REKLAMA

Jak zakończy się konflikt personalny w Wolskim Centrum Kultury?

Kultura Osobista
Data emisji:
2020-10-12 19:00
Audycja:
Czas trwania:
27:03 min.
Udostępnij:

Gośćmi Kultury Osobistej są Aldona Machnowska-Góra - dyrektorka, koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej w warszawskim ratuszu i Krzysztof Mikołajewski dyrektor Wolskiego Centrum Kultury

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kultura osobista dobry wieczór przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska gośćmi kultury osobistej są dzisiaj Aldona Machnowska Góra dyrektorka koordynatorka do spraw kultury i komunikacji społecznej w warszawskim ratuszu witam serdecznie witam także i Krzysztof Mikołajewski dyrektor polskiego centrum kultury wita witam serdecznie i od razu pytanie do państwa co się dzieje na warszawskiej woli dokładnie wolskim centrum kultury, bo chyba nie dzieje się dobrze to ja może zaczną i Rozwiń » jeżeli chodzi o kwestie artystyczne kulturalne to dzieje się w wypowiedziach bardzo dobrze, bo zapraszamy na szereg wystaw i wolałbym, żebyśmy i naprawdę wolałbym żeby, żeby na tym koncentrowała się debata wokół łódzkiego centrum kultury natomiast faktycznie ostatnio o powstało zamieszanie, które wydają się, że jakby były stosowane wszystkiego rodzaju procedury to by tego zamieszania nie było nie wiem czy teraz państwo chcecie ziemia ja opowiedział o tym czy nawet czy później ze strony włoskiego centrum kultury żeśmy atakowali bardzo, jakby prawidłowo porządnie mieliśmy incydenty w postaci nacisków, którego ja byłem świadkiem to jest incydent, który nie jest opisane w kodeksie karnym my żeśmy go zgłosili, żeby wszystkim służbom i do władz miasta no i sprawa sprawa jest w ogóle sprzed 1,5 roku no cóż teraz jakby sprawa a gdzie się zaczęło zawitała w przestrzeni publicznej jesteśmy tym wszystkim zakłopotani ja z tutaj bardzo dziękuję mieszkańcom wszystkim organizacją która, jakby stoją po stronie wycieku, ale tak jak mówię chcielibyśmy normalnie pracować i wrócić do naszej pracy artystycznej w piątek organizujemy wernisaż wystawy w poszukiwaniu idei osiedla społecznego, które z kontynuacją naszych działań związanych z projektem muzeum szklanych domów i naprawdę wolelibyśmy skoncentrować się na życiu artystycznym kulturalnym, a te wszystkie kwestie związane z Realem ze sprawami politycznymi czy inicjatywa radnych w tym zakresie podejmowane, aby była rozstrzygana Kurta dziś jest miejsce, czyli w radzie dzielnicy czy czy w radzie miasta stołecznego Warszawy czy urzędzie dobrze panie dyrektorze to w takim razie musimy jednak uściślić trochę i powiedzieć, kto kogo naciska na czym to zamieszanie jak pan powiedział polegało i polega tak to ja tego nie ukrywanie i mówiły i mówię wprost oczywiście zachowanie, jakby anonimowości osób, które są sprawa prowadzona przez prokuraturę, więc ja nie będę prokuratury wręcz ofert na oczywiście ich zdaniem była sprawa taka, że podczas naszego konkursu mój podwładny wraz, powołując się na jednego z radnych dzielnicowych próbowali wpłynąć na rozstrzygnięcie konkursu, strasząc mnie, że jeżeli dana osoba nie zostanie zatrudniona no to wtedy stracę stanowisko, a miałoby się odbyć, bo to zostało opisane poprzez kontrole, które mają coś tam wykazać i i w związku z tym jak ja ja to stanowisko miałbym stracić na sytuację czy była o tyle dla mnie dramatyczna, bo to był konkurs, w którym bardzo głośna nagłośniliśmy wnosi bardzo dużo osób zgłosiło prawie 70 kandydatów osoba, która w ramach, które były naciski nie przeszła nawet pierwszego etapu tego konkursu były osoby już, że pan z tym prowadzić rozmowę ostatecznych kwalifikacyjna to osoby na uchwały, że konkurs jest w pełni uczciwy transparentny była komisja złożona z pracowników, którzy analizowali wszystkie inne tutaj ne czasowi nawet tuż przed Rosją przed rozstrzygnięciem konkursu no dostaliśmy taką taką groźbę tak naprawdę groźba karalna no bo ja złożyłem zawiadomienie i jakby Centralne Biuro Antykorupcyjne wszczęło postępowanie w tej sprawie przekazał sprawę do prokuratury oczywiście ja jestem ani sędziom ani prokuratura prokuraturą radiowym rozstrzyga w tej sprawie tak jak wychowałem się zgodnie z taką instrukcją urazów, która jest na stronie Centralnego Biura Antykorupcyjnego co należy zrobić w tej sprawie krok po kroku w tej sprawie ma reagować natomiast sprawa, jakby trwa 1,5 roku znalazł się ujście w przestrzeni publicznej i jakby dawne polskie centrum kultury jest skrępowana tą sytuacją, bo jest polityka antykorupcyjna polityka etyczna miasta stołecznego Warszawy tam powinność w ramach wszystkich procedur rozstrzygnąć tak jak mówiono nic sobie jak sobie nie do zarzucenia zdaje się, że zachowaliśmy się wyda jestem przekonany o tym, że zachowaliśmy się nie tylko tak jak należy, ale tak jak jak nakazuje nam nie jako zobowiązujemy do tego prawo, bo mam obowiązek jako akcjonariusz publiczne po prostu takich sprawach informować organy, bo jeżeli nie poinformuje sam staje na współwinę przestępstwo dlatego takie było moje moje zachowanie i moja reakcja oczywiście cały wątek obecny też ma tutaj znaczenia pani dyrektor Barabasz my stanowisko Warszawskiego ratusza w tej sprawie czy jak Charles zakłopotanie to rzeczywiście dobre słowo pojazdy czuje się trochę zakłopotana rozmawiamy o tym kolejny raz ten incydent Krum, którym byli tam dyrektor miał miejsce kilkanaście miesięcy temu myśmy byli jak mówię myśmy tutaj jako miasto poinformowania się pan dyrektorem osobiście widziałam i osobiście rozmawialiśmy na ten temat, jeżeli sprawa została złożona do CBA potem do prokuratury nad pracą stąd te ostateczne służby, które zajmują się tego typu sprawami nie było też ze strony prezydenta moje jako w imieniu prezydenta rozmawia z dyrektorem ani żadnych nacisków ani potwierdzenia żadnych historii teorii spiskowych o tym, że ktoś dyrektora zwolnić chociażby stąd moje zakłopotanie, bo minęło kilkanaście miesięcy sprawa znów wypłynęła od 6 nie było żadnych jak w mojej wiedzy wynika z tego co pan rektor dzisiaj mówi też żadnych nowych wątków albo nowych sytuacji jest trochę nazwijmy to sprawa z brodą, czyli sprawa tego, że były naciski pan pan dyrektor zło zgłoś sprawę do odpowiednich służb służby jak rozumie będą badały sprawę będą dokonywały swoich postępowań zgodnie zgodnie z prawem tutaj jakby żadnych ze strony urzędu teraz ruchu już niema kolejnych jak rozumiem żadnych tego typu działań nie było rzeczywiście w ciągu ostatnich nawet nie roku od 2 lat włoskim centrum kultury stałe kontrole my też tym dyrektorem panem rektorem został rozmawialiśmy kontrole także trwają tak jak w wielu instytucjach kultury corocznie kontroluje się z różnych powodów tutaj tutaj powodami po powodem były także nie ukrywam anonimy, które przychodziły pod, żeby części tę sytuację, żeby nie było żadnych wątpliwości miasto scena normalne kontrole w trybie uczciwym w trybie prawo rząd cięcia jak każdej innej instytucji traktor Krzysztof mówi przed sobą się po prostu znane od lat jesteśmy tak naprawdę po imieniu też był o tym informowane tak się rzeczywiście tutaj muszę przyznać, że z powodu pandemii ta kontrola ta trwała dłużej niż zwykle w sytuacjach, bo dopiero we wrześniu została ostateczne protokół pokontrolny przygotowany zresztą po prośbie pana dyrektora skierowane do pana prezydenta nie zgadza się z pewnymi zapisami prosi o powołanie komisji uzgodnieniowej to jak taki kolejny krok na rynku tryb, żeby je te te sprawy do błędnie de nie tylko tymi osobami, które prowadziły kontrole także z przedstawicielami innego w tej bójce też gabinetu prezydenta przedstawiciel biura kultury jak i które jak pytania czy te uwagi dyrektora Wolskiego centrum kultury jest raz analizował potem żeby, jakby sprawy rzeczywiście nie było tam być może zbyt daleko idących sformułowań ta ocena ostateczny protokół pokontrolny z tego co pani Wanda zawiera 1515 takich rekomendacji 15 wskazówek uchybień tak się nazywa to duży wprowadzonych instytucja kultury po prostu się zdarza nie miał pan raka na ostatecznie przyjętą to wystąpienie pokontrolne stąd to pewne takie zdumienie moje sprawa znów wypłynęła, bo tak jak mówię wątek zgłoszenia przez pana prezydenta przez pana dyrektora naprawdę kilkunastu miesięcy ma swoją normalny tryb postępowania w odpowiednich służbach jak słyszę trafi prokuratura prokuratura Rejonowa najprawdopodobniej my tutaj naprawdę żaden sposób nie możemy interweniować czy prokuratury renta albo jakikolwiek inny sposób na NATO naciskać wszyscy myślę, że czekamy NATO, a sprawy będą miały swój tryb, bo ani intencją ani nawet możliwości nie ma takiej, żeby jakikolwiek sposób tutaj ingerować w latach mogę potwierdzić, że polskie centrum kultury jest instytucją dobrze ocenianą nagradzano już 9, jakby też ten tryb pracy poza poza tym mi nawet nie jak to nazwać nowo i medialnymi pewnie emocjonalnymi nazwana przez pana dyrektora politycznymi takimi wątkami jakiegoś problemu myślę, że jeżeli chodzi o sferę wpływu na społeczność lokalną na woli działania artystyczne poziomu to tutaj ocena wszystkich jest zgodna z dobrej dobrze prosperująca płatnika Aldona Machnowska Góra dyrektorka koordynatorka do spraw kultury i komunikacji społecznej w warszawskim ratuszu Krzysztof Mikołajewski dyrektor polskiego centrum kultury są gośćmi kultury osobistej za chwilę wracamy do naszej rozmowy teraz czas na informacje w radiu TOK FM dobry wieczór raz jeszcze przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska gośćmi kultury osobistej są Aldona Machnowska Góra dyrektorka koordynatorka do spraw kultury i komunikacji społecznej w warszawskim ratuszu Krzysztof Mikołajewski dyrektor opolskiego centrum kultury witam serdecznie raz jeszcze rozmawiamy o sytuacji wolskim centrum kultury tak jak pan powiedział w pierwszej części naszej rozmowy w lutym 2019 roku pana podwładny próbował przeforsować jedną z kandydatek na konkursowe stanowisko, gdyby nie została zatrudniona placówka miała być nękana kontrolami, a pan miał stracić posadę tak tak tak taki był taki przekaz groźbę natomiast kupujemy już wniosek, dlaczego ta sprawa wpłynęła bo, bo to jest istotne wykonanie uniewinnienie nie nie było tak proszę o przeciek do mediów, że tak powiem, że w tym momencie po prostu o kolejne kontrole wybierał się do mnie do mnie do włoskiego centrum kultury pan radne, który był zamieszane w tę całą sprawę przeze mnie zgłoszoną myśleliśmy wziąć tego radnego właśnie na chipsy i występowały poprzez swój, bo powoływał się mój podwładny dlatego radnego pana podwładny, czyli no, ale nie chcę tutaj jakby się narażać na mój zastępca wicedyrektor tak tak i nie będę tutaj oczywiście możliwość pełnym imieniem nazwiskiem, bo nikt tu nie ma nie ma nawet nie ma w tej chwili nawet temu zastępca poseł zarzutów, więc sprawę zbada znajduje się ona przez przez prokuratura i chciałbym, żeby czuć jak najszybciej ta prosta wyjaśniona natomiast pan radny, na które już było wybierać to z kontrolą już kolejną tak, bo odpadliśmy w oczach pani dyr dotarła po trzecie potwierdzam, że się znam osobiście, więc też po imieniu powiedziała były to kontrola, ale kolejna kontrola tym razem już było myśli organizowana w tej samej dokładnie sprawie po zakończonej kontroli biura kontroli, które nie potwierdziła jak jakiegoś tam założeń nowego do osób rada się rozbiera na kontrolę to my napisaliśmy po prostu do przewodniczącego komisji rewizyjnej, że prosimy o włączenie do Narodowego my nie mamy przeciwko kolejnej kontroli natomiast uważamy, że w związku z tym, że istnieje 1 kolizja interesów tak tutaj sprawa też pana radnego jest brana pod uwagę my tego w przez PL w prokuraturze prosimy, żeby po prostu inna była przed kontrolować przepraszam radny z jakiej opcji politycznej no i radny jest z opcji rządzącej dzielnicą politycznej jak też nie chcę tutaj nie moją rolą jest jak Gross, ale w całej Polsce słuchacze nie muszą wiedzieć, jaka opcja rzadziej dzielnicą Wola czy dzielnicy Wola rządzi koalicja Obywatelska i radny notesie zbierał zgłosiliśmy oczywiście prośbę o to, a do przewodniczącego komisji rewizyjnej o włączenie pana radnego i po prostu wskazania innej osoby no ni wtedy faktycznie w dzielnicy powstała powstało zamieszanie radni zwołali nadzwyczajną nadzwyczajną sesję rady dzielnicy zaproszono nas, żebyśmy zabrali głosu opowiedzieli o tej całej sytuacji bo jakby dopiero wtedy się dowiedzieli o tej sytuacji tak przynajmniej ci radni mówią nam udzielono głosu na tej sesji wyłączono mikrofony próbowano nas nie wpuści, gdzie i i to jak rozgrzało całą tą sytuacją na poza tym na tej sesji właśnie padły, która nie dotyczyła spraw kontroli wolskim centrum kultury tak nagle dodali członkowie zarządu zaczęli mówić, że zaczęli mówić gabloty kontrolach, że zaraz będą wyniki no i wtedy zobaczymy co będzie co ciekawe od kontrolować te kontrole dotyczyły tego incydentu zgłoszonego przeze mnie stąd, jakby się wzięło całe całe zamieszanie w sferze sferze publicznej no my tego my my my my z tym tematem nie wychodziliśmy nigdzie na ulice po prostu zostaliśmy włączeni w tę sprawę, ale oczywiście będziemy bronić ja będę bronił swego dobrego imienia i będę bronił dobrego imienia Wolskiego centrum kultury, bo podlegamy 3 na rzecz zresztą pan brat tego dobrego imienia, bo lata mam wrażenie ja też po pierwsze, chciałbym, żeby dopytać na tej na tej sesji dzielnicy pan wypowiadał się w ogóle niedopuszczony głos w ogóle nie wypowiedział umowę twierdzi pan nie wypowiedział się pan w ogóle nawet nie dopuszczono pana, czyli od głosu nie złożył pan żadnych wyjaśnień odpowiadał na pytanie nie niebo było takie jakaś próba dostarczenia mikrofonu, ale został włączony i powiedziano, że nie ma możliwości, żeby się powiedział w tej czas, a druga rzecz stara jak trochę protestuje przeciwko temu, żeby już także publiczne, nawet jeżeli nie używamy nazwisk osób, które zostały zostały, jakby być może będą one uczestniczyły badane co prokuratura są dostępne nie są też nie możemy ani radnego ani zastępcy ani jakiegokolwiek pracownika, jakby mieszać sprawę też myślę, że warto jednak, że zachować takie zasady zostały tak dziękuję, że stara się pan jednak zachować ZO sta mi, bo jednak samo ogłoszenie ani świadczeń, czyli winie ani nie świadczy o dowiedzeniu Wilna, więc jak też nie mieszajmy ludzi w prawo o g nie ma jeszcze swojego dalszego ciągu jednak na razie tylko chcą jak pracę zakończy płacą i swoje zgłoszenie pana jako dyrektora rozumiem, że jakiś odpowiednie służby muszą zdać sprawę wyjaśnić, dopóki nie wyjaśnią to po prostu nie możemy w sprawie takiego wrażenia, że ktoś tutaj jest silne, że rzeczywiście postępowanie było niezgodne z prawem mogą być jakieś zarzuty karne no dobra materialne uderza de żadne nazwiska nie padł lata to nazwisko pana Krzysztofa Mikołajewski ego pani w tej rozmowie na razie także myślę że, że tutaj nie mamy co na ten temat jak kontynuować rozmowy ja spytam jednak mimo wszystko czy czy w tej sytuacji jest taka możliwość, że mamy po prostu do czynienia z jakimś politycznym folwarkiem czy tak jest czy tak może być jest tak szeroko Jani o tym nie wiem mam poważne i pan prezydent nic o tym nie wie w przestrzeni medialnej pojawiały jakieś polityczne już pani temat tabu, jakie to było formowanie jakieś polityczne gremia miały decydować, jaki temat no trochę jest także z drugiej strony w mojej strony nie ma w ogóle takich informacji rozmawiam z panem burmistrzem już rok temu rozmawialiśmy na ten temat nikt nie potwierdza, że chce doprowadzić do do zwolnienia wyrzucenia pana dyrektora spraw naprawdę warto, jakby z mojej strony naszej strony w ogóle nie ma takiej takich intencji trawiastą pan dyrektor nadal, że ustawa o organizowaniu działaniu i działalności kulturalnej, jakby nie ma takiej możliwości nie ma takich możliwości, żeby kontakt z dyrektorem bez powodu rozwiązywać te powody muszą być bardzo poważne muszą być udowodnione i tutaj nigdy nie aż nigdy nie było takich intencji takich rozmów takich działań agencja dlatego też nieustająco jestem zdziwiona, że to, gdzie tak by je zresztą sama panem rektorem przedstawi rozmawiam potwierdzała sam ostatnio mail, bo czułam, że potrzebuje jakiegoś potwierdzenia na piśmie, a nie tylko rozmowy ustnej, żeby jak jeszcze raz potwierdzam żadnych ostatni intencje nawet oni nigdy nie słyszałem panie dyrektorze jak ja dziękuję za deklarację ja czy pan, że mu z mojej strony na współpracę z panią dyrektor się układa bardzo dobrze faktycznie nie jest jedynym urzędnikiem urzędnicy niczego nie kontaktuje się ze mną kontaktuje i bardzo były zapewnienia Wielkopolską obawy bo, bo o męża, żeby tak nie tak nie myślę, że tutaj nagle bije dzwon, a sobie całą sprawę wymyśliłem obawy wynikały po pierwsze z tego, że faktycznie pojawiła się kontrola NIK groźba była spełniona i która była zapowiadana ja tylko na minę żony na podstawie anonimu zostały zostawić na oczy nie rozumie dobro, które miasto chce wszystko dobrze wyjaśnić jest ważna kwestia dosyć oczywiście tutaj nie jest być może minister, żeby ją rozstrzygać na antenie zwolnieniem go mojego zastępcę no bo ja oczywiście potem tak będzie doprowadziłem do zwolnienia mojego zastępcę nie wyobrażam sobie ME sytuacji to znajduje się w te na tapetę powód znajduje się w wypowiedzeniu umowy o pracę co ciekawe nie jest zakwestionowany w ogóle powód ten przez jego następca natomiast, jaka sytuacja we włoskiej druku dra ma być ważny zapis w statucie, które do ów sam sobie kontrowersyjny że, żeby odwołać mojego zastępcę potrzebuje mieć opinię zarząd no ja zwróciłem się do zarządu to opinia no to formalnie dla mnie wiążące formalnie w ogóle pytanie czy taka opinia czy taki zapis czatu czy w ogóle zgodne z ustawą prowadzenie składu zarządu do tej pory nie wyrobi opinię mało tego w swojej argumentacji na tej sesji nieszczęsnej, na które nie dopuszczono do głosu z cały czas argumentuje, że pojazd mam prawo, zwalniając swojego zastępcy bez opinii zarządu, która na gminie dla mnie żaden sposób wiążąca tu są takie jeszcze drobne niuanse związane już może nie będę państwa wprowadza związane z prawem pracy i z tym to znaczy powołanie, kiedy rozwiązuje stosunek pracy z powołania kilku stosunku pracy dla mnie sprawa oczywista, bo to reguluje, a dodać art. 60 szósty kodeksu pracy, który mówi, że ja oczywiście mam pełne prawa czy ostatecznie rozstrzyga sąd sprawa jeśli przed sądem pracy wątkiem jedynym wątkiem, który nam oczy czy potrzebowałem tej opinii zarządu do zwolnienia z mojego podwładnego czy nie bo jakby sam powód nie zakwestionowano nie zdążono tam znaleźć, ale z drugiej nazywa się walut ja przepraszam też, że tak trochę specjalistycznie rozmawiamy nie jest taki zapis z po zasięgnięciu opinii organizatora bardzo wiele instytucji ma o powołaniu zastępcę zastępców zastępczyni dyrektora o zwolnieniu te zapisy stało, że można tego dokonać po zasięgnięciu opinii jest to umowa na sobie dyskutować tutaj w różnych momentach skuteczne nieskuteczne, żeby te puchate widzą ta opinia mogła być negatywna i tak dyrektor mógłby decyzję podjąć autonomicznie, ale powiedzmy sobie szczerze panie dyrektorze takim zakupie to prawda jest w sądzie pracy jest biuro pozwali możliwe, ponieważ badało ten wątek, ponieważ orzeczenia prawne bardzo różne w tej sprawie, bo to jest tak dziwne ustawa dotycząca kultury taką lex specialis w ramach w ogóle sporo ostatnich zapisów prawa to mogą budzić takie wątpliwości kontrowersje w praktyce jasne biuro kontroli nad założeniem wyraża opinię na ten temat ze względu na to, że po pierwsze, są różne orzecznictwo prawne po drugie, sprawa jest w sądzie pracy znów, jakby nie ma powodu, żeby trzeba poczekać na teraz jednak sądy, które są najwyższe do decydowania o słuszności zgodnie z prawem podejmowania decyzji zdecydowały też są to też nie jest tak do końca że, że ze jest to tylko włącznie jak to nazwać czysta złośliwość Ewa Wolak tak szczerze powiedziawszy nie było tej opinii tyle no to wydatnie mimo to opinia, ale teraz pytanie, dlaczego nie ma tej opinii, bo tutaj o, jakby nie ma maksymy, że zarząd ma prawo weta prawda, że może nie wydawać opinii mamy sytuację przepraszam za taką może być stroną nie mamy Pańskiego płaszcza i co pan zrobi tak nie ma ja mam powód, jakby istotny, bo to powód podały mało tego w południe kwestionowane, bo mają lekarza ja zadam pytanie czy pan opinię, kiedy pan zasięgnął opinii zarząd dzielnicy i jak napisać na decyzję o odwołaniu zastępcy 2 miesiące 3 miesiące nie ja panu pani dyrektor sprawa jest tutaj jak jasna napaść posługiwał się opinią prawną na jak mam to zrobić, bo to nie jest sprawa taka, że odpowiedziałem tak nie wymyśliłem sobie sytuację w tym samym czasie, kiedy złożyłem wypowiedzenie mojemu zastępcy, a od momentu wypowiedzenia do momentu, jakby zakończenia stosunku pracy minęło 2 miesiące w tym samym momencie żeśmy wystąpili do zarządu opinię za dobrze jak od prologu interesowność oraz naruszały jeźdźca albo sali, bo sytuacja taka jednocześnie dokonał pan zwolnienia swojego zastępcy proszę o opinię może to zrobić zarząd dzielnicy, więc rozdzielnice, jakby nie został poinformowany poproszony o opinię chce po ją w związku z tym ani też nie mogą pod czwartą wydanej opinii sprawa została przez pana jako dyrektora zakończona zupa sytuację taką niedoboru czarno-białe związana z pytaniem modne SA 4 tygodnie dopiero nią nie otrzyma opinii podjął decyzję no rozumiem, ale tutaj, jakby nie dał pan szansę po prostu pani dyrektor zarządu ani dyrektywa jedno wywozu na sprostowanie, bo ja się posługiwał taką opinię prawną Rzymianie nie wypowiedział ja wypowiedział umowę, ale nie zwolniłem, a wypowiedzenie umowy wypowiedzenie nie jest jednoznaczne ze zwolnień pracownic zarząd miał możliwość dwumiesięcznego terminu, żeby się wypowiedzieć w tej sprawie powiedzieć, że nie zgadzamy się rozważyć mógł sam zainteresowany zakwestionować zdrowe to ze z wieloma względami rady bez odpowiedzi pozostaniemy po dzisiejszej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KULTURA OSOBISTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA