REKLAMA

Jakie zmiany w rolnictwie są konieczne?

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
11-07-2020 19:00 (Powtórka: 17-10-2020)
Prowadzący:
Czas trwania:
42:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry państwu Ewa Podolska, zanim rozpoczniemy ten program chcę państwu zapowiedzieć małą zmianę Otóż dzisiaj o godzinie dwudziestej pierwszej nie będzie programu cyklu moja historia natomiast będzie program mojego kolegi Kamila Wróblewskiego program między słowami ekstra i w tym programie Kamil będzie wspominał wraz ze swoim gościem Ennio Morricone fantastycznego wspaniałego kompozytora muzyki filmowej, który zmarł na początku tego tygodnia Ennio Morricone po godzinie Rozwiń » dwudziestej pierwszej w tej chwili rozpoczyna się blog zielono mi pierwsza godzina poświęcona, a może jeszcze nie zdradza natomiast zdradzający będzie w drugiej godzinie druga godzina to rozmowa na temat grupy właściwie grób Boży ich wiele wiele, a mianowicie grupy, które może zdarzyć, że Facebook uwaga śmieciarka jedzie o inicjatywie o tym jak działa o tym jakie są reakcje, jakie są działania członków grupy coś tam dzieje i o tym dlaczego warto przystąpić do takiej grupy to wszystko po godzinie dwudziestej już państwa idzie nowe wielu dziedzinach zapewne idzie nowe, ale na pewno idzie nowe w rolnictwie i Europejski zielony ład, na który na pewno państwo słyszeli o różnych kontekstach to plan działania obecnej ogólnie na rzecz zrównoważonej gospodarki Unii Europejskiej zrównoważona gospodarka zrównoważone rolnictwo w ramach tego powstały właściwie 2 strategie na rzecz bioróżnorodności rolnictwa i różnorodności, a druga nazwana od pola do stołu i o tym, będziemy rozmawiać odcinać o tym na czym będzie polegała ta zmiana jakich dziedzin będzie dotyczyła, jakie są problemy i jakie są rozwiązania tych problemów, a moimi gośćmi będą dzisiaj Ewa Sufin dzień dobry dzień dobry reprezentuję fundację strefa zieleni, a także koalicję żywa ziemia oraz pani Justyna Zwolińska inne dzień dobry panie z koordynatorką do spraw orzecznictwa właśnie kradzież w zimie i zanim wejdziemy w temat powiedzmy 2 słowa o tym, czym jest koalicja żywa ziemia ten koalicja żywa ziemia jest grupą, która gromadzi prawie 20 organizacji pozarządowych, które zajmują się rolnictwem ochroną środowiska polityką konsumencką, ale także samym rolnictwem i należą naprawdę duże organizacje pozarządowe do tej do tej koalicji również Greenpeace WWF OTOP i ale także organizacje związane np. z rolnictwem ekologicznym, a jesteśmy częścią w ogóle znacznie większa Platformy znacznie większej grupy, która nic się nazywam utwór Good Warning, czyli dobra żywność dobre rolnictwo, która jest ustawą ustanowiona na poziomie europejskim, łącząc koalicję w poszczególnych państwach członkowskich również tych koalicji już w tej chwili kilkanaście, więc jesteśmy też reprezentantem tej temat tej tematyki tych tematów nam poziomie unijnym Unii Europejskiej podjęto działania, by zahamować negatywne zjawiska, które powoduje unijny system rolnictwa powstała strategia od pola do stał ktoś powiedział na zawsze to jest od pola do stołu, a więc co nowego wnosi ta strategia panien win tak to może ja zacznę to jestem w UE w tej chwili jest Europejski nową właśnie ogólną strategią Unii Europejskiej nie jest tzw. Europejski zielony ład zapowiedziany w grudniu zeszłego roku przez komisję Europejską jest to o tyle nowatorskie, że do tej pory poszczególne polityki Unii Europejskiej były ze sobą dosyć nie doskonale zsynchronizowane powiedziałabym każda miała swoje cele, a one były tam trochę tak jak ministerstwa wielką w większości krajów każdy robi swoje, ale nie zawsze się działania 1 są spójne działania drugiemu go czasami sobie przeszkadzają Teresę u nas stwierdziła nowa komisja Europejska, że najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed obecnym pokoleniem to jest rozwiązanie problemu problemów związanych z klimatem środowiskiem naturalnym i w związku z tym ustanowiono Europejski zielony ład jako taką strategię, która ma stawić czoła wyzwaniom katastrofy klimatycznej utraty bioróżnorodności, czyli wymierania gatunków i wielkich zanieczyszczeń i 3 zanieczyszcza środowiska inie PN Europejski zielony ład ma być właśnie taką spójną strategią dotyczącą 8 oddziałów, czyli po pierwsze, samych celów klimatycznych, czyli celem głównym tego Europejskiego zielonego ładu ma być doprowadzenie do neutralności klimatycznej naszych gospodarek czy neutralności Węglowej tak to się nazywa w Europie w 2050 roku, czyli zgodnie z porozumieniem paryskim, żeby uratować świat musimy do 2050 roku doprowadzić, że nasza gospodarka będzie Enej to 0 Węglowa, czyli nie będzie emitowała gazów cieplarnianych drugim działem jest energia i trzecim tzw. gospodarka obiegu zamkniętego, czyli doprowadzenie do tego, żebyśmy wykorzystywali zasoby dużo bardziej ekonomicznie i te i tworzyli znacznie mniej odpadów potem jest sektor budownictwa sektor transportu, a szóstym jest właśnie polityka dotycząca żywności rolnictwa tzw. strategia od pola dostał oprócz tego jest jeszcze strategia na rzecz bioróżnorodności i strategia dotycząca zanieczyszczeń tzw. 0 zanieczyszczeń, czyli te 8 działów 8 wielkich polityk mają wszystkie nowo będzie ze sobą spóźnia się nawzajem wspierać my dzisiaj rozmawiamy właśnie o tej polityce od pola do stołu czy to znaczy ja tu bardzo na najprostsze najprostszych słów użyć czy to znaczy, że będą z Unii Europejskiej pieniądze dla tych który, którzy będą realizować tę zieloną politykę rolną, jakie pieniądze pieniądze na zieloną politykę rolną to nie jest pierwszy taki moment, dlatego że zazielenianie polityki i wspólnej polityki rolnej trwają od jakiegoś czasu mniej więcej od 2 ostatnich okresów programowania taki bardziej porządny sposób natomiast kwestia jest taka w jaki sposób to zazielenianie było realizowane w poszczególnych państwach członkowskich w niektórych przyniosło to bardzo dobre efekty natomiast w niektórych no było to wdrażane bardzo ograniczony sposób jednak nie można powiedzieć zakończyła się sukcesem i w związku z tym MF w obecnej chwili ta polityka rolna Unii Europejskiej ma wyglądać taką jest podzielona na 2 filary główne pierwszy filar jest związany z rolnictwem, czyli powiedzmy stricte produkcją rolną, a drugi filar jest związany z rozwojem obszarów wiejskich i teraz komisja Europejska czy też Unia Europejska chce zbudować płat płatności budżet wokół UE wspólnej polityki rolnej w ten sposób, żeby w każdym w każdej części każda część działań związanych z rolnictwem obszarami wiejskimi pojawiło się jak do dostosowanie dopasowanie wdrażanie właśnie tego tego zazieleniania czy też właśnie takich działań przyjaznych środowisku i klimatowi mówi się, że budżet przeznaczony na wspólną politykę rolną mówimy po 2020 roku taki test ten okres programowania 200020212027 i nie jest dziś na poziomie 365 miliardów euro, ale jeszcze to ta kwota to nie jest kwota taka do końca znajdą końca ustalona, dlatego że były zapowiedzi, że tą kwotę całości budżetu dla polityki rolnej i władzy władzy Brukseli będą się starały podnieść jak również mamy kwestię pieniędzy dodatkowych związanych np. skąd 19 czy też część pieniędzy, które idą z polityki spójności projektu idzie do obszarów wiejskich natomiast tak ten komponent związany z ochroną środowiska związane z ochroną klimatu będzie bardzo mocno obecne we wszystkich działaniach wspólnej polityki rolnej i z tymi elementami ochrony środowiska i klimatu będą powiązane płatności, które będą szły do rolników i to jest naprawdę bardzo bardzo ważna informacja, że właściwie teraz każde działanie, które jest przygotowywane w ramach krajowych planów strategicznych, bo teraz już nie będzie z programu rozwoju obszarów wiejskich tak jak było do tej pory tzw. progów będą krajowe plany strategiczne z uwagi na to, że państwo członkowskie mają w tej chwili większą swobodę decydowania o tym jak będzie wyglądała polityka rolna no na swoim terenie tak w każdym poszczególnym kraju, ale mimo wszystko, ponieważ są pewne cele wyznaczone przez politykę rolną unijną politykę rolną po 2020 roku w związku z tym w obrębie tych celów, realizując cele państwa członkowskie będą tworzyły poszczególne działania te działania będą portu powiązane z możliwością otrzymywania płatności przez beneficjentów, czyli np. rolników, ale także innych uczestników łańcucha żywnościowego, bo mówimy również przy twórcach mówimy o dystrybutorach, ale mówimy również konsumentach, czyli w tej chwili wspólna polityka rolna zakłada takie bardzo bardzo holistyczne całościowe podejście i to stawia kropkę nad ich za chwilkę wrócimy po skrócie informacji proszę państwa wracamy do naszej rozmowy przypomina studio Ewa Sufin Fundacja strefa zieleni koalicja ważenia oraz pani Justyna Zwolińska także koalicja, by ziemia jest pani koordynatorką do spraw orzecznictwa proszę wybaczyć wszystkie niedoskonałości techniczne nie wiem czy państwo teraz słyszą rodzice za oknem, ale oczywiście nie jesteśmy studia i nie widzimy się wszystko to odbywa się zdanie mówimy o europejskim zielonym władzę, a konkretnie chcemy rozmawiać o rolnictwie o polityce rolnej jest bardziej konkretnie od tej strategii od pola do stołu ja wrócę jeszcze na moment i mam pytanie do pani Justyny Zwoliński, a propos pieniędzy, które pójdą natomiast prace na zieloną politykę rolną UE czy to jest ktoś mówi pani powiedzieć to szerszy szersze grupy ludzi otrzymają do finansowania nie tylko sami rolnicy, ale też dostawcy itd. te wszyscy ci, którzy uczestniczą w tym łańcuchu obrazu do sprzedaży budowy detalicznej tak dalej i inni natomiast wątek pytanie czy po to jest istotne czy dostanie pieniądze ten, który ma ziemie to będzie jedyny warunek po prostu czy dostanie pieniądze ten, który uprawia te ziemie określony sposób proszę powiedzieć może w ogóle moje myślenie jakieś błędne pytanie jest błędne należy, ale on wydają się na swój sens czy to jest bardzo pytanie na czasie dlatego, że to jest przedmiotem bardzo poważnej dyskusji w samej Unii Europejskiej, kto powinien dostawać pieniądze w ramach unijnej polityki rolnej i wiadomo, że były podnoszone kwestie tego, że osoby, które osobiście nie zajmują się rolnictwem, ale posiadają np. bardzo duże gospodarstwa czy w ogóle bardzo dużą powierzchnię ziemi rolnej otrzymują po prostu płatności tylko, dlatego że są właścicielami ziemi rolnej i były oczywiście są przymiarki do tego, żeby do powyżej pewnej powierzchni już po prostu te płatności nie trafi nie trafiały jak również jest bardzo poważna dyskusja, która niestety nie może żaden sposób osiągnąć konsensusu kim jest prawdziwy rolnik czy taki czy po prostu taki rolnik, który zajmuje swoim gospodarstwem zajmuje się produkcją rolną to są na pewno w tej chwili takie rozmowy, które toczą się od dłuższego czasu w unii Europejskiej natomiast system skonstruowany jest w ten sposób, że mamy mamy płatność po prostu hektara da mamy tzw. tą podstawową płatności bezpośrednią, która idzie z uwagi na to, że posiadamy ziemię rolną natomiast system płatności Unii Europejskiej jest to nie jest czysty to jest skomplikowany system również różnie te płatności wyglądają w różnych państwach z uwagi na pewne zaszłości historyczna z uwagi na to jak wcześniej było prowadzone np. w krajach starej Unii jak zostało np. wdrożone w krajach już nowej Unii, do których my również zaliczamy natomiast jest kwestia oczywiście taka, że tak dostajemy to jedno liczną dostajemy płatnością bezpośrednio tą taką powiedzmy do ziemi, ale jest jeszcze kwestia oczywiście w jaki sposób płatność będzie dodatkowo, aby opowiedzieć skonstruowane czy co będzie jeszcze wizja w związku z tym czy np. w jaki sposób produkujemy na tej ziemi tak jak uprawiamy co w ogóle produkujemy to są całe takie algorytmy, które się pisze dla produkcji produkcji rolnej natomiast rzeczywiście ten takim element taka sprawa, która bardzo bardzo mocno w tej chwili wybrzmiewa to czy pieniądze chce wspólnej polityki rolnej powinny iść tylko tylko tylko do rolnictwa z uwagi na to, że ktoś właśnie posiada ziemię, ale właściwie nic z nią nie robi, zwłaszcza jeżeli wady jak to się u nas mówi mas ziemi bierze dopłat tak, zwłaszcza że trzeba zwrócić uwagę na to, że to jest system, który powoduje równe również pewne patologie one nie występują w Polsce w żadnym większym zakresie np. we włoszech czy nawet na Słowacji jest także np. organizacje mafijne przejmują ziemię rolną w bardzo taki brutalny i oczywiście nielegalny sposób tylko po to, żeby się wzbogacać przez to, że zostają np. dopłaty bezpośrednie także jest też taki problem, który pojawia się w unii Europejskiej no i z pewnością nakładanie więcej wymagań więcej warunków w jaki sposób produkcja rolna miałaby wyglądać będzie również skorygowało to do kogo te pieniądze trafiają ogólnie hasło Unii Europejskiej jest takie, żeby jak najwięcej pieniędzy szło dla małych średnich gospodarstw w unii Europejskiej najwięcej, a żeby już tak bardzo wspomagać tych, którzy nie mają dużo ziemi wysoko stalową produkcję świetnie sobie sami radzą finansowo i być może w ogóle np. takie wsparcie jest kim no może inni to niepotrzebna na pewno nie takim potrzebny w takim zakresie jak małym średnim producentom rolnym czy stawiam kropkę nad kwestią pieniędzy, które będzie bardzo ważna, bo chce oddać głos pani Ewie Sufin halą taki właśnie chciałam wrócić i troszeczkę do samej diagnozy, dlaczego zamiast tradycyjnej wspólnej polityki rolnej komisja Europejska postanowiła przedstawić strategię od pola do stołu prawda no bo do tej pory to było także, że z 1 strony dochowaliśmy rolników, a z drugiej strony konsument nie miał gwarancji że, że żywność, którą kupuje w sklepie jest naprawdę żywnością wysokiej jakości dlatego, bo produkcja żywności i nadal powoduje zanieczyszczenie powietrza wody gleby przyczynia się do utraty bioróżnorodności zmiany klimatu oraz pochłania ogromne ilości zasobów naturalnych, a jednocześnie marnuje się duża część wyprodukowanej żywności w ręce żywność, a żywność słabej jakości przyczynia się do otyłości chorób takich jak, tak więc to jest ta diagnoza, na której oparła się komisja, żeby tym razem z 1 strony zająć się bardziej wpływowe samego rolnictwa na środowisko i na zanieczyszczenia, które również mogą wpływać na zdrowie ludzi, ale z drugiej strony zająć się całym ciągiem, czyli przetwórstwem transportem dystrybucją jest w tym opakowaniami i odpadami żywnościowymi i opakowań i całym procesem marnowania jak uniknąć marnowania żywności i również kwestia fałszowania żywności, więc wszystkie taka strategia ma być kompleksowa całościowa prawa, a nie tylko ograniczyć się do całej samej wspólnej polityki rolnej, a to chciałam zwrócić uwagę na dobrze to może teraz przejdźmy do jakichś konkretów w szczególnych, jakby obszarów, w których ma się realizować strategię od pola do stołu mecz zacznijmy może od produkcji roślinnej co jak tutaj zmiany mają nastąpić znaczy się do tak jak chciałem na co chciałam zwrócić uwagę to, że ta produkcja ma być dużo bardziej ekologiczna nie tylko w sensie samego rolnictwa ekologicznego, które jest takim skodyfikowane tym 1 dziedziną rolnictwa im bardzo ścisłych zasadach, czyli bez pestycydów bez nawozów sztucznych bez organizmów genetycznie modyfikowanych jest cały system kontroli certyfikacji jest taki znaczek zielony na zielonym tle jest białe gwiazdki tworzące listek, który każdy może rozpoznać w sklepie więc, więc oczywiście rolnictwo ekologiczne jest 1 z priorytetów w ogóle tych priorytetów w sumie jest kilka jeśli chodzi o nowe techniki rolnicze jak właśnie rolnictwo ekologiczne, które celem ma być 25% po upraw wg rolnictwa zasad rolnictwa ekologicznego w 2030 roku, czyli w ciągu 10 lat tam dla porównania jak i jaki jest stan dzisiejszy na to dzisiaj jest około 7% Unii Europejskiej, a w Polsce np. 3%owe czeka 12% są kraje, które mają już około 20 prac wiece, więc są bardzo duże nierówności pod tym względem, ale oprócz tego i mówi się po raz pierwszy o tym co się nazywa Agro ekologia, a gra ekologia jest takim terminem dosyć politycznym, bo w ten sposób się u różnych politykach międzynarodowy o dzisiaj opisuje ataki takie rolnictwo inne niż aktualnie stosowane rolnictwo konwencjonalne oparte na używaniu dużej ilości herbicydów pestycydów różnego typu nawozów sztucznych dążące do monokultury itd. a także ekologia ma być właśnie taką produkcją z poszanowaniem środowiska i wykorzystując czyli w oparciu o wiedzę, a miał różne środki produkcji rolnej tylko głównie w oparciu o wiedzę ekosystemach i jedne i wykorzystanie tego wszystkiego co natura już nam jest w stanie oferować do produkcji jak najbardziej do intensywnej, ale jednocześnie zgodnej z prawami natury w tym to co natura może, ale jednocześnie z poszanowaniem samych rolników i tego w jaki sposób poszczególne społeczności w różnych miejscach na świecie społeczności żyjące na obszarach wiejskich chciałyby produkować żywności, żeby wesprzeć właśnie w tym całym procesie samodzielności suwerenności mówi się suwerenności Żywnościowej, czyli o poszanowaniu tych społeczności ich prawie do ziemi i prawie do produkowania wg tradycyjnych metod dla tych społeczności wiece tutaj w tej polityce się mówi właśnie Agro ekologii po raz pierwszy się pojawia to słowo pojawia się również taki termin jak Agro leśnictwa to jest 1 właśnie taki nowych rozwijających się metod produkcji rolnej, kiedy pola się łączy z nasadzeniami drzew i tworzy się takie odporne ekosystemy, które z 1 strony chronią przed dna na za dużym nasłonecznieniem w czasie upałów i zatrzymują lepiej wodę i te synergie jako systemowe są uaktywnia one mówi się również o rolnictwie precyzyjnym Che czy cyfrowym, które jestem naj, czyli właściwie cała gospodarka Unii i wielką nadzieją są techniki cyfrowe, które się stosuje do tego, żeby bardziej precyzyjnie stosować się, że w szczególności nawozy sztuczne, ale oczywiście są to techniki, które są dostępne głównie wielkim gospodarstwom, ponieważ są kosztowne i raczej na nadają się do bardziej przemysłowej produkcji niż do niewielkich producentów naj wreszcie surowsze chodzi o surowsze standardy w zakresie dobrostanu zwierząt, o czym będzie mówiła moja koleżanka, czyli ta cała ta cała różne techniki bardziej ekologiczne są promowane mają być promowane Daniel chodzi ogranie czyszczenia to to jest też bardzo ważny dział właśnie obniżka pestycydów o 50% 2030 roku w tym 50% co najmniej 50% tych najbardziej szkodliwych pestycydów dla owadów dla ludzi, a nawozy sztuczne na rogu -20% 2030 roku -20% stosowanych nawozów sztucznych i przypominam państwu o zmianach, które idą w rolnictwie zmiany, które są takimi, które już musiały się podporządkować wszystkie państwa Unii Europejskiej jako zmiany wypracowane na poziomie komisji dobrze mówi pani już dno tak to są tak, ale ta Acta są zmiany zaproponowane komu my w komunikatach w 2 komunikatach, które komisja Europejska przedstawiła 20maja tego roku 1 koń wie, że sprawa zupełnie hak 1 komunikat dotyczył właśnie strategia pola do stołu, a drugi komunikat dotyczył strategii na rzecz różnorodności biologicznej, a więc to tak jak przed chwilą Ewa powiedziałam pojawienie się tych dokumentów jest kwestią tego, że system działa wadliwie system działa w ten sposób, że oczywiście produkujemy dużą ilość taniej żywności to z pewnością sukces, chociaż w tym bezpieczeństwem żywnościowym również ruch różnie Unii Europejskiej bywa to nie jest tak nie jest tak bardzo kolorowy scenariusz proszę dokończyć widać, że będą wiadomości tak natomiast jest to kwestia taka, że tak ten system, który w tej chwili jest tak bardzo obciąża środowisko naturalne, które jest absolutnie niezbędnym elementem do tego, żebyśmy w ogóle produkowali żywność pasza, czyli te zasoby naturalne są warunkiem, który jeży, jeżeli zabraknie to po prostu jesteśmy bardzo bardzo bardzo czarnym miejscu jako rolnicy jako konsumenci w związku z tym komisja Europejska przedstawiła w ramach tego Europejskiego zielonego ładu bardzo dużo propozycji, które mówi mu, które mówią o tym jak poszczególne dziedziny gospodarki jak poszczególne dziedziny polityki muszą zmieniać, żebyśmy no może to zabrzmi patetycznie ale, żebyśmy mieli w przyszłości, żeby też bezpieczeństwo takie zdrowie przyszłych pokoleń została zagwarantowana i tu stawiam kropkę nad i proszę państwa zapraszam na skrót informacji wracam na antenę Ewa Sufin i Justyna Zwolińska obie panie reprezentują koalicję żywa ziemia powiedzieliśmy już od tych zmian, które mają nastąpić jeśli o produkcję rolniczą w ramach tej strategii o produkcję roślinną przepraszam od pola dostał, a po rozmawia my o nie znaczy tego SUV-a muszę powiedzieć o produkcji zwierzęcej co znaczy zrównoważona produkcja zwierzęca zrównoważona produkcja zwierzęca no i Stach, która na pewno z dba, żeby równo były traktowane traktowane czy nie środowiskowe społeczne ekonomiczne zgodnie z idea zrównoważenia czyli, żeby zarówno produkcja nie przyczyniła się do niszczenia środowiska, żeby dawała godziwe też czy też ekonomiczne warunki tym, którzy szybciej tą produkcją zwierzęcą zajmują i żeby w związku z c z nią czynnik ludzki czynnik społeczny w jaki sposób nie nie był zagrożony tak nie ponosi jakiś jakich takich dużych obciążeń natomiast my w tej chwili doszliśmy nie tylko Unii Europejskiej, ale i globalnie do takiego punktu, kiedy ta produkcja zwierzęca staje się coraz częstszymi coraz gorętszy tematem rozmów, dlatego że główny taki trend produkcyjny to jest taki, żeby produkować intensywniej bardziej masowo bardziej Przemysłowo NPr, tłumacząc to również tym, że musimy wyżywić świat w związku z tym można powiedzieć, że mamy na świecie reprezentację czegoś takiego co się nazywa konglomeratem zbożową mięsnym bardzo duże połączenie w takim jednak łańcuchu produkcji pasz produkcji zwierzęcej produkcji pasz, która zajmuje również ziemie, które mogłaby być wyprodukowana żywność, którą my byśmy mogli bezpośrednio konsumować, ale chcę powiedzieć, że właśnie ta strategia od pola do stołu ona również odnosi się do tego, jakie powinno nastąpić zmiany w produkcji zwierzęcej, a ja po linie te najważniejsze 1 z nich jest na pewno to, że dobrze byłoby przywrócić powiązanie pomiędzy produkcją roślinną produkcją zwierzęcą i to, jakiej części może realizować oczywiście rolnictwo i lekko to znaczy powiązań między produkcją roślinną zwierzęcą za rozwiązanie nie zjadają 5 nie nie chodzi nie nie chodzi nie chodzi o to chodzi o to, że my mamy w tej chwili taki system, w którym zwierzęta są zamykane w budynkach to prostu są prowadzone w chowie zamknięte nie widzą światła słonecznego mają absolutnie sztucznie ramą regulowaną atmosfera i nigdy nigdy niektóre przez całe życie nie wychodzą na zewnątrz nie mają żadnego kontaktu z naturą natomiast tym roku nikt nie jest trawy np. krowa nigdy nie na polu nigdy nie trawy nie kłamie i jaką a nawet, ale gotowe gotowe zostać gotową gotowa przygotowane na na bazie ziaren miesiąc mieszankę paszową, a z drugiej z drugiej strony zamiast właśnie zwierzęta, które mogłyby być wypuszczone na zewnątrz, które mogą w sposób naturalny np. nawozić glebę czy też ich powiedzmy odchody mogłoby w sposób naturalny zostać wykorzystywane do tego, żeby poprawiać żyzność gleby i potem również taką wartość produkcja zwierzęca nawozową to mamy stosowanie w produkcji roślinnej zamiast tego nawozów sztucznych, które bardzo mocno przyczyniają do efektu cieplarnianego mamy np. bardzo dużą utratę podtlenku azotu z gleby z uwagi na stosowanie nawozu nawozów sztucznych, a taki bardzo mocno Scott skoncentrowane tej masowej wysoko skalować przemy przemysłowej produkcji zwierzęcej mamy np. bardzo dużą emisję metanu, który też bardzo niebezpiecznym gazem cieplarnianym znacznie dłużej utrzymującym się w atmosferze niż dwutlenek węgla i w związku z tym no pierwsza taka rzeczywista w tej strategii odpraw dostał jest taka, żeby łączyć system produkcji rolnej, które w ramach tzw. cyklu obie oby takiego gospodarki obiegu zamkniętym tak łączy się ze sobą znowu w sposób naturalny produkcję roślinną produkcję zwierzęcą jakiejś części można zadbać ja mogę powiedzieć tak po prostu po ludzku chodzi o to, żeby zwierzęta wychodziły i pasły się na pastwiska i dochodzi, choć od decyzji, żeby w każdym gospodarstwie były rośliny zwierzęta prawda ani, żeby było 10 000 krów w 1 miejscu w 1 fabryce, a dookoła wszyscy gospodarze mają tylko produkcję roślinną chodzi o to czy tak się też oczywiście nie do tego zrobić bowiem w każdym gospodarstwie pojawi się pojawią się zwierzęta są gospodarstwa, które są np. sadownicza Iran raczej tam tam zwierzęta się nie pojawią, ale z pewnością chodzi o to, żeby zwierzęta były dobre zdanie były były właśnie nie było w tych systemach zamkniętych i też, żeby ich odchody wykorzystywać w sposób wykorzystywać naturalnie do produkcji roślinnej chodzi o to, żeby nie było takiego systemowego oddzielenia produkcji bieżącej produkcji roślinnej mówiąc powiedzmy w pewnym w pewnym uproszczeniu dlatego się tym jak umie, ale pani Stano przeprosi matkę przerwę w bojach obrazem, że ktoś dalej ma obory na 10 000 dekret zawsze tam stoją na oprócz tego ma produkcję roślinną, niemniej życie tych krów jest takie samo jak tego człowieka, który nie ma produkcji roślinnej i rozumiem mi chodzi po prostu o to, żeby były praktyka praktyka rolnicza szła w kierunku takim, w którym to co wnoszą zwierzęta mogą się również przyczyniać do rozwoju produkcji roślinnej tak jak to powiedzmy kiedyś bywało nie wiem czy to jako proces precyzyjne precyzyjne wskazanie strony, czyli pani mówi na pewno są zwierzęta chodzi o to, żeby na pustych zwierząt służy w tym gospodarstwie tak, ale to nie zaszliśmy tak, ale to jest pewne uproszczenie również, dlatego że nie chodzi również nawozy zwierząt chodzi o to, że najlepiej prowadzone gospodarstwo rolne ma swój akces zamknięte, czyli ma wszystkie elementy, które służą do prowadzenia produkcji można bez konieczności kupowania środków produkcji z zewnątrz w postaci np. pestycydów albo nawozów sztucznych na tym polega państwo gospodarstwo, ale gospodarstwo nie może być 10 000 krów nie nie mówimy w ogóle takiej koncentracji produkcji zwierzęcej koncentracja należy zaznaczyć czy to znaczy przepraszam nie znaczy to znaczy, że idziemy w kierunku zmniejszenia zakresu przemysłowej hodowli zwierząt DT gigantycznych po prostu w hodowli ma być mniej docelowo nigdzie w celach strategii od pola do stołu nie jest wyraźnie powiedziane, że idziemy w kierunku ograniczania przemysłowej produkcji zwierzęcej tam nie jest nigdzie wyraźnie powiedziane natomiast można to zrozumieć pewnych założeń, które przedstawia strategię od pola do stołu czy właśnie tak jak powiedziałam, żeby zacząć traktować zwierzęta jako element, który przyczynia do ochrony środowiska nie tylko poprzez to, że nie jest pewien obieg tak środków w samym gospodarstwie tutaj mówimy powiedzmy nawozach ona, za które pochodzą od od zwierząt, ale również są pewne praktyki rolnicza, które już też Ewa wspominała także odpowiedni wypas zwierząt, które się bardziej przyczynia do tego, że na świat jest lepsza Eques trafia nagle węgla w glebie tak czy w tej glebie więcej tego węgla węgla zostaje są to po prostu nowe umiejętności, a może nie nowe stare przywrócone znowu do życia, które pokazują, że mądry sposób produkcja zwierzęca może się wręcz przyczyniać do migracji zmian klimatu do łagodzenia tych zmian klimatu zamiast podnosić zamiast podnoszenia, ale to nigdy nie zdarzy, jeżeli będą im będzie właśnie warunkach przemysłowej produkcji zwierzęcej zamkniętej mocno skoncentrowane i opartej na importowanych paszach głównie na importowane śruty sojowej z upraw genetycznie modyfikowanych, które gdzieś tam płynie wielkimi statkami Argentynę i tutaj do Europy to jest jakby 1 rzecz tak jakby myśl jak myśleć o tym w jaki sposób prowadzić produkcję rolną, żeby ona była właśnie przyjazna środowisku klimatowi co się wpisuje w tę zmianę pro produkcji zwierzęcej, ale również mówimy tutaj o tym, że wielu z uwagi na to, czego wymagają konsumenci Unii Europejskiej, a to nam pokazują np. różne sondaże Europe Ron da Eurobarometru to produkcję zwierzęcą czas zmieniać zgodnie również z oczekiwaniami oba obawami konsumentów, jakie są te obawy na Europejczycy nawet bardzo się boją antybiotyki oporności przemysłowej produkcji zwierzęcej antybiotyki zwierzętom są podawane prewencyjnie stopniu przewyższającym to ile antybiotyków spożywają ludzie np. w unii Europejskiej i to powoduje np. że w tej chwili mamy 33 000 zgonów w unii Europejskiej tylko z uwagi na to, że nie ma, że właśnie wystąpiła tam antybiotykową oporności ktoś się skaleczył przed ręka zachorował i nagle okazuje, że żadne antybiotyki działają nabył te antybiotyki oporności kolejną kwestią dla mam przed zmiana, jaka ma być zmiana w kwestii antybiotyków no kwestia ma być taka, że mają być również ograniczone to się nazywa środki przeciw drobno ustrojowe tak, bo to nie tylko antybiotyki, bo to też inne grupy leków, ale właśnie środki mają być również ich ich dostęp na rynku ich i w związku z tym dostępność na rynku podawanie tej produkcji zwierzęcej również ma być mniej zminimalizowane jest w tej chwili nie pamiętam 2040%, a do 2 czy już od sprzedaży ma być zmniejszona 50 proc, a 50% 50% również do 2030 roku, ale kolejną kwestią jest np. ktoś zwraca się również uwagę, że te ataki na błonę odchodów taki powiedzmy wyziewy amoniak QE, które pochodzą z odchodów zwierząt, które są i niebezpieczny bardzo dla zwierząt, które mogą w związku z tym chorować np. naukę na choroby układu oddechowego, ale również bardzo niebezpieczne dla ludzi znowu ta statystyka pokazuje 400 000 zgonów w ciągu roku tylko z uwagi na to, że jest tego typu zanieczyszczenie zanieczyszczenie powietrza no i mamy kwestię związaną np. również właśnie połączenie takich rolników i konsumentów, która mówi o tym, że w ogóle nie będzie możliwości promowania taniego mięsa z masowej produkcji w unii Europejskiej, czyli skończą się środki na fundusze promocyjne, które mówią o tym, że Enea np. taki kurczak tak sklepie za przysłowiowe 2zł będzie mógł być promowany właśnie ze środków budżetowych unijnej polityki rolnej, czyli jest bardzo duży nacisk na to, żeby wiązać produkcję zwierzęcą ze zdrowiem obywateli Unii Europejskiej z 1 strony z drugiej strony również z uwagi na oczekiwania konsumentów Unii Europejskiej 96% Europejczyków powiedziało, że dobrostan zwierząt dla nich jest ważne, więc ten wymiar taki etyczne to taki sposób traktujemy zwierzęta czy ów czy potraktujemy po prostu jako osoby, które Emu przepraszam i stworzenia również odczuwają nie są tylko przedmiotami produkcji również dla konsumentów europejskich jest bardzo ważne i w związku z tym np. komisja Europejska proponuje, żebyśmy mogli oznakować żywność i oznaczeniem, w którym konsument jest poinformowany czy produkt pochodzenia zwierzęcego tak czy np. mleko albo mięso był wyprodukowany w warunkach wysokiego dobrostanu zwierząt, czyli takie są są zmiany mocno nakierowane na zdrowie i nocą nakierowane na rozwiązania rynkowe co oczywiście dla przemysłowej produkcji zwierzęcej będzie stanowić duże wyzwania, bo to nie, bo definicji prawdy z definicji produkcja nie zawiera żadnych z tych tego typu elementów, które są oczekiwane przez politykę unijną przez konsumentów Unii Europejskiej i no też poprzez pewne oczekiwania rynku mamy jeszcze minutę do końca pani Ewa osób, więc takie chciałam tylko do dorzucić właśnie tych kwestiach zdrowia i odporności to znaczy, że w przyszłości, bo to ma być dla przyszłości ważną kwestią jest są gleby i o aktualnie mamy proces bardzo intensywnego nawożenia gleb poprzez z powodu dominującego modelu rolnictwa i celem jest zwiększenie o 50% składników odżywczych w glebach do 2030 roku jak również właśnie ze względu na zmniejszenie pestycydów również ma to doprowadzić do zmniejszenia zawartości pestycydów w końcowych produktach to jest coś co jest w tej chwili bardzo ważne, bo nie mamy w ogóle żadnej informacji na ten temat, więc chodzi o takie systemy, które wprowadzą jak najwięcej informowania konsumentów o tym nie tylko jakie są konserwanty w danym produkcie ale jakie są, jakie są skutki środowiskowe i potencjalne skutki zdrowotne, czyli szkodliwości dla zdrowia produktów duże, które konsument kupuje i ma być duży wysiłek na różnego typu narzędzia m.in. narzędzia cyfrowe informatyczne, żeby to edukacja konsumenta ten dostęp do informacji postument konsumenta zapewnić to jest ten ważny etap, ponieważ chodzi o to, że musi konsument miecze pełną szerzy przejrzystość co do tego, jaki produkt kupuje jakiś sposób ten produkt został wyprodukowany i jakie były skutki środowiskowe dobrostanu zwierząt i potencjalnie zawartości szkodliwych dla niego pestycydów w produkcie, który kupuje to jest mamy nadzieję, że ta strategia do tego doprowadzi proszę państwa myśmy zarysowali w tej chwili obszary działania, gdzie będzie obowiązywać ta strategia od pola dostał to dosyć ogólne na nasze podwórko będziemy w następnej audycji i jakie są ewentualnym opory co sprzyja, a co nie sprzyja, jakie problemy rozmawiałam z panią Ewą Sufin i panią Justyną zwoleńską bardzo serdecznie dziękuję dziękuję pani bardzo ją koalicji jest zwolniona, a państwo przypominam, że dwudziestej pierwszej specjalny program Kamila Wróblewskiego program poświęcony Ennio Morricone Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA