REKLAMA

Czy rząd ozusuje wszystkie umowy zlecenia?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2020-09-16 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:19 min.
Udostępnij:

Rząd po raz kolejny wraca do pomysłu ozusowania wszystkich umów zlecenia. I choć ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, rozwiązanie budzi spore wątpliwości zleceniobiorców i zleceniodawców.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarcze dzień dobry państwu Tomasz Peta przed mikrofonem zaczynamy raport gospodarczy Radia TOK FM jest 1243 na początek dzisiejszego programu zabieram państwa do polskiej stolicy zimna, czyli do Suwałk, bo dziś tamtejszy sąd Sąd Okręgowy zdecydował w głośnej sprawie pewnie państwo słyszeli na pewno państwo słyszeli na antenie Radia TOK FM chodzi o sprawę ekspedientki, która 2 tygodnie temu w Sądzie Rejonowym, czyli w sądzie niższej instancji usłyszała wyrok Rozwiń » musi zapłacić 100złotową grzywnę za to, że nie chciała obsłużyć klientki, która w sklepie odmówiła założenia maseczki dziś Sąd Okręgowy rozpatrywał tę sprawę sprzeciw ekspedientki miał decydować o tym czy rzeczywiście w tej I instancji wyrok, który zapadł był właściwy i mamy już odpowiedź od Sądu Okręgowego w Suwałkach ekspedientka jest niewinna nie musi płacić tej wspomnianej przeze mnie jest złotowej grzywny jak się okazuje w całej sprawie nie jest winna też klientkę, w które w tym sklepie nie chciała założyć maseczki czy szerzej po prostu zakrywać upusty i nosa, dlatego że motywowała to swoimi problemami zdrowotnymi, a jak wiemy w rozporządzeniu, które nakłada na nas ten obowiązek jest taka furtka, która zwalnia z obowiązku właśnie te osoby, które mają problemy zdrowotne uniemożliwiające chociażby oddychanie jest jednak tutaj może też państwa zaskoczę winny w całej tej sprawie w tej sprawie winny okazuje się delikatnie mówiąc niedoskonałe prawo takim ustnym uzasadnieniu, które usłyszeliśmy dzisiaj w Sądzie Okręgowym sędzia, który wydawał decyzje ten wyrok przyznał, że istnieje szereg wątpliwości jak rozumieć to niespójne prawo jest powoda powodowane i tu cytat nie dbał legislację w związku z tym zamieszaniem i tym nie spójnym komunikatem, jaki płynie do nas konsumentów i do tych, którzy prowadzą sklepy jak można się zachowywać na co można sobie pozwolić kogo można wyprosić ze sklepu, czego nie na kanwie tego wszystkiego do Ministerstwa Zdrowia płynęły apele o to, żeby jednak te przepisy poprawić także już nikt nie miał żadnych wątpliwości ponad tydzień temu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że trwają prace nad takim nad takimi przepisami z drugiej strony o to wnioskował, żeby te przepisy poprawić rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz, który był dzisiaj gościem magazynu EKG w TOK FM i odpowiedź na pismo rzecznika Ministerstwa Zdrowia brzmiało takie, że czyta o odpowiedź brzmiała w ten sposób, że dzisiaj sprzedawcy mają prawo odmówić wydania towaru mogą ze sklepu wyprosić taką osobę, która nie ma swojej twarzy maseczki pytanie czy po tej dzisiejszej decyzji sądu okaże się, że te przepisy będą jednak doprecyzowane, bo pamiętajmy, że w Polsce istnieje system precedensowy, który polega na tym, że już sąd rozstrzygnął, że ekspedienci mają do tego prawo nie trzeba mieć przepisów w Polsce te przepisy trzeba zmienić będziemy czekać będziemy sprawdzać czy Ministerstwo Zdrowia to co obiecało ponad tydzień temu z zrobi, bo wydaje mi się, że właściciele, zwłaszcza małych i średnich sklepów czekają na to co zrobić w takich sytuacjach, bo możemy w internecie oglądać chociażby filmy, które pokazują klientów, którzy po prostu z premedytacją przychodzą do takich sklepów bez maseczek o to, żeby komuś coś udowodnić ani zawsze po to, żeby zrobić jakieś zakupy zostawiamy Suwałki to co dzisiaj wydarzyło się tam Sądzie Okręgowym jeszcze parę informacji w tej części raportu gospodarczego, o których warto wiedzieć Sejm dzisiaj wznowił pracę rozpoczął posiedzenie zajmie się w trakcie tego posiedzenia m.in. nowelizacją tegorocznego budżetu, a także zmianą ustawy o ochronie zwierząt to jest ta ustawa, która przewiduje m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych i na koniec tej części jeszcze ciekawostka o turystyce w Polsce teraz ze słów parę okazuje się, że w czerwcu obiektów noclegowych w Polsce skorzystało ponad 60% turystów mniej niż przed rokiem podał Główny Urząd Statystyczny spadek o ponad 60% jeśli chodzi o liczby osób, które korzystały z usług miejsc noclegowych wpadek takich odnotowano także w lipcu, choć był on już dużo mniejszy tutaj różnica wyniosła 35% o tyle rok do roku powtórzy spadła liczba turystów korzystających w Polsce z noclegu tyle od Głównego Urzędu Statystycznego mówią o noclegach sen nie jest też na warszawskiej giełdzie w tej chwili indeks szerokiego rynku WIG traci 12 WIG 20 także na minusie w tej chwili, żeby niczego nie pomylił traci dokładnie 2 na rynku walutowym euro po 444 funt po 485USD po 374 i frank szwajcarski po 4zł i 13gr złoty, więc nieznacznie się umacnia, a teraz w raporcie gospodarczym czas na rozmowę z naszym gościem porozmawiamy o planach rządu, który po raz kolejny wraca do pomysłu ozusowania czy też oskładkowania wszystkich umów-zleceń raport gospodarcze, a przy naszym telefonie jest pan Sebastian kałuża KPN AG doradca podatkowy w zespole do spraw PIT skłania się Nisko dzień dobry dzień dobry witam serdecznie przed sekundą powiedziałem, że rząd planuje w zakresie umów-zleceń pewne zmiany ale zanim powiemy o zmianach to tak dla porządku powiedzmy jak wygląda oskładkowanie tego typu umów obecnie umowa-zlecenie stanowi podstawę do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i jeżeli zleceniobiorca ma zawartą większą liczbę umów występuje tzw. zbieg tytułów do ubezpieczeń w takiej sytuacji, gdy łączna podstawa wymiaru składek na ZUS osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia decyzja biorca nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom od kolejnych umów, ale przypomnę tylko 2020 roku kwota minimalnego wynagrodzenia 2600zł 2021 roku ma to być 2 tysięcy 800zł przykładowo, jeżeli ktoś ma umowę o cenę kwotę 2600zł panie płaci już ZUS od kolejnych umów tak podobne zasady te odnoszą do zbiegu umowy-zlecenia przykład umowę o pracę albo działalnością gospodarczą jasne to teraz skoro już wiemy jak wygląda sytuacja w tej chwili to powiedzmy co planuje rząd, chociaż rząd jedno członków informuje nas o szczegółach tego rozwiązania, ale znany jest już pewien kierunek, bo tak jak mówiłem rząd do tego pomysłu wraca już kiedyś nosił się z takim zamiarem co możemy powiedzieć o tej najnowszej propozycji, bazując na tym co informuje nas, o czym informuje nas ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej z gazety może nie są te znane dokładne szczegóły projektu natomiast zgodnie z projektowaną zmianą w sytuacji wystąpienia zbiegu tytułów do ubezpieczeń zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom od kolejnych umów niezależnie od wysokości podstawy wymiaru składek, czyli od 7, ściągając na zapłaci ZUS od każdej umowy zlecenia zmiany dotkną przede wszystkim te osoby, które poza wynagrodzeniem np. z umowy-zlecenia albo umowy o pracę na kwotę co najmniej minimalnej płacy wykonują dodatkowo inne zlecenia obecnie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu od kolejnych umów od, których opłaca jedne składkę zdrowotną o zmianie również wynagrodzenie w pozostałych umów będzie podlegać ubezpieczeniu społecznemu i kiedy mówi pan, że te zmiany dotkną konkretną grupę grupy osób to na czym te zmiany będą polegały to znaczy w jaki sposób konkretnie one dotkną te osoby no tak jak zawsze mamy te 2 strony medalu, bo z 1 strony skutkiem zmian będzie taki zwiększanie wpływów dla sektora publicznego oraz też pogoda pozwoli na długofalowe zmiany pozytywnie wpłynąć na wysokość emerytury zleceniobiorców oraz ma odpowiadać za niepraktyczne zatarg między umową o pracę mogą zdecydować co może przyczynić do pory popularyzacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, ale z drugiej strony też skutkiem zmiany będzie zarówno wzrost kosztów po stronie zleceniodawców w związku z tym, że płacą oni część składki na ubezpieczenie społeczne jak i pomniejszenia samego wynagrodzenia netto otrzymywanego przez zleceniobiorców przykładowo 3 wynagrodzenia od 3000zł brutto różnica może nawet wynosić 300zł netto musimy też mieć na uwadze, że duża grupa podatników dalej w dalszym ciągu odczuwała negatywne skutki związane z pandemią, a rynek pracy jest trudnej sytuacji, więc można się spodziewać, że wprowadzenie kolejnych obciążeń może przyczynić się po pierwsze do powiększenia tzw. szarej strefy, a po drugie do popularyzacji zawierania tam, gdzie to możliwe mogę działo, ponieważ umowy działa do zasady nie podlegają składkom ZUS w związku z tym mamy niższe koszty wypłaty wynagrodzenia po stronie zamawiającego i wyższą kwotę netto postęp przyjmującego zamówienie tutaj poruszył pan bardzo dużo różnych wątków ja muszę zatrzymam przy tej kwestii o kim tak naprawdę rozmawiamy to znaczy czy możemy powiedzieć, kto z tego typu umów korzysta dzisiaj w Polsce najczęściej to najczęściej jest w Polsce zleceniobiorcą czy to są np. osoby młode w dużej mierze te, które dopiero rozpoczynają gdzieś swoją karierę zawodową czy to są nie tylko te osoby, ale może też inne dwunastym to zmiana dotyka pewnych sektorów te właśnie te umowy o zlecenia są dość często zabierane są sektory, gdzie wchodzi w grę tryb zamówień publicznych np. branża hotelarska albo branża ochroniarska, a także test też branże, gdzie umowy zlecenia często są zawierane w praktyce np. branża gastronomiczna, ale branża turystyczna pojawiać też pytanie, kto faktycznie ponieść ten dodatkowy koszt związany z pełnym oskładkowaniu umów zlecenia może być także zostanie on finalnie przerzucone na konsumenta i można się spodziewać podwyżki cen niektórych usług, a ile możemy założyć, że rząd na tym rozwiązaniu zyska wspomniałem o tym, że to nie jest pierwsza tego typu propozycja, kiedy ostatni raz rząd planował ozusowanie wszystkich umów-zleceń wtedy zapisał, a w jednym z takich dokumentów kwotę ponad 3 miliardów złotych teraz wg nieoficjalnych informacji, które przekazuje serwis Next Gazeta PL to są nieoficjalne informacje z ministerstwa rodziny pracy i polityki społecznej mogły to być 4 miliardy złotych w takim wariancie powiedzmy najszerszym, który obejmowałby bez żadnych ograniczeń wszystkie umowy zlecenia pan ma jakiś pomysł, czego może wynikać ta różnica to jest mniej więcej o prawie miliard złotych w tych zyskach, które mogłyby trafić do budżetu, czyli bez 2 w ostatnim czasie, bo zawierają coraz więcej tych umów zlecenia, więc myślę, że to może wynikać z tego, że nastąpiła popularyzacja, aby tego modelu zatrudnienia, bo po pierwsze, też pracodawcy, którzy chcą oszczędzić na składkach ZUS zawierają umowy zlecenia na kwotę minimalnego minimalnej płacy i później wypłacają pozostałą część wynagrodzenia na podstawie innych umów, a często dotyczy również osób, które po prostu dorabiają do wynagrodzenia, czyli mają mają 1 umowę zlecenia i zabierają po prostu kolejna, więc Senat wynika z tego, że jeszcze ostatnie czasy nastąpiła większa popularyzacja tego tego modelu zatrudnienia pani zobaczyli tak powoli kończąc naszą rozmowę pańskim zdaniem jest dobry moment na to, żeby wprowadzić takie zmiany mówi tutaj moment jest bardzo długi długi długi okres, kiedy zmagamy się z pandemią Korona wirusa wiele osób ma mniejsze wynagrodzenia wiele firm ma różnego rodzaju kłopoty z drugiej strony no rozumiem, że sytuacja finansów publicznych jest taka oni na rząd szuka sposobów na to by ją poprawić chociażby, żeby poprawić kondycję ZUS-u, bo rozumiem, że tam te pieniądze trafiały ze składek na tak, ale no właśnie pytanie o ten moment jak rozumiem, kiedy kiedyś tam rząd planował to to mógł być jeszcze dobry moment, ale czy ten moment jest dobre chciałbym zwrócić uwagę na te sektory, które moim zdaniem jest ona została najbardziej dotknięte przez te zmiany były sektory przykładowo gastronomiczne albo turystyczna i branży to już jest mocno uczelni ucierpiały w związku z panującą pandemią ulicą Sanders jest dość trudnej sytuacji i taki taka dodatkowa zmiana może być dla nich dla nich takim gwoździem do trumny, więc moje w moim przekonaniu wydaje mi się, że teraz powrót do tego pomysłu może nie jest zbyt trafnym momentami rządzi obecnie tak w rządzie prawdopodobnie też wątpliwości są bo kiedy Rzeczpospolita informowała o tych planach to tam wiceminister rodziny pan Stanisław Szwed mówił rzeczywiście trwają prace nad takim rozwiązaniem ale kiedy ta informacja już przebiła się do pozostałych mediów wtedy ministerstwo wydało oświadczenie, w którym ten sam wiceminister oznajmił, że nie są jeszcze podjęte żadne ostateczne decyzje rząd musi przygląda rozmawia sprawdza też będziemy sprawdzać, kiedy tylko jakaś decyzja zapadnie to na antenie Radia TOK FM będziemy państwu o tym mówić będziemy o tym rozmawiać, a dziś dziękuję naszym gościem był pan Sebastian kałuża Pęgiel doradca podatkowy w zespole do spraw PIT dziękuję dziękuję dobrego dnia życie państwo też rzeczy dobrego dnia, ale jeszcze, zanim to zaproszenie, bo o godzinie trzynastej, czyli za 34 minuty w radiu TOK FM oczywiście informacje, a po informacjach na połączenie zaprasza Jakub Janiszewski jedno wzywa się Tomasz sed rzeczy państwu dobrego dnia do usłyszenia raport gospodarcze nie ma czasu posłuchać Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA