REKLAMA

Pełnomocnik rządu ds. młodzieży. Czy politycy zaczęli dostrzegać młodych wyborców?

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2020-10-01 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
14:55 min.
Udostępnij:

Z Piotrem Mazurkiem, pełnomocnikiem rządu ds. młodzieży rozmawiamy o ramach jego działań i czym jego urząd będzie się zajmował w przestrzeni publicznej. Czy działania mają być skupione na aktywizacji młodzieży do większego zaangażowania się w życie społeczne czy jednak będzie to stanowisko przekonania młodzieży do racji partii rządzącej?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest z nami Piotr Mazurek radny miasta stołecznego Warszawy podsekretarz stanu pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej, którą funkcję na kość pełni od kilku dni dzień dobry Panie Ministrze witam serdecznie panią na państwa PiS jest hegemonem wśród elektoratu 50 plus, ale niewątpliwie czym politycy prawa sprawiedliwości szerzej zjednoczonej prawicy się nie kryją chce zdobyć także rząd dusz wśród najmłodszych wyborców jak rozumiem ma pan operować właśnie Rozwiń » takim odcinku to znaczy do działania, która miała zacząć prowadzić będę prowadził mają charakter oczywiście związane z pracą w rządzie nie są to stricte działania związane z partią polityczną oczywiście rząd, który obecnie sprawuje władzę w kraju jest rządem nowej miłości zjednoczonej prawicy, więc ściśle się także na realizację programu prawa jest miłość zjednoczonej prawicy bardzo wiele już do tej pory w kierunku wzmacniania podmiotowości młodych ludzi, chociaż mieli oni udział w procesach decyzyjnych na poziomie rządowym na poziomie samorządowym prawo sprawiedliwość zrobiłem do pana poprzedniej kadencji w tej kadencji kontynuowanej powołanie pełnomocnika jest takim kolejnym etapem logicznego działania kolejnych kroków, które zmierzają przede wszystkim ku temu, żeby młodzi ludzie jak najbardziej podmiotowo byli w Polsce traktowani przez władze publiczne, żeby uczestniczyli w procesie decyzyjnym, żeby mieli wpływ na decyzje, które dotyczą no właśnie nagle zaroiło się od tych rąk wyciągniętych w stronę młodych ludzi, bo tutaj Mateusz Morawiecki, który obiecał fundusz patriotyczny, czyli jak rozumiem jest to ukłon w stronę młodych wyborców o bardziej prawicowych poglądach np. do tej pory wyborców Konfederacji jest piątka dla zwierząt z kolei gest w stronę młodych lewicowej wrażliwości Kinga Duda została społecznym doradcą swego ojca właśnie do spraw młodzieży teraz pełnomocnik, czyli jak rozumiem prawo sprawiedliwość stawia na młodych mam żyć ważna w tych wyborach szczególne tak myślę panie redaktorze to nie jest także do ostatniej chwili, a takie działania są podejmowane oczywiście w tej chwili faktycznie wiele działań w obszarze młodzieży na różnych odcinkach rządu i władzy władz publicznych jest realizowanych, ale to było wcześniej także przez nas realizowane przypomnę tylko kilka takich najbardziej im tak zbliżone do tematyki, którą się zajmuje działań, jeżeli chodzi przede wszystkim na partycypację mowy o wzmacnianie udział młodych w życiu publicznym z 1 strony było to powołanie rady dzieci młodzieży przy ministrze edukacji narodowej, która istniała już wie na temat rządów Platformy Obywatelskiej została zlikwidowana rząd prawa, ponieważ taką radę przywrócił obszarze edukacji w obszarze tego kształcenia na poziomie szkoły średniej taki organ powstał tam młodzi ludzie nie mają wpływu na to jak jak wygląda polityka menu, jakie decyzje podejmowane w tym ministerstwie został powołany parlamentarny zespół, który już w poprzedniej kadencji rozpoczął pracę w tej chwili w tej kadencji kontynuuje pracę na rzecz wspierania młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego są rady, czyli przede wszystkim nie ma rady gminy, ale także powstają obok ciała na poziomie powiatów województw chcemy tak działa na poziomie powiatów województw wzmocnić do tej pory nie poprzednie rządy nie nie zrównały trafnych odpowiedzi wojewódzki z młodzieżowymi rada gminy naszym zdaniem jest błąd, który będziemy się innymi czasie naprawić są już szerokie konsultacje przez zarówno rząd, jaki parlamentarzystów, jaki gremia społeczne prowadzone w zeszłym roku została powołana rada dialogu z młodym pokoleniem pierwszy w historii Polski organ, który ma charakter i kurialnych to znaczy z 1 strony są tam przedstawiciele organów władzy publicznej prezydenta państwa premiera kilku ministrów Rzecznika Praw Dziecka będzie zapewne przed burzą, a z drugiej strony są przedstawiciele młodzieżowych rad samorządowych organizacji pozarządowych związanych z młodzieżą oraz parlamentu studentów ten organ ma charakter kurialnych jest tam dialog pomiędzy władzą publiczną rycerzami najważniejszych osób państwo, a mówimy po euro Panie Ministrze tak wiele się dzieje w tym obszarze to dlaczego młodzi głosują gremialnie na zjednoczoną prawicę młodzi wyborcy zaledwie 15 zagłosowali na Andrzeja Dudę zaś rok wcześniej wyborach parlamentarnych 14 pan nad tym zastanawiał pamiętam to jak nie jest bezpośrednio temat mojej działalności, ponieważ interesuje możemy z młodymi ludźmi rozmawiać, żeby wzmacniać ich znaczenie w procesach decyzyjnych jestem przekonany, że działania, które prowadzimy, które planujemy wprowadzić mają szansę skutkować tym, że więcej młodych ludzi będzie głosować na Prawo i Sprawiedliwość nasza prawica każdy ma program dla młodych myśli także obserwujemy bardzo dynamiczne bardzo aktywnej także bardzo skuteczne działania prowadzone przez forum młodych Prawa i Sprawiedliwości, którym kieruje Michał Moskal widać tam jest bardzo dynamiczna działalność także sama sama partia bardzo mocno się na młodych ludzi otwiera pan Oskar prezentował zresztą piątka dla zwierząt przyznaje, że ten głos na niego bardzo ważnych, ale również na poziomie rządowym są prowadzone działania takie jak powołanie rad konsultacyjnych i proszę zwrócić uwagę, że z jednej z ustawą ta ogólnopolska rada ustawowa miała być młodym pokoleniem nie są przedstawiciele najważniejszych osób państwo i środowiska młodzieżowe mogą z nimi chodzić w dialog, ale z drugiej są coraz więcej ministrów również tworzy takie gremia doradcze złożone ze środowisk młodzieżowych np. w temacie ochronę klimatu ochrony środowiska więcej władza w tej chwili po raz pierwszy na tak dużą skalę realnie otwiera się na głos młodych i młodzi ludzie mają możliwości uczestniczyć w podejmowaniu kluczowych decyzji nigdy pan czegoś takiego nie było naprawdę myślę, że działania, które są pliki podejmowane są warte zaznaczenia bardzo dziękuję, że państwa stacje możemy o tym powiedzieć troszeczkę myślę, że za mało w mediach na ten temat informacji możemy znaleźć wczoraj minister środowiska po takiej kolejne gremia doradcze związane z młodymi ludźmi mówi, że tych 1006 lipca raz gremium będzie naprawdę zatrzęsienie, ale po wyborach prezydenckich Ryszard Terlecki przekonywał, że młodzi głosują na zjednoczoną prawicę, bo nie są właściwie w edukowanie co między wierszami trochę zabrzmiało, jakby nie byli właściwie z doktryną ani, więc jestem ciekawa Pańskiego zdania, bo np. Patryk, jaki uważa, że winne są liberalne media lewicowe uniwersytety czy to to są oczywiście różne analizy, które trzeba prowadzić, bo na pewno trzeba szukać zawsze z przyczyn, jeżeli jakiś w grupie wynik wyborczy partii politycznej jest niższe niż w innych oczywiście bardzo dobrze politycy zjednoczonej prawicy na takie analizy podejmują, ale oni nie do końca chciałbym analizy chodzi, bo tak jak nie jest bezpośrednio związane z moją funkcją jest moimi zadaniami, o czym też podkreślić, że mnie interesuje dialog nie tylko tymi młodymi, którzy głosowali na prawo sprawiedliwość my chcemy naprawdę być takim głosem całego pokolenia mogą wszyscy młodzi ludzie pan ci, którzy głosowali na inne partie partie opozycyjne chociażby również nauczyć zasługują na to, żeby głos był słyszalny z nimi również spotykamy różnych gremiach doradczych czy Iranie urodzony pokoleniem czy w tych ramach ministra nie ma są także osoby, które nie są zwolennikami partii rządzącej również się z tym nie kryją ich głos 70 brane pod uwagę często takie rady doradczej młodzież stała się naprawdę miejscem bardzo ciekawe istotnej dyskusji pokoleniowej ważnych sprawach, które na przyszłość właśnie młodych ludzi ludzi, którzy mają dziś np. 18 lat będą miały wpływ i ten dialog toczy się bardzo ważny nawet, że pewnych sprawach następuje tam różnica zdań to to jest naprawdę bardzo cenne, że właśnie młodzi ludzie pokazują, że da się rozmawiać, nawet jeżeli na pewne sprawy różnią i to na pewno będziemy kontynuować wzmacniacz i kolejne instytucje ku temu powołane właśnie ma służyć jako mocniej pokazać, że państwo polskie jest zainteresowane głos z góry ma być taka przyjazna otwarta atmosfera nastawiona nadali operacji to pan w tym kontekście odbiera nominację Przemysława Czarnka na ministra edukacji nauki szkolnictwa wyższego pan profesor zasłynął z wypowiedzi homofobicznych i zagranicznych pani redaktor pan prof. Przemysław Czarnek jest doświadczonym nauczycielem akademickim profesorem prawa specjalista między odprawa Konstytucyjnego był wojewodą lubelskim, który był bardzo docenia naszą bardzo wysoki wynik wyborczy z ostatnich wyborach parlamentarnych myślę, że jest to bardzo dobry jest pewne będzie bardzo dobrym ministrem edukacji nauki ma ku temu wszelkie predyspozycje zameldować Panie Ministrze Szanowna pani była pani pomysł, ale bardzo mocno zmanipulowane tak stanowi o 1 wypowiedź seksualnych tylko ideologią debatach i oni czegoś takiego kroku, ale mam pytanie Panie Ministrze pan Przemysław Czarnek pan przypomniał jego biografię działalność polityczną nie tylko wojewodą nie tylko zrobił dobry wynik w wyborach do Sejmu 2019 roku Uniwersytet jest profesorem KUL od 1października, czyli od dziś, ale jest właśnie także autorem kontrowersyjnych czasem nawet skandalicznych wypowiedzi, bo tak zastanawiam, jakim jest komunikat dla młodzieży nie hetero normatywnej albo np. dla dziewcząt młodych kobiet, które dowiadują się od ministra edukacji żadne tam edukacja praca kariera tylko prokreacja, że do tego pan Bóg właśnie stworzył po pierwsze mamy w Polsce wolność słowa, więc myślę, że różne poglądy mogą być wyrażone w przestrzeni publicznej dotyczące różnych sprawach, ale także chociażby z życiem rodzinnym czy projektami, które znani tego czy innego uczestnika życia publicznego są najistotniejsze w życiu społecznym oczywiście tak taki taki pogląd na prawo w debacie publicznej wyrażamy natomiast jeszcze raz podkreślę, że ta wypowiedź najsłynniejsza pana prof. Czarka w moim przekonaniu bardzo mocno zmanipulowane pan profesor czarnych pokazywał wówczas, kiedy o tym mówił zdjęcie no bardzo specyficznie zachowujących się aktywistów LGBT na jednej z parad myślę, że akurat nikt z nas nie identyfikuje się z taką formą wyrażania poglądów zachęca podzielmy sobie tam wybudować i zobaczyli radni SLD nie pokaże jak wycięcie wyglądało, bo profesor czarek miał namyśli po prostu bardzo specyficzną przypomni kompromitujące dla środowiska LGBT wyrażanie pewnych poglądów no po prostu niedopuszczalne formularzu obraźliwe żenująca ile postępowań jak sądzę, że osobą można albo przekazanie informacji o broni nie może się, że to jedno zdjęcie ta 1 wypowiedź to nie jest 1 pojedynczy incydent w wykonaniu pana Przemysława Czarnka takich złotych myśli w cudzysłowie pana profesora jest dużo więcej na trasach słyszę po raz kolejny ideologii LGBT to przypomina się Wiktor kampera nie wiem czy pan czytał jego najsłynniejsze dzieło, który mówił, że ten propagandowy opiera się na niekończących się powtórzenia mających na celu uczynienie wiarygodnym tego co fikcyjne czy kłamstwo 100× powtórzone staje się prawdą też znamy takie powiedzenie to jest inny autor ma wrażenie jesteśmy świadkami takiego zabiegu powtarzany do znudzenia tezy o rzekomej ideologii LGBT mają powołać do życia, bo tak naprawdę istnieje mam wrażenie, że ten mechanizm, który pani powiedziała jest przez niektóre organizacje LGBT używany, ponieważ organizacje cały czas twierdzą, że reprezentują wszystkie osoby, które należą do tzw. mniejszości seksualnych jest nieprawdą, bo nigdy żadna organizacja nie reprezentowała całego narodu czasem równa wypowiedzi panów Krysiaka chyba starczy Kamiennej jest ze stacji, którzy obaj panowie deklarują się osoby homoseksualnej, którzy to panowie mówili o potrzebie zorganizowania takiej organizacji zrzeszającej osoby homoseksualne, która ma się nie będzie taką organizację LGBT radykalnie skrajny programem politycznym ideologicznym właśnie będzie np. skupiała się na zwiększaniu tych pęknięć wzajemnego zrozumienia między ludźmi będzie starała się likwidować animozje społeczne pomiędzy różnymi osobami w różny sposób do tych sfer seksualnych podchodzących to był naprawdę bardzo ciekawy głos niestety tego głosu w wielu mediach nie ma i w tych mediach, o których mówili tylko włącznie głos radykalnie zideologizowane działacze wiemy, którzy moim zdaniem szkodzą osobom homoseksualnym te 2 osoby homoseksualne, które wymieniłem te tezę o potwierdzenie właśnie od tego typu środowiska mówił pan prof. Czarnek w tej wypowiedzi niestety zostało to przekłamane bardzo nad tym boleję, ale w ogóle w debacie publicznej w Polsce niestety manipulacja jest dosyć często spotykaną nie Przemysław Czarnek mówił np. Obudźmy się nie Promujmy zboczy dewiacji wynaturzeń skandalicznych postaw na ulicach mówił to o marszu równości w rozmowach niedokończonych radio realnych w lutym 2019 roku nie mówiły o bardzo konkretnych sytuacji Arka nie, ale nie mówił na konkretnych sytuacjach pan cały czas wraca do tej wypowiedzi z czerwca w TV, którzy mają, ale tylko w kampanii prezydenckiej HP dotyczące fotografii, którą zrobił los Angeles podczas swego pobytu w stanach Zjednoczonych w Stone, która niewątpliwie do tego opisu pasuje, ale absolutnie należy tego odnieść do wszystkich osób homoseksualnych to wielokrotnie prostowane absolutnie jest najczęściej na rzecz trzeba było ma przygotować dokument strategiczny dotyczący polityki młodzieżowej jak rozumiem zastanawia się pan nad tym, jakie są największe problemy polskiej młodzieży tu i teraz co by pan wskazał bardzo proszę tak enumeratywnie krótko, bo już nam czas mija, a ponieważ nie odpowiemy zupełnie inny sposób chcemy nowego podejścia czy mamy w tej chwili różne badania przeprowadzone przez organizacje pozarządowe, z którymi współpracujemy na cele w tym zakresie, ale przede wszystkim chcemy w tej chwili przeprowadzić duży proces konsultacyjny naprawdę szeroki bardzo różnymi środowiskami także takimi środowiskami, które niekoniecznie zgadzają się wszystkim z partią obecnie sprawującą władzę i chcemy jak najmocniej Poznań właśnie głos młodzieży, bo chcemy, żeby ta strategia państwa dla młodzieży jak najmocniej odpowiadała aktualnym potrzebom młodych ludzi my chcemy, żeby jak największym stopniu to właśnie młodzi ludzie zorganizowani w samorządach uczniowskich parlamencie studentów organizacjach pozarządowych młodzieżowych rad gmin wskazali te problemy my nie chcemy na wstępie od razu wszystkiego naraz pewna bardzo państwo czytać, ale mają być praw i potem będą z tych odpowiedzi tego dowiadywać bardziej oczywiście także proponować pewne rozmowy, ale my chcemy poznać głos młodych ludzi z przewagą taka strategia państwa nie istniała za rządów Platformy wygasła została odnowiona my chcemy te ten błąd naszych poprzedników naprawić Piotr pełnią rolę odmówiono Piotr był Piotr Mazurek podsekretarz stanu pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej rady miasta stołecznego Warszawy był naszym gościem dziękuję Panie Ministrze bardzo dziękuję panu słuchać informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA