REKLAMA

Dobra wspólne czy wspólnotowe – czy potrafimy o nie zadbać w XXI wieku?

Ekonomie przyszłości
Data emisji:
2020-09-25 15:40
Czas trwania:
01h 19:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry wszystkim się zwiększy Przemek Wielgosz z redaktorem naczelnym polskiej edycji informatyki mam przyjemność i prowadzić ten cykl seminaryjny zatytułowane ekonomię przyszłości ten dzisiejsze spotkanie inicjuje i 0202. sezon tego cyklu pierwszy rok pierwszej części roku początkowo na żywo opóźnienie nas na zoomie rozmawialiśmy sobie o różnych kwestiach, które wykraczają poza tym że, gdy mam od słów taki musi wyłączyć bo co przeszkadza okres co mówiliśmy Rozwiń » sobie o różnych kwestiach, które dotyczą ekonomi dotyczą gospodarki dotyczą zbiorowego zaspokajania potrzeb, ale nie mieszczą się w ramach tego modelu tego nurtu ekonomii, który dominuje w dzisiejszym świecie dominuje zarówno w praktyce przede wszystkim w praktyce ekonomicznej państw taki też w debacie debacie akademickiej debacie politycznej, chociaż pod tym względem troszeczkę się zmienia, czego najlepszym dowodem jest fakt, że udało nam się zebrać bardzo zacne grono ekonomicznych i ekonomistów, którzy będąc w Akademii zarazem reprezentują hetero akcyjne podejścia i nurty myślenia o gospodarce ekonomii ten 0202. sezon wydają się pójść jeszcze troszkę dalej będziemy starali się by wkroczyć poza takim tekstem logiczne ramy, w których się wiedza ekonomiczna tak się ukształtowała 91819 wieku sytuuje i zakwestionować pewne zasadnicze kategorie, na których się zarówno myślenie główny nurt w jakiej znaczna część koncepcji krytycznych w jakimś sensie odchodzących od od ekonomii neoklasycznej opiera takim pojęciem jest np. kategoria Homo economicus podzielona przez wielu nurtów ekonomii także tych niekoniecznie właśnie neoliberalnych okaz na o klasycznych, które z, którym spotkamy się na dzisiejszym spotkaniu poświęconym dobrem wspólnym pierwsza naszych gości jest dr Zofia Sypniewska ekonomistka Uniwersytetu Jagiellońskiego kilka przekaże przekaże głosy, że parę zdań, dlaczego zaczyna moc od tematu związanego z dobrami wspólnymi wydaje się, że ten kryzys, który nam też na początku kwietnia, gdyż pokrzyżował plany wprowadzenia tego seminarium na żywą, ale z tego jak wy brnęliśmy obronną ręką, bo udało nam się sporo więcej niż planowaliśmy wcześniej zrealizować w internecie uświadomił nam bardzo mocno wyraźnie i boleśnie zarazem że kategoria dóbr wspólnych istnienie do wspólnych jest warunkiem przetrwania społeczeństwa przekonaliśmy się że, o ile zawieszenie różnych form działalności gospodarczej ekonomicznej wytwarzania produktów ich dystrybucji dystrybucji handlu Międzynarodowego globalnych łańcuchów dostaw logistycznych tak dalej tak dalej zamknięcie bardzo wielu form działalności ekonomicznej w domach przeniesienie do internetu nie wpłynęło zasadniczo na na podważenie zdolności funkcjonowania społeczeństwa naszego życia w tym społeczeństwie o tyle istnieją istnieje zauważyliśmy mogliśmy mieć mieliśmy taką okazję, żeby tego doświadczyć po prostu istnieje taki wymiar też powiązany z ekonomią, który sytuuje się poza tym co klasyczni ekonomiści uważają za za przedmiot badań ekonomicznych, ale bez, bez którego bez, którego żadna gospodarka żadne społeczeństwo istnieć nie może okazuje się, że to społeczeństwo nie ma żadne społeczeństwo nie może funkcjonować zdrowia publicznego bez takiej podstawowej Solidarności wzajemnej pomocy bez tego co David Gray Ben nazwa komunizmem bazowym, z którego wieloma przypadkami mieliśmy okazję okazję spotkać zarówno w Polsce taki, jaki w Europie na całym świecie kraj w tym pierwszym okresie pandemii nie także nie może istnieć bez bez niej opłacanej nie zauważalnej pracy opiekuńczej, która okazała się absolutnie fundamentalna dla przetrwania takiego fizycznego, ale także, ale także w sensie społecznym wspólnoty wspólnot, w których funkcjonujemy mniejszych większych tych narodowych ponadnarodowych tak dalej, więc to jest 1 rzecz się dowiedzieliśmy druga rzecz jest taka, że natura współczesnego kapitalizmu tak jak ciąć objawia w ciągu ostatnich lat nie chodzi tylko ten kryzys pandemię, ale także kryzys w roku 2007 piętnastego przez kryzys wcześniejsze 919672001 roku widać, że jest taka, że logika, którą się ten system kieruje od kilku dekad w takiej swojej postaci z jakiego zwany kapitalizmem neoliberalnym jest logiką przeciwną logice dóbr wspólnych dobra wspólnego jest logiką, która w gruncie rzeczy żywi się kosztem zaspokojenia potrzeb społecznych, która funkcjonuje kosztem zaspokajania potrzeb społecznych i jak żywi się zasobami wspólnymi to widać bardzo dobrze zarówno jeśli chodzi o takich sferze jak jak i polityki ekonomiczne funkcjonujący w odniesieniu do do zasobów naturalnych czyli, czyli taka tendencja, która się bardzo nasila w ostatnich latach do ekstrakcji wizji, czyli do ponownego OPI opieranie rozwoju całego modelu modernizacji szczególnie na globalnym południu to jest bardzo silnie związane z korporacjami międzynarodowymi z ich zyska zyskami z działalnością globalną na rabunkowej eksploatacji zasobów naturalnych na przejmowanie tych zasobów wywłaszczanie z tych zasobów całych społeczności funkcjonujących szczególnie na globalnym południu, ale nie tylko to widać też widać też chociażby różnego rodzaju projektach modernizacyjnych strony mamy do czynienia także w Polsce, kiedy ktoś wpada na pomysł by należy uregulować Wisłę albo przekopać Mierzeję Wiślaną też jeszcze w tej samej w tej samej logice mamy też mamy też oczywiście tendencję, która istnieje już od, których zauważalna od wielu dekad czy tendencji do prywatyzacji komunikacji całej przestrzeni wspólnej społecznej z sektora usług publicznych sektora zabezpieczeń społecznych tego co nazywamy też sferą prawa społecznego demokrację społeczną to są tak jakby te zjawiska, które także podczas tego kryzysu okazały się bardzo silnie silnie obecne bardzo wyraźnie widać je spod w takich kategoriach powrót normalności, który stał się takim hasłem w pewnym momencie bardzo bardzo łączącym dziś większość się spektrum politycznego i ekspertów ekonomicznych, którzy nawoływali dalszym ciągu nawołują właściwie do tego, żeby żeby powrócić do takiego modelu, jaki mieliśmy do czynienia wcześniej za wszelką cenę choćby za cenę zdrowia choćby za cenę deregulacji kolejnej fali deregulacji np. systemu ochrony ochrona zdrowia czy też jego zniszczenia, bo coś takiego grozi nam jeśli jeszcze system okaże się wydajny oczywiście to wszystko też w jakim sensie oznacza, że kapitalizm taki, jakiego znamy wciągu ostatnich kilku dekad wraca do takiego swojego raki swojej postaci, która gdzieś tam uformowała się jego historycznych początków i ten model funkcjonowania kapitalizmu jakimś sensie odpowiada temu co Karol Marks nazwał akumulację pierwotną David Harley akumulację przez wywłaszczenie rzeczywiście dzisiaj dzisiaj cała cała potężna sfera sfera dóbr wspólnych tych naturalnych, ale też tych intelektualnych kulturalnych tych związanych także funkcjonowanie różnych form z instytucją realizowanych nie tylko Solidarności społecznej stała się celem stała się takim polem akumulacji, która w, które okazuje się być być bardzo łakomym kąskiem do spieniężenia dla wielkich korporacji do wielkiego kapitału w Hiszpanii globalnym w planie krajowym planie gospodarek narodowych to bardzo bardzo dobrze widać to jest jakby punkt wyjścia z tego w tym się znajdujemy, podejmując temat temat dobra wspólnego temat zdefiniował jakby, próbując zdefiniować to to co co rozumiemy pod hasłem dobro wspólnych, jaka jest różnica między nimi dobrami publicznymi i jaka mogła być polityka ekonomiczna, która byłaby oparta na fundamencie akumulacji przez wywłaszczenie nie nie nieograniczonej akumulacji, której to logice ciągle funkcjonujemy ale, ale właśnie, która byłaby oparta na zasadzie idei dobra wspólnego i tu właśnie de głos zaczęła wnioski bardzo na bardzo cieszy chcę podziękować Przemkowi zaproszenia i Bielany Warszawa, a także państwu za to państwo przyszli bardzo miło mieć wykład na żywo, bo w tym semestrze niestety wszystkie nasze wykłady również będzie mi zdalnie także cieszyć trzeba to okazja, żeby też mówić żywych ludzi i to jest temat, z którym zaczęłam, który zaczął się interesować jako ekonomistka po tym, jak Eli Nor ostro otrzyma Nobla jako pierwsza kobieta w dziedzinie ekonomi Nobel w dziedzinie ekonomii istnieje dopiero od 1009. roku i tak naprawdę to Nobel banku Szwecji imienia Alfreda Nobla, chociaż oczywiście przez komisję na blisko jest przyznawane, ale innej puli, gdyby i do tej pory sami mężczyźni otrzymywali tego Nobla i nagle nastąpił przełom 2009 roku Alina osa razem z UE tym samym Oliverem moją stronę otrzymali właśnie nagrodę dobra Nobla za badania nad dobrami wspólnymi no i ostro jest taką ciekawą postacią jest Amerykanką Ameryka amerykańską badaczką głównie politolożka raczej niż ekonomistką była i jak zaczął czytać wszystkie prace no to stwierdzam, że to jest o czym chcę się zajmować i napisałam Grand rządu niemieckiego później też otrzymam stypendium w Niemczech o tym, że chce badać jej dorobek pod kątem właśnie też różnych inklinacji feministycznych albo ich braku i niestety jak otrzymam ten Grant to ostrą zmarła na raka trzustki także w 2012 roku zmarła, ale no zostawiła po sobie dorobek dosyć spory 40 lat obserwowała jeździła w teren głównie wspólnoty, które były jak gdyby zażądały wspólnymi dobrami naturalnymi także bardzo ciekawa książka też Gawlik Commons polecam dziesiątego roku jest też przetłumaczona na język Polski, chociaż dosyć często trudne tłumaczenie i od tego czasu też zaczął zadawać sobie pytanie czy dobro wspólne to samo co dobro wspólnotowe tak jak czym są de facto dobro wspólne, jaką są definiowane w ekonomii jak możemy myśleć o tych dobrach wspólnych jak klasyfikować i gdy myślę o dobrach wspólnych, czyli też wspólnotowych zaraz przejdę do tego głębiej to oczywiście myślę też o wspólnotach, które miałyby tworzyć i tutaj też taką ładną wspomnienia prof. Maria Janion niedawno zmarła ona 2010 roku na otwarcie Kongresu kobiet napisała taki list, w którym m.in. nawiązując też do sytuacji kobiet twierdziła, że konieczne jest przedefiniowanie wspólnotowych symboli trwa transformacja symboliczna, czyli jednoznacznie ta wspólnota jest związana z pewnymi wartościami, które nam w życiu towarzyszą albo cechami, które chcemy, żeby tę wspólnotę miały i teraz w 2016 roku już nie mogą pojechać na Kongres kultury, ale Kazimiera Szczuka od oczy odczytała list ten staż jest w internatach i tam ona mówi, że ważna jest to, aby przemienić żałoby empatię tak czy dla nas to też ważne, że oczywiście żałoba jest takim czynnikiem spajającym ludzi i tworzącym też wspólnota, ale empatia również no oczywiście, ucząc młodych ludzi rozumienia uczymy ich wyrastania ponad siebie jako odruchu etycznego i empatyczne go i to ona właśnie twierdziła, że mesjanizm to przekleństwo także ja też myślę o tym jak mogą wyglądać takie wspólnoty dla mnie, które chciałabym, żeby powstawały na świecie i które mogłyby się łączyć różne sieci i które mogłyby współpracować i też jak gdyby wychodzić poza ten system, o którym też mówił na początku Przemek i jakie właśnie co tworzyłoby ten system wspólnotowy na początku trochę chciał powiedzieć o różnych definicjach ekonomi, a właściwie już za chwilę powiem ostro, ale danie ogromnej 1002. roku opublikował w takim piśmie Environmental Lisą ekonom ex artykułu, który nazwał się, gdy common Koman Property NNW element polisy i tam on mówi, że te nasze dobro wspólne czy w ogóle dobra wszelkie usługi dzielimy na 4 różne kategorie pierwsza kategoria czy on wychodzi z takiego pojęcia praw własności i on uważa, że brak własności, czyli otwarty dostęp nie ma określonej grupy użytkowników ani właścicieli, więc Strumień korzyści jest dostępny dla każdego, czyli są jakieś dobra czy usługi, które Harry, który mają taką charakterystykę drugie własność prywatna, czyli jednostki mają prawo do społecznie akceptowanego użytkowania i mają obowiązek powstrzymania się od społecznie niedopuszczalnych zastosowań czy, jeżeli ja mam jestem właścicielką czegoś tak samochodu to nie znaczy, że mogę podpalić samochód tak czy to nie znaczy, że mogę go użytkować w sposób, który jest nieakceptowany społecznie także to jest bardzo też istotne własność Państwowa publiczna między nimi to, o czym mówił wcześniej same, czyli służba zdrowia agencje stanowe dobrą jest amerykańskim ekonomistą agencje stanowe mają prawo określa zasady użytkowania dostępu jednostki mają obowiązek przestrzegać zasad użytkowania dostępu określonych przez agencję kontrolującą zarządzającą no i ostatni, czyli dla Blue media własność wspólna to własność prywatna grupy osób tak, czyli to nie jest no właśnie teraz przede mną co jest, a co nie jest dobrem wspólnym, czyli jest taka grupa zarządzająca właściciele, którą które, którzy mają prawo wykluczyć osoby niebędące członkami tej wspólnoty, a osoby niebędące członkami mają obowiązek podporządkowania się taką też później ostrą rozpisywała i co jest ciekawe ostrą zaproponowała inne paradygmat ona wyszła poza te prawa własności tak czy i wychodzą praw własności mamy 4 sytuacja tymczasem Eli Nor ostro mówi, że dobra można podzielić na 4 kategorie w 4, ale ze względu tutaj to jest też skomplikowane to jest książka Understanding and czy też nadaje wersy tej w 2005 roku, więc już dużo później niższej książka gawędy Commons i ona mówi, że możemy podejść dobra ze względu na rywalizację, czyli wyczerpywanie się danego zasobu oraz trudność wykluczenia potencjalnych beneficjentów, czyli innych osób z użytkowania danego dobra tym samym rywalizacja, czyli dobro jest rywalizacja inne, jeżeli konsumpcja tego dobra przez 1 osobę wyklucza kogoś innego konsumpcji tego dobra czy ktoś mówi zjeść ciastko mieć ciastko tak no i że jazy ciastka Noto już ktoś inny nie tego ciastka ma i wykluczenie osoba może być wyłączona z konsumpcji dobry z różnych względów i teraz ona wskazuje, że wyczerpywanie może być niski albo wysokie i tak samo trudność wykluczenia może być niska lub wysoka i teraz tak dobra klubowe, czyli odpłatne kupuje sobie Carte tak wędkarską do jakiegoś klubu Super wędka wędkarski i mogę iść na prywatne jezioro, które zarobione i łowić ryby i to jest oczywiście po pierwsze, można jak gdyby łatwo wykluczyć osoby, bo nie są członkami tego klubu z członkiniami członkiniami klubu, ale z kolei wyczerpywanie dobra klubowe wyczerpywanie jest zasobu rywalizacja jest niska tak, czyli zapłacę to jest w tym klubie i teraz, jeżeli chodzi o dobra prywatne to jest właśnie to zejścia w komisjach, jeżeli posiada las i wytną drzewo w tym lesie no to ktoś inny tego drzewa nie skorzysta tak i trudność wykluczenia, czyli łatwo wykluczyć kogoś ktoś nie ma pieniędzy nie kupi sobie lasu i nie może wyciętego drzewa tutaj, gdyby ta bariera zaporowa i dalej dobro publiczne i dalej w rywalizacji jest niska, czyli każdy może pójść do parku z czy skorzystać z dóbr publicznych czy powiedzmy nie każdy, ale akurat do parku każdy może wejść przez służby zdrowia muszą osoby ubezpieczone korzystać, ale trudności wykluczenia jest wysoka, czyli właśnie raczej jest także większość populacji może z tego korzystać i tras jeśli chodzi o wspólne zasoby łatwo wykoleić wykluczenia jest wysoka, ale wyczerpywanie zasobów nasze wysokie tak, czyli znowu, jeżeli jakaś wspólnota posiada las a kto może też być to dobro realizacyjne, jeżeli chodzi oto o to, że musi ten tymczasem zarządzać też może być taki właśnie prywatne właśnie płytę prywatna firma, która też kupić ten las i w związku z tym jest dobrą realizacyjne także widzimy tutaj 2 różne 2 różne podziały te wszelkich dóbr usług, które istnieją no i tutaj możemy zadać pytania jak zakwalifikujemy w takim razie las tutaj Łęgi Oborski je wiązy to oczy rezerwat w lesie nie ma takich drzew co możemy powiedzieć często dobro prywatne, ale może być morza czy może być dobrem wspólnym czy zarządzanym przez wspólnota może nam tutaj myślę, że też się jest dobry przykład wolny dla taka grupa osób, która zbiera pieniądze, żeby kupić fragment lasu dziewiczego no i czyli też może być zarządzany przez jakąś wspólnotę no oczywiście może to być własność prywatna może to być własność publiczna jak np. rezerwat tak to jesteś własność publiczna, a pastwisko w Alpach i tu dałam ten przykład, bo o Eli Nor ostrą w swojej książce też podaje ona to ciekawe robią badania m.in. badała pamiętniki mężczyznę, który przeprowadził się w szwajcarskie Alpy dziewiętnastym wieku na początku dwudziestego wieku i chciał wypasać krowy tak jak tutaj znajdują na zdjęciu w tych albach, bo też Alpy nie należały do nikogo, czyli należy no własność Państwowa ustalmy, ale tak naprawdę zarządzana przez wspólnotę no i tam cały szereg różnych regulacji, czyli norm zasad, które ta społeczność ustaliła ile krów może mieć dana osoba po to, żeby właśnie krowy 1 właściciela nie zjadły całej trawy i krowy innego nie mogły z niej korzystać, czyli to co w sześćdziesiątym ósmym roku opublikował Gareth Harding, czyli tragedia w Kamnicy taki artykuł w science i które później ostro podważała oczywiście, sprawdzając empirycznie on ona ostatecznie wszystkie przykłady były takie, że ludność doskonale reguluje to ile właśnie tych krów to może mieć w jaki sposób powinni się włączać w pracę danej społeczności i tam były np. zwózka drzew z lasu także wszelkie inne też czynności, które się osoby wykonywać, które chciały korzystać z tych albo, jeżeli chodzi o wypas krów tak, że to jest ciekawe no ale to już mamy pewien pogląd na to jak ekonomii są definiowane dobrej usługi i teraz musimy postawić sobie pytanie jak wyobrażali byśmy sobie system taki, w którym zasobom zasoby są zarządzane przez wspólnotę tak czy chcielibyśmy, żeby te dobra były zarządzane przez wspólnotę no i musielibyśmy wejść oczywiście poza kapitalizm to powiem tak no wiem, że nie wszyscy są fanami ojca zamieniono no akurat dla mnie był wielką inspiracją no ja już pracuje nad tym artykułem bankom, gdy lęk większą desant w kapitale ekonomi przez od 7 lat i tak jakiś czas wraca do tylko artykułu przepisu jego wysyłam go odwraca potem znowu leży zatem nowy pomysł z przepisu jego na nowo no to już jest 7 lat, kiedy zaczął pisać artykuł myślę, że już obiecałem sobie dzisiaj, że potem wykłady naprawdę go wyśle i też uważa, że w ostatniej wersji jest całkiem dobry, więc jak stworzyć tu myślę, że Walter miniona bardzo pasuje do koncepcji Poles and City ostro, czyli tego, że mogą powstawać wspólnoty dzięki współczesnym technologiom, które mogą też nawzajem się samo inspirować oraz łączyć pomagać sobie współdziałać i one no mogą stworzyć takiej kontroli w system do do systemu kapitalistycznego no i co mówi minioną mija mówi oczywiście jest to pokolenie lista filozof po wywodząc wywodzące się Argentynę, który studiował we Francji i pracuje obecnie w stanach Zjednoczonych, a w zasadzie na emeryturze jest profesor emeryta on uważa że, gdy zdasz sobie sprawę, że swoją niższość jest fikcją stworzoną po to, aby cię zdominować i nie chcesz się ani asymilować ani zaakceptować rezygnacją pecha, że urodziła się równo wszystkim ludziom, ale straciła swoją równość wkrótce po urodzeniu z uwagi na miejsce, w którym się urodziłaś to się rozłącza aż Die linkę usunięcie powiązań oznacza, że nie akceptuje dostępności opcji także on używała się d-link King używał takiego pojęcia tak tak samo jak właśnie też glikol one zejściem to zaraz o tym więcej powiem no i centrum peryferia co chciałabym nawiązać też od przemytu występie też mówił o centrach i centrum marginesie czy centrum peryferiach to jest oczywiście koncepcja znana myślę większości tutaj osób by, więc nie pisał Immanuel wolę z tym, który również ma polsko-żydowskich korzeniach zawsze będą oni z tych naszych eksportowych nawet w drugim pokoleniu myślicieli jest amerykańskim filozofem i socjologiem no i on stworzył właśnie teorii systemów światów no i mimo że nastąpi do kolonizacji świata mamy bogate centrum ich biedne zależne peryferia oczywiście to ta konstelacja cały czas się zmienia teraz oczywiście Chiny też odgrywają coraz ważniejszą rolę czy słusznie to bardzo peryferyjną bardziej w centrum tak też warto mieć to na uwadze, że to nie jest stały układ i ja osobiście wierzę, że jeżeli chodzi jakieś zmiany w przyszłości to właśnie te zmiany przyjdą z peryferiów, że centrum, które jest najedzone tak, że są zadowoleni w tym swoim pierwszym świecie świat pierwsza światowym życiu raczej rewolucji z tego nie będzie, ale w no kto wie, że to, żebyśmy wszyscy się nią włączyli też mieli lepszy świat do życia dla wszystkich także centrum peryferia jest taki chciał też jakąś kobietę wstawić, więc akurat padło na piwach teatry piwa ktoś hinduska literaturoznawczyni są 2 w stanach Zjednoczonych no i też filozofka oczywiście postkolonialne ona uważa, że globalny kapitalizm produkuje podmioty robotnika bezrobotnego w ramach ideologii państw narodowych w centrum, a zabiera klasie Robotniczej na peryferiach coraz większą część wartości dodatkowej tym samym, pozbawiając możliwości humanistycznego przeszkolenia konsumpcjonizm, czyli te peryferia się zbuntują te właśnie tego buntu możemy jeszcze za naszego życia też doświadczyć co dalej jak też w teorii może to przełożyć na teorię ekonomii no ja widzę to tak Homo economicus nadal dominuje w większości modeli ekonomicznych znak, czyli mamy tego feministyczne ekonomistki nazywają go mężczyzna ekonomicznym, czyli są definiowane jako osoba, która doskonale jest racjonalna egocentryczni kieruje się głównie własnymi korzyściami i maksymalizuje użyteczność i zyski i mimo że Ryszard, ale dostał nagrodę Nobla 2017 roku tutaj też jego książka została przetłumaczona na język Polski zachowania niepoprawne tworzenia ekonomii behawioralnej mimo tego on takie osoby nazywa swoich książkach ekonomi tak w przeciwieństwie do ludzi i mówi, że ludzie mają skłonność do błędów poznawczych są altruizm sami bardzo często zachowują się nieracjonalnie to mam nawet króciutki taki cytat z Hallera od 4 dekad, czyli od czasów studenckich fascynowała mnie opowieści o tym do jakiego stopnia ludzie różnią się od fikcyjnych istot zaludniających modele ekonomiczne także to, ale mimo, że Thaler to wszystko tutaj też inną sposobami statystycznymi udowadnia nadal korporacje i też kraje z centrów współczesnego świata działają jak i koni, czyli właśnie zorientowana głównie grają głównie na siebie jak mógł wyglądać system, który wychodziłby poza ten kapitalizm, który byłby jednak oparte na tych wspólnotowości na tych ludziach ani na kontach no i tu dalej wracam do minioną, który proponuje tak jest powstanie takiego systemu dekolonizacji dzisiaj myślenie ekologiczne chciałbym też zaznaczyć, że ostatnio wydał książkę też minione na temat właśnie dekolonizacji myślenie ekologiczne dotyczy globalnej równości i sprawiedliwości ekonomicznej, ale potwierdza również, że zachodnia demokracja socjalizm nie są jedynymi modelami, które ukierunkowują nasze myślenie nasze działania, gdy Kolonia inne argumenty promują wspólnotowość jako odrębną opcję obok kapitalizmu komunizmu tak czy on widzi, że jest pani nie chce Egipt USA trzecia droga, ale jest jakaś trzecia droga potrzeba świata, do którego pasuje wiele światów, czyli ta nasza właśnie różnorodnością też chcemy promować przechodzi na myśl, gdy próbujemy wyobrazić sobie planetę systemu wspólnotowych wielo wariantowe ani uniwersalnym porządku świata on używa tutaj oryginalne takiego słowa pluli w ASO versus Universal także wielu wielo wariantowe i ostatecznie dobre życie, czyli życie w harmonii jest alternatywą dla rozwoju podczas gdy rozwój stawia życie służbie wzrostu, jaką relacji moich stawia życie na pierwszym miejscu, a instytucje mają temu życie służyć to właśnie oznacza życie w harmonii, a nie w rywalizacji i tutaj myślę, że to jest związane z taką koncepcją po wzrostu czyli gdy grał, która jest nową też koncepcją ekonomii, ale też w naukach politycznych socjologii także warto o tym pamiętać, że co de facto oznacza naszą jakość życia na wsi i to powoli przejdą już do moich badań, bo też wykonamy badania na rzecz mojego artykułu pomyślałam dobrze skoro już mówiłam tyle o cechach chcemy tworzyć ten system wspólnotowy składający się z tych wspólnot to jak chcemy, żeby wspólnoty wyglądały oczywiście chcemy, aby był on odrębny nie był nie był, gdzie Homo economicus musi tutaj odejść do lamusa w związku z tym, jakie są alternatywy Anna Horodecka moja koleżanka pisała też habilitację na temat różnych postaci w ekonomi jednym z nich jest Homo kooperatywy wóz jest również Homo ekologii kursu finanse Homo oraz krokami Homo socjolog i kóz dojnych ana MON Pere et, czyli zwierzęce instynkty czy Akerlof Szylar też tych zwierzęcych instynktach pisali no i biorąc pod uwagę te wszystkie postaci alternatywne do Homo economicus starałam się wypisać wszystkie cechy, które takie osoby czy też wspólnoty mogłyby posiadać, żeby tworzyć właśnie ten system wspólnotowy w przyszłości no i wypisał 11 takich wartości takich cech jest to norma i wartości definiowane lokalnie czy nie narzucane z góry wrażliwość na działanie otoczenia, czyli te podmioty zazwyczaj są wrażliwe długoterminowe cele społeczności są określone są one odpowiedzialne za własne działania mają wpływ tak mają podmiotowość mają sprawczość ewidencji i współpraca w różnym zakresie na różną skalę różnymi wokół podmiotami i też ze sobą nawzajem właśnie w tym pole pole samczyk tak takim koncept koncepcji troska o innych to szczególnie istotne z punktu widzenia feministyczne ekonomii, którą da się zajmuje ISIS z punktu widzenia opieki poczucie sprawiedliwości uczciwości zasada wzajemności Samopomoc uczenie się adaptacja popełniania błędów no i niepełne informacje oraz ograniczona racjonalność, czyli to przeciwieństwo właśnie do Homo economicus SA no dobrze teraz przykłady wybrałam 3 przykłady z różnych pobudek przede wszystkim wszystkie 3 znajdują się na peryferiach w jaki sposób po drugie, dotyczą one różnych praw człowieka to zaraz się państwo zobaczą, jakie to są prawa no i też są w jaki sposób znane tak albo nam bliskie i też możliwe do przeniesienia różne miejsca na świecie oczywiście winnej formie w innym kontekście przez inne wspólnoty i Torre David, które tutaj jest na zdjęciu bardzo ładna taka prezentacja też była w Berlinie, która dotyczyła takiego kolektywu, który całą książkę wydało na temat tego Torre David ona pięknie ilustrowana i to był kolektyw ze Szwajcarii, który myślę, że tam jeden z tych członków tego kolektywu był jak spokrewnione z właścicielem tego wieżowca pierwotnym i oni tutaj, gdyby proponowali różne rozwiązania architektoniczne, jakie mogłoby być zafundowane tym mieszkańcom tego autora Dawid także tutaj bardzo pana książka ilustrowana te zdjęcia też można obejrzeć sobie w internecie i także gorąco polecam moje oczywiście jest to prawo człowieka prawo do mieszkania też godnych warunkach powinien mieć każdy na tej planecie także jest 45 piętrowy wieżowiec Caracas w centrum biznesowym, który znajduje otoczone innymi wieżowcami biurowcami opuszczony został 1003. roku, gdy na umarł nagle inwestor właśnie Dawid bryle Bóg i w tym czasie też występowi kryzys gospodarczy Wenezueli także nigdy nie został on ukończony i po 14 latach zaczął być powoli zajmowany przez różne rodziny zaczął się do niego wprowadzać i psiej i jak gdyby sprzyjało temu zmiana konstytucji 1010. roku, która gwarantowała wszystkim mieszkanie oraz wystąpił masowe powodzi w 2010 roku w związku z tym wszystkie mieszkania, które były wolne były zajmowane tym samym 750 rodzi się wprowadziło do tego wieżowca, ale obecnie niedawno został sprzedany chińskim inwestorom no i miał być przywrócony do swej pierwotnej funkcji biurowca nastąpił FX wszystkich rodzin nikt tam teraz mieszka stoi do dziś pusty, ale jedno myślę, że to bardzo ładny przykład Solidarności i też samoorganizacji ogromnej ilości ludzi w tym w tym biurowcu i też taki przykład w amerykańskim serialu Homeland z trzeciej serii trzecim odcinku występuje również jako tło akcji ich także jest dosyć ojcu znanym przykładem drugi przykład to prawo do pracy Grecja jest też w pewnym sensie na peryferiach myślę o tym, że przez instytucje finansowe jest o co nazwane kraje Portugalia Włochy Grecja Hiszpania tak oficjalnie pex no, więc jest to też traktowanego peryferia europejskie tutaj mamy przykład serią to jest fabryka w Salonikach, która została opuszczona w 2011 roku po 2 latach od banków zbankrutowała, ale po 2 latach została przejęta otwarta ponownie przez pracowników tej fabryki i sprzętu AGD pralki zmywarki zmienili oni profil produkcji na środki czyszczą ekologiczne środki czyszczące i ta fabryka do dziś funkcjonuje także można to by wejść sobie też na bloga, który jest w języku greckim, ale ku translate doskonale tłumaczy na znane języki i trzecim przykładem są ogrody to taki artykuł już, na których natrafiłam w 2002 roku, który znajduje się też na miseczkę i kanadyjskiego badacza Iwana frezera, który właśnie jako też kanadyjski akademik pojechał do Bangkoku z delegacją i z pieniędzmi kanadyjskimi po to, aby stworzyć tam ogrody miejskie na bank ma tutaj w 2 miejscach no i bankami to są 22 dzielnice Bangkoku spośród 50 bankom jest dosyć luźno za mieszkanek no i faktycznie duża część społeczności lokalnej zaangażowała się w tworzenie tych miejskich ogrodów to są zdjęcia też tego art. Iwana frezera i do dzisiaj też te dzielnice współpracują z gdańskim Instytutem środowiska także tutaj też nastąpił nastąpiła ta współpraca co ja zrobiłam jak jest mój skład miała mającemu 11 charakterystyk postanowiłam skontaktować się z tymi 3 common z tymi 3 wspólnotami czy też osobami zarządzającymi tymi dobrami wspólnymi i żeby odpowiedziały na moje pytania dotyczące tych 11 czynników charakterystyk no dla mnie uczy się wracać do praw człowieka też natura, czyli to, że w miastach nawet, żyjąc mamy prawo do tego, żeby oddychać świeżym powietrzem, żeby przejść się w parku, ale też, żeby może mieć grządki przed blokiem sadzić pomidory to ta jest nasze prawo w związku z tym napisałam do wszystkich 3 miejsc i teraz tak no Torre David nie istnieje bardzo długo szukałam osób, które mieszkały w biurowcu nie udało się z nimi skontaktować, więc przyjęłam metoda analizy tekstu i po prostu na podstawie tej książki wypisałam fragmenty, które ilustrowały to 11 cech, jeżeli chodzi o osławione nie było żadnego problemu od razu otrzyma odpowiedź Grecy mówią języku angielskim, więc ca wypełnili mi ten kwestionariusz w języku angielskim i nie było, gdyby tutaj żadne żadnego problemu, jeżeli chodzi o bank okno i napisałam do Pańskiego Instytutu środowiska i stamtąd nie otrzymam żadnej odpowiedzi, więc za pomocą Google translate przetłumaczono ankietę z angielskiego na tajski wysłałam ponownie tą ankietę czy te pytania o te charakterystyki do czeskiego Instytutu otrzymałem odpowiedzi języku tajskim i z gdańskiego przesuwać za pomocą jego konflikt na język angielski, więc też do końca nie mamy 100% pewności, że obie strony niezrozumiały albo zrozumiały jednakowo zadane pytania, aczkolwiek odpowiedzi były interesujące i bo to zdania pełne zdania, więc można było również wnioskować pewne rzeczy na korzyść moich małych badań moich tutaj mam akurat 3 z nich, które tutaj przebaczam mu ten artykuł, który pisze przepisu jest w języku angielskim bierze to troska o innych Torre David np. mieszkańcy zachowują zrozumiałą czujności sprawują ochronę przed osobami postronnymi poprawiają bezpieczeństwo na schodach korytarzach balkonach, ale też na początku stałe życie z stałe zaangażowanie wżycie społeczeństwa, w którym żyją serio my o kogo się troszczy o strajkujących robotników i uchodźców, a ogrody miejskie Bangkok no i zaspokaja potrzeby lokalnej ludności i zaangażowania angażują różne procesy jeśli chodzi o poczucie sprawiedliwości uczciwości no to tutaj Torre David struktura przywództwa to sekwencja koncentrycznych kręgów wpływów autorytetów tam jest bardzo skomplikowana struktura hierarchii, która oglądała ten chory Dawid mieszkanka dolnej Demokratycznej dyskusji mieszanka oddolnej Demokratycznej dyskusji i konsensusu, które wpływają na autorytarny aparat decyzyjny na szczycie zasady normy są spisywane istnieje wewnętrzna grupa do rozstrzygania sporów, jeżeli chodzi serio ma wszystkie decyzje są podejmowane przez zgromadzenie pracowników zasady normy są spisywane, ale nie ma wewnętrznej grupy do rozstrzygania sporów no i odpowiednie Bangkok no i odpowiednie doradztwo akademickie uczestnictwo korzyści dla społeczeństwa farmy zasady normy są spisywane i istnieje wewnętrzna grupa rozstrzygania sporów i teraz trzecia zasada wzajemności Samopomoc tutaj to Dawid tak istnieje zasada wzajemności Samopomoc wspólnie posprzątali tory Dawid piętro po piętrze i przydzielili miejsce każdej rodzinie na samym początku była zajmowana stopniowo organizowali budowę balustrad malowali przestrzenie wspólne i mieszkania indywidualne istnieje odgórny podział pracy jeśli chodzi o stawiamy tak wewnątrz fabryki znajduje się klinika robotnicza Biomed samodzielnie zarządzana klinika, która zapewnia holistyczne indywidualną opiekę medyczną pracownikom wiąże ich rodzinom ich innym obywatelom salonik, którzy chcą uczestniczyć wiadome niema odgórnego podziału pracę i Jerzy chodzi o Bangkok no i tak istnieje zasada wzajemności Samopomoc wykorzystanie istniejących zasobów okresowe aktualizacje istnieją odgórne podział pracę tutaj chciałbym powiedzieć że z tej Goethe, gdy moi wysłane wydawało się, że jednak jeśli chodzi o stawiamy to ci pracownicy tej tej kooperatywy byli raczej pragmatycznie z kolei jeśli chodzi o ogrody miejskie ta odpowiedź cała ankieta była bardzo taka uduchowione także to było ciekawe używali tam sformułowań święte rośliny i że ta właśnie należy włączać rośliny w życie mieszkańców także się tam było bardzo decyduje wiele ciekawych informacji, która uzyska no ale żeby nie przedłużać 3 przykłady oczywiście nie wyczerpują wszystkich obszarów tutaj akurat są konkretne 3 fizyczne przykłady, ale są jest też mnóstwo przykładów też usług, które mogą też by dobrami wspólnymi szczególnie opieka no jak to zrobić, żeby z tych pojedynczych wspólnot działań nagle wyszło to czy rozprzestrzeniło się to na cały system jak sprawić, żeby tego powstał system no i tutaj przychodzi mi z pomocą Bruno lato, czyli francuski antropolog i filozof, który stworzył teorię aktora sieci no i on uważa, że ta teoria, która sieci to jest teoretyczny metodologiczne podejście do teorii społecznej, w którym wszystko w świecie społecznym i naturalnym tak czy on tutaj też mówi o tych obiektach różnych przedmiotach niekoniecznie ludziach istnieje ciągle zmieniającym się siecią relacji sieci budują ludzie oraz inne byty, które także mają sprawczość mogą wywierać wpływ na kształt samej sieci jak i świata czy one te sieci ciągłym przeobrażeniom ulegają i miejskie dobro wspólne jako określone dobra fizyczna lub usługi poza dualizm prywatnym publicznym, które są wspólnie zarządzane mają również wpływ na ludzi, którzy nimi zarządzają np. są oni gotowi zaangażować się mimo ryzyka utraty tych dóbr w przyszłości czy też bronią ich w imię wyższych wartości np. sposób, jaki hinduski ruch szybko bronił drzew tutaj taką podam przykład 2 dane siwe w Indiach, gdzie te kobiety nie to kobiety broniły drzew przykuwają się do nich to w latach osiemdziesiątych wysoki znane przed przy przekład później ta kobieta stworzyła cały ruch na rzecz obrony nasion i też bioróżnorodności pani zdaniem Bruno Latoura każdy nowy element sieci złożone z wielu poetów tworzących naszą rzeczywistość lub zmiana 1 elementu wpływają na położenie charakter innych elementów tej sieci mają moc rekord w górach akcji i całości, a zatem sedna systemu kapitalistycznego i naszego mitu Homo economicus SA dlatego też zgodnie z paradygmatem, a aktor tła 4 społeczności zarządzające miejskimi dobrami wspólnymi mimo swojej pozycji na marginesie obecnej na peryferiach mają potencjał, aby wpłynąć na przebudowę centrum w kierunku systemu wspólnotowego i rozpocząć proces budowania lepszej przyszłości dla wszystkich także to koniec moich badań i rozważań i cieszy się już na dyskusję i na komentarze, a także pytania poprosimy o zadawanie pytań przez mikrofon, bo tak nie będzie w ogóle zarejestrowane tylko kilka rodzin opłata za chwilę mikrofon dziś dzień dobry jak nie słychać trafił właśnie informację, że skład, którym pani mówiła w Caracas został wysiedlony i osoby mieszkające zostały ulokowane czy może pani potwierdzić tę informację tak i tak jak mówiłam tutaj przy okazji prezentowania tego rajdu ten budynek został sprzedany chińskim inwestorom, gdyż rząd miał nadzieję na to, że będzie przywrócony swojej pierwotnej funkcji biurowca ma niestety to się nie udało Wenezueli ogromny kryzys dziś także faktycznie były z tego filmiki z tych fikcji no jest dość smutne też obraz, ale zapewniono no niestety było to osiedle kontenerowe tam, gdzie przeniesiono tę osobę część, którą miał rodzinę albo jakieś inne możliwości jedno o tym, że nastąpią fikcję faktycznie sama opuściła to miejsce, a duża część została po prostu nowe miejsca przeniesiona także ja też myśląc o tych dobrach wspólnych myślę, że naprawdę one są nietrwałe tak lasy też są nietrwałe wiele rzeczy jest nietrwały dlatego warto nie dbać myślę, że nawet na chwilę ta wspólnotowość poczucie wspólnoty też sprawia, że nasza jakość życia rośnie pomyślę sobie 750 rodzin przez 7 lat miał dach nad głową też to jest pewna prowizoryczna zabudowa tak oni tam problemy z wodą tak też pompy instalowane te o rodzinę mieszkały na wysokich piętrach Noto nie było wind windy towarowe czy tam zrobione też prowizoryczne przez tych ludzi tam też oczywiście były wypadki, które dotyczyły tego, że dzieci bawiły nie było balustrad no to jest też wyzwanie, ale ludzie się nawzajem wspierali wszystkie te rodziny sobie nawzajem pomagały także myślę, że to jest taka idea piękna tego, że właśnie ludzie są trochę sami chcą coś razem tworzyć budować ją jeszcze 1 refleksja związana z tymi wspólnotami, ponieważ te przykłady w Rybniku od Chin podała dotyczą miejsc wytworzonych wszystko co innego i zajętych przez wspólnoty czy mogą jakieś przykłady wspólnych, które powstały na zasadzie wytworzenia dóbr wspólnych ani zajęcia już istniejących ja myślę, że tak jak mówiłem na początku, że dobro wspólne nie muszą być fizyczne nie muszą być fizycznymi dobrami mogą być wszelkimi usługami np. banki czasu to są to bardzo dobry przykład tego, że czytał ringach w Niemczech także zakładamy sobie portal czy jak wspólne miejsce, gdzie wpisujemy, kto ma np. czas godzinkę po pilnować dzieci sąsiada za to ja np. upiekę ciasto ktoś inny ma oddane krzesło i w takich właśnie w cyklach wymiany to oczywiście był też 2 dyskusja w Grecji już tam też koleżankę, która 2 artykuły na temat opublikowała, bo do tych banków wymiany dołączyły tysiące ludzi no i oczywiście to wszystko też jest wymieniane jakieś czasami formy bezgotówkowe, ale pompą mierzalne tak czy np. krzesło kosztuje 3 już nigdy tak czy jednostki coś tam kosztuje jedno jednostkę tak jakiś sposób to ludzie wyceniali i tym później też się wymieniali, a podatku nie płacimy od tego no i tutaj była wielka dyskusja czy dalej do tego dopuszczać, jakiej formie no ale myślę, że to jest to 3 ładne, jeżeli chodzi Przem w Niemczech jest także może to być tylko w ramach 1 osiedla, że ta nie może być takich na skalę całego miasta czy tego państwa, ale takie tam rękę właśnie funkcjonują i szczególnie że chodzi o usługi ktoś ma jakieś umiejętności jest lekcja angielskiego za reparacje roweru to bardzo często o takie usługi są wymieniane myślę, że to jest albo też nią, który ktoś ma wiertarkę na wiercić dziurę także to są też takie dobra, które można łatwo stworzyć tak, jeżeli chodzi o to przejmowanie doktor zgadza się z panem, że wiele dóbr jest porzuconych bardzo często jest także np. mamy porzucony teren zielony tak no tak jak w Bangkoku mojej mamy fundatora z Kanady, który mówi dobrze prześlemy wam akademików, którzy powiedzą wam co można uprawiać w tym klimacie jak się do tego zabrać i zafundujemy wam nasiona i też drzewa, bo tam jest bardzo mokro w Bangkoku i wzdłuż rzeki trzeba posadzić drzewa, żeby ta ziemia osuwała także no po prostu też wiadomo, że muszą być jakieś zasoby o tym też PiS ostro, które są dzielone, czyli każdy jakiś udział i teraz jeszcze chciałbym powiedzieć 1 rzecz, że to przetrwanie tych zasobów często jest związane z tym z tą formą niestety prawną, do której często te wspólnoty się odwołują, czyli Torre David założył swoją kooperatywy Kooperatywa firmą jednak tak East w wymiarze prawa tak samo serio jest teraz kooperatywy łączy się z firmą jest podmiotem rozpoznawanym literze prawa i dzięki temu, a z kolei jeśli chodzi o Bangkok no i no to jest ten Instytut to jest Pański Instytut rządowy współpraca z takim Instytutem też nadaje jak gdyby taką większą stabilność temu podmiotowi także te wspólnoty też szukają dziś możliwości no przetrwania w dłuższym okresie czasu też dbania oto, ale też przetrwania i to są to jest trudne cały czas to jest trudne nie mówi Żenia no powiedzmy, że jest opuszczony budynek też na gotowanie było dopuszczone Wielkiej Brytanii jeszcze dekadę temu, tak więc że został wolny budynek ludzie mieli mieszkać mówi Zając teraz to jest oczywiście niemożliwa także no to wszystko tak jak mówię wszystkie te dobra mogą być każdym z tych dóbr tak jak to mówił problem tak mogą mogą mieć własności mogą być własność prywatna, ale są porzuconym dobrami i wtedy jakaś grupa ludzi zajmuje się tym przekształca przestrzeń mogą być później odkupione przez państwo tak czy klasy np. takie prawo pierwokupu mają państwo może być grupa osób, które chce tym się zająć chcę też kupić np. prawo do gruntu albo budynek, który razem stworzyła nie zawsze to możliwe, a czasami po prostu jest to twór, który chce przetrwać w dużej mierze i być dalej wspólnotą, a nie ma prawnych możliwości legalizacji dobrze czy odpowiedział pan pytania, a ja chcę się zapytać na temat pokazywała panikę charakterystykę poszczególnych wspólnot i tam był taki element dotyczący, jakby swoisty wartości wodnych pierwszy element tak norm wartości definiowano lokalnie i zastanawiam się czy badała pani te 3 przykłady wspólne właśnie pod kątem jakiś swoistych norm wartości związanych z tym konkretnym miejscem, w którym one powstały i czy zastanawiała się też pani tak w kontekście właśnie sieciowania czy Pruszcz czy różnice pomiędzy poszczególnymi miejscami tym jak wyglądają tam wspólnoty mogłyby np. stanowi jakiś problem właśnie w kontekście sieciowania polegający na tym, że mają one inne wartości inne normy, które nie współgrają ze wspólnotami z winnych miejscach no ja no myślę o tym, że ostro jak tworzyła swoje takie też lat, gdyby miał takich 8 zasad tego, że wspólnotę będą mogły przetrwać dużo dłuższym okresie czasu ona też mówią między miał sankcja, które są za naruszanie tych dóbr różnych metodach tego, żeby to monitorować też właśnie tam określać, kto ma, jaki dostęp do tych do wspólnych także te wszystkie zazwyczaj wartości są różnie definiowane w różnych miejscach i ale w tych moich przypadkach akurat to we wszystkich proklamowano normy wartości odpowiadały warunkom lokalnej, czyli koncentrowały się o ochronie kultywowanie zasobu, ale także na wspólnocie na integracji aktywnym uczestnictwie członków to to była taka podstawa no trudno powiedzieć no faktycznie, jeżeli myślimy o całym świecie no to jest bardzo zróżnicowane i też nie do końca hierarchia, która istniała tory Dawid jednak tam i mężczyźni i kobiety, bo w tej hierarchii, ale osoby, które mieszkały tam jednak to był siły silny taki system autorytarny działające w tej wspólnocie, a zupełnie inny jest w Grecji tak, gdzie mamy tych wszyscy tam sami mężczyźni pracują w tej akurat w tym zakładzie tutaj są na tym dolnym zdjęciu na blogu swoim no to tam jest tak jednak, że jest bardzo ważne ten element właśnie, żeby każdy miał głos, żeby te wszystkie procesy były w sposób konsensualny przeprowadzane także trudno powiedzieć czy akurat to ciężka replika tak, aby działały, więc myślę, że każda wspólnota musi jednak ten swój system metodą no też prób błędów określić akurat może to w Caracas taki był bardzo skuteczne takie, że chodziło o to, żeby jednak np. nie było głośnej muzyki na korytarzach, bo tam, gdzie dzieci śpią też jednak otwarta przestrzeń, bo przecież biurowiec ścianki działowe były postawione tak jak to widzimy, ale tylko do pewnego poziomu no i sądzę, że myślę myślę, że wiele wspólnot może się nawzajem od siebie uczyć akurat tutaj w tym Torre David tam w tej z tej książki wynika jasno informacje, że oni też komunikowali z innymi zajętymi miejscami w całym Caracas, czyli jak nastąpiło to szczególnie te powodzie w 2010 roku wiele budynków zostało zajętych i powstała taka sieć osób, które się ze sobą komunikowały jest przynajmniej tam jak sądzę ta współpraca istniała, ale teraz czy to może być bezpośrednio przełożyć do Niemiec dobre wina trudno powiedzieć, że raczej myślę, że ta wspólnota, która jest w Berlinie czy Warszawie czy w gdzieś indziej na świecie w nowym Jorku pewnie powinna swoją podmiotowość stworzyć, ale co mogę powiedzieć na pewno warto czytać ostrą, bo ona wiele miał takich wniosków ona i badała wspólnoty, które zarządzały łowiskiem w Turcji i wodą z rzeki w Hiszpanii nawadnianiem pól, żeby nikt mnie oszukiwał to więcej byli na dane pole powojnie tej wody i jajami żółwi na Galapagos, które były, w którym groziło wymarcie także ona też łączyła te różne charakterystyki i doszła do tego, żeby ten zasób przetrwał w dłuższym okresie to wspólnota musi definiować jednak tą całą sytuację cały kontekst i też no odpowiadać na potrzebę tej wspólnoty i z jej eksperymentów ostrą wynikało też, że ona uważa, że raczej ważniejsza jest komunikacja międzyludzka niższych sankcja i ona robią też eksperymenty laboratoryjne na ludziach, czyli laboratorium różne musieli odgrywać tam sceny i decydować też sią o podejmować decyzje i tam właśnie wyszło, że ludzie raczej współpracują i chętnie są do tej współpracy też dylemat więźnia z teorii gier wykorzystywane i to często też sankcje, które dziś już sankcje nakładane to często takie sankcje niekoniecznie materialne, czyli właśnie to, że ktoś raczej wyłączony nie może zabierać głosu albo, że ośmieszony przez tą wspólnotę i wtedy też no, że te wszystkie te jak gdyby takie niematerialne były bardziej dotkliwe tak każdy pilnował, żeby właśnie nie przekroczyć tego, a tam w Hiszpanii jak 2 osoby oszukiwały to obok siebie zostały postawione na coś nawzajem siebie monitorowały także myślę, że ta książka bardzo ciekawa to pierwsza część sięgała nigdy common jest jednak taka bardzo teoretycznych oraz kupiono teorię, ale dalej wszystkie opisane przykłady jak najbardziej można się z nich uczyć też wyciągać wnioski, że chodzi o budowaniu własnej wspólnoty czy odpowiedzią na pani pytanie jak chciała spytać czy chcesz nie mam tego pytania jakoś bardzo jasno sformułowanego, ale pani powiedziała, że ostrą napisać, aby wspólnota przetrwała to musi sobie zdefiniować cel prawda i to sytuacja kosz ze właśnie ciekawa na ten związkiem relacją tymczasowości, a tymi wspólnotami i czy w związku z tym, jeżeli no współczesnej definiuje cele wspólnotowe też jako zmienia co tutaj rozumiem rozumiem jako trwało to czy były takie przykłady, że te spoty jakoś zmieniają jak je nowe funkcje czy znaczenia nabierają bo jakby też to co panią świata, bo bardzo ciekawy ten porządkujące informacje no to Homo economicus jesteśmy część z taką trwałą figurą prawa zaciekawi też pewnie pokazał, że nie jest tak do końca mamy też bez wysiłku składanego to, żeby utrzymać potrzymać przy życiu i 3 lokata tymczasowości, a stabilność, ale czy pani mogę powiedzieć więcej w tych wspólnotach takich nie ma alternatywnych tej tymczasowości i zmianie tych celów nie wiem czy takie przykłady tej książce no przeważnie są przykłady, które dotyczą jakiegoś dobra naturalnego nowo u osób to jest common powód jej sosy, czyli także jest jakaś grupa mieszkańców, którzy np. mieszkają wokół jeziora i chcą, żeby przyszłe pokolenia też korzystały z tego jeziora, więc nikt nie może odłowić za dużo ryb, bo wtedy nie zostaną te ryby na zasób się nie odnowi tak samo lasem łąką mierzy chodzi o krowę itd. więc to jest akurat w jej przypadku to były zasoby naturalne jak ona pisała doktorat zrobiła badania na temat użytkowania wód podziemnych w Kaliforni tam też problem taki, że właśnie niektórzy to wody wyczerpywał, a inni nie mieli wody w ogóle tak na pola niektórzy, bo pod niektórymi parcelami były te zbiorniki pod innymi nie było no i teraz jak tutaj no i tam też były procesy sądowe różne no różny sposób to działało, ale jeżeli chodzi o te wspólnoty, które możemy tworzyć to przeważnie one są zorientowane na jakiś konkretny cel myślę, że w Polsce też tak jest w wielu innych krajach, że powstają pewne grupy nieformalne, które zdaniem mają właśnie powiedzmy rozwiązanie danego problemu i potem one 7 aktywują IT osoby przychodzą jakieś inne grupy ja myślę, że nie ma w tym nic złego i to się także różne grupy podchodzą do różnych rzeczy z różnych perspektyw i potrzebujemy we wszystkich tych wspólnot, bo potrzeby potrzebujemy moim zdaniem też poczucie takiej wspólnej przynależności to jest chyba też element naszej tożsamości chcemy i innymi osobami, które sąd na podobne albo nie, ale mieszkają blisko np. tak jak widzialna ręka na Facebooku podczas pandemii w samej innym pomagać, ale też to jest to, że oczywiście w kryzysowych momentach wiemy, że zasada wzajemności działa tak samo pomoc, że właśnie też możemy na innych liczyć, jeżeli akurat my będziemy w trudnej sytuacji także też oczywiście kiedyś to rodziny czy te komórki takie społeczne, które załatwiały ten problem no ale teraz już się jednak coś w erze postindustrialnej, kiedy ludzie się przemieszczają i niemającej takiej wielopokoleniowej rodziny na miejscu to właśnie też myślę, że można stworzyć wspólnoty, które nawzajem sobie pomagają ja też widzę, że one właśnie np. banki czasu to jesteś genialny pomysł, ale możemy też zajmować się terenami zielonymi możemy właśnie pod okiem sobie grządki warzywa wsadzić albo no też tną wymagać, żeby na terenach trony zielone były uporządkowane albo, żeby ludzie na działkach sadzili warzywa możemy też tą naszą rzeczywistość zmieniać i musimy pamiętać o tym, że mamy wpływ jako mieszkańcy nie tylko obywatele na to, żeby właśnie tworzyć pewne podmioty pewne sprawy do przodu popychać i ja to właśnie też chciał pokazać ten projekt zmieniono, bo wydają się żony takie optymistyczne parlamentowi, że jestem jest możliwe, żeby taki system wspólnotowy na świecie stworzyć że, że te wspólnoty istnieją i mają różne zasoby nikt się legalizują inna pozostaje grupami nieformalnymi, ale też sobą kontaktują no, jeżeli właśnie kilka hal Fryś i no to ona i David Stern pamiętam oni stworzyli całą taką sieć, zbierając właśnie te wspólnoty z całego świata i okazuje się, że nowe zasady w każdym mieście w każdym miejscu na świecie takie wspólnoty istnieją począwszy od koła gospodyń wiejskich oczywiście no też na wszelkich innych wspólnotach skończywszy miastach różne są też pomysł no to jest w Warszawie też mamy złoty także to to jest bardzo interesujące, że my możemy stworzyć taką wspólnotę nawet oraz 2 z 3 osób może dołączyć takiej wspólnotę możemy też rozmawiać o wielu wartościach, które dzielimy no zazwyczaj jak to pisze Live nic raczej tworzymy takie porady czy chcemy raczej, żeby żyć w swoich bankach dbać o tych osoby od osoby, które są nam najbliżej też jeśli chodzi o idei wartości także no to nie jest także no właśnie to dla u osób ten właśnie Roba to, rezerwując to było takie słowa klucza, że ważne było przetrwanie zasobów w dłuższym okresie czasu, ale to był przeważnie zasób naturalny lub się odnawiał, ale jeżeli chodzi o ten takiej usługi czy może powiedzieć tą sferę nieformalną to oczywiście nie możemy tego wymagać, ale też taką takie wspólnotę można tworzyć ja chcę zapytać czy pani wspomniała pani o tym, że interesuje się też pani feministyczne ekonomią i tutaj jedna z sądu kładzie się to jakoś szczególnie nie pojawia dlatego ja chciałem dopytać o to w jaki sposób różne praktyki organizowania się kobiet mogą jakoś wpływać nasze myślenie zmieniać myślenie właśnie organizowaniu wspólnych korzystania korzystanie zniszczony też wpływają jakość widzi pani jakieś przykłady, które wpływają w ogóle jakieś zmiany myślenia właśnie o modelach różnych ekonomicznych związanych ze skorzystania właśnie z dóbr wspólnych czy tutaj jakieś ciekawe przykłady dziękuję no już trudno coś o tym pisać potem jak SLD federacja napisała chyba 3 książki o tym nie jest to taka znana badaczka włoska, które właśnie też oczywiście jest feministką i i piszą o tych dobrach wspólnych organizowanie się kobiet i ona właśnie pisze o tej takiej od strony takiej rewolucyjnej także musimy w końcu zadbać o to, żeby to co jest niewidoczne stało się widoczne, że bez pracy opiekuńczej społeczeństwa nie będą się reprodukować, że ten czas, który poświęcamy w domach powinien być wliczany w takie makroekonomiczne ramy nie musi być do końca wynagradzane przejmie musi być zauważone, aby też tej równo ten czas dzielić pomiędzy różne przedmioty podmioty w społeczeństwie na tej kanwie powstało wiele pomysłów m.in. Fryga hałd niemiecka socjolożka ona też proponowała, żeby każdy z nas mając 16 godzin do wykorzystania w ten rządowy podzielił na te co 4 godziny i 14 była praca produkcyjna to wtedy dla wszystkich produktywne wynagradzana na rynku i to dla wszystkich była praca z drugiej strony 14 czy 4 godziny były poświęcone na opiekę czy na te wszystkie związane z zapewnienia żywienia wychowaniem dzieci i osób zależy opieką nad osobami zależnymi i bytami zależnymi np. Pater z psem 14 na wypoczynek tak 14 działalność polityczną albo edukację tak dalej no to było serio dyskutowane w Bundestagu to nie jest tak Niemcy akurat są chętni, żeby wszystkie nowe pomysły to przedyskutować tylko jak to monitorować to zawsze jest wieczny problem no i Jerzy chodzi o takie różne są feministyczne pomysły, ale myślę, że dotyczą one głównie tego, jaka jest podmiotowość kobiet społeczeństwie jak sprawić, żeby kobiety właśnie miały więcej władzy czy też wpływu, jeżeli chodzi o to sferę profesjonalną i żeby mężczyźni bardziej angażowali tą sferę domową no są też różne badania, które wskazują na to, że czasami te kobiety nie chcą dawać, bo mają władzę w tym domu wiedzą co one decydujące będzie na obiad i gdzie leżą skarpetki, jaki będzie obraz wisiał na ścianie w związku z tym też tak łatwo nie przychodzi oddanie tej sfery, ale z drugiej strony też no współczesne kobiety sądzę, że no wymagają już tak wymagających partnerski partnerskich relacji, które widzimy coraz więcej mężczyzn opiekujących się dziećmi i też no to jest też tak sobie taka babka czy między dziećmi rodzicami, którym też trzeba się powoli zajmować no i myślę też wiele takich teorii, które dotyczą przede wszystkim opieki i tych wszystkich takich zajęć nie wynagradzanych na rynku no i on i Feder liczy twierdzi, że właśnie muszą powstać takie wspólnoty kobiet, żeby zawalczyć o właśnie le większe uznanie w tej sferze profesjonalnej i dowartościować tą sferę opiekuńczą, czyli tam właśnie całą ekonomię opieki także osobom rodzi różne badania różne też przykłady Federici podaje, iż chodzi o tę wspólną wspólnotowość na myśl, że banki czasu są takim przykładem aż i oprócz pracy produkcyjnej i reprodukcyjnej jeszcze antropolożka wskazują, że ważną rolą, którą też kobiety społeczeństwa wykonują to jest też zarządzanie wspólnotą i tutaj akurat Saska SA miała taki dobry przykład migrujących osób z Meksyku do Stanów zjednoczonych jak wyjeżdżali sami mężczyźni to nie tworzyli tych wspólnot tylko zarobić pieniądze wysyłali do Meksyku jak rodziny dołączały to nagle uszycia miano, gdyby te nagle rodzi się spotykały tworzyły swoje własne wspólnoty jest pomagały sobie nawzajem itd. także też tutaj akurat mam dane mam sen bardzo uwrażliwia, że to też jest tak no niestety domeną kobiet może też mężczyzn, ale głównie domeną kobiet właśnie one tym networking, gdyby tylko siecią zarządzają także to mógł podać tak ad Hok przykłady, ale polecam sobie Federici ona pisze też manifesty takie feministyczne i więcej na ten temat mówi no ja tutaj skupiam się na tych dobrach fizycznych na coś trzeba wybrać też dobre fizyczne są, gdyby łatwe w pomiarze, bo to dotyczy jakości życia większość wskaźników dotyczących jakości życia uwzględnia też te perspektywy, czyli mieszkanie pracę i naturę czy dostęp do natury no i na morze jest też taka dotyczyła ładna ilustracja czegoś co trwa przez jakiś czas przynajmniej, jeżeli chodzi wnuczka dr David tak odpowiedział pan pytanie są jakieś pytania po będziemy kończyć dopisał dowiedział się do tego co zatem mówiła minister nie wątkach jest taki przykład przed głowy przypomniał sobie z Indii bardzo konkretny Otóż w Indiach w ciągu minionych kilkunastu lat mieliśmy bardzo taką dynamiczną ekspansję koncernów z rolnych przemysłu rolnego takich Monsanto, które za zajmują się bezpośrednio prywatyzowanie takiego dobra wspólnego, jakim jest genom roślin uprawnych i potem wciągali jak rolników lokalnych kierownica chłopskiego w użytkowanie tego sprywatyzowanego genomu wolno sprzedawanie potem im w efekcie wielu wielu rolników indyjskich w ciągu kilkunastu lat zbankrutowało wiele tysięcy z nich mężczyzn i niektórzy byli głowami ich rodzin Chłopskich popełniło samobójstwo w tej sytuacji w willi, w której się znaleźli nie będą zadłużeni na poczet kolejnych tam zbiorów, których nie mogli zrealizować, ponieważ nie byli w stanie zapłacić za za ziarno, które w pewnym momencie stało się własnością Monsanto no i wtedy pojawił się ruch kobiet Chłopek bardzo interesujący to z 1 strony redukują swoje prawo do czego nie miały wcześniej do przejmowania gospodarstw od swoich mężów, a z drugiej strony zorganizowały się bardzo skutecznie, starając się odtworzyć tradycyjne tradycyjne uprawy na bazie tradycyjnych te tradycyjnego ziarna jakąś tam sobie zbierają przekazują wiele tysięcy osób jest w takiej sieci, która właśnie zabezpiecza sobie dostęp do do tych tradycyjnych nie zmodyfikowany genetycznie, więc nienależących do korporacji Monsanto żarem naj to jest testy takiego, który rzeczywiście działają działa na kilku poziomach z 1 strony właśnie ze starej windykacja prawa kobiet do do posiadania gospodarstw tak do dobić do dziedziczenia ich po swoich mężach którzy, którzy po samobójstwo dotyczy wielu tysięcy dziesiątków tysięcy rodzin w Indiach, a z drugiej strony chodzi o konkretne działanie, które stanowi pewien w pewną formę oporu i budowy pewnej alternatywy też dla takich rolnictwa, które okazuje się być zdominowane przez logikę Towarową od towarów mienie rolnictwa w praktyce tak to tak to wygląda kraj dobrze to treść tak niniejszym mogę zakończyć bez zwycięzcy trochę zmęczona długą mówiła zapraszam do czytania książek, o których wspomniał w swojej w swojej prezentacji myślę, że kwestia dóbr wspólnych będzie nam wracała przy okazji kolejnych spotkań, bo ona jest bardzo kluczowa dotyczy właśnie tylko tego, o czym mówiliśmy, czyli dóbr fizycznych dostępu do nich, a także dóbr naturalnych, a więc spotkamy się z nią wtedy, kiedy rozmawiamy o ekonomii ekonomii ekologicznej, ale także dotyczy pewnych relacji społecznych to dobro wspólne nie funkcjonują po prostu jako rzecz jako produkt jako jako system wymiany ale, ale przede wszystkim funkcjonują też jako pewne formy współdziałania społeczności to jest taka nauka, którą powinniśmy powinniśmy z tego z tego wyciągnąć zbić jak sobie z nas takie takie dane ekonomisty Davida Boullier, który zajmuje się też kwestiami do wspólnych on on wskazuje, że z niezależnie od tego, że mówiliśmy tutaj takich drobnych inicjatywę bardzo konkretnych no to w skali globalnej ekonomia lub dóbr wspólnych jest już całkowicie zmarginalizowany około 2 miliardy ludzi na kuli ziemskiej dzisiaj funkcjonuje właśnie w takich systemach, które można określić mianem ekonomi dóbr wspólnych ci w systemach, których celem nie jest generowanie zysku przede wszystkim apotem ewentualnie konsumowania nadwyżek tylko odwrotnie zaspokajanie potrzeb, a później dopiero ewentualnie sprzedaż rynkowa nadwyżek jest odwrócenie logiki, której w, której funkcjonujemy my w społeczeństwach tego centrum globalnego kapitalizmu na bardzo wielu obszarach peryferyjnych, ale nie tylko także te, które mówiło się z peryferii Unii Europejskiej są jednak częścią centrum globalnego kapitalizmu istnieją takie takie takie doświadczenia takie takie sieci społeczne takie ataki wspólnot i nie są to nie są małe jakieś marginalne marginalne grupy warto o tym jeszcze wspomnieć kolejne spotkanie w ramach naszego seminarium Akademii przyszłości 20października będziemy rozmawiali z prof. Ewą Bińczyk na temat tego jak przetrwać one oceniane właśnie zajmiemy się ekonomią ekologiczną zajmiemy się kwestiami post wzrosty, o których tutaj była też mowa rząd po wzrosło już pojawił w poprzednim sezonie w tym się ze jedno 1 takich gorących idei wokół, których się toczyć się atakach heteroseksualna debata ekonomiczna, więc będziemy do tego wracać i listopadzie spotkamy się za mną Horowski rozmawiamy ekonomi feministycznej i tu też na pewno wrócimy do wspólnych do Syrii Federici na pewno da radę też powrócić ja nie chcę rozmawiać o koncepcjach, a w grudniu Maciej Grodzicki poprowadzi nas ku przestrzeni globalnej rozmawiamy o globalnych sieciach wartości bądź łańcucha wartości w przyszłości globalnej gospodarki po kryzysie, który mamy do czynienia obecnie dziękuję wszystkim, którzy przybyli na dzisiejsze spotkanie dziękuję za udział w dyskusji na świetne pytania dziękuję wszystkim zaczęło wnioski za bardzo ciekawe wystąpienie do zobaczenia 20października Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKONOMIE PRZYSZŁOŚCI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA