REKLAMA

O czym mówimy mówiąc o ubóstwie?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-10-17 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
17:16 min.
Udostępnij:

Gościnią programu była prof. Stanisława Golinowska ekonomistka, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Instytut Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Naukowa CASE.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry raz jeszcze 17 października to także międzynarodowy dzień walki z ubóstwem ustanowiony został w 1992 roku przez zgromadzenie ogólne ONZ-etu moich dokumentach oenzetowskich możemy przeczytać, że obchody tego dnia mają uświadomić opinii publicznej konieczność likwidacji ubóstwa na całym świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się oraz zwrócić uwagę, że walka z ubóstwem stała się priorytetem na drodze rozwoju jeśli chcemy zwrócić Rozwiń » uwagę państwa na napędzie na problem ubóstwa, aczkolwiek też chciałbym, abyśmy zastanowili czy poza tym zwracamy uwagę coś w tej sprawie dobrego się dzieje z nami Pani Poseł Stanisława Golinowska ekonomistka z Instytutu pracy i spraw socjalnych także z Instytutu zdrowia publicznego collegium medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z fundacji naukowej centrum analiz społeczno-ekonomicznych dzień dobry pani profesor dzień dobry no właśnie, bo ten dzień obchodzony jest od już można powiedzieć wielu wielu lat, a raczej odnoszę takie wrażenie, ale posiada proszę poprawić, że ta sytuacja jeśli chodzi o walkę z ubóstwem jakoś specjalnie się nie poprawia nie wiem czy czy to jest rzeczywiście właściwa teza, bo o ubóstwie możemy mówić bardzo różny sposób i pan redaktor zaczął od ONZ tu wielkie niewielkiego programu, który się zaczął no dekady temu może troszkę więcej już na temat zwalczania ubóstwa w tym programie zwalczania zwalczaniu ubóstwa nierówności społecznych stało się jednym z zasadniczych celów i osiągnięcia są ewidentne, ale oczywiście, gdy patrzymy na to globalnie statystycznie to widzimy na różne wymiary poprawy wielkie zaangażowanie różnych nie tylko krajów narodowych ale, ale prawda organizacji międzynarodowych też takiej Solidarności innych krajów by wspomagać kraje rozwijające się, więc ten termin tzw. milenijne cele rozwoju ONZ-etu, których priorytetem było zwalczanie ubóstwa nierówności społecznych z wielką zasługą Geoffreya ZAKSA 1 pamiętamy raczej z okresu transformacji może nie jesteśmy świadomi potem mecz następnego etapu jego działalność Jerzy Janowicz właśnie tych działań na rzecz zwalczania ubóstwa niezwykle zaangażowanego w tę działalność i te efekty w takich rozmiarach statystycznych są ewidentne natomiast to może przepraszam, że w się wtrącę ale, żebyśmy właśnie się mieli takie przekonanie, że rzeczywiście są ewidentne boja, sięgając do tej deklaracji Milenijnej, której pani trochę wspomniała, gdzie właśnie no z zebrano pewnego rodzaju zobowiązania, jakie chcemy jako ludzkość podjąć w tej sprawie no to tam napisano m.in. że do 2015 roku, a więc mówimy o okresie sprzed 5 już laty postanowiono zmniejszyć o połowę liczby ludzi cierpiących ubóstwo głód oraz pozbawionych dostępu do wody pitnej postanowiono umożliwić równy dostęp obojgu płcią do podstawowego szkolnictwa zmniejszyć o 23 wskaźnik umieralności dzieci o 34 wskaźnik umieralności matek powstrzymać rozprzestrzenianie się HIV AIDS zredukować przypadki występowania innych śmiertelnych chorób wprowadzić zasady zrównoważonego rozwoju polityka państw zawrzeć globalne partnerstwo na rzecz rozwoju to już wszystko miało być zrobione w 2015 roku i rzeczywiście możemy powiedzieć, że bardzo dużo zostało z tych celów realizowanych, więc zwróćmy uwagę na to, że niekiedy w różnych programach stawiamy sobie cele bardzo ambitne, których de facto jesteśmy w stanie realizować stawiamy te cele ze względów politycznych ze względu ze względów mobilizacji natomiast to nie znaczy, że nie dokonano pewnego postępu w stosunku do tego momentu wejściowego i wśród tych różnych czynników, na które pan zwrócił uwagę 1 bardzo wzmocniły jak np. na skutek zmian klimatycznych ograniczony dostęp do do do wody pitnej i dodatkowe czynniki związane właśnie z ze zmianami klimatycznymi to to są takie nowe okoliczności, które się pojawiają w związku z tym po to, by oceniać jej działalność na rzecz zwalczania ubóstwa to przyjrzyjmy się zawsze tej drodze podejmowanych działań wśród tego jeszcze jest taki czynnik, który w ostatnich latach szczególnie osłabia działanie działania mianowicie taka Solidarność międzynarodowa ona ulega dla wskutek różnych działań także polityki tej rywalizacji globalnej o osłabieniu to dotyczy całego świata my to dostrzegamy także w Unii Europejskiej, więc musimy widzieć to w szerszym kontekście poza tym jest jeszcze taki element istotny mianowicie zmienia się charakter ubóstwa dzisiejsze dzisiejsze ubóstwo także w kraju w krajach rozwijających się to nie jest takie dramatyczne ubóstwo związane z głodem z dostępem do dóbr takich podstawowej egzystencji oczywiście ciągle istnieją takie problemy tym niemniej zakres tych takich egzystencjalnych problemów jest mniejszy, bo pomijając nie biorąc pod uwagę konfliktów międzynarodowych wojenni i prawda także emigracji na skutek zmian klimatycznych np. suszy w związku z tym, żeby oceniać działania to to to musimy na to patrzyć szerzej to dotyczy także naszego kraju charakter ubóstwa w Polsce się bardzo zmienił i ja nawet postawiłam taką tezę, że dokonała się modernizacja ubóstwa biorąc statystycznie przeciętnie ubóstwo takie właśnie egzystencjalne ekonomiczne uległo ograniczeniu natomiast pojawiły się inne rodzaje ubóstwa inne rodzaje deficytów w dostępie do różnych ani prezentu jeśli pani pozwoli oczywiście o tej o Polsce z za chwilę porozmawiamy tylko z racji, że mamy ten międzynarodowe świata, więc chciałem jeszcze na sekundę zatrzymać się przy tych zjawiskach globalnych, bo jednak kojarzona jest problematyka ubóstwa również no z tą globalizacją dla niektórych to jest w ogóle bardzo negatywne zjawisko no i inni starają się patrzeć na to inaczej, szukając jednak globalizacji również wartości no ale właśnie przy okazji tej tej dyskusji w skali globalnej zwraca uwagę, że w tych ostatnich latach dalej utrzymuje się czasami nawet większa liczba tak właśnie nierówność jeśli chodzi o bogactwo ludzkości takie dane, które szokowały jeszcze niedawno, że prawie 4 miliardy ludzi ma majątek wielkości takie same jak 26 osób najbogatszych na świecie, że majątek tych właśnie Super miliarderów w ostatnich latach, kiedy przeżywał świat kryzys finansowy urosły o kilkanaście procent, a połowa ludzkości zubożała o 11% że, że z tego handlu światowego, który się jakoś tam nieźle rozwija mówi się, że rośnie w tempie 5% rocznie to to 80% światowego eksportu wytwarzane jest dalej w 10 krajach, a niewiele, bo około 3 centów z każdego dolara trafia do krajów o niskim dochodzie, a mieszka tam 40% populacji tych danych właśnie takich globalnych pokazujących, że ciągle jest jakiś ogromny problem w nierównościach w konsekwencji również w ubóstwie mamy czy tej w tych obszarach też widzi pani no i jakiś pozytywny proces oczywiście tutaj nawiązuje pan do wielkiej debaty, którą rozpoczął Piketty swoją swoimi książkami można powiedzieć, ale musimy zwrócić uwagę na to, że poprawa w wymiarze globalnym oznacza dążenie, jaką po powinna nosić prawda narodów do do współdziałania i do redystrybucji tych dochodów na rzecz krajów biedniejszych i w tej globalizacji zdominowanej przez konkurencję ta redystrybucja dokonuje się z wielkim trudem i możemy pokazać jak nieraz pod hasłami takimi szlachetnymi kryje się w gruncie rzeczy przekazywanie do krajów biedniejszych jakiś odcinków produkcji gorszy pan zwrócił uwagę na te kraje prawda główne, w których dokonuje się produkcja przednich są też kraje bardzo bardzo zróżnicowane Chiny czy Indie, więc musimy widzieć to w perspektywie możliwości redystrybucji dochodów ta redystrybucja w 1 kraju dokonuje się taka bardziej wyrównana dokonuje się wielkim trudem, bo ona oznacza wzrost podatków szczególnie potrzebę potrzeby podatków prawda opodatkowania wyższych dochodów co spotyka się z reakcją na bardzo silnie negatywną i w gruncie rzeczy o obniżenie podatków prawda jest głównym hasłem na sztandarach ekonomistów i polityków w związku z tym torze, że nie udaje nam się wyrównywać to to nie tylko sprawa można powiedzieć na słabości działań co pewne co pewnej trudności takim powiedziałabym oczywistej trudności związanej z solidaryzm narodów i ten postęp, aczkolwiek bardzo powolny jednak się dokonuje jednak powstają różne różne działania powstają różne fundusze, które prawda błędy PiS w Vojens mecze, które pomagają tym kraju z największymi problemami egzystencjalnymi na wspomaganie ludności biednej biedniejszej by w ramach swoich potencjałów potencjałów lokalnych mogła prowadzić takie takie życie, które będzie życiem prawda godnymi i pozbawionym tych dramatów związanych z egzystencją głodem i monitora może pani profesor jak zawsze by czas goni wróćmy do tego wątku polskiego w ostatnich no niestety już w 2 czy Góra 3 minutach naszej rozmowy, bo rzeczywiście kojarzymy ostatnie lata głównie ze względu właśnie na taką promocję tej polityki przez obóz rządzący z różnego rodzaju transferami socjalnymi jak to jest nazywane ze słynnym programem 500 plus i podkreślanie, że dzięki właśnie tym transferom w zasadzie ubóstwo w Polsce zostało zlikwidowane no i rozumiem, że to jest kwestia definicji, jakim ubóstwie mówimy, ale no właśnie jak pani patrzy na ten problem na ten problem musimy patrzyć w sposób zrównoważony to znaczy z 1 strony nas na dochody, a z drugiej strony prawda na te wydatki, które staramy się wyrównywać na rzecz ludności ubogiej prawda wprowadzać takie transfery jak 500 plus tylko, że w momencie, kiedy dokonujemy tego bez tej strony dochodowej to znaczy nie nie tworzymy systemu bardziej sprawiedliwych sprawili bardziej solidarnego może niesprawiedliwego tylko bardziej solidarnego podatku opodatkowania to po tej stronie redystrybucyjnej mamy do czynienia z tworzeniem nowych nowej nierównowagi, a ta nierównowaga polega na tym, że preferuje się 1 typ instrumentu, jakim są pieniężne świadczenia w tym przypadku prawda uniwersalne dla dzieci kosztem innych wydatków to się właśnie dokonuje dokonało się już w Polsce, że inne wydatki związane z inwestycjami w dzieci młode pokolenie zostały ograniczone, a teraz widzimy w sytuacji pandemii jak bardzo są to dramatyczne konsekwencje, jakie to przyniosło dramatyczne konsekwencje i w tej sytuacji musimy sobie powiedzieć co w dzisiejszym świecie jest ubóstwem i nie wiem czy państwo znacie takie badania GUS-u bardzo zresztą cenne badania na temat warunków życia i jakości życia systematycznie w głosie prowadzony i tam m.in. stosowany jest taki wskaźnik percepcji ubóstwa co co w Polskim społeczeństwie uważa się za ubóstwo, jakie czynniki zdaniem zdaniem naszej ludności są nawet najważniejszy w ograniczaniu ubóstwa i proszę sobie wyobrazić, że na pierwszy bardzo rzutu koniec już dawno, ale jeszcze pomoc w znalezieniu pracy, a na drugim pomoc pielęgnacji osób przewlekle chorych niepełnosprawnych i i zwiększenie dostępu do usług medycznych, które stają się coraz bardziej skomercjalizowany, a więc prawda mamy 500 plus i niewątpliwie to pewnej grupie osób ubogich w Polsce nie bardzo pomogło i zwiększył się dostęp do dóbr konsumpcyjnych natomiast zauważmy, że inne elementy, które zmniejszają ubóstwo, które spowodują, że rozwój jest bardziej zrównoważony nie działań no to jest może też dobry powód, żeby się nad tym zastanowić to nie tylko przy okazji Międzynarodowego dnia ubóstwa, bo rzeczywiście najgorzej jest jako pewnych ważnych problemach mówimy tylko okazjonalnie, a dzisiaj bardzo dziękuję za zwrócenie na to wszystko uwagi pani prof. Stanisław państwowego Linowski, która była gościem poranka dziękuję bardzo, za rozmowę i zaproszę dziękuję panie redaktorze dziękuję państwu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA