REKLAMA

Projekt powiązania funduszy unijnych z praworządnością - jakie stanowisko ma polski rząd?

Magazyn Europejski
Data emisji:
2020-10-05 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:55 min.
Udostępnij:

Dziś w programie opowiemy o tym, co znalazło się w projekcie powiązania funduszy z praworządnością, opracowanym przez niemiecką prezydencję. Czy polski rząd będzie z tego powodu wetował porozumienie budżetowe - i gdzie widzi szanse na kompromis? O to Maciej Zakrocki zapyta wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
magazyn Europejski zaprasza Maciej Zakrocki dzień dobry czekaliśmy czekaliśmy nosi się doczekaliśmy komisja Europejska przygotowała pierwszy w dziejach raport o stanie praworządności w unii Europejskiej prezentującego m.in. pani komisarz Vera Jourova wyjaśniała dobry po kawę z raportu zajmuje 4 obszary wymiar sprawiedliwości ramę Antykorupcyjne instytucjonalne mechanizmy kontroli równowagi wolności pluralizmu mediów czemu temu, ponieważ to ważne, aby mieć przegląd tych Rozwiń » spraw widzieć połączenia między nimi, ponieważ różne niedociągnięcia często tworzą niedającą się wypić mieszankę nawet jeśli poszczególne składniki wydają się dobre w in 9 Ng, więc film lubi fajne tu wyraźnie odnosiła się do zarzutów także polskich polityków obozu rządzącego, którzy często posługiwali się argumentem, że stosują rozwiązania obecne w systemach innych państw, tyle że takie wybiórcze sięganie po różne składniki tworzą czasem jak to ujęła pani komisarz Andrij był koktajl raport jest Polska wypada w nim źle i zobaczymy jak będzie się broniła zapowiadanym przez komisję dialogu z kolei niemiecka prezydencja przedstawiła swój pomysł jak sobie wyobraża mechanizm pieniądze za praworządność wyraźnie w poszukiwaniu kompromisu złagodziła wcześniejszą propozycję komisji pytana o ocenę niemieckiej propozycji pani komisarz Jourová mówiła o Kos, a to pomyślna oczywiście propozycja komisji przedstawiono do negocjacji i przyjęcia zakładała silniejszy mechanizm dotyczący uruchamiania procedury systemu głosowania nakładanie sankcji, o ile wiem to co zostało przyjęte przez ambasadorów jest próbą przeformułowanie tego pomysłu wprowadzenia innej zasady głosowania i rozciągnięcie go na kilka miesięcy i mówię to w swoim imieniu mogę przyjąć propozycję zmieniającą sposób głosowania, ponieważ każda opcja podkreślam każda będzie lepsza niż jednomyślność, która do niczego nie prowadzi, która stworzy taką sytuację z art. 72 odkryje nowy artykuł stawał się działo się tu chodzi o to, że już lata minęły od uruchomienia wobec Polski Węgier procedury opisanej w art. 7 traktatu i nic z tego powodu nie wynika, a rządy w Warszawie Budapeszcie utrzymały swoją wizję rządów prawa w czwartek piątek obradowali szefowie państw rządów w pierwszym dniu szczytu zajmowali się głównie poważnym kłopotem, jaki stworzyły działania Turcji we wschodniej części morza Śródziemnego chodzi oczywiście problemy na podzielonym na część grecką turecką Cyprze dostęp do podmorskich złóż gazu, do których pretensje mają wszystkie strony konfliktu o uchodźców Libię jedność NATO na szczęście udało się w radzie wypracować jednomyślne stanowisko co po pierwszym dniu szczytu podkreśliła Urszula online idea Expert cierpi w związku z tym oczekujemy, że w tej chwili Turcja odstąpi od jednostronnych działań w wypadku, gdyby jednak dalej Ankara tak postępowała Unia sięgnie po wszelkie dostępne instrumenty i opcje mamy zestaw narzędzi, które możemy użyć natychmiast, ale to nie jest coś, czego chcemy chcemy preferujemy prace nad nowymi długofalowymi relacjami Unia Turcja łącze i uciekł ci wyjaśni się, a więc pojawił się i marchewka na tyle wiarygodne, że Cypr, który dotąd blokował nałożenie sankcji na Białoruś w końcu dał zielone światło szef rady Szar Michel US Lisa zdecydowaliśmy dzisiaj o nałożeniu sankcyjnych, które wcześniej już zgodziliśmy to bardzo ważny wysłaliśmy jasny sygnał jesteśmy wiarygodni krew ból niektórzy uznali za dziwne, że sankcjami objęto 40 osób odpowiedzialnych za niecne czyny wobec demokracji pominięto samego Łukaszenkę, ale może rzeczywiście trzeba ten krok uznać za ważny potrzebny gest wobec białoruskiej opozycji dowód, że się o nich pamięta niewiele natomiast rozmawiano o praworządności tak popularne w innych unijnych instytucjach w ubiegłym tygodniu, niemniej jednak pytany o zapowiedź rządu Węgier weta w procesie ratyfikacji przepisów o źródłach własnych unijnego budżetu, gdyby zasada pieniądze za praworządność została utrzymana szef rady powiedział unijną wtedy czujemy, że sprawa rządów prawa nie jest łatwym tematem, że dla wielu to sprawa wrażliwa, ale jednak w lipcu zgodziliśmy się, że warunkowość pomiędzy zarządzaniem pieniędzmi rządami prawa będzie będziemy teraz dalej nad tym pracować z rządami państw i parlamentem europejskim wystawiły Pięta element Polski rząd w tych sprawach ma pogląd zbliżony do rządu węgierskiego, więc pora spytać czy też zagroził wetem Europejski goście magazynu Europejskiego ma Paweł Jabłoński wiceminister spraw zagranicznych dzień dobry dzień dobry pan dzień dobry państwu mieliśmy w minionym tygodniu sprawozdanie komisji Europejskiej praworządności państwa Unii szczyt rady i prezentacji propozycji niemieckiej prezydencji tego mechanizmu pieniądze za praworządność od tego zacznijmy zdaniem wielu komentatorów propozycja Niemiec jest bardzo miękka sposób decydowania o wstrzymaniu wypłat ewentualnym mocno złagodzony jednak na środowym spotkaniu ambasadorów przedstawiciel Polski był jej przeciw, dlaczego dobrze, że pan powiedział złagodzone nie zagłodzonych, bo to słowo ostatnio wypowiadana jest w kontekście również praworządności tzw. tzw. naruszeń praworządności niestety to dobrze pokazuje, że część polityków europejskich przede wszystkim chcę użyć tego pretekstu jako sposobu na pozbawienie pieniędzy część państw nie ma w tym my od początku zresztą mówiliśmy konsekwentnie powtarzam nie ma w tym żadnych realnych podstaw jest po prostu próba wywarcia nacisku tej potężnej dyskusji w tym potężnym sporze wysokość budżetu sposób zarządzania nim jest po prostu pewna grupa państw polityków chce by budżet jak najmniejsza jak najwięcej możliwości jego ograniczania i wszystkich narzędzi używa, ale wydaje się, że jeżeli nie będzie tego mechanizmu żadnej postaci i to nie będzie zgody na ten budżet m.in. parlamentu Europejskiego, który właśnie jak wiemy w ramach procedury zgody musi powiedzieć tak lub nie jak i należności 50 kompromis nie mógł, który jeśli byłby mechanizm, który będzie pozwalał na arbitralne pozbawianie poszczególnych państw członkowskich pieniędzy czy to pod pretekstem rzekomych naruszeń praworządności czy to pod innymi pretekstami przecież tutaj kolan np. bardzo mocno atakowała Włoch Hiszpanii z różnych powodów wyimaginowanych najczęściej decydują fiskalnych to również państwa koniecznie muszą taką zgodę wyrazić niekoniecznie musi być ratyfikacja tego porozumienia w parlamentach narodowych z istotnych obopólna może nie dla zachowania się obopólna, ale jednak na Targu ten argument, że nie akceptujemy rozwiązań, które są dla nas nie do przyjęcia może być podnoszony także przez nas są też właściwym podejściem będzie rozwiązanie kompromisowe, które zamiast wyszukiwania sposobu jak utrudnić realizację tego ambitnego pana Dudały spowoduje, że będziemy bliżej tego celu tym co łączy całą Europejską, ale jak pan sobie taki kompromis wyobraża, bo wspomniany premier Holandii Mark Rutte mówił podczas szczytu rady, że ani on ani jego parlament nie zgodzą się na jakiś rozwodniony mechanizm i będą optować za tym mocnym Polska Węgry chcą, żeby tak tak słaby albo w ogóle o to gdzie jest pole kompromisu, a premier premier Węgier premier Orbán mówił, że nie zgodzi się na żaden mechanizm, który mógłby pozbawić Węgry się tak musimy się tutaj z Viktorem Orbánem bardzo mocno zlane, ale też jesteśmy w razie czego gotowi do Łowicza bardzo daleko idących podjęcia, produkując kroków po prostu nie może być absolutnie zgody na to, żeby zasadzie poddać pod Europejski turysta polityczny nie ma co tegoż oszukiwać są politycy, którzy mają pewną agendę polityczną nie możemy dać narzędzia, które w praktyce wystawy wszystkie państwa na ułatwieniach arbitralnej decyzji komisji wobec, gdybyśmy mieli bardzo konkretne kryteria w tym mechanizm np. wskazanie, iż już mówimy o kwestiach sądownictwa, jaka musi być procedura powoływania nowych rad sądownictwa lub innych tego typu ciał abstrahując na ten krótki, ale tego, że to byłoby trudne do pogodzenia z faktami, ale jednak, gdybyśmy takie, żeby pisali standardy takie same dla wszystkich wtedy byłoby to łatwiejsze do przyjęcia, ale dobrze wiemy tak nie jest niczym nie zgodzić, bo te standardy co niestety różne i różne jest różny sposób stosowania standardu usług różnych Paczkowski od dawna mówimy miesiąc nie zmienia to rzeczywiście wygląda na to, że kompromis będzie trudno panu powiedział, że być może rząd węgierski tak jak Polski sięgną pomocne działania rozumiem, że ma pan myśli możliwe weto weto, które łatwo jest dostęp przeprowadzić w parlamentach krajowych no bo rządzący mają większość w momencie, kiedy będzie ratyfikowany ten dokument dotyczący zgody na zasoby własne, które są komisji potrzebna, aby potem zaciągać kredyty na fundusz odbudowy czy od tego o owe to właśnie w tym miejscu pan myśli, że my przede wszystkim liczymy na to, że nie będzie takiej potrzeby liczymy na to, że jednak państwa porozumieją się będzie wypracujemy rozsądny kompromis, bo zatem można straszyć tak też Holandia jako pierwszy zarzuca, dlaczego taki argument też odnosić się mówiąca o konieczności być tak stoczy swój parlament, a my liczymy na to, że jednak w toku prac nad tym rozporządzeniem tym, że w zasadzie w 2018 roku wytoczono tak długo długo długo przed tym ostatnim szczytem takiej propozycji pojawiały jednak to tych prac zwycięży zdrowy rozsądek uda się uratować taki kompromis, który pewnego rodzaju narzędzia jako kontroli stabilności rzetelności wydatkowania pieniędzy z budżetu Unii, bo jesteśmy zawsze podkreślamy jak najbardziej za tym, żeby tutaj była weryfikacja były kryteria były mechanizmy, które pozwalają oszustwami wyłudzeniami walczyć, ale to musi być konkretnie i precyzyjnie określone w góry, a nie jak kapitalna decyzja takiego czy innego organu, zwłaszcza że pan jest pozostawiona ogromna moc decyzyjna myślę, że jeśli będziemy w stanie negocjować my przede wszystkim skupiamy się w negocjacjach rozmowach nie to jest prawem każdego państwa, ale liczymy na to, że nikt nie będzie musiał tego na końcu, że Unia Europejska nie takie kryzysy nie takie spory rozwiązywała przejdźmy teraz do szczytu rady Europejskiej decyzja o sankcjach wobec 40 prezydentów władzy na Białorusi Polski premier w imieniu grupy Wyszehradzkiej przedstawiał plan Marshalla dla Białorusi, jaki jest wartości ten plan jak będzie go można ewentualnie przekazywać tę pomoc, gdy noc ciągle prezydentem samozwańczym jest Łukaszenko niestety to jest wciąż ta sytuacja, w której rada jest akceptowalna to na całe szczęście można powiedzieć, że coraz większą część opinii publicznej państwa Unii Europejskiej są coraz bardziej zgodne z tym na własny system co Polska tak prostej po Unii Europejskiej przyjęła zysku dla polskiej i ten plan, który premier pozostanie premierzy grupy Wyszehradzkiej ogłosili dziś liczymy na to, że komisja Europejska będzie zakończyć ten plan opracowywała takie funkcje jak zapisano to chodzi o przekazanie pewnej alternatywnego planu, który będzie dawał Białorusi możliwość wyboru możliwość korzystania z alternatywnej drogi rozwoju kraju, żeby nie byli skazani tylko łączne współpracy z Rosją tak jak to było do tej pory w, a czemu pana zdaniem sam Łukaszenka został objęty sankcjami myślę, że to jest jeszcze upraw, które nas czeka mówi sam fakt, że Łukaszenka nie jest uznawany tam ten jest do tego letnich używana to też dobry dowód pokazujący, że jego uznanie międzynarodowe jego możliwości wpływania na na politykę narodową będzie ukończony no to ostatnia minuta rozmowy chciałby poświęcić tematowi, który dominuje we wszystkich czołówka wszystkich mediów chodzi oczywiście drugą falę pandemii i komunikaty w poszczególnych państw dalej pokazują, że niemal każdy sobie rzepkę skrobie mówię trochę śmiesznie, choć sprawa poważna państwa podejmują samodzielnie różnego rodzaju decyzje tak jakby myśmy jednak nie funkcjonowali na 1 rynku ani w ramach strefy Schengen na szczycie mocno podkreślano potrzebę koordynacji działań chociażby po to, żeby mogli nie wiem normalnie funkcjonować różnego rodzaju biznesy, które wymagają tego, aby przewidywalny sposób nie wiem przemieszczać się z 1 państwa do drugiego, kiedy ta koordynacja mogłaby wejść w życie pana zdaniem myślę, że trochę wyciągnęliśmy wnioski z tego co działo się przez 3 miesiące bandami i już dzisiaj ta koordynacja obecnie z ustalonymi kanałami do pewnego stopnia oczywiście, zanim będzie to tak możliwe bez systemu ochrony zdrowia są sprawą każdego państwa członkowskiego każdego kraju, który właśnie sposób musi dbać o to, aby swoją tam zapewniać bezpieczeństwo i różna sytuacja Ikonowicza poszczególnych krajach natomiast Kornas na poziomie wymiany informacji o poziomie i informowanie z wyprzedzeniem o tym jak z jakiego rodzaju restrykcje miały być wprowadzone to już w tej chwili funkcjonują łącznie 50 zmarł w kwietniu, kiedy dopiero ma być uczyliśmy się mechanizm, ale może rację Ursula von der lania mój byłoby dobrze, żeby było wiadomo wszędzie co to znaczy nie wiem czerwona strefa generalnie byłoby dobrze byśmy wszyscy oferowali na tych samych Chłodnic aparacie pojęciowym mini rzeczywiście łatwiej byłoby to pewnego rodzaju sieć komunikacyjna to też z uwagi na to, że Unia Europejska w kwestiach ochrony zdrowia nie jest organizacją, która ma kompetencje mogą tylko z Poznania do kompetencji państw narodowych no to jednak pewnego rodzaju mechanizmy współpracy wymagają właśnie pewnych świadczeń wymagają być może przemyślenia tego jak na przyszłość to powinno być organizowane na ten moment myślę, że z takim poziomie roboczym takim poziomie trochę może nie do końca, choć już jesteśmy w tym stanie na pół roku ale, ale jednak kryzysowym projektowym to zresztą coraz lepiej świadczyć bardzo dziękuję za rozmowę goście magazynu był pan Paweł Jabłoński wiceminister spraw zagranicznych dziękuję bardzo, dziękuję pytanie można i podziękowania dla Magdy wczoraj, która wydawała magazyn europejskich do usług Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN EUROPEJSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA