REKLAMA

Dokumenty posoborowe. Szacowny zabytek czy coś więcej?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-10-11 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
17:49 min.
Udostępnij:

O Soborze Watykańskim II i kondycji współczesnego Kościoła mówi prof. Stanisław Obirek, teolog, historyk, antropolog kultury, Uniwersytetu Warszawskiego, były jezuita.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry pan, kiedy przedstawiałem kartkę kalendarza, więc te wydarzenia, które miały miejsce 12października w przeszłości nie wspomniałem o tym, że właśnie tego dnia 1962 roku rozpoczął się sobór watykański drugi nie powiedziałem, bo ma to być taka trochę niespodzianka, że właśnie teraz weekendowym poranku wrócimy do tego wydarzenia, które no to dzisiaj uważany za jedną z najważniejszych jakie, jakie się wydarzyło w dziejach kościoła w Rozwiń » dwudziestym wieku jest z nami pan prezes Stanisław Obirek teolog historyk antropolog kultury Uniwersytet warszawski dzień dobry dzień dobry panu czy rzeczywiście powinniśmy do dzisiaj uważać, że to jest Super ważne wydarzenie w dziejach kościoła sobór watykański trud jeśli tak to dlaczego na nawet językowo zwykło się mówić kościół przed soborowym kościół Soboru kościół posoborowy, więc jeżeli pewne wyrażenia chodzą do języka to oznaczać, że użytkownicy języka są przeświadczeni, że w istocie coś istotnego się stało no dla nas dzisiaj o już 55 latach od zakończenia Soboru ta świadomość i na radykalnych niektórzy mówią wręcz rewolucyjnych zmian jest mniej odczuwalna natomiast czytając relacje uczestników tego Soboru to przeświadczenie, że coś ważnego się dzieje, że dokonuje się absolutnie rewolucyjna zmiana z odejścia kościoła katolickiego do, zwłaszcza innych wyznań chrześcijańskich innych religii jest czymś co zmieni trajektorię tego wyznania i to jest prawdą to jest prawdą, że kościół po sześćdziesiątym piątym roku, czyli po zakończeniu Soboru jest zupełnie innym kościołem niż ten, który właśnie dzisiaj 11października 60 tego drugiego roku zbierał się w auli właściwie w katedrze w bazylice Świętego jak przednie no to jeszcze wyjaśnijmy już dla porządku sobór to znaczy co to jest jakiś rodzaj właśnie takiej najwyższej władzy w kościele czy to jest takie spotkanie, które się odbywa raz na 100 lat, które właśnie nadawało Kościołowi katolickiemu jakiś kierunek można tym logicznie nas to jest zebranie zebranie ludzi no w tym wypadku ludzi decydujących o tym czy kościół jest, czyli zebranie kosz biskupów z całego świata oczywiście ta to z całego świata trzeba traktować trochę umownie, bo nie przypomnijmy krótko naszym słuchaczom, że takie nowożytne sobory to jest sobór trydencki piętnastym wieku w szesnastym wieku to jest sobór watykański pierwszy dziewiętnastym wieku naj ten sobór watykański drugi dwudziestym, czyli ten jest rzadziej nawet niż Stolat dlatego takim dużym zaskoczeniem była decyzja Jana 2003. ogłoszenia tego Soboru, a to oznacza, że normalne taką aktywność papieża biskupów jest postrzegana jako o niewystarczająca i że trzeba się zastanowić wspólnie w jakim kierunku chcemy iść, a najlepiej najlepszym sposobem tego namysłu jest właśnie zebranie jest zjechanie w tym wypadku do Watykanu ostatnio 2×, bo bywało, że te wybory działy się, gdzie indziej, zwłaszcza w pierwszych wiekach to w ogóle się nie działały Niedziałek ziemię tylko nie w Azji mniejszej wice w Konstantynopolu itd. ale nawet zewnętrznie rzecz ujmując można powiedzieć, że jest to albo może dla słuchaczy będzie bardziej sugestywna nazwa jest taki zjazd partii tak, że partia się zbiera potem, żeby się zastanowić towarzysze w jakim kierunku idzie na jej tak to jest w kościele no to trochę, trzymając się może tego zaskakującego porównania zapytam no i na jaki pomysł wpadli właśnie uczestniczy uczestnicy tego Soboru i czy te pomysły, które dzisiaj właśnie traktowane są jako rewolucyjne one się wzięły tak po prostu czy to był taki czas, w którym Jan 2003. inni biskupi doszli do wniosku, że musimy coś zrobić musimy coś zmienić, ponieważ nie wiem kościół jest trochę w odwrocie ludzie się trochę od niego odwracają jest zbyt odległy od ludzi i w związku z tym musimy coś takiego zrobić, żeby ten zły trend odwrócić tak tak wyglądał dokładnie tak kluczowe hasło tego tej decyzji zaskakujące jak wspomniałem Jana 2003. było włoskie słowo, które również przyjęła się w różnych językach jest dziur memento dosłownie oznacza takie dostosowanie się do nowych czasu, a dziur Mare czyli, czyli właśnie dostosować się i jeśli się śledzi historię tego Soboru mamy w języku polskim bardzo wiele świetnych opracowań na ten temat to co zaskakuje, że decyzja impuls na starego papieża Jana 2003. była postrzegana przez decydentów właśnie z głównych bossów watykańskich, czyli kurię rzymską, jaki potężnego kardynała stawiani jako czysta formalność ani przygotowali takie schematy projekty ustaw, które byli przekonani zostaną przegłosowane i i sprawa utwierdzi istniejący stan rzeczy tymczasem ludzie jak na siebie popatrzyli 2,51000 biskupów z całego świata na test zdali sobie sprawę, że to co im zaproponowano jeszcze w dodatku w języku łacińskim, który już wtedy nie wszyscy rozumieli, że tak oto chodzi, że kościół jest czymś zupełnie innym no i zaczęli dyskutować zaczęli rozmawiać w różnych językach zresztą nie tylko po łacinie na, a i wtedy biskupi zaczęli na pomoc prosić tzw. ekspertów teologów, którzy do tej pory byli uważani jako piąte koło u was trochę przeszkadzających w polityce kościoła nagle eksperci zaczęli podpowiadać, że tu Atu ekumenizm jest ważne, czyli zmiana w stosunku do innych wyznań, że trzeba się dogadywać rzeczy jesteśmy dziećmi i tego samego Boga, a więc również inne religie są ważne islam Żydzi religii dalekiego Wschodu na i co jest zaskakujące, że dokumenty traktowane jako zupełnie marginalne mają wręcz taki status najniższy to są deklaracje deklaracja stosunku kościoła religii niechrześcijańskich Nostra Tate i deklaracja wolności religijnej dni taki Human powtarzam te łacińskie nazwy, bo każdy z tych dokumentów mała chińską nazwę one są najważniejsze od 50 lat właściwie tylko o tym się dyskutuje natomiast wielkie sążniste dokumenty poświęcone nie wiem odnowie życia zakonnego liturgii o kościele o rok ma do macie o objawieniu itd. od tych wszystkich dokumentach tak ważnych dla wewnętrznych dyskusji kościelnych dzisiaj są traktowane jako szacowny zabytek nie więcej tutaj mamy do czynienia z pewnym zaskoczeniem dla mam przede wszystkim dla samych uczestników, a poza tym to jest bardzo no jesteśmy w medium po, więc niezwykła rola środków masowego przekazu społecznego przekazu się okazała, bo ludzie byli bardzo zainteresowani co ci biskupi tam radzą niemalże na drugi dzień już dowiadywali, że np. ten ta deklaracja nie nastraja Kate, czyli ta o stosunku kościoła do religii niechrześcijańskich zmienia absolutnie stosunek do Żydów do judaizmu tradycyjny anty judaizm czy wręcz antysemityzm wielu katolików na już niema racji bytu nie oskarżamy Żydów oto, że zamordowali Jezusa nie uważamy, że trzeba ich nawracać, czyli rzeczy, które dla większości katolików były istotą niemalże chrześcijaństwa katolicyzmu okazały się nieaktualne przestarzałe to samo ten druga deklaracja, której wspomniałem o wolności religijnej nagle przegłosowano, że najważniejsze dla katolika jest jego sumienie jego wolna decyzja jak wierzyć chcę wierzyć, a nie to co prawości biskup czy nawet papież mówi, więc są tego typu rzeczy i gdybyśmy przenieśli takim wehikułem czasu do tamtego października 60 tego drugiego roku potem kolejnych 3 lat to mówilibyśmy w takim laboratorium takim na wręcz kotle idei, gdzie wcale te dyskusje nie były takie oczywiste w jakim kierunku pójdziemy to naprawdę ścierały się gwałtownie różne pomysły do tego stopnia, że mamy do czynienia z herezjami taki biskup arcybiskup francuskiej FR do dzisiaj jak jego zwolennicy stanowią u nas Schizma etyczną część kościoła, czyli właśnie są poza kościołem, bo nie uznaje Soboru uznali, że to, że to jest Schizma, że to jest herezja, że nie możemy w tym kierunku także widzi pan prawdy i było to wydarzenie ogromnej wagi także, że rozmawiamy o tym z myślą wydaje, że zawsze przynajmniej w tym okresie, który też obejmuje swoją pamięcią zawsze słyszałem o interesach reformatora, a więc tych właśnie, którzy chcieli ten kościół trochę reformować przybliżać go właśnie do czasów współczesnych no i ci, którzy uważali, że najlepiej się trzymać tego co powstało 2000 lat wcześniej, iż na tym właśnie polega siła tam wśród tych biskupów dyskutujących m.in. pojawiał się 35 letni wtedy Józef Ratzinger później papież Benedykt szesnasty do niej jeszcze właśnie w tym kontekście chciałem pana profesora zapytać czy ten postaci tamtego Soboru właśnie jeśli spojrzymy od tej strony czy należeli do tej grupy reformatorów czy czy tych konserwatystów Integry stów czy one rzeczywiście się przebiły i rzecz w kolejnych latach posoborowych miały najważniejszy wpływ na to jaki jest kościół no w takim olbrzymim skrócie, bo rzecz jest bardzo skomplikowana można powiedzieć także dla wielu teologów tych właśnie ekspertów jak pan wymienił Józefa Ratzingera można tutaj dodać jeszcze Karla zenera 2 no niezwykle ważnych teologów niemieckich był też na jeden z innych krajów Killer Becks Urban Ball teza do walca moglibyśmy też dużo wymieniać, ale najważniejsze jest co, że ci i teologowie, którzy jedno Konga dominikanin francuski to jest taka wielka wielka postać właśnie reformy Soboru Watykańskiego drugiego powrotu do do korzeni do ojców kościoła do Biblii na ci wszyscy oczywiście zachwycili się możliwością, że wreszcie mogą swoje idee nie tylko o zamykać, w jakich książkach, których nikt nie czyta, ale wreszcie biskupi zaczynają tym językiem mówić po zamknięciu Soboru w grudniu 60 tego piątego roku można tą olbrzymią grupę teologów biskupów podzielić na 2 grupy jedni, którzy uważali, że to co się stało, gdy tak wielką zmianą rewolucją, że trzeba to stopniowo wprowadzać w życie taką taki pomysł mieli np. polscy biskupi z kardynałem Wyszyńskim Wojtyłą i kominkiem wielu Baraniak wielu innych, którzy w tym brali udział uważali, że no tak kroplą mierze możemy te zmiany wprowadzać na sam także, że te 2 najważniejsze dokumenty, o których mówiłem w Polsce i recepcja jest naśladować kraje, że nie ma właśnie dlatego skoncentrowano na zmianie języka na liturgię już nie jest po łacinie tylko w językach narodowych no w każdym razie z punktu widzenia obserwatora tak jak ja zewnętrznego antropologa kultury widzimy, że Polski katolicyzm przez ten tabor został prawie, że niezmieniony natomiast inne kościoły właśnie niemiecki francuski holenderski belgijski zostały przeorane bardzo bardzo głęboko i co ciekawe te zmiany i zachodziły właśnie w tych pierwszych latach, więc na hali tego entuzjazmu zmian ci teologowie, o których wspomniałem założyli takie pismo koncesji, czyli dokładnie w słowie w nazwie mające sobór i one rozwijały twórczo te idee, które tam się zrodziły powstały zostały przegłosowane na różnym procentem głosów, ale większością każdy z tych dokumentów został przegłosowany już 4 lata później w 1972 roku powstaje pismo, które z reakcją na koncesji ją, czyli komunia najważniejsze musimy zachować jedność komunia wspólnota, czyli inicjatorzy tam właśnie się znana z racji gier urósł on Baltazar i wielu innych, którzy zobaczyli ich zdaniem, że idziemy za daleko idziemy w złym kierunku trzeba tutaj jakiś hamulec wprowadzić tak no i ten hamulec zaczęli wprowadzać dość skutecznie tymi hamulcowymi byli również się nie polscy teologowie na z Karolem Wojtyłą na czele takim papierkiem lakmusowym tych polaryzacji była encyklika, którą papież Paweł szósty już ogłosił się właśnie sześćdziesiątym ósmy roku Humanae vitae trochę od encykliki w Polsce się dyskutowało kilka lat temu jako rocznicy właśnie osiemnastym roku 50 lat jej ogłoszeniu i wtedy encyklika zmęczona, ale można powiedzieć cały kościół jedni byli za drudzy przed vito można powiedzieć że, gdy trwa do dzisiaj ten podwładny dzisiaj tak reformatorami i konserwatystami bardzo dziękuję za to wspomnienie na pewno też tam nie tylko przypomina sobór watykański, ale również pokazuje właśnie trwającą dyskusję, która zacięła się 11października 60 tego drugiego roku pan prezes Stanisław Obirek teolog historyk antropolog kultury jest warszawski był gościem poranka pięknie dziękuję za rozmowę i zaprasza grupa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA