REKLAMA

Lekarze nie będę ponosili odpowiedzialności za błędy medyczne przy leczeniu covid 19?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
20-10-2020 13:40 (Powtórka: 20-10-2020)
Prowadzący:
Czas trwania:
13:05 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
popołudnie Radia TOK FM 18 minut zostało do godziny czternastej zgodnie zapowiedział nam mecenas Katarzyna Przyborowska Kancelaria lege Artis dzień dobry dzień dobre co prawda szybka zmiana na scenie Sejm rozpoczął obrady, ale szybko przerwał chodzi o dyskusję nad ustawą, które mamy dziś rozmawiać, więc wrócimy pewnie Sejm jeszcze tylko tematu, ale muszę panią zapytać czy z perspektywy lekarza to co zazwyczaj dyskusję o błędach medycznych w Polsce jest kluczowe czyli gdzie Rozwiń » jest granica, gdzie lekarz może być karany za błędy medyczne z powodu ustawy się zmieni radykalnie w ustawie wyraźnie zapisano, że chodzi tu takie przypadki kiedy, które są związane z walką o jeden z walką z pandemią czy jak pani porozumieć w tej ustawie dość precyzyjnie opisane to znaczy ten projekt ustawy, które nadać dopiero procedowane na art. 19, które mówi wprost, że nie popełniać takich najczęstszych przestępstw nieumyślność spowodowania śmierci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu też narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, jeżeli taka osoba będzie w ramach wykonywania czynności związanych z leczeniem dopuściła tego czynu zabronionego, chyba że spowodowane wskutek był wynikiem rażącego niezachowanie ostrożności wymaganych danych okolicznościach na i teraz tylko i wyłącznie, jeżeli mówimy o zapobieganiu oraz zwalczaniu Kotowicz 19 i działając w szczególnych okolicznościach pytanie jak będziemy rozumieć te szczególne okoliczności pytanie jak należy, że od nich się do tego, że oprócz kawy 19 bardzo często pacjenci też chorują na inne choroby, więc tak naprawdę ta klauzula nazwijmy to dobrego Samarytanina, bo taka była nazwa tej klauzuli inna jest taka dosyć okrojonym zakresie lub ona nie bardzo inne będzie chroniła lekarzy przed odpowiedzialna pani mecenas zaczniemy może próba namysłu nad tym skomplikowanym zagadnieniem od słowa nieumyślnie to czy sytuacja, kiedy przyjeżdża pacjent jest mamy pandemię przyjeżdża pacjent ma choroby towarzyszące nie ma dla niego miejsca lekarz podejmuje decyzję, żeby albo inny pacjent został gorzej leczony z niestety sprawne państwo jego śmierci lub ten pacjent przywieziony czy to jest sytuacja, którą obejmuje właśnie ta ta ustawa ten projekt tak jak najbardziej należy też musimy zakładać, że na lekarze celowo nie chce, ale wierny tylko pytanie, gdy stosowanie umyślnie no, jeżeli lekarz musi wybierać, którą osoba podłączyć pod respirator albo pod tlen taka będzie musiał wybierać wybierze pacjenta a, a pacjent by nam, że rodzina ewentualnie wniesie sprawę do sądu to wtedy sąd będzie rozstrzygał moim zdaniem to jest oczywiście nie można na razie nie tego pacjenta, bo mamy tutaj stan wyższej konieczności i te szczególne okoliczności, które mówi tak klauzula tak no walczymy z pandemią i mamy środki te, jakie mamy często przecież lekarze czy też zespołu w karetkach muszą np. pacjentów reanimować, stojąc na podjeździe w szpitalu, więc trudno jest mówić o tym, że dopuszczają do tego, żeby celowo pacjenci umierali czy w ustawie zapis to jest taki skrót myślowy oto szczególnych okolicznościach nie w ustawie dokładnie jest taki zapis, że w ramach rozpoznawania lub leczenia KOV 19 i działając w szczególnych okolicznościach dopuścił się czynu zabronionego taniec mamy namyśli szczególnych okolicznościach natomiast, jeżeli będziemy działali rzeczywiście w takiej sytuacji, że nie będzie łóżek dla pacjentów nie będzie respiratorów też nie będzie możliwości podłączenia planu żadna żaden ze szpitali nie będzie chciał przyjąć pacjenta, który jest carat NATO to są moim zdaniem takie szczególne okoliczności, które znajduje się lekarz pielęgniarka z radą ratownik medyczny, a co się stało, gdyby w tej ustawie nie było określa szczególne okoliczności co wtedy było to myślę w takich krytycznych sytuacjach ten tak naprawdę tutaj są właśnie podkreślające szczególne okoliczności, bo jeżeli mamy możliwość dochowania wszystkich procedur, jeżeli są miejsca w szpitalach tak, jeżeli możemy danego pacjenta podłączyć do respiratora, bo nie musimy wybierać tak to moim zdaniem nie ma tych szczególnych okoliczności, bo powinniśmy postępować zgodnie z praw z procedurami okazuje się, że mamy pacjenta, które choruje na kogo, jeżeli potrzebuje takiego takiego leczenia czy musi być podłączony pod raz tak tak oczywiście podłączamy natomiast, gdybyśmy go nie podłączyli NATO moim zdaniem taki lekarz może podjąć może tak naprawdę odpowiadać wtedy karnie natomiast, jeżeli mamy te szczególne okoliczności czynu nie mamy możliwości zapewnienia wszystkim takich samych warunków musimy wybierać kogo np. podłączać do respiratora na to oczywiście nie lekarz ponosi odpowiedzialność za to, że takich warunkach przyszło mu pracować leczyć ludzi, a jak dotychczas było to formuła ta kwestia została rozwiązana w konkretnych zapisach planu nie ma nie ma nie ma czegoś takiego nie było takiej klauzuli, że nie popełnia przestępstwa tak zawsze, jeżeli pacjent był niewłaściwie leczony był narażony na uszczerbek na zdrowie czy też nieumyślnie została spowodowana śmierć poprzez udzielanie np. świadczeń na to lekarz musiał liczyć z odpowiedzialnością karną natomiast tutaj mamy tam specjalna klauzula, że lekarze na nazwijmy to personel medyczny nie bał się udzielać świadczeń zdrowotnych w sytuacji, kiedy nie ma np. zapewnionych środków dla wszystkich pacjentów, ale rozumiem z tego co pani wspomniała wcześniej jest dalej możliwe, że wśród, że lekarz popełni jakiś błąd i ta ustawa zupełnie tego nie wyłącza, żeby ktoś później nie to nie jest tak tutaj wyłącznie, jeżeli mamy sytuację związaną z Providenta nie jest także, jeżeli np. ktoś nie rozpoznał na raka i nie będziemy leczeni właściwie nie ponosi odpowiedzialności to jest bardzo wąska klauzula, która dotyczy to i teraz dotyczy epidemii KOV 19 to co mówią moje wątpliwości budzi Kazia jest, jeżeli np. pacjent będzie miał choroby współistniejące tak to będzie w takiej sytuacji chodzi o to szczególne okoliczności szczególną okolicznością w tej sprawie, który teraz rozmawiamy tym przykładzie, który pani mecenas podana jest to, że w danym szpitalu nie ma wystarczającej ilości osób nie ma wystarczającej ilości sprzętu, ponieważ zostały zaangażowane do walki o 1 i w tej sytuacji ktoś jest onkologiem może popełnić po prostu błąd, ale nie rozumie mnie ta klauzula tego w tego typu spraw nie będzie dotyczyła, bo uchodzi, a rozpoznawanie naczelnikowi 19 tylko i wyłącznie innej hali będziemy mieli taką sytuację mamy pacjenta onkologicznego nie możemy go podłączyć do respiratora to oczywiście nie ma mowy tutaj takiej klauzuli natomiast ja będę się zastanawiała powiem stanowczo jak lekarz nie ponosi za to odpowiedzialności za takim, że nie będzie mógł podłączyć do respiratora, bo nie ma po prostu no tak, ale tam, gdzie ktoś decyduje czy podłączyć czy też nie w sytuacji, kiedy sport jest mało z powodu Korona już też układ chłodzenia jest jednoznaczne nie jest jednoznaczna niestety będziemy pewnie narażeni na długotrwałe procesy lekarz na stres i tak naprawdę no nie ma sytuacji zero-jedynkowy ich w każdej sytuacji tak naprawdę pacjent rodzina pacjenta po jego śmierci będzie mogła wnieść pozew do sądu przyczyn mówimy tutaj tylko i wyłącznie odpowiedzialności karnej, której tak naprawdę zarzut ten również stawia prokuratura taki lekarza można wnieść tak naprawdę subsydiarny akt oskarżenia natomiast, jeżeli chodzi o odpowiedzialność cywilna nie mamy tutaj wyłączenia odpowiednio czas cywilnej jako takiej w międzyczasie trwająca od wielu wielu lat dyskusja w Polsce o tym czy ułatwiać zagranicznym lekarzom pracę w Polsce przy okazji ustawy, który dyskusję główną wzbudza oczywiście kwestia błędu lekarskiego okazują się za okazuje się, że w art. 6 czy także tutaj otwiera się olbrzymi takim się wydaje przynajmniej olbrzymi zakres możliwości zatrudnienia osób z zagranicy czy to czy to jest na tym nie tylko osoby z zagranicy, bo tak samo studenci medycyna lekarze, którzy jeszcze nie zdali egzaminu tak naprawdę uzupełnia się w ten sposób braki kadrowe na okoliczność pikami zresztą ta ustawa ten projekt jest tak obszerny zawiera kilka takich dosyć ciekawe już tak, bo zawiera też zapis ustawowy dotyczący nasienia ma, tak więc mamy tutaj tak naprawdę kilka bardzo ważnych tematów tak, ale chodzi mi ten art. 6, ponieważ przez lata dyskusja na temat w Polsce tkwi w martwym punkcie wiedzieliśmy, że bardzo wiele osób głównie z Ukrainy z wykształceniem medycznym chce pracować u nas pielęgniarki lekarzy tymczasem tak jak przy okazji tutaj mamy cały artykuł z wieloma punktami czy nie obawia się pani, że w takim szybkim tempie gdzieś tutaj, żeby je jest jakiś błądzić czy nie można być osobna ustawa na to no to jest ustawa na tej zasadzie, która zmienia ustawy o zawodach lekarza lekarza dentysty w tym zakresie natomiast na tutaj środowisko lekarskie musiałoby się też wypowiedzieć na ten temat tak szeroko dopuszczania cudzoziemców, ale mamy tutaj taki zapis, że taki cudzoziemiec które, które jest lekarzem tak i nie pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, czyli poda pan przykład te krainy taki taki klasyczne no tutaj mamy musi wykazywać nienaganną postawą etyczną cokolwiek to znaczy tak oczywiście musi mieć prawo pobytu na terytorium RP no i musi mieć też trzyletnie doświadczenie zawodowe jako lekarz specjalista w danej dziedzinie, w której ma zostać zatrudniony na oczywiście tutaj mamy kwestie też opinię Ania, więc ze, więc chyba wydaje się też musi mieć jakieś szkolenie specjalizacyjne, które jest w miarę odpowiednie, więc wydaje się, że na czas epidemii na jest jakieś rozwiązanie które, które pozwoli pracować natomiast oczywiście, ale pani mecenas zaprasza rozumie, że to jest wszystko dyskusyjnym albo bardziej, ale ten podpkt 52 szczególne szóstym, żeby ktoś wykazuje nienaganną postawę etyczną wyobraża sobie kogoś drugiego końca świata kompletnie innej kultury teraz przyjeżdża to kto by w Polsce ma teraz stwierdzić, że wykazuje nie nie nienaganną postawę no tak naprawdę tutaj mamy zgodę udziela minister no, więc to chyba minister i konsultant, który będzie konsultował taką zgodę dla takiego lekarza czy też pielęgniarki no, więc tutaj minister musi wziąć na siebie odpowiedzialność wpuszczając, gdyby i dając możliwość leczenia takiemu takiemu lekarzowi nie zapomnimy o tym rząd musi się też posługiwać się dobrą znajomością języka polskiego, więc to nie jest czy też lekarz nimi tak minister jak zabrać no panie mecenasie tak bardzo dziękuję pani mecenas za kraj wypadły odpowiedzi kata mecenas Katarzyna Przyborowska Kancelaria lege Artis za 6 w godzinach 14 września od informacji Radia TOK FM po godzinie czternastej informacja będzie z nami Damian Patecki rezydent anestezjologii intensywnej terapii wiceprzewodniczący porozumienia rezydentów członek Naczelnej Rady Lekarskiej ze swojej perspektywy branżowej, że tak wyrażę popatrzy na ten projekt i odpowiednio całkiem podobne pytania, ale jak się państwo domyślają część odpowiedzi będzie pewnie inne albo po informacji Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA