REKLAMA

Pieniądze z UE tylko dla praworządnych?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-09-20 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
17:10 min.
Udostępnij:

O posiedzeniu sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, podczas którego m.in. Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej wygłosiła przemówienie o stanie Wspólnoty oraz został przyjęty krytyczny raport o praworządności w Polsce hiszpańskiego eurodeputowanego Juana Lopeza Aguilara mówi dr Anna Skrzypek, Fundacja Europejskich Studiów Progresywnych w Brukseli.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Rekowski dzień dobry ponownie w minionym tygodniu w mijającym tygodniu mieliśmy bardzo ważną sesję plenarną parlamentu Europejskiego to miała być pierwsza sesja, która się miała odbyć w Strasburgu po właśnie tej długiej przerwie wywołanej pandemią były już bardzo poważne przygotowania do tego, żeby posłowie tam pojechali, gdzie w końcu traktowała siedziba parlamentu Europejskiego no ale ostatecznie prezydent Dawid soli prezydent w rozumieniu przewodniczący Rozwiń » zdecydował, że jednak nie ze względu na bardzo duży wzrost zachorowań we Francji i ta sesja odbyła się w Brukseli, ale była bardzo ważna częściowo o tym wczoraj już mówiliśmy w poranku, kiedy pan Marek prawda dyrektor przedstawicielstwa komisji Europejskiej w Warszawie analizował czy starał się nam pokazać co naj istotniejszego było tzw. orędziu ostanie Unii pani usługi handel Zająca miało miejsce w środę, ale dzisiaj chcielibyśmy jeszcze wrócić do innych wydarzeń z tej sesji również bardzo ważnych z punktu widzenia naszego kraju jest z nami pani dr Anna Skrzypek Fundacja europejskich studiów progresywnych Brukseli dzień dobry pani no panie redaktorze dzień dobry państwu no to może zaczniemy po prostu od poniedziałku, bo to wtedy już zaczęło się niektórzy twierdzą, że ostro i gorąco, ponieważ w parlamencie odbyła się dyskusja nad sprawozdaniem hiszpańskiego posła sprawozdawcy Juan Fernando López Aguilera z grupy socjalistów to jest hiszpański bardzo doświadczony poseł przy okazji przewodniczący właśnie komisji praw obywatelskich wolności no jak należało spodziewać polskiemu obozowi rządzącemu bardzo ten raport nie nie podobał natomiast zostałem przyjęty już w czwartek, a więc kilka dni po tej dyskusji no w sposób niebudzący wątpliwości co parlament nie myślał 513 głosów za 148 przeciw 33 wstrzymujące proszę w kilku słowach powiedzieć czemu ten raport wywołał znowuż tak ostre dyskusje nie tylko w Polsce ale, ale w całym parlamencie się wszystkim oczywiście żadne państwo żadna delegacja obozu rządzącego nigdy nie była zadowolona podobnego raportu, ponieważ raport sporządzony przez Lopeza Galara jest bardzo solidnym spisem wykroczeń przy linii niż działalność i porządek Konstytucyjny w Polsce oczywiście dyskusja toczyła się w różnych kierunkach, ale jeżeli mogłaby przypomnieć tutaj kilka najważniejszych wątków tej dyskusji pierwszy z nich dotyczył kwestii funkcjonowania sądownictwa, a także niezawisłości sędziów w Polsce tutaj raport z bardzo detalicznym mówi z 1 strony o sposobach wiek, jaki rząd minister spraw miejsce, żeby sprawiedliwości on również z prokuratorem generalnym w raporcie zostały wytknięte jako specyficzna niewłaściwość również niemożność potraktowania takiego systemu jako niezawisły, ale raport wylicza tutaj bardzo wiele brak tych, które stosowane są w Polsce zarówno w stosunku do Sądu Najwyższego, który oczywiście tutaj ta kwestia była bardzo nagłośniona w mediach, ale również do sądownictwa jako takiego mówi o tym, że obecny rząd poczynił wiele, aby odebrać sędziom godność poczynił wiele by ingerować w niezawisłość sądu by wprowadzać postępowania dyscyplinarne zastraszać sędziów, a także by upolitycznić się wymiar sprawiedliwości oczywiście nie mają wspólnego ani trójpodziału władz ani z porządkiem demokratycznym ten tutaj ta część raportu jest te bardzo detaliczna zresztą nie dziwi, dlatego że zapyta Kilara jest nie tylko doświadczonym europarlamentarzystów, ale sam również pełnił funkcję ministra sprawiedliwości w Hiszpanii do kwestii związanych z porządkiem z władzą sądowniczą, a dochodzą kwestie, które związane są ochroną praw podstawowych jak określa raport tutaj wchodzi kwestia mediów, a tutaj oczywiście posłowie strony rządzącej bardzo się bronili, że to nie jest tak, że media są zdominowane przez aparat rządowy, ale jednak raport mówi o tym, że szczególnie publiczne media są upolitycznione a, a także nie są już nośnikiem obiektywnych informacji do tego dochodzą on kwestie takie jak wolność wolność prasy, ale także wolność nawet akademicka wolność naukowa jest podkreślone w raporcie nie do tego dochodzi trzecia część raportu, która dotyczy praw indywidualnych praw jednostek na jej tutaj bardzo duża dyskusja była oczywiście kwestia spraw limity kiła, a czy tych Elżbiety kiła frazą jak też mówić o wolnych swe od osób LGBTI, ale także poruszone zostały co może było mniej nagłośnione w debacie, ale jednak kwestia praw kobiet te i tutaj chodzi z powrotem cała dyskusja dotycząca konwencji antyprzemocowej, ale również aborcji oczywiście dyskusja jest dyskusją dotyczącą katalogu przewinień wiemy, że Unia Europejska nie ma kompetencji zresztą w raporcie jest również powtarzane ingerowania we wszystkie sprawy, które w raporcie zostały wymienione, niemniej jednak wszystkie te szczegóły tworzą obraz państwa, które nie przestrzega zasad traktatowych zasad konstytucyjnych, a które powinny państwa członkowskie Unii Europejskiej mieć jako kompas swojego działania swego rozwoju to tylko jak to jest niestety z tymi raportami rezolucjami, które podnoszą właśnie takie sprawy, o których pani powiedziała zawsze pojawia się pytanie o niektórych osób może trochę tak blisko niezwiązanych specyfiką funkcjonowania instytucji unijnych i Unii Europejskiej jako takiej zadają zawsze takie pytanie i co z tego tym bardziej że nie pamiętamy, że takich raportów sprawozdań dotyczących sytuacji praworządności szeroko rozumianej w Polsce czy na Węgrzech było wiele takich debat też było wiele co więcej w przypadku akurat Węgier to parlament Europejski w wyniku swoich właśnie opracowanie działań złożył wniosek do rady o wszczęcie procedury wobec tego kraju na mocy słynnego art. 7 wiemy, że tak jak procedura została również wszczęta wobec Polski i to już chyba kilka lat temu no i tu wrócę do mojego pytania, które powtarza właśnie za tymi osobami już trochę poirytowany mi nawet kiedy słyszą o kolejnej rezolucji w raporcie i co z tego myślę, że frustracja wyrażana przez pana redaktora jest również frustrację eurodeputowany stąd też wynik 513 głosów za, ponieważ właśnie jest dyskusji zostało bardzo często poruszane, a z 1 strony mamy za sobą dyskusję, a propos art. 7 o, ale wydaje się tutaj posłowie być może jest oczywiście dyskusja polityczna, ale posłowie europarlamentu wynik bardzo sfrustrowani tym, że szczególnie komisja, ale również w obrębie rady tak mało zostało zrobione by rzeczywiście Polska w jaki sposób sankcjonować czy, żeby wykonać te wszystkie polecenia, które parlament te zawarł w swoich poprzednich raportach dyskusjach jeśli chodzi o wprowadzenie Polski na tacę by uznali praworządne drogą praworządności, niemniej jednak oczywiście tutaj jest kwestia co dalej oczywiście szerokim echem odbiła się kwestia dotacji dla gmin, które ogłosiły się 9 Mikołaj za tutaj poseł, jaki wy występujące w dyskusji w parlamencie europejskim twierdzi to jest propaganda lewicowa idea, ale łowcy biorą takie tablice przypinają gminami są akty anty patriotyczne, niemniej jednak, jakkolwiek dotyczy to właśnie specyficznego punktu w raporcie, że Unia Europejska odmówiła przyznania funduszy, a jest oczywiście sygnałem pracę w Polsce była taka dobrze poradzimy sobie sami tego nawet mogą dostać więcej funduszy niższe aplikowało Unii Europejskiej, ale w tej chwili mamy przed sobą dyskusję dotyczącą ram budżetowych, a która jest dyskusją na temat długoletniego planowania finansowego gospodarki Unii Europejskiej tutaj mówi się bardzo bardzo poważnie o tym i praworządność musi być również finansowo sankcjonowana, a tak Polska kraj jest beneficjentem środków europejskich na różnych polach dyskusja oczywiście sprowadza natychmiast pytania, kto odczuje skutki sankcji finansowych czy będą to rzeczywiście te grupy czy te części elektoratu, które uważają, że Polska i jest absolutnie krajem praworządnym suwerenną, a będą też może ci, którzy uważają, że tak nie jest i znów stanął pod pręgierzem ani nie ma ta kwestia środków finansowych jest pierwszą wielką uczoną dyskusję o Unii Europejskiej wreszcie znalazła rozwiązania, a biorąc pod uwagę orędziu pan redaktor wspominał Polski ta była de facto 1 czy jedynym dość konkretnym przykładem pewną orędzie zostało poruszone jako coś gdzieś w państwie członkowskim UE wobec czego komisja Europejska musi na siłę i musi znaleźć środki by wreszcie zacząć reagować również mistycznych rozumiem to pozwoli pani, że nie uważa, że głównie mówi pani o tym fragmencie kiedy, kiedy pani usługa online mówi nie spoczną w wysiłkach na rzecz budowania Unii równości Unii, które może można być kimś chce kochać kogoś chce bez obawy przed oskarżeniami lub dyskryminacją, gdyż bycie sobą nie jest ideologią jest swoją tożsamością nikt nie ma prawa nikomu jej odbierać chcę postawić sprawę jasno strefy wolne od LGBT kół i to strefy pozbawione człowieczeństwa nie ma na nim miejsca w naszej Unii dodam przy okazji, że w żadnym momencie słowo Polska nie padła, ale oczywiście wszyscy wiedzieli, jakie państwo, jakie państwo chodzi tylko no znowu sobie pozwolę na ten sceptycyzm nie tylko może mój, ale raczej właśnie myślę mówi w imieniu wielu słuchaczy za pani również wspomniała o tym, że kwestia tej tzw. warunkowości wypłat pieniędzy z unijnego budżetu z respektowaniem unijnych zasad szeroko rozumianych zasad i praw człowieka no to właśnie temat, który teraz jest mocno dyskutowana tak naprawdę dyskutowany już od kilku lat, robiąc kilka wywiadów również dla Radia TOK FM panią Sophie vel walczącą również o praworządność w Polsce na Węgrzech od lat posłanka z Holandii ona przypominała przecież, że była 23 lata temu inicjatorką autorką takiego projektu stworzenia stałego mechanizmu kontroli praworządności we wszystkich państwach Unii oczywiście i w konsekwencji no właśnie warunkowania potem wypłat z unijnego budżetu w stosunku do tych państw, które tę praworządność łamie mijają lata polskie sprawy wracam w radzie art. 7 zawieszone węgierskie w zasadzie też nic się nie dzieje pieniądze płyną, a teraz po ostatniej radzie lipcowej, kiedy pan premier chwalił się, że przywiózł pieniądze i w wieloletnich ram finansowych funduszu odbudowy dla Polski będą, a żadnej praworządności tam nikt nie będzie czepiał i wszystko będzie jak było tak nie jest do końca tak często nie dziwię temu, że premier wraca twierdzi, że jest zwycięstwo, że każdy premier, który wraca ze szczytu Europejskiego swoją własną wersję historii jak też wyglądał, a ponieważ obrady są za zamkniętymi drzwiami nadal ważny jest dopuszczalność interpretacji, niemniej jednak o 8 walnie rozdawana i że ta komisja obrony oraz mordowała nie powstała, ale z drugiej strony w obrębie komisji Europejskiej po raz pierwszy będziemy mieli do czynienia teraz naniesień przyjęciem raportu ostanie praw człowieka we wszystkich państwach członkowskich oczywiście pan redaktor wcześniej już zarzuca, że być może są słowa można demagogia bardziej niż aleja niewolno rodzicom chodzi o dążono nic nie idzie jak tylko mówię w imieniu ludzi troszczących się o praworządność w Polsce i innych państwach pani natomiast raport może stać się wreszcie jako bardzo konkretną podstawą działań ma też raport nie będzie ukierunkowane na szukanie wolnych, ale raczej na stworzenie ogólnego obrazu co więcej nie powinniśmy nie docenia kwestii, które w tej chwili gdzieś, jakby w drugim tle obecnej dyskusji na temat tego jak powinna wyglądać Unia powinna mieć kompetencje po pandemii rozmawialiśmy wcześniej panie dyrektorze na wiosnę tej kwestii kulkę konferencję dla przyszłości Unii Europejskiej ona oczywiście w tej chwili te trochę została zawieszona z uwagi na właśnie kwestie związane z pandemią najbardziej palące kwestie sytuacja na Białorusi stosunki z Rosją sytuacja w obrębie basenu morza Śródziemnego to były kwestie trybu dyskutowany wzeszłym tygodniu, niemniej jednak w orędziu, że nawet padły słowa o tym, że reformowana będzie Unia w zakresie Schengen, a także była mowa o fundamentalnych 4 wolnościach i 5, ale co więcej ta kwestia środków finansowych, które w tej chwili płyną jest również poddana jest pod znakiem zapytania, jaka będzie warunkowość ich przyznawania, a także ja myślę, że tutaj z 1 strony odrobienie zwycięstwa być może jest zbyt prostym podejściem do tego jak subtelny jak wiele różnych wątków dyskusji jest w kontekście, które w efekcie mogą spowodować, iż sytuacja Polski nie tylko Unii Europejskiej będzie słaby, ale postu może poczuć się, a nieco bardziej izolowane sama twierdzi, że mogłaby na to pozwolić no cóż to nie jest oczywiście najlepsza konstatacja finał naszej rozmowy i chciałem, ale w samorządach tym razem jak to się mówi z moich źródeł w Brukseli wynika, że jednak rzeczywiście, żeby doszło do kompromisu niezbędnego, aby uruchomić fundusz odbudowy tak potrzebny no żeby, żeby również pojawił się ten wieloletni budżet będzie propozycja prezydencji niemieckiej, aby zostawić kwestię praworządności, ale jednak nie w tej ostrzejszych formule możliwości odrzucenia oskarżeń przez tzw. odwróconą większość kwalifikowaną tylko zwykłą, ale może dobre i to od czegoś trzeba zacząć, a my niestety musimy już końca pani dr Anna Skrzypek Fundacja europejskich studiów progresywnych Brukseli była gościem poranka pięknie dziękuję za rozmowę zapraszam panią słuchaczy informacje o stwierdzenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA