REKLAMA

SN o ustawie dezubekizacyjnej - "Sąd Najwyższy nie wprowadził żadnej normy prawotwórczej, żadnej też nie usunął"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2020-09-21 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
09:18 min.
Udostępnij:

Jesteśmy przyzwyczajeni do krytyki wyroków. Ale chciałbym, żeby dyskusja toczyła się wokół treści rozstrzygnięć a nie osób zasiadających w składzie orzekającym mówił sędzia Sądu Najwyższego, Bohdan Bieniek

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam ponownie gościem Radia TOK FM jest Bogdan Bieniek sędzia Sądu Najwyższego izba pracy ubezpieczeń społecznych dzień dobry panie sędzio dzień dobry pani dzień dobry państwu był pan sprawozdawcą w sprawie ustawy dezubekizacyjnej przypomnę tylko słuchaczom, że siedmioosobowy skład sędziowski uznał, że nie można karać drastycznym obniżeniu emerytury wszystkich tylko, dlatego że pracowali w danej instytucji tutaj chodzi o Rozwiń » instytucję zaliczaną do służby na rzecz totalitarnego państwa i jak rozumiem teraz w każdej sprawie sądy będą musiały badać czy dany funkcjonariusz pracując w jakiejś instytucji łamał prawa człowieka tak to będzie teraz wyglądać dla czym problem jest złożony nie chciałbym może wstępnie zwrócić uwagę, że ta nie była pierwsza wypowiedź Sądu Najwyższego na tle zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy powiem tak ogólnie jak pamiętamy może wszyscy pierwsze zmiany w ustawie były już w roku 2009 wówczas Sąd Najwyższy również wypowiadał i nie z tych orzeczeń nie wynikała dość podobna teza do tej, którą przedstawiła pani redaktor mianowicie, że sąd ubezpieczeń społecznych, który rozpoznaje sprawę funkcjonariusza, który składa odwołanie od decyzji organu rentowego jest związany treścią informacji o przebiegu służby w organach bezpieczeństwa państwa, którą to informacji organowi rentowemu z kolei przedstawia Instytut Pamięci Narodowej zatem ta uchwała, która zapadła w zeszłym tygodniu jest takim się zupełnie oderwane od doświadczeń na tle zmian w ustawach emerytalnych rozwiązaniem oczywiście każdy sąd dzisiaj stanie przed zadaniem jak rozstrzygnąć sprawę funkcjonariusza proszę zauważyć, że w ustnych motywach do uchwały Sąd Najwyższy stwierdził, że katalog okoliczności, które powinny być uwzględniane jest otwarty naraziła się enumeratywnie liczonego ze stawu okoliczności, które należy uwzględnić także jak będzie w praktyce wygląda pani sędzia znaczy, jeżeli sąd będzie zajmował się jakimś wnioskiem osoby, która czuje się pokrzywdzona przez tę ustawę to teraz przedstawiciel skarbu państwa będzie musiał udowodnić, że ten funkcjonariusz łamał prawa człowieka Pure toczy się między organem rentowym na ubezpieczonym, czyli na funkcjonariuszem dzisiaj już emerytem tak, któremu organ rentowy dokonał korekty świadczenia teraz taki proces w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych nie może sprowadzać tylko do tegoż stanu przeczyta dokument na tym zakończy procedowanie bowiem chociażby art. 405 konstytucji wynika prawo każdego obywatela do sprawiedliwego procesu ten sprawiedliwy proces musi polegać na tym, że ktoś udowodni takim procesie, który pani pyta na pewno należy uwzględniać reguły dowodzenia rozkładu ciężaru dowodów z uwzględnieniem domniemań faktycznych prawnych nie chciałbym tu zbyt może językiem prawniczym operować naszych spotkań gotowania to rozumiem, bo to jednak państwo będzie musiał udowodnić, że ktoś włamał się na człowieka czy nie jest zaświadczenie, z którego wynika, że dana osoba pełniła służby i teraz w tym zaświadczenia mogą być jakieś pomyłki, więc jeśli funkcjonariusz w procesie udowodni, że zaświadczenie operuje mylną datą to o jako obowiązek na to będzie polegał natomiast jeśli dojdzie do sytuacji, w której powiem jako funkcjonariusz procesie Janie mają praw człowieka to każda ze stron prawo przeciw przy Stanach wody proces kontradyktoryjny to nie stanie prawie karnym, że przyjdzie do sądu mi muszę państwu udowodnić winy ten proces cywilny, a trochę inaczej wygląda niż prawo karne, bo widzę, że takie przełożenie o skutkach tej ustawy jest często używane w przestrzeni publicznej pani sędzio, bo ten wyrok był zaatakowany przez przedstawicieli rządu m.in. wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta napisał Sąd Najwyższy wydał kolejny prawotwórczy wyrok tą ustawą do ustawodawca nie sam zdecyduje o przesłankach stosowania przepisów ustawy to można powiedzieć tak oczywiście jest trójpodział władzy 1 grupa to zajmuje się tworzeniem prawa natomiast sąd dokonuje wykładni prawa na tle ustawy dezubekizacyjnej zdaniem sądu pytającego tonaż na Sąd Apelacyjny w Białymstoku powstał problem jak złożyć określone przepisy są tak już dokonanej wykładni myśmy byli żadnej normy prawo służy do systemu prawa nie wprowadzili ani żadnej normy systemu prawa usunęliśmy, więc taką oceną należałoby się pan trochę się powstrzymać, ale przedstawiciele PiS uważają, że powinniście poczekać na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który powinien zająć stanowisko czy ustawa dezubekizacyjna jest zgodna z konstytucją pani redaktor to w czasie posiedzenia mówił o tym następnie Rzecznik Praw Obywatelskich, który jak jednak przystąpią do procesu przywołały utrwaloną praktykę, która jest raczej odwrotna to znaczy zazwyczaj Trybunał Konstytucyjny wypowiadał się, kiedy już w orzecznictwie dokonano wykładni określonego przepisu teraz czeka wykładnia jest konstytucyjna niekonstytucyjna zresztą inny jest chyba przedmiot kontroli i między Trybunałem Konstytucyjnym ma Sądem Najwyższym czy też nie krzyżuje na linię nie wchodzimy sobie zakres własnego działania przecież to kolejny wykładni konkretnej sprawie mamy konkretnego człowieka, który jest stroną w procesie natomiast Trybunał dokona takiej wykładni abstrakcyjnej dotyczącej wszystkich podmiotów, których dana norma europoseł PiS uważa, że uchwalił ustawę, wedle której wszystkim należy zabrać przywileje emerytalne, bo byli w tej instytucji Sąd Najwyższy nie ma prawa się wtrącać czy jednak niektórym należałoby te przywileje przywrócić tak rozumianych to stanowisko PiS-u, a na pewno przywileje nabyte niesłusznie demokratycznym państwie prawa można odebrać, o czym powiedział nasz Trybunał Konstytucyjny dawno temu problem jest tylko taki, że w tej sprawie, który i, którą pani pyta ten ubezpieczony miał emeryturę około 1200zł to możemy się zastanowić to jest przywilej na tle systemu emerytalnego wysokości świadczeń Sąd Najwyższy czas tylko powiedzieć, że jeśli mamy mieć proces przed sądem powszechnym to nie może być procesem takimi iluzoryczne, w którym nic nie dzieje, którym wszystko z góry przesądzone skoro przysługuje odwołanie w sprawach ubezpieczeń społecznych do sądu to musi badać wszelkie okoliczności innych reguł przez innych sprawach emerytalnych jest objętych powszechnym systemie jeśli ktoś odwołuje się decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to również nie decydują same dokumenty tylko treść i przebieg postępowania dowodowego rozstrzyga czy ktoś dostanie na to czy nie była atakuje izbę pracy za to, że 1 sędziów orzekał w stanie wojennym drugi sędzia był członkiem PZPR do końca pan czytam o panu, że należy pan i tutaj cytat do skrajnie upolitycznione ego stowarzyszenia sędziów Iustitia i to miało wpływ na wyrok taki zarzut środowiska PiS mogę powiedzieć czasami rzeczywiście jestem członkiem tego stowarzyszenia może niezbyt dobrze to zabrzmi, ale takim członkiem, który specjalnie w pracach tej instytucji nie uczestniczy w tym, że składkę natomiast ten problem ostatnie zdanie panie sędzio, bo musimy kończyć tak rozumiem chciał tylko powiedzieć, że jest taka zasada ona wywodzi się debaty od polskiej, która wprowadza się tego, że w dyskusji sporach nie robimy ataków ad personam, a miasto narusza ten reżim to co mogę powiedzieć, jaką orzekający sędzia rozumiem, że wyroki podlegają ocenie można krytykować jako sędziowie do tego jesteśmy przyzwyczajeni natomiast chciałbym, żeby ta dyskusja toczyła się co do treści rozstrzygnięcia nie osób, które zasiadały składzie wydającym uchwały rozumiem dziękuję bardzo, za rozmowę Bogdan Bieniek sędzia Sądu Najwyższego był gościem Radia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA