REKLAMA

To jest przepis dla kasty, żaden inny kraj tak daleko nie poszedł - ekspert o projekcie "bezkarność plus"

Światopodgląd
Data emisji:
2020-09-17 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
światło podgląd Agnieszka Lichnerowicz tak jak państwo słyszeliście o godzinie piętnastej w relacji z Sejmu mojego redakcyjnego kolegi Wawrzyńca Zakrzewskiego trwają prace jest duża szansa rozwoju tak się spodziewają parlamentarzyści, że dziś jeszcze w tym bloku głosowań wieczornych również przegłosowana zostanie no tzw. Stars karność plus, chociaż oczywiście to nie jest pewne ona jest bardzo ostro krytykowana nie tylko przez ekspertów tylko przez opozycję, ale Rozwiń » krytyczni są również posłowie koalicyjni solidarnej Polski na rozmówcy Wawrzyńca Zakrzewskiego właśnie na razie darowali sceptycyzm nawet wobec poprawki znaczy wobec tego projektu, które wczoraj został uzupełniony o poprawkę zaraz państwu o tym powiemy no i wydaje się, że te toczą się jakieś ostre rozmowy pytanie czy właśnie rządząca większość prawa i sprawiedliwość ryzykowałby przedstawienie dziś do głosowania na projekt bez poparcia solidarnej Polski projekt formalnie po drugim czytaniu, ale takie, że tak powiem metody czy zagrania prawa i sprawności widzieliśmy w ostatnich 5 latach, więc nic nie przeszkodzi, żeby w ciągu kilku dni zorganizować i trzecie czytanie i przegłosować, więc pozbawiamy jeszcze raz o tej ustawie i o tym jak bardzo się zmieniła po zburzonej wczoraj poprawce i chciałbym porozmawiać z Krzysztofem Izdebskim dzień dobry dzień dobry witam serdecznie redaktor i słuchaczy schodki Krzysztof Izdebski naturalnie związane z fundacją państwo jest nic co wydaje się panu jak pan ocenia tę ustawę jak bardzo się zmienia po zgłoszonej poprawce, która przypomnę państwu, że w dużej mierze chodzi o zapis, który głosi, że nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania KOV 19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązki lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym bez naruszenia tych obowiązków ta poprawka mówi, że no, chyba że robi to na własną korzyść majątkową co zmienia no tu jest ta poprawka ona zawęża się w tej wersji, którą jeszcze dzisiaj rano funkcjonowała ona też troszkę obrazuje to jak szeroki miałby przepis, bo tam określono teraz tej poprawce ograniczenie czy wskazano konkretne przestępstwa które, których właśnie ta odpowiedzialność mogłaby być zrzucona w przypadku, gdyby one one zaistniały tutaj rozkazano art. 231 art. 230266 kodeksu karnego to są te, które mówią o przekroczeniu swoich obowiązków czy nie dopełni obowiązków czy działanie na niekorzyść podmiotu gospodarczego oczywiście ukłon pewnie w kierunku tych spółek skarbu państwa, które były zaangażowane w różnego typu działania dodano jeszcze co jest, że istotne, że w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stan epidemii ogłoszonego z powodu kobiet, czyli no tylko, ograniczając dlatego o jeszcze stanu, w którym żyjemy tego stanu rzeczywiście no epidemie trzeciego, gdzie te restrykcje jakoś tam już jest odrębna dyskusja czy dobrze słusznie z konstytucją czy nie słusznie z konstytucją określonej czynności są prawa są ograniczane no i tutaj w związku z tym zawężono, bo to co pani redaktor przeczytała to oryginalny pomysł to dawał w zasadzie, bo coś nie tylko zresztą przestępstwa urzędniczych, ale też każdemu każdej z nas możliwość no bardzo szerokiego wachlarza zachowań przestępczych bez ponoszenia odpowiedzialności, która rozumiem też jako pewien kompromis chyba kompromis opozycja bardziej kompromis z posłami własnego obozu zaproponowano do zdecydowanych zawężenie, ale cała formuła cały pomysł był ważnym zagrożeniem dla na tym, że co, kiedy w prawo weszło teoretycznie mówię bardzo serdecznie mogą dokonać napadu na 4 tak nie wiem w celu zdobycia jakiegoś leku mówi Żyto w interesie społecznym, bo tak, aczkolwiek przy tej poprawce już nie ta poprawka, która została zaproponowana ona rzeczywiście, jakby troszkę ucina te, aby takie takie żarty prawdę, bo tam właśnie, że może być napaść na aptek nie wiem publiczność warto się, że nie ma teczki, chociaż wiadomo było, że intencja przecież nie dotyczy nas obywateli, żebyśmy jako obywatele prawda mieli jakieś większe poczucie bezpieczeństwa ze strony wymiaru sprawiedliwości od początku chodziło polityków czy te osoby, które chociażby kierują spółkami skarbu państwa tutaj w tej w tej w tej nowej propozycji w tym zawężeniu tak to nazwijmy to rzeczywiście wskazano poprzez og wskazanie konkretnych typów przestępstw ją do takich przestępstw urzędniczych przestępstwami lub są związane właśnie z działaniem na niekorzyść podmiotu gospodarczego jest to już przykład z apteką różnym kształcie, który został ostatnio zaproponowany już, jakby tutaj tutaj działa, ale myślę, że też, jakby nie, jakby to, kto to były fajne tak też anegdoty bardzo bardzo obrazowy przykład natomiast cały mimo tego zawężenia, które ja powiedziałbym taką idzie lepszym kierunku, ale nie dajmy się nie dajmy się tutaj sprowokować do uchwalenia tego, bo problem całość pozostaje, że bardzo ograniczonym zakresie, ale przedstawiciele władzy chcą sobie by zapewnić bezkarność to samo państwo tutaj, bo argument jest taki dzisiaj m.in. słuchałam funku Radia TOK FM goście Karol Nowicki była Magdalena Sroka z porozumienia, odnosząc się do tego, bo tutaj oczywiście wątek tego, że ona może działać wstecz czytam analizy, że może m.in. czas najbardziej pozostaje ministra Szumowskiego, choć były byłego ministra, więc argumenty, które już Magdalena Sroka przytaczała to pierwsze no wszyscy kupowali trochę chaotycznie bym popełniali błędy pytanie to jest moje i proszę rozwinąć czy wszyscy z pomocą tutaj swojego trenera narciarstwa, a druga sprawa, że to musi być konieczne tak nadzwyczajna sytuacja, więc pytanie czy to musi być ta ustawa z wyjątkiem Teatro do innych proszę proszę czy ona jest wyjątkowo w tym sensie, że ja wykonam takie ćwiczenie sprawdzające czy w innych krajach takie rozwiązania zostały przyjęte w tym żona na pewno wyjątkowa, bo nigdzie indziej nikomu nawet mogłoby nie przyszło, żeby coś takiego wprowadzać też zresztą nikomu nie przyszło do głowy wprowadzać takie daleko idące wyłączenia prawa zamówień publicznych jak już zrobiono na samym po to, po początku epidemii stąd też m.in. potrzeba wprowadzenia tego przepisu, którzy ratuje też przed katastrofą, która była troszkę jednak powiązana z tym, że wyłączyliśmy przejrzyste ręce innych zamówień inne kraje oczywiście to były wyjątkowe sytuacje znacznie ograniczyły tam przejrzystości konwencyjnych, ale pewnych standardów nie naruszy ten przepis narusza wszystkie standardy łącznie z podstawowymi standardami państwa prawa konstytucja stanowi proszę państwa o tym, że władze działają na podstawie w granicach przepisów prawa tu nie ma od tego wyjątków wyjątki, jaki może być w takiej nadzwyczajnej sytuacji jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej czy stanu wyjątkowego generalnie stan nadzwyczajnego politycy mogli to zrobić politycy tego nie robili co innego jest, bo to też takie głosy są obecnie przecież taki stan wyższej konieczności prawda w przypadku obywateli jest dużo bardziej obwarowań jest wiele spraw nie odniósł się sprawie, gdy jesteś rzeczywiście uprawnienie na bardzo wyjątkowe jednostkowe przypadki natomiast ono dotyczy tak naprawdę one skierowane jak na ochronę obywateli tak w przypadku samoobrony Prada czy czy tego typu też wyjątkowych wyjątkowych sytuacji natomiast w przypadku tutaj mówimy o zapewnienie sobie przez urzędników, którzy mają obowiązek to nic się nie stało takiego wyjątkowego, żeby nadużywa nadużywać przepisów, szczególnie że mówi jest to bardzo wyjątkowa sytuacja, z którą rzeczywiście innymi środkami oni mogli sobie poradzić do czego wielokrotnie byli zachęcani to cały czas jest dla mnie przepis o bezkarności i przepis przepraszam za użycie tego słowa, bo już wyświechtanych trochę lokacie czy to jest po prostu coś co co tworzy pewną wyjątkową kasty też głębokie to też warto podkreślić głębokie poczucie niesprawiedliwości również rzucane przez innych urzędników i samych obywateli właśnie tutaj adwokat Radosław Baszuk waszą Rzeczypospolitej chyba jakoś tak obrazowo dla podsumowuje, dlatego że jego zdaniem porwane regulacji oznaczają, że takie sprawy, czyli decydowanie czy urzędnik nadużył czy nad będzie można umarzać już na etapie postępowania przygotowawczego czy decyzja będzie podejmowała prokuratura nie są, ale dokładnie o to chodzi o wszystko zmierza do tego pani doktor czy też cały też kontekst to dzisiaj wydarzyło się nie tylko w sejmie nie w kontekście tej ustawy, ale również, jakby stosunek partii rządzącej do kandydatki rzeczniczka nowościach praw obywatelskich, a w konsekwencji jeszcze ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, gdyż może polegać na życie wodna może być teraz rzecznikiem skoro jego kadencja skończyła i domniemania czy podejrzenie takie, że jeżeli system cały ten pisowski system uzna, że nie może notowali będą musieli kogoś zaproponować, ale po co, ale po co to jest po to, by wyłączyć możliwość już nie będzie trwało potem jakby jak ta sytuacja zostanie rozwiązana z tej perspektywy ważne jest to, że będzie można kwestionować chociażby skargi, które są składane przez przez Rzecznika Praw Obywatelskich da więc, jakby tu też rzeczy proszę rozwinąć to znaczy Ola, że proszę rozwinąć ten wątek dobrze tak to bywa tak jakby jak rozumiem na razie jeszcze nie zapoznałem się z pełną treścią wniosku Niemcom jeszcze już już już dostępne natomiast ja rozumiem ten teren chodzi o wprowadzenie, jakby kilku kilku kilka elementów po pierwsze, wywołanie, jakby tutaj też takiego troszkę chaosu informacyjnego próby zrozumienia, o co chodzi w kontekście tego jak mamy zgłoszą kandydatkę kandydatka na pracę się świetnie świetnie wypadła, ale tutaj tekstem jest to, że jak rozumiem nie udało się partii rządzącej setem do końca ust o ustalić inny kandydat powinien być to zostaną z tego co skorzystano z takiej możliwości, która rozwiązuje sprawy, która dla Prawa i Sprawiedliwości była w pewnym sensie bolesna, czyli aktywnego Rzecznika Praw Obywatelskich, który korzysta ze swoich konstytucyjnych uprawnień w tym takie konstytucyjne uprawnienie m.in. też złożenie skargi do do Trybunału Konstytucyjnego np. tak na określone stawy czy też do sądu to jest przykład chociażby tej ustawy którą, którą Sąd Najwyższy w rezultacie się wczoraj zajmował tą jest realizacja inną, jeżeli podwoimy legitymację obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich do tego no to w zasadzie 30 tamto, bo już wyczyszczony wcześniej Trybunale Konstytucyjnym, jeżeli wprowadzimy na skutek orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego pełniącego obowiązki rzecznika, który nie ma żadnego umocowania konstytucja zdaje się do tego dąży Prawo i Sprawiedliwość to jest podstawa, żeby sądy powszechne też podważały możliwości działania rzecznik tutaj w kontekście tych możliwości, które konstytucja daje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w wymiarze sprawiedliwości, czyli do pomagania obywatelom w tych w takich sprawach to będzie człowiek, który człowiek lepiej instytucja organ, który tak naprawdę nie będzie miał żadnych efektywnych uprawnień, bo zdarzyło się mimo tego nie wie nazwijmy to w pewnym sensie przejmowania sądownictwa Trybunału Konstytucyjnego zdarzały się wpadki w postaci takiej może, że niektóre wyroki nie były pomyśli rządzący chcą się to ograniczyć do tego stopnia, że takich wyroków po prostu nie będzie, bo Konstytucyjny organ nie będzie już tym organem właśnie opisany w konstytucji i będzie ta jego działalność podważano w związku z tym te sprawy nawet nie będą formalnie czy materialny czy co do istoty nie będą rozpatrywane bardzo nie domknięcie systemu, podsumowując bardzo tak się śmiech mamy chyba rozpad bardzo dziękuję Krzysztof Izdebski z fundacji państwo by państwa gościem w areszcie dziękuję za komentarz informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA