REKLAMA

Winston Churchill. Dlaczego niektórzy chcą obalać jego pomniki?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-10-10 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
17:26 min.
Udostępnij:

O jednym z najbardziej popularnych polityków na Wyspach Brytyjskich mówi prof. Jacek Tebinka, historyk, Uniwersytet Gdański.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania przywołałem zdarzenie, jakie miało miejsce w dniach 0910. października leży czterdziestego czwartego roku, kiedy o to panowie Winston Churchill i Józef Stalin spotkali się na Kremlu i przeprowadzili coś w rodzaju takiego kartkowe ego podziału stref wpływów w Europie środkowej doszli podobno bez słów do tzw. procentowego porozumienia, które miało właśnie określać, jakie to wpływ będzie Rozwiń » miał związek radziecki czy to w Rumunii czy Grecji, a a, jakie wielka Brytania no różnie mówi o tym dokumencie jak wspomniałem niektórzy mówią, że to niegrzeczny dokument, dlaczego do tego wracam, bo chciałem właśnie teraz porozmawiać trochę o stanie Churchill z naszym gościom z panem prof. Jackiem te winko historykiem z uniwersytetu gdańskiego dzień dobry dzień dobry pan panie redaktorze dzień dobry państwu towarzyszem z panem porozmawiać jak to jest, że właściwie specjalnie wielkich pretensjach w państwach Europy Środkowej do Churchilla nie słychać było przez lata ani obecnie i z tego powodu jak to no co tu dużo mówić dość nieprzyjemny sposób dzielił te strefy wpływów z panem Stalina Niko pomników zdejmować nie chce, a właściwie do niedawna Winston Churchill nie tylko w wielkiej Brytanii uważany był dlatego jednego z fajniejszych polityków czasów drugiej wojny, który nawet można powiedzieć no robił co mógł, aby do tej tragedii jałtańskiej poczdamskiej w naszej części Europy nie doszło, więc może spróbujmy zacząć od tego wątku czy czy był dla nas dobry o może tak zapyta o te panie hektarze pytanie was na książkę, którą kiedyś kiedyś napisałem w ogóle ta kategoria wpolityce międzynarodowej w tamtej Polsce z kategorii których, którą bardzo ostrożnie używał pan tak to jest jednak, że Churchill dzisiaj stosunek do polskiego kraju państwa aż do narodu, bo taką kategorią wtedy się posługiwano odnosił się bardzo przyjaźnie niezależnie co Polacy dzisiaj w tej mitologii schowanej w wersji wydarzeń drugiej wojny światowej widzą oczywiście jego koncepcja doprowadzenia do porozumienia między rządem najpierw Sikorskiego potem Mikołajczyka, a Stalinem poprzez ustępstwa graniczne Polski na rzecz ZSRR, obejmując znaczący obszar Polski zamiast nabyć kosztem Niemiec załamała się z tej prostej przyczyny Stalin jedyną przyjazną Polskę, jaką widziałby ją Polska, która byłaby rządzona przez polskich komunistów taką taką dzięki sukcesom armii czerwonej stworzy to porozumienie, które pan wspomniał porozumienie procentowe jeśli możemy mówić Gentleman Agreement między Churchillem Stalinem z października 1000 trzydziesty czwartego roku od dotyczyło Bałkanów Grecji Jugosławii Bułgarii Rumunii Węgier Jonas bardzo często ma się widziane jako taki atak może zimą kalkulacji sprzedawanie narodów przez 12 stronie, ale tej rzeczywistości nie było trzeci to propozycje plan wysuną na karteczce rozmowa na Kremlu ze wstępnie w październiku 44 roku traktował jako próbę próbę poprzez dyplomację zatrzymania pochodu wojsk radzieckich, które po przejściu Rumunii na stronę koalicji świetność z czwartego roku wraz z pomocą partyzantki komunistycznej czy to już Sławinu rozgrywały się na tych na Bałkanach i dodajmy, że w gruncie rzeczy Stalin to porozumienie co do Grecji do czterdziestego szóstego roku oddające Grecję strefy wpływów Brytyjsko amerykańskich utrzymywał bardzo ostrożnie, odnosząc się do do partii komunistycznej greckiej greckiej partyzantki co do pomników oraz w przypadku Polski nie ma problemu, bo w Polsce nie ma pomnika przed jego słowa jeden z nielicznych krajów w Europie w tym, które z tych, którym nie macie coś Czesi już pracę postawili po upadku komunizmu no właśnie tylko słyszeliśmy właśnie w ostatnim czasie to miało zupełnie inny kontekst niezwiązany ani drugą wojną światową tutaj wydarzeniami na Starym kontynencie, ale raczej odnoszą się te wątki do innych epizodów czy okresów w życiu Winstona Churchilla, a chodzi o tę falę takiego rozliczania różnych postaci z tą z tym okresem w skrócie nazwijmy niewolnictwa i i to po tym co się wydarzyło w stanach Zjednoczonych po po po tym, zabójstwie Georga Floyda taki ruch pojawił się nie tylko właśnie w Ameryce, ale zajrzał również do Europy zaczęły spadać pomniki różnych osób, które właśnie z tym niewolnictwa miały związek a, a przez wieki nawet występowały w swoich społecznościach jako zacni obywatele, którzy dla tych społeczności coś takiego dobrego robili tutaj Bristolu w wielkiej Brytanii jest takim dobrym przykładem czy Belgia jak to jest w tym Churchilla czy rzeczywiście mówią też potocznym językiem ma w tej sprawie coś za uszami tutaj za sprawa rozpoczęła się w zasadzie Ross zupełnie niezależnie od Wielkiej Brytanii czy nawet kolonialnego doświadczenia brytyjskiego związku z protestami w stanach Zjednoczonych na ma na brutalność brutalność policji uchodząc szczegóły, bo nie każdy z tych incydentów będzie amerykańska policja stosowała siły jest taki jednoznaczny, chociaż mam ten najbardziej najbardziej znanych i gdzie został zagłuszony jeden z aresztantów marne jest raczej jest raczej oczywisty ani wielka Brytania ani Czesi nie mają z tym różnie wspólne małe LM pokłosie tego ruchu Black Lives Mater stały się też stało się stały się też ataki na vana kolonializm wina na taką przeszłość nasze kwestii niewolnictwa wystąpią Brytyjczycy niezależnie zbudowali sporo swojego bogactwa i gromadzili kapitały, które osiemnastym przez rząd po osiemnastym roku pozwoliły rozpocząć rewolucję przemysłową m.in. dzięki właśnie leczy się przede wszystkim dzięki handlowi niewolnikami to 19 wieku wielka Brytania była też trochę ze względów niemoralnych gospodarczych szermierzem walki z niewolnictwa to jest część imperialistów było wiktoriańskiej imperialistów, który już nie uczestniczył w budowie teraz w obronie tego imperium od końca dziewiętnastego walczył przecież w Sudanie z powstaniem mahdiego walczył z powstaniem Pasztunów to się nawet, bo pierwsza wojna na pograniczu między Indiami i Afganistanem tam dzisiaj koalicja międzynarodowa zmaga się zmaga się z talibami jest część z nich rolnictwo się nie miał nic wspólnego był zagorzałym imperializm z tą można nazwać rasistą tak jak ten osiemnastoletni i że mam mocną historię niedouczonym ze względu NATO curriculum w szkołach brytyjskich młodzieniec, który na pomniku, a naprzeciwko Pałacu westminsterskiego napisy ten ententy ten to graffiti chcecie wyrazić był rasistą wahał się ze człowiek dziewiętnastego dwudziestego wieku praktycznie prawie cała społeczność brytyjska była była właśnie z tą skarżąca uważała że, że Anglosasi są są wyższą wyższą rasą prosi używali termin w kategoriach narodu ponad ponad innej, ale też powiedziawszy to można przytoczyć mnóstwo wypowiedzi Czesi, które jest takich, które wpisał się taki stan osoby rasistowskie reguły życzą bardzo dużo mówił potem zmieniał zdania i przedstawianie jako jego głośną białego rasistę w stylu np. dzisiejszych jakiś taki skrajnej prawicy w stanach Zjednoczonych jest zje i znów sensem imperium brytyjskie było było złożone bardzo tworem już na początku wieku dwudziestego szczególnie po wojnie Burskiej potem przychodziło przemiany im często się mówi o tym częściej był odpowiedzialny za 246 roku w Bengalu co z co jest nonsensem było w gruncie rzeczy o takim porozumieniom, czyli do pewnego stopnia, mimo że teoretycznie zarządzanym z Londynu autonomicznym autonomicznym tworem także za sobą tutaj daleko idącą ostrożność w przenoszeniu na dzisiejsze żubry w obrazie dzisiejszych standardów liczymy, że kwestie praw człowieka w stosunku oczywiście do do krajów do krajów pozaeuropejskich ma lepszą dziewiętnastego dwudziestego czy trzeci nawet okres międzywojenny trzeba pamiętać o tym, że Churchill był bardzo niechętnie rozbijaniu imperium brytyjskiego w czasie drugiej wojny światowej wielokrotnie na spotkania wielu wielu wielkiej trójki w rozmowach z Rooseveltem wyrażał obawy o stosunek sił Amerykanów co do Wschodu co do imperium brytyjskiego jeszcze na początku lat pięćdziesiątych był przeciwny, chociaż to się stało przyznaniu Indiom niepodległości co świadczy tutaj mało takich do daleko idącej do MO no nie pójść z duchem czasu niedostrzeganie tego co się działo procesy społeczne polityczne liniach to właśnie, ale czy rzeczywiście jest także jak próbujemy dzisiaj o sprawiedliwość pan prezes też to w jakim stopniu zrobił, a powinniśmy różne zachowania wypowiedzi osadzać w czasie rzeczy czy w tej rzeczywistości, która w danym momencie historycznym występowała napojach patrzymy właśnie na to z punktu widzenia dzisiejszej wrażliwości to sprawy wydają się oczywiste ale kiedy na świat się wiemy, bo taką wypowiedź Churchilla z 1937 roku przed królewską komisję do spraw Palestyny tam usprawiedliwiał zdominowanie Indian w stanach Zjednoczonych i Aborygenów w Australii przez białych podkreślając, że silniejsza rasa rasa wyższego rzędu mądrzejsza raz nadeszła i zajęła ich miejsce czy 3007. roku tego typu sposób mówienia określania znajduje usprawiedliwienie, a przytoczył pan bardzo mocny cytat panie rektorze myślę, że to socjalnych tutaj by tutaj mamy kilka kilkaset tak proszę wpisuje 300 siódmy roku to się wpisuje do kraju retorykę nie prawie retorykę, jaką z niego jako Niemcy nazistowskie uprawiał Hitler, ale zwróćmy jednak uwagę na na 2 fakty 1 to jest kwestia oczywiście przed nią występował sprawa dotyczyła przyszłości Palestyny relacji między Żydami, a większością arabską 1 kwestia ta druga praktyczne działania Churchilla wcześniejsze groźby, kiedy był na przełomie maja czy nawet 1921 był ministrem ministrem kolonii inne rzeczy się w tym czasie tam, gdzie wielka Brytania problemy są mali brytyjskie ograniczeń Indii i Afganistanu podział czuł się ustanawianie brytyjskich mandatów na terenie byłego imperium otomańskiego albo walki z powstańcami w Iraku stosował brutalną brutalną siłę podobnie było wojny domowej, bo inaczej nie można nazwać Irlandii, ale jednak nie można liczyć ile jego zamierzeń traktować jako jako jakiegoś takiego potwora na razie wszystkiego byłoby to absurdem jednak Brytyjczycy zawałem i Irlandii pokój trochę, dlatego że nie byli w stanie tej polityki grilli irlandzki tłumić koszty też koszty polityczne były wewnętrzne zewnętrzne coraz większe można powiedzieć, że powalczy z białymi ludźmi, ale ten stosunek do katolików był umorzenia taki jak dla mieszkańców Afryki czy innych, ale też było oczywiście poza poczuciem wyższości też część doprowadził do tej umowy, która doprowadziła do powstania w praktyce niepodległego państwa i irlandzkiego o znacznym stopniu zakładową sprawę opowiadał się za samorządem dla kolonii tam oczywiście biali chwili mogli mogli sprawować ten samorząd sprawować lekarz był drugi wątek kwestia kwestia kwestię Palestyny w obu pod wrażeniem, kiedy odwiedził Palestynę tuż po tym, jak na zawsze przez Brytyjczyków ustanowiony mandat z ramienia ligi narodów czy Brytyjczycy Palestyną półkach mieli zarządzać był pod wrażeniem pod wrażeniem jak społeczność żydowska tam zdołała zorganizować to pamiętajmy, że w czasach, kiedy no generalnie stosunek większości Europejczyków i to niezależnie czy we wschodniej zachodniej już długu daleko idącą antysemicki czy stał się osobą, która rano stanął zdecydowanie po po stronie po stronie Żydów jeśli rozwiązania, jakie należało przyjąć przyjąć w Palestynie sumując to co mówił to co zabrzmiało tutaj bardzo brutalnie tak dobrą sprawę nigdy nie ani nie wykazywał osobistą brutalnością jeśli chodzi o działania działania polityczne czy wojskowe, chociaż paradoksalnie może brzmieć w sytuacji, kiedy np. opowiadał się za tym, żeby zastosować gaz musztardowy broń chemiczną w walce z Somalii i i Iraku, ale tamtejsi dowódcy tłumaczyli może ze straży nie ma to po prostu sensu szerzy paradoksalnie widzi w tej broni chemicznej bardziej humanitarny sposób zabijania tubylców, ale ostrzegałem, że patrzenia na wszystko w takich kategoriach czarno czarno biały jak jak jak Czesław dzisiaj tendencje szczególnie do tych wydarzeń wydarzeń historycznych oraz niszczą też z niego się robić jak po jakich w postaci no nie mogło im po pokoju lub jego gan nim to na pewno to ja rozumiem panie profesorze, że w takim razie możemy się zgodzić, że na pomniku przed US Misterem powinien pozostać nawet jeśli jego córka przepraszam wnuczka masą, która będzie przestraszona tym czym oblanie farbą itd. tak sądzę, że trochę przestraszyła zasugerowała, że może jednak trzeba by przenieść ten pociąg do jakiegoś muzeum, ale na pewno dopóki premierem Wielkiej Brytanii zbory Rząsą Boris Johnson zafascynowany postacią Churchilla to nic takiego się nie wydarzy, a może i emocje większej części społeczeństwa wokół no tych może nie zawsze najbardziej jasnych kart życiorysie Churchilla, że to wszystko jakoś przejdzie na dalszy plan pięknie już dzisiaj muszę podziękować panu pracuje efektywniej historyk z uniwersytetu gdańskiego był gościem poranka dziękuję widzę ram ja mam nadzieję, że ta Syrena, która przez chwilę ważyła towarzyszyła nie był jakiś ważny dla pana, ale spokojnego w związku z dnia bardzo dziękuję ja mam także zaangażowany w dzień nie słyszałem panie redaktorze to uniknąć tam w tle było czekać mam nadzieję ze skażeń przepraszam, ale Ela, ale pan nie ma za co przecież to nie pan wód pas, więc zatoczyła studium dziś razem chyba nie wszystkiego dobrego razem z za zaoferowane, że niepewnych, kiedy ja też za Europę za zapraszam pana i słuchaczy na informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA