REKLAMA

Kogo i za co będzie można karać po wyroku TK w sprawie aborcji? Kobietę czy ginekologa?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
23-10-2020 13:20 (Powtórka: 23-10-2020)
Prowadzący:
Czas trwania:
12:52 min.
Udostępnij:

Konstytucjonalista o wyroku tzw. Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji oraz o legalności protestów, które trwają w Polsce przeciwko tej decyzji

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
23 minuty po godzinie trzynastej słuchamy Radia TOK FM popołudniu Radia TOK FM zgodnie z zapowiedzią zamiast mecenas Mirosław Wróblewski dyrektor zespołu prawa Konstytucyjnego Międzynarodowego i Europejskiego biura Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry pan kierownik w przestrzeni publicznej w Polsce bardzo często ostatnio mówiąc o wczorajszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego o Trybunale Konstytucyjnym konstytucyjnym mówi się upolitycznionej trybu Trybunał Rozwiń » Konstytucyjny mógłby pan skutków paru zdaniach powiedzieć, o czym składką, dlaczego wg pana to jest słuszne określenie nie mówić po prostu Trybunału Konstytucyjnego upolityczniony Trybunał Konstytucyjny na podejrzane, że rocznie dlatego mówi się właśnie o upolitycznione Trybunale Konstytucyjnym z tego względu, że na jego wyroki są bardzo przewidywalne znaczy dzisiaj oczywiście Trybunał Konstytucyjny wydaje nie SEK obywateli czy sądów, ale na wniosek właśnie posłów partii rządzącej prezydent tak widać wyraźnie o dramatycznie niskiej liczbie skarg konstytucyjnych pytań prawnych, które wpływają do Trybunału Konstytucyjnego no to świadczy chyba najlepiej o tym, że pewnie dlatego pojawiają się takie opinie o Trybunale wczorajszy wyrok mówi o tym, że oto mamy sprzeczność z konstytucją myśmy antenie mówi o tym wielokrotnie najpierw się zapytać czym pana, jakie są dalsze kroki po wczorajszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego czy to jest tak, że jak w przypadku sądu i zwykłego wyroku jest wyższa instancja można się odwoływać czy w przypadku Trybunału Konstytucyjnego taki drogi już niema to jest najwyższa możliwa instancję wyroki Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z konstytucją są ostateczne niezależnie od tego, że istniały wątpliwości dotyczące np. osób biorą udział w wydawaniu tego wyroku taki wyrok jest publikowane w Dzienniku urzędowym dniem jego publikacji wchodzi w życie tracą moc przepisy, które zostały uznane za niekonstytucyjne no i ewentualne prace nad Sferii czy to jest także pan Piotr tracą moc przepisy, czyli co w praktyce oznacza, żeby ustawa będzie musiała być zmieniona czy nie będzie realizowana jeśli chodzi o tę część niekonstytucyjne części niekonstytucyjny części tych przepisów co w praktyce warto to to oczywiście trzeba dostrzegać konkretnym przypadku aut z mniejszym zarobkiem dotyczące ustawy o przerywaniu ciąży wiąże się kwestia utraty ustawę, a w zasadzie usunięcia tej ustawy 1 przesłanki pozwalającej na nie karanie osób dokonujących zabiegu przerywania ciąży w sytuacji, gdy pojawia się właśnie z wyników badań prenatalnych lub innych przesłanek medycznych prawdopodobieństwo ciężkiego nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby w i w tej sytuacji w związku z przepisem kodeksu karnego od momentu publikacji wyroku Trybunału aborcja z tych przyczyn będzie karana karą pozbawienia wolności do lat 3, kto będzie karany to zasady każdy, kto ich aborcji dokona tak, czyli w tym przypadku lekarz, który taki dokona tu taki takiego zabiegu przerywania ciąży będzie będzie dokonywał oczywiście tam jeszcze dalsze bym widział możliwości czyli, jeżeli ten przerwanie ciąży nastąpi po osiągnięciu przez dziecko zdolności do samodzielnego życia wtedy zagrożenie karą pozbawienia wolności jest nawet do lat 8 wcześniej przy zabiegu oprócz lekarzy jeszcze będzie obecna przez nią pielęgniarka czy asystent czy z tej ustawy wynika, że nie będą podlegali takiej karze tak każdy kto, kto po pomaga, kto udziela pomocy kobiecie ciężarnej przerwaniu ciąży także osoba, która nakłania kobietę do przerwania ciąży takich powodów będzie podlegała takiej samej takiej samej karze pozbawienia wolności do Czech czy to jak rozumiem podstawą prawną jest to, o czym pan sobie, że ulegnie zmianie ustawy tak tak raczej tutaj w tym przypadku z ustawy o przerywaniu ciąży ustawa usuwana jest przesłanka pozwalająca Nika Gać kobiet i nie karać przepraszam nie tutaj w tym przypadku oczywiście osób dokonujących przerwanie ciąży te osoby były do tej pory nie karane tak i ta ustawa legalizować bała stwarzała, że przerwanie ciąży w tych warunkach było legalne brak tej przesłanki legalizującej powoduje, że automatycznie niejako z stworzono nowy typ czynu zabronionego co oczywiście budzi bardzo poważne wątpliwości, ponieważ nie stawiła się jako wizja Trybunału Konstytucyjnego jako trzeciej Izby parlamentu, który stanowi prawo tak to ma być negatywna ustawodawca tymczasem na wczorajszym wyrokiem Trybunał Konstytucyjny w istocie stworzył nowy typ czynu zabronionego po polegający na przerywaniu ciąży no właśnie z powodu wad płodu albo nieodwracalnej choroby tego woda czy dobrze to przed chwilą pan mecenas powiedział, że osoba nakłaniają ca rów do przerwania ciąży również będzie kara tak, ale to jest akurat wynika z art. 152 kodeksu karnego ten przepis zawsze istniał, ponieważ ono w stanie od konserwacji kodeks karny w tym kształcie, ponieważ on po prostu odsyła do do ustawy o przerywaniu ciąży tak stanowi, że kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów właśnie ustawy o dopuszczalności przerywania ciąży, więc to te przepisy w zasadzie będą istniały tak tylko od momentu usunięcia tej przesłanki w dniu wczorajszym przez Trybunał Konstytucyjny rozszerza się wypowiedział zakres zakres penalizacji no właśnie okoliczności, których ciąża jest przelewana na dzisiaj pozostaną tylko 22 sytuacje, w których aborcja będzie legalna to znaczy wtedy, kiedy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej albo zachodzi podejrzenie rzecz ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, czyli np. w wyniku gwałtu przyczyną naszej antenie pani ginekolog łóżka ginekolożka mówiła pani doktor powiedziała, że da się stosunkowo szeroko traktować takie sytuacje, kiedy zagrożenie życia zdrowia nawet psychicznego kobiety będzie taką przesłanką czy tak czy pan jak pan powiedzieć to jest próba nagięcia trochę prawa, żeby pomóc w różnych sytuacjach również kobietę czy czytaj jednak pewna interpretacja po prostu zapis no to będzie zależeć w dużej mierze oczywiście od lekarzy będą interpretować jak interpretują konkretne sytuacje no, jeżeli rzeczywiście można wykazać tak to wykazać się empirycznie konkretnej sytuacji, że w związku z wadami płodu dochodzi do zagrożenia dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej to można powiedzieć, że do tej pory wynika mogą wynikać z obu przesłanek tak dzisiaj to tylko włącznie ta przesłanka dotyczące stricte kobiety no ale jeżeli lekarz i badania wykażą, że Note wady wiąże się tylko włącznie same powodem tak nie mają wpływu na zdrowie życia kobiety no to obawiam się ze względu czy, więc ciężko powiedzieć tutaj jednoznacznie z uwagi na to, że takiej wiedzy medycznej nie posiadam jestem prawnikiem to w takiej sytuacji no lekarze osoby uczestniczące w zabiegu aborcji będą się obawiać no właśnie tej potencjalnej kary więzienia chciałem przy okazji rozmowy z panem zapytać rzeczy, która wczoraj wieczorem stała się niezwykle aktualna mianowicie w takiej spontanicznej reakcji na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, ale też kilku miast w Polsce się odbyły manifestację no i teraz mam do pana pytanie czy to jest panie mecenasie tak, że skoro mamy pandemię Korona wirusa obowiązują nas obostrzenia to osoby, które chcą manifestować one mają jakąkolwiek możliwość żeby, żeby to robić wspólnie z przestrzeni publicznej tak dzisiaj rzeczywiście na gruncie obowiązujących obostrzeń one jeszcze dalej mają pójść od od najbliższej soboty zgromadzenia spontaniczne są sobą formalnie zakazana, aczkolwiek można mieć do tego daleko idące wątpliwości, bo ten zakaz jest na poziomie rozporządzenia, a powinien być wprowadzony wyłącznie mocą ustawy ustawy parlamentu mając na względzie trzeba powiedzieć, że są to właśnie zgromadzenia spontaniczne służą takiego wyrażeniu wyrażenia niepokoju tak pewnej natychmiastowej krytyki pewnego stanu rzeczy widać, że żadne tam administracyjne zakazy nie są w stanie powstrzymać ludzi, że po prostu no i czują się pokrzywdzeni, a w tym przypadku rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego od wyjścia od wejścia na ulice na mogę powiedzieć panie redaktorze, że najprawdopodobniej będziemy rzecznik obywatelskich będzie tutaj kierował wystąpienia w tym zakresie zarówno do policji jak do ministra spraw wewnętrznych administracji tych standardach wynikających z orzecznictwa Europejskiego Trybunału praw człowieka czy sądach do OBWE będziemy przypominać rozumie panie mecenasie jak z osób słuchających pewnie jakaś część chce u siebie w mieście w swojej miejscowości dziś wieczorem też są planowane takie demonstracje zjawi się na takiej demonstracji to czy wg pana po powinna się obawiać mandatu skierowania sprawy do sanepidu, a nawet, czego dowodem wczorajsze wydarzenia aresztowania czy raczej powinna twardo mówić no nie na podstawie rozporządzenia panie policjancie odpowiem tak stąpając twardo po ziemi myślę, że będą się spotykać z reakcją policji za gaz reakcją organów ścigania z uwagi na to, że te przepisy po prostu są przestrzegane przez policję takim kształcie, jaki one obowiązują, więc można się spodziewać w tym zakresie konsekwencji, więc jeżeli ktoś wychodzi na ulicę musi się liczyć natomiast chociażby z punktu widzenia tego, że te zakazy są wprowadzone rozporządzeniem takie osoby będą miały liczące no o złożenia odwołania do sądu i duże duże szanse powodzenia, że zapach miesięcy tak sąd wyda wyrok uniewinniający natomiast to oczywiście powiem tak mnie nic nie powstrzyma pewnie tych ludzi na pewno z drugiej strony no warto było, żeby jak wielkie zgromadzenia, które się odbywają odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym, jeżeli jest to możliwe tak, czyli maseczkach z odpowiednimi występami, bo tu nie chodzi tylko łącznie o przestrzeganie często takich administracyjnych absurdalnych przepisów, ale o no właśnie strzeżenie siebie i innych od narażenia życia zdrowia z powodu tego nam miło panie mecenasie bardzo dziękuję za rozmowę do usłyszenia zmierza Wróblewski dyrektor zespołu prawa Konstytucyjnego Międzynarodowego Europejskiego biura Rzecznika Praw Obywatelskich naszym gościem 1336 za chwilę informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA