REKLAMA

Opieszałość systemu prawnego wynika z braku dostępności biegłych - Iwona Zygmunt-Kamińska, adwokatka

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-09-21 18:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:41 min.
Udostępnij:

Iwona Zygmunt-Kamińska adwokat, specjalista prawa rodzinnego komentuje sprawę przedstawioną w reportażu "Dla dobra małoletniej". Analizujemy sprawę pod kątem prawnym zarówno z punktu widzenia dziecka i działań jakie powinny być podjęte dla dobra małoletniej ofiary, a także komentujemy działanie systemu prawnego w sprawach rodzinnych

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
24 minuty po godzinie osiemnastej kończył jako niem się ponownie trwa popołudnie w radiu TOK FM przypomnę, że przed informacjami wysłuchaliśmy reportażu dla dobra małoletniej, jeżeli ktoś nie miał okazji w 2, a teraz przyłączył się do naszej audycji to oczywiście można wysłuchać tego reportażu na stronie TOK FM krótka PL tam jest odpowiedni podcast z tym reportażem polecam bardzo serdecznie jednocześnie proszę nie wyciąganie takich łatwych wniosków, bo ta sprawa, Rozwiń » którą poruszamy jest niezwykle skomplikowana dlatego też gości, którzy może pomogą nam to wszystko zrozumieć na początek pani mecenas Izabela Zygmunt Kamiński adwokat specjalizująca się wprawie rodzinnym witam pani mecenas dzień dobry witam Iwona Zygmunt Kamińska uprawia pani Iwona książek, że przeprasza g przepraszam najmocniej pani mecenas dzień dobry w zasadzie chciałem rozpocząć rozmowę od pytania czy takie sprawy, jakie zaprezentowaliśmy reportażu się zdarzają to jest może jakiś incydent 1 przypadek, ale w trakcie tego dnia, więc przez ostatnie kilka godzin dostałem tyle maili od osób, które mają podobne historie, że chyba już sam sobie odpowiadam na to pytanie czy pani też się styka tego typu sprawami swojej pracy zawodowej niestety tak panie redaktorze na takie zarzuty pojawiają się no nie powiem bardzo często natomiast zdarzają się dość często w sprawach szczególnie około rozwodowych, kiedy rodzice są w konflikcie, kiedy no niestety dzieci często bywają instrumentem w walce pomiędzy rodzicami chcielibyśmy, żeby też nie zdarzało natomiast no niestety dzieci bywają kartą przetargową w różnych sytuacjach i emocje, które rządzą konfliktem pomiędzy rodzicami często biorą górę w takich sytuacjach także takie oskarżenia się zdarzają niekiedy oczywiście niestety się potwierdzają niekiedy bywają jedynie oszczerstwami także bardzo ostrożnie należy podchodzić do takich spraw myślę, że tutaj duża rola oczywiście na sędziów wiadomo NATO natomiast również na pełnomocników, żeby uświadamiać tak rodziców, jaką krzywdę można wyrządzić dziecku poprzez kierowanie fałszywych oskarżeń wobec drugiego rodzica czy też nawet na stawianie dziecka przeciwko drugiemu rodzicowi dziękuję pani mecenas się, że przerażony jestem 1 rzeczą jak też słyszymy w reportażu wypowiedź pani prokurator działamy na miarę naszych możliwości od 9 miesięcy tak naprawdę staramy się załatwić opinię biegłego w tej konkretnej sprawie, którą opowiadamy czy to jest rzeczywiście taka norma, jeżeli chodzi o oczekiwanie opinii biegłych tego typu sprawach niestety tak tutaj, jeżeli chodzi o sprawy takie rodzinne, w których rozstrzyga się o kontaktach rodziców z dziećmi czy też o kwestii władzy rodzicielskiej nad małoletnimi mamy do czynienia rzeczywiście tutaj z opieszałością bym powiedziała system taki to nie wynika tak jak pani prokurator zaznaczyła nie wynika z jakiś opóźnionej pracę sędziów prokuratorów to po prostu wynika z dostępności biegłych, a w zasadzie brakiem braku tej dostępności biegłych oraz rzeczywiście terminów, które są dosyć odległych ośrodkach opiniodawczych ośrodkach w zespołach sądowych specjalistów, którzy wydają opinię w takich sprawach na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań i to nie są kluczowe w takich sprawach także na sądy są bardzo często związane z oczekiwaniem na to opinia to trwa na ogół od 10 w tej chwili Warszawy około 1012 miesięcy nawet oczekiwania na taką opinię ZSRS oczywiście tutaj pewnie będziemy psychologów już pytać o to jak wpływa ten upływ czasu na możliwość rozciągnięcia takich spraw, ale pani się jakoś może do tego odnieść to jest także po takim upływie czasu po roku przykład może się okazać, że takie sprawy są po prostu nie rozstrzyga walne, bo opinia no wiem jak są przestępstwa prawda też reportaże reportażu padł jednak pani koleżanek po fachu mówiła, że to są przestępstwa, które zachodzą pomiędzy ofiarą, a sprawcą tak naprawdę te zeznania z Inter tej tej ofiary bardzo często mogą być 1 dowodem jak ja tutaj wygląda czy może się zdarzyć także po prostu ktoś rozłoży ręce powinien je z pewnością tak tutaj mamy do czynienia akurat w tej konkretnej sprawie, której mowa w reportażu to mamy do czynienia z bardzo małym dzieckiem tak to jest dziecko czteroletnie, którego pamięć no bardzo szybko się zaciera tutaj istotne jest ten czas i działanie sądów biegłych prokuratury powinno być jak najszybsze natomiast oczywiście jesteśmy związani tutaj odgórnie tymi terminami także na niektórych czynności nie da się przeprowadzić szybko co oznacza, że być może będą one nieskuteczne państwa nieefektywne na tyle na ile było, gdyby zostały przeprowadzone czynności bardzo szybko jednak jeszcze tutaj zaznacza w takich sprawach też no może prostszych może mniejszą gatunku ciężarze takim emocjonalnym natomiast w takich sprawach nawet rodzinne, gdzie rozstrzygane są kontakty chociażby rodziców z dziećmi tutaj po okresie epidemii mamy duży wysyp takich spraw, gdzie mamy do czynienia z alienacją rodzicielską tak, czyli rodzic, której stałym opiekunem wręcz izoluje dziecko od drugiego rodzica i tutaj również przydałoby się, żeby rzeczywiście jak najszybciej działać tak, żeby te opinie były wydawane w możliwie krótkim terminie, żeby uniknąć skutków takiej alienacji to są to są bardzo naprawdę krzywdzący działania wobec tych małoletnich dzieci, które Night są poddane działaniu oraz nie mają na to wpływu też pani psycholog pani dr Aleksandra Piechowska mówiła w reportażu, że to to jest krzywda, która ma potem znaczenie dla 3060 letniego człowieka jeśli tak się dzieje w dzieciństwie pani mecenas proszę powiedzieć czy w takiej sytuacji, jeżeli ktoś znajdzie można sobie zamówić swoją prywatną opinię biegłego i przedstawić ją, a to w prokuraturze albo nawet potem nie wiem korzystać np. z niej w sądzie jak to wygląda można oczywiście zgłosić się do biegłych psychologów psychiatrów indywidualnie i spróbować pozyskać taką prywatną opinię oczywiście potem sąd ocenia wiarygodność takiego dowodu najbardziej wiarygodne są jednak opinię sporządzoną na zlecenie sądów przez niezależnych biegłych wpisanych na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym no natomiast oczywiście w takich sytuacjach, kiedy ten czas oczekiwania jest długi można próbować pozyskać taką prywatną opinię co co często to często strony również korzystają i to wtedy taką pieniądzem dołączamy niejako do postępowania i ona może być jakąś wskazówką dla prokuratora by podejmować jakieś działania to znaczy tak w postępowaniu karnym jak najbardziej może być wskazówką natomiast tam kluczowe jest jednak przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego seksuologa opinii psychiatry dziecięcego w tej w tym przypadku w postępowaniu sądowym cywilnym takie opinie są składane i sąd traktuje jako dokumenty prywatne, czyli de facto jako oświadczenie osoby, która podpisała się pod takim dokumentem tak naprawdę na ogół też powołuje się do przesłuchania charakterze świadka takiego biegłego który, który sporządza taką opinię także 1 cena ostateczna zawsze należy do sądu pani mecenas to oczywiście staramy się też starałem się w reportażu jasno powiedzieć nie oceniamy nie wydajemy wyroków jest zawiadomienie do prokuratury ojciec odpiera te zarzuty to też było cytowane mamy słowo przeciwko słowu i brakuje nam kogoś, kto to rozstrzygnie mamy taką sytuację hipotetycznie, że w podobnej sytuacji, gdyby rzeczywiście dochodziło do wykorzystywania seksualnego nawet tak małego dziecka to przez 9 miesięcy tak naprawdę prawnie nie dzieje się nic co chroniłoby jakikolwiek sposób to dziecko czy jest jakakolwiek możliwość by w tym momencie mówiąc już najprościej zadziałać coś zrobić, żeby rodzic, który boi się rzeczywiście do czegoś może dojść mógł tutaj coś wskórać to znaczy tak to mamy instytucję jeszcze matka dziecka z reportażu wspominała, że jest orzeczenie wyroku, a także zmian, żeby wyrok prawdopodobnie rozwodowy, którym sąd orzekł o zakresie kontaktów ojca ze z córką, tak więc prawdopodobnie ta pani też złożyła taki wniosek natomiast na istotne byłoby jak najszybsza zmiana tych kontaktów tak, jeżeli dziecko reaguje płaczem moczenie nocne, jeżeli reaguje taki sposób, jaki matka opisuje tak nowocześnie tego też nie wiemy na pewno natomiast, jeżeli tak rzeczywiście jest na to wskazuje na to, że rzeczywiście dziecko do kontaktów nie chce realizować i wynika to jakiś osobistych doświadczeń prawdopodobnie też to oczywiście cena psychologa byłaby niezbędna czy to jest ich wynikach jakoś żyli znowu dochodzimy do tego specjalisty biegłego tak naprawdę tak na jego zdecydowanie tak mnie się w stanie powiedzieć to jest jakby kwestia przejęcia postawę matki co również bardzo często się zdarza w takiej sytuacji, że dziecko po prostu jest nastawiona negatywnie do drugiego rodzica, ale dlatego, że przyjęło postawę matki tak jak strony są skonfliktowane to dzieci często stają po stronie tego stałego opiekuna, z którym są najbliżej związane są w konflikcie po prostu lojalnościowym pomiędzy rodzicami czy też rzeczywiście wynika to z osobistych doświadczeń dziecka w tym drugim rodzicem także z pewnością należałoby się zastanowić nad wprowadzeniem instytucji kuratora do nadzorowania sposobu wykonywania tych kontaktów przypuszczam, że teraz te kontakty nie są realizowane skoro rzeczywiście tutaj dziecko odmawia nikt nie może przymuszać do dziecka do realizacji takich kontaktów nie są, ale dlatego, że matka ani nie zezwala co oczywiście też jest niejako łamaniem prawa za to matka za chwilę może być pociągnięta do odpowiedzialności jak rozumiem tak oczywiście może być pociągnięta odpowiedzialności finansowej przede wszystkim, ponieważ na jest taka instytucja egzekwowania kontaktów, która polega na tym, że sąd może zagrozić pani nałożeniem kary pieniężnej za nieprzestrzeganie orzeczenia w przedmiocie kontaktów jest postępowanie dwuetapowo w pierwszym etapie zagraża w drugim etapie już nakłada karę pieniężną za każdy niezrealizowany kontrakt czy rzeczywiście odpowiedzialność finansowa wobec pani może zostać wyciągnięta za łamanie tego orzeczenia w przedmiocie kontaktów natomiast nowy należałoby z pewnością złożyć z wnioskiem o zabezpieczenie taki wniosek o zmianę kontaktów, żeby na czas trwania postępowania przynajmniej te kontakty były nadzorowane przez kuratora niech pani mecenas powiecie w którymś krzyk z którymkolwiek momencie tego postępowania jest taka sytuacja, której rzeczywiście ponad wszystkie spory ustalenia bierzemy dobro dziecka mówi ona jest najważniejsze zajmijmy się nim na początku dopiero potem rozwiązujemy te spory czy w ogóle tutaj jakakolwiek taka instancja, która może się to dziecko zatroszczy, bo mam wrażenie, że dziecko zostawione dziś z tyłu poza wszystkim i tak jak mówiła też pani psycholog reportażu w każdej sytuacji najbardziej ono cierpi to znaczy tak w prawie rodzinnym jest taka zasada, że najważniejsze jest dobro dziecka, nawet jeżeli sprawa dotyczy rodziców jest prowadzona pomiędzy rodzicami jest to sprawa np. rozwodowa dziecko nie jest uczestnikiem postępowania w takiej sprawie to również prymatem w rozstrzygnięciu powinna być dobra dziecka i rzeczywiście, jakby sędziowie korzystają ze swojej wiedzy ze swego doświadczenia starają się orzekać taki sposób by dobro dziecka zrealizować jak zapewnić ochronę w tej całej sytuacji na ogół rzeczywiście jest także, jeżeli rodzice są zgodni co do pewnych rozstrzygnięć w zakresie opieki nad dzieckiem czy też władzy rodzicielskiej wobec wobec dziecka to sądy przyjmują te ustalenia rodziców i po prostu orzekają w takim zakresie, jaki rodzice pomiędzy sobą ustalą natomiast zdarzają się też sytuacje, w których sędziowie przed wydaniem orzeczenia pomimo zgody rodziców jakiś wspólny hostel ustaleń decydują się np. na wysłuchanie dzieci także by to wskazuje również pokazuje, że sędziowie troszczą się o dzieci sądy orzekające nawet w sprawach o rozwód są również sądami opiekuńczymi i realizują tę funkcję także jak najbardziej prymat dobra dziecka tutaj jest realizowana w tym postępowaniu karnym jak prześledzimy sobie wszelkie etapy to dochodzimy do wniosków, że w wypowiedziach to dobro dziecka też dla dobra małoletnich stąd tytuł tego materiału właśnie tego reportażu taki to dobro dziecka pojawia się na ustach każdego natomiast gdzieś ono znika już dochodzi jakiś konkretnych działań bardzo serdecznie dziękuję za wizyty w naszym studiu pani mecenas Iwona Zygmunt Kamiński adwokat decydujące specjalizująca się prawie rodzinnym była z nami teraz regresem informacje o nich psycholog Ewa Winnicka Wolniewicz biegła sądowa będzie moim państwa gościem zostańcie państwo z nami Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA