REKLAMA

"Strefy wolne od LGBT" bez Funduszy Norweskich

Połączenie
Data emisji:
2020-09-22 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie 1342 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami Anna Błaszczak Banasiak dyrektor zespołu do spraw równego traktowania w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry, choć dobry państwu będziemy mówili o strefach LGBT tzw. czyli o gminach powiatach właśnie w województwach też, które uchwalał rozmaite wersje deklaracji przeciwdziałającej ideologii LGBT albo też samorządowe karty praw rodziny gotowości były takie 2 wersje najczęściej głosowane, Rozwiń » które teraz oczywiście przeżywają wydawałoby się dość trudne chwile, choć wcale nie jestem pewien czy można powiedzieć, że są w odwrocie to znaczy dzisiaj zaś nie może od tego co się dzisiaj dzieje w Kraśniku, gdzie zdaje się chyba jeszcze niema decyzji rady miasta odnośnie odwołania tej deklaracji dotyczącej ideologii LGBT jeszcze chyba radni debatują albo nie było jeszcze głosowania w każdym razie trudno znaleźć tym momencie taką precyzyjną odpowiedź na jak określić zachował, ale warto chyba się zastanowić nad samą samym mechanizmem, który tak zaczął działać prawda trzeba też pamiętać, że jesteśmy to zdaje się już 3 wyrokach wojewódzkich sądów administracyjnych, która właśnie zmuszały konkretne gminy do w pewnym sensie unieważnia mały decyzje podejmowane przez rady gmin nawet 4 wyrokach, ponieważ niedawno doszedł jeszcze wyrok były wojewódzkiego sądu kasacyjnego w Kielcach, który również unieważnił taką uchwałę gminy Osiek warto dodać, że sąd oczywiście życzenia nieprawomocne sprawa z pewnością skończy się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, niemniej jednak choćby to ostatnie orzeczenie daje pewne podstawy sądzić, że orzecznictwo może pójść w tym właśnie kierunku, ponieważ wcześniej WSA w Kielcach odrzucił jedną ze spraw ze skargą wniesioną w podobnej sprawie przez obywatela, a tymczasem po skardze Rzecznika Praw Obywatelskich USA zmienił zdanie i unieważnił taką uchwałę no właśnie trasie zostaną może nad tym co się dzieje w tych gminach, gdzie radni rzeczywiście zaczynają debatować nad wycofaniem się z tego rodzaju pomysłów to chyba jednak wciąż są dość nieliczne przypadki ten Kraśnik jest wyjątkowy przypadki są nieliczne ja nie jestem jakąś specjalną optymistką liczę na to, że gminy czy powiaty będą teraz rzeczywiście jakiś dużej liczbie próbowały się wycofać się z tych uchwał po prostu z tego powodu, że bardzo trudno jest przyznać się publicznie do błędu, że jest to błąd, że był to błąd nie ulega żadnej wątpliwości, bo wydaje się, że te działania podejmowane zarówno przez komisję Europejską zarówno przez operatorów środków norweskich jak i wreszcie przez wojewódzkie sądy sądy administracyjne no dały taki bardzo jasny sygnał żal po pierwszych umów obecnie nie opłaca, a po drugie i to nie są żarty to znaczy my mówimy po bardzo poważnych naruszeniach znaczną naruszeniach przepisów rangi konstytucyjnej o naruszeniu horyzontalnej zasady Unii Europejskiej, jaką jest zasada niedyskryminacji i niestety te tłumaczenia, że nie chodzi o ludzi tylko jakąś bliżej nieokreśloną ideologię no nie przekonują nie przekonują zarówno polskich polskie sądy, jaki komisję Europejską czy operator środków norweskich Reasumując, wydaje się, że w chwili obecnej jesteśmy w takim momencie, w której na ten a ten ruch na rzecz podejmowania podobnych uchwał został jednak skutecznie zatrzymany i który wydaje się dosyć jasne, że podjęcie tzw. uchwał, a Antigi BT będzie niestety wiązało z poważnymi konsekwencjami zarówno prawnymi, ale również finansowymi, ale nie znaczy, że ci, którzy takie deklaracje przyjęli jednoznacznie, bo tracą rezon i tutaj bardzo ciekawy przypadek gminy Zakrzówek, która to gmina złożyła w Sądzie Okręgowym w Lublinie pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko aktywiście LGBT bardowi Staszewskiego mu w ogóle jest ciekawa koncepcja gmina, która składa w nim pozew o ochronę dóbr osobistych tak to znaczy formalnie oczywiście może to zrobić ma do tego prawo jako osoba prawna, niemniej jednak to jest chyba też część większej całości to znaczy, jeżeli obserwujemy debatę publiczną czy też może nawet konkretniej sposób w jaki teraz syn bronią się zarówno te jednostki samorządu terytorialnego, jaki w ogóle przedstawiciele polskiego rządu w ten sposób można by określić takim mianem, że zaszło nieporozumienie to nieporozumienie jest związane z działalnością pana Bartosza Staszewskiego i nagle za granicą zaczęto odczytywać te działania polskich samorządów jako tworzenie stref wolnych od LGBT, a przecież nie o to chodzi tylko chodzi o strefy wolne od ideologii LGBT to mógłbym w zasadzie skomentować, odwołując się do uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach są znakomitego, gdzie sąd powiedział tam bardzo wyraźnie, że tego rodzaju argumentacja przymykanie oczu na rzeczywistość i teraz oczywiście możemy próbować udowadniać w sądzie, że odpowiedzialność za to, jakie działania podjęły organy gminy, a więc przypomnijmy instytucje publiczne ponosi 1 aktywista LGBT, niemniej jednak wydaje się to one dosyć silny karkołomne to znaczy nie ulega żadnej wątpliwości przynajmniej mojej ocenie, że skutkiem działań podejmowanych przez gminy będą przez instytucje publiczne są właśnie strefy wolne od LGBT to znaczy musimy mieć na uwadze, że te uchwały prowadzą do dyskryminacji konkretnej grupy osób, a nie jakiegoś skrótu wcale nie jakiś nieistniejącej ideologii, nic więc dziwnego, że ta Homo Homo fobia stała się no niestety jednym z najlepszych towarów eksportowych w Polsce musimy się teraz na wielu forach z tego tłumaczyć, ale właśnie zastanówmy się może nad tym jak ta dyskryminacja działa w przypadku tych deklaracji dlatego, że to rzeczywiście mechanizm, który wymaga pewnej uwagi i pewnej czujności, bo łatwo jednak uznać, że to są jakieś martwe prawo powielacza przyjmowane przez kolejne segmenty władz samorządowych jeśli ty jeśli mogę tak powiedz kolejne piętra tych władz właściwie bezrefleksyjnie trochę z automatu niekoniecznie, uzyskując przełożenie na cokolwiek, a wy jednak stwierdzili się w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, że to ma przełożenie i teraz pytanie jak to logikę wyłożyć to bardzo proste, ale też bardzo łatwo wpaść w taką właśnie pułapka, że przecież są to jakieś uchwałą wymiarze wyłącznie symbolicznym i nic się z tym nie wiąże rzeczywiście uważamy inaczej co więcej udało nam się to udowodnić co najmniej 4 postępowaniach sądowych, ale proszę sobie wyobrazić proszę sobie wyobrazić, że one też postawić się sytuacji urzędnika pracującego w urzędzie gminy, która przyjęła taką właśnie uchwałę, która osoba LGBT wskazuje jako te zagrażające moralności zagrażające dzieciom zagrażające państwa rodzinom proszę się postawić w sytuacji dyrektora szkoły, który prowadzi swoją placówkę na terenie takiej właśnie gminy czy wiedząc, jakie jest stanowisko osób od, których zależy czy wiedząc, jaki jest stanowisko osób, które decydują np. o moim wynagrodzeniu moim zatrudnieniu rzeczywiście swobodnie podejmę decyzję na temat np. współpracy z jakąś organizacją pozarządową działającą na rzecz równego traktowania swobodnie podejmę decyzję o zatrudnieniu osoby, której wiemy, że jest nie heteroseksualne czy rzeczywiście obiektywnie będę przekazywał bądź przekazywała w trakcie lekcji informacje o zasadzie równego traktowania nie jest zgodne z aktualną wiedzą i nauką czy takie działania gminy rzeczywiście nie mają żadnego wpływu na realne rozdysponowanie środków publicznych np. pomiędzy organizacje, które występują o takie środki w naszym głębokim przekonaniu to ma olbrzymi wpływ co więcej były już podobne sprawy rozstrzygane przez Trybunał w Strasburgu dotyczące m.in. tzw. zakazów marszów równości Trybunał powiedział bardzo wyraźnie, że stanowisko wyrażone przez osobę publiczną musi być szczególnie ostrożne właśnie, dlatego że podlegli takiej osobie urzędnicy mogą odebrać to stanowisko jako wytyczne działania jako kierunki działań, które powinny podejmować, a więc takiej uchwały, nawet jeżeli w zamiarze ich twórców wciąż coś szczerze wątpię miała mieć bardziej wymiar symboliczny w naszym głębokim przekonaniu absolutnie mają przełożenie na codzienne życie osób LGBT z terenu tych innych gmin czy powiatów to jeszcze przypomnijmy, bo to też ciekawe w jaki sposób Rzecznik Praw Obywatelskich przed sądami argumentował, dlaczego gminy przekroczyły swoje kompetencje, przyjmując tego rodzaju deklaracje to właśnie było to pamiętajmy, że mówimy o instytucjach publicznych zgodnie z zasadą legalizmu konstytucyjną zasadą legalizmu każda instytucja publiczna może działać tylko w granicach prawa, a więc gmina powiat województwo podejmujące uchwałę na dany temat musi jednocześnie przedstawić podstawę prawną dla podjęcia takich aut ani innych działań MEN w biurze rzecznika także te sądy, które rozpoznały pozytywnie nasze dotychczasowe skargi nie dopatrzyliśmy się takiej podstawy mówiąc wprost ani gmina ani powiat ani województwo nie ma nie dysponuje podstawą prawną na uchwalania tego rodzaju deklaracji o przeciwdziałaniu tzw. ideologii LGBT, a przypomnijmy może robić tylko to na co prawo takiej gminie czy powiatowi inny pozwana to jest bardzo ważny argument to znaczy nie tylko te uchwały naruszają przepisy konstytucji są dyskryminujące mają wpływ na codzienne życie osób LGBT, ale przede wszystkim są podjęte bez podstawy prawnej trzynasta 54, a właśnie teraz mamy informacje z ostatniej chwili, że Kraśnik się nie zgodził na uchylenie deklarację LGBT, czyli jednak pozostaje tą gminą mimo tego, o czym mówiliśmy przed chwilą na antenie z nami była Anna Błaszczak Banasiak dyrektor zespołu do spraw równego traktowania biura Rzecznika Praw Obywatelskich pora na informacje z 1355 łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA