REKLAMA

Sędzia Igor Tuleya: "Nie żałuję - właśnie przez ostatnie lata zrozumiałem, na czym polega służba sędziowska"

Na prawo patrz!
Data emisji:
2020-10-14 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
42:41 min.
Udostępnij:

22 października "tak zwana", jak to ujmuje nasz rozmówca, Izba Dyscyplinarna zadecyduje, czy uchyli mu immunitet sędziowski. "Ani mnie to ziębi, ani grzeje" - mówi nam Igor Tuleya: jeden z najbardziej znienawidzonych, i doświadczonych przez obecną władzę polityczną sędziów, jak to ujmuje Michał Wawrykiewicz: jej wróg publiczny nr 1. Po ponad 20 latach kariery sędziowskiej "nie połasił się na marchewkę i nie bał się kija", dlatego teraz trwają przeciwko niemu postępowania dyscyplinarne, które próbuje w tej rozmowie policzyć. Rozwiń »

Ta rozmowa jest jednak nie tylko o doświadczeniach życiowych, często bolesnych, gościa Marii Ejchart - Dubois i Michała Wawrykiewicza. Ale także o sędziowskim powołaniu i kręgosłupie a także o tym, że rola sędziego nie ogranicza się wyłącznie do sali sądowej. Oraz - między innymi - jak sprawdziła się kontradyktoryjność. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
na prawo patrz dziur państwo wolne sądy ze studia Radia TOK FM nie nazywam Sylwia Gregorczyk-Abram to jest spotka się naprawą patrz Michał Walkiewicz wolne sądy prawo patrz będziemy rozmawiać z państwem, o czym jest idea państwa prawa, dlaczego jest dla nas ważne, dlaczego niezależność sądownictwa, której dyskutujemy od 5 lat na okrągło jest co ochroni nasze jesienne Mary cha kim była mam nadzieję, że wreszcie będziemy patrzeć na prawo normalnie patrzymy na lewo i Rozwiń » naprawą dookoła siebie, a tutaj będziemy patrzeć na Paulinę Kieszkowską-Knapik będziemy się państwo przekonać się, nawet jeżeli interesujecie się prawem to on interesuje się one związku z tym będziemy chcieli wam pomóc bronić przed nim albo wykorzystać po to, żeby nasze życie było łatwiejsze, żeby się udał się również ludzie instytucje wpływające na twoje życie, bo wszyscy musimy się bronić przed bezprawiem naprawa pat podcast inicjatywy wolne sądy i Radia TOK FM dzień dobry państwo to jest trzeci odcinek podcastu wolnych sądów i Radia TOK FM na prawo patrz na prawo patrz mieszane Maria Hardy była, a ja się nazywa Michał Wawrykiewicz dzisiaj będziemy rozmawiać dzisiaj będziemy patrzeć na prawo zupełnie innymi oczami będziemy się na prawo patrzeć oczami sędziego, bo naszym gościem dzisiaj sędzia Igor Tuleya dzień dobry Igor Tuleja jest sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie jest też członkiem stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia orzeka od 1956 roku to znaczy, że orzeka już 24 lata dobrze wlicza nam, że napis był asesorem potem orzekał w Sądzie Rejonowym, a od 2 tysięcznego dziesiątego roku jest w Sądzie Okręgowym w Warszawie i co ważne jest sędzią karnistą wydziałach karnych orzeka w sprawach karnych i jest wrogiem publicznym nr 1 obecnej władzy powiedział Igor, dlaczego ty się pytam, dlaczego tak jest też pomysł jak myślę, że oczywiście mogę odpowiedzieć, że dlatego, że wydaje sprawiedliwe wyroki i osadzone sprawia, ale nie wiem czy trzeba oponentów pyta przekonało, więc można powiedzieć, że zdarzyło mi się, że rozstrzyganiem w kilku takich sprawach, które z jakiegoś powodu były istotne dla partii rządzącej i 1 rozstrzygnięcie, które nie jest przez nich akceptowana i nie dlatego zmienia również o rozważenie muzycznych sprawa myślę, że się zaczęło już 2007 roku, kiedy rozpoznawała zażalenie na zatrzymanie Janusza Kaczmarka były pierwsze rządy PiS-u później pewnie był wyrok w sprawie doktora kie mówi pewnie nawet te orzeczenia m.in. w dla mnie skończyło się wnioskami ówczesnych posłów Kamińskiego i Ziobry do rzecznika dyscyplinarnego wszczęcie postępowania wobec mnie później i 3 to były twoje pierwsze dyscyplinarki sędziowskie tak da, że była rzeczywiście wzywane przez rzecznika powstaje rzecznik dyscyplinarny odmówił wszczęcia postępowania no pewnie sala kolumnowa nie wiem czy czegoś nie przegapiłem sala kolumnowa, czyli orzeczenie dotyczące posiedzenia w sali Kolumnowej w 2016 roku w grudniu 2016 roku, kiedy marszałek Sejmu postanowił przenieść obrady do sali Kolumnowej tam był m.in. głosowany budżet na kolejne tak tak, jakie to były zarzuty, o co chodzi w tej sprawie nie rozpoznawał zażalenie na decyzję prokuratora o umorzeniu śledztwa uznał racje skarżące uchyliłem decyzję prokuratora kazał kontynuować postępowanie przygotowawcze i też w efekcie złożyłem zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa składania fałszywych zeznań przed dużą grupę świadków, którzy byli przesłuchiwani w tym śledztwie, którzy twierdzili że posłowie opozycji mieni dostęp do mównicy, że sala sejmowa nie była blokowana na ewidentnie kłamali i tego dotyczyło to zawiadomienie ewidentnie kłamali, bo wszyscy pamiętamy migawki z grudnia 2016 roku i sali plenarnej sali Kolumnowej Sejmu na jej było widać, że opozycja była blokowana fizycznie nawet była było ustawione przeszkody z krzeseł czy jakiś ławek tak, aby uniemożliwić posłom opozycji na sali Kolumnowej dojście do mów nic, ale jeszcze ważny jest to zrobić to publicznie władza tego nie lubi no ta kreacja mówił już od tych zarzutach, które którymi się dostały rzeczywiście ja też zażalenie rozpoznaje w rozpoznawanym na posiedzeniu i kodeks postępowania karnego mi jako sądowi daje takie uprawnienie, że sąd może posiedzenie przeprowadzić w sposób jawny ja przed wydaniem postanowienia, że sądzimy publicznie zapytałem się stanowisko stron ZTM się czy strony mają też przeciwko, żeby w tym posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele mediów, którzy pragnęli pod salą pani prokurator, która zresztą prowadziła umorzone śledztwo nie oponowała nie miała nic przeciwko druga strona również w związku z tym posiedzenie było jawne publiczne Hannę i w efekcie oczywiście dostały się zarzuty zarzuty za to, że upraszczając wpuściły dziennikarzy na salę, aby można było transparentny sposób przekazać społeczeństwu co się wydarzyło, jakie są motywy rozstrzygnięcia sądu tak bardzo ładnie to powiedziała że, gdybym nie miał obrońców już wyboru natychmiast wrócił wziął od własnych w tym wszystkim chodzi w każdym razie prokurator chce postawić zarzut z art. 2003001. 200 czterdziestego pierwszego o 200 sześćdziesiątego szóstego kodeksu karnego, że w trakcie tego posiedzenia nadużyła moich uprawnień przekroczyła moje uprawnienia zrobiłem ujawniła informacje z postępowania przygotowawczego ujawniłem tę informację osobom nieuprawnionym dziennikarzom, że społeczeństwo tak to są osoby nieuprawnione tras finansowo, ale my sobie tak trywialne czujemy, że tutaj pod śmiech czujemy się tej sytuacji natomiast sprawa jest bardzo poważna, bo chodzi o postawienie zarzutów karnych, czyli wszczęcie postępowania przed sądem karnym na podstawie aktu oskarżenia sformułowanego przez prokuratora przeciwko sędziemu może być też także w całej tej sprawie sali tzw. sali Kolumnowej będzie jedyną osobą, która odpowie karnie, bo przecież postępowanie w sprawie, którego orzekał 6 nie toczy się dokładnie dokładnie oczywiście prokuratura pomimo mojego uchylenia tej pierwszej decyzji ostatecznie postępowanie umorzyła również moje zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa składania fałszywych zeznań przez jeszcze parę osób wśród tej grupy, którą wskazałem było wielu prominentnych polityków partii rządzącej również mówi z tego co pamiętam bezpośredni pryncypał, czyli minister Ziobro również tutaj prokuratura odmówiła wszczęcia i to postępowanie zakończyło się na etapie gdzieś tam postępowania przygotowawczego, ale wierzę w to że, żeby te wszystkie dokumenty i moje postanowienie uchylające decyzję prokuratora zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa składania fałszywych zeznań, że to nie tylko będzie atrakcyjne dla jakiś archeologów, którzy może kiedyś dziś w archiwach dotrą do tych spraw, ale wierzę w to, że jak prokuratura będzie niezależna i wymiar sprawiedliwości będzie prawidłowo działał to ktoś jeszcze od kobiety sprawę i będą one kontynuowane natomiast rzeczywiście wychodzi na to, że jedyną osobą, która dostanie pogłowie za za obrady parlamentu w grudniu 2016 roku Noto będę ja, bo prokuratura domaga się uchylenie mi immunitetu i postawienia zarzutów w związku z posiedzenia to jest sprawa, która miała miejsce w tym tygodniu przed Izbą dyscyplinarną izba dyscyplinarna odroczyła swoje posiedzenie i nie stawiła się przed Izbą dyscyplinarną powiedz, dlaczego jest tak jeśli mogę się stawić przed tzw. Izbą dyscyplinarną, ponieważ nie uważam, żeby to był niezależny sąd nie uważam, żeby tam zasiadali niezawiśli sędziowie oni zostali wybrani w procedurze, do której można mieć wiele zastrzeżeń zostali nominowani przez Neo krajową radę sądownictwa, czyli organ aktualnie działające, ale działające z naruszeniem prawa i spraw przepisem konstytucji tak naprawdę chodzi o to, że zasiadają tam osoby, która zostały wybrane przez polityków nie mają poparcia sędziów krótko mówiąc niezgodnie z zapisem konstytucyjnym, a co najważniejsze Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym postanowieniu zabezpieczającym z kwietnia 2020 roku moim zdaniem uznał, że izba nie powinna obradować ci sędziowie nie powinni orzekać do czasu ostatecznego zakończenia sprawy przed suszą natomiast oni orzekają więc, stawiając się przed tzw. Izbą dyscyplinarną w ten sposób legitymizować łbem nielegalne organ dlatego nie chodzę na te posiedzenia natomiast, żeby pokazać, że nie boję się tych osób i nie boję się tego co co możemy tam spotkać jestem zawsze pod budynkiem Sądu Najwyższego, gdzie izba dyscyplinarna orzeka w tym bardzo, że sądem tym co powiedzieć ty wiesz ile masz postępowań dyscyplinarnych sumień i wyjaśniających w wraz z Polic czy wręcz może mogę wymieniać, ale nie wiem czy to nie jest nudna dla słuchaczy jest dużo jest ich 7 albo 8 na pewno szeroko rozumianych zacięło się 9sierpnia 2018 roku, kiedy rzecznicy dyscyplinarni wezwali mnie abym tłumaczył się, dlaczego programie fakty po faktach wypowiadałem się w sposób krytyczne na temat tzw. krajowej rady sądownictwa i tzw. reform w wymiarze sprawiedliwości później kazano mi się tłumaczyć właśnie również rzecznicy drążyli ten temat w sierpniu 2018 roku, dlaczego rzekomo ujawnił informacje z postępowania przygotowawczego na tym posiedzeniu informacje dotyczące obrad Sejmu w sali Kolumnowej byłem również wzywany w charakterze świadka przesłuchiwany na okoliczność udziału sędziów festiwalu Jurka Owsiaka Poland rock festiwal byłem przesłuchiwany na okoliczność się pytań prejudycjalnych zadanych przez Sąd Okręgowy w Łodzi byłem wzywany, żeby się tłumaczył z udziału w takim spotkaniu obywatelskim organizowane w Lublinie i w spotkaniu, które odbyło się w Gdańsku i byłam również wzywane do złożenia oświadczenia i tłumaczenia się, dlaczego zadaje pytanie prejudycjalne, czyli jak widać nie są to czyny o charakterze nieobyczajny, które by powodowały postępowania dyscyplinarne tylko to jest wszystko albo okoliczności dotyczące swojego orzecznictwa jako sędziego albo działalności publicznej mającej na celu obronę podstawowych zasad konstytucyjnych Europejski właśnie powiedz mi dlaczego, ponieważ występuje masz zarzuty dotyczące występowania programach telewizyjnych czy w trakcie demonstracji, dlaczego uważasz, że sędziemu wolno albo może nawet uważa, że sędzia powinien zabierać głos w sprawie łamania podstawowych zasad konstytucyjnych tak bo jakby uważnie prześledzić te moje wypowiedzi no to one dotyczą tego co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości dotyczą praworządności konstytucji zmian wprawie i sędziowie mają w mojej ocenie nie tylko prawo, ale też obowiązek zabierania głosu takich właśnie tematach to wynika i z aktu które które, w którego nawet twórcom jeden z twórców była krajowa rada sądownictwa, kiedy jeszcze funkcjonowała i tam europejskie rady sądownictwa uznał, że sędziowie mają jak najbardziej prawo wypowiadania się publicznie na takie tematy to również wynika z chyba ostatniej uchwały krajowej rady sądownictwa, której kadencja została skrócona i krajowa rada sądownictwa wzywała do tego, aby sędziowie nie bali się brać udziału w tej publicznej debacie na temat sądownictwa mamy art. 10 Europejskiej konwencji praw człowieka i całe orzecznictwo do dziesiątki sądy europejskie również w swoich orzeczeniach nie wiem też na przeciwko Rosji Baka przeciwko Węgrom przeciwko Liechtenstein nowi wskazują, że sędziowie mają nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek zabierania głosu na ten temat, a powiedz jak się orzeka ze świadomością tych postępowań, które na siebie czekają książek ze świadomością, że może stracić immunitet czy to ma znaczenie dla twojego sądzenia jak najbardziej z tego powodu, że uchylenie immunitetu będzie się wiązało ze zawieszenie nie w obowiązkach sędziego i nie będę mógł wtedy wtedy orzekać zostaną przyjęte po prostu sądzenia mając to w głowie przed tym ostatnim posiedzeniem tzw. Izby dyscyplinarnej starałem się zakończyć te sprawy, które które mogły mi pozałatwiać 4 pilniejsze sprawy sprawę, które są w toku natomiast jeśli ten inni też zostanie uchylony 22października no to nie będę mógł orzekać sporo procesów, w których uczestniczą pewnie będzie się toczył od początku no właśnie, ale jak to jest skrót to nie jest sąd w rozumieniu standardów europejskich w rozumieniu standardów konstytucyjnych to czy jego tzw. orzeczenie będzie miało znaczenia czy ono od od wierzycieli i czy nie odbierze faktycznie prawnie, bo chyba największa różnica faktyczny rada jak ja uważam jak uważa większość prawników w naszym kraju myślę że, że nie ma większego znaczenia, ponieważ tak naprawdę liczą się zdanie tej strony, która ma siłę, która ma środki, żeby coś przymusem wyegzekwować ja oczywiście tej decyzji tzw. Izby dyscyplinarnej jak by ona nie była nie uznaje jeśli minie uchylenie immunitetu no to naprawdę ani to ziębi ani grzeje już dawno powiedziałem, że nie zasiadają tam niezawiśli sędziowie jak chcę się bawić się bawią, ale mija w tym cyrku nie muszą uczestniczyć natomiast jeśli uchylą immunitet no to tak naprawdę nic nie będę mógł zrobić nie będę, czyli oręż oręż kontra niezawisłość sędziowska i łańcuch sędziowski no tak, bo na siłę przecież nie dostanę się do sądu na siłę nie wejdę na salę na siłę nie będę nikomu wyrywał moich akt moich spraw i tak będzie wyglądało Maria poruszyła temat niezawisłości sędziowskiej kiedyś pamiętam jak nagrywaliśmy dla wolnych sądów firm z tobą tak bardzo ładnie opowiadały się o niezawisłości sędziowskiej powiedz nam jeszcze raz jak ty też z perspektywy tych kilku lat ostatnich definiuje niezawisłość sędziowską czy ona jest raczej ku trudny trudny temat no oczywiście niezawisłość sędziowska polega na wykładzie na robieniu tego co życzą sobie politycy, zwłaszcza politycy rządzącej oczywiście żartuję na niezawisłość sędziowska też, jakie nagrywaliśmy wtedy ten film oczywiście nie umiemy takiego bagażu doświadczeń mam dzisiaj nie znajdowałem się wówczas w takiej sytuacji wieki jestem dziś, ale tutaj moje zdanie nie zmieniło na niezawisłość sędziowska polega na tym, że sędzia, wydając rozstrzygnięcie nie może ulegać jakimkolwiek naciskom czy to naciskom ze strony swoich przełożonych czy naciskom ze strony polityków nie może ulegać presji medialnej musi wydawać rozstrzygnięcie w oparciu o prawo prawo, które powinno być interpretowane zgodnie z duchem konstytucji strona, która wchodzi na salę rozpraw powinny mieć pewność, że strony powinny mieć pewność, że ich sprawa zostanie rozstrzygnięta przez obiektywnego nie ulegającego kimkolwiek naciskom sędziego tak to chyba brzmiało powiedz mi, dlaczego zostały sędziów, dlaczego zostałem sędziom trudne pytanie tak naprawdę oczywiście wcale nie byłem przekonany czy chce studiować prawo, ale już dostają się na prawo to początkowo chciałem się zajmować historią prawa, ale jak w tym okresie studenckim praktyki trafiła do sądu zacząłem się to podobać wydawało mi się to interesująca i i czasem uznają, że jeśli ma być takim prawnikiem praktykiem no to i mam wykonywać zawód prawniczy to chcę być właśnie sędziom, aczkolwiek długo długo się wahałem czy akurat sędzią w czasach studenckich na te marzyłem o tym, żeby być adwokatem, ale teraz myślę, że bym nie zamienił tego zawodu tej służby sędziowskiej zawód prawniczy także chciałem się o tym czy nie żałuje tego, ale z dnia chciałabym zapytać czy nie leżały wychodzi nie żałuje dziś tych ostatnich kilku lat już taką myśl po co mi to było nim miałem takiej myśli nie miałem takiej myśli może przez to ostatnie kilka lat w końcu zrozumiemy na czym polega ta służba sędziowska że sędzia powinien być twardy odporny na krytyka, że ta służba sędziowska nie ogranicza się wyłącznie do sali sądowej ale sędzia powinien wychodzić obywateli, a czy masz taką świadomość nosi na swoich barkach, że i, że jesteś dla bardzo wielu obywateli wzorem i kiedyś jak wiele osób mówi będzie o tobie się pisać w książkach do historii, że były jednym z tych, którzy uratowali kodeks wartości w Polsce nie wydaje mi się, że będą wzorem czy, że jestem osobą umowę, która trafi na kartki podręczników historii pewnie bym się wtedy źle czuł było pyta mocno premiujące natomiast trzeba pamiętać, że jestem 1 na szczęście wielu sędziów, którzy bronią tej niezależności sądów i i praworządności w naszym kraju tych wartości bronił przecież nie tylko sędziowie, ale adwokaci prawnicy jak bronią prokuratorze radcowie prawni, którzy także nie jesteśmy sami na szczęście nie jesteśmy czymś wyjątkowym, ale jakoś ten sędzia Igor Tuleya szczególnie władzy uwiera może, dlatego że jestem po prostu tak po ludzku fajny no, a nie lubię ludzi ferować, ale są jakieś takie okoliczności, które mogą wpływać na to tak serio, że jeżeli tak, żeby nie cierpią poza orzecznictwem, które o, którym rozmawialiśmy, czyli poza tymi wyrokami, które wydałeś z tymi orzeczeniami, które spowodowały, że znalazło się na ich celowniku może też wynika z tego że jeśli mamy okazję no to staram się publicznie powiedzieć co myślę, że nie kalkuluje nie boję się tego, że przed widzem uczestniczyłem w wielu spotkaniach organizowanych czy to przez moje Stowarzyszenie Iustitia czy przez obywateli, że jeździłem po kraju starałem się mówić o tym co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, że próbowałem stworzyć taki nowy model sędziego tego sędziego obywatelskiego, który zamyka się z 4 ścianach sali sądowej tylko wychodzi do ludzi i nie wychodzi do ludzi po to, żeby ich pouczać czy przekonywać, ale żeby, żeby oni usłyszeli jego drugi głos głos z drugiej strony atakowanej przez rządzących przez media publiczne, żeby mieli mogli świadomie wybierać się rozstrzygać, żeby mieli pełną wiedzę, że mój udział w tych spotkaniach to niebyły dziś pouczanie ex cathedra tylko mam taką dialog, że ja próbowałem tłumaczyć, ale też sam się uczyłem tego jak ludzie widzą sędziowie rozumieją prawo czy od nas oczekiwali co zmieni w tym prawie małe i wierzyłem w to, że uda się stworzyć ten model sędziego obywatelskiego było nie starałem się, że jak najwięcej odbywać tych spotkań bywały tygodnie jak policzyłam zderzył się tydzień, że normalnie funkcjonują zawodowo, a tak naprawdę, przemieszczając się głównie nocami pokonuje 3,51000km, jeżdżąc po Polsce, więc było bowiem w urzędach sądzie powinienem być dziś pisać uzasadnień, ale to w jaki sposób wpłynęło na jakość swojej pracy, że podróżować wtedy no, więc co dziwi nie boję takie statystyki wydziałowe pokazują, że nie miał przełożenia na moją pracę kończyłem skończyła chyba jeszcze więcej sprawniej niż kończyłem do tej pory i w tych statystykach wydziałowych byłem takim liderem, więc mięknie, więc nie, a propos twojej pracy rozmawiamy o prawie karnym, ponieważ w momencie, kiedy zaczynały swoją pracę zawodową mniej więcej w Polsce rewolucji oni izolowano prawo karne tak, czyli wprowadzono nowy kodeks karny nowy kodeks postępowania karnego wszystko zmieniło odwrócono się tego systemu socjalistycznego wypadła kara śmierci, że dopiero po paru miesiącach zorientował padło dożywocie, więc jeszcze przez parę miesięcy orzekającą kary natomiast wie, że starzenie to był żart proszę państwa ich wprowadzony tak uważają, że nie przyjęła się wszędzie zmiany, ale tak poważnie teraz jesteśmy doświadczamy po tych 23 latach od tego momentu doświadczamy powrotu do tego systemu z pierwszej połowy dwudziestego wieku tak naprawdę przez chwilę z tą, wstępując w próbę procesu kontradyktoryjnego nieudaną to znaczy nikt im szansę sprawdzić czy to zadziała, ale wróciliśmy do tego modelu inkwizycyjnego jeszcze zaostrzających go inkwizycyjny chcemy, żeby tam powiedział jako praktyki, żeby państwu opowiedział czy restrykcyjność prawa karnego takich właśnie jego no u wstecznie nie jeśli chodzi o te walory systemowe czy ono wpływa na na odstraszenie przestępców czy ono wpływa na pozytywnie na politykę prawa celnego może mniej spraw ma dzięki nowemu kodeksowi nie oczywiście, że tutaj nic odkrywczego nie powiem, bo wiadomo, że nie surowość kary jest tym narzędziem, które pozwala zwalczać skutecznie przestępczość, ale nieuchronność tej kary i spraw, które wpływają do wydziałów karnych z roku na rok jest coraz więcej to, dlatego że aktualnie ustawodawca śrubuje te zagrożenia te sankcje grożą za konkretne przestępstwa oczywiście nie ma to realnego przełożenia na liczby przestępstw popełnionych w naszym kraju najżywiej rzeczywiście tak jak mówicie, że te zmiany wprawie to to nie jest bieg do przodu tylko tę misję dziś krok wstecz pamiętam i kodeks 60 tego dziewiątego byście na nim orzekał 8 i teraz mamy kodeks 90 tego siódmego wielokrotnie nowelizowane i też zdarzało mi się wciąż trudno w to uwierzyć im ja mogę zadać pytanie orzekają na podstawie kodeksu 3002. roku w na podstawie kodeksu Makarewicza to było wtedy, kiedy parę razy się zdarzyło orzekać w takich procesach oficerów śledczych z czasów stalinowskich i stosowaliśmy ustawę względniejszą to był właśnie ten kodeks wówczas obowiązujące po czterdziestym piątym roku jeszcze ten przedwojenny kodeks Maria powiedziała o kontradyktoryjności postępowań, które bardzo krótko funkcjonowanie jak i jakie to oceniać z punktu widzenia zasad do sędziów są ludzie to jest lepszy system tak tylko, że też Skórcza, żeby słuchacze nas dobrze zrozumieli, bo oczywiście cała propaganda aktualnie rządzących była taka, że ten system proces kontradyktoryjny został stworzony dla takich grubych misiów, których stać na bardzo dobrych prawników na czym polega w ogóle proces kontradyktoryjność prawda, że strony, jakby przed sądem walczą przedstawiają materiały dowodowe sąd teoretycznie ma być takim nie mam arbitrem natomiast u nas nigdy, bo nie było takiego jednolitego systemu wizyjnego czy kontradyktoryjnego zawsze były te systemy mieszane PEC my jakieś elementy przeważały natomiast również w tym systemie kontradyktoryjny nie było tak jak ja przedstawiałem przedstawią przedstawiają rządzącej bliskiej media, że sędzie prostu nie tylko słuchać nic nie robi jeśli oczywiście te przepisy były tak skonstruowane, że rzeczywiście na sali rozpraw rozpraw przede wszy przed wszystkim miały walczyć stronę, ale sąd również mógł prowadzić postępowanie dowodowe mógł ingerować w tę walkę stron i tak naprawdę strony, czyli prokurator i obrońca tak jest tak naprawdę istotne było zawsze to, żeby dotrzeć do tej do tej prawdy i tak rzeczywiście system obowiązywał kilka miesięcy i trudnego oceniać pewnie niewiele w ogóle procesów zostało zakończonych pod rządami krótko obowiązujących przepisów kodeksu postępowania karnego powinien powinniśmy posądzić w tym systemie parę lat szybę, żeby ocenić czy był dobry zły, czyli w tym nowym system kontradyktoryjny, który krótko funkcjonowała, który jest i jako implikacje tych nowoczesnych systemów prawa karnego zachodnioeuropejskich prokurator na prokuratorze spoczywa ogromna odpowiedzialność czy więcej ma pracy tak no tak oczywiście jak najbardziej te procesy były mobilizujące tak naprawdę dla dla wszystkich uczestników takiej rozprawy nie tylko dla prokuratora, które musiał być naprawdę mocno zaangażowane w to postępowanie sądowe, ale również obrońca musiał się bardziej angażować i tak naprawdę i sam sąd nie tylko nie mógł się ograniczać do roli takiego biernego obserwatora sędziowie musieli jak najbardziej wykazać czujność w zasadzie do spraw kontrolować stron powiedz czy ta sytuacja, w której tres jest też ten list liczne postępowania też ta zagrożenie, które na to, bo jest uchylenia immunitetu, do którego myślę, że prywatnie myślę, że nie dojdzie, ale oczywiście poczynania tzw. sądu są nam co trudne do przewidzenia czy to ma wpływ na twoje życie rzeczywiście jest także do siebie ni grzeje ani ziemi i to nie tylko zawodowe życie czy nie tylko na chwilę niezawisły nie ma oczywiście nie ma się co oszukiwać nie nie jestem cyborgiem działam na baterie, które mogę wymieniać się wyczerpią może przeżywam to i żeby normalnie funkcjonować wymaga ode mnie jakiś ciemny mobilizacji nie są najszczęśliwsze momenty w moim życiu, ale też nie jest wielkim zaskoczeniem bo w takiej niepewności sędziowie tkwimy już piąty rok, decydując się na obronę tych wartości konstytucyjnych też musieliśmy liczyć się ze konsekwencjami myślę, że twój przykład dla działań na cel na innych sędziów taki marzący o sposób mówimy o tym efekcie zarządu w takich postępowaniach swoje funkcje to, że to jest skuteczne wierzę, że nie wierzę, że nie, że pomimo tego, że przez ten czas tych ostatnich 5 lat te śluby sędzia jest przekręca należy najpierw próbowano nas przestraszyć postęp najpierw w ogóle była marchewka prawda rozdawano rozmaite stanowiska próbowano kupować sędziów w pewnym momencie to się skończyło sądy nie są gumę i wszystkie stanowiska funkcyjne zostały już obsadzone zaufanymi pana ministra sędziowie nadal byli niepokorni zaczął się okres Kia postępowanie dyscyplinarne nie przyniosłem tego efektu sędziowie nie dali się zastraszyć i teraz przyszedł czas na postępowanie karne wierzę, że chodzi oczywiście taki efekt mrożący, żeby złamać, żebyśmy się bali, ale wierzę w to, że sędziowie nie zgadzam się złamać atak na koniec powiedz nam czy to zaangażowanie obywatelskie to widzisz bardzo wielu ludzi na spotkaniach z tobą z koleżankami kolegami sędziami czy jak widzisz pod Sądem Najwyższym wspierających cie obywateli czy wydaje ci siłę dajecie wsparcie czy też daje siłę swoim koleżankom kolegom sędziom oczywiście, że tak oczywiście, że tak bez obywateli myślę, żebyśmy nic ani w tym nasze oporze w naszej walce siłę czerpiemy właśnie od ludzi, którzy widzą to co robimy doceniają to i nas wspierają i wydaje mi się, że to też jest ważne, że moją sprawę na sprawy innych sędziów, którzy są szykanowani przez rządzących możemy spojrzeć też w ten sposób, że to nie tylko jestem dramat i te represje, ale też sytuację, w której się znaleźliśmy ma dobrą stronę to jest to że widać to wsparcie Solidarności wolę walki także nawet czarne scenariusze, które dzisiaj są realizowane mają swoje plusy i minut sędzia Igor Tuleja sędzia, który nie przyjął marchewki może nikt nie proponował, ale też nie przestraszył się Kia sędzia niezłomny i niezawisły był naszym gościem dzisiaj w podcaście naprawo patrz inicjatywy wolne są dziękuję dziękujemy tobie naprawdę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NA PRAWO PATRZ!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA