REKLAMA

Gdzie jest wolność akademicka?

Reportaże Radia TOK FM
Data emisji:
2020-10-10 19:40
W studio:
Czas trwania:
16:07 min.
Udostępnij:

Rozmowa z prof. Jakubem Urbanikiem z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego o wolności wypowiedzi na wyższych uczelniach.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
reportaż w radiu Toccata Anna Gmiterek-Zabłocka dobry wieczór ponownie państwa witam w wieczornym programie Radia TOK FM proszę państwa przed chwilą mieliśmy okazję wysłuchać mojego reportażu ksiądz, który poręczył za Margot księdzu prof. Alfred Wierzbicki z katolickiego Uniwersytetu lubelskiego duchownym, który ma w tej chwili na swojej uczelni problemem problemy związane z tym, że Kolegium rektorskie skierowało sprawę słów księdza profesora do rzecznika Rozwiń » dyscyplinarnego my do końca nie wiemy, jakie słowa chodzi co konkretnie nie podobało się rektorowi i jego współpracownikom, których wypowiedzi Alfreda Wierzbickiego natomiast wiemy po pierwsze, że ksiądz poręczył za Margot razem z innymi osobami takie poręczenie podpisał wiemy o tym, że jest duchownym, który bardzo otwarcie szczerze wprost mówi o tym co myśli broni najsłabszych broni mniejszości w tym również mniejszości seksualnych staje po stronie tych, którzy czują się wykluczani ksiądz ma problemy na swojej uczelni, a my pytamy, gdzie jest wolność akademicka, gdzie jest wolność słowa m.in. o tym w rozmowie z moim gościem prof. Jakubem Urbanikiem z wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego panie profesorze chce z panem rozmawiać o wolności akademickiej, ale zacznijmy od listu, który napisaliście do księdza prof. Alfreda Wierzbickiego, który w tej chwili no stał się takim celem ataków ze strony niektórych środowisk również na swojej uczelni w tej chwili jest zapowiedź postępowania dyscyplinarnego co jest w tym liście i co chcieliście się profesorowi przekazać ten jest bardzo krótki on generalnie rzecz biorąc odwołuje się chce chce chcemy w tym liście okazać księdza prof. Wierzbickiego nasze wsparcie na szacunek za jego postawę, która naszym zdaniem jest właśnie taką postawą, którą powinien wykazywać każdy nauczyciel każda nauczycielka akademicka postawy otwartości postawy nie wykluczenia postawy próby zrozumienia mimo nie akceptowania być może pewnych postaw postaw czy zachowań innych osób także ministerstwo jest krótki składa się z 2 akapitów piszemy ksiądz Wierzbicki może jesteśmy z nim, że się z nią solidaryzujemy i że to co robi jest dla nas wzorcem postępowania, jakie każdy nauczyciel akademicki każda wielka akademicka powinna mieć powinny spełniać wykazywać to jest także tych listów do księdza prof. Wierzbickiego było sporo różne środowiska opowiedziały się za tym co głosi co reprezentuje, dlaczego uznaliście, dlaczego pan profesor uznał, że to ważne, aby ten te słowa wyrazić pomysł zrodził się w środowisku, które PiS być może dużo listów w tych ostatnich czasach piszemy dużo listów myślę, że taką osobą oczywiście zainicjował najbardziej to był prezent Szczepańska Kozłowska z mojego wydziału jak tylko wzięła na siebie taką techniczną część zbierania podpisów i propagowania tego tego apelu, dlaczego dlatego, że myślę sobie, że wielu z nas coraz więcej z nas niestety zdaje sobie sprawę z tego co znaczy być osamotnionym w pełnieniu swojej misji i w takich momentach wiemy że, chociaż wyrazy wsparcia sympatii szacunku o zewsząd ze strony środowiska czy osób najbliższych nie pomagają tak zupełnie likwidują problemu to jednak mogą pokazać, że ta samotność jest tylko pozorna, że to co robimy, mimo że spotyka się z oporem, mimo że spotyka się z protestem naszym zdaniem nieuzasadnionym znajduje jednak wydaje jednak owoce, bo tak ewangeliczny powiedzieć no właśnie to też takie okazanie Solidarności prawda takiego wsparcia duchowego w tym momencie osobie duchownej akurat panie profesorze jeśli mogę przedłużyć ze mną to jest też nie chce powiedzieć to był powód główny ale bo to nie jest także ksiądz Wierzbicki robić cokolwiek z tego co robi publicznie, licząc na jakąkolwiek pewnie nagrodach czy tego typu wyrazy potem sympatii to robi jak sądzę ze zrozumienia prawdziwego powołania swojego ikoną akademickiego jako człowieka jako kapłana kościoła katolickiego, ale o, zwłaszcza w przypadku księdza Wierzbickiego wydawał się ten list ważne ksiądz Wierzbicki wielokrotnie w ostatnich czasach zabierał głos, broniąc osób wykluczonych, krytykując fale mowy nienawiści wylewającą się z tak z mediów, jaki ze strony nawet rządowych agend i to właśnie w przypadku osób, która dzisiaj są w stanie permanentnej nagonki, czyli osób o orientacji hetero normatywnych i właśnie to, że ksiądz katolicki ksiądz Wierzbicki pokazuje nam taką praktyczną etykę oni etykiem wydaje się, że zasługiwało na tym większy szacunek, tym bardziej że nie wiemy dokładnie jest na zarzuty dyscyplinarne postawione ksiądz Wierzbicki Emu, ale z doniesień medialnych wygląda na to, że właśnie za te czyny, które dla nas są czynami prawdziwie szlachetnie ksiądz Wierzbicki będzie musiał tłumaczyć przed komisją dyscyplinarną dokładnie to znaczy jeszcze zarzutów nie ma, ale nawet nie wiemy tak naprawdę, czego to postępowanie miałoby dotyczyć, bo nawet nie powiedziano, które wypowiedzi księdza Wierzbickiego chodzi panie profesorze to jest także cool, na którym wykłada ksiądz prof. Alfred Wierzbicki to jest też uczelnia Przemysława Czarnka, którego sprawie pan profesor chyba 2 albo trzykrotnie zabierał głos to prawda 2 lata temu zbieraliśmy razem też ze środowiskiem kolegów koleżanek właśnie z wydziału prawa do niego dołączyło z tego po apelu wielu prawników prawniczych z całej Polski innych akademików akademiczek o podpisy pod doniesieniem o możliwości popełnienia przez Przemysława Czarnka deliktu dyscyplinarnego to był jego wypowiedzi na kanale YouTube odnośnie parady równości w Lublinie teraz po sławetnej wypowiedzi w trakcie kampanii prezydenckiej w telewizji polskiej pisałem do księdza prof. Dembińskiego ówczesnego rektora KUL-u z prośbą o zajęcie jakiegoś stanowiska wtedy to postępowanie dyscyplinarne na tych zostało też wszczęte, ale ja bym nie chciał, bo nie chciałbym też może specjalnie nie sądzę, żeby było właściwe, żeby przeciwstawiać szlachetną prawdziwe etyczną postawę księdza Wierzbickiego jakimś wybrykom czy szczególnym nieszczęśliwym wypowiedziom jakichkolwiek jego kolegów koleżanek z uczelni, bo to nie o to chodzi tak można by powiedzieć ksiądz Wierzbicki nie robi zwykły nic nadzwyczajnego Wierzbicki po prostu zachowuje się tak jak powinien zachować każdy przyzwoity człowiek i to nie ma znaczenia, że też był akurat w takim środowisku, tak więc w zasadzie nie powinniśmy dziękować księdza ludzkiemu, bo nie robi nic zwykłego, ale jednak ta zwykłość jego etycznego działania jest dzisiaj niestety czymś szczególnym dlatego zasługuje na każdy wyraz wsparcia Solidarności i otuchy to prawda, że to nie powinna się tego przeciwstawiać bo, bo nawet na szali, kładąc to pewnie pewnie trudno byłoby to jakby zważyć, ale z drugiej strony to samo przez się, jakby nasuwa się na myśl właśnie te 2 postaci, ale z drugiej strony panie profesorze to jest także w tym kontekście chciałam zapytać o wolność akademicką właśnie, bo trochę wychodzi na to, że 1 wykładowcy można więcej drugiemu mniej trzeciego się postępowanie dyscyplinarne wszczyna za słowa, które każdy z nas pewnie by się podnieść podpisał, więc przy trochę nie idziemy w stronę no ograniczania tej wolności mówiąc krótko to oczywiście argument, który miecz obosieczny tak naprawdę, dlatego że osoby, która mogłaby posługiwać językiem akceptowalnym zjawiskiem zazwyczaj też tego typu argument wolności wypowiedzi akademickiego w ogóle wolności wypowiedzi odnoszą, a i to jest w ogóle szerszy problem nie tylko Akademi tylko całego naszego dyskursu publicznego w Polsce ja myślę sobie, że zacznę może nią akademicką ogólnie to znaczy oczywiście wolność wypowiedzi jest fundamentalną wartością demokratycznego państwa prawnego jest prawem człowieka, ale jak bardzo wielu praw nie jest prawem bezwzględnym i nad nim jest prawo większe ważniejsze to znaczy prawo ochrony godności ludzkiej i teraz moja wolność wypowiedzi jest wolność wypowiedzi musi być respektowana, ale tylko tak daleko jak narusza godności drugiego człowieka bez względu na to kim ten drugi człowiek jest teraz jeśli przeniesiemy do nagród uniwersytecki takich nie tylko w przypadku tych, o których mówiliśmy, ale często uczelnie zasłaniają się przy rozwiązywaniu tego typu problemów czy podnoszenie tego typu problemów mówiąc o tym, że ten czy inny wykładowca wykładowczyni działali, jaką nauczyciele akademiccy nie wypowiadali się w imieniu intencją bycia profesorami profesor kami tej czy innej uczelni to jest oczywiście argument być może chwytliwe, ale myślę sobie, że nasze powołanie akademickie to nie jest sytuacja, która przyjmowana jest przez nas to nie jest Costy, który przez sprzęt przyjmowany w dowolnych sytuacji, a przez sam fakt taki czysto formalny złożenia przysięgi doktorskiej, w której zobowiązujemy się, że będziemy dbać o propagowanie prawdy, a nie o Che zaszczyty wynika, że w całym naszym postępowaniem w całym wszystkimi naszymi zapowiedziami wszystkim tekstami, które piszemy musimy uwzględniać tę godność, która została nam przyznana godności nauczycieli akademickich to odpowiedzialność, która została, którą zostaliśmy obarczeni to znaczy wychowawców wychowawczyń młodych ludzi to nie jest tak, że w sytuacji, gdy chodzi do studia, bo teraz, kiedy rozmawiam z panią przestaje być naukowcom przestaje być akademikiem przestaje być nauczycielem to jest stan, który trwa stale gustów każdy z tych sytuacji musi pamiętać, że te reguły, która mnie, do których sam na siebie przyjąłem to więzy mnie obowiązują oczywiście jednym z kanonu wypowiedzi akademickich jest to, żeby nie wypowiadać się poza spektrum własnej wiedzy eksperckiej tak, jeżeli wypowiadamy się na tematy naukowe i tego należy bezwzględnie przestrzegać w sprawach publicznych politycznych w sprawach ogólnej wiedzy naukowej myślę jednak, że ten nakaz obowiązuje znacznie szerzej znaczona, żeby może użyć dość dzisiaj ważkiego porównania tylko pozornie dalekiego żaden nauczyciel żadna wielka akademicka żaden człowiek, zwłaszcza z obszaru nauk ścisłych nie mógł mówić nie tylko na Uniwersytecie, ale poza nim szczepionki są jakimś szatańskim wymysłem powodującym przeciwna choroby tak samo żaden akademik nie może mówić pod tą nie może nie może głosić te, które są oczywiście naukowa fałszywą panie profesorze już na koniec, bo ja robię reportaż o księdzu prof. Wierzbicki od jednego z działaczy opozycji, słysząc takie słowa, że z opozycji dawna i tak też w tej też w latach osiemdziesiątych usłyszał takie słowa, że jeśli ksiądz profesor zostanie skazany, bo to trzeba brać pod uwagę, że tak takie może być rozstrzygnięcie zostanie ukarany mówiąc krótko w postępowaniu dyscyplinarnym to będzie świadczyło, że na KUL-u tej wolności akademickiej nie ma na KUL-u, który był znany przez lata jako uczelnia właśnie taka wolnościowa bardzo chciałbym krytykować uczelnia ma pracując na na na na uczelni zupełnie to nie jest kulę na wydaje mi się, że na samo wszczęcie tego postępowania dlatego napisaliśmy list wydaje nam się zupełnie niewłaściwe wydaje nam się oczywiście można powiedzieć jest tylko postępowanie sprawdzające toczące się w sprawie może nie postawiono księdzu Wierzbicki Emu żadnego konkretnego zarzutu rocznicy akademicy sprawdza, ale moment historyczny trudno się dzieje brak jasnego komentarza, dlaczego co się dzieje no przywołują takie naj ciemniejsze z karty historycznych procesów związanych z instytucjami kościelnymi znowu nogę z daleka, ale myślę sobie, że jeżeli ksiądz rektor KUL-u ma powody, dla którego takie postępowanie uważa, że powinien wszczęte jak mówi w sprawie nie przeciwko to dobrze by było, żeby nam zatroskanym obywatelom obywatelką tego kraju to wyjaśnił nie wydaje mi się, że że, że jest właściwy sposób dyscyplinowania znowu tym jest obosieczny są domagają się postępowania cywilnego do pana ministra Czarka można być, dlaczego trudną dla mnie to rozróżnienie oczywiste, ale znowu tu nie chodzi o przeciwstawianie sytuacji tylko chodzi o tak naprawdę chodzi o o również dawanie przykładu być może również z drugiej strony efekt mrożący to znaczy jakich postaw nasze uczelnie od nas wobec świata zewnętrznego oczekują dla mnie oczywiste, że to funkcją podstawową jest funkcja wychowawcza edukacyjna ATA samej swojej definicji nie może zakładać wykluczania kogokolwiek czegokolwiek proszę państwa na koniec tylko dodam, że katolicki Uniwersytet lubelski, który w tej chwili Kolegium rektorskie tego Uniwersytetu zapowiedziało skierowanie sprawy księdza prof. Alfreda Wierzbickiego do rzecznika dyscyplinarnego uczelni, więc ta uczelnia ten Uniwersytet ma w swoim statucie m.in. słowa o wolności i odpowiedzialności o poszanowaniu godności każdej osoby ludzkiej ma też zadanie, które brzmi poszukiwanie i przekazywanie prawdy poprzez prowadzenie badań naukowych tyle proszę państwa u mnie Anna Gmiterek-Zabłocka dziękuję pięknie za to, że byliście państwo ze mną i zapraszam na informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: REPORTAŻE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA