REKLAMA

Wicepremier Kaczyński. Jaka będzie jego prawdziwa rola?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-10-04 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
17:04 min.
Udostępnij:

O wpływie epidemii na poparcie koalicji rządzącej i rekonstrukcji rządu mówi prof. Sławomir Sowiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
można określić dzień dobry ponownie, a teraz weekendowym poranku pora na cotygodniowy niedzielny komentarz politologiczne o sytuacji w naszym kraju z nami pan Sławomir Sowiński Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego dzień dobry profesor dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu najpierw apel może tak bardziej ogólnie, bo właściwie każdy serwis informacyjny to są te niepokojące informacje o rosnącej liczbie zachorowań oczywiście na całym świecie ale, ale w Rozwiń » Polsce także czy zdaniem ten problem w jakikolwiek sposób będzie miało wpływ na popularność poparcie obozu władzy czy jednak część obywateli no to, że dzieje się źle w jakim sensie winą rządzących podać tak po pierwsze, nawet gdyby rzecz idzie, a ta coraz bardziej skomplikowana sytuacja z widzem opinii części obywateli jakoś przekładała się na negatywne oceny rządzących oczywiście to w tej chwili nie ma większego politycznego znaczenia i myślę, że rządzący powiedzą też w związku z tym nie otrzymają chyba aż tak wyraźnej presji z powodu jak np. jeszcze pół roku temu, a po drugie, myślę, że ewentualne takie powiązanie niepokoju związanego z widzem z ocenami rządu ono by mogło wystąpić dopiero wtedy, kiedy zobaczyliśmy też taką powiedział no narastającą niesprawność służby zdrowia czy też mówiąc kolokwialnie takie zatkanie się służby zdrowia to mogłoby no właśnie zadać pytanie o to czy czy rządzący właściwie przygotowali służby zdrowia, bo do tej nadchodzącej właśnie z końca drugiej miejsce drugiej fali pandemii dopóki służba zdrowia będzie będzie działała ona ono póki co działa, choć widzimy, że największym wysiłkiem ofiarnością lekarzu dopóty wydaje mi się, że może rządzący nie będą miały w swoich ocenach tak powiem odczuwali skutki efektów z powodu łącznie z samym panem premierem nowo jednak losy pamięta jego słowa z czasów kampanii wyborczej, kiedy mówi, że już czy nie ma wirusa bardzo on jest w odwrocie tak zdać wszyscy pamiętamy te słowa i myślę, że wielu wielu z nas się dziwi tym słowom to było chyba w lipcu, ale po pierwsze, też bądźmy tutaj bym powiedział tak do końca uczciwi rzeczywiście ta sytuacja jest bardzo bardzo dynamiczne na pewno nasza sonda w lipcu nasz błąd dzisiaj oczywiście politycy powinni być po szczególnie ostrożni powinni myśleć już tak powiem perspektyw perspektywicznie, a mamy prawo i z tego rozliczać z, a z drugiej strony to ten czas czas kampanii o krótko ja myślę że, jakkolwiek tę wypowiedź pana teraz często przypominają przepłynąć będzie media opozycja to na nich odegrać jakieś istotnej roli świadomość społeczną dzisiaj Polacy przede wszystkim chcą mieć nadzieję, że jeśliby dotknęło nieszczęście związane z Gowinem po 20 karetka pogotowia mówi takim stanie oczywiście zagrania zagrażające życiu 20 karetka pogotowia znajdzie się miejsce w szpitalu znajdzie się w ostateczności respirator to jest jakby myślę to kryterium oczekiwań Polaków w stosunku do do rządzących jeśli chodzi o o tę sprawę dla, trzymając się jeszcze właśnie autorytetu wiarygodności premiera czy sytuacja, w której no też raczej świadomości publicznej jego szef pan prezes Jarosław Kaczyński staje się jego podwładnym w nowym rządzie czy to jest taka sytuacja, którą szczególnie zwolennicy tego obozu politycznego uznają za jak najbardziej naturalną, że obecność pana prezesa w rządzie ten rząd w jakimś sensie wzmocni ich dyscyplinuje no i sama rekonstrukcja tego rządu w rozumieniu zmniejszenia liczby resortów czy ona pana zdaniem przyniesie po tym kryzysie poważnym politycznym zjednoczonej prawicy jakiś rodzaj uznania uspokoję i poprawy notowań i tak jest no to jest kilka przynajmniej pytań czy mimo pytania jedno pytanie to jest tak jak dzisiaj zwolennicy obozu Prawa i Sprawiedliwości oceniają ten dość no jednak powiedział taki elementarne rzeczy ryzykowny ruch jak my moim zdaniem wprowadzenie w tej chwili najważniejszego polityka kraju do rządu w charakterze wice wicepremiera jedno pytanie te fakty są one dzisiaj czy zwolenników PiS-u drugie pytanie jest oczywiście toczyć się by skutki jeśli chodzi o pierwsze sprawdzam się, że zwolennicy PiS-u niezależnie od tego, że powiedzie moim zdaniem ten ruch niezwykle tak powiedział no mówiła o eksperymentach one też, bo wynikające z pewnych politycznych politycznych konieczności ten ruch pokazuje ten właśnie wprowadzajmy słowa Kaczyńskiego rządu pokazuje również w roku 2016 rząd, który powstawał był wrzodem na miarę możliwości politycznych szerokich możliwości politycznych obozu zjednoczenia prawicy to w tej chwili to jest rząd na miarę okoliczności politycznych takich kurczący się możliwą moc kurczących się możliwie coraz mocniej pukający do drzwi konieczność politycznych, ale myślę, że tego zwolennicy możliwości no nie muszą tak wyraźnie dostrzegać myślę, że w moim projekcie Włosi po prostu ufają pewnej nieomylności Jarosława Kaczyńskiego jego intuicji politycznego doświadczeniu tej serii zwycięstw są to zwolennicy PiS mam wrażenie w ogóle w naszej debacie publicznej obowiązuje taki no to dogmatu nieomylności Jarosława Kaczyńskiego i taki by powiedział, żeby użyć dowodu klimatycznego słowa słabości indolencji opozycji prawa i myślę, że trochę też w tym duchu wielu wielu czyta drugi też kolejny genialny ruch kolejne genialne eksperymentalny nieznane być może rozwiązania, ale na pewno musi się udać, bo myślą je Rosław Kaczyński tak misją jest dzisiaj ten ruch czytany natomiast uważam że, że ten ruch no niesie ze sobą całą jak ja nie widzę tutaj jakiś zysków wyraźnie widać całą listę różnych ryzyk politycznych począwszy od oczywistego chyba jednak osłabienia pozycji samego samego premiera lub przez to że, że Jarosław Kaczyński nowo krótko będzie też wiele bardziej na wyciągnięcie ręki opozycji w takim sensie politycznym prawda będzie mógł być nie wiem taki czas być może odwoływane jako jako wice premier prawda czy będzie mógł być wzywany do do debaty w różnych w różnych sprawach, ale wracając jeszcze do sprawy do spraw odkrywa coś do sprawy powinno zdrowy jest też by to powiedzieć szeroko rozumianym trzecią częścią szeroko rozmowy o bezpieczeństwo prawne i choć oczywiście w tej chwili za trwa Cisco vide odpowiadać będzie odpowiadać w Ministerstwo Zdrowia ma jednak polityk, który staje na czele komitetu, który ma odpowiadać za bezpieczeństwo Polaków prawda no też jakoś zbliża się do odpowiedzialności, bo takie politycznej za zatem kwestia się za bezpieczeństwo zdrowotne w tym sensie to też jest z punktu widzenia, jakby pewnego komfortu rządzenia prawa sprawiedliwości to też jest rozwiązanie dosyć wypowiedział no takie ryzykowne prawda no bo będą mogli się też zastanawiać w tej chwili wyborcy na jakimś sensie także się ten komitet na czele, którego ma stać pan pan wicepremier prezes Jarosław Kaczyński komitet, który formalnie oczywiście zajmie się kwestiami armii kwestiami policji służb tak dalej, ale wiem, że bezpieczeństwo, więc też tutaj dziś być może może być związany z kwestią kwestią powidła, więc jeśli chodzi o skutki to oczywiście musimy poczekać, bo być może okaże się, że to rzeczywiście był niezwykle genialny genialny ruch niż miesiąc przyniesie jakiś owoc czy efekty niespodziewane, ale mówiąc, że to są owoce efekty jeszcze przez nikogo niesprawdzone nie plan bez byłby to oczywiście dobry nowy rozdział historii myślę politologii, gdyby gdyby, gdyby to rozwiązanie okazało się takim sprawnym przekonującym rozwiązującą problemy, a nie sądzą problemów nowych w określone to nie tylko tego wątku, ale właśnie czyta cała konstrukcja i ten układ sił w rządzie obecność pana prezesa jednak Jarosław Gowin, który wraca do rządu, mimo że podpadł wielu politykom PiS-u za swoje działania w maju w kontekście wyborów ma funkcję wicepremiera, a jednocześnie Zbigniew Ziobro co prawda pozostaje na swoich stanowiskach, ale jednak wicepremierem nie jest to on wydaje się był największym problemem jeśli chodzi o ten ostatni kryzys w obozie władzy czy pana zdaniem te strukturalne zjawisko, które ten kryzys wywołały was rekonstrukcją zostały usunięte nie na pewno na pewno da się na szlaban wydaje się że, że koalicja to właśnie okolice podział na miarę pewnej konieczności politycznej na miarę konieczność zawarcia jakiegoś rozejmu jakiegoś pogodzenia różnych nawet sprzecznych aspiracji politycznych myślę tu aspiracjach przed nim żadnej polskiej i PiS-u są w tym w tym czasie sprzeczne, żeby były różnice programowe ma odwrotny to wynika z tego, że wspólny program o oznacza też walką z sztandar polityczny i też tak naprawdę to, więc oczywiście to napięcie trudno się też tydzień temu nie został żaden sposób usunięte co najwyżej może lekko gdzieś tam zniwelowane przesunięte w czasie Tomasza Jarosława Gowina to myślę, że był biegły to, że dostaje wraca dużo już dostaje tak dużo władzy związanej z problematyką rozwoju z punktu widzenia Piszu mama dziękują podwójny sens po pierwsze, Jarosław Gowin w tej koalicji by z PiS-em to pewna energia polityczna też dodana wartość polityczną, bo nie mógł PiS może tak powiedzieć jak mieć jakąś ofertę dla biorcy wielkomiejskiego, a Jarosław Gowin też morzem skorzysta, dlatego że mając stosunkowo dużo obóz wytyczne ma dostęp do władzy, ale po drugie, ja się, że jesteś, jakby mianowanie reforma Gowina minister rozwoju jest też wprowadzenie go trochę na bardzo trudne, żeby powiedzieć trochę takie pole minowe polityki, bo w tej chwili oczywiście o rozwoju gospodarczym będzie mówić bardzo bardzo trudno jest on dostaje no szczególnie taki twardy orzech do politycznego gryzienia dostaje szczególnie można powiedzieć gorącego kartofla ma odpowiadać co w czasach kryzysu Lary gospodarczy i kto wie czy to nie jest też jakiś pomysł polityczny, żeby się zmierzyć z taką misją niemożliwą, żeby w ten sposób jakiś no i ograniczać jego wpływy czy podcinać po i tak skrzydła przypominam sobie, że czas, kiedy minister Gowin był w Platformie dostawał również bardzo trudno, żeby nie powiedzieć niewykonalne zadania choćby znalezienia pewnego akceptowalnego kompromisowego rozwiązania znanego z różnymi kwestiami aksjologicznej mi dobrze pani chodziło wtedy np. o in vitro to było takie no może dziś pole minowe, które ostatecznie gdzieś taką misję polityczną ministra Gowina wtedy wtedy zakończyło, więc też nim zastanawiałbym się tutaj trochę też dziś nie ma taki interes to z drugiej strony są zgodni już politykiem bardzo bardzo doświadczonym już śladu już tak po tym czasie niejednego politycznego kotła to się doskonale zdaje sprawę pewnej gry politycznej i podejmując ją zapewne ma też swój pomysł, bo ostatnie 3 minuty chciałbym, żebyśmy poświęcili na sprawy najbardziej kontrowersyjnej nominacji w ramach rekonstrukcji chodzi oczywiście o pana posła Przemysława Czarnka, który staje na czele 2 resortów połączonych w 1, a więc i edukacji szkolnictwa wyższego wczoraj tutaj rozmawiają w weekendowym poranku przez chwilę z panem prof. Romanem Kuźniarem Uniwersytetu Warszawskiego, który mówił o takim liście protestacyjnym podpisanym przez bardzo wielu znakomitych osób ze środowiska naukowego przeciwko tej nominacji podobne listy tworzą też nauczyciele nie akademiccy czy pana zdaniem no ten ruch ta kandydatura to jest jakiś rodzaj jak to niektórzy mówią właśnie pozyskiwania tego prawego skrzydła przez Prawo i Sprawiedliwość, a jednocześnie trochę pacyfikowania tutaj właśnie partii Zbigniewa Ziobry no i środowisko, które pan również reprezentuje ona na na takim liście powiedzmy poprzestanie czy będzie starało się jednak na dużej jakoś wpływać na zmianę tej nominacji 3 bardzo krótkie uwagi najpierw jako jako politolog powiem tak w oczy jedno wszyscy znamy już coraz lepiej znamy pana pana profesora przyszłego pana ministra Przemysława Czarnka i mogliśmy sobie wyrobić nie na temat różnych jego wypowiedzi myślę, że tutaj każdy dziesiątą opinię ma natomiast pojęta jako politolog z polityk, który staje się ministrem, który przywdziewa ministerialny kapelusze wkłada miliony auto wchodzi zupełnie nową ważną rolę i znamy przykład wielu bardzo wyrazistych polityków w czasie byli partnerami takimi politycznymi Zagończyka ami, ale właśnie obejmującą odpowiedzialne urzędy potrafili jak unieść ciężar tej odpowiedzialności i to póki ja jak mnie zobaczy działań decyzji pana ministra Czarka to nie chciałbym mówiąc szczerze ocenił jako ministra i chciałbym też te drzwi właśnie do politycznej odpowiedzialności takiego dźwigania urzędy wszystkich chciałbym, żeby zostawić otwarte w Diabły skutku poczekam na jego stanął na jego działania decyzje Thomas jako naukowiec Pańtak po pierwsze w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat odbyła się taka bardzo ważna reforma szkolnictwa wyższego nasze zaczął od czasów Pani Minister znaczy jeszcze przed ryby, bo pani tylko garstka Bobińska wcześniejsze panie Czarku dziecka to reforma formułował Jarosław Gowin to też reforma, którą firmował rząd wprowadził gości i dam się, że po pierwsze, ono miarą odpowiedzialności jest to, że być 4 formy nieco Wośko tu, żeby kontynuować albo jakoś korygować i mam nadzieję, że taka będzie też polityka pana ministra druga poważniejsza sprawa kończy już bardzo ważnym standardem Uniwersyteckim od czasu rolnicze autonomia Uniwersytetu jestem przekonany pan minister, który tak często nawiązuje ma do tego prawo do tradycji do takich, bo powiedział wątków tożsamości uczy się z Europy ten standard będę autonomii Uniwersytetu standard średniowieczny będzie moim zdaniem respektował mam na głęboką nadzieję to oby tylko właśnie to standard był średniowieczny, a nie poglądy, które mogłyby rzeczywiście trochę czas średniowiecza świat ten temat naszą wobec środowisk pro piękna epoka bardzo dziękuję panie profesorze pan Wacław Niżyński Uniwersytet kardynała Wyszyńskiego do gry po obronie dzieli dziękuję bardzo, dziękuję również zapraszam do informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA