REKLAMA

TSUE: Czy neosędziów Sądu Najwyższego powołano legalnie?

Gościnnie w TOK FM: Wyborcza, 8:10
Data emisji:
2020-09-22 10:10
Prowadzący:
Czas trwania:
23:55 min.
Udostępnij:

22 września 2020 r. o godzinie 9 odbędzie się rozprawa przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, której przedmiotem będą pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego dotyczące Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz powołanych do nich osób przy udziale neo-KRS. Czy zasiadające w tych izbach osoby zostały powołane legalnie i czy ich orzeczenia są wiążące? Dorota Wysocka-Schnepf rozmawia z Ewą Ivanovą, dziennikarką "Gazety Wyborczej", która zajmuje się problematyką prawa i wymiaru sprawiedliwości. Więcej odcinków na https://wyborcza.pl/podcast

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
to jest ósma 10 podcast gazety wyborczej wie nowej Izby Sądu Najwyższego pod lupą Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej izba dyscyplinarna oraz izba kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych czy zasiadający w nich sędziowie zostali powołani legalnie, a zatem czy orzeczenia są wiążące dzisiaj nad tymi pytaniami pochyli się złe ósma 10 podcast gazety wyborczej Dorota Wysocka Schnepf dzień dobry witam państwa i witam Ewa Ivanova dziennikarka GazetyWyborczej zajmującą się Rozwiń » problematyką prawa i wymiaru sprawiedliwości dzień dobry EVO dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwo Ewa zacznijmy wobec tego od tego, dlaczego Trybunał Europejski zajął się w ogóle o statusie sędziów zasiadających w tych 2 izbach, jaka była ścieżka tych spraw Trybunał będzie się zajmowała tak naprawdę 2 sprawami 2 takimi skargami, które zainicjowała dwójka sędziów sprawa wypłynęła wiosną ubiegłego roku pierwsza z tych spraw została zainicjowana przez sędzie Monika Frąckowiak jest poznańska sędzia cywilista KE działaczka stowarzyszenia sędziów Iustitia, a druga z tych spraw została zainicjowana przez sędziego Waldemara Żurka to jest znowu sędzia znana z tego, że jest bardzo niepokorna jest działaczem stowarzyszenia Themis i przeciwstawia się tym wszystkim zmianą, które dokonywane są w wymiarze sprawiedliwości przez dobrą zmianę dwójka sędziów doprowadziła swoich sprawach przed Sądem Najwyższym do tego, że Sąd Najwyższy skierował pytania prejudycjalne do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej i zadał pytania dotyczące statusu sędziów orzekających Izby dyscyplinarnej i pozostałych izbach, czyli temu w izbie kontroli spraw publicznych, ale ma to też znaczenie chociażby dla sędziów tzw. na sędziów, czyli powołanych z udziałem OKS chociażby w izbie cywilnej Sądu Najwyższego, czyli mamy 2 Izby 2 różne pytania prejudycjalne 2 nieco różniące się od siebie sytuacje, które jednak wiele ze sobą mają wspólnego wiele wspólnego, dlatego że tak naprawdę nie Trybunału sprawiedliwości, odpowiadając na pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego, a będzie odpowiadał na pytanie o prawidłowość powołania tych osób, które zasiadają Izby dyscyplinarnej czy też izbie kontroli spraw publicznych, ale też tak naprawdę będzie odpowiadał o prawidłowości powołania wszystkich osób po zasiadający w Essen i powołanych do tego organu za pośrednictwem Enea OKS, więc będzie odpowiadał o to czy osoby są prawidłowo powołane, a jeśli nie są prawidłowo powołane to jaki to rodzi skutki zarówno dla tych osób, jaki dla orzeczeń, które tę osobę wydają to są podstawowe kluczowe pytania, na które będzie starał się pewnie odpowiedzieć Trybunał sprawiedliwości nie wiem na ile będą też odpowiedzi wprost przesądzające te kwestie, które padły pytania na ile będą tego rodzaju odpowiedzi, które będą wskazywały Sądowi Najwyższemu na pewno okoliczności, które ten sąd będzie brał pod uwagę, rozstrzygając same kwestie, bo tutaj już mamy podobną ścieżkę i może rozdziela rzeczywiście 2 sprawy 2 Izby, bo właśnie jak powiedziałem wcześniej one się nieco różnią mamy tę izbę dyscyplinarną tutaj już jesteśmy chyba troszkę dalej w tej procedurze wiemy, że nie jest ona sądem w rozumieniu prawa Europejskiego prawa polskiego tu mamy to orzecznictwo właśnie polskiego sądu tak tak w sytuacji związanej z Izbą dyscyplinarną to orzecznictwo europejskie orzecznictwo Sądu Najwyższego jest orzecznictwem, a znacznie dalej idące nisza w przypadku pozostałych izb Sądu Najwyższego w skład, których wchodzą nam sędziowie, dlatego że przede wszystkim na tutaj wielkie znaczenie ma to w jaki sposób rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale, a styczniowej kwestii orzeczeń i ich ewentualnej wadliwości orzeczeń wydawanych przez tzw. na sędziów w Sądzie Najwyższym tutaj co do Izby dyscyplinarnej to tutaj jest jasne, że zdaniem Sądu Najwyższego od tych 3 połączonych izb tutaj orzeczenia Izby dyscyplinarnej wszystkie orzeczenia zarówno ta przeszła, jaki obecnie zapadające w przyszły są dotknięte tak głęboko wadą dotycząca obsady e-sądu, że nie możemy mówić o tym, że te orzeczenia są w pełni wartościowe, czyli można kwestionować się na ścieżce prawnej te wszystkie orzeczenia Izby dyscyplinarnej, które były, które obecnie zapadają, która nie za chwilę mogą się pojawić natomiast w przypadku izbę kontroli spraw publicznych tutaj uchwała Sądu Najwyższego styczniowa wskazała, że ta wadliwość orzeczeń dotyczy wyłącznie orzeczeń, które zapadło po tej uchwale, czyli orzeczeń, które ewentualnie były wydawane od stycznia, ale znów ta wadliwość cie też została przesądzona przez c tutaj uchwałę Sądu Najwyższego, która przypomnę wykonywała, a wcześniejsza listopadowe orzeczenie Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc mamy tutaj w przypadku orzeczenia, a sytuację Jasną wydawałoby się z punktu widzenia prawnego, bo ta uchwała ta styczniowa rozstrzyga te kwestie dotyczące orzeczeń ale, a sędziowie China sędziowie SN jak wiemy się bronią przed skutkami tej uchwały przed skutkami listopadowego orzeczenia kapsułę i wnieśli odpowiednie, a sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, który mówiąc kolokwialnie postanowił zakwestionować uchwałę Sądu Najwyższego postanowił ją podważyć i doszło do takiej konkluzji, że ta uchwała jest niezgodna z konstytucją prawem europejskim ale, ale właśnie będę się słowo, bo to jest, ale czy Trybunał Konstytucyjny ma w ogóle tutaj takie uprawnienia, żeby wypowiadać się w tej kwestii oczywiście Trybunał nie ma takiej kompetencji nie ma takiej właściwości, aby unieważniać w jaki sposób podważać uchwałę Sądu Najwyższego, która ma moc zasady prawnej, a więc wiąże wszystkich sędziów Sądu Najwyższego i niestety tutaj Trybunał, które w naszym systemie prawnym powinien odgrywać rolę organu, który eliminuje systemu prawnego akty, które są niezgodne z konstytucją w tym przypadku odegrał rolę takiego organu, który legalizuje bezprawia tworze taką fasadę, która w przyszłości ma ochronić tych sędziów na sędziów, którzy zasiadają w Essen i orzekają wbrew uchwale SN ma ich ochronić przed odpowiedzialnością dyscyplinarną karną, więc stworzono taką atrapę organu, który w tej chwili służy legalizowaniu, a bezprawnych działań i jeśli jeszcze mogę wspomnieć, że w przypadku Izby dyscyplinarnej te działania są jeszcze znacznie dalej posunięta, bo mamy w obrocie prawnym od kwietnia też orzeczenie z UE zabezpieczające dotyczące skargi komisji przeciwko Polsce i tam Trybunału poszedł jeszcze dalej niż w tym orzeczeniu z listopada ubiegłego roku powiedział, że ENA trzeba zamrozić działalność Izby dyscyplinarnej, czyli mówiąc wprost ta izba po prostu od tego momentu nie powinna była działać nie powinna działać w tym momencie no jednak co należy mocno podkreślić ona sobie działa to prawda wbrew temu rozstrzygnięciu izba dyscyplinarna funkcjonuje co prawda nie orzeka w sprawach dyscyplinarnych sędziów, ale orzeka w sprawach dyscyplinarnych prokuratorów adwokatów innych zawodów prawniczych, ale także zajmuje się np. uchylanie immunitetu sędziom prokuratorom to są absolutnie działania, które nie są zgodne z postanowieniem, które wydał, a słoń ci sędziowie w przyszłości narażają się na odpowiedzialność dyscyplinarną karną jak ci sędziowie czy ta izba ciała wyjaśnia to, że działa w momencie, kiedy mamy tak jasne decyzje cóż w tej sprawie nastąpi, powołując się tutaj na ten koronny argument związany z Trybunałem Konstytucyjnym NATO orzecznictwo, które jakiś sposób próbuje nieudolnie podważać uchwały Sądu Najwyższego, ale z drugiej strony powołują się też na to, że to orzeczenie, które zapadło w kwietniu Trybunału sprawiedliwości zamrażając izba dyscyplinarna zapadło w takim postępowaniu, którego zakres dotyczą wyłącznie spraw dyscyplinarnych sędziów i tłumaczą tak, że skoro postępowanie komisji przeciwko Polsce dotyczy dyscyplinarek sędziów, a zatem literalnie traktujemy to postanowienie i wyłącznie w tym zakresie zamrażamy działalność i izbę i oczywiście takie tłumaczenie nie może być uznane za tłumaczenie, które jest zgodne z prawem, dlatego że każdy prawnik wie, że jeśli wydane jest jakiegoś rodzaju i zakaz np. nie wolno mi 6 po trawniku po prostu wydany zakaz przychodzenia po trawniku, tym bardziej nie wolno jest rozjeżdżać tego trawnika samochodem zatem jeśli UE jeśli Trybunał sprawiedliwości orzekł, że nie wolno jest w tej chwili prowadzić spraw dyscyplinarnych sędziów to tym bardziej nie można posuwać się dalej, czyli np. prowadzić postępowań dotyczących uchylenia immunitetu sędziów, czyli to jest takie Domino taka, żebym spirala pewne działanie na granicy prawa czy wręczy wbrew prawu, bo to, żeby uzasadnić swoje intencje swój plan zrealizować do końca właściwie usta mamy do czynienia w różnych obszarach prawa państwa polskiego od kilku lat myślę, że mamy do czynienia z działaniami absolutnie nie bezprawnymi i osoby, które ich dokonują mimo tego, że tworzone są jak dokumenty, które mają ich w przyszłości osoby zabezpieczać przed odpowiedzialnością karną dyscyplinarną muszą mieć świadomość tego, jakie w przyszłości mogą ponieść odpowiedzialność za działalność, która narusza polskie przepisy, ale też narusza przepisy unijne i mam też nadzieję że, że tutaj na rozstrzygnięcia Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej będą znacznie bardziej zdecydowane i będą też dotyczyły nie tylko kwestii tego czynne sędziowie mogą orzekać czy ich orzeczenia są wadliwe czy też nie tylko czy w ogóle takie osoby, które są nieprawidłowo powołane nieprawidłowej procedurze np. bez kontrasygnaty w ogłoszeniu obwieszczeniu o konkursie na stanowiska SN czy takie osoby w ogóle mogą pełnić funkcję sędziów mogą być uznane za sędziów wydawać orzeczenia w imieniu państwa czy to wcześniejsze już właśnie zawieszenie działalności Izby dyscyplinarnej można traktować jako pewien sygnał w kierunku tego, jakiego wyroku już ostatecznego cła można się spodziewać w przypadku tej Izby właśnie dyscyplinarnej myślę, że jest to jednak pewna wskazówka co do tego w jaki sposób Trybunał ocenia działalność tej Izby, ale jest wskazówka w tym postępowaniu dotyczącym komisji przeciwko Polsce, czyli postępowania dotyczących postępowań dyscyplinarnych sędziów natomiast w przypadku tych pytań prejudycjalnych, a którymi zajmie się Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej tutaj ze względu na właśnie specyfika i to, że to są właśnie pytania prejudycjalne zadane przez e-sąd to spodziewam się trochę jednak cha ni mniej mocnego być może orzeczenia, ale właśnie z tych względów wyłącznie proceduralnych, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że ta procedura pytań prejudycjalnych służy do tego, aby sąd krajowy, czyli Sąd Najwyższy, który miał pewne wątpliwości dotyczące na sędziów na skonsultował pewne kwestie Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale i tak ostateczna decyzja w tych podstawowych kwestiach dotyczących statusu na sędziów tego czy zostali prawidłowo powołani na swoje funkcje będzie należała do sędziów Sądu Najwyższego, czyli jeśli nawet Trybunału tutaj orzeknie pomyśli sędziów, którzy wnioskowali o tego rodzaju pytania prejudycjalnego i tak ostateczna decyzja w tych kwestiach będzie zapadała moim zdaniem na poziomie Sądu Najwyższego tutaj Sąd Najwyższy będzie opierał się na wskazówkach Trybunału, ale będzie sam decydował ja odpowiadał na te kluczowe pytania, kiedy mówi szynę sędziowie Sądu Najwyższego to od razu przypomina nam się na okresy i to ona chyba właśnie jest źródłem tutaj tego problemu i tutaj należy szukać całej przyczyny tego sporu prawnego, który trafił przed Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej to jest jedna z przyczyn rzeczywiście mówiącą o na sędziach SN mam namyśli tych wszystkich sędziów, którzy zostali powołani z udziałem na karę, czyli upolitycznionej nowej KRS, która przeprowadza konkurs na stanowiskach sędziowskich, ale te pytania prejudycjalne dotyczą też kwestii formalnych związanych z całą procedurą powoływania sędziów do Sądu Najwyższego, a po przypomnę, że chociażby tutaj pytanie dotyczące Izby dyscyplinarnej sędziego Majkowskiego dotyczy braku kontrasygnaty premiera na obwieszczeniu o konkursie na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego Izby dyscyplinarnej to jest taka wada prawna, która ma bardzo daleko idący wpływ na całe postępowanie, a drugi zarzut, który też się pojawia, a w tych postępowaniach to jest zarzut rozstrzygnięcia powołania sędziego na stanowisko SN na stanowisko w izbie kontroli spraw publicznych czy też Izby dyscyplinarnej bez rozstrzygnięcia odwołań innych sędziów, którzy ubiegali, a o to stanowisko, czyli mieliśmy konkurs w izbie SN z OKS konkurent, który nie został przedstawiony prezydentowi się odwołał do Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny nakazał prezydentowi wstrzymać się z decyzją z powołaniem i o to ani głowa państwa ani na OKS nie posłuchały Naczelnego Sądu Administracyjnego nie uwzględniły prawomocnego orzeczenia i wbrew temu powołały, a sędziów na sędziów do izbę kontroli spraw publicznych czy też izbę dyscyplinarną to jest kolejna wada proceduralna, która pokazuje, że no możemy się zastanawiać nad tym czy mamy do czynienia w ogóle sędziami w tych izbach no właśnie, jeżeli finałem tej sprawy byłoby uznanie tych sędziów za nielegalnie powołanych to co dalej z nimi z ich stanowiskami co z dotychczasowymi orzeczeniami to jest znów wielka trudność w odpowiedzi na takie pytanie, dlatego że domyślam się, że za chwilę, gdy ruszy ta machina związana z realizacją orzeczenia Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej i e-sąd najwyższe, realizując te orzeczenia będzie wydawał swoje własne orzeczenia w tym zakresie to za chwilę zostanie uruchomiona alternatywna machina związana z Trybunałem Konstytucyjnym, które będzie kwestionował, a orzeczenia, które zapadają w starych izbach Sądu Najwyższego, czyli będziemy mieć powtórkę tego schematu, które znamy już z tego listopadowego orzeczenia są i później z tego momentu, kiedy ta orzeczenie było realizowane przez Sąd Najwyższy ja się tego spodziewał, że będą podejmowane kolejne kroki zmierzające do tego, żeby podważyć orzeczenia starego Sądu Najwyższego właśnie z udziałem Trybunału Konstytucyjnego, a finał moim zdaniem tak będzie taki, że dojdzie do tego całkowitego, jakby rozkładu takiego dualizmu w Sądzie Najwyższym, które już w tej chwili ma zresztą miejsce, bo dochodzi do takich sytuacji kiedy, a w zakresie spraw np. dyscyplinarnych orzeka, a z 1 strony izba dyscyplinarna, a z drugiej strony izba karna, która uznaje, że izba dyscyplinarna nie ma prawa orzekać w tym zakresie jest zamrożona, a gdybyśmy, choć pewnie nie jesteśmy ale gdy Polska była wciąż państwem prawa to, gdyby zapadł taki wyrok właśnie taka byłaby decyzja, że ci sędziowie są nielegalnie powołani to np. takie no jedno z najbardziej kluczowych w skali kraju orzeczeń o ważności wyborów to one mogą być podważane, bo ono zostało wydane przez jedną z tych list właśnie no właśnie przed tym całym niebezpieczeństwem próbowali nas uchronić, a sędziowie, którzy inicjowali te sprawy, które stały się potem źródłem tych pytań prejudycjalnych skierowanych odsyła przez Sąd Najwyższy EVO, a sędziowie wnosili w tych swoich sprawach o zawieszenie o jak Beata wydanie takich postanowień zabezpieczających, które zmierzały do tego, że do czasu rozstrzygnięcia tych kwestii przez Trybunał sprawiedliwości o inne sędziowie, których dotyczy ten problem byli zawieszeni, czyli byliby odsunięci od orzekania wtedy być może nie było kłopotów związanych z potem z oceną ich orzeczeń i to były bardzo mądre kroki niestety Sąd Najwyższy nie zdecydował się na zastosowanie zabezpieczeń i faktycznie może być też tak, że po takich orzeczeniach, które zapadło ono dotyczących statusu na sędziów i ich sposobu powołania no no też pytania dotyczące ważności orzeczeń, które zostały przez nich wydane jeśli te orzeczenia zostały wydane nie przez sędziów przez składy wadliwie powołane to myślę, że takie pytania będą uzasadnione i będziemy się spotykać się z tym, że rzeczywiście będą kwestionowane orzeczenie dotyczące chociażby ważności wyborów czy spodziewasz się, że decyzje zapadną już na tych dzisiejszych posiedzeniach Sułek to będzie proces, który potrwa dłużej trudno powiedzieć to tutaj na sprawa będzie się odbywała od rana myślę, że ona jest już gruntownie przygotowana i analiza prawne są, jakby tu już jasne, więc trudno jest odpowiedź na pytanie czy to rozstrzygnięcie zapadnie, a dokładnie tego samego dnia czy też zostanie jakiś względów o ogłoszenie odroczone samego orzeczenia, ale chyba wydaje się, że bardziej prawdopodobne jest to, że tego dnia poznamy rozstrzygnięcia EVO to posiedzenie cóż zbiega się z przesileniem rządowym, którego jesteśmy świadkami, którego jednym z autorów jest również autor tej pseudo reformy wymiaru sprawiedliwości Zbigniew Ziobro te sprawy są oczywiście bez związku, ale nie jest chyba dobry moment, żeby powiedzieć też, o co gra Zbigniew Ziobro w tej rozgrywce pomiędzy koalicjantami rozgrywce z Jarosławem Kaczyńskim, dlaczego zdecydował się odważył się postawić się Jarosławowi Kaczyńskiemu w sprawie i zwierząt i tej ustawy o zwierzętach w ustawie o bezkarności na co on liczył no cie koniec końców, kiedy obserwujemy to co się dzieje o ciszę nie przeliczył jak to ocenisz będzie, że u Zbigniew Ziobro od samego początku od kiedy został ministrem sprawiedliwości prokuratorem generalnym bardzo jasno postawił sobie cel i tym celem jest przejęcie nie tylko kontroli nad prokuraturą, ale też przyjęcie całkowitej kontroli nad sądami nad sądami powszechnymi, ale też na ca Sądem Najwyższym i o ile to pierwsze przedsięwzięcie na pierwszy cel udało się bardzo szybko zrealizować już 2016 roku właściwie cała prokuratura znalazło się pod butem Zbigniewa Ziobry o tyle ten drugi cele związane z przejęciem kontroli nad sądami powszechnymi nad Sądem Najwyższym jest taki taki cel którego, a Zbigniewowi Ziobrze nie udało się wciąż osiągnąć, iż dzieje się tak za sprawą z 1 strony ogromnego oporu i determinacji sędziów, którzy zażarcie bronią swojej niezależności, a z drugiej strony właśnie dzięki temu otworzyła się jak możliwość na tym polu europejskim, a walki o niezależność sądów w Polsce i sądów powszechnych i Sądu Najwyższego wydaje się zatem jeśli Zbigniew Ziobro, a czym mógł tak naprawdę podpaść się tutaj Jarosławowi Kaczyńskiemu to właśnie tym, że jednak bardzo mocno jest zdeterminowany, aby zrealizować się kolejne etapy zmian w sądach i te etapy te są etapami, które no i sprowadzałoby sądy to roli właściwie takie jak w tej chwili prokuratura i sądy miałyby wykonywać wolę polityczną, a właściwie ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego, bo przypomnę, że Zbigniew Ziobro ME Time mówi od początku w tym resorcie przygotowywana zmiana dotycząca struktury sądów i taka zmiana, która zmierzałaby do tego, żeby pod tym pretekstem przeprowadzić taką czystkę wśród sędziów i rzucić tego zawodu osoby, które są nieprzychylne tym reformom, ale wydaje się, że jeśli Zbigniew Ziobro osiągnął taki cel to tutaj nie byłoby bezpieczne ani Jarosław Kaczyński ani Mateusz Morawiecki ani żadna inna osoba, która funkcjonuje w PiS i wpisy politycy mają tego świadomość dlatego każda zmiana, która w sądownictwie przeprowadzana to jest taka zmiana, która nie prowadzi mimo wszystko to takiego totalnego przejęcia sądów jak proponował to, a Zbigniew Ziobro na początku, a w tych swoich projektach oraz każda kolejna zmiana jest jednak bardziej utemperować ana to są takie kroki, które można by scharakteryzować taki sposób to są 2 kroczki do przodu i 1 kroczek, a do tyłu, więc w, jaki sposób te zapędy Zbigniewa Ziobry dotyczące sądów mimo takich anty sędziowskich okrzyków samym PiS-ie są jednak sam pisze powstrzymywane będziemy przyglądać jak rozwija się to przesilenie rządowe i będziemy przyglądać się jak będą zapadały, jakie będą zapadały decyzje przed europejskim Trybunałem sprawiedliwości Ewa Ivanova dziennikarka GazetyWyborczej opowiadała o tych kwestiach państwa bardzo dziękuję za tę rozmowę dziękuję również dzisiaj to wszystko to był spotka GazetyWyborczej kolejne jutro jak zwykle o ósmej 10 zapraszam państwa polecam dziękuję także dzisiejsze spotkanie Dorota Wysocka Schnepf do usłyszenia od kas gazety wyborczej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCINNIE W TOK FM: WYBORCZA, 8:10

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA