REKLAMA

Co Polacy myślą o Rosji i Rosjanach?

Sprawy Różne
Data emisji:
2020-09-20 22:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
49:38 min.
Udostępnij:

Czy głęboki kryzys zaufania do Rosji i Rosjan, jaki ujawnił się w badaniu z roku 2014 w rezultacie wojny w Ukrainie, trwa nadal? A może nastąpił zwrot ku nieco spokojniejszym nastrojom sprzed aneksji Krymu? Czy Polacy powrócili do odrębnego i odmiennego postrzegania państwa i narodu rosyjskiego, jak miało to miejsce przed rokiem 2014? "Polska-Rosja. Diagnoza społeczna 2020" to raport Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia poświęcony stosunkom polsko-rosyjskim

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwu przy mikrofonie Karolina Lewicka witam państwa w audycji sprawy różne jest ze mną dr Ernest Wyciszkiewicz dyrektor centrum polsko rosyjskiego dialogu i porozumienia dzień dobry panie doktorze dobry wieczór dobry wieczór będziemy dzisiaj mówić o raporcie, który został przez centrum przygotowany Polska Rosja diagnoza społeczna 2020 poprzednia edycja raportu była publikowana w 2014 roku to było oczywiście bardzo specyficzny moment dla takich badań, bo to Rozwiń » gorąca faza wojny rosyjsko ukraiński było silne napięcie wiele negatywnych emocji to oczywiście znalazło swoje odbicie w raporcie teraz po 6 latach państwo wracają do podobnych pytań do podobnej Formuły badawczej, a co za tym stało przekonanie, że coś musiało się zmienić przede wszystkim stoi taki taka myśl, że rozpoznanie tego jak Polacy myślą o Rosji i Rosjanach jest ważne dla nas w centrum też, żeby zrozumieć co jak powinniśmy robić, aby ten dialog społeczny, który jest podstawą naszej działalności realizować skutecznie dlatego pierwsze badania w ogóle miało miejsce jeszcze w 20112. roku na samym początku działalności centrum, które miało być takim punktem wyjścia dla nas do pełna analizy pewnej dynamiki ewolucji tego postrzegania potem pojawia się Ukraina i z oczywistych względów piliśmy sprawdzić na ile konflikt wojna rosyjsko ukraińska, ale też poczucie zagrożenia, które się pojawiły w Polsce wówczas na ile to wpłynęło na odbiór Rosji i Rosjan w Polsce takie badanie tu w momencie toczącego się konfliktu kryzysu jest zawsze bardzo ryzykowne, bo z 1 strony one potrzebne, żeby sprawdzić jak emocjonalnie ludzie reagują na NATO co widzą na to co słyszą natomiast też jest swego rodzaju aberrację zawsze wiemy, że jest to wynik pewnego tymczasowych emocji i żeby zrozumieć na ile pewne postawy spojrzenia są trwałe trzeba te rzeczy powtarza dlatego też w tym roku trochę, korzystając z bardzo nadzwyczajnych okoliczności pandy mitycznych, bo jak się okazało Polacy są bardziej skłonny do rozmowy czy byli bardziej skłoni do rozmowy w czasie kwarantanny chcieliśmy przyjrzeć temu na ile postawy polskie ówczesne są trwałe co się zmieniło jak dzisiaj patrzymy na Rosję jako państwo Rosjan jako jak naszych sąsiadów i stąd stąd badanie wreszcie mamy nie tylko kadr, które uchwyt, który pozwala uchwycić pewien moment tendencję tak tendencję pewną możemy coś więcej powiedzieć aniżeli tylko stwierdzić pewnymi fakt jak w danej chwili patrzymy na nich oczywiście na bardzo szczegółowo analizujemy wyniki, które państwo uzyskali wnioski, do których państwo doszli aneks wypada poprosiła o takie ogólne spojrzenie na ten raport co pana zaskoczyło zdziwiło taki wniosek, który płynie ogólny to jest pewien powrót do kliszy bardzo charakterystycznej dla różnych badań dotyczących polskiego postrzegania Rosji Otóż bardzo często pojawia się takie stwierdzenie, że krytycznie zwykliśmy patrzyć na państwo rosyjskie władze, a jednocześnie o wiele bardziej przychylnie pewną sympatią na Rosjan to się potwierdziło naszym pierwszym badaniu prawie przed dekadą natomiast w tym drugim po na tle konfliktu rosyjsko-ukraińskiego okazało się, że ten to ta różnica zaczęła zanikać to znaczy Polacy zaczęli bardzo bardziej krytycznie postrzegać Rosjan, czyli państwowego Europa lało się jedno tak nie było tego dualizmu dokładnie wydaje się, że tutaj ta powiedziałbym entuzjazm na gruncie tzw. Krym naszych upraw hasła Krym jest nasz, który się wtedy w Rosji spopularyzowało takiego entuzjazmu w związku z zajęciem swego terytorium wpłynęła na postrzeganie Rosjan przez Polaków to co dzisiaj otrzymaliśmy teraz nowym badaniu to jednak powrót do tej starej kliszy to znaczy widać, że było to rodzaj takiego takiej tymczasowej erupcji wybuch emocji polskich negatywnych natomiast tu dostrzegamy pewien powrót do tego dualizmu do no o wiele bardziej krytycznego spojrzenia na bardzo krytycznego spojrzenia na władze to nie jest zaskoczeniem, jeżeli obserwuje polską debatę Rosji i przy jednocześnie większej sympatii powrocie do sympatii względem Rosjan druga rzecz istotna taka najbardziej zna się oczy, która też wyszła w badaniu, które opublikowaliśmy przed 2 miesiącami dotyczącym kwestii historycznych relacjach polsko-rosyjskich Otóż po raz kolejny wyszło nam, że jest zasadnicza różnica w postrzeganiu między pokoleniami i osoby starsze o wiele bardziej krytycznie patrzą na Rosję, zwłaszcza na Rosję państwa na władzę na politykę podczas gdy osoby młodsze w wieku 18 do 35 lat są bardziej przychylnie nastawione to jest dla nas ważny wniosek trudno dzisiaj spekulować o powodach morzem możemy spekulować natomiast trudno jest znaleźć jakiś bardziej takie ugruntowane uzasadnienie, dlaczego tak jest wymaga głębszych Fokus owych badań, które pozwoliły poznać, dlaczego takie stanowisko prezentują osoby starsze młodsze natomiast bardzo wyraźnie te różnice pokoleniowe ona uwidoczniły to jest coś chyba najbardziej ciekawego też perspektywy naszej działalności, która jest skierowana w dużej mierze od osób do osób młodszych tak tak to są 2 takie główne główne wnioski istotne, które płyną z tych najnowszego badania to jeszcze podał liczby one są także niezwykle interesujące Rosji jako nieprzyjazną Polsce wskazuje aż 79% Polaków Rosjan jako przyjaznych wskazuje 64% respondentów to jest niesamowite, bo to jest niemalże odwrócenie tak tutaj większość uważa, że Rosja nieprzyjazna i ta sama większość niemalże uważa, że Rosjanie są jak najbardziej przyjaznym narodem przyjaznym Polsce są też zwraca w tym badaniu uwagę na to, że wszystkie kraje prócz Rosji właśnie, z którymi Polska albo sąsiaduje albo, które są dla niej istotne politycznie tak stany Zjednoczone Francja wielka Brytania są zdaniem Polaków nastawione wobec Polski bardzo pozytywnie mniej lub bardziej, ale generalnie pozytywnie tylko ta Rosja wśród tych sąsiadów i państw dla nas ważny jest tym kraju, który jest postrzegany jako kraj wrogi tak to się wyraźnie zaznaczyło to znaczy tak to jest bardzo charakterystyczne, jeżeli spojrzeć na wykresy to w zasadzie 4% Polaków uważa, że wprost za państwo przyjazne obecnie przybierze spojrzymy na naszych partnerów sąsiadów państwa, które pani wspomniała też czasami mamy tutaj liczby 20% 30% 40%, więc mamy bardzo wyraźne zróżnicowanie podatkowo, jeżeli spojrzeć też jak ewoluuje postrzeganie przez Polaków w stosunku innych państw Polski, toteż coraz więcej Polaków uważa, że Niemcy Czechy Słowacja Ukraina Białoruś Litwa postrzegają Polskę lepiej dzisiaj wcześnie widzimy, więc postrzeganiu Polaków te państwa widzą nas bardziej przychylniej pozytywniej w przypadku rosyjskim rozszedł się wyjątkowo wyróżnia co oczywiście ten nie takich wielkie zaskoczenie, jeżeli chodzi o to od o, dlatego że no sam okoliczności, jakie znajdujemy od kilku lat, zwłaszcza polityczne sposób funkcjonowania państwa rosyjskiego i to, że prawdopodobnie po kryzysie czy po konflikt rosyjsko-ukraiński, który wciąż jest się tli uwaga Polaków w większym stopniu by zwróciła się na na sposoby postępowania federacji rosyjskiej w najbliższym sąsiedztwie i nawet jeżeli zainteresowanie problematyką międzynarodową nie jest jakieś imponujące w Polsce to jednak na tym tle Rosja z pewnością zajmuje ważne miejsce jej polityka zajmuje ważne miejsca trudno jest na nią patrzeć pozytywnie w kontekście tego co widzimy na Wschodzie już, jeżeli odwołamy się choćby do ostatniego ostatnie próby zabójstwa Aleksieja nawalnego na kolejny element, który z pewnością gdzieś tam Polakach rezonuje wpływa na ich postrzeganie państwa rosyjskiego w przypadku narodu z kolei od tego jak patrzymy na naszych sąsiadów na Rosję na ich tle ta różnica nie jest tak tak duża patrzymy w uważam, że Rosjanie jednak patrzą na nas też zdecydowanie przychylniej my oceniamy istotnego Polski przychylniej, ale też by, jeżeli zestawimy to z tym jak Polacy patrzą na też sąsiadów Ukraińców Litwinów Białorusinów tutaj też widać, że uważamy jednak, że ich spojrzenie na nas jest też bardziej pozytywne niż Rosjan i tutaj mamy też dynamikę bardzo pozytywne, jeżeli chodzi o nich na tyle na w porównaniu z Rosjanami trochę nam, jakby potwierdzeniu potwierdzenie pojawiło się pewnej tezy, którą znaliśmy na poprzednich badaniach, które Rosjanie zyskali miano najdalszych spośród bliskich, jeżeli zrobimy taką klasyfikację tak jak Polacy patrzą na, zwłaszcza sąsiadów pod kątem pewnej bliskości społecznej kulturowej to wyraźnie na tej osi o wyróżniają się Słowacy Czesi Litwini Ukraińcy jako jako ci, których postrzegamy jako osoby byli bliżsi zdecydowanie niż Rosjanie co więcej Niemców też postrzegamy w tym kontekście jako jako naród na najbliższy to wyraźnie mamy do czynienia z pewnym takim poziomie mentalnym odepchnięcie nieco Rosji czy spychanie na na margines powody o powody pewnie są różnorakie powtórzy to wymagałoby bardziej pogłębionych badań pewnie wywiadów zogniskowanych natomiast to jest coś co bardzo wydaje się trwałe, jeżeli zestawimy z naszymi badaniami sprzed 8 lat Rosjanie na naszej mapie mentalnej są bardzo daleko i mimo że są sąsiadami, choć patrzymy przychylnie na stosunek samych Rosjan na nich patrzę wszystkie przychodnie to wciąż widzimy jako jednak dosyć odległych pod względem kulturowym społecznym tak myślę panie doktorze czy ta współczesność nie jest dominująca, porównując nasz stosunek do Rosjan do Niemców, bo przecież polskie postrzeganie współczesnej Rosji zdominowany jest przez pryzmat złych doświadczeń historycznych z Niemcami mamy równie bolesne rachunki krzywd, a jednak inna polityka niemiecka ostatniego trzydziestolecia inna polityka rosyjska ostatniego trzydziestolecia powoduje, że Niemcy są bliżsi i oceniamy ich bardziej pozytywnie, a Rozen postrzegamy Rosję postrzegamy jako państwo nam wrogie to to może być z powodu to znaczy z pewnością, jeżeli chodzi o rozliczenia z przeszłością w Polsce istnieje bardzo głęboka zrozumienie tego jak sposób Niemcy byłoby poradzić sobie dziedzictwem drugiej wojnie światowej i Niemcy żądają regularnie ku temu też argumenty, aby przekonywać Polaków, że tak ten temat ten etap historyczny jest za nami, ale jest 1 element ważny to znaczy kontakt osobisty różnego rodzaju projektach wymiany programach regionalnych jeszcze przed członkostwem Polski w unii brało udział setki tysięcy Polaków Niemców skala wymiany, bo naprawdę bezprecedensowa i to miało wywrócenia określony tak i to bez wątpienia przeniosły się następnie na na stosunek wzajemny ja pamiętam takie badania sprzed sprzed 30 lat niemal 20 kilku lat dziś na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy było jak Polacy, które państwa Polacy postrzegają jako zagrożenie większe mniejsze dla dla siebie wówczas Niemcy na Niemców tak ostrzegało, bo tego co pamiętam ponad 70% Polaków tylko kilkanaście procent patrzyła na nich przyjaźnie konie jako na Rosję ówczesną to było 20% od stawiała na zagrożenie reszta Polaków raczej nie, gdybyśmy zrobili takie zestawienie dzisiaj wygląda wykres pani nasze odwrotnie Niemcy nie stanowią zagrożenia nawet w postrzeganiu po polskim Rosja Rosja od żony całkowite odrzucenie tego tego postrzegania w ciągu 30 lat, a więc to pokazuje, że pewne postawy społeczne podlegają pewnym zmianom można kształtować aktywnie poprzez różnego rodzaju narzędzia głównie kontakty osobiste i procesy integracyjne, w których Polska włączyła Rosja pozostała ich Nana na marginesie efektem jest to co też jest charakterystyczne, że mamy bardzo ograniczone kontakty w ogóle polsko-rosyjskie to znaczy z 85% Polaków nigdy nie była w Rosji 10% odwiedził jako turyści i kilka procent było tam służbowo lub, żeby odwiedzić znajomych to jest bardzo mała bardzo mały odsetek Polaków widział Rosję spędził tam też odrobiny czasu, więc to też sprawia, że poniekąd Rosja staje się takim orientem w takim tradycyjnym rozumieniu jakimś egzotycznym Wschodem, który w zestawieniu nawet z krajami dość podobnymi jak Ukraina Białoruś staje się jeszcze bardziej odległym i to wpływa zapewne na NATO postrzeganie Rosji jako bardzo bardziej odległych nam niż nasi inni sąsiedzi i postrzeganie też państwa w takich rosyjskiego w takich kategoriach pewnej obcości cywilizacyjnej potwierdzane co co chwila różnego rodzaju uchwały mi działaniami na arenie międzynarodowej ISO to wydają się z istoty panie doktorze 85% badanych waszej diagnozie mówi, że nigdy nie było w Rosji, a jednocześnie 71% uważa Rosję za kraj Warty odwiedzenia i toteż powrót to poziomu 2012 roku w tym 2014 było tąpnięcie tak o atrakcyjności Rosji pod względem turystycznym jako miejsce, które warto wiedzieć, które warto zwiedzić tylko 38% Polaków było przekonanych, jeżeli 71% uważa Rosję za kraj wart odwiedzenia to państwo próbowali to badać może w tej diagnozie w ogóle nad tym zastanawiać, dlaczego Polacy wybierają tego kierunku jako kierunku wakacyjnego urlopowego czy myśli powody do tąpnięcia 14 toczy się konflikt i obawy strach przed wyszli na Wschodzie mamy powody są bardzo prozaiczny, bo to po prostu trudne to znaczy jest nam dużo łatwiej wybrać na wakacje Europy zachodniej niż tam uwaga ograniczenia wizowe ceny, ale też skalę wysiłku, który chce podjąć żeby, żeby Rosję zwiedzić to nie jest takie łatwe jest dostępny oczywiście natomiast to wymaga zdecydowanie większego wysiłku niż jazda jakiegokolwiek innego kraju Unii Europejskiej czy czy nawet na Bałkanach to jest to jest pierwsza pierwsza oczywiście z tego powodu sztafetach bardzo ograniczona natomiast to myślę, że tutaj nie doszukiwałbym się jakichś głębszych powodów Kora czy tego rodzaju prozaicznych natomiast, że 7 proc Polaków chciałoby Rosję odwiedzić taki czy inny sposób to to wynika z pewnego też myślę takich klisz troszkę tajemniczej Rosji, która funkcjonuje gdzieś w głowach nie tylko Polaków, ale też Europy zachodniej ogrom tego państwa różnorodność też waga polityczna kultura kulturalna sprawia, że takie atak po potrzeba gdzieś wśród nas nas jest natomiast przeszkody, aby ją zrealizować są zasadnicze takie od prozaicznych po przeszkody związane z tym jak postrzegamy dzisiaj Rosja jako państwa postrzegamy przyjazność Rosji jak oceniamy praktykę państwa w końcu, gdy dajemy się do innego państwa to też jest to istotny czynnik, który wpływa na nasze samopoczucie, więc to jest tak myślę są główne powody oczywiście wymagałoby to rozmowy z bezpośredni z ludźmi, bo to są tylko pewnego rodzaju spekulacje natomiast myślę, że to są główne czynniki, które sprawiają, że no nasze aspiracje chęci do widzenia Rosji nie są i pewnie nie będą spełniane w najbliższym czasie mówi pan Rosję jako Orient przed chwilą padło, że Rosjanie są, jeżeli chodzi o Polaków wg Polaków naj odleglejsze od nas pod względem społecznym kulturowym o tym świadczą badania, które państwo wykonali, kiedy państwo zapytali o to czy Polacy chcą się uczyć uważają, że to jest użyteczne by uczyć języka rosyjskiego oczywiście w Polsce w okresie PRL-u trzeba było się uczyć w szkole obowiązkowo języka rosyjskiego teraz już tak nie jest chętnie uczą się języka angielskiego, a pożytki znał języka rosyjskiego są postrzegane bardzo podobnie do języków hiszpańskiego chińskiego, bo o tym, że warto się uczyć rosyjskiego przekonanych jest 16% badanych na hiszpańskich wskazało 15% respondentów jednocześnie 23 badanych deklaruje przejmie podstawową znajomość języka rosyjskiego to jak rozumiem są efekty tego kształcenia jeszcze do osiemdziesiątego dziewiątego roku tak myślę tak myślę o tym czy jeszcze jest tak, że przyznam, że wielu Polaków uważa, że rozumie rosyjski czy mówi po rosyjsku natomiast nie do końca tak by auto ocena samoocena jest zgodna z rzeczywistością jednak doświadczenia ostatnich lat wynika, że poza starszym pokoleniem osób, które czy średnim przez średnie pokolenie osób, które przeszły przynajmniej przez kilka edukacji zgierskiej szkole podstawowej później to znajomość w zasadzie dzisiaj jest bardzo ograniczone i do ludzi, którzy są jakimś mierzy zaangażowani w czy biznesowo czy inaczej zawodowo na rynkach wschodnich to zainteresowanie rosyjskim w tej wysokości to jest i tak nieźle moim zdaniem, bo mieliśmy taki wybuch zainteresowania językiem rosyjskim w latach dziewięćdziesiątych po powrót może na przełomie wieków, kiedy było takie wrażenie taka oczekiwanie, że Rosja otwierająca się na zachód będzie takim klasy w zasadzie eldorado i miejscem do rozwijania interesów i prowadzenia działalności różnego typu i wtedy przyszedł taki moment też bardzo skoku zainteresowanie, jakim rosyjskim, a to, że mamy dzisiaj chiński nad samym poziomie pokazuje mniej więcej też jak Polacy teraz postrzegają tego rodzaju perspektywy biznesowe i egzotyczne egzotyczne tak i chińskiej aż tak na tak wysoką nie był wcześniej, ale ze zrozumiałych powodów warto tu, gdzie jest tak niemieckie oczywiście naturalna konsekwencja tego, o czym mówiliśmy, czyli pewne bliskich związków PIT-y pilnej wymiany i oczywiście związków gospodarczych czy kontaktów wewnątrzunijnych, więc to jest taki poziom ten ten też na 16% to jest realistyczne myślę realistyczna ocena tego jak atrakcyjna jest Rosja może trafi dzisiaj dla dla da da Polaka możliwości ich jak i samorealizacji w Rosji przez przez Polaków są raczej dosyć znikome poza jakimiś niszami, więc ludzie jednak nie widzą tego rodzaju niemniej, czyli tego entuzjazmu, który gdzieś można było wyczuć w latach dziewięćdziesiątych tam studiowałem pamiętam jak wyglądało, więc mamy powrót do pewnego takiego naturalnego poziomu, chyba że chodzi o o zainteresowanie rosyjskim, zwłaszcza że mamy z uwagi na np. teraz napływ Ukraińców do Polski i którzy oczywiście częściowo posługują się losy rosyjskim częściowo ukraińskim, ale w Polsce też zdecydowanie rośnie świadomość tego, że nie tylko rosyjskie potrzebny, żeby funkcjonować na Wschodzie, jeżeli chcemy tam budować jeszcze jakieś związki, ale sądy są inne języki, które są warte rozpoznawania my tu nie analizować ukraińskiego natomiast my się też czynnik, który sprawia, że Polacy w odróżnieniu do wielu jeszcze osób na Zachodzie przestali patrzeć na to co za Bugiem tak jednorodny sposób widzimy wiele organizmów różnorodnych organizmów politycznych tam funkcjonują wiele języków no chyba dobrze rozważenie postrzegamy bardzo wyraża 1 takiej wschodniej magmy czy to musimy walczyć z przekonaniem na Zachodzie raczej części komentatorów przynajmniej którzy, którzy mają tendencje okresie, zwłaszcza ujawniła teraz przy okazji przy okazji protestów społecznych na Białorusi, że chcieliby chcieliby to wszystko niejako zepchnąć do 1 szuflady z Homo generować, tak więc to dobrze, że Polacy wydają się to różnorodność Kutno dostrzegają i cenią co też objawia w tym jak postrzegamy jak patrzymy na właśnie choćby Ukraińców Białorusinów tutaj widać też bardzo pozytywne tendencje, jeżeli chodzi o ostatnie 8 lat mimo kryzysów politycznych, ale też towarzyszyły tych deflację, więc one nie przełożyły się na postrzeganie mieszkańców Ukrainy i Białorusi my Rosja przestaje być czymś czy rosyjski oraz język rosyjski przestępczych szczególnym stają się czymś w osadzie co jest może być potrzebne, ale no jak okoliczności się zmienią wtedy zapewne może być bardziej przydatne do budowania kariery czy rozwijania się natomiast dzisiaj jest poziom widzimy kilkunastu procent to jest to rzeczywiście taka klarowna ocena tego jak sami oceniamy patrzymy na na na przydatność Rosji rosyjskiego dla nas problemy przez chwilę o wizerunku Rosji jak on jest w naszych głowach państwo pytali o spontaniczne skojarzenia pozytywne negatywne neutralne rozpocznijmy od pozytywów miło twardy naród przyjaźni gościnni piękne kobiety bogata kultura wpierw Balt na skurczowe tak oczywiste jest tańsza powinna być tego rodzaju, jakby pierwszym skojarzeniem on jednak oczywiście są są powierzchowne natomiast no to, jeżeli oczekujemy szybkiej spontanicznej ona zawsze taka jest bądź pokazuje jak pierwsze pierwsza ruchowe wrażenie więc, więc to jest to rzeczywiście w zestawieniu z tym, że tak naprawdę bardzo małe są kontakty społeczne słabe to by wyodrębniania tych cech ludzkich gościnność przyjazności otwartości wynika raczej chyba z pewnego historii zasłyszanych niż kontaktu bezpośredniego, ale dobrze to znaczy tutaj wydają się, że mamy może takie poczucie, że gdzieś tu w regionie, który z rezerwą dla państw słowiańskich istnieje pewnego rodzaju przeświadczenie, że tacy jesteśmy tak postrzegamy innych jako miły otwartych od innych przyjaznych gościnnych tak dalej, więc to to myślę jest efekt tego poza tym trzeba pamiętać też, że moim zdaniem ludzie generalnie przyjaźni na siebie patrzą i i szukają raczej pozytywnych skojarzeń, a niekoniecznie od razu kierują uwagę na temat stereotypów, które się też się pojawiają natomiast tutaj ten tak pierwsza akcja Polskana Rosjanie Rosjanka pozytywna nawet powierzchowna na to jak jest zdaje się pozytywna i no 4 typowa była też pewnych klisz, które znamy z przeszłości, ale być może dlatego pokazująca też pewną trwałość pewnych postaw no to negatywy wódka alkoholizm okupacja komunizm karty czy więzienie przez władze agresywni nietolerancyjni no cóż no trudno też dodać alkohol wódka to Boże taki stereotyp, który się, bo przez to odpadać rzeczywistości, bo te same procesy nastąpi już w Polsce, jeżeli chodzi o odchodzenie od ciężkich alkoholi, ale funkcjonuje jak rozumiem obiegu w kulturze dlatego też tak odcisną piętno też na tych Polakach, którzy nigdy nie mieli kontakt z Rosją ani z Rosjanami, a reszta, czyli historia polityka i zwłaszcza okrutne karty dwudziestego wieku to jest też jak rozumiem w jakim sensie wywołane paradoksalnie przez ostatnie miesiące bardzo aktywnej polityki historycznej rosyjskiej i to, że przy tematy z tak często znajdowały wyraz polskich mediach internecie media społecznościowych też jak rozumiem mogło może generować taki wzrost pojawiał się od skojarzeń, jeżeli chodzi o wrogość agresja nieufność nietolerancję tuż raczej mamy jak sądzę do czynienia z taką wpływem pewnie też tego jak postrzegamy relacje państwo społeczeństwo Rosji i to już nie, które stosuje Polacy widzą, stosując się ocenie państwo i jej i Rosja jako narodu wydają się też wynika z tego oceny czy dostrzegania jak rosyjskie państwo, jaką politykę prowadzi co choćby Materski wyraz tym zakładaliśmy zmianę w postrzeganiu Rosji na osi demokratyczne autorytarne, pytając Polaków jak umieszczali by w jakim miejscu mieszkaliby Rosję i ile kilka lat temu 40 kilka procent Polaków widziało taki zdecydowany sposób Rosja autorytarną dzisiaj to było 55% my mamy wyraźnie Polacy widzą ewolucję państwa rosyjskiego, które staje się bardziej opresyjne i być może dlatego te negatywne skojarzenia też przybierają taki taki obraz był też spontaniczne skojarzenia natura neutralne Putin miejsca krajobrazy klimat sobie wojny światowe nasz sąsiad matrioszka język rosyjski szkoła tak myśli dostałyśmy się ujemne wolne od Putina jak natręta premiera Putina tutaj umysł zakwalifikować z 1 strony Rosja bowiem może nie nianie Jarosław nie Putin Rosja Rosja Putin Putin także trzymają się tego natomiast, więc wyszło nam bardzo krytyczna ocena prezent Putina i polityki z drugiej oskarżenie spontaniczne nie chcieliśmy przepisywać od razu jakiś negatywnych konotacji, bo nie mamy pewności, chociaż pewnie wielu Polaków mówiąc Putin też ma jakieś negatywne bardziej skojarzenia natomiast tutaj przy okazji wojny pierwszej drugiej światowej uznaliśmy, że ktoś tylko w ten sposób odpowiada na to nie budzi, w jakich emocji raczej traktuję neutralnie jako coś się po prostu zdarzyło przyszłości i tyle więc tu po prostu tych skojarzeń nie było tak dużo neutralnych 2020 kilku procent raczej te emocje są bardziej rozedrgane i Polacy gdzieś, jeżeli oceniają to co się dzieje, że Rosji jak patrzą na Rosjan to te emocje są nawet w wyższej temperaturze nie są oraz zwykle neutralne raczej bardziej stanowczy bardziej czy próbujemy zająć jakieś stanowisko, a niekoniecznie zbywać to jakimś jakimś próbą ucieczki neutralne i obojętne skojarzenia to zatrzymajmy na chwilę przy prezydencie Putinie powiedział nie cieszy się jako dziewiątką systemu u nas pozytywną opinię dla niego tylko 9% respondentów negatywnie działalność Putina ocenia 60% badanych neutralnie 20% ci, którzy nie mają swojego zdania to 11% jednocześnie no co państwo zwraca uwagę w tej diagnozie bardzo często pojawia się taka opozycja biedny naród rosyjski i zła rosyjska władza jak rozumiem emanacją tej złej rosyjskiej władzy jest Władimir Władimirowicz Putin zapewne tak jest to znaczy ta proces personifikacji władzy, jaki nastąpił w Rosji i też taka próba zrobienia uczynienia z konta Putina swego rodzaju globalnego celebryty politycznego sprawiła, że to skojarzenie z bardzo mocne i rzeczywiście wiele osób w Polsce myślę stawia znak równości Rosja Putin to nie jest korzystne dla samych Rosjan, dlatego że ja osobiście, sięgając sprzeciwiam tego rodzaju klasyfikacją dlatego uważam, że one są jakimś mierzy generowane przez propagandę rosyjską czy to jest skuteczny mechanizm do kształtowania takiego przeświadczenia, że Jeślinie Putin nie będzie Putina nie będzie Rosji prawda i to, że Polacy też tak czy tak utożsamiają prezydenta obecnego z Rosją jest wyrazem skuteczności tego przekazu, a to, że patrzymy negatywnie to jest tutaj akurat naturalne wydają się efekt tego, jaka była jest polityka państwa rosyjskiego jak jest jakiś przekaz tej polityce w Polsce też oczywiście, dlatego że jest on bardzo krytycznej to w zasadzie przy całej dużej polaryzacji polskiej sceny politycznej komentatorskiej w tej materii myślę, że istnieje dosyć duży konsensus, jeżeli chodzi o ocenę tego co Rosja politycznie robi w ostatnich latach nie ma w tej głębokich sporów podziałów to też wpływa na pewną jednolitość przekazu Polacy otrzymują z różnych z różnych źródeł informacji i stąd taka ocena przez Putina, jaką widzimy i dlatego negatywna też skojarzenia, które zapytaliśmy oskarżenia z terminem polityka zagraniczna Rosji, żeby zobaczyć las tutaj się dzieje no właśnie to, jakbyśmy się połączyć właśnie z prezydentem Putinem i no jak ja są oskarżenia bardzo, bo oczywiste imperializm ekspansja wojna na Ukrainie agresja nieprzyjazna polityka wroga propaganda kłamstwa autorytaryzm brak demokracji tak dalej dominują tego rodzaju skojarzenia pokazują bardzo wyraźnie, że zainteresowanie Rosją w Polsce dzisiaj wielu osób skupia się na tych kwestiach nawet, że ludzie nie są zainteresowani Rosją persa to jak odbierają głównie ją poprzez przekazy dotyczące polityki zagranicznej ogólnie pojętej, która jest taka, jaka jest tu trudno jest jak dziwić, że tego rodzaju emocje tego rodzaju wskazaniom i to rzutuje oczywiście na na ten stosunek, którego zaczęliśmy bardzo negatywne krytyczne Polaków do do państwa rosyjskiego, bo w istocie rzeczy na poczucie zagrożenia, które pojawia się u nas, jaki pojawia się u nas co w związku z tą polityką, bo determinuje nasze naszą ocenę tego państwa natomiast no są Polacy, którzy doceniają musi to złe słowo, ale patrzą na politykę zagraniczną Pedra nie jest to pozytywne skojarzenia raczej rodzaj zrozumienia, które wyrażają dla dla polityki takie tego rodzaju i i jest to jakiś sposób racjonalizacji jak rozumiem tego co widzą na Wschodzie pozytywnych skojarzeń praktycznie nie ma żadnych, więc tutaj jest by bardzo bardzo bardzo zdecydowane stanowisko jednoznaczne ten Polak, że patrzą krytycznie na, a awanturniczą czasami politykę zagraniczną Kremla teraz chciałbym porozmawiać też o państwa poletku, czyli tej pracy na rzecz dialogu i porozumienia poza pytali państwo o to jak kontaktować z Rosją jak współpracować z Rosją okazuje się, że tylko 9% odrzuca jakąkolwiek współpracę z tym krajem nawet na polu kultury życia społecznego, stojąc na takim stanowisku, że najlepszym sposobem na zapewnienie nam bezpieczeństwo jest minimalizowanie jakichkolwiek kontaktów z Rosją, ale 80 ponad procent badanych uważa, że właśnie sfera kultury spraw społecznych jest doskonała do tego, żeby te więzy między Polakami Rosjanami były były podtrzymywane były intensyfikować na to jak rozumiem państwa ucieszyło oczywiście, że tak, dlatego że w zasadzie to jest jeden z naszych celów statutowych, aby ten dialog kształtować i Rosjanami i informacja, że Polacy też tak postrzegają rzeczywistość jest dla nas dobra to znaczy taka naturalna też reakcja myślę ludzi którzy, widząc tyle negatywnych zjawisk w sferze polityki zagranicznej bezpieczeństwa szukają gdzieś być punkt zaczepienia, zwłaszcza że skoro mamy po 1 stronie duży krytycyzm w stosunku do państwa, ale też przychylność w stosunku narodu no gdzież to musi musimy znaleźć sposób poszukać sposobu, na jaką zmianę jakościową tej sytuacji kwestie kulturalne społeczne są nad naturą odpowiedzią zresztą w formie żadnej zapowiedzi to ostatnie pytanie dla nas punktem wyjścia do kolejnego badania, które będziemy przeprowadzać w najbliższych tygodniach rozszerzymy generalnie ten aspekt akurat współpracy potencjalne straty polsko rosyjskiej tak jak Polacy podpatrują się na nią przeprowadzimy specjalne badanie, aby zrozumieć to jak pan szczegółowo jak Polacy widzą Rosję w tym akurat w tej akurat w obszarze, a też jak postrzegają pewne szanse na współpracę z tą zobaczymy jak bardzo szczegółowo się przedstawia dla nas oczywiście istotne, bo to jest jakby zasadniczą część działalności, która opiera się głównie na kształtowanie budowanie kontaktów międzyludzkich i pewnych inwestycjach właśnie poprzez kulturę poprzez badania naukowe poprzez budowanie relacji między młodymi aktywistami polskimi rosyjskimi to jest dla nas wskazówka, że tutaj należy działać jeszcze bardziej aktywnie, aby przełamywać ten bardzo negatywne negatywne stereotypy uprzedzenia, które mamy natomiast oczywiście tutaj jest pole ograniczone, dlatego że optymalnym idealnym świecie liczyłbym na to, że warunki np. o współpracy kulturalnej czy społecznej będą nieco inne, dlatego że przeprowadzanie dzisiaj dużych projektów kulturalnych społecznych wspólnych pomijam oczywiście uwarunkowania pandemii, które dodatkowo obciążają jakiekolwiek spotkania dzisiaj organizacje młodzieży czy tego typu projektów to też jest dosyć trudne z uwagi na małą przychylność rosyjskich instytucji państwowych dla tego rodzaju projektów i ogromny wysiłek trzeba wkładać czasami, żeby budować coś zrobić nie tylko my robimy też, przyznając różnego rodzaju granty polskim instytucjom fundacjom stowarzyszeniom, które próbują zarobić na Wschodzie Rosji bardzo często dostają sygnały że, że mimo dużego zainteresowania ze strony samych Rosjan czy partnerów, którzy tam funkcjonują instytucje kultury, które są otwarte nawzajem współpracę bardzo często pojawia się przeszkoda polityczna nadgorliwość urzędnika, który przestrzega nakazów medialnych pęta Putina, który za uczynił droga historycznego nr 1 i to powoduje, że na tej naturalnej drodze do nawiązywania ściślejszych relacji społecznych pojawia się po raz kolejny państwo rosyjskie, które podwyższa barierę koszty i poprzez też tą operację historyczną, która toczy się od kilkunastu miesięcy też sprawia, że część naszych partnerów Rosjan poczuł się boi obawia się konsekwencji zbytniego angażowania się sytuacji z polską jest dobrze, że Polacy dostrzegają, że to jest wciąż ważne pole do współpracy i rozwijania kontaktów być może uda nam się zrobić podobne badanie w Rosji wtedy będziemy mogli zostawić to jak jak Rosjanie zapatrują na na podobne sprawy trudno panie doktorze tego podpowiedział wnioskuje jest robić cokolwiek tam, a jak to co robicie rezonuje tutaj w Polsce, bo też państwo pytali w tej diagnozy w diagnozie oto jakich źródeł Polacy czerpią wiedzę o Rosji o Rosjanach telewizji internetu oczywiście nas nie zaskakuje książek filmów Rosji sięga około 30% badanych państwo wiedzą, jaka to jest wiedza pod względem jakościowym jak ewentualnie te rzeczy, które państwo organizującej w Polsce, jakim zainteresowaniem spotykają trudne pytanie, bo wymaga dodatkowych badań, żeby dowiedzieć się tylko źródła, ale też o o treść, bo wiemy jesteśmy w takiej epoce zalewu informacji, która jest różnej jakości, więc torze jest telewizja to ktoś mnie troszkę zdziwiło ale bo ma może to efekt banki, które sam żyje, że tak to jest po prostu korzystam już w zasadzie prawie w ogóle natomiast jak okazać, że Polacy jednak wciąż cierpią tą wiedzę z tak mali tradycyjnych technikami w zasadzie to Rosji za wiele w telewizji nie ma, bo miał jakiś aspekt informacyjny drewna natomiast na ile się orientuje czytamy w nagrodę analizy jak prezentowane są sprawy narodowe po mediach tradycyjnych i jak jej, jakiej powiedziałbym skali wiemy, że to zainteresowanie jednak spada to zastanawiające, że wciąż to jest źródło główne, a to już też główne mówił, że dobiega raczej nie jest głęboka bonus siłą rzeczy telewizja prezentuje tego rodzaju tematyka bardzo skrótowy powierzchowny sposób i jeżeli do tego dodamy jednak to, że zainteresowanie kulturą rosyjską w Polsce spada z 1 strony kulturą wysoką być może nie znaczy, jeżeli chodzi o przesłanie festiwalami filmowymi teatrem środowiska, które się tym interesują to zainteresowanie jest natomiast, jeżeli spojrzymy przez perspektywie to jednak przynajmniej taką mamy intuicyjną na razie intuicyjne wrażenie, które będziemy starali się potwierdzić w badaniu wkrótce to zainteresowanie szeroko pojętych rosyjską kulturą i Polaków jednak spada w porównaniu z kulturą popularną od Rosji amerykańską to znaczy czy zachodnią co z obecnością kinematografii innych krajów to gdzieś zanika stąd też skierować uwagę naszą na internet by zobaczyć z czego, w jakich źródeł w internecie Polacy korzystają przecież wiedzieć rosyjska jest ponad połowa Polaków czerpie stamtąd to za pomocą czego, więc tutaj wyszło nam, że portale informacyjne to jest 70% natomiast po prawie 40% osób korzysta z takich portali jak YouTube albo media społecznościowych i tutaj jest bardzo trudno się zweryfikować rodzaj informacji, bo tam mamy no masę materiałów o wyjątkowo niskiej jakości plus oczywiście mnóstwo dezinformacji i pewny papki, a nie rzeczy rzetelnej wiedzy informacji natomiast tu też, gdy Polacy przenoszą się powoli do internetu, zwłaszcza młodzi tego nie ma tutaj na wykresach słusznie zamieszczaliśmy dokładnego podziału w każdym pytań, jeżeli chodzi o grupy wiekowe nas tutaj oczywiście efekt zmiany pokoleniowej tego, że młodzi ludzie w zasadzie korzystają tylko łącznie z internetu, a w zasadzie zaczyna myśleć tylko włącznie media społecznościowe nie tylko nie internet jako całości i to stanowi dla nich źródło informacji dyskusje facebookowe jakieś zmiany tam prowadzone między nimi między w ramach grup czy między poszli z osobami to jest ważne zima mówi będziemy badać dalej dlatego, że to jest dla nas to interesujące, aby z swoją własną działalność kształtować przez jak już w poz, który odpowiadał tym wymogom nowym próbujemy robić na tyle na ile możemy, korzystając z społecznościowych zna i narzędzi cyfrowych nie w Polsce też w Rosji mamy czasopismo w ramach centrum prowadzimy nowe nowej Polsce nowa Polsce z ukraińską edycją otwartą przed 3 tygodniami, aby działać w obu bankach informacyjnych i polskiej i rosyjskiej ukraińską fizycznej dlatego też widzimy, że to jest w zasadzie chyba miejsce, w którym dzisiaj kształtują na wynajem najmocniej opinię miejsca, w którym też są silnie obecni ludzie aktywni, a to pamiętam, że tutaj mam badanie ogólne pokazujące jak Rosjanie patrzą na na Polskę natomiast, jeżeli chodzi o kształtowanie polityki państwa, ale też stosunku społecznego do Polaków i vice versa to auto możemy bardzo aktywni społecznie aktywiści blogerzy dziennikarze ludzie kultury to są to są osoby, które bardzo dużo zależy im też przez próbujemy przez tego rodzaju postaci kształtować to jak mam rozumieć jak on jak oni widzą Polskę jak ważne postacie publiczne w Polsce postrzegają Rosję, ponieważ tego też w istocie rzeczy zależy jak potem rezonuje pewna rozumują pewne podstawy wśród ogółu Polaków stąd za miesiąc 1,5 zobaczymy jak bardzo szczegółowo jak Polacy patrzą na sprawy kultury a jaka jest jak Rosjanie patrzą kolejna ogólnie na nas jak postrzegają Polskę jako państwo Polaków jako jako ludzi także będzie okazja rozmowy jak rozumiem ten raport, w którym rozmawialiśmy przez ostatnie godziny Polska Rosja diagnoza społeczna 2020 jest dostępny na państwa stronie każdy może sobie do niego zajrzeć tak jest dostępny w 3 wersjach językowych po polsku rosyjsku i po angielsku dr Ernest Wyciszkiewicz dyrektor centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, na której stronie centrum można właśnie ów raport znaleźć i się z nim zapoznać panie doktorze bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję również państwu dziękuję za wspólny niedzielny wieczór zaprasza na informację do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SPRAWY RÓŻNE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA