REKLAMA

Czy wartości UE mają wpływ na strategię wspólnoty w walce z COVID-19?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-10-17 08:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
16:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Rakowski dzień dobry ponownie od 1988 roku parlament Europejski przyznaje nagrodę imienia Sacharowa nagrodę za wolność myśli w minionym tygodniu wyłoniona została w takim głosowaniu w 2 komisjach parlamentu Europejskiego Komisji Spraw Zagranicznych komisji rozwoju wyłoniona została taka finałowa trójka jeśli można tak powiedzieć mówi trochę właśnie niźli można ponieść, bo to nie są pojedyncze osoby finalistów no w drodze do tej nagrody głównej no jest Rozwiń » demokratyczna opozycja na Białorusi reprezentowana przez radę Koordynacyjną aktywu aktywiści zgłasza pilną i Berta CASA Res z Hondurasu i wielebny na jej Musa Michael arcybiskup Mosulu z Iraku no to jest dobra okazja, żeby przypomnieć co to za nagroda, dlaczego jest ważna, dlaczego powinniśmy zwrócić na to uwagę przynajmniej tego wątku zacznie rozmowy z kolejnym gościem jest pan Michał Boni poseł parlamentu Europejskiego ósmej kadencji były polityk dzisiaj Uniwersytet SWPS dzień dobry dzień dobry dzień dobry państwu to jest bardzo ważna nagroda, dlatego że ona daje wsparcie tym organizacjami tym osobom, które nie boją się myśleć w sposób wolny swobodny nie tylko zresztą myśleć, ale działać bywało, że także wśród laureatów tej nagrody znalazły się osoby, które mogły ją bezpośrednio odebrać dopiero po 23 latach na Radka nagrody z roku 1990 firma odebrała ją w 2013 roku przez czas cały ten czas siedział więzieniu nagroda nagroda zainicjowano w 1988 roku wtedy otrzymały Nelson Mandela i Anatolij Marczenko jeszcze wtedy ze związku Radzieckiego opozycjonista rosyjski w roku osiemdziesiątym dziewiątym co ciekawe dla historii naszego regionu laureatem nagrody Sacharowa został Aleksander do czego w końcu szef komunistycznej partii Czechosłowacji, ale 60 ósmy roku ten w tej wiosny praskiej no i ten, którego Rosjanie wyrzucili osadzili na jakiś czas więzieniu wtedy, kiedy w sierpniu sześćdziesiątego ósmego roku wojska układu Warszawskiego wojska sowieckie weszły do ówczesnej Czechosłowacji w 2018 roku laureatem nagrody Sacharowa został sędzią ważna postać dla Ukrainy reżyser człowiek firm, ale także osoba, która walczyła i walczy dalej o prawa człowieka co ciekawe no bo po roku po 1,5 roku otrzymania tej nagrody w końcu finansowa sensora wypuszczono, tak więc niekiedy nagroda rzeczywiście wspomaga osoby, które na, które były aresztowane przetrzymywane bite torturowane, bo takie osoby rozłam wśród tych laureatów jak spojrzeć na tę listę to jest lista osób walczących o prawa człowieka z różnych kontynentów ze wszystkich kontynentów tak oczy Europy fakt, że Białoruś przez Chiny Afryka Amerykę południową i to pokazuje, że parlament Europejski to nagroda chce promować wolną myśl w całym świecie oczywiście w tym roku jak kibicuje Białorusinom, chociaż nie po raz pierwszy kilka lat temu ma tysiące szóstym roku działacz opozycyjny białoruski Malinkiewicz został laureatem nagrody kibicuje Białorusinką i Białorusinom, którzy są w tej w tej grupie reprezentacyjnej i reprezentującej opozycję białoruską, bo co im się udało zrobić o tym, o czym po iluś tygodniach już trochę świat zapomina to jest wielkie fantastyczne osiągnięcie budzenia społeczeństwa obywatelskiego i odwagi świecie, który pełen jest tajnej policji i totalitarnego autorytarnego władcy to warto też zauważyć, że wśród laureatów nagrody Sacharowa są też laureaci pokojowej nagrody Nobla co więcej np. mali i ustaw ją Sachsa i to dziewczyna, która najpierw dostała nagrodę Sacharowa, a potem nagrodę Nobla tak jakby właśnie nagroda Sacharowa miała ją światu przybliżyć to ta dziewczyna która, która domagała się walczyła o możliwość uczenia się właśnie dziewcząt w Afganistanie zaś pod władzą talibów jedno zdanie jeszcze tylko w kwestii tej nagrody tegorocznych kandydatów do do zwycięstwa nie chcę, żeby jakoś źle zabrzmiało, ale pan troszkę sam wspomniał, że już świat trochę się innymi sprawami zaczął interesować niż niż Białorusią może paradoksalnie Łukaszenka rozsyłając list gończy za światło Anną ciechanowską no trochę przypomni ponownie światu o walce Białorusinów no i przy okazji wpłynie na ostateczne głosowanie na ja myślę, że także, że ten ten nieszczęsny list gończy to jest jedno z drugiej strony samo przyznanie tej nagrodą będzie przyznawana głosowana teraz już niedługo wręczana jest z reguły w grudniu też nie wiem jak w tym roku wręczenie będzie wyglądał fizycznie online czy jakiś taki hybrydowy sposób, ale to będzie niewątpliwie przypomnienie im moim zdaniem w tym momencie warto też mówić czas bardzo jasno komisja Europejska odpowiedziała w sprawach Białorusi mówiąc tak jak o rozpoczęciu procesu odnowy od samego początku, czyli oczy wolnych pod kontrolą instytucji międzynarodowych wyborów prezydenckich na Białorusi to jest bardzo ważne moim zdaniem, dlatego że zdjęcia konkretyzować tak, czego naprawdę wolny świat jeśli użyć takiego określenia oczekiwałby, żeby zostało zrobione, żeby ten czas sytuacja na Białorusi ten wielki wysiłek społeczeństwa obywatelskiego i tych liderów opozycji przyjął w końcu efekt miałam nadzieję, że ta nagroda ten list gończy tak jak pan powiedział wysłane zaczął główną liderką zajął się przyczynić do tego, że nasza świadomość dalej będzie zorientowana tak na te sprawy widnieje gubimy tych ludzi pamięć też mam taką nadzieję w drugiej części naszej rozmowy chciałem pana poprosić, korzystając z naszego spotkania, abyśmy chwilę porozmawiali o tym wolnym świecie, który m.in. przez taką nagrodę jak nagroda nagroda Sacharowa stara się zwracać uwagę na te miejsca i te zdarzenia na świecie, gdzie ta wolność zagrożona, ale również zaczyna zwracać uwagę parlament Europejski na to, że właśnie w tym wolnym świecie sytuacja KOV wdowa może powodować skłonności niektórych rządów do ograniczania praw człowieka, aczkolwiek m.in. w rezolucji omawianej komisji wolności obywatelskich sprawiedliwości spraw wewnętrznych w czwartek w piątek w minionym tygodniu zwraca uwagę na tę trudność między wyważeniem konieczności wprowadzania ograniczeń, żeby wygrywać w walce z pandemią przy jednoczesnym zachowaniu tych praw czy pana zdaniem to się udaje ja myślę, że to zależy od krajów na samym początku pandemii, gdzie się właśnie w połowie marca wtedy, kiedy do ruszyła fala pandemii w Europie Harari takim artykule zerwane Times napisał, że różne ograniczenia obywatelskie skany wyjątkowe wprowadzane po to, żeby ratować ludzi pomagać im uchronić przed zagrożeniami zostaną na dłużej choroba przejdzie pandemia się skończy, a te ograniczenia praw obywatelskich zostaną ich to jest duże niebezpieczeństwo w rezolucji parlament to jeszcze to jest rewolucja, do której teraz można zgłaszać różnego rodzaju poprawki to jest projekt rezolucji ona rzeczywiście tak jak pan będzie bardzo taka wyważona to znaczy pokazuje różnego rodzaju konieczności w związku z pandemią, które powinno obowiązywać mówi się tam takiej zasadzie właśnie konieczności jakieś rozwiązanie ograniczające zgromadzenia ograniczająca choćby teraz się w różnych krajach godzina policyjna tak oto, żeby ludzie późnym wieczorem w nocy nie nie poruszali się na zewnątrz, czyli zasada konieczności po drugie, zasada proporcjonalności to znaczy czy te wszystkie ograniczenia praw obywatelskich mechanizmów demokratycznych one są odpowiednie miary odpowiedniej w stosunku do sytuacji i wreszcie tymczasowości rozwiązań bardzo mocny akcent kładzie się w tym projekcie rezolucji na taką rzecz mianowicie czy te rozwiązania o charakterze wyjątkowym wprowadzane w imię tego, że to jest potrzebne, żeby chronić ludzi obywateli społeczeństwa sią z rozwiązaniami, które pochodzą z konstytucyjnych zapisów mówiących o mechanizmach i zasadach stanu wyjątkowego czyste rozwiązania stanu wyjątkowego sią wdrażane poprzez zwykłe przepisy prawne takie w Polsce, bo Polska nie ma takiego stanu ogłoszonego nadzwyczajnej konieczności w różnych krajach ten stan nadzwyczajnej konieczności jest ogłoszony Portugalia, która miała czasowo wiosennej fali kod widu 4 dni temu wprowadziła go na nowo wydają się, że to jest lepsze, bo to są rozwiązania, które pilnują tymczasowości oparte są obawy konstytucyjną, a nie o to co się władzy w różnych krajach dowolnie może podobać jako zestaw narzędzi, które ograniczają właśnie prawa obywatelskie to jest 1 rzecz, którą się tutaj zwraca uwagę zwraca się też uwagę na to jak funkcjonują w parlamencie, ponieważ w wielu krajach prawo parlament nowe Orbána tutaj takim jaskrawym przykładem, bo właśnie wprowadzono prawo do kredytów, które władze egzekutywy zarządza rząd rząd mógł wydawać z pominięciem de facto parlamentu i równowaga nawet mimo owi mimo ograniczeń spotykanie się parlamentu równowaga między władzą egzekutywą nią, czyli rządami, a władzę parlamentarną kontrolą parlamentarną jest tutaj w tej w tym projekcie rezolucji bardzo podkreślana z jest też mowa dodam już na koniec, że z różnych dyskusji raportów także agencji do spraw fundament do spraw praw fundamentalnych w Wiedniu wynika, że prawa niektórych mniejszości w czasie owi do osią były ograniczane nie zawsze są respektowane w UE dotyczy to ramówka i tak naprawdę w projekcie rezolucji jedyna grupa taka wskazana są wskazane różne mniejszości także LGBT i IT mniejszości narodowe w różnych krajach, ale szczególnie Romowie były takie analizy Bułgarii Rumunii, gdzie się mówiło o tym, że wtedy, kiedy wprowadzono edukację zdalną dość nagle okazywało, że całe społeczności dzieci romskich były tego wykluczone ze względu na brak dostępu do internetu, więc ta rezolucja rzeczywiście szeroki charakter takich praw do edukacji poprzez prawa do zgromadzeń i pełnego wyrażania swoich opinii zdarzają się kraje, w których wtedy, kiedy ktoś atakuje jakieś rozwiązania rządowe by za aresztowany albo nakaz, żeby to jego na jego wypowiedź była zdjęta z sieci presja na różnego rodzaju Platformy cyfrowe Polskę główne gwarancje prawne dotyczące równowagi między władzą wykonawczą, a władzą parlamentarną to jeszcze może tylko od siebie dodam z racji swojego miejsca, że w pkt 7 projektu tej rezolucji również zwracać uwagę na znaczenie niezależnego dziennikarstwa, o których pisze, że potrzebne bardziej niż kiedykolwiek, a ekonomiczne skutki, jakie może spowodować kryzys pandemię także wpływa na sytuację finansową wielu mediów no i tu parlament zwraca uwagę, że to powinno również stać przedmiotem pewnej troski i ochrony tych, że także mediów również przez władze państwowe no, a wiemy nasze oczy przez zaczyna toczyć jakaś dyskusja na temat kontroli mediów właśnie przez władze to może dobrze byłaby ten punkt rezolucji również dzisiaj jakoś wyciągnąć miejmy nadzieję jak rozumiem, że no jednak demokracja zwycięży i IT zakusy różnych władz, aby ograniczać wolności obywatelskie w związku z epidemią zostaną powstrzymane, a my ja mam też taką nadzieję panie redaktorze, ale z drugiej strony sobie myślę także sytuacji, w której te ograniczenia praw obywatelskich płynące niekiedy konieczność, ale niekiedy ponad miarę ponad miarę tytułu pandemii spotykają się z takimi tendencjami w różnych krajach jak Polska Węgry, gdzie następuje złamanie zasad praworządności, gdzie następuje złamanie reguł dotyczących przestrzegania wszystkich praw no bo nieprzytomny Roman Giertych mające nie były słuchacze też sentencji, które prokurator wygłaszał to jest skandal tak de facto ktoś napisał mecenas nie była rzeczą jest na pograniczu tortury tak to znaczy to łamanie podstawowych praw człowieka człowiek, który czy coś oskarżany zostaw na boku słusznie czy nie ma swoje prawa również nie jest workiem nie jest im się co, do którego można, w którym żyły, który można zrobić wszystko, więc my jesteśmy w Polsce niestety najgorszej drodze łamania różnych reguł ja się cały czas boję, że właśnie pod hasłem tak bronienia nas przed pandemią różne ograniczenia ich znaczenie będzie rosło będą się utrwalały taki oby tak się nie stało, ale to będzie też zależało od tego czy się dzisiaj jako obywatele po Obywatelską buntuję m.in. dlatego dzisiaj chciałem z panem porozmawiać zatem rozmowy dziękuję Michał Boni był gościem pan bardzo dziękuję dobrego zmian form Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA