REKLAMA

Raport NIK o bezpieczeństwie osadzonych. "Więzienia są przeludnione. Trudno w takich warunkach mówić o resocjalizacji"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-10-09 18:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
tak, gdy trwa popołudnie Radia TOK FM właściwie nadszedł już wieczór, bo są 42 minuty po godzinie osiemnastej łączymy się z dr. Piotrem Kładocznym karnistą z wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego i co może przede wszystkim ważne dla naszej rozmowy Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry dzień dobry, aczkolwiek jestem na udzie obecnie na Uniwersytecie warszawskim, czyli lokalizacyjne jednak ważniejsze jest tutaj, ale niestety tak warszawski w tej Rozwiń » chwili tak NIK przyjrzał się różnym lokalizacjom więziennym, bo Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący bezpieczeństwa osadzonych za kratami ten raport trochę przechodzi niezauważony nie przy, dlaczego np. Polska agencja prasowa, choć w gruncie rzeczy tym razem nikt nie wyciąga żadnych skandali nie ma doniesień do prokuratury jak pod koniec 2019 roku w sprawie programu praca dla więźniów jest oczywiście, o czym rozmawiać, ale dobrze podpowiada mi listu i intuicja, że skandalu nie ma no to zależy jak rozumiemy skandal ja rozumiem skandal jako coś nadzwyczajnego do tej pory nieznanego i takiego, które nie powinno tak takiego tego, które powinny być miejsca zdarzenia, czego ponoć miejsca, a myśmy się przejść do pewnych kwestii może powiedzieć, że raport NIK-u te to przedłużenie być jeszcze bardziej wdraża mianowicie, o co chodzi, a to ma rację, że nikt zajął się bezpieczeństwo osadzone Jeślinie całym spektrum różnych problemów, jakie mamy w Polskim więziennictwie teścia mieć tego świadom, ale wskazuje pewne kłopoty które, które właśnie my rekomenduje do euro, aby najmniej odpowiednim władzom nie nowe zwolnienie nowe np. mówi o czymś takim jak liczebność grup wychowawczych czy mam 1 wychowawcy, która ma opiekować się wychowywać, bo na tle, ale może nawet ponad 100 osób rok 2 mówi, że niema dostępu raport NIK mówi o tym, że nie ma dostępu do psychologa, że bardzo trudno do niego dostać, ale to wszystko co mówi o tym mówi nic z tych 2 sami aspektach właśnie wynika z 1 kwestii przeludnienia zakładów ska i teraz Najwyższa Izba Kontroli mówi nie ma przeludnienia no właśnie to bardzo ważna tylko, że trudno nie rozumiemy Ano ważnym, ale właśnie, bo nie zgodnie z polskim polską normą, że w kodeksie karnym wykonawczym mowę wyraźnie mowa o trwałym metra rzucić 3m² z przysługujących 1 zyska na 1 skazanego co czyni nas właściwy ostatnimi w Europie omijam jeszcze bardziej np. na poziomie kraje, jeżeli chodzi o gaży zaludnienia od lat w celu obniżenia od 25 się od kilkunastu może kilkudziesięciu lat mówi o tym mówić o tym również my w ciałach europejskich, że to jest za mało, ale w Polsce mamy sytuację przeciwną do Radzionkowa w sytuacjach mogą być nawet 2m tak rzeczywiście tak jest, że tak może być natomiast nikt nie dopatrzył się rzeczywiście nie było takich przypadków, żeby trzeba było obniżać natomiast standardem co najmniej standardu zalecanym dla Polski powinny tak bywa jeszcze lepiej jest 4m², jeżeli powiemy, że śledczy to jest porządku, a to oczywiście masowej cała reszta wiadomo, skąd bierze, skąd biorą pozostałe problemy, że liczba grup wychowawczych do psychologa jak dodaje brak dostępu do lekarza no bo skąd bierze stąd, że mamy zbyt wielu osadzonych w zakładach karnych mamy 164 zdaje się 54 osoby na 1000 mieszkańców 13 no czyni liderem albo prawie liderem w ramach w ramach Unii Europejskiej to prawie na pewno w związku z tym no to bardzo dużo nie mają tyle samo, więc osadzonych co my czy innej populacji, czyli ponad dwukrotnie nie ponad dwukrotnie wyższy możemy powiedzieć Niemcy to oczywiście Niemcy, ale to jest cały problem, jeżeli nie będziemy mieli mniejszej grupy osadzona będzie musieli w związku z tym będziemy mieli te same problemy cały czas, czyli albo będziemy musieli włożyć można także na większy dostęp do służby zdrowia na większe wyższe uposażenia i więcej nie więcej etatów służby więziennej na większą liczbę wychowawców psychologów itd. albo będziemy stale mnie ten kryzys, który mówi dlatego badanie to jest skandal to skandal, że to jest skandal uważam, że jest na to jest długotrwały atak powiedział tu widzę go, trzymając się jeszcze na moment kwestii przeludnienia, bo ja rozumiem, jakie są zapisy wprawie rozumiem też ten wątek 3m², ale jest jeszcze 1 wątek mianowicie NIK zwraca uwagę na pilną konieczność podjęcia działań w celu zgodnego z rekomendacjami zresztą Rzecznika Praw Obywatelskich zlikwidowania cel mieszkalnych większych niż dziesięcioosobowe okazuje się bowiem tak tak okazuje się, że np. w zakładzie karnym w Raciborzu jest cela to jest chyba absolutny rekord w Polsce ani nawet to nie jest rekord w Raciborzu jest 17 osobowa cela w sumie takie 17 osobowe cele w Polsce są 3, a jest nawet zakład karny z ceną 18 osobową, bo tak, bo mamy też oczywiście dosyć całą, ale znacznej części do starą infrastrukturę więzienną zakłady karne areszty śledcze jest pochodzący z Czechami czasów zaborów, bo Borussia no i wtedy mniej może się zezwala na to, jakie cele powinny być zresztą mamy różne cele, gdyby były stosowane przystosowane do innych właśnie warunków, ale rzeczywiście w cenie 17 zobaczyć ponad 10 osobowej mamy bardzo dużą grupę osób, od której stoi trudno zapobiec różnego rodzaju zdarzeniom incydentom no ale zawsze ptaki takiej grupie zapowiedzieć otworzy lider tworzy się jakiś wódce no trudno nad tym panować dobrze było, żeby ten cel był oczywiście mniejsze, ale to nie zmienia sytuacji ogólnej, że 3m to jest to co możemy w tej chwili w Polsce zapewnić, aby 4m ratowanie 8000 jeszcze nie przymierzył to, o czym pisze, dlaczego nie pisze NIK to 1 taka uwaga moja wśród osób osadzonych, bo zdradziła osadzonych jak mi te osoby rozliczyć na 2 grupy przede wszystkim ci skazani odbywają karę na wolności i tymczasowo aresztowani to mamy w tej chwili to najwyższy odsetek od wielu wielu lat 13,5% od osób aresztowanych wśród osadzonych w bardzo rośnie liczba z osobą aresztowanych mają jeszcze mniejszy słyszą komfort przebywania w zamknięciu, bo mają w sprzedaży po prostu nie był trudny większa podaż skontaktowanie się itd. plus są skazani prawomocnym wyrokiem co jest nie są są formalnie niewinni nie mają nic nie pracują ludzie nie podlegają resocjalizacji tu jeszcze słowo resocjalizacji zakładamy, że nie tylko po to, człowieka składane do zakładu karnego po prawomocnym wyroku, żeby on odizolowane społecznie i ponosił stricte karę, ale również otworzyć jednak nim popracować zobaczyć czy nie dałoby się, żeby on wyszedł z tego zakładu karnego mocno lepszy atak może mniej skłonny popełnienia przestępstw byśmy mogli mówić resocjalizacja takich grup dużych grupach mamy 1 wychowawcy na kilkudziesięciu, a czasami ponad 100 wychowanków to takiej pracy trudno trudno myśleć też nie ma powiedział jasnego przekazu, że jak będziesz postępował właściwie i wykazywał się właściwą postawą to wiedzieć na skład na warunkowe przedterminowe zwolnienie ten system ochrony Najwyższa Izba Kontroli pisze, bo to nie jest ten akurat tego tego raportu to też nie wpływa dobrze na chęć realizacji pewnych celów, które mogłyby pozwolić ocenić człowieka jako takiego, który może być normy myślę, że element, że rozsądnie prowadzone resocjalizacja ma też przynajmniej pośredni wpływ na bezpieczeństwo osadzonych częścią tej resocjalizacji chociażby przecież jest praca z psychologiem albo powinna być praca z psychologiem, bo to co zauważa NIK, którzy nawet na 200 osadzonych przypada 1 psycholog grupa powierzone opiece 1 psychologa może liczyć nawet 200 osadzonych chciałbym jeszcze wrócić do wszelkiego rodzaju zdarzeń incydentów, bo nikt przytacza tutaj liczby i np. 2018 roku to jest znęcanie się nad osadzonym 41 zarejestrowanych przypadków 201932, jaką mamy pewność, że to są pełne dane, bo wydają się dość co niskie, a przynajmniej nieodpowiadające powszechnym wyobrażeniom to co do tego nie mamy pewności wszystkim muszą być takie takie zdarzenia zgłaszane nie zawsze ofiary są chętne, żeby zgłaszać, zwłaszcza jeżeli miałyby potem pozostać sam w zakładzie karnym, a najgorzej w tej samej celi mogą po prostu taki takiego jak takich zdarzeń nie zgłaszać nie nie sądzę, abyśmy mieli do czynienia z jakimi sposobami do mnie po zgłoszeniu już chodzi oczywiście tego też nie można nie można wykluczyć takie incydenty zdarzały zdarzają nie boi się będą zawsze dawać, ale pewnie będą co nie znaczy, że mamy raczej do porządku dziennego należy oczywiście robić co się da, żeby takich centrów nie było i jak rozmawiałem czasami rozmawiam ze mnie funkcja sam z więziennej, który oczywiście takie incydenty nie są tolerowane są tępione pod warunkiem, że co potem musi środki, a 1 BATE pan ratuszowa wieloosobowe cele czy też no brak odpowiedniej kontroli nad nimi, a 17 osobowej celi utrudnia kontrolę jest na sprzyja temu, żeby takie wypadki mogą się zdarzać, dlaczego mówię, że są tępione, bo także także dla muzeum lub funkcjonariuszy służby więziennej czy dla dyrektora zakładu karnego aresztu śledczego nie jest pożądanym zdarzeniem to, żeby z niego w zakładzie miało miejsce nie wiem zabójstwo samobójstwo czy czy jakieś akty znęcania się, bo to świadczy trochę o tym co się dzieje u niego zakładzie karnym co one odpowiedzialne w pustym myślę, że to nie jest żaden sposób tolerowane aż się zdarza co oczywiście wynika także w takiej liczebności m.in. mierzyło się niezbyt korzystnie dokładność pracy służby są służby więziennej sami, których albo albo inny pracownik służby więziennej natomiast no tego to nie jest tolerowane myślę, że ten mit, że jeśli ta dziedzina to zaraz będzie nieszczęście spowodowane przez innych nie jest tak częsty jak tam mogłoby wydawać co nie znaczy, że się nie zdarza i trzeba to oczywiście wyjaśniać i wyciągać konsekwencji wobec osób, które przede wszystkim tolerowały by byli funkcję, że będziemy tak tak zdarzy została minuta meczu do Itaki tak muszą być do takich zakładów karnych taki areszt śledczy mogą trafić dziękuję panu prokura zupełnie niewinni, bo ciągle niewinny orzeka, że do końca nie wiemy w związku z tym wszelkiego rodzaju działania mające na celu ochronę osadzonych przed innymi osadzonymi są najbardziej celowe nie tylko funkcja no tak powiedzieli osób odbywały w zakładach karnych, ale właśnie tych osób w szczególności nowych, które okazują mało przekaźnik lub powinien być czytany, ale może tam trafić osoba przypadkowa czym areszt tymczasowy, zmierzając już do końca, bo jest jeszcze 1 problem, który zwraca NIK to jest rosnąca liczba wakatów służby więziennej szczególnie w pionach ochrony nadgodziny funkcjonariuszy na ile Polska polskie więziennictwo zmaga się z problemem niedofinansowania to najwyraźniej nie widać zmaga się, bo te wakaty myślenie zostały same zwalczano oczywiście, że są osoby braki kadrowe są braki kadrowe w różnych służbach mundurowych także także oswoić i wydaje się, że mówiąc o prawach człowieka, o czym staram się mówić często i staram się no to pokazać element szczególnie ofiar przestępstw, ale alei sprawców również nie należy zapominać o tych osobach typu o tym, które służą nam wszystkim, ale może dość niewdzięczną rolą właśnie taką, gdzie policjantem jak bycie w budżecie służby więziennej i od ich uposażenia i warunków pracy też bardzo wiele zależy bardzo wiele zależy i wiele dziękuję bardzo, bardzo dziękuję dr Piotr Kładoczny karnista wydział prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Helsińska Fundacja praw człowieka było popołudnie Radia TOK FM program przygotował Bartłomiej Pograniczny realizowała Adam Sobieraj za chwilę informacje o nich kultura osobista Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA