REKLAMA

Czy polski rząd radzi sobie z walką z koronawirusem?

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2020-10-12 17:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:18 min.
Udostępnij:

O działaniach rządu w walce z koronawirusem i możliwościach jakie mają władze rozmawiamy z Aleksandrem Smolarem z Fundacji Batorego. Pytamy również o ruch Rafała Trzaskowskiego a także jak społeczeństwo odbiera polityków w atmosferze zagrożenia i pandemii koronawirusa. Czy zagrożenie Covid-19 może wpłynąć na ocenę władzy przez wyborców?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest już z nami Aleksander Smolar politolog Fundacja Batorego dzień dobry dzień dobry pani dzień dobry państwu Stanisław Karczewski mówi tak rząd robi wszystko co możliwe wniesie wydaje panie profesorze, że jest dużo zaklinania rzeczywistości mnóstwo propagandy sukcesu panu panie to na pewno na pewno tak jest równocześnie to co mogą mówi pan Karczewski to jest to co zazwyczaj politycy, którzy rządzą mówię, żeby usprawiedliwić własne efekty czy też brakiem taktu, więc Rozwiń » nie ma powodu nie ma powodu ze zdziwienia, że mamy do czynienia z atmosferą ogólną chaosu to nie ulega wątpliwości i ten drugi proces formowania rządu i zajmowania się własnym metabolizm przez klasy rządzącą to niewątpliwie przyczynił się tutaj do pogorszenia perspektyw ci prawda rządu i utrudnia bardzo dowodzenie tezy, iż czynią wszystko co możliwe, żeby zwalczać zarazie może to możliwości po prostu są dość mocno ograniczone to nie to niewątpliwie też jest prawdą to znaczy mnie się wydaje, że trzeba też, kiedy się nie patrzy na sytuację wewnętrzną po pierwszy warto spojrzeć też na zewnątrz to znaczy co się dzieje w innych krajach poza tym stan naszego naszej służby zdrowia ilości ostry i lekarze itd. też innymi słowy różne czynniki ale, ale nawet, uwzględniając je to jest rzeczą oczywistą, że te władzy od bardzo dawna nie robiły to co powinny były czynić nawet żyły w takim przekonaniu, iż w gruncie rzeczy mają znakomite znakomite rezultaty, że wszystko idzie dobrą stronę na wiosnę, kiedy epidemia wybuchła sondaże dla władzy także dla pana prezydenta Andrzeja Dudy poszybowały w górę po to, zwykle tak się dzieje, że kiedy jest atmosfera jakiegoś zagrożenia ryzyka niebezpieczeństwa to ludzie gromadzą się wokół władzy nikt nie zmienia koni podczas przeprawy przez bród, a jak sytuacja pan dymić na ta druga fala ten pogłębiający się chaos i te liczby, które nas przerażają, które dostajemy codziennie liczby zakażonych ofiar śmiertelnych mogą wpłynąć na sytuację polityczną w Polsce tylko one mogą dziś mogą istotny sposób to też zależy o od tego jak społeczeństwo będzie oceniało co można było zrobić to znaczy jaki będzie poziom fatalizmu w istocie nic nie można zrobić np. to może działać na korzyść wtedy władzy Stali, jeżeli będzie normalna reakcja to można powiedzieć byśmy widzieli już jej w różnych krajach widzieliśmy jej przez MAK to znaczy, że na początku dokładnie wszędzie było tak jak pani redaktor pisała, czyli innymi słowy wzrost zaufania do władzy i skupianie się wokół władzy później narastający krytycyzm, kiedy widać, że efekty są marne i lepiej postrzegać popełniane błędy prawdę i my możemy mieć z powodzeniem do czynienia z taką reakcją, czyli innymi słowy załamanie się wiary czy rządzących i w co się odbije na na sondażach prawda, a na ulicach ewentualnych naruszających manifestacjach i zmianie struktury poparcia społecznego czy tym co może też prowadzić do powstania jakiś nowych radykalnych kroków to nie jest tak, że rzeczą oczywistą, iż alternatywą wtedy są formacje powiedzmy umiarkowane demokratyczne, gdzie pan panie profesorze upatruje dość dużego mam wrażenie sukcesu antyków i wdowców w weekendy odbyły się protesty manifestacje w wielu miastach Polski oczywiście demonstracyjnie bez maseczek twierdzono, że żadnego Corner wirusa nie ma jest wielu którzy, którzy nastawiają ku temu swoje uszy widzimy to znów warto spojrzeć poza granice Polski, żeby zobaczyć, że zjawisko po podobne występuje bardzo wielu krajów bardzo wielu krajach, skąd się bierze po pierwsze jest to taka wolnościowa reakcja to znaczy, że nagle ludzie widzą to jest szokujące zjawisko poczynając od drzwi od wiosny bardzo radykalne ograniczenie wolności osobistych różni łącznie z nakazaniem takich rzeczy jak noszenie masek czy innymi słowy jest to reakcja, który przybiera dobrej formy albo złe formy, ale można ją zrozumieć po drugie, od dzień niewiara do i tu trzeba powiedzieć, że w wielką winę ponoszą tutaj władze, które przyczyniały się do tych niewiary, twierdząc że się poprawia, że w ogóle nie ma, że można iść do wyboru nawet, apelując do ludzi do grupy na najbardziej narażonych na na skutki pandemii to znaczy do do osób najstarszy prawda jest to też, jeżeli władze to mówią to jak można wierzyć im, kiedy na parę dni później nakazują wszystkim noszenie np. maseczek także to jest to jeszcze nikt 0203. czynnik coś generacji zobaczy tych manifestacjach najczęściej uczestniczą ludzie młodzi, a więc ludzie, którzy w mniejszym stopniu są narażeni bezpośrednio na skutki pandemii jak wiemy tutaj taki obiektywny można powiedzieć konflikt pokoleń młodzi młodzi ludzie nie ponoszą bezpośrednio skutków natomiast ponoszą skutki, gdy gospodarczego pogorszenia sytuacji zamykania przedsiębiorstw oni tracą pracę przede wszystkim natomiast ludzie starsi, którzy najbardziej narażeni na skutki pan pandemii prawda albo są już na emeryturze albo mają zatrudnienie w każdym razie mniejszym stopniu ponoszą skutki pogorszenia sytuacji gospodarczej także tutaj można powiedzieć ludzie młodych to nie jest kwestia też złe w Łodzi irytuje obiektywny konflikt również niezrozumienie wokół siebie oni nie widzą ludzi chorych nie jest bezpośrednio zagrożenia o nie widzą, że często poprzez własne dzieci, bo tutaj to to ten kontakt z najmłodszych dzieci i najstarszych ludzi jest dla tych najstarszych jest naj najbardziej zagrażający prawda i to powoduje takich rzeczy jest pewien te różne czynniki wpływają na to, iż jest brak wyobraźni jest poirytowani dyscypliny którymi się narzuca z zewnątrz i który nie widać po nie widać po co bowiem wśród własnych krajowych, ale ani z własnym organizmie nie pisze żadnych prawda akcyzy nie widzi się nie widzi się tych w tej zarazy także niestety czynników jest wiele i władzy utraciły sporą część zaufania, który który, w którym mogły się cieszyć cieszyły się w części przynajmniej społeczeństwo poprzez to co mówili jej różni przedstawiciele poczynając od premiera i a od prezydenta, który mówił, iż nigdy prawda nie będzie jeszcze pił jak też jeszcze pił to wszystko no wpływał w sposób podważający zaufanie podważający wiarę w to co władze obecnie mówią niestety również to co mówią autorytety zawodowe, które ludzie, którzy naprawdę na tym się znają pro, a czy działania władz, które teraz możemy obserwować liczne konferencje, które są organizowane kolejne obostrzenia, które są wprowadzane czy to jakieś rozwiązania np. powrót do tego co testowaliśmy wiosną, czyli godzinę w sklepach dla seniorów między dziesiątą dwunastą to nie jest tak podłóg starej socjalistycznej zasady, że cel jest niczym ruch jest wszystkim, bo część częściowo częściowo częściowo na pewno tak jest to znaczy, że władze chcą pokazać coś, że są i coś robią prawda wymyślają i będą wymyślać coraz nowe nowe rzeczy, których skuteczność będzie ograniczona, ale po drugie, wprowadzenie tych godzin dla ludzi starszych to nie to jest drobna rzecz, ale to nie jest także ona jest bezsensowna prawda wtedy, żeby ludzie starsi również ze względu na stan zdrowia, ale również po to, żeby chronić ich zdrowie, żeby mieli specjalnego rodziny uprzywilejowane innymi słowy nie wszystko jest idiotyzmem to rada ruszyła byłoby uruchomić akcję informacyjną, żeby nie zdecydowali się korzystać ze sklepu właśnie w tych godzinach rezygnowali np. schodzenia do sklepu wtedy, kiedy będą tam 2 większe tłumy osób także np. młodzi rada, a poza tym jak mają się seniorzy w tym odnaleźć skoro jeszcze w czerwcu byli zachęcani do tego, żeby nie bać Korona wirusa puści tłumnie do urn teraz słyszą z tego samego człowieka, czyli Mateusza Morawieckiego, żeby szli do sklepu określonej godzinie, żeby jednak się izolował najlepiej zamknęli się w domu, ale oczywiście pani redaktor ma rację to znaczy, że władze, żeby to co mówią było wiarygodne muszą zacząć od rozliczenia się z tym co mówili przedtem po prostu wtedy mogą odzyskać pewne zaufanie mówić mówi, że nie tylko, że kłamali prawda ze względów wyborczych, ale się również nie widzieli, bo to też prawdą jest to znaczy, że była duża doza optymizmu byli oczywiście wielu Solorza i różni specjaliści, którzy mówili o drugiej fali, ale to nie jest także ktokolwiek był pewien, że ta druga fala nastąpi to znaczy tutaj element uczenia się w procesie poznawania tego Róża odgrywa istotną rolę to znaczy, gdyby zaczęli mówić po ludzku to znaczy rozmawiać, a nie wygłaszać monologi prawda kiedyś pasz wielki pisarz, lecz Ameryki Łacińskiej mówi, że dyktatura jest mauzoleum i monolog mauzoleum jeszcze nie mamy, chociaż mamy te pomniki porozstawiane osób formy mauzoleum natomiast monologi władzy mamy to znaczy oni muszą mówić w sposób, który stanie się zrozumiały stanie się zrozumiały i przekonujący dla ludzi oczywiście o 2 sprawy nie pandę mityczny chciałabym pana profesora spytać czy Michał Dworczyk mówi tak wydaje się, że nie docenia się tej drugiej sfery działań wicepremiera Kaczyńskiego komitet, którego celem będzie koordynacja współpracy oczywiście w zakresie bezpieczeństwa to jest zdaniem Michała Dworczyka niezwykle istotny ciało, którego brakowało w Polskim systemie politycznym brakowało panu takiego ciała takiej funkcji Jarosława Kaczyńskiego na czele system się ubogacił przez taki komitet to są one twórcze oczywiście niewiarygodne nie sądzę, żeby ktokolwiek poza tymi, którzy żarliwie wierzą w każdy słowo i każdy krok Jarosława Kaczyńskiego to inni myślę że, że nie uwierzą wodę, bo mówi o likwidacji instytucji tutaj tworzą nową instytucję ponad 3 potężnymi potężnymi ministerstwami wszyscy wiedzą doskonale, iż tak naprawdę chodzi o to tworzy się specjalną posady wicepremiera i zatrudnia się Jarosława Kaczyńskiego po to, żeby nadzorował to co czyni pan Ziobro i jego ekipa bardzo dynamiczna prawda to niema tu nie ma wątpliwości nie widać niczego nie są w stanie nawet pisać były zadawane pytania i państwa, gdzie widzi, jaki właściwie jest z PiS obowiązków jest i kompetentna tak czy znajdą się zajmował Jarosław Kaczyński oczywiście nie mogą tego powiedzieć, bo to nie jest opisane, dlatego że władze absolutnie nie można nic o opisać można z natury życia absolutna natomiast Jarosław Kaczyński w dzisiejszym systemie rządów pisowskich i przecież przysłony jazzu ma władzę absolutną, która może być ograniczona tylko poprzez bunt tak jak to było w przypadku Gowina na wiosnę prawda, który uratował czasu chciał powiedzieć uratował Polskę przed nieszczęściem wyborów, które mogły doprowadzić bardzo daleko bądź przede wszystkim buntem ludzi, kiedy są manifestacje tak jak czarnych parasolek wtedy musi się wycofać się on musi się cofnąć, ale jego władza we własnym obozie jest jest jest absolutna i dlatego nie można opisywać przy pomocy jakiś tam punkcików każdy punkcik byłby samo ośmieszenie się równocześnie każdego ministra z zakresy obowiązków można oczywiście opisać, ale nie Jarosława Kaczyńskiego, który jest źródłem obowiązku prawda i on jest uczniem Carla Schmitta, dla którego władza suwerenność polega na możliwości wprowadzenia władzy nadzwyczajny i przeprowadzenia na rzecz każdej decyzji, które się władzy wydaje istotny to jeszcze 1 rzecz, bo mamy już malutko czasu, więc króciutko poproszę Rafał Trzaskowski potwierdził, że start ruchu odbędzie się 17października, czyli już tę sobotę działa nawet taka strona, przez którą można się zarejestrować by informacje otrzymywać właśnie o tym ruchu, który ma w sobotę wystartować to jest dobry czas wyjątkowo niefortunne i króciutko poproszę mniej moim zdaniem to nie jest problem czasu on pod miał to zrobić już 1,5 miesiąca temu to jest problem tego, że my nie wiemy ciągle czym to ma być to znaczy, że ogromny kapitał, który MON dysponował po wyborach do są dużym stopniu zmarnowany i czekamy niecierpliwie ci, którzy są zainteresowani, a ja takich należy co nam powiedzieć co zaproponuje prawda Rafał Trzaskowski dotychczas nie usłyszeliśmy niestety to jest podstawowy problem Aleksander Smolar politolog Fundacja Batorego bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo, pani dziękuję państwu wywiad polityczny dobiega końca wydawał Tomasz Krzymiński realizował Adam Szurek za chwilę informacje o osiemnastej Japonii popołudnie Radia TOK FM, na które zaprasza państwa Adam Ozga ja oczywiście zapraszamy zawsze w poniedziałek na audycje powrót do przeszłości słyszymy się po dwudziestej drugiej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA