REKLAMA

Jest plan świata po kapitalizmie. Nie jest to ani komuna ani socjalizm

Światopodgląd
Data emisji:
2020-09-25 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz ruszył proszę państwa drugi sezon ekonomi przyszłości, a więc takiego Inter jak to się mówi medialnego projektu organizowanego w ramach Biennale Warszawa we współpracy też remont dyplomaty WIG, którego celem jest pokazanie innych ram ekonomi czy innych prądu w ekonomi innych niż ta klasyczna czy neoliberalna, którą tak dobrze znamy, bo od 30 lat ją omawiamy, więc drugi sezon pierwszy okazał się na tyle popularny, że rusza drugi w radiu Rozwiń » TOK FM tak jak przy pierwszym ma patronat nad tym wydarzeniem, więc tak jak tobie było do tej pory z 1 strony od razu państwu proponujemy zapis nagranie z tych spotkań i takie nagranie z tego pierwszego odcinka drugiego sezonu już jest ja zaraz o tym powiem, a z drugiej strony na antenie krótko podsumowujemy główne tezy wykładów i dlatego też teraz państwa gościem jest dr Zofia łapanie ska dzień dobre dobre trafiała niska lekko ekonomistka z wiązana z katedrą ekonomii finansów zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim i ten wykład, który teraz miał miejsce we wtorek dotyczył dóbr wspólnych tam jest państwo będziecie mogli sięgnąć po podcast nagranie on już będzie zaraz w naszym systemie podcast nowym jest oczywiście bardzo ciekawa dyskusja na temat definicji tak dalej, ale chciał właśnie panią w ramach tego podsumowania skrótu poprosić o wskazanie to są te dobra wspólne, żebyśmy mogli dalej budować rozmowę od razu powiem dr Zofia Łapińska wskazuje te dobra wspólne jako początek czy jako alternatywę dla kapitalizmu, czyli mając poczucie, że nie umiemy wyjść nie ma alternatywy dr Agnieszka uważa, że właśnie tutaj w tym zakątku jest jakiś pomysł na inny świat, więc najpierw co to w ogóle są to dobra wspólne tak dobry witam też uchatki słuchacze i panią redaktor oczywiście no cieszę się, że ten cykl cieszy się takim dużym zainteresowaniem oprócz mojego wykładu będzie też Ewa Bińczyk Andropow cenę będzie też feministyczna ekonomia tutaj ani zarodka Mazurkiewicz ode mnie też zakładu i ostatni wykład o też, że w globalnych globalnej produkcji mat Grodzicki również bank zakłada także polecam kolejne wykłady myślę, że dla nas to też jest interesujące, bo możemy mówić do żywych ludzi jest oczywiście ograniczona obecność na sali, ale jednak osoby z całą stąd też ta dyskusja taka ciekawa na koniec wykładu także wszystkim polecam też oczyszczane są nagrywane można je sobie później odtworzyć na YouTube, ale o systemie naszym podstawowym także i co mogę powiedzieć no ja mój wykłady poświęcone dobro wspólne, bo nie tutaj MO odnosi się do myśli i takiegoż argentyńskiego filozofa postkolonialnego ultra minione, który proponuje stworzenie takiego systemu wspólnotowego w przyszłości to jest taka metoda, która się wywodzi ze takich nauk o świecie stadium, które mówią o tym, że niekoniecznie działamy także zawsze coś przewidujemy tylko możemy działać wręcz odwrotnie czy nie na podstawie obecnych danych przewidywać przyszłość tylko wymyślać przyszłość i teraz stworzyć warunki do tego, żeby ta przyszłość zaistniała zrealizowała się sam autor tego tak kiedyś nazywało to taka nazwa bank casting teraz, czyli dokładnie co dzisiaj musimy zrobić w przyszłości osiągnąć ten stan i tutaj ja proponuję właśnie odejście od tego modelu też, który jest krytykowany szeroko Homo economicus SA, który właśnie jestem racjonalnym egocentryczni, kierując się głównymi głównie własnymi korzyściami podmiotem, który maksymalizuje swoje zyski i przejście do takich innych podmiotów, które właśnie mogłoby tworzyć wspólnoty i tutaj też się cała seria filozofii socjologii propozycji takich podmiotów jak Homo kooperatywy z Homo ekologii z Homo oraz prok z pomocy socjolog Likus itd. ale ja uważam, że wszystkie te podmioty mają pewne wspólne cechy i też badające 3 wspólnoty, który teraz powiem zauważyłam, że przede wszystkim te wspólnoty mają długoterminowe cele, czyli wychodzą poza to poza TUI teraz czy najbliższą kadencję rzeczy rozmawialiśmy efekty haki i też są odpowiedzialne za własne działania współpracują z innymi troszczą się innych jest, gdyby w samym centrum działań mają poczucie sprawiedliwości uczciwości no i też działa tutaj zasada wzajemności dlatego nie ma obecnie praktycznie to w zasadzie chyba rozumiem polega na tym, bo co system problem braku alternatywy także, że cały czas wraca mówi umysł wyobrazić koniec świata nawet zmiana nie wiadomo ile filmów na ten temat, ale końca kapitalizmu brakuje nam wyobraźni i razem, że tak praktycznie trochę upraszczając teraz to jest także po prostu moglibyśmy zacząć budować takie małe lokalne wspólnoty rządzące tymi zasadami, o których pani mówi znajomy w pewnym sensie powstawałyby poza systemem i być może rozumiem ostatecznie stworzył sieć wysadziły ten system dokładnie ja myślę, że teraz pani redaktor niech pani spojrzy mamy koniec września i liście spadają z drzew to już jest jakiś sygnał dla nas ostrzegawczy, że nie chce być tutaj Sandrą, ale naprawdę planeta płonie musimy działać teraz ten kryzys też takim momentem, który pozwolił nam na to, żebyśmy zaczęli myśleć jak byśmy chcieli, żeby ten przyszły system wyglądał teraz wiadomościach co się ma już nożowników, który atakuje tak i tak samo nie chcemy przemocy w przyszłości, więc musimy tak działać, żeby ten system był bardziej równe i żeby dowartościowywać jednostki szczególnie tą połowę świata, która nic nie posiada niczego tak mobilizował jakość klasy średniej do tego, żeby stworzyły nowy system, żeby działały na temat lepiej na temat, żeby stworzyć lepszą przyszłość dla nas wszystkich, bo może ci, którzy stoją za sterami dzisiaj nie będzie ich 2050 roku, ale ja będę pani redaktor będzie, a może i 2070 roku będziemy chcemy, żeby ta przyszłość nam sprzyjała byśmy spokojnie dożyli starości i porozumienia w tych wspólnotach byłoby trochę pani przerwałam zasady, którą zapamiętałam oni się mówi, ale cały czas w Łaśnicy oddaliśmy dużo dobre życie jest ważniejsza niż rozwój, a na pewno niż wzrost, toteż mówi ulf zmienią los, czyli właśnie tam 2 białe wiechy, że to ma służyć te instytucje mają służyć temu, żeby to dobre życie stworzyć i to oznacza życie w harmonii, a nie w rywalizacji tak, czyli też w przyszłości jak możemy żyć tak, żeby wszyscy te wszystkie wszyscy mieli tę godność mieli sprawczość mieli jakieś poczucie wpływu na to naszą rzeczywistość, ale też, żeby się czuli dobrze, skąd ta cała depresja w dzisiejszych czasach na torze wykonują prace, które nie mają żadnego znaczenia tak albo wręcz pogarszają sytuację na świecie klimat się zmienia widzimy, że to też zmierza w niebezpiecznym kierunku no i teraz koniecznie musimy stworzyć taką utopię tak jak pani redaktor mówi, które będzie też taką nośną ideą do wszystkich, żeby mogli ją z Internal izolować tak jak energii będę, bo w Niemczech to była oddolna Ideas całej społeczności niemieckiej po Fukushimie, żeby zmienić cały system energetyczny na takie, które będzie głównie czerpał energię ze źródeł odnawialnych i to się udaje to się udaje także ma jeszcze inne przykłady, bo ja pani badała też prawa wspólnoty to, że wspólnoty oddolne, czyli to jak możemy się stowarzyszać są oczywiście na różnych obszarach i no myślę, że pierwszą taką wspólnotą, którą głównie taka też feministyczna ekonomia jest to sąd banki czasu, czyli to, że każdy z nas może się stowarzyszać w ramach np. swojej dzielnicy i pomagać innym i też otrzymywać pomoc w zakresie takim, jakim może działać współdziałać i takie banki czasu istnieją w Niemczech i no i w Grecji oczywiście na całym świecie Info jak ja mam np. czas, żeby pouczyć kogoś matematyki ktoś naprawi rower no to są właśnie te wspólnoty, czyli taka płatną pomoc sąsiedzka też może być taką wspólnotowość możemy sadzić razem drzewa możemy też rozmawiać z 2 świetlica czy odnoszą tutaj najbliższe otoczenie oraz wyobrażam sobie staje naprzeciwko pani taki poważny Homo economicus zapewne mężczyzna, które łączy realizm z cynizmem i mizantrop i powiem bardzo miła idea bardzo bardzo sympatyczna, ale świata to ona nie zmieni to taka zabawa trochę jak pani się mierzy też jako ekonomistka, która zajmuje zawodowo i bada to z takim podejściem i jak się odnosi do niego 33 jakich argumentów albo ignoruje może nie wiem ja myślę, że tutaj nic nie jest wyryte w Kamieniu i akurat systemy gospodarcze szybko się zmieniają, toteż pod wpływem władzy zobaczmy Podkański też porozumienie powojenne no to ogromne podatki bardzo wysokie podatki, które ludzie musieli płacić po to, żeby kraju odbudować i to się udało zrobić podczas wojny oszczędność reglamentacja i też takiej taka wspólnotowość budowanie wspólnoty też się udało, więc ja myślę, że teraz też można zawrzeć szyki i nie można tego ignorować, bo ludzie będą szukali alternatyw szczególnie też ta frustracja, która doprowadza do granic, jeżeli faktycznie nie mamy wpływu wykonujemy tylko polecenia np. założymy kooperatywy, które będzie też z firmą oczywiście, ale jednak ma inną formę organizacji już, gdyby to nasze życie nabiera sensu, jeżeli mamy wpływ na procesy, które nami kierują także myślę, że tutaj tego operatywny czy też wspólnoty, bo są 2 różne podmioty wspólnoty to wspólnotowość musi być sformalizowana mogą dotyczyć dotyczyć miejsc zamieszkania tak, czyli też, jaki wspólnie zarządzanej przez przestrzeni mogą dotyczyć ogrodów też nawet w miastach tutaj kolejny argument komunę pani chce znowu przywrócić nieraz wymieniono, jakby mówił też jasno, że to jest wyjście poza kapitalizm socjalizm, że to niema powrotu trzeba, gdyby stworzyć może ktoś nie chce wtedy jeden z bardzo promować, ale trzeba stworzyć odrębny system, który będzie się kierował innymi wartościami i oczywiście to jest też także część jednostek będzie dużo wkłada się tego systemu część będzie dużo brać też nie ma tutaj jakiś motywacji dlatego uważam, że ta wspólnotowość o tyle ważna, żeby te podmioty nie były duże nie mieć one możliwość sieciowa one tak jak Eli Nor ostrą noblistka w dziedzinie ekonomii mówiła o takim policjant niestety wczoraj dostał Nobla właśnie za to pani mówi tak naprawdę dokładnie tak jest w 2009 roku razem z Oliverem ulepszone oni dostali przez 40 lat na obserwował różne wspólnoty na całym świecie i zauważyła, że one lepiej zarządzają dobrami niż to niż, gdy jest to własność prywatna albo Państwowa oczywiście czasami też własność prywatna się sprawdza Państwowa, ale w większości przypadków, które ona obserwowała lepiej to był wspólnoty, które zarządzały nie wspólnym połowem ryb z jeziora wypasem krów na wspólnej łące wodą z rzeki nawadniających pola w Hiszpanii także to były różne wspólnoty, które ona obserwowała opisała też swoich książkach wszystkie przykłady i zauważyła, że ludzie tworzą reguły normy, które sprawiają, że te dobra naturalne są w stanie przetrwać dłuższym okresie czasu myślę, że też tutaj kluczowe teraz gatunki giną z dnia na dzień też nowa ten klimat się zmienia musimy tworzyć wspólnoty wspólnoty, które będą dbać o jakiś fragment tej planety, chociaż i mogą one się właśnie sieciowa on miał ten pomysł policjant niestety, że one są mogą się ze sobą łączyć teraz mamy wszystkie nowe technologie nie jest to bardzo skomplikowane i sobie nawzajem pomagać też wspierać się w trudnych warunkach najemcy jak i pozwolić działać latem przywołuje po raz kolejny jestem też pod wrażeniem książkę rynna Rooney na Bergmana właśnie, które mówi o przewrocie czy czy wielkiej zmianie, która ma miejsce w naukach też dotyczących takich psychologicznych antropologicznych i zmienia się rozumienie natury ludzkiej tak właśnie nie tego, że jesteśmy egoistami tak dalej tylko coraz więcej badań pokazuje, że jesteśmy jacy jesteśmy, dlatego że jesteśmy dosyć przyjaźnie, a wszystkim współpracujemy i rozumie pani też z tego wychodzi, bo to jest szkoleń na pokolenie oczywiście czy uważam, że to po prostu no bo też trzeba zadać sobie filozoficzne pytanie poco żyjemy może zmniejszać bóle cierpienia na tym świecie, żeby też pomagać innym no to nie jest tak, że tylko dla siebie, że będą trudne nie ma kieszeni, do której zabierzemy wszystkie dobra, które zgromadziliśmy także należy o tym pamięta też na co dzień i myśleć o tej wspólnotowości tej podmiotowości i działać i myślę że, toteż skuteczne w dłuższym okresie czasu zobaczmy w lasach amazońskich jednak wspólnoty wywalczyły, że ONZ uznał ich ich racje zdobycz do bytu do UE to za właśnie Dżem zawiesza, ale ciąg dalszy nastąpi to fascynujące też państwo możecie odsłuchać w naszym systemie podcast nowym cały wykład dyskusję z dr Zofią Popławską w roli głównej to było podsumowanie pierwszego odcinka drugiej serii wykładów w ramach ekonomii przyszłości bardzo za rozmowę dziękuję dr Zofia Czapiewska z katedry ekonomii finansów zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim państwa gościa światło podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA