REKLAMA

Gwałt w polskim prawie: "Mieliśmy jedno z najlepszych rozwiązań prawnych w Europie"

OFF Czarek
Data emisji:
2020-09-24 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa i moim gościem jest pani prof. Agnieszka Kościańska z Instytutu etnologii i antropologii Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry witam serdecznie pani prof. Europy rozumiem, że Instytut etnologii antropologii Uniwersytetu Warszawskiego to jest obecne afiliacje, ale krążą informacje po mieście pani profesor od stycznia ta sytuacja się zmieni albo wzbogaci wzbogaci Rozwiń » myślę, a nie zmieni, ponieważ nie dostaje się absolutnie z Instytutem etnologii Uniwersytetu Warszawskiego, ale faktycznie się zrobi będę uczyć studentów na otwarcie gratulacje, jeżeli tylko znajomość dziękuję dziękuję bardzo, ale to wszystko oczywiście zależy od tego czy w ogóle będą jakiekolwiek zajęcia ze studentami i nie będzie następnego kapitału, czyli od stycznia będzie pani wizytę profesor na Oksfordzie tak, ale nie pani karierze dziś będziemy rozmawiać, chociaż o pani badaniach naukowych, bo pani od wielu lat przygląda się przemocy seksualnej w Polsce raczej w postrzeganiu tej przemocy także przez pryzmat obowiązujących przepisów prawnych i jak to wyglądało na przestrzeni dziejów nie wiem od czasów dwudziestolecia międzywojennego aż do dnia dzisiejszego co się zmieniło, jakie są prawne aspekty i społeczne postrzeganie przemocy seksualnej i jeśli chodzi o prawo to Polska Polska ma jedną z najlepszych dla aktu w zasadzie przez cały dwudziesty wiek polską, a jedną z najbardziej rock progresywny rozwiązań prawnych na tle europejskim już 1932 roku Polski kodeks kodeks karny taki 0101. kodeks kodeks karny po pierwszej wojnie światowej, czyli od Polski pierwszy kodeks karny, który niezależnym polskim państwie został zostało przyjęte definiował warkot niezwykle szeroko, czyli definiował bez względu na to jakaś relacja między egzekucji celem, a ofiarą i bez względu na na jaki to co się wydarzyło ten bardzo bardzo wielu bardzo wielu kodeks karny, żeby był gwałt NATO musi być np. penetracja pochwy penisa przepraszam za takie detale, ale nawet, że to jest ważne, a polskie rozwiązania prawne mówiła, że gwałt to ta może być coś więcej tutaj niemal niemożliwe do penetracji nie musi nie nie musi nie muszą być użyte narządy ten Italia, ale jeżeli dochodzi do zniszczonej niechcianej aktywności seksualnej to wtedy to wtedy to jest gwałt kodeks 3002. roku używał takiego dość nieprecyzyjnego nieprecyzyjnego określenia czy nierzetelne i będzie nierząd netto to jest to jest w zasadzie wszystko co nie jest takim rotacyjne przyzwoitym stosunkiem stosunkiem małżeńskim, więc to co powodowało, że można było rzeczywiście były takie sprawy nawet w latach trzydziestych można było sądzić za zgwałcenie np. rolne albo można było sądzić za za zgwałcenie prostytutki to co jak z punktu widzenia zmieni myślenia myślenia o gwałcie dwudziestym wieku to naprawdę niesłychanie progresywna kwestia i podobnie podobnie było i itp ta szeroka definicja została utrzymana też w późniejszych późniejszych rozwiązaniach prawnych potem mieć 2 reformy 1 nad na przełomie lat sześćdziesiątych siedemdziesiątych i potem pan w latach dziewięćdziesiątych chyba jakiś obowiązujący kodeks karny i również również rok bardzo definiował to przestępstwo zgwałcenia ale, ale idea też coś, jeżeli chodzi o zmianę nota to mamy ten czyn nie żadne w latach trzydziestych, a potem potem na przełomie lat sześćdziesiątych i 7, a dopiero dopiero w latach dziewięćdziesiątych pojawia się określenie obcowanie płciowe i też ciekawe jak to przestępstwo zgwałcenia przesuwa się, jeżeli chodzi o taką, gdzie ono jest w kodeksie karnym, jakim rozdziale i nawet obecnie obecnie walkę przed przestępstwem przeciwko autonomii seksualnej, a tylko tak się z czasów PRL był był przestępstwem przeciwko wolności także tata był tak tak był zdefiniowany prawnie przynajmniej niekoniecznie w praktyce jako przestępstwo seksualne tylko jako przestępstwo po prostu na nadająca wolność jednostki, mimo że określany jako się zmuszanie do tego czynu nie żądnego także te regulacje prawne są całe są często nieprecyzyjna też jednocześnie właśnie otwiera bardzo, ale takie szerokie na odbicie i oczywiście jest też kwestia tego ścigania na wniosek przestały się cały dwudziesty wiek w Polsce gwałt ścigany na wniosek pokrzywdzonego tak też określa określało się w kodeksie dopiero w 2014 roku zaczęto gwałt ścigać z urzędu c PE co jest dobre ważne rzeczy po wszystkich innych cięższych w takich ciężkich przestępstw zwykle ścigać z urzędu, a gwałt jakiegoś powodu nie możemy rozmawiać o tych o tych powodach ścigane był ścigany właśnie na wniosek na wniosek ofiary rozmawiajmy skoro możemy to porozmawiajmy pani profesor tak, jeżeli na trasie, proszę bardzo, niskich i dobrze to na ten temat dyskutowano przez przestały przestały istnieć wiek dwudziesty te i bardzo takich dzisiejszej perspektywy dziwny sposób postrzegane sprawczość to zaczynamy się trafnością ofiary z wartością osoby osoby zgwałconej uważano, że danie jest dobrze, że ona mogła zdecydować czy takiego sprawcę ścigać czy nie chce go ścigać więc, więc to jest taka atak rozmowa o tym właśnie, że możemy może mieć możemy być może podjąć podjąłem decyzję, żeby ścigać, bo nie ściga często montowano też nie tylko w latach trzydziestych też później wielka dyskusja była błędem w Polskiej prasie na początku lat siedemdziesiątych uważano, że to jest takie takie wstydliwe na ofiary bycia zgwałconą w związku z tym nie można nie można zmuszać do tego żeby, żeby potem jeszcze decydowała, żeby potem musiała uczestniczyć w postępowaniu, więc może może składać tego wniosku o ściganie dopiero dopiero i odpada też takie rozumienie sprawczości ofiary, które również odpowiedzialności to nie odpowiedzialność państwa żeby, żeby ścigać sprawców tylko w tej ofiara ma taką usługę tej złudnej sprawczości żona może orzec może zdecydować czy ścigać czynie ścigać a, a dopiero 2014 roku wraz z przygotowaniem przygotowaniami, bo podjęte w Polsce do ratyfikacji, kiedy Polska przygotowywała się do ratyfikacji konwencji antyprzemocowej to zmieniono zmieniono ten tryb tryb ścigania i od tego czasu od tego czasu gwałt ścigany jest urzędu i to zgodnie z duchem konwencji to po stronie państwa leży obowiązek ochrony przed przed przemocą i ochrony ofiar ofiar przemocy też seksualnej konwencja tym owocowe, która może zniknie, który może zostać nowym niestety, bo to jest niesłychanie żeli chodzi, a z punktu z punktu widzenia właśnie właśnie ofiary przestępstw ta przestrzeń seksualnych też niesłychanie niesłychanie ważne, żeby po pierwsze, są 22 rzeczy wynikają z tej konwencji zostały wprowadzone do do polskiego prawa, czyli właśnie ściganie wnioskowi, a także, a także kwestia przesłuchiwania ofiar przemocy seksualnej w tej chwili po tej po tej zmianie ofiary ofiary przemocy przysługuje przesłuchuje się przemocy seksualnej przysługuje tylko raz nie ma potrzeby ciągłego opowiadania tego co się stało jak ja badałem sprawy sądowe o gwałt tam była taka sytuacja, że te sprawy czasami ciągnęły się przez 10 lat i od od ich przez 10 lat ta ofiara jest jest wzywane do sądu o to, żeby po raz kolejny opowiedzieć to co jeszcze wydarzyło po raz kolejny odpowiedzieć na pytania często to niesłychanie intymne dotyczące dotyczące właśnie bardzo bardzo przykrego doświadczenia i zamiast o tym zapomnieć to musi cały czas o to o tym opowiadać najbardziej kuriozalny przykład tego opowiadania to była sytuacja z początku dwudziestego wieku, gdzie w czasie jednej z 1 takiego takiej bardzo ciągnącej się sprawy o gwałt ofiara w pewnym momencie przestała przychodzić do sądu i sąd ukarał grzywną za za to 10 września nie stawiła się też nie chciała po raz dziesiąty opowiedzieć coś co się wydarzyło tej nocy, a więc, więc ta ta konwencja to reguluje tego nie ma nie ma tego ciągłego opowiadania o tym wracanie do tego oraz dacie opowiadań koniec czy rozumie była taka przestrzeń, które pani mówiła, czyli skoro to ofiara może zadecydować czy pójść drogą prawdą czy nie to gdzieś takie niedopowiedziane było ono, jeżeli zdecydujesz się, aby dochodzić sprawiedliwości to pamiętają o tym, że być może będzie musiała wracać kilka kilkanaście razy i opowiadać o tym przechodzić jeszcze raz przez to dramatyczne wydarzenie czy na pewno tego chcesz no tak tak trochę tylko pytanie czy zgwałcona nastolatka zdaję sobie z tego sprawę jak wygląda proces sądowy i coś co czeka i tutaj wspominali, że fragment wywiadu, które świat z działaczami przeprowadziłam ze w ramach w ramach moich badań, gdzie 1jedna z rozmówczyń opowiadała takiej sytuacji, kiedy kilka działaczek organizacji kobiecych specjalizujących się z pomocy ofiarom ofiarę gwałtu usiadło i zaczął rozmawiać o tym czy jak my byśmy były gwałcone byśmy zgłosiły one wszystkie stwierdziły nie chyba byśmy się byśmy nie nie złożyły tego wniosku, ponieważ to co się dzieje potem jest po prostu przerażający cały ten cały cały ten proces to te opowiadania pytania często bardzo bardzo brutalne jestem za taką ta zmiana, która zakazuje tej tego wielokrotnego przesłuchiwania także przesłuchuje ofiarę raz jest jest niesłychanie niesłychanie istotna wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM państwa moim gościem jest pani prof. Agnieszka Kościańska z Instytutu etnologii i antropologii Uniwersytetu Warszawskiego informację o godzinie dziesiątej 20 po informacjach wracamy wczoraj państwa moim gościem jest pani prof. Agnieszka Kościańska z Instytutu etnologii i antropologii Uniwersytetu Warszawskiego pani profesor jak polskie prawo w kwestii przemocy seksualnej wyglądało na tle prawodawstwa innych państw europejskich np. pisarza wyglądało bardzo bardzo dobra z tego względu jak mówią, że sprzęt, czyli właśnie tej szerokiej definicji szerokiej definicji gwałtu i wielkiej w wielkiej Brytanii do niedawna, żeby można było mówić o gwałcie nota musiała musiała być penetracja penetracja członkiem rodziny i to tylko tylko wtedy uchwał, a wszystkie inne rzeczy zrobione z przemocą i brak woli nie liczyły się nie liczyły się jako jako gwałt, a właśnie polskie polskie prawo zawsze zawsze tak szeroko szeroko o tym o tym myślą o potem ta kwestia kwestia gwałtów małżeńskich to on też też był tutaj w ramach w ramach tej bez tej szerokiej definicji ścigane i nie mówi, że często to nie jest także, że tutaj też jest różnica między praktyką definicja ale, ale również w krajach tak jak świat dobra zgadza się uchodzi za kraj progresywne przecież dopiero w siedemdziesiątym piątym bodajże roku zaczęto zacięta mówi jak widać zatem zaczęto ścigać Ekwadorze jak w Polsce było to możliwe już w latach trzydziestych, a także także pod wieloma względami polskie prawo było było bardziej progresywne niższe niż w krajach w krajach Europe i Europy zachodniej i tutaj też oczywiście kwestia gwałtu gwałtu homoseksualnego również w ramach takiej takiej szerokiej definicji jak w Polskim prawie można ścigać gwałt gwałt i ofiarą jest mężczyzna, a sprawców kobieta i można, a w momencie kiedy, kiedy mówimy o o członku wagi nie o to to to niema niema takiej nie ma takiej możliwości i kiedy kiedy popu zespół sprawców mężczyzna ofiara mężczyzna bądź sprawców jest kobieta ofiara też jest kobieta więc, więc ta kwestia płci tutaj też jest też jest też jest też jest ważna też właśnie dzięki szerokiej definicji można było zawsze ścigać ścigać te przeznaczone były ścigane czy czy były wskazania z tym związane to jest kilka odrębna kwestia ale, ale właśnie mieli, choć samo prawo tak on no właśnie można powiedzieć to mieliśmy najbardziej progresywne prawo najszerszą definicję, więc powinien to być w pewnym sensie powód do dumy, ale zdaje się, że teoria praktyka tutaj chyba zaczynają się schody tak zdecydowanie zdecydowanie jest jest duży duże rozdźwięk między tym jak jak zdefiniowano w sprawie jak wyglądało w praktyce i przede wszystkim to kwestia co jak kwestia tego, że mówienia o przyczynieniu się ofiary to do tego coś co się wydarzyło jest kwestia bardzo szeroko dyskutowana, jeżeli przyjrzymy się dyskusja prawników czy seksuologów w okresie PRL to jedno z najważniejszych z najważniejszych rzeczy czy i dzisiaj tak samo się pojawia nie tylko wśród ekspertów, a także opinii publicznej, że ofiara prowokowała to co się wydarzyło, że to żona jest prawdziwą ofiarą, ponieważ zachowywała się w nieodpowiedni sposób bądź wziąć jakieś pobrana albo mijania odpowiednią reputację, bo wiadomo, że jest to, że jest to lekka łatwa więc, więc można było ją zgwałcić tak jak dla UE i jest szeroko dyskutowana wśród ekspertów bardzo mocno wychodzi potem potem na sali na sali sądowej, jeżeli ktoś jest ta ofiara nie jest tak tak taką porządną porządną kobietą to bardzo trudno było udowodnić, że rzeczywiście została zgwałcona także także ta tak i tak to samo dotyczy też walki homoseksualnych rozumie że, gdyby bycie porządną kobietą ta definicja porządne kobiety trochę wychodzi z tych ról, które społeczeństwo nadaje, a mówiąc społeczeństwo się sami nadajemy tak kobieta mężczyzna, kiedy spojrzymy na taki działa jak sztuka kochania Michaliny Wisłockiej no to tam, gdyby kobieta ma pewne zadania wpisane właśnie powiedziałby tę rolę bycia porządną kobietą porządną żoną ona ma zadania do spełnienia i ona ma pewne zachowania do wypełnienia oraz przekroczenie przez kobietę tych granic wyznaczonych jej odgórnie no może sugerować, że no właśnie, że nie jest porządną kobietą, więc szkolenie porządną kobietą to trochę nie powinno się stosować do niej prawa, które w domyśle rozumiem ma chronić porządne kobiety zdecydowanie sztuka kochania i w ogóle były Wisłocka w nim o określone obraz kobiety i łączy ten obraz kobiety sposób zachowania kobiecego z sukcesem potem w małżeństwie i sukcesem miłości jak jak pisał Wisłoka winy swej książce i one ona widzi kobiety w ten sposób kobieta jest, gdy jest on stoi tu znowu ta kwestia odpowiedzialności kobiety Wisłoki odpowiedzialny za wszystko co dzieje się w domu, czyli odpowiedzialne są za za zdrowie zdrowie rodziny za miłość miłość rodzin z miłości w rodzinie jak powiedziane zresztą męską seksualność Wisłocka uważa uważała też bardzo mocno podkreślone w sztuce kochania to oczywiście ma bardzo wiele zalet, ale jeżeli chodzi chodzi o kwestię przemocy seksualnej to jest ta książka niesłychanie problematyczna, ponieważ one one tam coś takiego, że kobieta nigdy nie powinna mówić wprost, czyli z 1 strony jest odpowiedzialna za za za wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem małżeństwa specjały z funkcjonowaniem rodzinę, ale nie może nie może wprost powiedzieć, żeby nie urazić mężczyzn mężczyźni nie lubią, a zdanie, zanim zakładki, żeby ktoś mówił co mają robić tylko trzeba takich podstępem czyli, jeżeli kobieta kobieta uważa, że mężczyzna powinien iść do dentysty to ten mówi słuchaj i do dentysty tylko taka podstępem go nakierować, żeby sam na to wpadł zapewnia identyczne, a wiadomo, że mężczyźni dentysty się boją pisze pisze Wisłocka i więcej bardzo trudne zadanie to samo dotyczy seksualności kobieta nie może po prostu powiedzieć, że ma ma ochotę na seks ma ochotę NATO NATO tylko musi dać do zrozumienia, że ma na to ochotę i w razie czego wycofywać, ponieważ tam Wisłocka pisze wprost, że taka nadmierna inicjatywa kobiet, jeżeli chodzi o seksualności jest niedobra dla związku, ponieważ mężczyźni tego nie lubią i ona, gdy z góry zakłada, że zawsze zawsze trzeba tak tak Trocha między słowami jestem na posiedzenia na ten rok kobieta dyplomację, żeby dawać do zrozumienia, ale wprost mówić, że nie, a więc, więc tata i dlatego że tak znaczy nie, że nie znaczy tak przepraszam odwrotnie to ta no to ona tam bardzo bardzo silnie rozwinięta i to z 1 strony mamy właśnie te koncepcje kobiecości, która nigdy nie może być otwarcie zainteresowania seksualnością, a z drugiej są te fragmenty sztuce kochania poświęcony właśnie przemocy seksualnej, gdzie Wisłocka mówi wprost, że ta kobieta odpowiada za tę sytuację i lekkomyślność dziecka to powoduje, że potem biedni chłopcy są zadania do więzień, ponieważ ona go sprowokowała gdzieś tam była z nim w odludnym miejscu i w związku z tym nie mówiła nie, ale wiadomo, że nie znaczy tak i w związku z tym ta te waluty tak jak nie był gwałtowny ona bierze gwałt ze słów i im w stanie pokonać tylko kilka tygodni nim po prostu zwykła lekkomyślność dziewcząt jak Wisłocka nazywa doprowadziła doprowadziła do do tej sytuacji więc, więc myślę, że taki i takie obciążenie taki kolejny element obciążania kobiet odpowiedzialnością za, a za przemoc seksualną, czyli mężczyzna jest łowcą, a kobieta jest zwierzyną, która ma tego łowcy wciągnąć pewną grę udawać sugerować, ale nie wyrażać wprost, ale jednocześnie to na kobiecie ciąży odpowiedzialność za wszystko co się wydarzy, bo mężczyzna wiadomo jak to mężczyzna, jeżeli dopadnie go żądza tutaj rządzę pohamować nie może, jeżeli wynikiem tej nie pochowanej rząd będzie przemoc seksualna to kobieta sama sobie na to zasłużyła tak zdecydowanie i zdecydowanie ten teren ten język łowów, który tutaj pan pan przywołał jest bardzo silnie z nieobecnych w sztuce kochania, że tutaj kobieta jest ptaszka pisze Wisłocka mężczyzna mężczyzna na nią na nią poluje i właśnie właśnie ta także by tata niedopowiedzenia jest tutaj tutaj bardzo bardzo silnie obaj, więc musimy się tak zachowywać jako kobiety, żeby zostać złowione, ale jak zostaniemy złowione nam się nie będzie podobało tak jest już nasza wina oraz wytworzyły to napięcie seksualne i słodka też tak ona pewnego stopnia nauka miała ten trend ten pomysł tego, że mężczyzna nie może się nie może się powstrzymać tam jeżeli, jeżeli nie pamięta ze sztuki kochania tam takie takie wykresy napięcia seksualnego i zdaniem słodki w pewnym wieku mężczyźni mężczyźni mają tak wysokie napięcie seksualne, że po prostu nie mogą się powstrzymać jak widzą kobietę to muszą i to co jest, bo jak też zachowuje się zalotnie, a przecież powinna zachować relację, bo taka rola rola kobiety, jeżeli te wejść relacje z mężczyzną no to już tak to one po prostu nie może powstrzymać, więc to jest z 1 strony zrzucanie odpowiedzialności na, nakazując traktowanie mężczyzn jak takie duże dzieci w ogóle jako jako osoby pozbawione, jakiego Kol wiek rozumu u woli tylko tylko właśnie myśląc o jedną z 1 częścią ciała i kart kompletnie dominuje determinuje całą resztę tej ich osobowości, że pod tym względem te role role płciowe w sztuce kochania nie są aż tak postępowa jak zwykle uważa, że ta książka jest rewolucyjny rewolucyjna powrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM państwa moim gościem pani prof. Agnieszka Kościańska z Instytutu etnologii i antropologii Uniwersytetu Warszawskiego informację o godzinie dziesiątej 40 po informacjach wracamy do programu off czarek czarek państwa i moim gościem jest pani prof. Agnieszka Kościańska z Instytutu etnologii i antropologii Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy dzisiaj o przemocy seksualnej i o tym jak zmieniało się postrzeganie, ale także jak zmieniało 8 podejść do przemocy seksualnej w prawie karnym niestety Michalina Wisłocka zdaje się nie będzie miała okazji być może zmiany poglądów, ale niektóre osoby zmieniły poglądy myślę tutaj seksuologa np. pan profesor Lew-Starowicz tak zdecydowanie moje badania nad dyskursem też nad nad tymi sprawami sądowymi pokazały że, że jednak pod wieloma względami może gorzej, ale jeśli o to chodzi ta ta w latach dziewięćdziesiątych 9 lat dziewięćdziesiątych dochodzi do stopniowej zmiany i potem też dochodzi do stopniowej zmiany, jeżeli chodzi o to co dzieje się w sądzie jak w ogóle mówi się o o przemocy seksualnej i właśnie do tak jak powiedział Michalina Wisłocka nie zmieniła swoje i a jeżeli na fakt porównamy co profesor Lew-Starowicz pisał na temat na temat przemocy seksualnej lat siedemdziesiątych napisał podobnie jak Michalina Wisłocka i co cały mówił i pisał w latach dziewięćdziesiątych i co co dzisiaj mówi to zdecydowanie tutaj można powiedzieć że, że ten środek perspektywy feministycznej pojawił pojawił się pojawił się w wypowiedziach pana profesora nawet w jednym z wywiadów 1 ze swoich książek w wywiadzie rzece mówi o tym, że zgadza się z feministkami, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o podejście podejście do przemocy seksualnej mówi, że chce jednak mężczyzna mężczyzna może może się wycofać może może przestać nie jest tak Sojusz nie może się opanować w pewnym momencie i radość, że to jest jednak kwestia ta kwestia zatrzymania się no to myśli nie mogą mówicie, że nie mogą, ale naprawdę mogą i to myślę, że niesłychanie niesłychanie ważne ważny element, jeżeli chodzi o zmianę, a co z praktyką sądową czy zmieniać podejście sądów czy zmienia się podejście prokuratury no myślę, że myślę, że także, jeżeli przyjrzymy się przyjrzymy się wyrokom sądowym przyjrzymy się tym co to co dzieje się na sali sądowej to to tutaj tutaj również również widać zmiany ja nie chcę nie chcę powiedzieć, że sytuacja ofiar gwałtów jest bardzo dobra w kontakcie z polskim wymiarem sprawiedliwości, bo myślę, że bardzo wiele bardzo wiele problematycznych naprawdę brutalnych elementów tego tego kontaktu, ale ale, jeżeli zestawimy to co działo się to co się działo się w latach osiemdziesiątych co dzieje się obecnie czy w ogóle 2001. wieku to jest to jest widoczna zmiana zmiana która, która w dużej mierze właśnie z UE dotyczy dotyczy myślenia o gwałcie jako czymś niekoniecznie seksualnym i to pycha idzie wbrew prawu zmianom, które zaszły sprawy, bo sprawy tak jak tak jak tak jak wspominałam SS kodeks karny z okresu para definiował jako jako element jak jako przestępstwo przeciwko wolności, a kodeks dzisiaj obowiązujące z 1007. roku definiuje go jako przestępstwo przeciwko autonomii seksualnej, czyli definiuje tego jako jako coś seksualnego, ale jednak, jeżeli przyjrzymy się wyroku komitety też temu jak jak dyskutowany jest walka z sali sądowej no to wcześniej, mimo że był zdefiniowany prawnie inaczej to wszyscy byli zgodni, że to jest rodzaj takiego rodzaju takie przekroczenia tego, jeżeli chodzi o seksualność, a jednak dziś coraz rzadziej mówi się o tym w takich kategoriach, że ktoś nie mógł się powstrzymać, że rzecz, że wtedy, że to będzie zapadają potem seksualne to bardzo ważne mówi się o gwałt jako o naruszaniu autonomii ofiary i ta kwestia seksualności sprawcy jego możliwości powstrzymania się i czy czy też kwestia prowokacji jest coraz rzadziej coraz rzadziej poruszona nie mówię, że nie jest, bo jest i takie też medialnie medialnie dyskutowany sprawę to pokazują że, żeby cały czas jest, ale jednak tak co może w orzecznictwie sądów apelacyjnych sądów apelacyjnych i bez innych sądów to to jest jest widoczna zmiana i co ciekawe też bardzo często sądy 2001. wieku odwołują się do do wyroku wyroku Sądu Najwyższego z początku lat 70 które, które zgodnie, z którym dachowanie na prowokacyjne zachowanie ofiary szczególnie młodej ofiary nie nie powinno mieć wpływu na na lata na wyrok i ogólna ocena sytuacji i jest i ten te to rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego z początku lat siedemdziesiątych było kontestowane w okresie w okresie PRL bardzo bardzo wielu prawników uważało, że nie ma nie ma sensu i że musimy nad musimy na to patrzeć były analizy prawne, które pokazywały że, że to zdecydowanie ma znaczenie, że to powinna być okoliczność łagodząca i i dopiero dopiero nabiera całkiem niedawno w ciągu ostatnich kilkunastu lat zaczęto poważnie traktować ten to rozstrzygnięcie z początku z początku lat siedemdziesiątych i to widać też żadna konkretna konkretnych na konkretnych przykładach, że mamy nie ma sprawy sądowe z lat 80 gdzie, gdzie sprawca wydaje myślę, że najbardziej szokująca sprawa, którą pytam to była sprawa dotycząca wydarzenia polega na tym, że 4 młodych mężczyzn wciągnęło wciągnęło dziewczynę do samochodu wywiozło do lasu tam ustąpiło i koniec końców zostali uniewinnieni, ponieważ uznano, że w tych czasach był jej inicjatywa, a inicjatywa głów, dlatego że uznano, że biegli sądowi uznali, że ona była uczennicą ma on miał 2 duże potrzeby seksualne potem nie ma nie można było jej jest gwałcić wręcz przeciwnie to była inicjatywa na to, jakie sprowokowała wywiezienie do lasu i przede wszystkim zaś podkreślano, że one leczyła się psychiatrycznie w związku z tym jest zupełnie niewiarygodnym świadkiem na sali sądowej, a chłopcy się psychiatrycznie po już po po tym, gwałcie walką bezpośrednią przyczyną jej leczenia i kotem i teksty naszych sprawach, jeżeli ofiara jest na terapii bądź pod opieką psychiatry to się podkreśla jednak że, że to jest efekt tak tej traumy po jest podkreślenie, że to jest bardzo bardzo poważne przestępstwa, a nieznana jest niewiarygodna jest dużo dużo takich elementów jest jednak myślę, że sporo też zmieniło zmieniło na dobre na ostatnich dziesięcioleci ostatnich 20 latach, a co, jakie tereny pozostały jeszcze do przepracowania się w wyrazie myślę, że tutaj jest bardzo bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi, a o ten te nowe regulacje 2014 roku, ale ta nominacja Fundacja ster zrobiła raport na temat 2017 roku nad Natan funkcjonowania tych też nowe nowych regulacji one nie za dobrze nie za dobrze funkcjonują bardzo pan bardzo wielu przedstawicieli organów ścigania nie rozumie, dlaczego one są wprowadzone uważa, że te nie mogą kuka przesłuchiwać ofiary to utrudnia KCI inni nie i powoduje, że oni ani potem nie mogą nie mogą prowadzić śledztwa nie mogą nie mogą dobrze dobrze ustalić, kto zrobił i wszystkiego dobrze przygotować, ponieważ nie mogą nie mogą ciągle dopytywać przykład więc, więc tutaj i poprawa poprawa standardów tego tego 1 przesłuchania i też zrozumienie nawet było, żeby jednak prokuratorzy policjanci rozumieli dlaczego, dlaczego tylko raz na znak mogą przesłuchać przesłuchanie ofiar na ile to ciągłe powtarzanie powtarzanie tego co się stało jest nie istnieje niesłychanie obciążające dla nauczania tak, że także na pewno na pewno jest taka taka kwestia lepszego lepszego stosowania tego już już dobrego prawa, ale oczywiście, jeżeli spojrzymy spojrzymy na na pojawiające się w mediach historie związane z przemocą seksualną to te stereotypy na temat prowokacji czy tego z odpowiedzialności kobiety za to co się stało jest no one cały czas funkcjonują to nie chciałbym, żeby tutaj, żebyśmy odnieśli, żeby słuchać odnieśli wrażenie, że wszystko wspaniale się zmieniło, bo tak nie jest tak wydaje się, że ta kwestia świadomości tego, że gwałt lotni niekoniecznie jest takim przestępstwem związane z seksualnością tylko właśnie jest jest po prostu przemocą i zostanie także kobiety kobiety swoim zachowaniem prowokują gwałt to, że to jest po prostu próba próba sił to jest to jednak kwestia ta, która dotyczy przede wszystkim władze i upokorzenia itd. na to to to myślę, że tutaj jest duża duże jeszcze do zrobienia na poziomie takiej takiej świadomości właśnie też badania badania fundacji ster, a bardzo bardzo dobrze pokazują jak jak bardzo nasze stereotypy na temat na temat gwałtów są są błędne takie gwałty jak sobie wyobrażamy gdzieś tam chodziła po lesie i została napadnięta naprawdę rzadkość, a aż 500 gwałtów niestety dzieje się gdzieś w domu i kościele jest ktoś, kto to jest znane znany ofierze i ofiarami zdarzy to jest ktoś bliski, a jednak okazało się, że dopuścił się takiego strasznego czynu zaczął się często się do zrobienia istnieje, żeby się przed tą tak to ta kwestia związana właśnie z zachęcaniem tak, czyli z tym, że jeżeli kobieta ubiera się pewien sposób nazywany wzywającym to jest automatycznie zaproszeniem czy sugestią czy też, gdyby przekazem że, proszę bardzo, Tomasz zielone światło takie postrzeganie noszą ubioru kobiety jako Zach zachęcenia do stosunku wywołało oburzenie nie tylko przecież w naszym kraju słynne są marsze kobiet, które mówią dobrze ubieramy się takie ubieramy, ale to jest zupełnie oddzielna kwestia od wyrażenia zgody czy od tego na co mam ochotę na co nie ma ochoty należy oddzielić, jakby ubiór wygląd zachowanie od intencji zdecydowanie tutaj znowu wracamy do tej do tej kwestii ekspresy tego czy możemy jak taki sposób mamy zakomunikować co chcemy i dostać to o tym rozmawialiśmy w kontekście Wisłockiej czy kobiety mają prawo do tego powiedzieć po prostu chciał jasno zdefiniować zdefiniować to co chciał czy raczej to co chcą ma być wyrażane przez właśnie nie wiem ubiór, jaki spojrzenia i tam zakulisowo także jest szersza kwestia w ogóle głosu głosu kobiet nie tylko w sferze publicznej, ale też właśnie w sferze prywatnej i przestrzeni kontaktów i kontaktów prywatnych, więc wydaje się, że tutaj jest naprawdę naprawdę duża, że do zrobienia inna rzecz inna przestrzeń, gdzie dzień cały czas dużo się dzieje ale, ale nie dość no to jest wszystko związane z akcją akcją mitu, która pokazała kwestię przemocy seksualnej w miejscach prace i w ogóle tego ująć w środowisku związanych związanym z pracą gdzie, gdzie bardzo wiele kobiet pokazało, że bardzo często i awans, czyli ich pozycja jest uzależniona właśnie od kontaktów seksualnych i te kobiety są postrzegane jako jako obiekty seksualne przez przez ich seksualność nie przez nie przez pryzmat tego co co umieją forma wypowiedzenia itd. więc tak, więc na pewno jest jest też ważny ważny element i w końcu myślę że, że sprawa niesłychanie ważna jest też tabu związane z przemocą przemoc seksualną w stosunku do mężczyzn, która też splata się zdarza czy to czytał Jerzy ze strony kobiet, ale też ze strony innych mężczyzn w takich instytucjach jak np. więzienia, ale też innych winnych warunkach na to to są niesłychanie nabuzowany to był chowany kwestie i bardzo często też mówi się z tym w przypadku prowokacji i tutaj chodzi takie silne homofobiczne homofobiczne dyskurs Zając prowokował ten gwałt, bo po zachowuje się jak jakąś aktualizować dlatego jest homoseksualistą zasług dla oka sprawdź także tych spraw jest bardzo niewiele, ale one też czy też nie pojawiają i i w zasadzie w ogóle obronić nie mógł pani profesor bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie państwa moim gościem była pani prof. Agnieszka Kościańska z Instytutu etnologii i antropologii Uniwersytetu Warszawskiego od stycznia Oxford także gratuluje raz jeszcze informacje Radia TOK FM o godzinie jedenastej po informacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA