REKLAMA

Ekonomiczny Nobel - co przez lata było ważne w dziedzinie ekonomii?

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2020-10-11 13:00
Prowadzący:
Czas trwania:
11:50 min.
Udostępnij:

Czemu ekonomiczny Nobel jest tak naprawdę Nagrodą Banku Szwecji im. A. Nobla, a nie klasyczną nagrodą Nobla jak pozostałe pięć. O tym na co przez lata komitet noblowski zwracał uwagę przy przyznawaniu nagrody w dziedzinie ekonomii? Czy kryzys covidowy może mieć wpływ na nagrody, które będą przyznawane w kolejnych latach? Rozmawiamy z dr Grzegorzem Tchorkiem z Katedry Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a laureata poznamy już jutro!~

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielny magazyn Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk koniem się państwu ponownie naszym kolejnym gościem jest pan dr Grzegorz Tworek katedra gospodarki narodowej wydział zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry kłaniał się panu panie doktorze dzień dobry kłaniał się, jako że żyjemy w okresie noblowskim to chciałbym, żebyśmy porozmawiali o Noblu ekonomicznym to jest Nobel czy też nie jest to numer do rzeczywiście są pewne zastrzeżenia związane z tym, że Rozwiń » fundator nagrody Alfred Nobel nie przewidział w pierwotnym w swoim założeniu, że Nobel będzie przyznawany z ekonomii nauk ekonomicznych co chyba trzeba trochę zgonić na karcie problemu związanego z tym, że słów w momencie, w którym rozpoczynaliśmy przygodę z nagrodą Nobla, czyli rok 1901 na ekonomia jednak nie miała tak dużo dopowiedzenia i też system walutowy by był oparty o złoto funkcjonował zupełnie innych warunkach są osiągnięcia ekonomistów aż tak bardzo czy dociekania nie były interesujące, ale też nieco mniejszą rangę miała ekonomia jako nauka objaśniające nam co się dzieje z gospodarką no i dopiero w roku sześćdziesiątym dziewiątym takim pojawiła się pierwsza nagroda Nobla z ekonomii, więc można znaleźć szereg głosów mówiących o tym, że jest generalnie została ona ufundowana też przez bank centralny taka nie przez jest co prawda w przyznawana ostatecznie w dniu śmierci Nobla wraz z innymi mówi uroczystości oczywiście innymi dziedzinami dyscyplinami natomiast na i jej los był nieco nieco inny za co nagradza się jeśli chodzi o ekonomicznego Nobla czy ma związek z ze światową koniunkturą i po pierwsze, sytuacją na rynkach gospodarczych ekonomicznych, a po drugie z trendami które, które przecież gospodarką rządzą w nagrodę przyznaje się w wielu obszarach ekonomii to jest mikro ekonomia makroekonomia i też co było w momencie pewnym zaskoczeniem my finanse behawioralne, ale ekonometria jedna z pierwszych pierwsza de facto nagroda Nobla za wykorzystanie narzędzi ekonometrii do prognozowania czy objaśniania cyklu ekonomicznych teoria gier też się pojawiła, więc ja bym tak bezpośrednio nie wiązały dziedzin czy zagadnień, które otrzymuje się nagrodę Nobla z bieżącymi wydarzeniami dlatego, że to jest też dorobek wieloletni tych autorów tam bierze się pod uwagę właśnie ich oryginalność składu rozwój nauki do pewnego stopnia również cytowali noś poparcie czy liczby zgłoszeń które, które popierają danego kandydata można znaleźć jakieś takie być skojarzenia chociażby jeśli mówimy o nagrodzie z roku 2018, gdzie dostałyby pan poseł Paul Romer i Julia Nord House ten drugi szczególnie za uwzględnienie roli ze zmian klimatycznych zrównoważonym rozwoju co było odczytywane jako taki jednak głos protestu wobec tego, że stany Zjednoczone nowy stosowało się z porozumienia klimatycznego nie chciały realizować tego celu emisji ja myślę, że to bardziej jest próba dopasowania tych faktów niż rzeczywiste intencje komitetu Noblowskiego, jakkolwiek do nagradza się za za osiągnięcia, których celem jest no i zapewnienie stabilnego zrównoważonego wzrostu gospodarczego i nauczenie się więcej nas na samym ekonomia jest dość specyficzną nauką gdzie, gdzie obok tego kanonu ścisłego takiego restrykcyjnego, który możemy opisać za pomocą liczb odnosi się również do tego elementu, który jest nam dokończenie znany, czyli mam namyśli naturę ludzką, która wpływa na wiele naszych decyzji ekonomicznych społecznych to wszystko składa się na na gospodarkę więc, jakim opóźnieniem można powiedzieć te nagrody odwołują się do poprzednich zdarzeń natomiast ja bym był ostrożny takim bezpośrednim dopasowaniu do tego co siedzi tu i teraz z tego powodu, że też sam proces wyłaniania nagrodzonych jest rozłożony na kilka dobrych miesięcy to jest ten problem który, który sprawia, że nie zawsze daje się dopasować to co by jest dziś z nagrodzonymi osobami czy dorobkiem który, których przypisane do tych osób intuicja podpowiada mi, że już w najbliższych latach nagrodzonymi będą ci, którzy nie wiem dokonają jakiegoś przełomu w myśleniu o kryzysie polską widownią np. próbuje wiązać to z aktualnymi najważniejszymi wydarzeniami na świecie być może tak być, aczkolwiek to też ten kryzys, który dziś uczestniczymy, bo ciągle trwa też różne wymiary tak można by odwołać chociażby do samego zachowania rynków finansowych, które ponownie powtórzymy ten schemat jak przy wielu innych kryzysach, które widzieliśmy w momencie, w którym zajrzała nam oczy panika to ceny aktywów bardzo mocno spadły, po czym relatywnie szybko się odbudowały po nadzwyczajnej jednak jak Moskale i szerokość interwencji banków centralnych, a więc być może tutaj coś w obszarze nadzwyczajnej roli banków centralnych też mogłoby się pojawić kryzys jest na tyle złożonym zjawiskiem dotyka tak wielu aspektów funkcjonowania naszej gospodarki, że też moglibyśmy pewnie znaleźć wyjaśnienie dla wielu zagadnień które, które w kontekście kryzysu też byłyby ewentualnie nagrodzone wysunięte na ma na pierwsze pole tutaj w zakresie poszukiwania dorobku kandydatów którzy, którzy posługują się to, o czym wiedzieliśmy, a co z ostatnimi laureatami ma pan myśli laureatów z roku dziewiętnastego czy w ogóle w ostatnich kilku latach nie myślę o tym myślę o tych ostatnich o tych ostatnich to tematem przewodnim jeśli dobrze pamiętam była walka z ubóstwem prawda walka z ubóstwem, chociaż ona też się pojawia wielu innych miejscach dorobku noblistów natomiast tutaj też szczególnie istotne było to, że jednak mówiliśmy o dość istotnym metodzie sposobie badania jak moglibyśmy z tą z tym ubóstwem na świecie walczyć, a mianowicie chodzi nam badania eksperymentalne tak, żeby zamierza, zanim podejmiemy jakieś wsi duże działania w zakresie polityki publicznej mieli ogląd na to jak rzeczywiście pewne bodźce regulację system, który projektujemy wsparcie od strony rządu czy nawet lokalnego samorządu mogą na decyzję to podmiotów wpływać i to dosyć istotne przy projektowaniu polityki makro makroekonomicznych takich jak wielu innych miejscach przy przy przy nagrodach ja jeśli pan dyrektor pozwoli nawiąże do takich noblistów, których ja by posłowie swojej drodze naukowej tak powiemy spotkałem, którzy od chwili bez racji tych rzeczy którymi się zajmowałem pierwszym z nich to jest Robert Mandeli ludzi 50 dziewiąty rok tu być może nawiążemy rzeczywiście tego co pan powiedział na wstępie był Robert handel do strzału nagrodę dla roku dziewięćdziesiątym dziewiątym za teorię optymalnego obszaru Walutowego no i nie przez przypadek już wtedy również wystartowała strefa euro generalnie tak to prawda w formie gotówkowej euro się dopiero 3 lata później pojawiło się sam projekt politycznie zostało zrobione jako jego start roku dziewięćdziesiątym, gdzie dziewiątym drugi noblista który nie powiem, że jakiś szczególny w wywarł wpływ na moje życie, ale na naukowe jakiejś mierze na pewno to jest Paul Krugman i tutaj też te bowiem jego jego wpłat widzę w obszarze trochę związanym z teorią optymalnego obszaru Walutowego to znaczy tego jak funkcjonuje Unia walutowa, bo Paul Krugman zaznaczył i te jego dociekania jego wnioski przewijały się już wcześniej w dyskusjach ekonomistów zauważył, że działalność gospodarczą czeka ma tendencję do aglomeracji do koncentrowania się w 1 miejscu Jon mówił o tym, że unie walutowe mogą mieć problem z takimi zdarzeniami, które będą się pojawia w niektórych częściach gdzie, gdzie nastąpi następuje znaczące alokacja zasobów przy jednoczesnym wysysanie tys tych zasobów przez tzw. peryferiów z systemu i trochę jak spojrzymy na doświadczenia krajów strefy euro można byłoby powiedzieć, że to nastąpiło w niektórych w niektórych miejscach i osoba, która nigdy bym zwróciła moją uwagę nagroda Nobla to jest liny ostrą z roku 2010 rok później po Krugman nie, która zajmowała się zupełnie innymi zjawiskami to znaczy wzięła pod lupę problem zarządzania dobrami wspólnymi takimi, które no przede wszystkim nam przysługują, ale wszyscy też powinniśmy nie ten wspólny sposób dbać chociażby czyste powietrze i tutaj by pytano bliska z kolei dno przekonuje nas do tego, że powinniśmy wspólnie próbować wypracować pewien powszechnie akceptowalny przez nią ze 100 zestaw reguł zachęca nas nawet do tego żeby, żeby te reguły współtworzyć to jest z kolei związane z innym obszarem aktywności ekonomicznej czy badawczej, którą też prowadzimy na Uniwersytecie warszawskim związane z ekonomią współdzielenia z tym, żeby można było ze wspólnych dóbr korzystać w imię tego, aby jednak było mniej zaskoczenia pojazdów w miastach, żeby to powietrze było czy się, więc przez pryzmat tych może nie wszystkich najświeższych najnowszych nagród Nobla, ale można też znaleźć takie miejsca ewidentnie pasujące do naszej rzeczywistości i do prób rozwiązania problemów, z którymi się na co dzień na co dzień borykamy jeszcze raz przypomnijmy właściwe powiedzmy tak jeszcze nie mówiliśmy nagroda banku Schwedt imienia Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych zostanie przyznana jutro w poniedziałek nie wcześniej niż około południa czekamy zatem kto będzie laureatem ja z kolei dziękuję panu bardzo za rozmowy dr Grzegorz Tworek katedra gospodarki narodowej wydział zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego był moim państwa gościem dziękuję życie państwa zapraszam teraz na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA