REKLAMA

Belgia świętuje 190 lat samodzielnego istnienia i ma nowego premiera

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-10-04 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:48 min.
Udostępnij:

O historii Królestwa Belgii i o aktualnej sytuacji politycznej w tym kraju mówi Melchior Szczepanik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dobry ponownie Belgia dzisiaj obchodzi 100 dziesiąte urodziny można by powiedzieć całkiem młody wiek, bo rzeczywiście państwo w Europie dużo dłuższą historią jest na pewno znacznie ma bardzo dużo no ale to jest dobra okazja, żeby tej Belgii i trochę porozmawiać zarówno właśnie odpowiedzieć na to pytanie czemu się pojawiła to 10 lat temu w ale też przyjrzeć się współczesnej Belgii, ponieważ jest ciągle tak bardzo skomplikowany kraj, czego symbolem są Rozwiń » pojawiające się dość regularnie od wielu już lat okresy bez możliwości powołania tam rządu, a nawet jak już w końcu się to uda to potem się okazuje, że rząd dość stabilnej szybko traci swoją możliwość rządzenia jest z nami pan Melchior Szczepanik Polski Instytut Spraw Międzynarodowych dzień dobry dzień dobry to może tak nie zapytam, skąd wzięła Belgia pięćdziesiąte urodziny to są urodziny 1009 Belgia Nowocień nowoczesne państwo stało w 1800 trzydziestym roku i ono na czasie tak ma jakiś przepis, bo powstało coś takiego sztucznego tworu, który został utworzony tysiące piętnasty roku przez Kongres wiedeński i wtedy te terytoria dzisiejszej Belgii zostały połączone z Holandią i zaraz się od wypadku danych angielskimi i przyczyną takiego w decyzji Kongresu wiedeńskiego było przed nim przede wszystkim chęć stworzenia państwa, które jakiś sposób miałoby być potencjalnym wrogim Francji czy czy blokować jakiś ekspansji tendencji ekspansywny francuskie, ale państwo sztucznym tworem było dużo sprzeczności m.in. sprzeczność religijna to znaczy tak większość protestancka dominowała nad Kamili katolickimi większość mieszkańców Belgii były też przecież gospodarczy w każdym razie do państwa, czyli przetrwało długo i 1800 trzydziestym roku na takich rewolucji burżuazyjnych, które miały miejsce w różnych państwach Europy m.in. we Francji będzie czy mieszkańcy będzie wykorzystać ten moment żeby, żeby jak buntować przeciwko dominacji holenderskiej i stworzyć niepodległe państwo mieli Milito częściowo planowany był też rozbić bez i poziom i terytoriów minister między Francję plusy i Indie ale, ponieważ sytuacja w Europie wystawie la, a Belgowie groził, że wierzy, że taki taki rozwój wydarzeń doprowadził do powstania tam no to powstały na państwo państwo niepodległe, a ponieważ te czasy nie sprzyjały republiką Republiki i Republiki postrzegane przez główne mocarstwa takie państwa niebezpieczne, które mogłyby być nowelę Marią wylęgarnia właśnie niebezpiecznej atomu będzie musiał być królestwem i 18003001. roku wybrano dla niej króla to był to był nie jest Książe, który notabene był wujkiem królowej Wiktorii, więc tak w ten sposób będzie w czasie Królestwa inną wymowę niektórzy twierdzą, że również troszkę Polski powstanie listopadowe pomogło powstaniu w Belgii, ponieważ trwa właśnie zachodnioeuropejskie, które mogły wykorzystać swój Sojusz zawarty z Rosją jeszcze podczas Kongresu wiedeńskiego mogły ściągnąć te rosyjskie wojska, żeby tam opanowały właśnie ten ruch państwową twórczy w Belgii no ale właśnie powstanie listopadowe związało siły rosyjskie w królestwie polskim co uniemożliwiło interwencję na Zachodzie jest przynajmniej taka teoria, więc soki możemy się dzisiaj pochwalić, że trochę przełożyliśmy rękę do tego, żeby powstał w ta prawda prawdopodobnie był 1 czynnik tak jak tak jak powiedziałem to był taki jest niestabilne czasy w Europie i pewnie gdyby inne okoliczności to ten podział ten rozbitek będzie mógł dojść do skutku, ale w tej niestabilnej sytuacji mocarstwa chciał uniknąć kolejnego kolejnego powstania kolejnej kolejnego tworzenia kolejnego regionu niestabilnego, więc no przystały na te dążenia niepodległościowe jest ale kiedy pan opowiadał historię używa pan między nimi właśnie takiego określa, że Belgowie chcieli stworzyć sobie państwo dlatego m.in. właśnie już nie chcieli być pod tym holenderskim wpływy z niego od Holendrów się odłączyć jak dalej, ale czy można jeszcze jedno z powiedzieć, że to byli Belgowie no rzeczywiście tylko to byłem to był przede wszystkim elity polityczne ówczesne belgijskie, żeby tak to najprościej może tłumaczyć się ta dzisiejsza Belgia to, że są przez 22 główne regiony Flandria i Walonia Flandria jest regionem, choć zamieszkanym przez przez mieszkańców posługuje się z tym irlandzkim z kolei we zwalnia to jest część słuchaj fizyczna in to jest ta główna różnica 19 wieku elity polityczne to był elity francuskojęzyczne potem w drugą część dziewiętnastego wieku mieliśmy do czynienia z takimi takim zjawiskiem, które podobnie zresztą do innych innych państw europejskich to znaczy tworzenia się świadomości narodowej flamandzkiej powoli wiary w miarę rozszerzania czy wiary dopuszczanie coraz szersze rzesze społeczeństwa do wyborów Poli do grupy polityków islamskich, którzy właśnie posługiwali się językiem niderlandzkim i prezentowali przynieśli tę ideę sanocki tożsamości narodowej się rozszerzała, więc zaczął pojawiać się związek zaczął pojawiać się pewne pewne różnice no w postrzeganiu przyszłości Belgii czy pewne antagonizmy między tymi 2 regionami, w których o, których mówiłem między Flandrii Walonii oni on jest obecny do dziś można powiedzieć wręcz zagraża zagraża przyszłości Belki działanie bo gdyby połączenie, które nastąpiło w tym 1800 trzydziestym roku i w wyniku którego powstało państwo belgijskie gotowości, bo dzisiaj trudno powiedzieć takim państwie w rozumieniu jak często myślimy o Polsce takim jednolitym tak nie tylko to jest kwestia właśnie tych 2 języków, ale nadal bardzo wyraźnych różnic kulturowych i nawet w rozwoju gospodarczym tych poszczególnych regionów w związku z tym jest pytanie czy rzeczywiście nota Belgia przetrwa mimo, że to jest już 190 lat rzeczywiście tym paradoksalnie można powiedzieć że, że te różnice w 1800 trzydziestym roku były były mniejsze i celami był ni mniej natężony może może, dlatego że wtedy takim czynnikiem łączącym była chęć uzyskania niezależności i zrzucenia dominacji holenderskiej, której wspominałem w miarę upływu czasu i narastały tak jak pan wspomniał tutaj też kwestie gospodarcze miały miały znaczenie obecnie sytuacja wygląda także spora część mieszkańców i polityków flamandzkich uważa, że jakimś sensie są nieproporcjonalnie obciążeniu księżny obciążeni koniecznością utrzymywania czy przebywania Walonii czy może dokładania się do wspólnego budżetu na rzecz Walonii, która w tej chwili jest słabiej rozwinięte gospodarczo jest niższy PKB na mieszkańca za wyższe bezrobocie im ten element gospodarczy jest ważny no i są we Flandrii rozwinięte nurtu politycznego domagają się albo niepodległości, ale zapewne niepodległości niezależności albo przynajmniej na zwiększenie kompetencji regionów w ramach państwa będzie zresztą będzie zresztą proces zwiększenia kompetencji regionów już trwa od dawna w latach dziewięćdziesiątych Belgia państwa unitarnego stała się państwem federalnym i od tego czasu od tego czasu mamy obserwować o obserwowaliśmy kilka reform instytucjonalnych, które można powiedzieć czuję w kierunku szły w kierunku zwiększania kompetencji regionów w 5 Flandria przez ostatnie lata wywalczyła sobie wiele kompetencji, ale wciąż jeszcze w tym państwie zgody co do tego, jaki powinien być kierunek rozwoju w przyszłości z 1 strony właśnie te postulaty głównie flamandzkie dotyczące Konfederacji czy, czyli właśnie zwiększenie kompetencji jonów Walonii różne są różne są podejścia do tego problemu najczęściej próba po prostu jakiegoś uniknięcia debaty na ten temat, ale jest silny nurt, który idzie w innym kierunku efekt realizacji pewnych kompetencji wzmocnienia wzmocnienia centrum, więc ta debata jest debata trwała jest daleka od rozstrzygnięcia można powiedzieć, że pandemia trochę też na nią wpływa to pokazała jednak ich póki państwo sytuacji, w których wielki chaos organizacyjny i wzmocniła zarówno tych, którzy we Flandrii domagają się większą niezależność, ale też wzmocniła postulaty tych, którzy twierdzą, że niektóre kompetencje powinny być przy przewróconej centrum powinno dojść do domów dalej efekt realizacji właśnie ta złożoność sytuacji, a więc goście skrajne pomysły tak z 1 strony jak po mówi takie dążenia do centralizacji państwa z drugiej coraz silniejsze dążenia do federalizacji czy wręcz konfederata w realizacji państwa duże różnice gospodarcze między regionami czy to m.in. jest powód, dla którego raz na jakiś czas właśnie ma wiedzieć, że w ostatniej dekadzie było to niemal permanentne zjawisko, że ginie udawało się tworzyć rządu przypomnę, że w latach 201011 Belgia nie miała rządu przez 541 dni, czyli 18 mieć w latach 200017 000 osiemnasty, żeby nie było przez 535 dni na takim okresie również rządu nie było przez kilkaset dni właściwie na jeszcze wielość tego tygodnia dotycząca tego kraju to właśnie była taka, że udało się powołać premiera rządu stał został pan Aleksander de krążą, jeżeli dobrze w mawia jego nazwisko no i przy okazji musi pojawić na szczycie rady Europejskiej właśnie jako szef belgijskiego rządu czy właśnie te wszystkie przyczyny historia, o której pan mówił jest to to jest powodem tych kłopotów z powoływaniem rządu tak to jest można powiedzieć kluczowy czynnik ja jeszcze zanim zajął się odpowiedzi to nawiązał do tego sumowania rządu nie było, bo słuchacze mogą być przerażeni, że rzetelni panuje anarchia Otóż ten też w czasach kryzysów politycznych rządy istniały, ale były to rządy, które nie cieszyły się większość w parlamencie, więc one ich pole działania było ograniczone i nie mogły działać w takim zakresie w jakim chciał, ale jednak będzie miała dla premiera rządu istniały, więc nie był nie był taki okres kompletnej anarchii natomiast jeśli chodzi o te problemy w powoływaniu rządu powiedziałbym, że no właśnie istnienie tych 2 takich dość odrębnych regionów ma duże znaczenie, ponieważ mi on ponosi przekłada na istnienie de facto 2 systemów partyjnych, czyli znakomita większość partii belgijskich jest aktywna tylko w jednym z tych regionów to znaczy albo we frankach albo we Flandrii albo Walonii i połowie dwudziestego wieku główne dziedziny polityczne, czyli są socjaliści chadecy liberałowie przeżyli wewnętrzne rozłamy i powstawały odrębne partie liberalne chadeckiej socjaldemokratycznej we Flandrii Walonii no i to daje nam oczywiście bardzo skomplikowany pejzaż politycznie w tej chwili spala się z 12 partii jest, więc łatwo sobie wyobrazić, że dość trudno tutaj zbudować koalicję większościową, tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę, że 20% mandatów zajmują partie uważane za skrajny, które mają bardzo ograniczonej zdolności koalicyjne, więc Noto to jeszcze dodatkowo komplikuje komplikuje komplikuje sprawę rzeczywiście mieliśmy kilkakrotnie względnie niedalekiej przyszłości 2001. dzień do czynienia z takimi skomplikowanymi negocjacjami najczęściej kończyły się taką zbudowanie takiej wielkiej koalicji, która łączyła głównie rodziny polityczne socjalistów chadeków liberałów z obu regionów i tym razem też tak tak jak tak się właśnie stało przyczyny, żeby mieć większość koalicja potrzebowała dodatkowych partnerów i innymi partnerami są zieloni, więc to jest właśnie taka szeroka centrowa koalicja wzmocniona przez zielonych no co pokazuje też to jest też całkiem ciekawy pokazuje ten wzrost znaczenia zielonych Europie większość państw Unii Europejskiej w ogóle no właśnie to w każdym razie Belgia możemy dzisiaj, składając życzenia z okazji dziewięćdziesiątych urodzin na tę rodzinę można powiedzieć tyle zafundowała sobie co dało się stworzyć właśnie większościowy rząd zobaczymy czy przy tej niestabilności, którą nam pan przedstawił wyjaśniał ten rząd długo to większością będzie cieszył bardzo dziękuję za nowe pan Melchior Szczepanik Polski do spraw międzynarodowych był gościem poranka na zapraszam pana bardzo słuchaczy na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA