REKLAMA

Opór bez przemocy jest dwa razy skuteczniejszy niż walka zbrojna - ekspert ds. ruchów oporu o Białorusi

Światopodgląd
Data emisji:
2020-09-18 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz czy dziś czterdziesty pierwszy dzień protestów na Białorusi dziś o światopoglądzie jak co dzień przyglądamy się im i analizujemy dziś z nieco innej perspektywy, dlatego że zaprosiliśmy dr Macieja Markowskiego dzień dobry dzień dobry dr Maciej Bartkowski jest wykładowcą do spraw na temat czy wykładowcą ruchów oporów Johns Hopkins University, czyli Stanach Zjednoczonych i starszym doradcą w waszyngtońskim centrum do spraw konfliktów Rozwiń » bez przemocy czy-li i będziemy rozmawiać właśnie z tej perspektywy protestowania bez przemocy, bo Białoruś to co się dzieje na Białorusi jedno jest wydają się niesamowite zapytam czy właśnie pana doktora z tej perspektywy Jerzy wydaje się, że to jest emanacja takiej walki bez przemocy po 411 dniach protestów były momenty bardzo poważnej dramatycznej przemocy ze strony władzy ten ruch udaje się utrzymać jego taki Super pokojowy charakter nie będzie pan też jak postrzega się interesuje zachwyca czy nie cechy tak z pewnością Białorusi pokazują tak naprawdę jak ruch oporu tworzyć i jak ten ruch oporu może utrzymać tę dyscyplinę bez przemocy jak chciał tutaj zauważyć, że próba usunięcia dyktatora opór bez przemocy historycznie okazał się ponad dwukrotnie bardziej skuteczny niż walka zbrojna liczyliście Toni tak tak są badania bardzo poważne prowadzone na temat właśnie ruchu oporu od 1900 tego będzie 1900 od Generali które, jakby pokrywają około 100102120130 lat i one pokazują, że właśnie te walki bez bez oporu przeciwko dyktatorowi byli były przynajmniej dwukrotnie bardziej skuteczne niż walki zbrojne także częstotliwość ruchów oporu bez przemocy przeciwko właśnie dyktatorom wzrosła bardzo wyraźnie w drugiej dekadzie tego stulecia wg moich obliczeń takich ruchów bez przemocy przeciwko dyktatorom było przynajmniej przynajmniej dwukrotnie więcej w tym dziesięcioleciu niż np. w pierwszej dekadzie tego tego stulecia jak pan rozumie dla czego ten trend może wynikać no przede wszystkim z tego, że ja myślę ludzie jakich stopniach uczą przekazują sobie informacje na temat jak jak organizować taki ruch oporu bez przemocy, który będzie ruchem zwycięskim i ją przed i oni sobie przekazują informacje jak i jakie są cechy charakterystyczne takiego ruchu bez bez przemocy normalnie jakoś się od radnego, że rzeczywiście te protesty na co można zwrócić uwagę przede wszy są te różnego rodzaju symbole, które pojawiają oczywiście przecież Narodowy, ale nie tylko wszędzie w tkance miasta trwają wręcz są walki o symbole są różnego rodzaju happeningi obecna jest sztuka pozwu powstały oddziały takich cyfrowych hakerskich partyzantach no oczywiście mnóstwo ruchów sieci solidarnościowych wspierania się dla tych, którzy tracą pracę itd. na co pan zwrócił uwagę właśnie, obserwując historycznie wyciągają wnioski z tych innych ruchów i co pan zauważa tam na Białorusi tak po pierwsze od tych zwycięskich ruch bez przemocy widzimy, że one były miały bardzo dużą silną jedności i spójność jedność wokół celów wokół metod walki wokół struktur tutaj np. pytanie może być jak ruch roli radzi sobie z podziałami i prokuratorami ruch jest w stanie np. działać, jeżeli jego liderzy siedzą w więzieniach albo muszą uciekać z zagranicy co co się stało np. Białorusi, ale też w akcję Marii kałasznikowy, które raz już słynne to jest podarła paszport, żeby nie zostać wyrzuconą z Białorusi tak tak także niektórzy liderzy zostają, ale jest pytanie czy oni też w mogą być uwięzieni siedzieć w więzieniach tak tak to właśnie się stało mają jest pytanie jak sobie ruch radzić z tym, że nadal istnieć nadal ludzie wychodzą na ulice czy się mobilizują i to na Białorusi widzimy inną taką cechą charakterystyczną dla tych zwycięskich ruchu bez przemocy jest silna dyscyplina bez przemocy widzimy, że rzeczka represje wobec ruchu nie powodują, że ten ruch staje się bardziej, jakby ekstremistyczne, że na tym, że na marginesie tego ruchu, jakby pojawiają się ugrupowania nazwiemy je szturmowe, które by rzucały kamieniami butelkami zapalającymi niszczyły niż jeszcze niszczyły biznesy czy własność prywatną tego nie widzimy na Białorusi mimo tego, że przemoc jest to bardzo brutalnej obrona przeciwko temu Ruchowi inną taką myśl cechą charakterystyczną tych zwycięskich ruchów jest to, że one podejmują i realizują bardzo twórcze strategii taktyki tak to co to co pani redaktor wspomniała generałem, a organizują akcje działania demonstracje protesty organizują akcje zaniechanie to jest takie posłanie UE i obywatelskie nieposłuszeństwo bojkoty organizują tak tak taki też konstruktem konstruktywne opór budowanie, jakby alternatyw ty alternatywnych struktur społecznych politycznych ten komin komitet koordynacyjny opozycji z takim przykładem alternatywnej struktury też myślę, że inną cechą charakterystyczną tych ruchów zwycięskich, a także co co jest Białorusi się dzieje jest to, że represje, jakby nie działają, że represje stają się takim rykoszetem uderzają w reżym raczej niż ruch oporu żadne represje nie są dobre dla żadnego ruchu oporu, ale w tym wypadku represje powodują, jakby z sympatią mobilizują bardziej te społeczność białoruską niższe niż ich i dławią im to jest jakby też ważną cechą charakterystyczną ruchu inną jeszcze cechom zwycięskiego ruchu oporu jest to, że mają one dużą zdolność kooptacji swoich przeciwników, czyli członkowie np. sojusznicy reżimu odchodzą od niego i przyłączają się do ruchu, zwiększając finansowanie przykłady do ich dają zwiększają szansę przykłady dezercji sił bezpieczeństwa armii policji, toteż na początku czwartej rewolucji głosi obserwowaliśmy no w końcu jak najważniejsza może taki najważniejszym czynnikiem, który robi TR te ruchy powoduje, że ruchy są zwycięskie są to oczywiście jest to liczba uczestników im więcej ludzi przyłącza się do oporu bez przemocy tym większe prawdę powie prawdopodobnie zwycięstwa i moja koleżanka ręka ceną, która zajmuje się badaniami nad pokojowymi ruchami oporu ona założyła, że w historii żaden ruch oporu bez przemocy nie przegrał nigdy walki z dyktatorem, jeżeli zmobilizował do tej walki przynajmniej 3,5% populacji wysoka liczba dni, a często przytaczana tak także skarbie różną biało żyją po 10 000 000 ludzi, czyli tak naprawdę mobilizacja musi dosięgnąć przynajmniej 330 000 ludzi jednak miał się, że trzeba podkreślić, że ta liczba ludności musi być zaangażowana walkę przez dłuższy czas musi no regularnie uczestniczy w działaniach akcjach ruchu oporu musi uczestniczyć w tych działaniach w różnych częściach kraju i ci ludzie muszą reprezentować większość grup społecznych w tych w tym np. robotników z ważnych gałęzi przemysłu rolników no jakiś kluczowe dla reżimu grupy profesjonalistów, włączając w to administrację państwową siły bezpieczeństwa także to nie tylko mu można mówić o, jakby takim procencie 33 czy czy czy pół procenta, ale też trzeba mówić o tym jakie grupy ludności przyłączają się do tego protestu to znaczy to znaczy na początku widzieliśmy, że Łukaszenko tak naprawdę bardzo nas zaniepokoiło go a kiedy protesty objęły trzecie czy protesty też się do sięgnęły robotników, kiedy robotnicy zaczęli wychodzić z tych głównych gałęzi przemysłu i tak naprawdę, kiedy robotnicy zaczęli protestować Łukaszenko zmienił swoją strategię represji nie były to masowe takie bardzo wizualne represje, ale bardziej no takie celowe represje i często, o które odbywają się po tym, jak już demonstracja zakończy się wtedy zaczyna się łapanka te represje są bardzo są nadal widoczne, ale nie są one takie masowe jak na początku były, ponieważ Łukaszenko zobaczył, że to odbiło się rykoszetem, że dużo ludzi, jakby no zaczął przyłącza się do oporu i w tym w tym także grupy robotników właśnie to efekt goście poda informację dzisiaj z więzienia wyszedł z pierwszej Dylewski rady Koordynacyjnej tego zarządu oraz komitetu strajkowego MCZ spędził 25 dni w areszcie to jest przedstawiciel w radzie Koordynacyjnej właśnie pracowników czy robotników, a z drugiej strony członek też tej rady tego zarządu rady Koordynacyjnej Maxim znak, czyli adwokatury, który w sądach reprezentował oskarżonych ogłosił bądź siedzi cały czas właśnie ogłosił dzisiaj głodówkę na znak protestu przeciwko niemu wysunięto takie poważne już Oskar karny z kodeksu karnego oskarżonemu już grozi wieloletnie więzienie, więc rozumiem też tak rodzą się bohaterowie protestu znaczy, że były protesty też muszą mieć swoich bohaterów takie autorytety tak zgadza się no jak, jeżeli mówimy o bohaterach tej rewolucji tej to ja myślę nie może, że nie możemy, że nie możemy mówić o bohaterach bez bez pomijania kobiet chce tak naprawdę ja tak myślę, że kobiety są bohaterami tej rewolucji Pieniążek rewolucja może nie pierwsza, bo był już takie wydarzenia, że kobiety strajk kobiet szczególnie takie protesty miały miejsce, ale rewolucja kobiet wydają się to jest to się także PiS jakoś historii tak no no to jest to co robią kobiety na białoruskie kobiety jest to na pewno bardzo unikatowe i no one czynią, jakby ten ten ból ten pokojowy bunt żywym twórczym organizują, a regularny marsz łańcuch Solidarności ubierają się Biel protestują odbijają odbijają w łapankach mogą mężczyzn młodych ludzi także i robią to mimo tego, że są jak przeciwko nim stosuje się bardzo dużą o przemoc fizyczną, jakiej psychiczną także badania badania naukowe pokazały, że jeżeli występuje duża rola i zaangażowanie kobiet właśnie w tej kampanii czy ruch bez bez przemocy tym większa jest korelacja z metodami pokojowymi nawet by bardzo represyjny kontekście i kapel kampanie czy opoką oporu bez przemocy z udziałem kobiet ma większe prawdopodobieństwo dopowiedzieć prawdopodobieństwo utrzymania silnej dyscypliny pokojowej czekamy co jeszcze jest ważniejsze, że też badania pokazują, że wysoki stopień udziału kobiet w tych protestach bez przemocy zwiększa zdolność kooperacyjną ruchu bez przemocy, czyli przyciągnięcie sympatyków reżimu na stronę ruchu udział kobiet zwiększa prawdopodobieństwo wtedy dezercji z armii sił bezpieczeństwa, dlaczego także mechanizm to znaczy to bardziej działa często można powiedzieć, że to są pewne stereotypy genderowe jeśli chodzi o rolę kobiet w społeczeństwie, jeżeli biją, a jeżeli Omon bije kobiety jest bardziej powoduje to bardziej jakby porzucenie takiej oburzenie i odrzucenie takiego działania przez społeczeństwo społeczeństwo jest bardzo nie tylko jakby społeczeństwo jako całość, ale także w strukturach bezpieczeństwa trzecie strukturach państwowych są ludzie, którzy nadal mają jakąś pewne etyczne moralne standardy, które w którym, których nie mieści się przykłady czy to co widzą, że rzecz, że kiedy ludzi, kiedy kobiety by są tak brutalnie bestialsko bity przez przez służby bezpieczeństwa i często powoduje właśnie taki lekko się, że ludzie które, którzy pracują dla reżimu stają i wychodzą z pracy może nie od razu włączają się do ruchu społecznego ruchu tego bez przemocy, ale one nie mogą być zaangażowani w różne rodzaje akcje takie jak dostać strajk włoski to co ja myślę teraz się dzieje to co przy najmie słyszałem, że w tych fabrykach czy strajk włoski są strajki strajk włoski sąd, gdzie po prostu ludzie no nie wychodzą, jakby otwarcie i protestują, ale wykonujemy swoje obowiązki służbowe bardzo skrupulatnie wg wszystkich przepisów zadanie drobiazgowo panie doktorze bardzo dziękuję dziś musimy kończyć, ale z przyjemnością do tego wrócę wydają się to arcyciekawe też obserwowanie tego co dzieje się na Białorusi i pana perspektywa bardzo się dziękuję dr Maciej Bartkowski wykładowca ruchu oporu Johns Hopkins University starszy doradca waszyngtońskim centrum do spraw konfliktów bez przemocy państwa kość Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA