REKLAMA

Czy unijne pieniądze zachęcą do przyjmowania uchodźców?

Połączenie
Data emisji:
2020-09-25 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 42 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dzień dobry i dobre będziemy rozmawiali o unijnym planie migracyjnym, czyli o tym co zostało 2 dni temu przedstawione przez komisję Europejską to jest właściwie trochę poprawiony system z 2016 roku teraz pytanie 2017 przepraszam i teraz pytanie jak możemy oceniać te jego i szansa już po tych pierwszych rozmowach po pierwsze, jak zapowiedział też Rozwiń » przedstawicieli krajów członkowskich przedstawicieli rządów narodowych może zaczną z tego, aby wyjaśnić na czym zmiana w tym systemie, a latem ma polegać, dlatego że jest niezwykle skomplikowane Otóż w nowym projekcie komisja przewiduje mechanizm Solidarności w sytuacji zwiększonej presji migracyjnej oraz sytuacji, kiedy trzeba ratować migrantów na morzu i przewiduje, że państwa członkowskie będą mogły wesprzeć państwo pierwszej linii, czyli przede wszystkim Grecję Włochy czy Mal te poprzez albo relokację osób, które mają duże prawdopodobieństwo uzyskania ochrony międzynarodowej albo sponsorowanie powrotu tych osób, które nie kwalifikują się do ochrony dopuszcza również inne formy wsparcia Operacyjnego przy ochronie granic, ale one mają mniejsze znaczenie, dlatego że jeśli stałoby się także większość państw zadeklaruje chęć innego rodzaju wsparcia Operacyjnego wówczas komisja jedyna powróci do koncertu i relokacja łamany na powroty, czyli dopuści tylko 2 opcje w, czyli te powroty w pewnym sensie stają się takim elementem mocno sprzężoną z dotychczasowym systemem azylowych jest oczywiście związane z faktem, że do Unii Europejskiej przybywa bardzo dużo osób, które w gruncie rzeczy nie kwalifikuje się do uzyskania ochrony i tutaj właśnie ciekawym elementem jest sama organizacja powrotu, bo na organizację powrotu państwa tej pierwszej linii, czyli np. Grecji państwo sponsor takiego powrotu ma 88 miesięcy jej i jeśli to nie udał się dokonać w tym czasie powinien przyjąć tę osobę do siebie, aby dokończyć ten proces własnego terytorium w sytuacji kryzysu komisja wprowadza jednak jeszcze dodatkowy mechanizm, który właściwie ogranicza się do tych 2 opcji wyboru albo relokację albo powroty przy tym jednak skraca czas na realizację powrotu 8 do 4 miesięcy i tutaj państwo może być zobligowany do tego, aby daną osobę na swoje terytorium przyjąć jeśli nie zdoła tego przeprowadzić tej operacji Europy Środkowej w trakcie 4 miesięcy i tutaj właśnie pojawiają się kontrowersje, ponieważ komisja mówi, że w ogólnym zarysie nie ma obowiązkowej relokacji natomiast nadzwyczajny mechanizm nie w gruncie pojawia krycie rzeczy pojawia się element relokacji osoby, która nie kwalifikuje się do ochrony na terytorium państwa sponsora takiej operacji obrotowe to moim zdaniem może budzić, a kontrowersje, a właściwie na pewno wzbudzi kontrowersje w ogóle cały system jest skomplikowany trudny co z tego mojego krótkiego PiS UR wydaje mi się wprost wynika, więc obecnie państwo właściwie skupiają się nad tym, żeby zniknąć te dokumenty, które przedstawiła komisja Europejska i dopiero w przystąpić do procesu negocjacji i ewentualnego przesuwania nacisku w tym systemie na te elementy, które są dla nich ważne wydaje się, że perspektywy nasze trudne słowo, bo to i tak się wydaje, że teraz się kraje skupiły na interpretacji tych przepisów Fina na wniknięciu w ten projekt po jedno skupiła inne niekoniecznie np. Viktor Orbán mówi już tak relokacja kwot, jakkolwiek nazwać są ciągle relokacją kwotami zmiana nazwy nie wystarczy główne podejścia ciągle się nie zmieniło to chęć zarządzania migracją, ale nie zatrzymania migrantów to 2 różne kwestie przełom oznaczałyby hot spoty położone poza granicami Unii Europejskiej, żeby nikt nie mógł się dostać do Unii Europejskiej nie mając zgody na to udzielonej, gdy jego wniosek o azyl zostanie zaakceptowany tak stanowisko Węgier jest konsekwentne przypomnijmy jednak, że taką koncepcję państwa członkowskie próbowały wdrażać niestety nie było chętnych do lokowania tych hot spotów poza Unią Europejską, aby tam dokonywać rejestracji w związku z tym, jakby nie ma ci współpracować w tym zakresie, dlatego że państwa Afryki północnej się na to po prostu nie zgadzają, ale zgodzę się, że Viktor Orbán w zasadzie od w ogóle odrzuca samą koncepcję reformy systemu azylowego, dlatego że uważa, że te kwestie powinny kompletnie pozostawać tylko pozostawać w we z gestii przepraszam państw członkowskich co oczywiście trudne jeśli mamy otwarte granice w ramach Schengen, więc tutaj komisja Europejska na pewno będzie starała się jednak zreformować system zarządzania migracją, dlatego że w dłuższej perspektywie blokowaniu imigracji blokowanie napływu migrantów nie jest wystarczająca po prostu trzeba umieć i móc zarządzać sprawnie migrację wewnątrz czy ten projekt pozwoli sprawnie zarządzać ja myślę, że na razie widzę szereg ryzyk, które mogą sprawić, że ten projekt w ogóle nie zostanie przyjęty w takim przynajmniej się w kształcie, który został zaproponowany, bo wydaje się, że jest jest sporo kwestii, które będą no kontrowersyjne, więc na razie te reakcje są ostrożne, ale ta dyskusja na pewno będzie gorąca nadchodzących miesiącach, a te kontrowersyjne kwestie to, jakie mogą być to jest po pierwsze, ten nadzwyczajny mechanizm, którym powiedziałam, który w de facto dopuszcza relokację obowiązkową i to co ciekawe nie osób, które kwalifikują się do do uzyskania ochrony, ale osób, które są w gruncie rzeczy nielegalnymi imigrantami, które są osobami kandydatami do wydalenia z terytorium Unii Europejskiej wydaje się, że to na pewno wzbudzi kontrowersje państwo sceptycznych relokacji w ogóle, dlatego że nie czyni tego powrotu, jakby taką prostą alternatywą, a w tym systemie, dlatego że nie da się w tym wypadku relokacji uniknąć poza tym same powroty są problematyczne, dlatego że dotychczas jedynie 30% operacji powrotowi z Unii Europejskiej kończyło się sukcesem tymczasem no komisja oczekuje, że państwo wezmą na siebie zobowiązanie i będą bardziej efektywne w tym zakresie ja mam tutaj wątpliwość, dlatego że przez ostatnie 5 lat zasadzie no zarówno instytucje państwa członkowskie dużo zrobiły, aby skoncentrować się nad powrotem, ale to nie jest łatwe, bo partnerzy wewnętrzne i Unii Europejskiej wcale nie chcą współpracować zawracanie własnych obywateli, więc dokonanie tych operacji po prostu zwyczajnie trudno jeszcze w sytuacji kiedy, kiedy trudnej chwili identyfikować gruncie rzeczy pochodzenie danego migranta, bo wielu z nich zwyczajnie nie ma ze sobą dokumentów, niszcząc je w drodze do Europy będzie, że nasz region czy państwa grupy Wyszehradzkiej zresztą widać było po wczorajszym spotkaniu będą oczekiwały pewnego dowartościowania tego elementu inne formy wsparcia Operacyjnego, czyli np. pomocy w ochronie granic czy też budowie ośrodków dla migrantów itd. dalej to to co dzisiaj pojawia się w tym projekcie, ale bardzo ograniczonym zakresie myślę, że państwa 4 będą walczyć, aby tutaj właśnie był większy nacisk położą ja próbuję zrozumieć, że będą walczyć państwa faul stary, ale po tym spotkaniu wczorajszym marszu, handlując z przedstawicielami państwa 4 minister tak jednoznaczne, bo tam właśnie wypowiedział się organ ten cytat, który przed chwilą przytoczyłem pochodzi z wczoraj, ale też wypowiedział się nasz premier premier moja Morawiecki, który powiedział tutaj mamy z naszymi przyjaciółmi z grupy Wyszehradzkiej bardzo jednoznaczne spojrzenie na to czy migracja są pewne zasady, które się trzymamy dotyczące konieczności zapewnienia jak najbardziej rygorystycznych i skutecznych polityk dotyczących kontroli na granicach pomocy w miejscach, z których potencjalni imigranci chcą mogą migrować do Europy, ale też oczywiście pomocy takie jak choćby Polska teraz udziela Grecji poprzez transport działa takie wrażenie, że jest trochę zabawa mowa odnośnie tego projektu to znaczy ja bym powiedział tak to spotkanie odbyło się tak naprawdę rano następnego dnia po ogłoszeniu pakietu, który składał się wielu dokumentów, które obejmowały 450 stron, a komisja też nie ułatwiło interpretacji tego Air taki tytuł ograniczyła się w swojej relacji do raczej takiego bardzo bardzo ogólnego zarysu, więc naprawdę, aby odnieść się tego samego projektu państwa potrzebują więcej czasu natomiast grupa Wyszehradzka w zasadzie powtórzyła swoje stanowisko, które powtarza w tym zakresie od od kilku lat także to spotkanie w zasadzie było wstępem zupełnie do dyskusji i na taki podkreśleniem po raz kolejny właśnie tej tego znaczenia ochrony granic form wsparcia Operacyjnego, czyli pokazanie, że no grupa Wyszehradzka przygląda się projektowi będzie go czytać, ale raczej będzie naciskać na przesunięcia, o których właśnie powiedziałam przesunięcia i nacisku na na te i inne formy wsparcia Operacyjnego przynajmniej ja tak interpretuje warto podkreślić, że stanowiska oficjalnego wobec samego projektu polskiego rządu jeszcze jeszcze niema przynajmniej wypowiedzi były na taki bardziej ogólnej bardziej ostrożne, więc nie odnosiły się do poszczególnych punktów tego pakietu także ja bym jeszcze chwilę zaczekała jeśli jeszcze o to chodzi warto podkreślić też np. Słowacja i Czechy no miał już takie bardziej pozytywne nastawienie zresztą Polski rząd też mówił, że mamy do czynienia krokiem dobrym kierunku tylko krokiem niewystarczającym w związku z tym wydaje się, że to wszystko będzie jeszcze przedmiotem przedmiotem długich negocjacji BG, że państwa południa najpewniej będą z kolei chciały jeszcze bardziej położyć nacisk na lokację niż niż na elementy powrotowi też inne formy wsparcia także sprawa nie jest łatwa na pewno przez następne miesiące będziemy obserwować jak ja się rozwija jak pozytywne jest to, że w tym pakiecie oprócz samego mechanizmu komisja też starała się zwrócić uwagę na emigrację ekonomiczną i tą i migrację ekonomiczną pożądaną Unii Europejskiej wracają właśnie uwagę, że nie tylko musimy zwalczać te nieuregulowaną migracja ludzi też zachęcać do tego, żeby migranci ekonomiczni do nas przybywali, bo po prostu Europejski rynek tego potrzebuje i tam szereg różnych propozycji komisja w tym zakresie również promuję, bo a, więc tylko kwestie azylowe pakiet migracyjny sama nazwa wskazuje to szerokie zjawisko migracji, na które komisja Europejska stara się odpowiedzieć dziękuję bardzo, Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była z nami 1355 za chwilę informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA