do tego żeby, żeby wchodzić w takie niedobre związki to te osoby podlegające często nie potrafiły nawet wyrazić swoje kontuzje miał doświadczały czegoś takiego brakowało języka nie potrafiły po prostu stwierdzić, że są skrzywdzone bardzo często były zakochane w tych swoich mistrzach dosłownie bardzo często były prowadzone tak pytam się sam siebie czy to byli po prostu drapieżcy seksualni, którzy wykorzystywali cynicznie to przez wiele dziesiątków lat te wszystkie pisma teorie do tego, żeby uwodzić, żeby krzywdzić czy też po prostu weszli tak głęboko zapętlił się tak głęboko w tym wszystko wszystko że, że już ani oni ani tym bardziej ich podopieczni nie wiedzieli w czasie pakowali coraz bardziej ja może jakieś badania się pojawią będzie rozstrzygnięte, dlatego że na razie mamy dość suche raporty jak mówiono głównie statystyki co gdzie, kiedy jak i dla osób itd. natomiast nie bardzo mamy klucz do tego, żeby opisać co co to oznacza panie doktorze dla nowych wspólnot dlatego radziłbym krajobrazu duchu duchowości religijności Francuz to jest tragedia to nie tylko chodzi o Francję, bo to się pojawia mówiona i w krajach latynoskich i w Niemczech Austrii we włoszech także mamy dane co do tego ja wiem paru przypadkach w Polsce już, które nie są nagłośniona, ponieważ wiem powiedzmy z drugiej ręki nie będę teraz o tym mówić, ale problem jest jakby który nie dotyczy tylko Francji co to znaczy co to oznacza dla tych wspólnot przede wszystkim jest to dramat dla ludzi, którzy autentycznie tak są zaangażowani np. jak dla ludzi z Arki, którzy są zaangażowani w tę pomoc dla ludzi niepełnosprawnych intelektualnie uczyni z tego swój cel życiowy swoje zadanie życiowe są pracują po prostu starają się jak i najlepiej prawda jak najbardziej mogą to się okazuje, że jakby fundatorzy, a być może duchowość, którą zaproponowali duchowość zaproponowanie nie jest jakby niewinna i obojętna jakikolwiek sposób może prowadzić jak mówię, ponieważ mamy do czynienia często z charakterem systemowym tych zjawisk do realnego wykorzystywania przez to, że jest stosowana, jakby aplikowane jest jakiś sposób realizowana w tych wspólnotach też bardzo niepokojącą wspólnota Świętego Jana założona przez Marię Dominik Filipa po paru latach, jakby śledztwa w zeszłym roku odbyły się 2 kapituły tej wspólnoty tam doszło do zmiany jej szefa, ale w listopadzie zeszłego roku oni stwierdzili, że ich założyciele ani do mali Dominik Filip nie może być żaden sposób uznawany przez nikogo za model życia, a jego duchowość jest najwyższym stopniu podejrzana to jest autor, który jest także znany w Polsce jest bardzo wiele tłumaczeń jego tekstu są tłumaczone i książki był popularny w latach dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych, więc sytuacja jest tak powiedziałby także nie wiem nie obojętne dla ludzi, którzy jak myśli, zanim tutaj u nas, ale odcięli się od niego jest pytanie co dalej dlatego, że jeżeli założyciel robił to co robił prawda jeszcze zaproponował typ duchowości, dzięki któremu ta wspólnota powstała to co istnieje teraz wspólnota Świętego Jana, jaki tutaj ma charyzmat, jaki cel i co to może być na to oznacza absolutny, jakby to absolutna taką destrukcję wewnętrzną w ramach tych wspólnot już nie mówię, że tam ludzie się boją przechodzić, więc kolejne afery są w mediach ujawniano kolejne skandale nie przychodzą na fotel skompromitowana jak pan pyta co to oznacza myślę, że niestety będą powoli wymiera, że ten typ katolicyzmu czy ten ruch katolicyzmie będzie się powoli kończyć nie wiem, jaka będzie przyszłość Arki oni będą w stanie, jakby zintegrować siebie stwierdzić, że na pracę w vanie no to jest 1 sprawa to co oni robią przynosi realne dobra to także spory problem z postacią zdanie, bo trudno zaprzeczyć że cała działalność Arki na rzecz niepełnosprawnych intelektualnie moralnie godziwe moralnie bardzo, jakby wysoko zawsze oceniana dla tak jak Kumar w zeszłym roku wanie niektórzy krzyczeli Święty natychmiast Santo subito na i tym większy jest szok dla wielu zresztą ja jakaś bardzo przez bardzo wiele lat słucham podziwiałem nie znam osobiście na mieszkając we Francji miałem, jakby tak jak mówię tutaj państwo do czynienia z nim i w mediach takich spotkaniach powiedział w kościołach paryskich np. to to to jest szokujące znaczy nie wiadomo co z tym zrobić dla mnie to jest jak kolejny symptom kryzysu ukryta przed kościół jest nie tylko skandale seksualne nie tylko kryzys władzy nie tylko wnioski z polityką, ale kryzys duchowości, który ma, jakby 2 aspekty 1 to właśnie także kryzys liturgii i całe jak wspólnotowości to co się w teologii nazywa sakramentalne ością kościoła, czyli te święte znaki, do których nie ma dostępu wielu ludziom okazały się niepotrzebne w tym roku po w czasie pandemii, a drugi no właśnie kryzys duchowości, którą proponuje katolicy skrywają się kończy właśnie takim moralnym bagnem bardzo bardzo dziękuję panie doktorze najnowszym kwartalniku więź teksty m.in. o kryzysach naszego kościoła jak głosi okładka państwa i moim gościem był pan dr Sebastian Duda filozof teolog redaktor kwartalnika więź informację już za kilka minut o godzinie jedenastej, a po informacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA