REKLAMA

"To nie jest zerwanie sojuszu Pis z wsią. tylko ostrzeżenie od rolników"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-10-13 13:40
Prowadzący:
Czas trwania:
12:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
18 minut został do godziny czternastej słucham Radia TOK FM popołudniu Radia TOK FM Adam jest prof. Grzegorz Foryś autor książki dynamika sporu protesty rolników trzeciej Rzeczypospolitej Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie dzień dobry dzień dobry witam pana witam państwa dzisiaj o dziesiątej na placu Zawiszy w Warszawie rozpoczął się protest rolników sprzeciwiają się oni przyjęcie tzw. piątki dla zwierząt, nad którą pracuje Senat najpierw wyjaśnić 1 rzecz pana Rozwiń » perspektywy człowieka, który bada problem, kto protestuje jak powinniśmy określać szczególnie media te osoby to są rolnicy hodowcy przedsiębiorcy rolni czy niektórzy mieszkańcy wsi spośród tych kategorii, które pan w imieniu wydaje się, że 3 pierwsze tutaj należałoby wymienić, ale są pochodną zwierząt futerkowych, który do końca nie nazwał rolnikami są, toteż rolnicy jak również producenci rolni musi być na uwadze, że w protestach, zwłaszcza w ostatniej dekadzie, ale 3 latach dziewięćdziesiątych uczestniczyli przede wszystkim właściciele dużych modernizujących się dzisiaj zmodernizowanych już gospodarstw rolnych nie jest przypadkiem jeśli spojrzymy na matach protestu się przede wszystkim mamy odbywają się w Wielkopolsce tam tych gospodarstw większych jest najwięcej natomiast raczej wykluczyłbym z tego grona niektórych mieszkańców wsi tak jak pan określił, ale określenie rolnicy oznaczałoby właśnie tak jak pan mówi też z tego rodzaju przedsiębiorców tak tak dzisiaj rolnik z takim nowoczesnym rozumieniu właściciel dużego zmodernizowanego gospodarstwa, który jest mocno powiązane z rynkiem, który tak jedno spełnia definicję producenta rolnego jeśli spojrzymy też na organizatorów protestu no zobaczymy, że ważną rolę odgrywają tam właśnie rolnicze związki branżowe związki producenckie właśnie w związku z tym osób ten przedsiębiorców właśnie przedsiębiorców rolnych jest tutaj dominujący lub, protestując i toby wyjaśniało pewien paradoks pewnie dla niektórych słuchaczy Sławek zaskakujący, skąd na protestach Paweł ta najnowsza znany z protestu przedsiębiorców, skąd też współdziałanie rolników z taksówkarzami właśnie tak zanotowałem ten fakt, że są wspierani przez taksówkarzy nawet jak się okazuje czy innych przedsiębiorców Otóż no wydają się, że spowodowane jest to przede wszystkim chęcią rozszerzania tego protestu i mobilizowania dodatkowych grup zadowolonych moglibyśmy powiedzieć w związku z tym tutaj ten taki podział pomiędzy rolnikami innymi kategoriami innymi grupami zawodowymi może się okazać nie tak oczywiste ale, ale no mamy świadomość, że przede wszystkim tutaj do dominują dominując, aby rolnicy sprawy producentów rolnych sprawy wsi natomiast UG inne kategorie te niezadowolone do tego do tego protestu się dołączają Nabino zwiększać efektywność mobilizacji protestują, ale rozumiem co jeśli ktoś miałby teraz, słuchając nas próbował jakieś analogie robić między blokowaniem dróg za czasów Andrzeja Leppera i tymi protestami teraz to i to tą rzeczą, która na pewno jest cień różnice jest tak jak patrzy na zdjęcia przynajmniej wiek protestujących to naprawdę większości są młodzi ludzie, a to są ludzie młodzi właściciele właśnie tych gospodarstw modernizowanych ich metody działania są nieco inne ja przypomnę, że w latach dziewięćdziesiątych jeszcze w pierwszej dekadzie 2001. wyniku taki kanon metod, których sięgali rolnicy tylko było przede wszystkim właśnie blokowanie dróg niszczenie płodów rolnych okupacja budynków dzisiaj też to zdarza nieco rzadziej natomiast przyjmują oni tak powiem inne wg siebie bardziej skuteczne metody to są właśnie te kilkutysięczne może nie wielotysięczna kilkutysięczne demonstracje jak również o tym się nie mówi, bo to jest tak powiem kilka dnia codziennego to jest organizowanie się związki zawodowe spółdzielni w tym roku ukaże się taka publikacja autorstwa stałego dla aktora, a zdaje relację z takich bardzo szeroki dużych ogólnopolskich badań nad właścicielami gospodarstw rolnych pytań, które tam się pojawiało było takie, a tuż jakieś najskuteczniejsze wg ciebie formy walki w obronie interesów rolników można by stosować jak się okazuje ponad 36% respondentów najliczniejsza grupa wskazała właśnie organizowanie się związki zawodowe wiz dla rolnicze oby też, że tak powiem tłumaczyła trochę jak jak ich uczestników protestów, a czemu Frankie i okupację to jest niespełna 10% odpowiedzi, czyli jak rozumiem te formy protestu się zmieniają, a dysponują, ale też pytanie o to co jest Meritum tego protestu myślę, że opinia publiczna jest przekonana, że chodzi o ustawę, która uderza bezpośrednio interesy konkretnych producentów czy hodowców tymczasem czytam niektóre wypowiedzi dzisiaj protestujących i hasła na transparentach oni, czyli władza nie szanują wartości religijnych Świętego Jana Pawła II, który wyraźnie powiedział, że zwierzęta są po to, żeby służyć ludziom ani odwrotnie oni czy w domyśle władza dzisiaj stawiają zwierzęta ponad człowieka czy pan widzi jakiś filozoficzne jako spożywczą Platformy i nową Platformę tych protestów nie tylko konkretną elitarną związaną z ETA Zachodowi panną raczej nie wydają się, że się im się do tych wreszcie katolickich wartości odniesień ma 1100 pytanych rak to nie jest rzecz oba jeśli przyjrzymy się protestowanie się w ciągu ostatnich 30 lat to takie 2 stałe elementy elementy są obecne znaczeniowe symboliczne powiedział to jest nawiązywanie do tradycji narodowych roli pań jeszcze w społeczeństwie narodzie kategorii społecznej obrońcy żywiciela po drugie to jest sięganie właśnie do do tych wartości religijnych to jest nieodłączny element był już trzeci element, kiedy odwoływano się do etosu chłopskiego do tradycji chłopskiej od dwudziestym pierwsze roku już został zmarginalizowany, a właściwie nieobecny, więc ja bym widział w sięganiu tutaj do tych do tych wartości religijnych pewne uzasadnienie religijnych race jako taki kontrast, który próbują budować protestujący w stosunku do konserwatywnego może raczej akcyjnego rządu, który powinien te wartości realizm jak też sympatiami politycznymi na wsi skoro mieliśmy przez wiele wiele miesięcy bardzo wiele opowieści o tym, że oto PSL traci to pod glebie wiejskie to czy na naszych oczach prawa i sprawiedliwość nie zaczyna tracić na wszystko ewidentnie jak czytam transparenty to są antyrządowe, ale też np. transparent, który był wniesiony dzisiaj ani Stalin ani Lenin nie wymyślił co PiS zmienił tak to tylko, pokazując na, którym ma powagę sytuacji powiedziałbym żaden poważny problem zagrożenia dla interesów poszczególnych grup producentów rolnych czy hodowców zwierząt futerkowych też, bo nie tylko o nich mowa w proteście obecni natomiast ja bym jeszcze nie zaryzykował takiej tezy, że mamy tutaj do czynienia z dniem z odchodzeniem trwałym zostałem odchodzenie do elektoratu wiejskiego od poparcia dla obecnie rządzący prawicy raczej bym traktował jako swego rodzaju ostrzeżenie, a przyjęli np. liderom, którzy się pojawiają czy organizacją rolniczym, które się tam pojawiają na tych protestach, które organizują na pewno ich uwagę, że np. pan mi około 9 Senat kontra Unii został radnym list Prawa i Sprawiedliwości, że przechowa MSZ rolników indywidualnych jest posłem Prawa i Sprawiedliwości, że nawet przewodniczący związku, ale ogólny polskiego porozumienia związków zawodowych rolników organizacji rolniczych pan Izdebski z miał epizod startu w 10002007 roku w związku z tym tutaj jest dosyć silna powiedział także personalne zakotwiczenie wśród tych środków wśród grona przywódców tych protestów właśnie w łonie obecnie rządzących natomiast nie zaryzykowałbym twierdzenia, że to wejście będzie trwałe mamy do wyboru dosyć długi okres czasu w związku z tym myślę, że tutaj jest wszystko stanie się wydarzyć spójrzmy też na propozycje zmian rząd obecnie przedstawia protestujący one są takie wycofujące się w tych wcześniejszych zamierzeń w związku z tym rząd podejmuje pewne działania powiedziałbym łagodzące względem swojego elektora na koniec czy ma pan wrażenie, że scenariusz będzie taki jak w przypadków Andrzeja Leppera, że ten ta energia ludzi się przykuje jakiś ruch polityczny nawet partie jak pan widzi Antoni stałe pytanie jak kiedyśmy państwa studni zresztą pytanie zadano wówczas powiedziałem ile trzeba też posturze, że tak spektakularnej kariery jaką, jaką odniósł Andrzej Lepper współcześnie wydaje mi się żaden trud rolniczy nie będzie w stanie odnieść zdaje się oni też to rozumieją takie ambicje miał 2 lata temu pan Michał Kołodziejczyk no i dzisiaj już nie występuje sam proszę zwrócić uwagę jest innymi liderami związkowymi branżowymi, ponieważ on wie, że sam nie jest w stanie zmobilizować ludzi nie stanie osiągnąć osiągnąć takiej pozycji, jaką posiadał swego czasu Andrzej rolnicze interesy są współcześnie bardzo zróżnicowane i jego zamierzenie polega na tym, aby taką branżę rolniczą interesy tym samym rolnicze w jaki sposób w jaki sposób połączyć, ale nie wydają się, żeby to było na tyle trwałaby samodzielnym litera bardzo dziękuję za rozmowę pan prezes Grzegorz Woś był naszym ksiądz gościem autor książki dynamika sporu protestu rolników trzeciej Rzeczypospolitej Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie dziękuję bardzo, rozmowę dziękuję bardzo, do myślenia słyszenia zaczęliśmy od godziny 14 za 6 minut informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA