REKLAMA

Prof. Łętowska: Zamiast pełnego zakazu aborcji z powodu wad płodu TK mógł orzec o niezgodności w określonych przypadkach

A teraz na poważnie
Data emisji:
2020-10-28 11:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a teraz na poważnie Mikołaj Lizut jest 1143 te specjalne wydanie programu, a gościem tej odsłony jest prof. Ewa Łętowska pierwsza Polska Rzecznik Praw Obywatelskich sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku dzień dobry dzień dobry panu dzień dobry państwu pani profesor tak na poważnie chciałem zapytać czy rzeczywiście w czwartek zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego czy budynku Trybunału Konstytucyjnego w ogóle urzęduje Trybunał Konstytucyjny, jaki mamy stan Rozwiń » prawny w tej chwili dramaty zupełnie obojętne dla tej kwestii, którą pan dalej chce kontynuować, dlatego że rzecz jest tego rodzaju tutaj proszę spokojnie wysłuchać kilka lat temu pojawiły się w związku z różnymi zawirowaniami prawnymi politycznymi duże wątpliwości co do legitymizacji Trybunału Konstytucyjnego obsady nie jego personaliów i te wątpliwości trwają do chwili obecnej tyle tylko, że od mniej więcej 5 lat mamy do czynienia właśnie taką sytuacją zapadają kolejne orzeczenia chce się do tych kolejnych orzeczeń można mieć różnego rodzaju zastrzeżenia im i są one przedmiotem dyskusji natomiast nie ma żadnego, ale to żadnego żadnej możliwości prawnej, żeby jakiś miarodajny organ to zweryfikował zatem te wszystkie orzeczenia niezależnie od tych wątpliwości, które mogą być, które są one odgrywają rolę tako funkcjonalnie w państwie jak orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i to dotyczy również tego ostatniego, który za chwilę pan zapyta dlatego ja proponuję, żeby do tego części wątku nie sięgać, bo niczego nie wnosi do sytuacji, która jest obecnie, dlaczego dlatego, że niezależnie od tego jak dalece byłyby uzasadnione wątpliwości dotyczące legitymizacji Trybunału i jego obsady akurat w sprawie dot one istnieją tak dobrą sprawę od 5 lat no, więc w związku z tym w tej chwili mamy jeszcze nowy problem, bo się pojawił orzeczenie, które z uwagi na swoją treść wzbudza ogólny emocje, czyli możemy rozmawiać legitymizacji Trybunału możemy rozmawiać o tym ostatnim orzeczeniu aborcyjnym, ale w każdym razie jest orzeczenie, które albo twór, jeżeli pan sobie życzy, który spełnia funkcję tego rodzaju orzeczenia i na pewno społecznie będzie on działał tak jakby zapadło normalne orzeczeń Jarosław Kaczyński w swoim wczorajszym wystąpieniu telewizyjnym powiedział, że inny wyrok właściwie zapaść nie mógł jest to wyrok w związku z tym na władza wykonawcza nie ma właściwie innej możliwości niż opublikowanie tego orzeczenia w związku z tym wejdzie ono w życie czyli, czyli właściwie Prawo i Sprawiedliwość nie ma honorowego wyjścia z tej sytuacji i tak jest to jest słusznie, dlatego że gdyby wobec tego zastanawiać jak obserwuję tego czy inny wyrok mógł zapaść, bo to jest zupełnie jeszcze inny problem, ale mógł być inny natomiast, jeżeli już ten, jeżeli orze Trybunał orzekł to rzeczywiście establishment powinien, żeby być zgodnym z rad równo z tym, czego wymaga konstytucja po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, jakim być zgodnym z własną dotychczasową linią, która kazała tego rodzaju orzeczenia traktować jako ważnej i wiążące rzeczywiście powinien opublikować ten rok jeśli go publikuje to czy w takim razie ustawodawca ma jakąś możliwość no tego co marszałek Terlecki nazwał łagodzeniem tego tego wyroku to znaczy uchwalenie takiej ustawy, która nie lansowała, aby sprawę aborcji w przypadku uszkodzenia płodu tak taka możliwość istnieje tylko od razu pewną uwagę co do wypowiedzi pana marszałka Terleckiego to nie chodzi o łagodzenie 0, bo ten wyrok taki, jaki jest oni jest jego zmodyfikować wznowić oraz umowa, acz silnie da tylko można teraz w sytuacji wytworzonej przez ten wyrok można podjąć pewne działania ustawodawcze ich znowu tu uwaga do wypowiedzi pana marszałka Terleckiego on powiedział jakiś w łagodzeniu poprzez rozporządzenia oczywiście też nosem prawniczy nie żadne rozporządzenie tylko, jeżeli już to parlament powinien to zrobić w drodze ustawowej i taka możliwość rzeczywiście istnieje zresztą dodam, że to jest normalna sytuacja na płaszczyźnie politycznej prawnej również w innych krajach np. w USA bywały także zapadały jakieś wyroki tam jest Sąd Najwyższy to robi i wobec tego ustawodawca podejmował dalsze działania i to było takie przeciąganie liny raz sąd to zrobił później zrobił ustawodawca i znowu sąd kontrolował i znowu zrobi ustawodawca, czyli ten rodzaj ping-ponga legislacyjnego pomiędzy władzą ustawodawczą i sądem, kontrolując konstytucyjność ustaw jest czymś normalnym świecie w naszym świecie, więc tak jest taka możliwość u nas również istniej nie jest prawdą twierdzenie i tutaj się mocno temu przeciwstawia, jakoby jedyną drogą, która w tej chwili istniała była zmiana konstytucji w tym sporcie po prostu nieprawda bardzo często się zdarza znowu wszędzie na świecie, że prawem się manipuluje to znaczy w stosunku do prawa opowiada się różnych bez różne nieprawdziwe twierdzenia po prostu po to, aby osiągnąć swój własny cel i Otóż jak twierdzą, że twierdzenie, że twierdzenie o tym, że można w tej chwili wyłącznie sprawy jakoś się starać się rozwiązywać poprzez zmianę konstytucji jest właśnie próbą politycznego wyznaczenia narzucenia pewnej narracji dotyczącej prawa przez polityków pani profesor powiedziała pani, że ten wyrok mógł być innych to jest, bo w tutaj mam pewien dysonans poznawczy to znaczy to jest przecież operujemy na gruncie logiki dwu wartościowych albo coś jest zgodne z konstytucją albo nie jest, a proszę pana to niech pan się zastanowi, a mianowicie można przecież wydać wyrok zakresowy UE w tym wyjątkowym ten wyjątek, który dotyczy schorzeń prenatalnych i zdolności do życia płodu unijne są różnego rodzaju sytuacje przecież wolę awantura na płaszczyźnie politycznej i idzie pomiędzy tymi, którzy widzą cały problem poprzez pryzmat dzieci urodzonych zespołem Downa i po między tymi, którzy widzą tych urodzonych bez ścieżką owców zespoły z dworca i różnego rodzaju schorzenia no no rzeczywiście makabrycznym charakterze i teraz pan pyta, jaki wyrok mógł być inny od wyroku by być mógłby być zakres oby te doby tak wyglądał art. 4 Adam ustawy tak dalej jest przeciw z konstytucją konkretnie no tutaj podano akurat jako wzorzec prawo do życia w zakresie w jakim dotyczy schorzeń powiedzmy niewiele się nazywa tam uczenie tych, które dotyczą zespoły, które dotyczą zespołu Downa wtedy wycięto by problematykę dawną i zostawiono w dawnej ustawie to co dotyczy w 2 w legalnych, czyli takich, które powodują niezdolność urodzonego płodu dożycia i wtedy nie byłoby problemu, dlaczego Trybunał Konstytucyjny się na to nie zdecydował nie wiem może z niewiedzy może z przekonania, że chciano w tak uniwersalny sposób nie zabetonować dotychczasowe do zabetonowania tę wizję no dopuszczalności przerywania ciąży czy terminal terminacji ciąży in, a może, dlatego że w tym był jakiś większy zamysł polityczny to mniej mnie już trudno o tym sądzić natomiast z punktu widzenia możliwości czysto prawniczych oczywiście tak wyrok mógł być inny i mógł być inny jeszcze w innym punkcie mianowicie wspomniałem wzorcem, do którego odnoszono niekonstytucyjność był przepis dotyczący życia, gdyby ten przepis eksponował mocniej zgodność, bo on dodać, że wspomnę powołana tylko pomocniczo jako wzorzec to wtedy wyrok też wyglądałby inaczej, dlaczego weźmy teraz przecież ustawę ustawa, o której mówimy zawiera jeszcze 2 inne wyjątki dopuszczające terminacji ciąży, jeżeli ciąża pochodzi z gwałtu albo kazirodztwa i jeżeli ciąża zagraża poważny sposób zrobił albo albo ożyciu Maczki teraz proszę zwrócić uwagę wybranie jako wzorca tylko życia powoduje, że te inne wypadki, które ciągle jeszcze są obowiązujące zaczynają wyglądać w sposób podejrzany to od otwiera drogę do ewentualnego wniosku dla fundamentalistów, aby również wyrzucić do, bo jeżeli będzie ten Trybunał Konstytucyjny konsekwentny to dalej, kontrolując konstytucyjność pozostałych wyjątków w Decznie wszystko zostawić tylko życie matki, a nawet zdrowie będzie już traktowane jako niekonstytucyjny, czyli proszę zwrócić uwagę ten wyrok, jaki mógł być mógł być zadu zarówno łagodniejszy, jaki mógł być surowszy z punktu widzenia dopuszczalności przerywania ciąży 3 i na tym polega cały problem, że tego wszystkiego się oddzielnie mówi pani profesor czy na gruncie obowiązującej konstytucji można uchwalić ustawę, która wprowadzałaby legalność aborcji z przyczyn społecznych proszę pana i znowu proszę zwrócić uwagę nasz Polski język mówi czy można czy można przyjrzeć jest dopuszczalne legalne można oczywiście, ale czy byłoby zgodne z konstytucją w sporcie miał odpowiem na to pytanie jak zresztą odpowiedział na to pytanie odpowiedział na to pytanie bardzo dobrze w swoim zdaniu odrębnym prof. Kieres i teraz, jeżeli ja coś powiem no to tylko znaczy, że Łętowska jest o tym przekonana, ale Łętowska nie ma żadnej mocy sprawczej, ale tutaj proszę zobaczyć odpowiada człowiek, który zasiada w Trybunale, który może mówić nie tylko jako znawca konstytucji, ale również jako człowiek który, jeżeli jego zdanie przeważyło ma również moc, jakby powiedzieć sprawczą kształtowania prawa, bo on ma władzę prawda działa jednocześnie argumentem siły i co on powiedział on powiedział, że właściwie jedynymi granicami w Polskiej konstytucji to jest albo pełna niedopuszczalność nie do inżynier niedopuszczalność albo pełna dopuszczalność aborcji, czyli w gruncie rzeczy to co pan pyta, czyli te przyczyny społeczne ciężka sytuacja mnie ciężkie położenie ekonomiczne oczywiście mieści się w przedziale dopuszczalności polskiej konstytucji nowość, bo przypomnijmy wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dziewięćdziesiątego siódmego roku nie dotyczył konstytucji obecnie obowiązującej prawda nie dotyczą konstytucji oczywiście bardziej dziwi, a oto pan w Łodzi oczywiście one z dziewięćdziesiątego, bo konsul 0907. roku konstytucja 90 tegoż siódmego roku nie wyrok się 1007. roku zapadł w okresie tak właściwie taki internet Group, bo on zapadł już po momencie, kiedy konsul często uchwalona jeszcze nieważna nie zauważyć nowość i zdobyłem życia zresztą akurat pan pytanie właściwą osobę, dlatego że ja byłam przeciwniczką tego wyrokuje, że nie byłem wtedy ani w Trybunale Konstytucyjnym nie pełnią żadnej opcji na my jako prawnik byłam przeciwniczką tego rozstrzygnięcia m.in. nie chcę wchodzić w tej chwili szczegóły czysto prawne, ale uważałem, że to był błąd od strony praw do politycznej ale bo to było takie dotknięcie kolanem, ale to nawet nie dlatego uważam, że to jest z różnych przyczyn prawnych ten wyrok miał wady ja bym powiedziała, że również dostrzegam pewne podobieństwo pomiędzy wadami prawnymi tamtego wyroku i wyroku obecnego, a więc ja nie jestem krótko mówiąc osobą, która konsekwentnie uważa, że jak być jedynie nie tylko obecny wyrok, ale i ten poprzedni był niewłaściwy bardzo dziękuję za rozmowę prof. Ewa Łętowska pierwsza Polska Rzecznik Praw Obywatelskich sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku była państwa moim gościem bardzo dziękuję zapraszam proszę państwa akcji, a na informacje, a po nich dziś wyjątkowo o godzinie dwunastej mikrofon TOK FM państwa udziałem program przygotował Bartłomiej Pograniczny realizował Kamil Wróblewski Mikołaj Lizut do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA