REKLAMA

Przeważająca większość europosłów za rezolucją krytykującą PiS za łamanie prawa

Światopodgląd
Data emisji:
2020-09-17 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz PAK gościem jest teraz dr Agnieszka Smoleńska dzień dobry Indra dziękuję zaproszę dziękujemy za przyjęcie, bo dużo się dzieje tak jest podczas sesji parlamentu Europejskiego właśnie dużo dzieje się z tej perspektywy unijnej, a dr Leszka Smoleńska jest analityczka do spraw europejskich w ośrodku analitycznym polityka Insights Nate kilka wątków chciałbym byśmy po poruszyły naturalnie zacznijmy od kwestii polskiej mówiliśmy wcześniej Rozwiń » rezolucji dotyczące Białorusi oczywiście dzisiaj też parlament Europejski przyjął rezolucję praworządny w sprawie praworządności czy braku praworządności w Polsce brak POŚ dla niezawisłości sądów i praw LGBT i wskazuje na przytłaczające dowody na działanie wartości Unii Europejskiej nie wiem co pani zwróciła jeszcze uwagę, jakie znaczenie poza takim widziałbym symbolicznym rytualnym, a politycznym ma kim politycznym w rozumieniu też przez gry różnych sił ma ta rezolucja czy ona coś wnosi do tej debaty o praworządności w Polsce tak rezolucja została przyjęta zaledwie kilka godzin temu głosami 513 posłów, którzy głosowali za nią 448 głosowało przeciw to znaczy, że duża większość w parlamencie europejskim podziela te obawy dotyczące stanu praworządności w Polsce to znaczy, że jest to temat, które jest ciągle obecny w tej instytucji ten sam dokument jest dość przykrą, którą muszę przyznać, że 40 stron opisujących dość metodologicznie krok po kroku stan konstrukcji pewnych instytucji czy proces konstrukcji pewnych instytucji oczywiście wydaje się, że musimy zwrócić uwagę na kontekst ronda rezolucja jest przyjęta, czyli toczące się negocjacje budżetowe tutaj chodzi o, zwłaszcza powiązanie środków z przestrzeganiem praworządności, o co parlament też Rosji w tej rezolucji jest jeden z głównych postulatów europosłów toczących się negocjacjach na pewno tak tego typu rezolucja nie zmniejszy ich determinacji w walce o te o te zapisy w bardzo ciekawe panie opinii na temat takiego 1 małego dużego wykreśli art. 7 słynnego Tomasz Bielecki, ale nie tylko on no, komentując zwraca jednak uwagę, że wydaje się, że ta jest kilka ścieżek, w których instytucje unijne próbują ochronić praworządność w Polsce właśnie te kwestie budżetowe swego rodzaju no może różnie nazywać, ale powiązanie tych kwestii z pieniędzmi budżetowymi druga uczcie te są oczywiście decyzję Trybunału UE unijnego na trzecie też procedura polityczna w ramach art. 7 tutaj parlament wzywa radę, czyli przywódcy przedstawicieli państw członkowskich by wznowili procedura znajdą decyduje tutaj Tomasza Bieleckiego nową skrywał wydaje się, że to jest najmniej skuteczna metoda, która właśnie tonie w kwestii politycznych proceduralnych jak pani sądzi czy to wezwania to znaczy ta procedura, a toczy się od kilku lat nie prowadzi do żadnej rezolucji tutaj artykuł przypomnijmy, że procedura art. 7 może doprowadzić ostatecznie do zawieszenia głosu danego państwa członkowskiego Radia ten temat nie znika w przyszłym tygodniu odbędzie się oraz praw ogólnych jest już wpisany na agendę również dotyczące art. 7 i Polski tego procesu na wydają się, że rada do spraw ogólnych czy też szczyt tak jest jak ten krok wcześniej część spotkania ministrów do spraw europejskich już jest wpisane wpisano pkt 2 agendy tego spotkania, więc jest to punkt, który nieustannie pozostaje tematem rozmów ministrów nie prowadzi do konkretnych do konkretnego zawieszenia głosu Polski będzie, ale ciągle tam jest jest agencja myślę, że też jest bardzo ważne to, że instytucje wyciągnęły lekcję z tej z tej z tego jak to ta procedura do tego momentu, czyli także była ona w pewnym sensie nieefektywna pomoc trwającej od 2 lat procedurę nie przyniosła ona do końca rezultatów jest bardzo ważne w kontekście prac nad nowymi mechanizmami u powiązania funduszy z praworządnością instytucje są bardzo zorientowane na to, żeby zapewnić, że jakikolwiek mechanizm nie zostanie utworzone będzie on mógł być rzeczywiście wdrożone i rzeczywiście zmienić się powstrzymać pewien proces zmian w Polsce i w tym kontekście szczególnie ważny jest raport monitorujący stan praworządności w różnych państwach członkowskich we wszystkich państwach członkowskich 27 państwach UE, który zostanie opublikowany pod koniec tego miesiąca i to będzie ten pierwszy narzeka na Wall czyli, podsumowując sam sama procedura art. 1 jak na razie okazji raczej nieskuteczna, ale instytucje wyciągnęły z tego wnioski i jakby w różnych innych inne propozycje przedstawią inne tryby orzekł jak najbardziej inne tryby, które mają być mają umożliwić szybkie szybsze działanie i szybsze rezultaty również to wróćmy jeszcze, ale też przejdźmy do, bo też różne inne decyzje od wczoraj proponuje wpadły do orędzia szefowej komisji Europejskiej wczorajszego, ale to jest taki moment, w którym pada wiele propozycji czy wątków są komentowane wiadomo, że więcej uwagi zwróciły te kwestie klimatyczne w Polsce czyści też kwestia wskazania łamania praw LGBT, ale nie wiemy panie, ale może pani wskaże też jeszcze istotniejszego, ale mnie zaciekawiły te pozycje dotyczące Unii Europejskiej zdrowia wczoraj ustawę dla mówiła m.in. o wzmocnieniu AG leków o wzmocnieniu Europejskiego centrum do sprawdza biegania kontroli chorób, ale także utworzy nowej agencji, która byłaby prowadzić badaniem bio medyczne ich nazwa właśnie mówi o tym Unia Europejska zdrowie jak bardzo to jest na wyrost, a jak bardzo zaczyna się jednak, a integracja i to poważnej wzmacnianie również tym polu polityk zdrowotnych myślę, że trafiła pani jak na paliwa 6 tego wystąpienia, które to orędzie jest takim początkiem dyskusji na temat pewnych nowych polityk orędzie istnieje instytucja zaledwie 10 lat jak porównamy wystąpienie Urszuli wandala we wczorajsze z wcześniejszymi, które wygłasza np. junkers na mnie zrobiło wrażenie to ja ile jest konkretnych działań Jana liczący 50 konkretnych działań, które komisarz szefowa komisji Europejskiej proponuje to ile z nich uda się zrealizować z innym inną kwestią, ale z pewnością jest bardzo wysoka Diana poprzeczka jest zorientowana działanie i na implementację pewnych decyzji, które zostały podjęte, jeżeli chodzi o obszary zdrowia myślę, że to jest bardzo ciekawy przykład też tego w jaki sposób Unia odpowiada na pewne zapotrzebowanie ze strony państw członkowskich na początku kryzysu Unia była bardzo krytykowana o brak działań brak również odpowiednich instrumentów państwa członkowskie uznawały, że są zostawione same w sobie, ale bardzo szybko pomimo ograniczeń traktatowych Unia Europejska nie ma tak naprawdę kompetencji przez o obszarze zdrowia został podjęty szereg kont bardzo konkretnych działań i nie chodzi tylko o wsparcie finansowe dla stolic czy czy pewne działania koordynacyjne takie jak pomaganie repatriacji Europejczyków Piterą członkowskich w ramach europejskich mechanizmów, ale również wspólne zakupy na początku sprzętu ochronnego teraz już również szczepionek, czyli ten cała procedura wspólnego wspólnej pracy z firmami pracującymi nad szczepionkami wspólna praca nad zapewnieniem dostępu do tych szczepionek, kiedy one już się pojawi na rynku Unia bardzo wykorzystała powiemy najwyżej w ten sposób wykorzysta potencjał traktatów, które nie jest duża, ale bardzo szybko kilku zaledwie w ciągu zaledwie kilku miesięcy nauczyła się w jaki sposób wspomagać cele państw członkowskich, które było jak najszybsze przeprowadzić przy przywrócenie zdrowia teraz, jeżeli chodzi o niezdrowo tną myślę, że to jest dość ważne również, że szef komisji Europejskiej zaczęła swoją wypowiedź do europosłów od właśnie określenia tej nowej Unii zdrowotnej ona sama jest lekarką także ma dość z wykształcenia, więc jest wyczulony na te kwestie zdrowotne oczywiście trwająca pandemia również sprawia, że jest to priorytet nr 1 państw członkowskich, ale myślę że, toteż pokazuje jeden z priorytetów Urszuli online, czyli postawienie człowieka też z centrum działań europejskich i to również było bardzo widoczne we tej wypowiedzi ona bardzo duże mówiła o ochronie zdrowia o ochronie ludzi Europejczyków, ale również osób innych albo pytałem ten rodzaj, bo jest bardzo ciekawe jak pani uważa to ustawienie człowieka takim zabiegiem retorycznym powiedziałabym czy jednak jesteś w duchu takich postulatów czy takich idei wśród polityków i obywateli, że jednak Unia powinna być Unii Europejskiej ma być również Unią obywateli nie tylko Unią państw, żeby podmiotami byli też bardziej ludzie obywatele, a nie tylko państwa reprezentowany przez premierów ministrów tak myślę możemy może zastanówmy się na podstawie konkretnych propozycji, które zostały przedstawione, czyli płaca minimalna sankcję Magnitskiego, którym są zorientowane na na osoby czy państwa, które nie przestrzegają państwo oka większa ochrona praw mniejszości praw ludzi wewnątrz Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o LGBT, jeżeli chodzi o rasizm, jeżeli chodzi o różne mniejszości we Unii Europejskiej pensjami również pensja minimalna tak tak jak pensja minimalna, czyli rozszerzenie siatki socjalnej również, jeżeli chodzi o kwestie migracji tutaj wandala bardzo podkreślała koniecznych humanizm czy postawienie człowieka w centrum zaprojektowania nowego projektu nowego paktu migracyjnego, która ma zostać przedstawione w zeszłym tygodniu na pewno ten społeczny socjalny wymiar wizji, którą nakreśliła osioł lawenda Live by spotkać krytyką państw członkowskich, które są większymi zwolennikami otwartych rynku konkurencyjności ktoś się pojawi pewna dyskusja na temat tego w jaki sposób zapewnić ochronę jednostki versus otwartości gospodarki konkurencyjności to będzie dyskusja może też bardzo podkreślała, że Unia jest też socjalna gospodarka, gdy wyjątkowe dla gospodarek europejskich czy unijny ma silny wymiar społeczny o sporych ten koncert gospodarki społecznej społeczną rynkowe jest bardzo silnie na koniec zakorzenione w niemieckiej i Niemiec chrześcijańskiej demokracji, więc to jest jak najbardziej Conte, który został potem przeniesiono również na poziom Europejski, ale to właśnie chodzi o połączenie regulacji rynku i ochronę człowieka też na koniec wspomnieliśmy migracja ja z kolei miał wrażenie, że z po PPE, jeżeli chodzi właśnie pomysły na to co z polityką migracyjną ostatni pożar w obozie Maria pokazał jak bardzo potrzebna żona trochę prześlizgnęła to znaczy, że mam wrażenie, że tam nie ma jeszcze żadnych konkretów zdaje się koniec września by jakiś konkretny projekt przedstawiony, ale że nie zapowiada się by coś więcej miało być została z propozycji zostanie przedstawiona 23września już w przyszłym tygodniu Komi szefowa komisji zapowiedziała zupełną zmianę obecnych regulacji teraz mamy tzw. mechanizm rozporządzenia dublińskiego, które reguluje prawa uchodźców przybywających do Unii oraz obowiązki poszczególne państwa Makowskich one już zapowiedziała zupełną zmianę tego systemu oparte powstanie zupełnie nowe rozporządzenie, które ma być i ma większe kłaść nacisk również na Solidarność RI zarządzaniu imigrant imprez zarządzaniu polityką handlową między państwami członkowskimi wydaje mi się, że tak jak jeszcze kilka miesięcy kilka tygodni temu wydawało się, że cha ta kwestia reformy zostanie dalej odsunięta w czasie, gdy panie, zwłaszcza katastrofa w Grecji przyspieszyła tutaj działania bardzo dziękuję za analizę dr Agnieszka Smoleńska analityczka do spraw europejskich w polityce była państwa gość Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA