REKLAMA

O pracy i płacy w orędziu o stanie Unii Europejskiej

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2020-09-21 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
11:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarcze, a gościem raportu są Piotr Ostrowski wiceprzewodniczący ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych dzień dobry dzień dobry panie nadchodzi dobry pań no jak uwierzył pan, że rzeczywiście Unia Europejska z komisją Europejską na czele, której stoi polityk chadecji rzeczywiście będzie bardzo troszczył się w tych trudnych czasach pracowników i komisja będzie robiła wszystko, aby bezrobocie w Europie spadło jak najmniej, bo pewnie w ogóle trochę Rozwiń » spadnie i żeby pomoc dla firm i pracowników w utrzymaniu miejsc pracy była na należytym poziomie tak dostrzegamy jakościową zmianę pozytywną jakościową zmianę u obecnej komisji Europejskiej, choć można powiedzieć, że zmiana była widoczna przewodnicząca pani Dunka to było oba znaczna różnica w porównaniu do tego co widzieliśmy z okazji komisji Europejskiej bardzo zatem z inicjatywy społeczne czy ratownicze, które zostały zapowiedziane przez Urszulę najem i w przemówieniu przed parlamentem europejskim będą ubiegało się nominacja potwierdzają się o i to te potwierdzają się i zapowiedziach potwierdzają się realnej polityce, ponieważ te propozycje dotyczące chociażby płac minimalnych godziwych płac jak to się formalnie nazywa nabrały tempa i komisja realizuje co faktycznie obiecała były takie obawy, że pandemia Korona 1 SA zahamuje działania, a że na pierwszy wyjdą kwestie związane z ochroną zdrowia ratowaniem miejsc pracy i gospodarką, ale na szczęście tak się nie stało to znaczy z 1 strony Unia Europejska podjęła wysiłki na rzeczy ratowania gospodarki ochrony zdrowia czy poszukiwania szczepionki, ale z drugiej strony nie zaniechała tych działań społecznych, który do, których się zobowiązała wcześniej m.in. płac minimalnych, ale czy układów zbiorowych pracy i to trzeba by jeśli pan pozwoli ZUS w takim razie odwołam się tutaj do fragmentu tego wystąpienia, który brzmi ta komisja przedstawi wniosek ustawodawczy, aby pomóc państwom członkowskim we wprowadzeniu ram dla płacy minimalnej wszyscy muszą mieć dostęp do minimalnego wynagrodzenia czy to w drodze porozumień zbiorowych czy też ustawowej płacy minimalnej czy określa jednak nie jest zbyt łagodne w toczących się konsultacjach z partnerami społecznymi w tym ze związkami zawodowymi w Europie no pojawiały się na początku takie postulaty, że płaca minimalna powinna być w zasadzie unijnym prawem, a tutaj tylko określenie, że komisja będzie pomagać we wprowadzaniu ram dla płac czy to dla pana nie jest zbyt ogólne sformułowanie zbyt łagodne no i paczkowych w Polsce jest ustawowa płaca minimalna ale gdyby NATO spojrzeć właśnie z tego Europejskiego punktu widzenia to czy uważa pan, że wystarczające plany pomysły oczywiście chciałoby się więcej niewątpliwie, ale funkcjonujemy takim ani innym o otoczenie instytucjonalne Unii Europejskiej i plakaty nie pozwalają na nie pozwalają komisji Europejskiej czy instytucjom europejskim kształtowanie płac płace są wyłączone ze ustawodawstwa unijnego zatem jedyne co może Unia Europejska robić otworzyć ramy na rzecz godziwych płac czy też płac minimalnych toczeń były było wiele głosów przeciwnych tego typu inicjatywie komisji Europejskiej było wiele głosu nieprzychylnych utworzyli fundusz ING wskazujący właśnie, że Unia Europejska miesza się sprawy płac, które są kompetencji państw członkowskich w usługach online wyraźnie tłumaczyła, że nie chodzi tutaj prawodawstwo unijne otwarte prawo, które narzucało by jakiekolwiek kwoty wpłat minimalnych dla całej Unii Europejskiej, a stworzenie pewnych minimalnych standardów od, których moglibyśmy rozmawiać na temat tego jak powinny kształtować ciepła komisja Europejska nie chciała też niszczyć krajowych systemu stosunków pracy np. krajów skandynawskich tam, gdzie układy zbiorowe są fundamentem stosunków pracy tak podczas odsiecz jakiekolwiek prawodawstwo unijne, aby budować sobie Sojusz tych krajach oczywiście już powiedziałem chciał się więcej, ale o 2 turach konsultacji z partnerami społecznymi ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych zajęło stanowisko takie pierwsze i później w fazie konsultacji z komisją Europejską oka okazuje się, że najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z najbliższym czasie z pojawieniem się dyrektywy ramowej w tej kwestii, która będzie oczywiście dokumentem unijnym, ale będzie odsyłała pracowników do prawodawstwa, a krajowego w zakresie godnych płac w przypadku minimalnych, szanując rozwiązania krajowe nie, tworząc co zatem unijnych ram całościowych dla 27 krajów, a raczej, tworząc pewne ramy, do których każdy kraj będzie musiał się dostosowywać między nimi Polska nowość, ale jak to będzie w przypadku porozumień zbiorowych, które zdaniem usługi oddzielają także są bardzo cennymi wartościowym elementem kształtującym rynek pracy i relacji między zatrudnionym i pracodawcą nowo, jeżeli to znowu będzie właśnie tylko kwestia zaleceń to się okaże za 1015 lat, że poziom, że ta bowiem korzystania z tego narzędzia, jakim są układy zbiorowe w Polsce będzie dalej na jednym z najniższych poziomów w Europie jeśli jednak nie najniższym oczywiście jesteśmy tutaj na szarym końcu procent objęcia układem zbiorowym pracy w Polsce jest skandalicznie i sytuacja się tylko rok rok do ruchu pogarsza mu się polecać rzeczywiście my jako OPZZ bardzo liczymy tutaj jako inicjatywy komisji Europejskiej i w tym zakresie jedną z pomysłów jest włączenie kwestii układów zbiorowych to one same z Europejskiego, czyli takiego sprawozdania o gospodarczego, które każdy kraj członkowski Unii Europejskiej w odniesieniu do zaleceń komisji Europejskiej i musi czynić ma charakter dzięki pewnych zaleceń rekomendacji, ale po się w tej kwestii dyskusja i choć brzmi to być może minimalistycznie już podjęcie tego te tego tematu zainteresowanie inne społeczeństwa mediów opinii publicznej pojęcie układów zbiorowych pracy, bo podejrzewam, że wielu naszych słuchaczy nawet nie wie to jest układ zbiorowy pracy to jest fundament lasów podstawą dla wielu par dla wielu pracowników w Europie zachodni już byłoby wartością samą w sobie ja zdaję sobie sprawę, że w zakresie odbioru pracy nie poczynili rewolucji pracodawcy w Polsce bardzo niechętnie opisywaną podpisywaniu układów zbiorowych pracy, ale poprzez taki nacisk sygnału bodziec ze strony Unii Europejskiej w zakresie wzmocnienia tych układów zbiorowych pracy moglibyśmy być może moglibyśmy poprawić sytuację w Polsce mam świadomość, że rozpoczynam teraz wątek na długą dyskusja zostają nam zostały nam, że 2 minuty, ale chciałem jeszcze zapytać wody pozytywnej ocenie przynajmniej tego fragmentu wystąpienia pani przewodniczącej w innym momencie, kiedy bardzo reklamowała słynny zielony ład powiedziała, że komisja Europejska proponuje zwiększenie celu redukcji emisji do 2030 roku do co najmniej 55% to wzrost 4055 jeśli chodzi o wcześniej przyjmowany cel czy związki zawodowe w Polsce czy OPZZ będzie jakoś wspierać taki pomysł czy, bo już w tej chwili można spotkać wypowiedzi związkowców z reprezentujących środowisko górników to na świat oczami mam wypowiedź Bogusława Ziętka szefa Górniczej Solidarności, który mówi rząd przyjął kierunek narzucony przez Unię Europejską i konsekwentnie dąży do wyeliminowania polskiego węgla krajowego miksu jako PZZ będzie odnosił się do pomysłu zielonego ładu w kontekście sytuacji, jaką mamy w kraju minuta na odpowiedź jestem po czterogodzinnej telekonferencji dzisiaj na ten temat także takiej wewnętrznej w ramach branży Górnictwo energetyka PZZ to jest niesłychanie skomplikowana trudna i kontrowersyjna o, że tego typu ambicje dotyczą krajów skandynawskich to nie dziwi, ale oznaczają bardzo trudną sytuację dla górnictwa energetyki nie tylko górnictwa kamiennego górnictwa brunatnego dla przemysłu energochłonnego dla transportu także zatem tytuł to jest sprawa niezwykle kontrowersyjna i wymaga nie wymaga naprawdę wielu wielu działań nie tylko nie tylko związkową w tej kwestii sytuacja na Śląsku pokazuje wzburzeni wcale nie dziwię górnikom AK UP reagują natomiast ostatnia uwaga nie podoba się to zarząd mówi, że Unia Europejska coś narzuca jesteśmy krajem członkowskim Unii Europejskiej 2004 roku nic nie dzieje się bez nas decyzji są także podejmowane przy naszym udziale obecna ekipa rządowa jest władza od 5 lat zatem tego typu tłumaczenia absolutnie nie przekonuje Rostowski wiceprzewodniczący OPZZ był właśnie raportu gospodarczego bardzo dziękuję za rozmowę podziękowania dziękuję bardzo, Kamila Wróblewskiego audycji realizował położył tary, który po ją wydać usłyszeć państwa w magazynie europejskim po 1440, a zatem do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 20% rabatu, wybierz pakiet i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA