REKLAMA

Jak przebiega procedura wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich?

A teraz na poważnie
Data emisji:
2020-09-15 12:30
Prowadzący:
Czas trwania:
07:08 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kolejnego programu to prof. Marek Chmaj konstytucjonalista dzień dobry dzień dobry witam serdeczne jedynym dotąd zgłoszonym kandydatem na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich jest Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, ale w dzisiejszym poranku Radia TOK FM pojawiła się nowa kandydatura mianowicie Marka Jurka to właśnie Marek Jurek był gościem programu i jak twierdzi wielu publicystów prawicowych zgłasza jego kandydatury, chociaż tak naprawdę takiej mocy prawnej jak rozumiem nie ma termin Rozwiń » się termin się skończył na rozumiem że jedyna w tej chwili kandydatka to Rudzińska bluszcz na to wygląda na jedyną kandydatką zasadne będzie głosowanie pamiętajmy, że rzecznik jest powoływany organ Konstytucyjny w dłuższym uchwała Sejmu wymaga następnie skody Senatu, czyli uchwały wyrażającej zgodę na kandydaturę, która została przegłosowana w sejmie stąd musi być kompromis pomiędzy Izbą pierwszą drugą, a właśnie tutaj rozumiem, że cały pies pogrzebany, ponieważ no jak wiemy w Senacie koalicja rządząca nie ma większości, czyli potencjalny kandydat musi być uzgodnione także opozycji tego wymagała kultura polityczna, ale pamiętajmy, że cena nie może sam zgłaszać kandydatury ani może kandydatura pierwszy głosować do Izby drugiej trafiają tylko wyłącznie te kandydatury, które pozytywnie prawidłowo przeszły procedurę w sejmie kandydata randa rzecznika praw dodaje wasz marszałek województwa jest to 5 kołków, a to w przypadku wielu ale, żeby część procedurę sejmową należy uzyskać większość bezwzględna głosów no właśnie jak pan ocenia szanse Marka Jurka to znaczy, żeby w ogóle taka kandydatura pojawiła się w całym Sejmie najpierw parlament musiałby odrzucić związane z rodzin, skąd bluszcz zależy od tego kandydatura ta została zgłoszona wyraźnie w sprawach da się 1, więc głosowanie w areszcie, aby kandydatur pamiętajmy, że grzesznik musi się wyróżniać wiedzą prawniczą, a ten, kto ani profesorze bardzo przepraszam, bo jakość naszego połączenia jest strasznie słaba jak próbuje się z panem połączyć raz jeszcze warto się z nami zostać za chwilę po raz drugi spróbuje się połączyć z prof. Markiem majem konstytucjonalistą i będziemy rozmawiali o nowym Rzeczniku Praw Obywatelskich ja przypomnę, że kadencja Adama Bodnara zakończyła się 9września jest już z nami pan profesor ma nadzieję, że słyszymy się lepiej dla pana sprzedawcę tamtejsza witam serdeczne my też słyszymy pana wreszcie, dobrze więc panie profesorze krótko mówiąc co będzie jeśli parlament nie uzgodni nowego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich to znaczy, gdy Sejm będzie zgłaszał kolejnych kandydatów Senat ich odrzuca będzie tak jak pat, ale ustawodawca przewidział taką możliwość, a Adam Bodnar będzie rzecznikiem tak długo aż nie pierze się jego następcy chcę nie chcę, ale musi o tym, że jest to rozwiązanie przyjęte ustawą być może PiS zrealizuje swoje pogróżki czy zapowiedź, iż dokona nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich i np. towar woła instytucję osoby pełniącej obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich do czasu wyboru przez Sejm Senat takie rozwiązanie oczywiście będzie niezgodne z konstytucją sprzeczne z tymi przepisami, które wyznaczają rolę rzecznika sposób jego powołania, ale no ja uważam, że to nie jest niemożliwe, więc możemy się doczekać zmiany sytuacji, ale byłoby to byłoby to sobie są prawne prawda tego typu ustawa oby to działanie absolutnie sprzeczne z przepisami konstytucji rzecznik musi mieć nie tylko wysoki autorytet, ale także legitymację, ale formacja wynika z tego, że jest wybierany przez Sejm za zgodą Senatu, czyli przez obie Izby polskiego parlamentu i legitymacji zastąpić niemożna okrutnymi działaniami ustawodawczym nikt zatem należy czekać aż będzie znaczona kandydatura kompromisowa poza tym pamiętajmy rzecznik musi stać na straży wszystkich wolności praw człowieka obywatela, które są w konstytucji, a zatem musi bronić nie tylko równości, ale także przeciwdziałać się dyskryminacji jakiejkolwiek przyczyny m.in. ze względu na orientację seksualną napaść pani profesor jeszcze raz Reasumując, kto może zgłaszać kandydaturę Rzecznika Praw Obywatelskich mamy 2 podmioty albo marszałek Sejmu albo grupa co najmniej 35 osób, a zatem tych kandydatur może być zgłoszonych nawet kilka Sejm musi nad nimi głosować osobno, a ca osoby wskazane przez Sejm uważa się tą, która uzyskała większość bezwzględną ważnie oddanych głosów większość bezwzględna niestety kiedy dla głosuje ponad połowa posłów, a osoby utrzymujące się niczym wpływają na wynik głosowania Zamościa uzyska w cenie połowy głosujących szaty chorą, czyli przy obecności mamy 230 posłów bardzo serdecznie dziękuje za te wyjaśnienia prof. Marek Chmaj konstytucjonalista był państwa moim gościem i to wszystko co przygotowaliśmy dla państwa z Bartłomiejem pogranicznym Dragan zrealizował Szymon waluta za chwilę informacje Japonii zapraszam na raport gospodarczy w imieniu Tomasza sety Mikołaj Lizut do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA