REKLAMA

Czy Turcja włączy się w konflikt Ormiańsko-Azerbejdżański?

Połączenie
Data emisji:
2020-09-30 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie 1322 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest dr Konrad Zasztowt z uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry władze Armenii wczoraj poinformowały, że samolot bojowy z 25 został zestrzelony przez tureckie 16 na tor potwierdza takie przypuszczenia czy właśnie takie obawy armii Army niż Turcja włączy się do konfliktu Górski Karabach czy rzeczywiście to jest prawdopodobne czy coś jak potwierdza doniesienia w tej chwili no tak wiele przesłanek to potwierdza, a Rozwiń » przede wszystkim w Azerbejdżanie prowadzone były latem wspólne ćwiczenia armii azerbejdżańskiej armii tureckiej i na nic tutaj, że tak mnie wyklucza tego, że 16 czy inne rodzaje uzbrojenia armii były obecne w Azerbejdżanie i pozostały pozostały w tym państwie i w tej chwili być może są użyte również z całym dużym prawdopodobieństwem są użyte w trakcie tego obecnego konfliktu, gdyby się stało rzeczywiście także Turcja włączy się w ten konflikt co może oznaczać no i w moim przekonaniu Łucja jest zaangażowana ten konflikt to znaczy od porządku póki, kiedy ten konflikt wybuchł jako wojna w latach 10921594 Turcja w już wtedy oczywiście popierała Azerbejdżan koty bratnie państwo takie przypomnę, że mówi o tym, że Azerbejdżan Turcja to są to są właśnie 1 naród, ale w 2 państwach takich taki hasło taki slogan tam funkcjonuje, więc już jest tutaj silny ten Sojusz Ott lat dziewięćdziesiątych natomiast poparcie polegało Turcji na torze granica została zamknięta turecką ormiańska i kobieta blokada przez cały ten okres na to nie było takiego silnego zaangażowania militarnego głównie ze względu zaangażowania Turcji głównie ze względu na obecności Rosji na dominację militarną i polityczną Rosji na Kaukazie dniowym na całym obszarze tego regionu stawili Turcja no pozwala na o wiele więcej co jest związane z listy generalnie bardziej asertywną czy często agresywną polityką Turcji w różnych regionach wok wokół Turcji czy na morzu Śródziemnym na bliskim Wschodzie, że w Afryce północnej, ale również ze słabnącą rolę Rosji w regionie w regionie Kaukazu południowego no właśnie, ale teraz pytanie w jaki sposób może tutaj zareagować Rosja czy torze i wpływy słabną w tym regionie oznacza od razu, że żona nie będzie ani do powiedzenia znać się pan jak wycofa z tego konfliktu to w pewnym sensie konfliktu się interpretuje też rozpad związku jest Radzieckiego w no należałoby się zastanowić jakie, jakie cele ma Rosja co jest w interesie Rosji w tym na tym obszarze co oczywiście przez lata mówiło się o tym, że w interesie Rosji jest zachowanie status quo, czyli takiego stanu, który nie jest ani pokojem ani wojną jest takim zawieszeniem tego konfliktu zamrożeniem, które pozwalało to zamrożenie ten stan zamrożenia tak naprawdę wpływać manipulować instrumentalizacja ten kot tak, żeby mieć wpływ zarówno na Armenii jak na Azerbejdżan długie lata rzeczywiście to się udawało panie czy ten konflikt obecny tego stanu nie zmieni no jak na razie nie wydaje się żeby, żeby zmienił, ponieważ mamy kolejny dzień tego konfliktu kolejny dzień działań zbrojnych i no na razie nie mam informacji o tym, że Górski Karabach został poznasz z powrotem pod kontrolą Azerbejdżanu jest cały czas podkład pod kontrolą tego nieuznawanego państwa rządu ormiańskiego Górskiego Karabachu, więc na razie jakby takiej znaczącej zmiany nie ma względem tego co było, gdy Azerbejdżan rzeczywiście był bliski zdobycia całkowitej kontroli nad górskim Karabachem zmieniłoby sytuację na Kaukazie południowym całkowicie wówczas Rosja traciłaby te Pm czytaj w ten instrument, jakim był konflikt Karbowski, gdyby było dziś blisko do takiej sytuacji się wówczas Moskwa zareaguje, ale też ona znaleźć takie głosy, że Armenia jest właśnie tym krajom, które ewentualnie może poprosić Rosję o o interwencję na ile to będzie proszenie zaszczytnym i jakie są właśnie związki w tej chwili Armenii z Rosją no Armenia nie nie bardzo może poprosić Rosję o to znaczy oczywiście Armenia apeluje do Rosji apeluje o zaangażowanie większe Angola zaangażowanie w ten konflikt widzących tak naprawdę taką neutralną dość majętną postawę Moskwy w chwili natomiast ty sytuacja punktu widzenia prawnego jest taka, że Górski Karabach znajduje się na de iure na terytorium Azerbejdżanu natomiast Rosja jest oczywiście sojusznikiem Armenii w ramach organizacji układu o bezpieczeństwie zbiorowym, czyli tego rosyjskiego takiego anty na to no ale tu Rosja zobowiązuje się bronić granic Armenii bronić integralności terytorialnej Armenii, ale tych jej legalnych w granicach uznanych międzynarodowo, czyli to nie dotyczy w ogóle Górskiego Karabachu, czyli jak Rosja nie jest tutaj zobowiązana w ten konflikt Karbowski się angażować nie jest zobowiązana, ale czy byłaby potencjalnie zainteresowana jak życie czy możemy się spodziewać tak rzeczywiście, jeżeli tylko nie będzie się będzie falował może może dojść do jakiejś interwencji ze strony Rosji uno tak jak już powiedziałem wydaje się że, gdyby Azerbejdżan był rzeczywiście bliski do tego, żeby robić całe terytorium Górskiego Karabachu, żeby tak naprawdę zakończyć istnienie tego tego para państwa tego nieuznawanego państwa, jakim jest ormiańska Republika Górskiego Karabachu wówczas na Azerbejdżan Szcze wyraz oby na takiego na takie państwo no może niemocą, ale naprawdę silny silnego gracza w regionie oczywiście ta byłaby też to byłoby też dalsze wzmocnienie pozycji Turcji, która rzeczywiście jest taki mocarstwem regionalnym na myśl, że NATO Rosja no nie może sobie pozwolić w takiej sytuacji rzeczywiście myślę, że Rosjanie zdecydowaliby się na wysłanie jakiś swoich sił do Górskiego Karabachu pod pretekstem no 3, uzasadniając to koniecznością obrony ludności ormiańskiej ludności cywilnej w górskim Karabachu, a wracając do genezy tej sytuacji czy nie geneza konfliktu, bo to bardzo skomplikowane i dług nam te rodzaje, ale jak pan sądzi co tu zadziałało, dlaczego teraz mamy od grzanie tego konfliktu, dlaczego tam się mówiąc kolokwialnie zaczęło znowu działać tutaj może podzielić te czynniki na takie 2 grupy to znaczy te go polityczne sytuacji szerszą sytuację międzynarodową więc, że latem brak zainteresowania regionem Górskiego Karabachu i ze strony Rosji Rosja ma łączyć swoje wewnętrzne problemy problemy z narastającym konfliktem z Zachodem ma oczywiście problem z Białorusią, które się też wpływa na sytuację wewnętrzną w Rosji na tam i w tej w tej sytuacji angażowanie się jeszcze jakiś taki cel kolejny poważny problem, jakim jest Górski Karabach jest trudne na pewno dla Rosji jeśli chodzi o państwa zachodnią Europę stany Zjednoczone tutaj to zainteresowanie górskim nie górskim Karabachem generalnie Kaukazem już dawno dawno spadło i przypomnę, że mieliśmy takiej inicjatywy jak by partnerstwo wschodnie no był okres oczywiście zaangażowania większego Europy Unii Europejskiej państw zachodnich problemy Kaukazu rozwiązywanie konfliktów zamrożonych tam w tej chwili o jak można wiedzieć, że zainteresowania w ogóle nie było wysiłki na rzecz Jac w ramach tzw. grupy mińskiej, która zajmowała się negocjacjami między Armenią Azerbejdżanem one praktycznie zostały przestały w ogóle istnieć w momencie ostatnie pół roku, kiedy była pandemia dzisiaj wcześniej był bardzo bardzo nikłe, więc to był dobry dla Azerbejdżanu, żeby spróbować po prostu odbić te terytoria, które no de iure należą do Azerbejdżanu, ale de facto od od początku lat dziewięćdziesiątych są poza kontrolą Bóg i tak mówi się dróg druga grupa czynników to sytuacja wewnętrzna Azerbejdżan w tej chwili przeżywa podający się kryzys gospodarczy, pogłębiając kryzys autorytarnego modelu politycznego i my tutaj taka wojna jest próbą odwrócenia uwagi społeczeństwa od od tych tych problemów z kolei Warmia ani też mamy dosyć takich firm rząd Nikola pasji Jana po po tej rewolucji aksamitnej 2018 roku, kiedy doszedł do władzy na fali wielkiego entuzjazmu, ale w tej chwili ten rozjazd już opadł i na pasie nagle nie można będzie takim silnym przywódcą, a czy można sądzić, że obu tym stronę w tej chwili ten konflikt się jakimś sensie takim no nieprzyjemnym dla pewnie dla samej ludności dla tak opinii międzynarodowej jak dla wszystkich to konflikt jest każdy zbrojny dobrego, ale czy to nie jest także jest opłacalny w tym momencie dla obu stron dla przez lata tak się mówiło orzekł, że ten kod górskim krachu jest korzystny dla rządzącej w Baku i wyrywanie, gdyż pozwala jednymi drugim, a na Warmii tak jak powiedziałem przed chwilą do 2018 roku do tej rewolucji też tak naprawdę były autorytarne rządy Servaasa Jana może mniej autorytarny niż rządy chama Alijewa, ale również dawne tutaj podobnie władze ormiańskie wtedy wykorzystywać momentalnie te uczucia patriotyczne związane z problem Karabachu natomiast w tej chwili myślę, że ta sytuacja no jest ja się, że w Erywaniu Armenii społeczeństwo rzeczywiście przestraszony tym co się dzieje nikt się realnie boją, że dojdzie do do zajęcia Górskiego Karabachu przez Azerbejdżan i wygnania tej tej ludności ormiańskiej tamtego regionu na tutaj jest to po takie święte miejsce dla firmy jak jak zresztą również święte miejsce z punktu widzenia tożsamości Azerbejdżanu, więc na teraz troszeczkę jest to inna sytuacja niż niż w poprzednich latach od myśli pan, że właśnie przez te takie autorytarne jak wykorzystać byłam za zauważalną to jasna sprawa farmy to jest chyba trochę bardziej złożone, ale że właśnie te autorytaryzmu jak pozwalają postraszyć obywateli widmem wojny no to tak oczywiście zgadzam się i tyle że teraz to nie jest raczej kwestia straszenia taki no i raz powiem jasno w tej chwili Armenii mamy demokratyczny rząd to nie jest ta autorytarny w tej chwili to jest rząd demokratyczny Nikola Waś Jan, który jednocześnie nie jest silnym rządem, który musi sobie radzić, jakby z przeciwnikami politycznymi również związanymi z powiedzmy za uncję reżimem z tą poprzednią władzą nad szeregiem różnych problemów gospodarczych przede wszystkim problemów z Rosją tak, ponieważ Rosja też dosyć niechętnie patrzy na ten rząd Nikola patrzenia, na który doszedł do władzy na fali takiej kolorowo Lucyna uczy się z punktu widzenia Moskwy kolorowe rewolucje to jest najgorsze zło, jakie można sobie wyobrazić, więc jest w tej chwili sytuacja jest jednak inna jeśli chodzi o ten problem zamachów Armenii, a inna w Azerbejdżanie Azerbejdżan, gdzie całkowicie sfera mediów jest pod kontrolą totalną kontrolą elity rządzącej ten entuzjazm da dlatego dla tej rekompensaty, którą obserwujemy teraz, a nie dotyczy tylko zwolenników reżimu do tego się przyłączają również na większość zdecydowana większość społeczeństwa nawet środowiska opozycyjne patrzą na to na tę decyzję o próbie odbicia Karabachu raczej pozytywnie tego nie krytykują dziękuję bardzo, aktor Konrad Zasztowt z uniwersytetu Warszawskiego z nami 1336 za chwilę informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA