REKLAMA

"Rzecznik Prawa Pacjenta może wskazywać na błędy, ale nie ma bezpośredniego wpływu na zmianę dostępności badań dla chorych"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-09-28 18:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
popołudnie Radia TOK FM Michał sura kłaniam się raz jeszcze jest 1842 łączy się teraz telefonicznie z panem Grzegorzem ożywić zastępcą rzecznika praw pacjenta dzień dobry panie Grzegorzu dzień dobry koniec cieszymy się najwięcej dobrze rozmawiamy od może być cały czas w raporcie Najwyższej Izby Kontroli organizacji dostępności jakości diagnostyki patomorfologii Ney czy w biurze rzecznika praw pacjenta już dziś okazję zapoznać się z tym raportowanie Grzegorza jak to Rozwiń » wygląda powiem państwu szczerze, że dopiero dzisiaj z tych informacji medialnych mamy pierwsze bardziej szczegółowe informacje odnośnie patomorfologii na pewno ten raport zostanie do nas skierowany przez Najwyższą Izbę Kontroli na pewno będzie podjęta bardzo szczegółowa analiza wszystkich ustaleń wniosku ja mogę ze swojej strony powiedzieć zapewnić państwa rzecznik praw pacjenta począwszy od 2017 roku kierował różnego rodzaju wystąpienia m.in. do ministra zdrowia wskazują na ten newralgiczny obszar na pewne braki, jeżeli chodzi o zaopiekowanie pacjenta pacjentów w tym zakresie można się pokusić o stwierdzenie, że wyniki badań czy to laboratoryjnych czy Atom ekologicznych są podstawy takim fundamentem procesu diagnostycznego i zaproponowanej docentowi terapii, jeżeli wyniki badań są niepełne bądź niewłaściwe jak możemy mówić o prawidłowym leczeniu prawda, więc może tutaj również dochodzić to taki nie efektywnej również kosztowo jest nieefektywnego wykorzystania zasobów nie tylko finansowych ale, ale również takich merytorycznych systemu prawa nawet nie może panie rzeczniku, ale dochodzi, bo jak słyszymy od lekarzy tych błędów albo można powiedzieć niepełnych badań było w niektórych dużych ośrodkach tak dużo, że zamiast się zastanawiać czy coś jest dobrze zrobione czy źle po prostu lekarze przeprowadzają badania jeszcze raz, żeby mieć pewność ile się da, ale pani rzecznik jak patrzymy na te wyniki raportu to jest zatrważające no oczywiście te liczby statystyki przemawiają do wyobraźni 9 próbek nie nadające się do diagnozowania spośród tych, które trafiają do centrum Onkologii w Warszawie się zastanowi, bo za każdą z tych liczb oczywiście kryją się ludzkie tragedie, jeżeli jest źle postawiona diagnoza źle wdrożone leczenie można myśmy przypuszczaliśmy, choć nie każdy trafia do takiej specjalistycznej jednostki to potem to leczenie dłuższy droższy no i są problemy zdrowotne czy wy macie tutaj możliwość w ogóle jakikolwiek zadziałać czy już podejmuje jakieś kroki w tym zakresie Szanowni Państwo, korzystając z okazji, że jestem na antenie chciałbym przypomnieć, że rzecznik praw pacjenta w każdej sprawie, której mamy uprawdopodobnienie naruszenia prawa pacjenta podejmuje działania możemy prowadzić pani rzecznik to mamy taki mamy taki przypadek tutaj podawane w tym raporcie, że wycinek jechał od od momentu wycięcia go szpitalu do ciemnego z zakładu patomorfologii 40 dni lekarze też mówią wprost to jest taki urząd można powiedzieć no już zaczątek do tego, żeby powiedzieć, że tam nic nie dało one wypadać no oczywiście to traci na jakości, jeżeli chodzi o po pobierane próbki komórki czy tkanki czy państwo takie choćby na podstawie tego raportu będziecie badać takie przypadki tak jak powiedziałem w momencie, kiedy dostaniemy pełny raport dokładnie przeanalizujemy często na bazie takich raportów występujemy do Najwyższej Izby Kontroli o przekazanie nam materiałów informacji źródłowych, a więc, jeżeli tego raportu odnotujemy pewne takie konkretne przypadki na pewno będziemy badać zgodnie z kompetencjami, a więc mogę tutaj, bo jest za wcześnie duże deklarować, ale na pewno, chociaż wymaga na tym przykładzie, które pan oddał na pewno będziemy mogli stąd ewentualnie postępowanie indywidualne wyjaśniające postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta biedne rozmawiający z kontrolerami znikome panie rzeczniku dostajemy takie informacje, że część próbek, bo pobrana w taki sposób zresztą jest 5% przypadków, które trafiły do centrum Onkologii w Warszawie tam jest szczególny materiał nie nadawał się do diagnostyki całkowicie lub częściowo z powodu złego utrwalenia złej jakości zastosowanej parafiny lub zbyty dużym krojenie materiału do wcześniej wykonanych badań mówiąc wprost są jakieś błędy, które uniemożliwiły potem diagnozowanie takiego pacjenta bardzo często zdarza się, że tych badań nie można powtórzyć, bo np. nie wie, jaki znam czy coś zostało wycięte na jakiś głód został wycięty w całości czy to są takie może być sytuacje, w których rzecznik praw pacjenta może coś zrobić może działać może podejmować kroki tak możemy w takich sytuacjach również działać tak jak powiedziałem każdą sytuację będziemy analizować indywidualnie nie chciałbym po prostu generalizować to są kwestie bardzo szczegółowe wymagające wiedzy specjalistycznej, a więc w takich sytuacjach występujemy często do ekspertów autorytetów do konsultantów wojewódzkich czy konsultanta krajowego w dziedzinie patomorfologii, więc te sprawy są u nas procedowane zgodnie z tak powiem najlepszą wiedzą powiem, że pani rzecznik chciałbym, żeby ktoś się wstawił za tymi pacjentami, bo bardzo często ci ludzie, którzy są źle diagnozowani albo mają poważne powikłania albo pewnie część z nich umiera 100 000 ludzi w Polsce umiera nie wiemy, jaka część umiera, bo była źle postawiona diagnoza nawet się nie podejmuje takiego takiej takich liczby podawać natomiast zastanawiam się czy jest w ogóle ktoś się może za tymi pacjentami wstawić panie redaktorze gwarantuje, że rzecznik praw pacjenta podejmował i podejmuje wszelkie działania mające na celu poprawę sytuacji polskich pacjentów, jeżeli chodzi o obszar patomorfolog jest to obszar bardzo specjalistyczne, a więc taki raport Najwyższej Izby Kontroli jest, że tak powiem studnią taką informacyjną dla nas, a więc przypuszczam, bazując na naszym poprzednich doświadczeniach wcześniejszych nie dość, że będzie analizować ten raport, ale również wystąpimy do Najwyższej Izby Kontroli o przekazanie materiałów źródłowych, które być może, a mogę mogę przypuszczać tutaj dużą dozą prawdopodobieństwa będą podstawą do wszczęcia postępowań czy indywidualnych czy biurowych prowadzonych przez rzecznika proporcje może pan pani rzecznik zadeklarować jakiś działania w tym zakresie po prostu chciałbym, żebyśmy po dzisiejszym dniu, gdzie ten temat jest medialny, gdzie się wszystko zniesie nie zapomnieli o tym temacie nie uznali, że wszystko jest w porządku mam wrażenie, że dzisiaj jutro i za 2 dni te same zakłady będą działać dokładnie tak opisane w raporcie, bo jeszcze nie wprowadzono rzeczonych zmian i pytanie kto, kto się losem tych pacjentów w tym momencie zająć na pewno na pewno planujemy wystąpić tutaj do ministra zdrowia przekazanie bieżących informacji odnośnie standardów akredytacyjnych które, które mamy nadzieję wejdą jak najszybciej nie wykluczamy również konie chciałbym uprzedzać naszych działań nie wykluczamy również wystąpień do poszczególnych zakładów o to patomorfologów a o co będzie do nich występować o o panie redaktorze proszę proszę nie prosić miasto zadanie kuchni naszych naszych naszych działań po prostu nie chciałbym uprzedzać ma pewnych faktów jak pan słyszy panie rzeczniku, że w województwie opolskim jest 1 taki patomorfolog tym odpowiednie wykształcenie by móc tak naprawdę podpisywać pod tymi wynikami w województwie lubuskim 8 w województwie warmińsko-mazurskim 8 to to też chyba nie najlepsza wróżba dla pacjentów, jeżeli chodzi o już Niechcę powiedzieć o poziom, bo to nie nie idzie to w jakości w parze z ilością patomorfologów, ale po prostu o dostępność do tego typu badań możliwość uzyskiwania szybkich wyników dokładnie, ale rzecznik praw pacjenta już już kilka lat temu wskazywało na to nie do pory to są kwestie systemowe to system naczyń połączonych możemy wskazywać postulować pewne pewne kwestie, ale no nie mamy wpływu finalnie na to ile danych danych specjalistów będzie pracować na danym terenie również ubolewamy nad nierównościami drogi bo, bo tak to można również podsumować czy jakiekolwiek działanie ze strony rzecznika praw pacjenta, które dotykało by na nazwijmy to właśnie nierówności pomiędzy pacjentami w dużych i małych ośrodkach pomiędzy tymi, którzy są leczeni w szpitalach powiatowych, a tymi, którzy trafiają do dużych centrów Onkologii, bo przyznam szczerze jak się słucha tego raportu i sam dyrektor jak się czyta ten raport dziś słucham jego autorów to sam dyrektor departamentu zdrowia Najwyższa Izba Kontroli zaznacza, że po prostu to czy mamy szansę na zdrowie zależy od tego gdzie się urodziliśmy czy to jest państwa gdzieś w orbicie zainteresowań w ogóle ten temat, żeby rzeczywiście jakoś uregulować jej spróbować przynajmniej nagłośnić, żebyśmy mieli wiedzę na ten temat jak się okazuje jest to wiedza powszechna, jeżeli chodzi o temat nierówności w zdrowiu to kilka od kilku miesięcy to przednia przedmiotem takiej debaty eksperckiej prowadzonej w biurze rzecznika praw pacjenta jest to temat, którym również zajmuje się rada organizacji pacjentów przy rzeczniku praw pacjenta rada ekspertów, a więc mamy mamy cykliczne spotkania, które są właśnie dedykowane temu tematowi na sam koniec spotkania będą przedstawione właściwym organom instytucjom rekomendacje rzecznika praw pacjenta w tym zakresie pani rzecznik obiecuje ostatnie pytanie chciałem się dowiedzieć co nam po tym, raporcie zostanie znaczy wydostanie się ten raport na biurko co robicie w kolejnych krokach Szanowni Państwo jeszcze chciałbym z tej okazji podkreślić, że tego typu opracowania tego typu raporty są bardzo cenne dla całego systemu ochrony zdrowia oczywiście każdy organ działa na podstawie ich granicach prawa i nie zawsze można każdy obszar obszar ochrony zdrowia przeanalizować tak szczegółowo i tutaj, ale to już Najwyższa Izba Kontroli zdrowego państwa to panie rzeczniku zrobią to za państwo sprawdziła 17 placówek wysnuła jakieś wnioski przedstawiła konkretne sytuacje co z tym może teraz zrobić tak jak powiedziałem panie panie redaktorze ten raport szczegółowo przeanalizujemy wystąpimy o materiał informacje źródłowe, które były podstawą sformułowanych wniosków i i dalej będzie tam, gdzie będzie to możliwe będziemy wszczynać postępowania indywidualne wyjaśniające postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, jeżeli będzie oczywiście do tego podstawa oprócz tego na pewno na pewno korespondencja z ministrem zdrowia będzie będzie podjęta, ale kontynuowana, a więc to na pewno mogę państwu obiecać oraz wszystkie sprawy indywidualne, bo pani rzecznik, a teraz rezultat 13 godzin na nas na stronie ze szczegółami z konkretnymi przypadkami nie powiem szczerze spodziewał jakiś działań np. już wystąpienia o ten raport szczegółowe informacje, które mogłyby doprowadzić np. nie wiem do wyciągania wniosków do sprawdzenia czy rzeczywiście nikt nie ponosi winę dobrze Drodzy Państwo bardzo się dziękuję panie redaktorze to wszystko to wszystko jest będzie robione tylko tak jak mówię trzeba trochę czasu, żeby to wszystko dokładnie przeanalizować zaplanować strategię działań, a ja mogę tylko obiecać, że będę się też państwo działania w tym zakresie przygląda będą to bardzo często pytał dziękuję bardzo, pan Grzegorz Błażewicz zastępca rzecznika praw pacjenta było nie mamy państwa gościem Drodzy Państwo teraz oczywiście w radiu TOK FM informacje ja już teraz zapraszam państwa dysku na dyskusję z programu mikrofon TOK FM po dwudziestej planujemy właśnie na ten temat pytanie zadajemy oczywiście jak zwykle szeroko co się musi stać, żeby służba zdrowia stała się takim oczkiem w głowie polityków natomiast będziemy oczywiście posiłkować doświadczeniami i wnioskami płynącymi z tego raportu bardzo serdecznie państwu dziękuję dzisiejszy inny program przygotował Bartłomiej Pograniczny zrealizował Adam wczoraj za chwilę informacja po nich kultura osobista zawsze Michał Janczura i mówię do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA