REKLAMA

Macron chce zaostrzyć kurs wobec separatyzmu islamskiego

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-10-10 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
18:07 min.
Udostępnij:

O sytuacji muzułmanów we Francji mówi dr Ludwika Włodek ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Pod koniec października nakładem wydawnictwa Czarne ukaże się książka Ludwiki Włodek "Gorsze Dzieci Republiki. Rozwiń »
O Algierczykach we Francji". Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
weekendowy poranek, bo to Maciej Rakowski dzień dobry ponownie będą teraz wrócimy do tematu, który wywołał sporo emocji w całej właściwie Europie i nie tylko chodzi o zapowiedzianą przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona ustawę, która miałaby zaostrzyć zasady wobec separatyzmu islamskiego w no jedni twierdzą, że to wszystko ze względu na zdarzające się już wybory prezydenckie to za 2 lata, że prezydent chce pokazać szczególnie tej prawej albo jeszcze bardziej prawej Rozwiń » stronie politycznej we Francji że, że oni też się też myśli o po co w takim razie to ma być i czy rzeczywiście ma kontekst wyborczy może rzeczywiście jakaś potrzeba zwrócenia uwagi na problem radykalizmu islamskiego we Francji o tym nam powie teraz nasz gość pani dr Ludwika Włodek studium Europy wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry panie dzień dobry no to może znacznie właśnie tego po po co ma konto, o co ich i czy rzeczywiście ma powody jeszcze może pozwolę sobie dodać, że teraz ten temat w ogóle troszeczkę ożył ze względu na toczący się proces tych terrorystów, którzy dokonali zamachu na szali jest do m.in. i tamto zdarzenie sprzed 5 laty na pewno przywołało znowuż w ogóle problem tak terroryzmu i radykalizmu islamskiego itd. tak to znaczy to problem to nie jest na pewno problem wymyślony przez Macrona problem istnieje Francja się z nim rzeczywiście boryka to jest w pewnym sensie tylko jedna z twarzy szerszego znacznie problemu ex, który jesteś często nazywany w we francuskich mediach gęsto za co mówi się też czasami o komuna komu kominy mechanizm, czyli nie wiemy lub po polsku można powiedzieć takim podziale na te właśnie wspólnoty kulturowe, którego ten na, dla którego dla francuskiego modelu asymilacji to jest bardzo poważny problem, a właściwie nawet niektórzy badacze islamu francuskiego jak np. wielkie PL znany był tłumaczony w Polsce uważają, że w pewnym sensie używanie tego słowa separatyzm jest trochę zamykaniem oka na szerszy blok problem, jaki właśnie ten podział na te o poszczególne wspólnoty kulturowo religijne, bo tak naprawdę separatyzm jest tylko taka ta najostrzejsza forma tego tego podziału na różne właśnie kultury różne sposoby różne sposoby życia i oczywiście nie każdy nie każdy ortodoksyjny muzułmanin czy wręcz Niewiem nie każdy sala witano na koniec zostaje zostaje terrorystą prawda większość, więc czy nie każdy dochodzi aż do takiego punktu, że chciałby zniszczyć Republikę często się ograniczać do tego, że po prostu, a ci ludzie żyją w pewnym sensie takim trochę równoległym równoległym świecie oczywiście to nie jest tak jak przedstawiają publicyści prawicowi czy skrajnie skrajna prawica polityczna we Francji, ale też np. nasi polscy prawicowi publicyści, którzy mówią o tym, że w ogóle na Zachodzie społeczeństwa straszliwie podzielone są te nauką sądzę muzułmanie żyją jakimś odrębnym świecie niż reszta społeczeństwa no nawet uli, a podobno nie wchodzi prawda, bo tam działa, ale oczywiście inne to jest także oczywiście ten problem jest jest on istnieje natomiast on na pewno nie dotyczy większości muzułmanów we Francji w ogóle o trzeba zacząć od tego, że do końca trudno ustalić ile tych muzułmanów we Francji jest dla tego czy tak czy za muzułmanina uważać każdego, który ma korzenie w kraju muzułmańskim to wtedy rzeczywiście ta liczba 10 000 000, o której mówi prawica była słuszna, ale być może za muzułmanina należy uważać tylko tego, który jest aktywnie wierzący czy nie tzw. kulturowe muzułmanie tylko taki muzułmanin, który schodzi do meczetu, ale czy taki co chodzi do meczetu co piątek czy może tylko taki, który chodzi o 2× w roku jak są najważniejsze święta muzułmańskie, a może taki, który w ogóle nie chodzi do meczetu, ale np. nie mniej wieprzowiny nie pij alkoholu sama sama ta definicja jest trudna natomiast no rzeczywiście jest tak, że część muzułmanów mniejsza, ale za to taka, której się słyszy, bo ona, że tak bym powoduje powoduje, że skupia na sobie oczy reszty społeczeństwa właśnie ze względu na NATO zagrożenie terroryzmem NATO zagrozi, jakby odmowę, a akceptowania tych republikańskich reguł, o których o, których mówił matką i to, że sam ten wykład został wygłoszony przez Macrona ponad tydzień temu też takim specyficznym miejscu, bo w ogóle sam ten Departament, którym makro to zrobił to jest część tego pasa tych małych pod paryskich 8 dni blokowiska, a w departamencie tym jest sporo właśnie takich tzw. City, czyli tych 8 dni, gdzie mieszkają głównie ludzie pochodzenia imigranckiej go w tym sporo byłych kolonii francuskich właśnie z kraju w większości muzułmańskich i gdzie rzeczywiście tak jak mogliśmy powiedzieć i 20 ponad lat temu na filmie nienawiść i znacznie bardziej mecz znacznie mniej nie da mniej dawno na na filmie tętnicy no i często osiedla toczą takie trochę życie swoje własne niezależne, gdzie prawa Republiki są zastępowane przez takie prawa lokalnych wspólnot toczy się do się przenika to nie jest tak, że tam policja nie chodzi, że w ogóle to jest jakaś czarna strefa, ale jednak jest także są jakieś podwójne autorytety, że oprócz szkoły, do których dzieciaki chodzą są np. do ucieczki islamu i języka arabskiego też, że są jakieś lokalne autorytety nie wiem często byli np. przestępcy, którzy się przekształcili więzieniu bardzo wierzących muzułmanów i teraz głoszą jakąś taką swoją wersję radykalnego islamu no, więc to rzeczywiście istnieje i to, że prezydent nie zamyka na to oczu jest oczywiście dobrą rzeczą natomiast faktem jest, że też robi to to jest taki trochę uśmiechu i oczko do tego prawicowego elektoratu, bo ze względu na pandemię nakaz ma gorsze notowania i szuka sobie wyborców zawiódł bardzo dużą część lewicowego elektoratu ludzi, którzy na niego głosowali, a później się dziś jest jednak człowiek prawicy, chociaż tak naprawdę część lewicy te rozwiązania też powinny podobać części lewicy, która np. chce bronić właśnie praw kobiet do samostanowienia w tej części lewicy, która chce, żeby te republikańskie wartości były no nadrzędne nad tą właśnie takie to właśnie dobry moment, żeby powiedzieć co w takim razie po tej diagnozie Macrona, że rzeczywiście na terenie Francji radykalny islamizm istnieje, że czasami się przerwy dziś negacji republikańskich wartości, że właśnie, o czym pani już trochę wspomniała np. podważane są takie osiągnięcia Republiki jak równość chociażby kobiet mężczyzn godność ludzka itd. na to zwraca uwagę no i że tak nie może być nie mogą być wiele publiki w 1 w związku z tym co proponujemy, żeby właśnie ta sytuacja się zmieniła jednocześnie, zachowując te wartości Republiki, które dalej no i pozwalają ludziom różnych wyznaniach kąt ten swój kult religijny ze słowo może uprawiać tak, ale szanować uznano tak praktykować tak makro podzielił swoje wystąpienie turyście było dobrym wystąpieniu przygotowanym z drugiej strony mówił tak szczerze widać było, że długo się do tej przemowy przygotowywał on podzielił na jakieś 5 części w pierwszej części mówił o tym co właściwie spotyka te lokalne samorządowe władze francuskie i to są takie dyżurne tematy we Francji to jest kwestia stołówek szkolnych, że nie może być tak, że sobie radni wymyślają albo, że będzie jedzenie halal na stołówce szkolnej, że obecny jak tak zmienione zostaną ustawy właśnie wg tego całego projektu zmiany prawa, w którym ma być zaproponowany parlamentowi 9grudnia, a zresztą też taka historyczna data, bo 9grudnia weszło w 1905 roku właśnie przez parlament prawo dotyczące rozdziału kościoła państwo Macron mówi, że to jego przemówienie cały ten projekt taka no próba dostosowania tej ducha tamtej ustawy do dzisiejszych czasów, więc nie ma stołówki szkolne jedzenie na taksówkach szkolnych kwestia noszenia chusty i prawo francuskie już zakazuje od paru lat tzw. zasłony całkowitej, czyli zakazuje kobietom zasłaniania także inni natomiast kwestia tego, że np. niewinne dziewczynki chodzą osobno na basen niż chłopcy, że w niektórych gminach wprowadza się właśnie godziny używania sal sportowych odrębne Macron twierdzi, że tak nie może być, że zasady republikańskie temu przeczą, bo w ogóle, jakby nie nie popierają tego radykalnego rozdziału płci no tutaj jest mnóstwo takich spraw którymi we Francji żyją Francuzi od wielu lat nim kwestia nie wiem burki np. tego całkowitego za całkiem całkiem zasłoniętego stroju na plaży kwestia tego znaczka i czasem radykalni muzułmanie zabierają swoje córki ze szkoły w momencie, kiedy one zaczynają dojrzewać w erze upierają się, żeby nasze dziewczęta nie chodziły na lekcje wuefu, więc to wszystko co jest na tej linii władze samorządowe, które często po prostu nie potrafi rzymski prefekt sobie nie potrafi poradzić z taką uchwałą samorządową teraz będzie prawo nadrzędne Republikańskiej, które będzie udawało instrumenty, żeby po prostu odrzucić tego typu uchwały gminne na poziomie gminy podejmowane druga rzecz to jest kwestia edukacji oczywiście edukacja jest Super ważna edukacja mówił Macron jest kolebka Republiki tam właśnie dzieci uczą być obywatela no i takie zdanie tego jego przemówienia bardzo ważne szkoły są to, żeby kształcić obywateli niewiernych, czyli przede wszystkim chyba najważniejsze z tych zapowiedzi to jest koniec z nauczaniem domowym od trzeciego lokalnie dość nowe dzieci mają chodzić do norm mają chodzić do szkoły normalnej jedynym tak jedynym wyjątkiem będą kwestie zdrowotne to oczywiście się wiąże z tym, że te wspólnoty takie radykalne fundamentalistyczne po prostu zakładają swoje zakładają swoje szkoły prywatne często zajęcia w tych szkołach prowadzą ludzie, którzy są bardzo świeżej emigracji albo wręcz o przysyłanie przez te fundamentalistyczne organizację ulokowany poza Francją i ci ludzie w ogóle słabo lub w ogóle nie mówią o francuską nie jest z drugiej strony jest kwestia np. tego, żeby to, czego teoretycznie te dzieci mogą się nauczyć takich szkołach ściągnąć do szkół czy np. w szkołach zrobić porządne lekcje języka arabskiego tureckiego, żeby nie było argumentów sprzedaży, a my chcemy nasze dziecko użyte Macron mówi szczerze, że nasze dziedzictwo mamy takie różnobarwne społeczeństwo tyle punktów tyle języków, ale dajmy dzieciakom uczyć tego w normalnych republikańskich szkołach kolejny ważność jego pamięć, ale tak kolejna rzecz to są stowarzyszenia religijne czy wszystkie te wspólnoty religijne, że muszą być pod ścisłą kontrolą Republiki i to jest chyba taka największa zmiana w stosunku do tego prawa w 1905 roku, które wprowadzało bardzo dużą niezależność tych instytucji religijnych tutaj ma krą chce chce je w pewnym sensie włączyć z powrotem pod kontrolę państwa, czyli no trudno mówić o takim ścisłym rozdziale państwa kościoła, jeżeli państwo chce kontrolować np. tego w jaki sposób funkcjonują różne organizacje religijne i w jaki sposób są finansowane, kto ma prawo nauczać Macron chce, żeby imamowie byli uczeni we Francji, żeby nie było w tej instytucji, które bardzo popularne to znaczy przesyłania imamów z krajów poza Francją to jest dosyć znacząca liczba imamów najwięcej wysyła imamów Turcja, ale też Algieria też Maroko często to są ludzie w ogóle nie zaznajomieni właśnie kulturą francuską z realiami francuskimi czasami się zajmują tym właśnie takie bardzo radykalne instytucje też, aby istniejące trochę poza tymi państwami, które są wysyłane i tutaj chodzi o to, żeby imamowie byli kształceni we Francji przez francuskich muzułmanów, którzy tymi prawami Republiki są jak najlepiej zaznajomieni z m.in. ważnego powodu pani mówi prezydent Erdogan oskarża Macrona, że zrestrukturyzować islam właśnie z powodu tej kontroli finansowania meczetów i szkolenia mam kolejny punkt tak chętnie kolejna rzecz kolejna rzecz to jest jakby cała sprawa związana z tym co dzisiaj powoduje, że ludzie uciekają te w komu ten komu notariusz, czyli to, że po prostu jest sąd tzw. getta czy te osiedla zdominowane przez emigrantów, w których często szansę na dobre godne życie są znacznie mniejsze dla wychowujących się tam młodych ludzi niż z tzw. dobrych czy spokojnych czy bezpiecznych dzielnicach no chyba wydaje mi będzie element tego planu jest najtrudniejsza, ale też z drugiej strony najważniejsze wydaje mi się bo, bo tak naprawdę to jest pyta stoi w ogóle UE uzależniania wszystkiego że, że ludzie uciekają radykalizm muzułmańskiej i właśnie, dlatego że czują się odrzuceni przez Republikę zresztą Macron mówił właśnie, że Republika należy Republika musi dać powody, żeby być kochaną i i tutaj jest właściwie rząd francuski od kiedy budował osiedla, czyli już w latach sześćdziesiątych powstawały te na obrzeżach dużych miast francuskich te osiedla wtedy one jeszcze niebyły tylko dla imigrantów te dane były też na Francuzów migrujących ze wsi miast natomiast właśnie w ciągu pierwszych 10 lat swego istnienia one zaczęły coraz bardziej przekształca właśnie takie osiedla migranci kie to się wiąże z wieloma rzeczami m.in. kwestią rejonizacji szkół, że na noc, ale w tych szkołach był niższy poziom jak był niższy poziom to ci Francuzi rdzenni się wyprowadzali z tych miejsc, bo chcieli mieć dzieciaki w szkołach wyższym poziomie, a w tych szkołach i był niższy poziom tym wysyłano tam gorszych nauczycieli, więc to było takie samo napędzający się problem, że im gorsze nauczyciel tym mniej potrafi podnieść poziom tej szkoły szkoła jeszcze robiła miała gorsze wyniki na wiadomo, że migranci to byli często ludzie, którzy nie wiem ojciec mówił ledwo po francusku matka w ogóle i oni nawet nie byli w stanie tym dzieciakom pomagać źle dlatego w tym taka szkoła powinna być lepsza gorsza, żeby wyrównać wolny to pokazuje pani doktor jak wielkie zadanie sobie zostawił makro, bo to na razie dopiero propozycja ogromny na i ciężka dyskusja przekazywał całą Francję na ten temat w no a jak dostała się pojawi po konsultacjach to rozumiem, że wrócimy do niej kolejnej rozmowie, że musimy już kończyć pani dr Ludwika Włodek studium Europy wschodniej przesytu Warszawskiego była gościem poranka Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA