REKLAMA

Czy seksuologia to nauka?

SexAudycja
Data emisji:
2020-09-20 23:00
Audycja:
Czas trwania:
53:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
seks audycja dobry wieczór państwu wracamy z audycją o seksie po przerwie wakacyjnej w składzie dr Robert Kowalczyk psycholog seksuolog i Aleksandra Krasowska lekarz psychiatra seksuolog program realizuje Marcie Gorczyński wydaje Karolina Kuczyńska dzisiaj niestety nie będziemy mogli z państwem rozmawiać za pośrednictwem telefonu natomiast zachęcamy państwa przejął nas maili matur podłoże takie techniczne niestety mamy tutaj problem techniczny dlatego musimy po prostu korzystać Rozwiń » z adresu mailowego seks małpa to krótka FM dzisiaj zaprosimy państwa do dyskusji między nami między Robertem no oraz państw, które decydują się przed nas maila na temat takiej wydawałoby się bazowy kim jest seksuolog kim jest seksuolog seksuolożka, którzy będą pomagać państwu w rozwiązywaniu różnych problemu albo do problemów albo zdobywaniu różnych informacji na temat zdrowia seksualnego Robert, zanim przejdę do tego tego tematu chciałbym zapytać czy rozpocząć ten temat dyskusję o tym czy w ogóle seksuologia przede wszystkim seksuologia jest nauka koniec dziewiętnastego wieku powstają zręby metodologiczne, który do jak tu, na których teraz do teraz pracujemy właśnie seksuologii rozwijała się też jako nauka jak powiedział w czasie swojej drogi oczywiście seksuologa na tyle szerokim pojęciem, że czerpie z różnych nauk to też jest nauką w genach kulinarnych rada seksuolog jest niezwykle interesująco powinno wybrzmieć to nie jest sfera przekonań to nie jest sfera intuicji to jest nauka i korzystamy z tego, że to jest nauka, bo np. mamy taką dziedzinach seksuologia kliniczna, która pozwala np. rozwiązywać problemy leczyć zaburzenia seksualne pacjentek prawda w gabinecie liczy NATO w rejonie diagnozowanie terapia to jest ten aspekt klinicznej seksuologii, ale mamy np. też inne aspekty np. seksuologii sądową, która korzysta też z nauk prawnych dokładnie dziś jest Pogranicze, ale generalnie opiera się na diagnozowaniu dla celów wymiaru sprawiedliwości szeroko pojętego rada, czyli tam lekarz seksuolog psycholog seksuolog to stawia rozpoznanie, które następnie będzie będzie wykorzystywane w procesach sądowych różnego rodzaju nie tylko karnych, ale również np. cywilnych rodzi sprawach rodzinnych natomiast również jest to element, gdzie wiedza seksu logiczna dokłada swoją cegiełkę na cegiełkę np. do całej wiedzy kryminologii na prawda czy np. tego, jakimi motywami kierują się osoby, które dokonują różnych rodzajów przestępstw przeciwko wolności seksualnej to w ogóle bardzo ciekawy wątek czy seksuologia nauki, bo ona też rozwija często pojawia się taka intuicja nie wiem już starożytni wiedzieli wszystko mamy teraz tylko to nazywamy to nieprawda np. mechanizmy seksualności to tak naprawdę się zemną gorsza ostatnie 2030 lat, kiedy zaczynaliśmy znaczy, że zaczęliśmy poznawać operacji analizować przekładać się też na no właśnie na praktykę to co pozwala nam np. rozwiązywać problemy seksualne, z którymi przychodzą na pacjenta to wydają się trochę zahacza o kolejny aspekt seksuologii, czyli seksuologii społeczną, czyli takie ataki takie kwestie, które będą wiązały się ze funk naszym funkcjonowaniem w ramach jednostki społecznej, która może być jakiś ma dziś małe małe otoczenie grobu magistrze makro jak do w kontekście relacji bliskich najbliższych rodziny, ale też takim globalnym bardziej aspekcie, czyli np. naszego funkcjonowania jako grupy społecznej mamy też przecież wymiar etyczny seksuolog prawda jest jasno też poruszamy się w tym obszarze mamy seksuolog rewolucyjną, która bada funkcję z perspektywy gatunku na szkodę ewolucji gatunku, czyli tych od tych takich spojrzeń na seksualność jest dużo i to co jest wydaje mi się niezwykle interesujące to kierunki, których też tak seksuologia się rozwija jak oboje bywamy na kongresach naukowych myślę, że zgodzi się ze mną, że coraz bardziej coraz więcej jest badań naukowych nie opartych na euro nauce czy nasza wykorzystywanie różnego rodzaju formy obrazowania aktywności środkowego układu nerwowego badamy zależności komórkowe niezwykle wyrafinowane badania związane z zastosowaniem różnego rodzaju leków po to, aby jak najbardziej precyzował precyzyjnie stosować preparaty, aby jak najbardziej skutecznie leczyć pomagać to co prawda to prawda, ale też popatrzmy na seksuologa jako też naukę z tej perspektywy, że mamy wiek dwudziesty wiele przekonań to znaczy, jeżeli popatrzymy na seksuologa i normy, które pojawiło się w seksuologii rozumienie seksualności to można powiedzieć, że ten język bardziej tych intuicji przekonań język religijny był przekładany na ten język patologiczne to znaczy, że pod koniec dziewiętnastego wieku, kiedy pojawiają się pewne rozpoznania, które teraz już wydają się w ogóle jakiś poronienie nie jawiła nam się, bo nie istnieją albo nieaktualne tak jak mówisz ale bo było związane z rozwojem nauki prawda to np. takie przekonanie, które stworzył na bazie na bazie tego książki istota, że masturbacja jest szkodliwa ono funkcjonowało 2 wieki o myślę, że ciągle jeszcze gdzieś pokutuje w świadomości wielu osób myślę, że spotyka się w tym gabinecie, że np. przychodzą osoby, które fakty masturbacji podają jako problem to prawda, ale jeżeli właśnie przyjrzymy się z perspektywy nauki to żadne z tych przekonań to znaczy tam masturbacji miał wywołać mnóstwo różnych schorzeń antologia konsekwencji negatywnych okazało się właśnie z perspektywy sprawdzenia tego aparatem naukowym, że to jest nieprawda, ale Zobacz życzą jeszcze na ten temat rozmawiamy z naszymi pacjentami czy coś co wydawałoby się tak naprawdę faktem, który został udowodniony już wiele lat temu nadal jest to wątek, który pojawia się w rozmowach ze z naszymi pacjentami, ale nie tylko z pacjentami także rozmowach takich pomysły bardziej kuluarowych czy np. wykładach czy takiej naszej działalności edukacyjnej to prawda ja też zauważyłem, że to jest związane z poziomem po prostu wiedzy długa wg badań, bo to są błędne przekonania za którymi idą bardzo określone konsekwencje, których nikt nie weryfikuje powinna to weryfikować szkoła, bo jeżeli popatrzymy na edukację seksualną, która też z prężną dziedziny seksuologii prawda rozwijającą się tak naprawdę również opartej o naukę, a nie swobodne przekonania osoby dłużej edukujące i dzięki dzięki wiedzy jesteśmy zaintrygowani na tego typu poglądy na tę błędne poglądy, które jest brak wiedzy tak tak teraz, za które rozwijają poprzez poprzez brak wiedzy i tutaj niebagatelne znaczenie seksuologii jako jako nauki i przełożenia tego tak jak mówić na edukację seksu bardziej, że to jest też element nie tylko biologii, ale również też naszego rozwoju duchowego naszego rozwoju psychicznego naszego rozwoju relacyjne go z innymi osobami jest też kwestia naszego samopoczucia samego ze sobą albo też redukcji lęku, a propos tego co się dzieje ze mną swoją psychiką moim ciałem czy z moimi np. budzącymi się w okresie dojrzewania potrzebami seksualnymi trochę to naszą audycją staraliśmy się przyda mi na początku jak o tym rozmawialiśmy jak mu wyznaczaliśmy sobie takie długoterminowe cele, żeby właśnie tą wiedzą w jaki sposób przekazywać, bo to co mówi ten charakter potrzeb ten dynamiczny charakter potrzeb, że seksualność to nie jest ten moment, w którym się wszystko w 1 momencie dzieje później już tylko tylko jakby odcinane są kupony od tej seksualna szybko nasze może zmieniać w ciągu życia rozwija się w rozmiarze tak też może zmieniać to jest coś naturalnego to co np. mówimy w przypadku relacji z badań pokazujących co jak i jakie są przemiany przemiany miłości przemiany relacji jest używana seksualność trzeciemu poświęciliśmy CEK naszych prawda spotkań tutaj rozmów, jakie są fazy przykład związku to też pokazuje, że nasza seksualność, ale również nasze relacje są jakimś zjawiskiem dynamicznym, a nie fakt momentem, że dojrzewamy do pewnego poziomu i później już Plateau, że ta seksualność nasza nie ewoluuje nie zmienia to jest nieprawda my zmieniamy, więc nasza seksualność będzie zmieniała się razem z nami nasze potrzeby i też ten wymiar medyczny seksuologii prawda czyli, jeżeli popatrzymy na różnych dyscyplin medycyny np. on Kosek Surowiak cardio seksuologa to pokazuje, że w różnych dziedzinach pojawiają się czy pojawia jakoś tak można po szkole ani zapotrzebowanie na wiedzę, która wiąże się np. z pojawiającymi się rozpoznania np. ogromny ogromny badania bardzo dużo nowej wiedzy z zakresu seksuologii taki też na szczęście rozwiną się o tym mówić coraz bardziej podkreśla się jakość życia i element aktywności seksualnej jako kluczowej albo jednej z ważniejszych elementów właśnie postrzegania tego czy jesteśmy zadowoleni ze swojego życia i właśnie tej postrzeganej takiej naukowe określonej jakości życia i właśnie o tym mówić o tej naukowości to jest bardzo istotne, ponieważ my jako seksuolodzy poruszamy się w obrębie nie intuicji nie w obrębie naszych przekonań tylko wiedzy i przychodzą do gabinetu seksuologa w Polsce tytuł seksuologa klinicznego może dostać lekarz i może dostać psycholog poruszamy się w obrębie wiedzy i też skoro to poruszyło to zarówno lekarz lekarka będzie zajmował się nieco czymś innym niż psycholog psycholożka prawda to są jednak element to są członkowie zespołu terapeutycznego plus oczywiście różne inne osoby z poszczególnych innych specjalności, ale jednak jest to są członkowie zespołu terapeutycznego które, które najczęściej tak naprawdę chyba zajmuje się pacjentem dalsze porada pojawia pytanie, skąd osoba ma wiedzieć do jakiego specjalisty pójść to znaczy jakie dziedziny tutaj też można powiedzieć, że jest pewien standard postępowania, jeżeli osoba trafia do psychologa seksuologa albo lekarza seksuologa to pierwszym elementem jest diagnoza rozpoznanie problemu tutaj specjalista, który doprowadzi najczęściej konsultuje się też z innymi specjalistami dobierany jest pewien sposób pracy z tym pacjentem pewien sposób leczenia i to co powiedziałem moim zdaniem kluczowe w Polsce mam taką intuicję i tym, że to jest jednak standard, że pracuje się najczęściej w zespołach, w których właśnie lekarz seksuolog psycholog seksuolog i pacjent po prostu, jakby ta diagnoza to prowadzenie pacjenta szyte na miarę tego pacjenta to jest bardzo ważne, bo w tym momencie niezależnie od tego czy dana osoba pacjent trafia do lekarza czy do psychologa to tak naprawdę każdy z nas każdy z członków tego zespołu terapeutycznego zaproponuje pacjentowi taki rodzaj pomocy, które jego zdaniem jest dla pacjenta najbardziej skutecznej najbardziej adekwatne do jego problemów czyli, jeżeli potrzebna jest konsultacja lekarska to psycholog taką postać zaproponuje, ale odwrotnie, jeżeli np. formą leczenia czy diagnozy elementem diagnozy musi być konsultacja psychologiczna taki pacjent przez lekarza seksuologa zostanie do psychologa po prostu skierowany do rejestru czy też ten ważny moment, żeby to, żeby zaznaczyć warto sprawdzić do kogo idziemy czy ta osoba posiada rzeczywiście tytułu specjalisty seksuologa seksuologa klinicznego, bo wtedy mamy nie chcą bądź zagwarantowane, ale dość dużą pewność, że porusza się w ramach dziedziny tutaj też jest bardzo istotny wątek etyki zawodu to tutaj nie byłaby aż tak optymistyczne, ponieważ czasami osoby to wiemy niestety, które posiadają tytułu specjalistów również czasami no gdzieś nie przestrzegają do końca tego kodeksu etycznego na to zawsze staramy się uczulać naszych pacjentów myślę że, toteż spotkały się takimi sytuacjami w gabinecie natomiast rzeczywiście obowiązuje nas Konga kodeks etyczny to oczywiście odpowiedziałem w tym kontekście Wisły w moim w moim przekonaniu mniejsze ryzyko, ponieważ jednak, iż ścieżka jest dość dość dość klarowna najczęściej członkowie towarzystw naukowych gdzieś te ramy są, ale też można powiedzieć o tym rynku usług z zakresu terapii seksualnej seksuologii są osoby, które tych tytułów nie posiadają tutaj jakby zewnętrzna kontrola zmniejsza i bardziej na to chciałem zwrócić uwagę, że jednak szukają specjalistów, którzy w, których wiedza jest potwierdzona certyfikatami specjalizacjami, bo wtedy jest po prostu mniejsze ryzyko mniejsze ryzyko i też większa pewność, że osoba, z którą pracujemy to jest osoba, której też wiedza została taki sposób zweryfikowana to po pierwsze, ale druk po drugie, najprawdopodobniej osoba, która korzysta z Super wizji to i to zarówno psycholog, jaki lekarz dokładnie to jest też takie, że to jest wpisy znaczy, toteż taki wątek, który dość istotny, że to nie jest tak, że kończy kończy np. tę specjalizację koniec już tutaj żaden sposób wiedza, że ta wiedza wystarczająca też wpisane w ten zakres etyki ale, ale to jest oczywiste, że wiedza się też zmienia i obowiązkiem specjalisty jest podążać za wiedzą mamy obowiązek Ustawicznego kształcenia prawda i tych doszkalania się bardzo często przyjmuje taki wymiar dość dość symboliczne, że jak się wchodzi do gabinetów to często takie ścianki, na których są rozwieszone tam, gdzie byłem co do czego się nauczyłem i rzeczywiście świadczy też o tym, że po prostu osoba po prostu kształci się rozwija po seksuolog jest dziedziną, która się bardzo, ale to bardzo dynamicznie rozwija, bo czy czasami oczywiście to może budzić uśmiech na ściankę właśnie z certyfikatami natomiast myślę, że warto zwrócić uwagę na te certyfikaty czasami, zwłaszcza jeżeli mamy wątpliwości albo nie mamy pewności odnośnie kwalifikacji osoby, z którą rozmawiamy zawsze możemy poprosić o informację, jakiego rodzaju wykształcenie doświadczenie ma osoba to rozmawiamy zawsze powtarzam pacjentom, że jeżeli to jest osoba, która jest specjalistą danej dziedzinie to bez problemu na takie pytanie odpowie tak no i to często pytali pacjenci takie rzeczy tak tak to jest to jest jasne już tutaj i tutaj tu też jest można powiedzieć bardzo właściwe pytanie to jest już świadome prawda, że chcemy trafić najlepsze możliwe ręce co jest oczywiście adekwatne pacjenci mają prawo dopytywać specjalistów, jakie ukończyli szkolenia czy właśnie posiadają specjalizację na liczyło się też specjaliści po kompetentni w danym obszarze to też seksuolog jest na tyle obszerną dziedziną, że jak popatrzymy na na osoby, które się zajmują seksualnością, toteż tam osoby które, w jakich tematach bardziej lub mniej jak są jak są osadzone też rozumiem, że każdy z nas posiada jakąś taką węższą specjalizację, jeżeli chodzi o taką taką taką działkę seksuologa, który czuje się najlepiej, w której czułych naj swobodniej, jeżeli chodzi o pracę o pracę z pacjentem to dla mnie to też takie bardzo bardzo ważne, żeby miał świadomość też swoich kompetencji w tym sensie, że też takie poczucie, że to nie do końca naczynia tak czuję, że nie do końca dobrze mam poczucie, że w seksuologii potrafi każdemu pomóc to właśnie wszystko wiem wszystko i też, jakby bardziej mi o to chodzi, że wiem, jeżeli mam poczucie że, że dochodzę do granic swojej ściany, jeżeli chodzi o wiedzę, że wiem, gdzie dali tego pacjenta, jakby posmarować pokierować tak tak, bo to jest to jest moim zdaniem bardzo bardzo istotne też, żeby też mieć świadomość własnych własnych kompetencji to tylko przegrani prawda, bo np. gdzieś zdajemy sobie sprawę, że np. ktoś, kto pracuje w gabinecie obok np. jest lepszy albo skuteczniejszy albo czuje się swobodniej pewną tematyką w zakresie seksuologii i wówczas najbardziej właściwe jest właśnie jakaś propozycja żeby, żeby właśnie ta osoba pomogła pacjentowi, którym w, którym rozmawiamy tutaj mówić o tym właśnie takim istotnym fragmencie Super wizja to tak jakby powiedzmy czym Super wizja to jest omawianie omawianie pacjentów innym specjalistą właśnie dzieci oraz Gervais, ponieważ nie wiem czy ma duże doświadczenie, ale często jak mówię oto właśnie dokładnie to ty powiedziałeś też omawianie z innym specjalistą to pojawia się niepokój czy to nie jest odgadywanie pacjenta nie na to ma bardzo, gdy jasne jak uzasadnienie merytoryczne, bo to jest też także oczywiście są różne sposoby pracy z pacjentem jest psychiatrą ja jestem psychologiem, bo jesteśmy z terapeutami i mówimy trochę od pewnej działce seksuologii, którą w, której Superwizjer czymś naturalnym i w wymaganym nawet to jest to nie jest tak liczna i konieczna dlaczego, ponieważ doświadczamy pewnych emocji w pracy z pacjentami, żeby potrafić oddzielić emocje, które są nie chciał być nasze, ale tak może łatwiej to to by to będzie właśnie będzie wytłumaczyć od tych emocji, które przenosimy na pacjenta zrozumienie tego pacjenta do procesu, który dzieje się w relacji między nami, a pacjentem to raz 2 też, żeby jakieś nasze właśnie to co mówić na początku jest nasze przekonania nie przekładały się np. ten proces terapeutyczny, który nie, który prowadzimy, którego w, którego uczestnikami jesteśmy no i niekoniecznie musimy wymagać Super vis np. od każdej seksualnej, a prawda czy Onko seksu loga w tym wymiarze, jakby pracy nazwijmy to sensu stricto medycznej prawda zresztą też kanalizacja też pojawia się tu telewizja, ponieważ koncesjami np. rozmawiamy w konsultujemy się z innymi lekarzami, a osobami, które są bardziej doświadczone w jakimś obszarach do naruszenia tych kryteriach, które specjalizują się w innej dziedzinie medycyny tak jak psychiatra korzystam często z konsultacji neurologa albo ginekologa ginekolog śpi albo urologa albo np. internisty kardiologa mnóstwo różnych dziedzin czasami jest konieczne, aby zaprosić do dyskusji o tym pacjenta obecna problemy problematyka spożyć jak najbardziej holi stycznie i tam stworzyć państwo to Super wizja to taka jak użyłem trochę z najszerszych ba znaczeniu naszym największym przepraszam za wschodnią psychologicznym cholera muzyczne tak natomiast tutaj właśnie myślę często są Super widujemy też w ramach zespołu prawda konsylium, których po, o których wspomniałeś też mamy możliwość wymiany doświadczeń i poglądy takiego spojrzenia na problematykę pacjenta którego, którego leczymy się przekłada tutaj to wartość na skuteczniejszą pomoc po to jest także, że jak praca zespołu właśnie tutaj mówić mówi Super wizję zespołowe to też przekładają się po prostu na bieg na lepsze lepsze działanie, żeby efektywnie się efektywniejsze działanie, jeżeli chodzi o pomoc naszym pacjentom tak myślisz, że wszystko wszystkim pacjentom jesteśmy w stanie pomóc to znaczy ja mam świadomość, że to jest nie zima nie wiemy wszystkiego seksuologii, a nawet często jak szukam odpowiedzi na niektóre pytania z zakresu seksualności to jak my mało wiemy to znowu wrócę do tego co powiedział na początku może się pojawić taka intuicja, że seksuologia to tak naprawdę tylko nauka znaczy to nauka, która już już do nich od tysięcy lat funkcjonujemy tak naprawdę wszystko wiemy co nie jest do końca prawdą popatrz jak się zmieniły jak podejście do do do cyklu reakcji seksualnej człowieka jak i jakie mamy nowe modele wyjaśniające bardziej skuteczne czy wyjaśniające w tym kontekście bardziej skuteczniej skutecznie potrafi trafnie trafnie przewidywać przewidywać skutek np. określonego działania terapeutycznego jak podejść dynamiczne w kontekście jak w kontekście seksualności co można powiedzieć nawet w przestrzeni ostatnio nawet kilkunastu lat ile różnych elementów w zakresie seksualności dowiedzieliśmy się jeszcze ilu rzeczy nie wiemy jak ta wiedza jest jak ta wiedza jest coraz większa myślę, że kluczowe to jest takie przekonanie, żeby nie zostawić pacjenta bez pomocy, żeby jednak dać poczucie, że bez względu na to co się wydarzy jesteśmy z pacjentem będziemy towarzyszyć mu w tej jego drodze do zdrowienia zrobimy to co w naszej mocy będziemy korzystać z różnych opcji terapeutycznych, żeby właśnie mu pomóc czasami jest tak, że współczesna medycyna ma pewne granice i nie wszystko jesteśmy w stanie zmienić na razie, ale być może, ale też towarzyszenie pacjentowi myślę tutaj bardzo ważne, a 2 być może jakiś czas wiedza poczyni dalsze eksplozje, po czym kolejny krok i nasze możliwości terapeutyczne zwiększą, ale też tutaj wydają się powinno to wybrzmieć, że mamy jednak algorytmy postępowania to nie jest także nam na większość na większości, jakby problemu stronniczym, do których chodzą do, z którymi przychodzą do nas pacjenci rzeczywiście mamy ścieżki postępowania to jest także nie poruszamy się tak na intuicji ach, wydaje mi się tylko rzeczywiście mamy ramy wiedzy i wał przy w obszarze tych ram się poruszamy, a skoro o tym mowa, w czym najczęściej pacjenci do ciebie przychodzą to znaczy ja zauważyłem, że do mnie najczęściej trafiają mężczyźni ale dlaczego też zawód jest jakby powalczymy Apropos proporcje kobiet mężczyzn zawodzie seksuologa więcej kobiet to zarówno wśród psychologów czy się tu w psychozie prawda schowki jak i lekarzy i akurat pracuje w poradni i poradni też jednak przekłada się że, że mamy, że specjalistów mężczyzn jest tylko 3, więc więcej jest specjalistek kobiet i oczywiście mówię o tym pierwszym zapisaniu się do części to ważne czy czy specjalista jest kobietą czy mężczyzną dla niektórych pacjentów tak przynajmniej w tym pierwszym okresie pracy z nimi, więc intuicji, jakby łatwiej im np. nawiązać kontakt z mężczyzną czy nawet mówić o problemach mężczyźnie niż np. kobiet przy kobiecie tutaj żaden sposób nie chciał to nie ani dobrani złe poprosiła męża mężczyzna powinien iść do mężczyzny kobieta powinna mnie absolutnie daleko może to, żeby jednak wybrać takiego specjalistę, który mamy poczucie, że mam, że podejrzewamy, że będziemy się ciut czuć komfortowo czy np. jeżeli pacjent czuje się komfortowo ze specjalistą to dziś na tym, żeby zmieniał czy jest za tym, żeby trwał w tym miejscu, ponieważ są np. wybitny specjalista ja uważam, że jednak trzeba się temu wątkowi przyjrzeć co takiego się dzieje, że pojawia się dyskomfort tego pacjenta w przypadku pracy określonym specjalistą i oczywiście, jeżeli pod wyszli też tak myślę, że należy jednak to co powiedział wcześniej niezwykle istotna, że musimy po prostu dobrze czuć specjalną szczególnie którym, które mamy jakiś taki długoterminowy kontrakt nazwijmy to mamy pracować na pewnym problemem bardzo osobistym problemem prawda, że to nie taka wizyta doraźna np. konsultacyjna tylko załóżmy, że jest to wizyta terapeutyczna to właśnie ten wątek moim zdaniem powinien zostać omówione też no też omawiamy na Super wizjach rozmawiamy z pacjentem, bo dyskomfort pracy to też wpływa, bo trudno nawiązać relacje w momencie, kiedy właśnie pacjent pacjent cały czas prezentuje taką postawę, żebyście z tego gabinetu uciec Niechcę, ale też wymianę Wenta nie wzbudzają zaufania przez jakiś powodów i warto to warto to powiedzieć, że takie emocje zresztą i specjalista też często pyta prawdę oto poczucie relacji autor tak jak wspomniał, że mężczyźni a jakimi problemami, toteż po toteż, jakby nic niezwykle niezwykle interesujące, jeżeli chodzi o zmiany, bo ja już pracuje z pacjentami w zakresie seksualności kod już 12 lat i też zmienia się to pod co ciekawe jak gdyby teraz o wiele więcej osób w ogóle chodzi do seksuologów niż to było kilkanaście lat temu zrobiło tutaj ogromną ogromną pracę np. reklamy preparatów okazuje się że, że codzienne słuchanie tego, że coś tutaj pomoże albo coś nie pomoże albo na myśli preparaty te zarzuty związane z zaburzeniami elekta czy w ogóle, jakby reklamy dotyczące seksualności to trochę w moim odczuciu trochę zaszczepiło taką świadomość że, że jest i że są procedury, że leczenie, że właśnie można można pójść do kabiny rozmawiać o tym za czas, kiedy musimy pochwalić reklamy prawda naczep jak mówią takim wymiarze emocjonującym, jakby problemu, że np. co powiedział, że preparaty na zaburzenia erekcji, że on się pojawił obawia się skuteczna terapia to pchnęło rzesze rzesze osób cierpiących z powodu dysfunkcji seksualnych do i jednak do gabinetów, ale to co, jeżeli chodzi o zmianę pacjentów teraz pacjenci są bardzo świadomi jedni chcą być świadomi problemu zawsze byli ale, ale w takim wymiarze, że wiedzą że, że można im pomoc przychodzą z bardziej szczegółowymi, że nie mają tej klasy pacjenci tak kiedyś więcej, bo pacjentów, którzy przychodu KC nie przychodzili, żeby zapytać, o co to znaczy rzeczy, które których, jakby nie, których nie mieli dostępu, jeżeli chodzi o wiedzę i np. nasza czy podczas miesiączki można uprawiać seks np. albo albo taki tacy pacjenci, którzy noszą formację szkodliwa np. ale tak już tak już tak jak mówić o takim obszarze czysto czysto wiedzy owych, ale wiązaniami może nawet współcześnie przyjść do seksuologa to to jest w ogóle nie zwykle to, żeby przejść po ja mam czasem poczucie, że doktor internet daje więcej znaczy mniej jest wiedzy prawda, bo to jest wyłowienie tej wiedzy przy takim chaosie informacyjnym sprawdzania określonych wątków, które się pojawiają nie na forach różnego typu czasopismach, że trochę może się pojawić taki galimatias, jeżeli chodzi o wiedzę i specjalista często, jakby trochę jak oddziela to co jest przekonaniem intuicją jednak wiedzy naukowej podatnik wspomniał o tej wiedzy, którą pacjenci cierpią z internetu wspomniały też o reklamach różnych preparatów ja wprawdzie nie jestem fanką takich reklam, dlatego że jednak w moim przekonaniu są to takie takie działania, które mogą odwlec wizytę lekarza, choć nie jest moim zda to powiedziane, że skonsultuj się z lekarzem farmaceutą prawda jest, ale pokazują bardzo jasne, że to jest jednak pierwszy krok tak właśnie to powinno być najważniejsze prawda, bo wiemy, że różne problemy seksualne mogą ze stron zwiastunem np. poważniejszych chorób, ale to zostawmy sobie na inną audycję, ale myśleć chciałem, lecz opowiedział o tym galimatias, jeżeli chodzi o wiedzę, bo np. BOŚ duży bałagan pojawił się w kontekście pracy orientacja seksualnymi, że przychodzą osoby, które czytają w internecie, że np. są skuteczne terapie, które nie wiem tam zmienią orientacji terapie konwencyjne prawo tak właśnie konwent też, za które które mają tutaj w samym określeniu jest jest jest pewna zmiana też takie, że jest coś co trzeba poprawić naprawić i pojawiają się takie strony, które obiecują tego typu doświadczenie jak nie wiem zmiana preferencji orientacji tożsamości, a współcześnie wiemy, że do zmiany nie dojdzie tylko możemy pacjenta w obszarze danym firmować, czyli czyli, jakby w, jaki sposób pozwoli zrozumieć, ale np. pojawiają się właśnie takie obietnice zmiany i pacjenci przychodzą i i zadają pytania, żeby wręczali coś takiego się chciałbym chciałabym zmienić orientację seksualną co odpowiada sąd pyta to znaczy odpowiadam zgodnie z tym co jest co nas obowiązuje zakaz współczesna wiedza jest ze zrozumieniem też zjawiska też nie tylko wiedza, ale również kodeks etyczny, który zobowiązuje, ale w kodeksie zapisane też kwestie związane że, o ile za wiedzę po prostu wiedza i odpowiadam, że nie ma narzędzi, które umożliwiają zmianę orientacji seksualnych po pierwsze nie ma takich narzędzi, a po drugie z punktu widzenia automatycznego z punktu widzenia nauki nie ma co zmieniać sens, dlatego że jednak przed całym szacunku dla poglądów pacjenta oczywiście to jest to jest bardzo ważne że, że pracując pacjentem dla nas niezwykle istotne jest to jaki światopogląd takie przekonania ma pacjent natomiast nie możemy podejmować działań, które są wbrew nauce na szkodę pacjenta, ponieważ to za długo kończy szkołę szkodę pacjenta, ale też może rodzić bardzo poważne konsekwencje czy samopoczuciu ale, ale również jakości życia pacjenta dokładnie to jest szkoły kolejny niezwykle istotny wątek, bo to nie jest kwestia taka, że możemy się zgorzel nie zgodzić pacjentem i to na tym kończymy naszą interwencję i po jak dajemy taką furtkę, która pozwala czy jakby pole do nadinterpretacji np. w tym obszarze tożsamości orientacji preferencji podejmowanie działań nakierowanych na zmianę to wiemy to wielokrotny wiele wiele wiele badań potwierdziło powoduje szkodę tego pacjenta już tutaj nie wspomnę my mówiliśmy o tym audycji zaburzenia depresyjne zagrożenia ważne kryzys to ważne realizacja, czyli podjęcie takich działań, które są niezgodne ze współczesną wiedzą nie tylko no naraża tego pacjenta i też wiemy to nie jedno badanie potwierdziło pogarsza jego stan psychiczny dokładnie natomiast co wtedy, jeżeli seksuolog ma własny światopogląd, bo też na pewno zdaje sprawę z tego ja sobie z tego sprawę, że w naszym środowisku są osoby, które mają bardzo różne poglądy np. na kwestie światopoglądowe to religijny tutaj właśnie kłania się Super wizja zdarzy miał świadomość tego na ile pacjentowi jakby, jakby prowadzę go wg własnego światopoglądu, bo to też nie jest nic złego, że seksuolog ma światową, a nawet powinien mieć jakiś światopogląd naturalne prawda, ale to nie może przesłonić nam odpowiedzialności i naszego zadania, jakim jest jednak pomóc pacjentowi w ramach pewnych kryteriów nazwijmy to tak w cudzysłowie, że w które, która bytuje nauka, która dyktuje nam, więc jednak wiedza jest czymś niezależnym od ideologii czymś niezależnym od światopoglądu dzięki czemu my w w momencie, w którym siadamy na fotelu specjalisty poruszamy się w pewnych granicach co daje nam nam poczucie bezpieczeństwa również pacjentowi dokładnie tak często pacjenci pytają nas o tym jakie mamy poglądy no i teraz oczywiście może też pytanie to zależy w jakim obszarze prawda, jeżeli chodzi o jako konkretne konkretny konkretną dziedzinę nasz pogląd na leczenie leczenie akurat tego, że ten wiek danej dysfunkcji to oczywiście czy powinno czy nie powinno się podejmować określone działanie jak najbardziej tylko, że dalej, jakby staram się bardzo dbam, żeby jednak odpowiadać zgodnie z bardzo jasnymi wytycznymi jak najmniej dawać pola do do nadinterpretacji to co wspominać pacjenta, ponieważ my działamy w obszarze wiedzy tak i to to jest niezwykle nie może nam system własnych przekonań przesłonić właśnie tych argumentów, które mają podłoże naukowe rozumieć pacjenta, ale np. wyobrazić sobie taką sytuację, że ze względów właśnie na na działanie wbrew swoim poglądom odsyłać pacjenta jeszcze miałem kiedyś taką sytuację i słońce nie potrafiłem dane mogą, jakby nas wtedy poradzić i miałem jak powie jak już wcześniej miałem taką sytuację nie biegły nie wejdę szczegóły, ale na tyle, jakby nie potrafią sobie z tym poradzić i rzeczywiście to jesteś także nie czyni to co jest moim zdaniem kluczowe nigdy nie zostawiamy pacjenta sam bez pomocy Rafała to jest także wskazałem wiele możliwości jak przypomniał sobie tego pacjenta, gdzie ten pacjent mógł uzyskać tą pomoc więźniom tam dostał, a we mnie było coś takiego co co blokowało, jakby z pomocy jak później właśnie w ramach Super wizji terapii własnej ten ten wątek przerabiałem to jest właśnie w moim odczuciu świadomość, że musi też odpowiedzialność działali prawda, bo tu nie chodzi o to, żeby powiedzieć pacjentowi o tym, że nie zajmuje prawda albo właśnie fajne zwojami z moimi poglądami tylko, jeżeli np. rzeczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest dla nas np. osobiście zbyt trudne w związku z naszymi przeżyciami to my możemy pacjenta, a powinniśmy pacjenta, jeżeli jesteśmy w stanie sobie z tym problemem poradzić rzeczywiście przekierować osoby, która takiemu pacjentowi może pomóc zresztą też to też tak widzę, że specjalista to nie jest taka nie medycy BOR, który się medalowym biurkiem prawda nikogo nie rusza dla mnie jest oczywiste, że jakby pracując z pacjentem pojawiają się u mnie bardzo różne emocje i świadomość tych emocji jest jednak w naszym zawodzie kluczowa właśnie, żeby pracować z nimi żeby, żeby rozumieć pacjenta i to co mówi moim zdaniem trudność to jakby trudność pracy, że są pacjenci którymi jak różne emocje wzbudzają to jest wydaje mi się najbardziej, jakby na czysto ludzkie prawda, bo to nie jest tak, że siedzi naprzeciwko osoba, która tak jak no nie jesteś Bogiem, który który, który wyrzuca z siebie informacje czy diagnoza to prawda też oceniamy tutaj państwu takie gdzieś tajemnicę może ruch mają taki właśnie Daniła, które wiążą się, że z naszą pracą pracą seksuologów zachęcamy państwa do pisania maili na adres seks małpa to kropkę FM jeśli mają państwo pytania albo spostrzeżenia natomiast Algierię oraz pamiętam byłam taka właśnie sytuacja, która pokazuje jak możemy zostać onieśmielenie przez przez pacjenta pacjent powie o sobie to pamiętam była moja pierwsza praca pracowałem w klinice psychiatrii i jednym z obowiązku właśnie prowadzenie wywiadu z wywiadów w tym wywiadów seksuologicznych i pamiętam miałem dostałem dostałem do do wywiadu to tak kolokwialnie powiem pacjentkę do wydania do badania tak tak do rozmowy wywiadu i była bardzo, że różnica wieku to dużo dużo starszy ode mnie osoba i pamiętamy rozpocząłem ten wywiad tam przedstawiłem się dzień dobry będzie w dniu dzisiejszym jak będę prowadził z panią wywiad dotyczący seksualności, a pamiętam pani popatrzyła na mnie wnosi czegoś, czego chciałby wiedzieć, jakie w tym takim słynnym dowcipie prawda także takich właśnie rzecz, że rodzi pytanie o Hara, a w tym sensie, że tak, gdy tylko wtedy rodzic dostaje to właśnie to najczęściej właśnie te informacje na naprawdę poczuć się do zupełnie zwyczajne tak zmieszany tym to to pamiętam, że wtedy 26 lat miałyby pamiętam, że początek początek mojej pracy na na klinice i czułem się tym 1 na nadane zupełnie tak rozłożony tak jak i trudne, ale decyzja przeszedł ale, ale do tej pory pamiętam to zdanie, czego jeszcze chciał wnosił dowiedzieć także ma swoje blaski ma swoje cienie to co robimy ja myślę że, bo jesteśmy pasjonatami w naszej pracy, gdyby przez państwo chcieli pogłębić wiedzę odnośnie tego jak wyglądają różnego rodzaju trudności, z którymi spotykamy się na co dzień jako seksuolodzy zarówno lekarze lekarki psycholodzy psycholożki np. bardzo ciekawą pozycją książkową są te wydane autorstwa Marty Szarejko Senatu zalążki seksu gorzki 2 wzrost jako znakomity ja wiem, że rzeczy przestronność tego nie powiesz, ale w drugiej części seksuolożka i 2 jest stała rozmowa nie powiem, że rzeczywiście wydarzeniem samym, że to rozmowy są zdecydowanie ciekawsze po to, co są są równie ciekawe auto dziękuję bardzo, i to właśnie tak taka jest seksuologia kuchni trochę właśnie czym jest z czym możemy pójść do seksuologa i też tak powiemy, że okazuje w tych rozmowach seksuolog też człowiek chce też człowiek, ale też w tych książkach ujawnia się pewna tematyka, która często nie przy wbija się do takiego mainstreamu, jeżeli chodzi o media np. seksualność dziecięca np. fizjoterapia w seksuologii, czyli takie aspekty, których rzadko jednak mówimy np. o tym, jaka jest rola fizjoterapeuty czy fizjoterapeutki ulgi ekologicznej, że to jest taka dziedzina wiedzy i taka dziedzina w ogóle seksuologii, która się rozwija w Polsce i myślę, że warto też nie wspomnieć i też być cały obszar który, których niezwykle ciekawe, który też niezwykle prężny, jeżeli chodzi o wiedzę seksualność osób niepełnosprawnych i algorytmy postępowania pomoc jest tylko spotykamy się często takim przekonaniem, że jakby trochę zabierania tej seksualności czy odliczy 3 czy odbierania tej seksualności różnym grupom i tutaj moim zdaniem moim zdaniem doskonałe przykładem właśnie są osoby sprawne ja pamiętam naszą słuchać z niepełnosprawnością zaliczyć osoby z niepełnosprawnościami tak tak to nie chciałby, żeby to właśnie ma ratyfikować weryfikowane przez pryzmat właśnie niepełnosprawności i pamiętam słuchaczka, która zwróciła NATO NATO uwagę że, że właśnie w Polsce jest trudność dotarcie z edukacją seksualną do osób z niepełnosprawnościami seks małpa to kropkę FM zachęcamy do pisania maili zadawania pytań albo mają może mają państwo sami spostrzeżenia, jeżeli chodzi o pracę czy o wizytę w gabinecie seksuologa seksualności też zachęcamy państwa do, jakby zadawania pytań, które będziemy w kolejnych audycjach, na które będziemy w kolejnych audycjach odpowiadać pomoże niekoniecznie dzisiaj mają państwo pytanie, które związane właśnie z tym tematem, który dzisiaj prezentujemy, ale może inne tematy, ponieważ dzisiaj tak jak powiedział na początku wracamy z cyklem audi propozycje np. może państwo mającą, o czym chcieliby państwo posłuchać jak natomiast wrócę do pytania, na które mam wrażenie, że do końca nie odpowiedzieliśmy, kto najczęściej w Polsce zgłasza się do seksuologa to znaczy ja mam poczucie że, że naj, że już jest coraz większa świadomość dysfunkcji seksualnych i przychodzą osoby rzeczywiście jakieś kłopoty wokół własnej seksualności statystycznie wśród mężczyzn przede wszystkim jest założenia, że Polska kwestia właśnie najczęściej wytrysku wczesnego i zaburzenia zaburzenia erekcji prawda to jest najczęściej natomiast również pojawiają się mężczyźni, którzy mają różnego rodzaju inne dolegliwości typu zaburzenia orgazmu zaburzenia libido albo bolesność podczas stosunku tak coraz większą pewnie grupą pacjentów również ciebie stanowią osoby, które korzystają z pornografii w sposób taki, który gdzieś zakłócany jest zakłóca codzienne funkcjonowanie albo np. mają problemy związane z leczeniem np. chorób przewlekłych czy stosowanie różnego rodzaju leków, które nasiliły albo wręcz spowodowała różnego rodzaju problemy w życiu seksualnym jest coraz większa grupa, ale co ciekawe, jeżeli chodzi o tożsamości seksualne rodziców, którzy przychodzą i chcą poznać ze specjalistą, ponieważ np. dziecko ujawniło, że jest osobą heteroseksualną i gdyby tu to nie jest problem że, że oni jak widzą problem z, jeżeli chodzi o ujawnienie tylko, że są zaskoczeni sytuacją i chcą porozmawiać ze specjalistą jak mają się zachować, żeby jak najbardziej najbardziej efektywnie pomóc temu dzieckiem raczej ubierać dziecko z różnymi problemami, któremu może może np. spotkać swoim swojej ścieżce rozwoju jest coraz większa grupa par, które przychodzą, które szukają właśnie też odpowiedzi co się dzieje ich seksie, dlaczego np. zmienił bo czego seksu nie ma, a albo też, dlaczego tego seksu nie ma i co ciekawe, bo popadł w standardzie postępowania też powinniśmy badać parę rozumienie, które się dzieje w parze, bo najczęściej ekspresja seksualna jest w parze i tutaj istotne jest to, żeby też w przypadku pracy też konsultować prawda z partnerem partnerką osoby która, która zgłasza się problemem tak dopalacze jeszcze na chwilę chciała wrócić, ale myślę że, że warto wspomnieć o tym, jakimi problemami najczęściej zgłaszają się kobiety z grupy wiedzieliśmy o mężczyznach Freda najczęstsze problemy, z którymi się spotyka wśród kobiet to co jest to są, jakby problemy związane z pożądaniem pożądaniem prawda także jest jedyną radują absolutnie odzwierciedlenie w statystykach zarówno naszych polskich jak też światowych badaniach naukowych to jest jednak najczęstszy problem z życia kobiet na seks prawda później, jeżeli chodzi o takie ważne doświadczenia bolesność i organ i tak Obamę uzyskanie gazów to, jeżeli mówimy o funkcjach prawda to dysfunkcja natomiast dyskusja seksualnych tutaj precyzuje, że dysfunkcje seksualne stanowi pewną grupę zaburzeń seksualnych, do których właśnie należą zaburzenia erekcji zaburzenia wytrysku mężczyzn zaburzenia orgazmu kobiet zaburzenia libido u obu powiedzmy płci, jeżeli patrzymy na ten taki dualny, ale tutaj zrobić taki wątek autoreklamy tomy cyklu reakcji seksualnych problemach wokół cyklu racji seksualnej mówiliśmy w poprzednich edycjach można znaleźć na stronie Radia TOK FM nasze podcast i w tych podcast Stach też omawiamy, jakby Largo i sensu stricto te właśnie różne różne wąskie wąskie można powiedzieć specjalistyczne problemy, ale rzeczywiście mówimy o cyklu akcji seksualnie odchylenia wokół tego cyklu reakcji wtedy mamy tak jak mówić dysfunkcję coraz więcej osób przychodzi też w kontekście referencyjności referencyjności, czyli tego co jest najbardziej podniecające w seksie i czego najbardziej chciały w tym seksie, jakby chciałbym ten jak wygląda tak np. bo mają trudność komunikacji społecznej megaherce wprost wprost dokładnie to to też jest coraz więcej, jakby osób też, jakby świadomie idzie do seksuologa porozmawiać o różnego, bo właśnie, że mnie oczywiście mówimy cały czas o problemach seksualnych funkcjach seksualnych to to brzmi tak bardzo psychopata logicznie, ale tak dysfunkcji dysfunkcje rada już same za nazwa już, jakby pokazuje miejsce tak, ale też osoby, które chcą np. rozwinąć swój potencjał seksualny to nie znaczy, że mają, że mają dysfunkcję tylko chcą porozmawiać własnej seksualności poszukać poszukać właśnie różnych, jakby dróg realizacji tej seksualności i coraz więcej tych pacjentów którzy, którzy jedno jak chcą i traktują jak seksuologia osobom osobę, którą mogliby na ten temat porozmawiać mamy pytanie odpali pani Marii zmieni ca pani Maria pyta czy przychodzą do nas rodzice, którzy chcą się w auto owa, acz też to się dzieje to znaczy rozumiem, że inwestor to to, że pewnie pani Maria ma na myśli kwestie orientacji seksualnej tak tak i np. chcą są ci rodzice, bo np. związek podjęli decyzję o tym, żeby się rozwieść i chcą z dzieckiem porozmawiać, jakie później będą nawiązywać relacje i rzeczywiście rzeczywiście tacy pacjenci też się też się pojawiają to znaczy właśnie jak porozmawiać o o tym co się dzieje właśnie z rodzicami z osobami dorosłymi w kontekście dzieci jak to jak dzieci o tym poinformować też np. po mówi reorientacji, ale też kwestie związane z korektą płci w przychodni każda czyli, toteż taki bardzo istotne też wątek, że właśnie jeden z rodziców czy również doświadczeniem spory płciowej w samoobronie nie chodzi o korektę płci, ale również o to życie z tym z tym niezwykle trudnym doświadczeniem, jakim jest ze sfery płciowej zarówno dzieci jak czasem u osób czy dzieci osób dojrzewających czy młodych dorosłych, ale również wśród osób, które mają lat 2030 więcej też to jakieś tutaj mówimy o mówieniu własnej orientacji mamy w Polsce przecież pary jednopłciowe, które wychowują dzieci i też teraz właśnie myślę, że ujawniła tajemnicę poliszynela prawa i tutaj tutaj właśnie też pojawia się ten wątek po rodzice przychodzą po czy wyposażenie oczywiście tam wiedzę która, która jest dostępna i chcą porozmawiać o tym jak np. z dzieckiem rozmawiać o własne orientacji seksualnej oczywiście o związkach rodzinie relacji o tym jakie np. jaki może być odbiór społeczny, a myślisz, że wybór skoro poruszył ten wątek myślę, że niezwykle interesujący i znowu myślę, że to może być bardzo ciekawy element do pracy do naszej audycji to oczywiście, że sama rodzina, gdzie rodzice są właśnie pary jednopłciowe z prawem czy odbiór społeczny takiego takiej sytuacji znaczy, jeżeli tak to dla mnie to widocznie odium społeczne, bo to nie jest kwestia znaczy orientacja seksualna, o czym mówię tutaj orientacji heteroseksualnej żaden sposób negatywnie wpływa na np. na radzie na rozwój dziecka to marki nie ma nie ma absolutnie żadnych doniesień, które w jakikolwiek sposób potwierdzałyby szkodliwość takiej sytuacji jedyną rzeczą, którą może wpłynąć negatywnie to jest to jest ta niechęć społeczna czegoś, czego to mam wrażenie dni do końca jest właściwie zrozumiane albo właściwie interpretowane albo czymś straszy np. w mediach dokładnie tutaj bardzo istotne jest, żeby jednak dyskusja miał charakter merytoryczny nie kompulsywne czyli, czyli jednak opieramy się na wiedzy badaniach doniesieniach naukowych, bo to też nie jest temat, który jest nowy w prasie naukowej od dobrych, a to dania to to początek lat dziewięćdziesiątych kiedy, kiedy zaczęto prowadzić bardzo systematyczne badania dotyczące rodzicielstwa osób nieheteroseksualnych no ale tych badań mnóstwo rekomendacje większości towarzystw naukowych na wszystkich to by liczący się towarzysz naukowych pokazują, że inne jak orientacja seksualna nie heteroseksualna nie wpływa negatywnie na rozwój tylko właśnie odbiór społeczny czyli, czyli tutaj te kwestie co powiem tylko etykietowania stygmatyzacji jest tutaj no największym obciążeniem ani fakt nie heteroseksualnej orientacji i też takim obawom, że orientacja seksualna nie wiem coś co zmieni w tym dziecku szkodzi to skutek określony w razie problemy związane jednak z tym edukacyjnym prawda wątkiem, że jednak tej edukacji seksualnej nie mamy albo mamy bardzo mało, a i z tego to to to prawdopodobnie wynika, że wiedza tutaj widzę nie rozmawiali z boku zabezpiecza przed tym propagandowym jak komunikatem, który jak się ma do wiedzy tylko element Arnie wykorzystuje pewne rzeczy emocje wykorzystuje po to, żeby zaczął się reakcję społeczną, a nie moim zdaniem niezrozumienie dokładnie to wszystko są takie elementy prawda, na której moglibyśmy bardzo długo jeszcze dyskutować, ale trochę, zbierając tę naszą rozmowę dzisiejszą jednak chciałbym podkreślić jak ważne jest to, żebyśmy między sobą rozmawiali wspólnym językiem i w momencie, w którym poruszamy się w obszarze medycyny psychologii seksuologii, żebyśmy jednak trzymali się tego co jest argumentem naukowym co jest co wiemy albo czego nie wiemy albo co jeszcze nie zostało udowodnione albo zanegowane, a nie takimi własnymi przekonaniami odnośnie seksualności człowieka jak ona powinna wyglądać, bo wydaje mi się nie wszystko ze mną, że to chyba najbardziej szkodliwe nie boję się użyć takiego sformułowania w coś tak uważam, że czym więcej wiedzy tym mniej tak naprawdę problemu w obszarze seksualności całe szczęście seksualność zaczęła być omawiana i właśnie w jaki sposób ta wiedza zaczęła się przebijać, że zabobon jednak już teraz słabiej się trzyma i oby oby gdzieś w ogóle zanikną, a my zapraszamy państwa już za tydzień mam nadzieję, że będziemy mogli już wówczas z państwem usłyszeć i zachęcamy państwa do tego, aby w trakcie tygodnia pisać do nas maile na adres seks małpa Krupka seks małpa to Krupka FM i cieszę się że, że wróciliśmy po przerwie wakacyjnej w Jezusie z dużym zaciekawieniem, jakby państwa państwa wypowiedzi tematów na broń rozpoczynamy można powiedzieć nowy sezon dziękujemy państwu dr Robert Kowalczyk dr Aleksandra Krasowska program realizował Maciej Kulczyński wydawała Karolina Kaczyńska dziękujemy bardzo dziękuję bardzo, dobranoc Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SEXAUDYCJA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA