REKLAMA

Stefan Glaser - wybitny twórca międzynarodowego prawa karnego

OFF Czarek
Data emisji:
2020-10-13 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
38:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wczoraj niedawno w programie off czarek rozmawialiśmy o publikacji, które ukazały się nakładem Cambridge University Press to do nowej dyscypliny i 13 okres od ciasta ceny Eli eksponując, czyli narodziny dyscypliny międzynarodowe prawo karne i jego wcześni przedstawiciele ich w tamtym programie pani prof. Patrycja Grzebyk opowiadała o Emilu Stanisławie raporcie w tej publikacji znalazł się w ogóle wiele interesów tych rozdziałów, ale jest 1, który dzisiaj będziemy rozmawiać Rozwiń » rozdział dotyczący Stephana dla Sarah i państwa moimi gośćmi są dzisiaj autorzy tego rozdziału pani prof. Karolina Wiercińska z Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk pan prof. Grzegorz Wierczyński z wydziału prawa administracji Uniwersytetu gdańskiego dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie dobry panie redaktorze niebyły państwu Stefan laser, dlaczego to jest ważna postać, kiedy mówimy o wczesnych przedstawicielach czy twórca Międzynarodowego prawa karnego Stefan Stefan Glosa jest ważny wielu różnych powodów dla Międzynarodowego prawa karnego przede wszystkim zaczął tworzyć oczywiście nie był jego prof. Patrycja Grzebyk mówiła o raporcie wspomnieć trzeba oczywiście Lemkina, ale m.in. właśnie także Glaser się tym zajmował i pierwsze inicjatywy, jakie były podejmowane, żeby stworzyć w ogóle dyscyplinę, bo oni nie mieli zielonego pojęcia, że coś takiego się wydarzy to w zasadzie się skrystalizować kwestia dopiero po wojnie ale, żeby stworzyć to pierwsze inicjatywy właśnie są związane z serem i w rzeczywistości z tym, że musiał opuścić Polska i po wojnie znaleźć znaleźć jakąś karierę zrobić na Zachodzie tutaj w Polsce był bardzo znanym karnistą po prostu i przede wszystkim jest tutaj w Polsce znany głównie ze swoich pism dotyczących kwestii związanych z prawem karnym, jeżeli chodzi o prawo karne co też pamięć narodową on powiedziałbym zmagał się, jeżeli tak można powiedzieć taką parę miał prawniczą, że nie ma przestępstwa bez złamania prawa co wydaje nam się oczywiste, ale w kontekście prawa Międzynarodowego szczególnie w czasie i po drugiej wojnie światowej do okazało się to, żeby mnie oczywistym myślenie nie dla wszystkich oczywistych no warto zacząć od tego, że on zwracał uwagę na to zasadę przed wojną zwraca uwagę kolegów z Niemiec jest w jego wspomnieniach taki wspaniały fragment jako pojechał na konferencję do Niemiec został przez polską ambasadę poproszony o to, żeby nie krytykować tego co się dzieje prawie karnym on właśnie ze względu na NATO, że Niemcy wtedy odchodzili od zasady że, żeby podać karnie trzeba najpierw ustanowić wprowadza w życie przepis karny podatkowi na rzecz zasady wystarczy złamanie takiego ducha tego prawa niemieckiego i on mimo nacisków ze strony polskiej ambasady zabrał głos link krytykował to, że w tym kierunku idzie nauka praktyka niemiecka to nie jest wyłącznie coś musi pojawiło w momencie, kiedy myślą o osądzeniu zbrodniarzy po wojnie, ale nad zasadą zwraca uwagę samego początku wcześniej zresztą jeszcze w latach trzydziestych chyba z tego co dobrze pamiętam opublikował artykuł o obowiązywaniu ustawy właśnie tam wskazywało na to, że najpierw trzeba ustawa ogłosić także musi wejść w życie, więc to przestępstwo wcześniej muszą być ustanowione przepisami prawa jeszcze zanim oczywiście wziął udział w tej dyskusji w latach trzydziestych dotyczących obowiązywania zasady nieobowiązywania zasadę nullum crimen sine lege nazistowskich Niemczech co zastanawia mnie co kieruje ludźmi, bo czytając ten rozdział i pewnie inne publikacje dotyczące laserem wrażenie, że to taki po prostu od urodzenia prawy człowiek sprawiedliwy na wskroś, którzy dąży do tego, aby ludziom żyło się lepiej, ale co kierowało co z, gdyby co go ukształtowało, dlaczego był, jaki był nie wiem czy udało się państwu trochę dotrzeć pod pod skórę Stefana lasera czy działanie trafił pierwszy raz, pisząc doktorat na temat ogłoszenia prawa, bo w prawie karnym na granicy prawa karnego ogłoszenia prawa jest taki problem czy można karać sytuacji, w której przepis jest ustanowiony, ale jeszcze nie został prawidłowo ogłoszone i on pierwszy w Polsce, który wyraźnie napisał, że to nie jest możnych kwestia tego, że będziemy mieli w konstytucji napisano, że warunkiem wejścia w życie ogłoszenie on napisał, że to jest podstawowa kwestia dotycząca winy nie można komuś postawić zarzutu, że w sposób zawiniony złamał przepis karny jeśli ten przepis karny nie był wcześniej prawidłowo ogłoszone trzeba powiedzieć, że to jest, w którą w niektórych systemach prawnych nie poradzono sobie jeszcze przez kilkadziesiąt lat po tym, jak w klasach publikował, bo np. w latach sześćdziesiątych była taka sprawa w stanach jednoczonych, w której obywatel został skazany za przestępstwo popełnione w Waszyngtonie sytuację, w której ustawa karna regulująca odpowiedzialność za to została podpisana godzinę wcześniej w Teksasie przez prezydenta oczywiście w Waszyngtonie nikt nie wiedział o tym, że pojawił się już takie przepisy w związku z tym pod tym względem trzeba powiedzieć wszystkim laser był niesamowicie nowoczesny myślę on bardzo przez swoje myślenie o nich w latach dwudziestych pisał o tym, że prawo karne przede wszystkim jest takim ostatecznym środkiem ochrony praw człowieka nikt wtedy w ten sposób pisał o tym w literaturze Narita zwraca uwagę to, że od samego początku jego martwił problem unikania odpowiedzialności karnej jeszcze zanim się zająć nowym prawem karnym bardzo dużo pisał na temat ekstradycji w związku z tym ten problem jak to zrobić żeby, żeby nikt nie mógł uniknąć odpowiedzialności karnej jest nie dosyć dosyć wcześnie widoczne myślę, że jednak dochodzi po prostu takie taką bardzo silną potrzebę sprawiedliwości ona tylko, że to, że to chodzi tam liście, aczkolwiek nie myślę, że już po myślę, że kończeniu tych badań przepraszam panie dyrektorze proszę proszę proszę proszę panie już po zakończeniu tych badań była byłyśmy w Londynie prof. Grzybek i tam żeśmy się troszeczkę śmiały nad teczką Glassa, dlatego że no okazał się człowiekiem z krwi kości tak nie tylko nie tylko takim górą etyczną, ale również parę wad żeśmy jego odkryły np. listy pisał na zapisane już papieża na drugiej stronie nas na drugiej stronie tego papieru pisał swoje listy z 1 strony był zapisany nie wiem czy to być może to była jego oszczędność być może nie chciał, żeby ktokolwiek przez koperta widział co tam w środku napisał, ale jednocześnie bardzo wspierał np. kardynała Wyszyńskiego wpłacając, wpłacając pieniądze co jakiś czas przysyłał mu po prostu datki i jest cała korespondencja, gdzie właśnie Wyszyński dziękuję dziękuję za to wsparcie dziękuję za przesłane leki za jakiś jakieś inicjatywy powzięte przez przez Corsair, więc w gruncie rzeczy był człowiekiem z krwi kości tak ze swoimi zaletami wadami tak tutaj warto dodać, że on wszystkie te swoje reguły wywodził z wiary był bardzo głęboko wierzącym katolikiem i zawsze demonstrował zresztą powojnie pracowano na katolickim Uniwersytecie lubelskim po wojnie pracował, a wojnę po wojnie przepraszam aktach dobrze powrócimy w takim razie do, bo przed wojną zdać wykładał w latach dwudziestych na katolickim Uniwersytecie lubelskim powrócimy do naszej rozmowy i dostaw nagle sera po informacjach Radia TOK FM państwa i moim gościem czy moimi gośćmi są pani prof. Karolina Wilczyńska z Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk pan prof. Grzegorz Wierczyński z wydziału prawa i administracji Uniwersytetu gdańskiego które państwo moi goście to pani prof. Karolina Wiercińska z Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz pan prof. Grzegorz Wierczyński z wydziału prawa i administracji Uniwersytetu gdańskiego rozmawiamy o bardzo interesującej publikacji zatytułowanej narodziny dyscypliny międzynarodowe prawo karne jego wcześniej przedstawiciele, czyli do nowej dyscypliny oraz nauczymy ciasto z NHL, eksponując ta publikacja ukazała się nakładem Cambridge University Press i w niej powiedziałbym wątki akcenty polskie Emil Stanisław raport i właśnie Stefan laser, którym dzisiaj rozmawiamy pani profesor przed informacjami wspomniała o londyńskiej teczce Stefana lasera cóż to za teczka co nie jest klas to mówimy w ogóle zbiorach Instytutu Sikorskiego w Londynie i klasy po prostu oddał swoje dokumenty do tegoż Instytutu, więc właściwie takie poszukiwania Glass poszukiwania dotyczące lasera trzeba właściwie rozpoczynać w Londynie, żeby sobie troszeczkę takich prywatnych papierów lasera lasera poczytać mają m.in. korespondencja z córką Krystyną, która była taką dosyć histeryczny osobowością tak powiem, kiedy była nastolatką życia pisała do taty, że chyba pójdzie do wojska, bo już nie chce studiować, więc w zasadzie były dodatki dosyć dosyć zabawne kwestie, ale oprócz tego oczywiście znajduje się tam bardzo poważna korespondencja lasera z ówczesnym przedstawicielami ówczesnego ówczesnego rządu w czasie drugiej wojny światowej znajduje się tam też korespondencja jego powojenna troszeczkę tłumacząca jak jak i skąd się wzięły jego dalsze życiowe wybory jak i dlaczego dokąd trafił tak, dlaczego ostatecznie nie wrócił do Polski został w Belgii pan prof. Grzegorz Wierczyński mówił o tym, że jest pan Glaser był osobą religijną trochę z religii wywodził swoje myślenie o prawie, ale zastanawiam się czy to się jednak już za sobą nie kłóci, bo co instytucją przebaczenia co z instytucją nie od wpłacania za grzechy przeciwko podmiotowi no nie znaleźliśmy takiego wątku jego wiek pisma jednak prawnikiem natomiast no tak mówię ewidentnie czy reżimowi Asada trochę mnie właśnie właśnie bardzo głęboka bardzo głębokie przekonanie, że człowiek musi odpowiadać za swoje czyny, ale to się także nie nie sprzeciwiają się z dwu nowością uważał, że z postawy prawdziwego chrześcijanina należy należy wypłacić właśnie obowiązek ścigania się aktywnego ubiegania się dwu i to nowy stan życia mamy żyw no rozumiem, że mamy jednakowoż pewną zgodę wydają się, że jeżeli tutaj pozwolą państwo na chwileczkę właśnie przeskoczył na tematy religijne wydają się pewną rewolucyjną ością chrześcijaństwa było to, że pojawi się wątek, gdy właśnie brak odpłaty także systemy prawne czy filozoficzne przed czy w kontekście mówiły o tym, że jeżeli jest zbrodnia to musi być kara natomiast chrześcijaństwo mówiło nie sprzeciwia się na starcie drugi policzek wybaczcie co było bardzo rewolucyjnym się do dzisiaj bardzo rewolucyjne takie podejście no właśnie to zaprzeczenie temu temu układowi zbrodnie kara tak czy jakiś czyn zabroniony konsekwencji, ale religia katolicka budżet to zasady katolickie z niego w stronę anarchii, więc chyba tak daleko niemożliwe swój plan czy też państwo chodzi o to, że warunkiem przebaczenia jest jednak przyznanie się unikanie odpowiedzialności rzeczywiście jest także międzynarodowym prawie karnym mamy taki stan na porównaniu z wewnętrznym prawie karnym, jeżeli chodzi o wysokość kar tak, jeżeli widzimy, że na kilkanaście lat więzienia skazywani są ludobójcy to mamy taki, że nie to jednak nie jest to samo co 3 takie klasyczne odpowiedzialności, ale tak jak mówię tu przede wszystkim pierwszym krokiem jest nie unika odpowiedzialności to jest ten warunek wstępny pod względem się wydaje nie ma sprzeczności wynosi nie znajduje absolutnie profesora stara i widzę w tym żadnego jakiś niespójności wewnętrznych jego postawy ja jednak już widzę sport znaczy, że nie rozumiem że, że może profesorem lasera nastąpiło coś takiego, że oto mam pomysł na to jak rzeczy wyglądać powinny jak powinien wygrać ten porządek prawny czy relacje i teraz dodam do tego definicję pot i prawdziwy chrześcijanin prawdziwy katolik powinien tak postępować, ale jakoś się kłócić w sposób zasadniczy nie sprzeciwianie się do, które nie sprzeciwiają się złu i no właśnie przebaczenia tak przebaczenia bez warunków wstępnych no bo to jest trochę podstawą chrześcijaństwa tak, czyli że przebaczamy nie, dlatego że ktoś wyraził skruchę czy poniósł karę tylko po prostu nad staw drugi policzek to dla mnie jest no powiedziałbym sprzeczność jesteśmy specjalistami natomiast tak jak mówię ewidentnie profesor proszę nie był człowiek zawistny opisuje różne rzeczy, które siedziały przed wojną to w jaki sposób został pozbawiony katedry przecież to chyba najmłodszy w historii profesor w historii Rosji profesor przeniesiony na emeryturę karny lat tak czy 9 lat 2 lat, ale opisuje to bez zawiści nie wzywa do tego, żeby jakikolwiek sposób mścić się na tych osobach, które przecież wylądowały potem w dużej mierze w Anglii był uzależniony od rządu Sikorskiego w związku z tym mógł wykorzystać swoje dobre relacje z Sikorskim do tego, żeby gościć u nas takiego nie ma jego życie się on tylko wzywał do tego żeby, żeby każdy człowiek nas w swoje własne działalności nie byłoby to zła natomiast absolutnie nie nie było w tym nic zawiści takich personalnych 516, a czy zauważyli państwo pewną ewolucję w poglądach prof. Stefana dla sera czy możemy mówić Niewiem wczesnym dla szerzej późnym klasę, że jeżeli chodzi o poglądy z jakich większe analizuje jego piśmiennictwo to nie jest to takie bardzo widoczne natomiast wiadomo, że na początku na początku wspierał pisze o tym bardzo, że wspierał Ruch Narodowy, a później zaczął od tego odchodzić, dlatego że no właśnie jak to wyglądało to tendencja tutaj jest tutaj totalitarne byłem całkowicie obce i on tego nie wspierał on nie chciał w ogóle brać udziału, a później jak po wielu latach rozmawiał rozmawialiśmy z prof. Kubickim, który zresztą nam, bo to dzięki prof. Kubickiemu troszeczkę żeśmy się zainteresowali tym laserem jak się dowiedzieliśmy, że on bywał u niego na obiadach w Belgii, że dla, Ergo zaprasza, bo powiedział widział w nim takiego 1 studenta z Polski, więc proszę prof. Kubickiego prof. Kubicki go odwiedzał i prof. Kubicki zawsze nam powtarza, że Glaser był wielkim liberałem, więc w gruncie rzeczy musi to być niesamowita ewolucja poglądów jak patrzymy na to, że zaczynał od tych swoich fascynacji ruchem Narodowym, a skończył w Belgii jako jako osoba postrzegana jako liberał prawda nie, ale działa jego rząd zaczął odchodzić, ale czy odszedł czy tylko zaczął odchodzić dlatego nie wiem, ale niewątpliwie, jeżeli chodzi o to, o czym pisał to wiadomo rząd będą prof. Belgii nie mają jak audytorem do tego, żeby zajmować się polskie prawo karne w związku z tym widzimy zmianę tematyki natomiast absolutnie nie ma zmiany tej tej logiki myślenia natomiast, uzupełniając to co to ważna w tym powiedziała no fascynujące w tym jego życiorysie jest ten ten fragment, w którym on wystąpił na kongresie założycielskim wspólnot europejskich wystąpi z takim referatem, w którym po, którym mówił, że fundamentem przyszłej wspólnej Europy będzie stworzenie Uniwersytetu Europejskiego utworzenie wspólnych podręczników tutaj ewolucję poglądów jest gigantyczna od człowieka, który tworzy współtworzy katolicki Uniwersytet lubelski walczy o to, żeby Polska miała swoją kulturę myśli o swoim narodzie do człowieka, który myśli w kategoriach całego kontynentu i myśli w kategoriach przyszłej wspólnoty także tu widzę ja ja widzę dużą przemiany edu taką dojrzałość, czyli że, gdyby wyjście poza ramy własnego państwa i własnej kultury jest lepszym gwarantem bezpieczeństwa także dlatego państwa niż właśnie, gdyby zamykanie się trochę w swoim własnym piekiełku i ignorowanie tego co się dzieje na zewnątrz czy też proszę pamiętać, że czasy, w których się urodził, czyli moment, w którym nie było polskiego państwa, a potem, a potem znowu było, jakby wymagało to w związku z tym takich nakładów legislacyjnych tak stworzenia podstaw działania tego państwa odnowa chodzi o wszystkie są legislację wszystkie akty prawne w ogóle stworzenie systemu co jest tego systemu państwowości, jakby wymaga od obywateli tego państwo bycia wspierania tego państwa bycia bycia niejako narodowcy tak patriotą natomiast później, kiedy państwo istnieje zaczyna się mieli w swoim własnym sosie przychodzi taki krytycyzm dotyczące tej państwowości to to jest ten moment, w którym niejako taki naukowiec jak ja bym widziała jak laser po prostu dorasta i wychodzi poza poza granice poza ramy tej państwowości widzi to inna perspektywa ma coś nie zmienia to rząd widzi, że podstawą jest Uniwersytet powstaje państwo polskie on się angażuje utworzenie Uniwersytetu katolickiego w Lublinie później angażuje się rozwój Uniwersytetu w Wilnie później po kilkudziesięciu latach występuje na kongresie europejskim mówi wszystkim, że okres chce budować wspólną Europę rzecznicy budowy wspólny Uniwersytet to podczas gdy on jest spójny przez całe ryzyko na dobrze w takim razie do lasera powrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM państwa, bo dzisiejsi goście to pani prof. Karolina Wilczyńska z Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk pan prof. Grzegorz Wierczyński z wydziału prawa i administracji Uniwersytetu gdańskiego rozmawiamy o publikacji, w której nie pojawi się bardzo interesujący rozdział dotyczący właśnie Stefana prof. Stefana lasera to jest publikacja, która ukazała się nakładem Cambridge University Press zatytułowana narodziny dyscypliny międzynarodowe prawo karne jego wcześni przedstawiciele to polskie tłumaczenie tytułu do nowej dyscypliny czy naszą krzywdą ciast SN w celi, eksponując Cambridge University Press to wydało, więc jeżeli są państwo zainteresowani postaciami ważnymi postaciami wcześniej właśnie przedstawicielami tworzącego się już tworzonego, chociaż pewnie tworzącego się Międzynarodowego prawa karnego to od państwa do tej publikacji informacje już za kilka minut o godzinie 1140 po informacjach wracamy do programu off czarek czarek państwa moi goście to pan prof. Grzegorz Wierczyński z wydziału prawa administracji Uniwersytetu gdańskiego pani prof. Karolina Wiercińska z Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk rozmawiamy o prof. Stefanie dla sferze bardzo interesujący rozdział autorstwa moich gości ukazał się publikacji wydawać dyscyplin naszą uczelnią Czarzasty ten cel, eksponując wydanej przez Cambridge University Press, czyli narodziny dyscypliny międzynarodowe prawo karne jego wcześniej przedstawiciel rozmawialiśmy o tej parami prawniczej, że nie ma przestępstwa bez złamania prawa, czyli że z przestępstw mamy do czynienia wtedy, kiedy coś z przestępstwa w momencie, kiedy to był czyn zabroniony w momencie popełnienia tego przestępstwa i rozumiem, że tutaj pojawił po drugiej wojnie światowej pojawił się pewnie także w w tym, o czym pisał my Star laser pewien zgrzyt no bo mamy procesy norymberskie pojawia się kategoria choćby zbrodni przeciwko ludzkości jak sobie teraz z tym poradzić również, że to nie jest kategoria, która była znana przed wojną rzeczywiście prawo wprawie międzynarodowym nie zdefiniowaliśmy zbrodni przeciwko ludzkości przed wojną natomiast wszystkie te one znalazły zbrodni przeciwko ludzkości znalazły się w karcie norymberskie i tam napisano, że to to jest morderstwo to jest eksterminacja czy też czy też zamienianie ludzi niewolników w każdym razie to nie jest kategoria, która tak naprawdę nie było nam znana, bo może i pojawiła się nazwa, która była nowinką, że tak powiem prawie międzynarodowym to o tyle już zawartość zbrodnie, które włożono do tej kategorii zbrodni przeciwko ludzkości oczywiście nie było nie było to nowość i Glaser wychodzi z tego założenia przecież prawo międzynarodowe zna te zbrodnie zna zna morderstwo znak terminacji i te zbrodnie były już wcześniej oczywiście wprawie międzynarodowym karane potępione, więc w tym sensie, że nazwa rzeczywiście nowa, ale nie znaki, że kara nowe przestępstwa i z tego założenia wychodzi to oczywiście nie oznacza on się sprzeciwił w tej zasadzie nullum crimen sine lege zbrodni były już karalne przed wojną tak no ale w takim takiej definicji doby również, że pewnie będąc tą Legalis z tą mówienie, że no rozumiesz, choć świadomość osoby popełniające czyn zabroniony to znaczy, że jeżeli mamy paragraf bardzo precyzyjnie sformułowany i jest ogłoszony to osoba, która czyn zabroniony popełnia łamie prawo ma tego świadomość, nawet jeżeli nie wie to oczywiście ignorancja nie tłumaczy tak, a proces norymberski był w pewnym sensie nowy także w kontekście pojmowania prawa tak czy sądzenia za czyny, które były właśnie albo albo niedoprecyzowane albo niejasne albo wręcz albo wręcz nowe tak tak, ale tutaj mówiono wychodził z założenia, że państwo wcześniej karały i morderstwa i wytępienie i to oczywiście wypatrzyć NATO takiego logistycznego punktu widzenia oczywiście może jawić jako odejście od zasady nullum crimen sine lege, ale w gruncie rzeczy prawo międzynarodowe znało tę zbrodnię tylko tylko wymyślił dla nich nową nazwą to jest zbrodnia przeciwko ludzkości są tak, ale jednakowoż win no właśnie czyli, czyli trochę mam wrażenie, że zaprzecza samemu sobie tak, bo nie do końca tak wygląda proszę spojrzeć np. na zbrodnie ludobójstwa, która została zdefiniowana dopiero po wojnie w konwencji w czterdziestym ósmym roku i ta zbrodnia ludobójstwa to jest to są pewne czyny, które popełnia się przeciwko określonym grupom z zamiarem wyniszczenia całości lub części tych grup myśmy nie mieli wcześniej zbrodni, której przesłanki odpowiadałyby zbrodni ludobójstwa nie było prawie międzynarodowym podobnej zbrodni natomiast zbrodnia przeciwko ludzkości to morderstwo, które tam jest kluczową zbrodnią on jest znana ludzkości od zarania dziejów tak każdy każdy każde prawo krajowe sankcjonuje morderstwo każde oczywiście masa dokumentów prawa Międzynarodowego natomiast trudno nie powiemy tego samego ludobójstwie tak to nie jest także kara ludobójstwo od zarania ludzkości taką klasę po prostu mówił, że jeśli mamy wcześniej zakaz nie zabijaj to tym bardziej mamy zakaz zabijania masową on zresztą bardzo czasu zwraca uwagę, że on nie był pozytywizm to znaczy nie był przywiązany to definicji danego słowa momentu, kiedy słowo było wpisane do aktu prawnego jest taka znana sprawa już późniejsza powojenna, kiedy świat zajmujący się z nowym prawem karnym zaczął zastanawiać nad wprowadzeniem zakazu używania broni jądrowej i Glaser uważał, że ten zakaz jest zupełnie niepotrzebne, dlatego że broń jądrową jest po prostu nową wersję broni chemicznej, która jest zakazana w związku z tym nie musimy udawać, że tak zakazu nie było w związku z tym zakresu razem patrzył na to taki sposób nieformalny tylko taki powiedział celowościową pod względem całkowicie przez swoje czasy, bo wtedy prymat było tak klasyczne taktykę pozytywizm prawniczy, czyli właśnie takie przywiązanie do definicji słów natomiast on zauważył, że słowo to jest sposób w jaki komunikujemy zakaz natomiast sam zakaz to jest coś z poziomu decyzja nie z poziomu słownika, czyli rozumiem, że był raczej zwolennikiem bardziej okrojonego prawa no bo przecież wszystko można wywieść z poprzednich rzeczy nie do końca, bo myśmy szli w stronę tej analogii to co, do której właśnie klub, który właśnie ich nie chcemy jedno z zakaz nie zabijaj jest po prostu te kluczowe w tej sytuacji tak musi istnieć najpierw ten zakaz, żebyśmy mogli, żebyśmy mogli sankcjonować zbrodni morderstwa tak albo to mamy też taką kwestię związaną z literą prawa i duchem prawa także z innych form litery prawa, która coś mówi rozumie wtedy można powiedzieć, że nie było przepisu, który by definiował zbrodnie przeciwko ludzkości, ale rozwiąże, których klasy stał na stanowisku ducha prawa tak czyli, jeżeli mamy zakaz zabijania jednostki to duch prawa powiedziałbym idzie w kierunku zakazu zabijania jednostki te także skoro mamy 1 to też można to zwielokrotnić takich pan co później później wybór kierunku tej koncepcji dzisiaj idzie w kierunku tej koncepcji międzynarodowy Trybunał karny, który mówi nieważne jak nieważne jak się nazywa, jaką nazwę nadano zbrodnia i korzystne nazwę chodzi tutaj słowo olej, bo po jego używa właśnie międzynarodowy Trybunał takiej etykiety etykieta tak nieważne, jaką etykietę modę na zbrodnię, jeżeli jej przesłanki zgadzają to chodzi nam tę samą zbrodnię tak niezależnie od jej od jedno z etykiety w domu w danym kraju i Trybunał mówi to, badając to jak państwo sobie radą osądzania sprawców zbrodni, bo jeżeli państwo sprawcę zbrodni wskazuje za morderstwo my byśmy chcieli, żeby wskazywało ze zbrodnią przeciwko ludzkości to właśnie Trybunał mówi z tą nieważne etykieta ważne, że ważne, że zgadzają przesłanki zbrodni, więc tak samo możemy tak samo można czy w tym sensie może poglądy wygasa również wyprzedzały wyprzedzały swoje czasy, bo dzisiaj dokładnie to potwierdził międzynarodowy Trybunał karny co mówił wtedy tak mówi, a za co powinniśmy, więc cenić albo z jakiego powodu powinniśmy pamiętać o Stefanie dla se, jakie wg państwa są jego największe zasługi właśnie dlatego systemu sprawiedliwości czy też czy też między nowego prawa karnego nie byłyby wkład to może zacznijmy właśnie od nowego prawa karnego tylko zaczniemy od takich kwestii ogólnoludzkich na mnie niesamowite wrażenie robi porównanie 2 życiorysów mamy profesora lasera, który za to, że zaprotestował przeciwko procesowi brzeskiemu jest karnie usunięty z uczelni niedziela układ z władzą zapisuje się do adwokatury i broni w największych procesach politycznych tamtego czasu mamy drugi życiorys mamy życiorys człowieka, który stoi za procesem brzeskim prokuratora Witolda Grabowskiego on dostaje nagrodę od władz za to za ten proces zostaje minister sprawiedliwości oczywiście na początku września ucieka z kraju przystępuje to służb brytyjskich i służby brytyjskie wykorzystują go do tego, żeby je skierowano odcinek bycia sędzią w Etiopii i tak kończy swoją karierę znacząca tak dziesiąty jest sędzią sądu w opinii mamy mamy w ślad człowieka, który sprzeciwił nie posiada współpracę z władzą i kończy jako założyciel właśnie Narodowego prawa karnego i się wspomnianego w naszej książce, a z drugiej strony takiego właściwie to co możemy przypisać agresorowi, choć międzynarodowe prawo karne to przede wszystkim uporządkowanie tego jest przecież autorem jednego z pierwszych podręczników Międzynarodowego prawa karnego, ale oczywiście nie tylko, bo np. przyłożył swoją rękę do przyjęcia konwencji dotyczącej przedawnienia zbrodni międzynarodowych to jest bardzo istotna i do dzisiaj mówi się od wpływu wpływie lasera na przyjęcie samej konwencji, ale też poglądy jego w wielu kwestiach to chociażby podręcznikowe one są do dzisiaj bardzo mocno cytowane taką niżej od 40 lat, a my ciągle posługujemy się posługujemy się opiniami Grossera czy to karniści właśnie internacjonalizm ci moi na koniec koniecznie trzeba go przywrócić polskiej pamięci nie tylko my oczywiście fascynuje Glassa pisał o nim coś prof. Staszewski pisał o nim prof. Zalewski prof. Kubicki ciągle nalega, żeby go przywrócić, bo one uważane za Belga tak o nim mówi francuski badacz albo ten bank laser podczas gdy on nikt nie zrezygnował z polskiego obywatelstwa i myślę, że powinni być dumni tak jak w pewnym momencie musieliśmy przywracać Lemkina, którym wszyscy zapomnieli tak dzisiaj czas na nas lasera oczywiście nie tylko magistra ich jest jeszcze paru innych zapomnianych tak chociażby chociażby helem silnik jedynacy to ważne są zapomniani czy zapomniani przez Polaków, bo mówi pani, że zapomnę zapomniani tak zapomniani przez Polaków tak w tym sensie, że dzisiaj to jest takie korzenie zatrudnimy zacznijmy naszą polską flagę tam, gdzie się da, bo już zostali zasadnie zapomniany tylko my trochę jest wyblakła tylko odświeżamy flagę tak powiem przecież to jest dosyć paradoksalne, że jednak tego lasera przywołujemy w anglojęzycznej anglojęzycznej publikacji prawda, że tak niewiele się w sumie o nim tutaj o nim pisze o o jego osiągnięciach o tym to pojawia się zresztą, jaki państwo prawo w taki, ponieważ może potem wspomnienia o nim jak zmarł w państwie prawa np. wspomnienie prof. Cieślak, który sam miał bardzo dobry życiorys, czyli partia usunęła Uniwersytetu Jagiellońskiego dzięki temu my jesteśmy szczęśliwi, bo wybrał Gdańsk, ale do pani sama stawia on profesor szlak został usunięty za to, że nie dość właściwie pracował politycznie młodzieżą studiującą prawo na inwestycje w wąskim więc, ale historycy powtarzają prof. Cieślak zresztą był bliskim kontakcie z profesorem laserem po wojnie pomagał mu o klasę robi właśnie odzyskać to co napisał tutaj co publikował, więc dla niego co kwerendę biblioteczną kopie publikacji laserowe wysyłał czy trochę z tego co państwo mówią wynika że, żeby stworzyć wybitnych karni stów albo w ogóle wybitnych prawników to najlepiej ich we wczesnym etapie kariery naukowej wyrzucić najlepiej niesprawiedliwie jeszcze Uniwersytetu jest to szkoła charakterów i teraz znowu mamy takie czasy, kiedy wasze wychodzi charakter i na dobre nazwała no dobrze przeżyć, czyli ci, którzy z państw zostali wyrzuceni proszę 10 w przyszłości z pewnością będą państwo do nas już zapomniani ja apotem przypomnijmy za za 100 lat bardzo bardzo państwu dziękuję pani prof. Karolina Wiercińska z Instytutu nauk prawnych polskiej Akademii nauki pan prof. Grzegorz Leszczyński z wydziału prawa administracji Uniwersytetu gdańskiego to państwa, bo dzisiejsi goście i rozmawialiśmy o publikacji tak w języku angielskim niestety wydano w dyscyplinie 13 określa czas ten cel eksponując, czyli narodziny dyscypliny międzynarodowe prawo karne jego wcześniej przedstawiciele informacje Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie dwunastej po informacjach popołudnie Radia TOK FM, na które zaprasza Roch Kowalski dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara, a jakością naszych połączeń czuwał Szymon waluta Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA