REKLAMA

Historia lubi się powtarzać. Jak prawa aborcyjne dzieliły Polskę międzywojenną?

OFF Czarek
Data emisji:
2020-10-29 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie społeczności domowej wzmocnionej węzłem miłości powinien kwitnąć 1 jeszcze czynnik nazwany przez Świętego Augustyna Augustyna porządki miłości porządek ten obejmuje tak pierwszeństwo męża przed żoną dziećmi, jaki podporządkowanie się spore chętne i posłuszne żony, które poleca postał tymi słowy żony niechaj będą poddane mężom swym jako pan, albowiem Rozwiń » mąż jest ważony jako Chrystus jest głowa kościoła z stopień sposób sporządzania się rządy wobec męża może być różny zależnie od okoliczności stosunku do osób miejsc i czasu nigdy jednak nigdzie nie wolno obalić lub naruszyć budowy zasadniczej rodziny i obawa jej podstawowego od Boga ustawionego i zatwierdzone to jest 1 punkt widzenia, a drugi największą zbrodnią prawa karnego nazwał niemiecki uczony paragraf, który obowiązuje dotąd we wszystkich prawie ustawodawstwa ach, a na oznaczają ciężkie kary za przerwanie ciąży kary grożą zarówno matce jak tym, którzy jej przerwaniu ciąży pomagają najpierw cytat pochodzi z encykliki kas tylko lubi Piusa jedenastego drugi to początek zbioru felietonów Tadeusza Boya-Żeleńskiego tysiące trzydziestego roku już 100 lat temu wspieraliśmy się o aborcję, a prawie wszystko na ten temat wie pani dr Dobrochna Kałwa z wydziału historii Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry witam serdecznie pani dr Żyda witam serdecznie pana jest skład rozpoczął od 2 cytatów rozumiem, że wtedy tak w pewnym sensie dzieliły Polskę międzywojenną, jeżeli chodzi o podejście do praw reprodukcyjnych kobiet podejście do aborcji tak, ale też warto pamiętać, że to jest poziom na poziomie inteligencji publicystów prasy 5 ludzi, którzy angażują czytają i prezentują swoje poglądy, bo w praktyce, o czym także już badania, które prof. Regina ręce takie badania robiła robiła kobiety mężczyźni szli w kategoriach przepisów encykliki tylko praktyki codziennej i aborcjach paliła się Regina ręce dotarła do źródeł kościelnych, z których wynikało, że np. wieś biedna na potęgę podobnie zresztą działo się miasta tutaj mamy informację czyta ta regulacja urodzin miała miejsce tak traktowano tak tamtych czasach na poziomie zwykłych kobiet aborcja, a intelektualiści inteligencja działaczki wystarali się to wszystko jakoś, więc starali się też do pewnych kompromisów co co oczywiście było niemożliwe tak taki kompromis prostu nikt nie będzie możliwe w momencie, w którym się zdarzają tak różne podejścia do tego, o co w tym wszystkim chodzi chciałam dodać jednak, że tak inaczej niż dzisiaj, bo to jest bardzo istotne dwudziestej KC 30 to jest chciałby jeszcze okres, w którym się myśli o pożyciu małżeńskim jako akcie, który ma prowadzić do prokreacji jeszcze nie ma w ogóle, jakby koncepcji taki, że seks może być dla przyjemności, toteż szła wielka wojna katolicy wtedy jeszcze to tym okresie przed Watykanu sekundą traktują powinni traktować pożycie małżeńskie tylko łącznie w kategoriach prokreacyjnych żadnych innych, więc to jest też warto pamiętać także stojący tam znaleźć się znajduje tam także zdający chodzi o rozważanie dodaje chodzi o rozważanie o rodzenie dzieci jak największej też warto pamiętać o dodatkowym kontekście, jakim jest teraz po pierwszej wojnie światowej czy cała Europa myśli o katastrofie Populacyjny jakaś wiązała z pierwszą światową i tej konieczności odbudowania populacji kraju po to, żebyśmy byli czynnym i gotowy na kolejne wojny, gdyby do nich doszło państwa, ale jednocześnie jednocześnie to jest też moment, w którym zmienia się trochę status kobiet, bo ta wielka wojna jak mówiono o pierwszej wojnie światowej, która się zakończyła pewnie wybiła duża część mężczyzn albo mężczyźni byli na wojnie nie było ich po prostu przez wiele lat w domach w miastach na wsiach i kobiety musiały przejąć te role, które były przed wojną czy w czasie wojny zarezerwowane dla mężczyzn nie wiem mamy napływ ze wsi do miast, a kobiet, które były miast w miastach pną się w górę wchodzą do urzędów chodzą do różnych instytucji i rozumie to też ma w pewnym sensie wpływ na na zmianę podejścia do swojej sprawczości ta wojna to jest paradoks historii emancypacji kobiet wojna jest takim momentem w tym także po przymusowej emancypacji kobiet musiały zająć się sprawami wcześniej było w gestii żywicieli rodzina żywicielem rodziny w tym naturalnym czy posłowie naturalnym porządku płci wypracowane 19 wieku mężczyzna to stąd to jest potrzeba też tożsamości męskiej głowa rodziny za pieniądze otrzymuje to rodzinna tak tak być powinno wojna oczywiście przynosi ogromną zmianę, bo wiedziałem, że padł kobiet, które mieszkają nasi nie tyle w tym momencie też wiąże wyjście to miasto, bo proces migracji ze wsi miast to jest jest dłuższy i on się zaczyna bardzo mocno w dziewiętnastym wieku wraz z urbanizacją natomiast nową sytuacją jest fakt, że kobiety przejmują obowiązki gospodarza oczy stojącego na czele tego gospodarstwa rolnego to jest bardzo ciekawe, ponieważ w jakimś sensie stanowi ono olbrzymią rewolucję obyczajową nasi wiadomo tylko tymczasową wiadomo, że gospodynie w tym momencie też korzystały z wiedzy i świadczenia starszych gospodarzy, czyli tych, którzy zostali na na wsi pod nie wszyscy szli do wojska, ale to bardzo często była kwestia podejmowania ważnych gospodarczych decyzji, które wcześniej należały do do ich mężów o tym zresztą też wiemy dzięki temu, że wiele z nich potem same albo też przez kogoś piszą listy swoich mężów mają robić kupić miałów czy nie zakupić ziemię czy nie to są bardzo ważne decyzje, które do tej pory leżały tylko łącznie w gestii męskiej to jeśli chodzi o to emancypację na wsi natomiast oczywiście wojna i to w całej Europie przynosi niesamowity szok poznawczy sowicie kobiety pojawi się w miejsca w zawodach, które w ogóle nie kojarzą się z kobietami i tutaj nie tylko strażacka są np. w wielkiej Brytanii czy pracownikach fabryk, ale to są też szokujący widok urzędniczki bankowej to było też miejsce, które do tej pory pracowali przede wszystkim mężczyźni na tych dochodzi to takiego zrewidowania dają radę ta są w stanie obsłużyć klientów są w stanie pracować w zawodach, które brały się niezgodne z ich naturą szkodliwe tak dalej tak dalej także w jakimś sensie ten przymus spowodował, że właśnie te miejsca i potem nie bardzo chciały z nich wyjść to był ten problem po drugiej wojnie światowej po pierwszej wojnie światowej jak przywrócić, która naturalne to co swoją kolej rzeczy jak przez kobiety, które zasmakowały tyle swobody, ale przede wszystkim smakowały tego, że mają, że biorą pieniądze są starsze mamy też jakoś niezależnych to spowodowało, że no był problem z tym z tymi pomysłami na przychylenie czy wygląd zdjęcia kobiet z rynku pracy powrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM państwa i moim gościem jest pani dr hab. Dobrochna Kałwa z wydziału historii Uniwersytetu warszawską rozmawiamy o aborcji w przedwojennej Polsce i także aktywności organizacji kobiecych loty po informacjach informacje o godzinie dziesiątej 20, a o tym, że wspomnianych przeze mnie informacja powrócimy do programu off czarek który państwa moim gościem jest pani dr hab. Dobrochna Kałwa z wydziału historii Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o aborcji w przedwojennej Polsce przed formacja trochę pani profesor powiedziała o tym, że to była, że ta debata, która toczyła w mediach to była debata, która pewnie pomijała najbardziej zainteresowane osoby, kto debatę toczył pytam zarówno o was społeczne, jaki opłaci osób toczących się debata przede wszystkim inteligencja ta Góra 1000 pisała publicystycznych periodykach, które opisała różnego rodzaju teksty programowe także lekarze prawnicy, więc mamy do czynienia z ludźmi wykształconymi, którzy też starają się zresztą dotrzeć do warstw niższych zainteresował zainteresowani także tym by ich do uciekać zarówno etyki katolickiej, jaki praktyki regulacji urodzin czy tzw. świadomego macierzyństwa spadku socjalistów natomiast no tak dobre były przedmiotem zainteresowana nie sięgały tak bardzo pod tego typu gazety, owszem, istniał głos socjalistycznego skody, którym pisano zmyślą o robotnikach pytanie czy stać było dla nas tego typu periodyku w tej dyskusji brały udział zarówno kobiety jak mężczyźni, choć to męski głos stał się tymi przewodnimi, jakim drogowskazem wyznaczającym mentor dyskusji jest zjednoczona oczywiście już jedenasty kas wykonuje, choć trochę później, ale jednak organizuje argumenty ze strony katolickich my Boy Żeleński, które nie tyle kobiet tak słynne piekło kobiet, ale warto pamiętać, że to duże jest, bo nie tyle wymyślił te argumenty co po prostu dzięki talent literacki nadał im pojemne wyraz pozbiera to co mówią prawnicy pozbierał co mówią lekka i oczywiście opowiadał się za liberalizacją prawa karnego, które wówczas, kiedy było dyskutowane i opisane zasady na nowo w związku z unifikacją przepisów prawnych na terenach polskich pierwotnie po prostu przewidywało zakaz aborcji w ogóle VAT nie było ani 1 czyn ten to tradycyjne przepisy karne nie przewidywały żadnych wyjątków każda kobieta, która zaszła w ciążę powinna urodzić dziecko ma to być zatem główne główny spór czy w względy takie ciąża w wyniku gwałtu czy kazirodztwa powinna jednak być brana pod uwagę 3 zagrożenia życia jest kobieta powinna być brana jako członka do terminacji z tej tych ty nawet tych przepisów nie było, więc mówimy tak specyficznej sytuacji, której walka dotyczy dzisiaj uznawanych elementów w kodeksach karnych tego wyjątku wyjątku w sytuacji, w której kobieta jednak mogą zrobić, czyli że dla zwolenników tej opcji katolickiej zarówno aborcja, jaki kontrola urodzeń, czyli antykoncepcja różne formaty koncepcji były w pewnym sensie takim zamachem na pewnie by określić naturalny porządek świata tak pewien porządek świata, który stworzyła wyższa istota, w której to seks prowadził czy prokreacja prowadziła 3 SEK spać do urodzenia potomstwa, a to było planem Boga, więc wszelkie sposoby zapobiegania ciąży czy też usuwania ciąży były dążeniem do bezpłodności, czyli były w pewnym sensie buntem przeciwko bożemu pomysłowi na jak ten świat ma wyglądać tak nogę bardzo wielu artykułach, które można było wyczytać w prasie katolickiej własnej roboty kierowano do mniej wykształconych Czytelników Czytelniczek te, więc nie ma różnicy między antykoncepcją aborcją dzieciobójstwa i to dzieciobójstwa dokonywane bez względu na wiek dziecka to są bardzo takie interesujące zabiegi, które mają przekonać czytelniczki, że zabicie siedmiolatka niemowlaka czy antykoncepcja jest równie równie zła i ten rodzaj strategii perswazyjny możemy znaleziono oczywiście bardzo czasem szokujące dość interesującym mojej perspektywy elementem dyskusji cały czas jednak zdominowanym przez mężczyzn jest dyskusja wokół zagadnień organicznych czy my dziś rozumiemy Organika w sposób specyficzny oznaczony przez drugą wojnę światową to co wówczas działo, ale w okresie międzywojennym bardzo mocno odciska myślenie w kategoriach genetycznych czas zadbać o prawidłowy biologiczne genetyczne rozwój społeczeństwa co oznaczało jednak swoiste kontrolowanie, kto kim może się rozmnażać oczywiście ognika i to mając tak wynika w tym momencie była jednak sposób myślenia wszystkich, dlatego że zdrowe zdrowe społeczeństwo zdrowe następne pokolenie ile przed degeneracją był bardzo silne tylko były etapem różne sposoby na rozwiązanie problemu głównie chodziło o taki koncept uniemożliwiania rozmnażania osób, które są naznaczone chorobą genetyczną albo chorobami, które są liczonego na takich zalet zaliczamy także np. alkoholizm czy skłonności dziś tym się, więc sobie w socjalizacji z 1 strony pomysł, żeby takie osoby po znaczy sterylizować to znamy zresztą podczas pochodu szwedzkiego pytam komisja, w których tak, żeby panie zdecydowały, że pewne osoby należy po prostu wysterylizować, ale np. w prasie katolickiej można spotkać takiej propozycji co szokujące dzisiejszej perspektywy lepszym rozwiązaniem jest osoby wadliwe genetycznie zamknąć w obozach koncentracyjnych także, że po prostu nie będą mogli poznać w takim miejscu, a ich seksualność będzie pod kontrolą swoje też bardzo Polsce realizacja była dlatego negatywnie oceniana przez katolików rzeczywiście umożliwiała prowadzenie życia seksualnego bez żadnych konsekwencji w postaci posiadania potomstwa w tej dyskusji było bardzo sporo i samo co z pewnym szokiem dla mnie było to ten zachwyt obozem koncentracyjnym miejsca, w którym można niczym pan optycznym świecie kontrolować można też zapobiegać niewłaściwym zachowaniom zgromadzonych tam Bush to pan winę rozumie tak rozumiem, że pewnie kobiet trochę przemawia Ano poprzez pewne wzorce przeznaczone dla niej roli, czyli tak gospodyni domowa, która ma obowiązki jako matka i jako ta osoba, która powinna zająć głową domu, czyli mężczyzną przede wszystkim dzielnicach jest oczywiście to jest bardzo interesujące, bo mamy do czynienia w okresie międzywojennym zaczęło wcześniej z nadawaniem politycznego znaczenia tradycyjną rolą kobiecemu bycie matką to nie tylko bycie matką byciem oznacza bardzo ważny obowiązek wobec społeczeństwa narodu i to, że kobieta ma dużo ludzi zdrowych dzieci jest momencie wkładem w rozwój narodu i druga rzecz czy też warto pamiętać w tym czasie postrzega się Roleski w kategoriach biologicznego przeznaczenie to znaczy kobiety z natury są przygotowane genetycznie logicznie do pełnienia funkcji ma matki, a to oznacza naturę skłonność do samo poświęcenia przedkładania dobra potomstwa ma swoje własne z tego też zresztą wynika trochę niepodległość mężczyźnie w tej cały czas też trochę mówi o tym, że rezygnacja z bycia matką jest rezygnacją z własnej natury prowadzi do zwyrodnienia gracji i chorób psychicznych też bardzo mocno strzela stworzono kobiety z tej flanki katolickiej nie będzie miała dzieci to będzie w tym momencie chora psychicznie na pewno, że są czysta, że to jest taka rzecz oczywista podobnie zresztą wymiar obywatelski miały normalne funkcje kobiece czy na pewno atrakcyjna jak np. zaopatrywali gospodarstwa nowego towary koszt należało, dokąd w związku z tym zakupu kupowaniu Polaków było też rodzajem takiej deklaracji, a ideologiczne także jestem ten rodzaj myślenia o rolach kobiecych jako politycznie znaczących w banku polskim muszą tradycję chociażby w okresie zaborów, ale generalnie dochodzi do takiego upolitycznienia czy jesteś dobrą obywatelką to znaczy, że w tym momencie zdajesz na dużą ilość dzieci z drugiej strony socjalistą mówił o tym, iż jesteś dobrą socjalistą to oczywiście dobrze do kontroli urodzeń, gdyż tylko dwójkę czwórkę zdrowych dzieci, ale też pamiętaj o tym, że to kościół i kapitaliści oraz państwo jest jednak opresyjne dołoży do tego, żeby się rozmnażały produkowali tanią siłę roboczą żołnierza i oczywiście nie wiodło mi dochodów kościoła katolickiego ten anty kościelny antyklerykalny wymiar dyskursu feministycznego bardzo silnym 3 nie zdajemy sobie sprawy, jakie wkłady antyklerykalizmu towarzyszyły ludziom, zwłaszcza tym, którzy borykali się tym księdzem co w swych był bardzo różne postawy także wobec kościoła, choć oczywiście każdy chciał być stany chciał być pochowany brzmi świat wrócimy do naszej rozmowy formacjach Radia TOK FM państwa moim gościem jest pani dr hab. Dobrochna Kałwa z wydziału historii Uniwersytetu Warszawskiego informacje Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie dziesiąty 40 po informacjach wracamy do programu off czarek w których państwa moim gościem jest pani dr hab. Dobrochna Kałwa z wydziału historii Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o aborcji przedwojennej Polsce i aktywności organizacji kobiecych, ale wcześnie obserwatorzy byliby zadowoleni np. tego co dzisiaj dzieje się w Polsce, czyli obecności kobiet na ulicach no bo przecież wie, że GroKo i nieprzeparta, że uzdrowienie ludzkości da właśnie kobieta matka narodu przez wprowadzenie miłości i etyki, a no właśnie wprowadzenie czy do życia politycznego pierwiastków moralności czyszczących łagodzić antagonizmy społeczne tak to jest pewien rodzaj utopii, którą wówczas bardzo wiele kobiet wierzyło, że wraz z wejściem stara polityczną bardzo dużo zmienić, dlatego że są właśnie kobietami instynktem macierzyńskim po pierwsze, są świadomi jak wielkim złem jest zabijanie będą oni tą awangardą walki o pokój, a zresztą działo upadku wielu organizacji kobiecych też włączało zapewni wyższą akcję na rzecz pokoju wolności, a z drugiej strony miały też taką nadzieję, że wychowają mężczyzna źle zachowujących się niegrzeczni chłopcy w parlamencie i partia w końcu ulegną tak powiem ich działalności wychowawczy to oczywiście poszliśmy zupełnie innym kierunku i czasem są czasem zazdroszczę działaczką międzywojennym, żeby ktoś tak może być natomiast co istotne by o tym nie wspomina to poczucie, że istnienie takiego jak specyficzna natura kobieca, że kobiety 1 są inne od mężczyzn była podstawą do poszukiwania i platform porozumienia doświadczenie macierzyństwa jest świadczeniem kobiecą w związku, z czym wielu czasopism takich jak róż czy kobieta współczesna prowadzi się dyskusje w gronie kobiecym dlatego właśnie co kobiece ogląda się przepisy tak należy mówić prawdę co intelektualiści i co organizacje polityczne społeczne mówiły trochę przypisywały kobietą pewne wartości oczekiwania zadania cele, ale co same kobietami oczywiście szkoda, że wśród tych intelektualistów też są kobiety, bo to nigdy nie jest, że są mężczyźni są dla Stali ary, a oni docent nazwiskami, które firmował pewne rzeczy natomiast kobiety, jakby to było dla mnie bardzo, czując doświadczeniem, kiedy przeglądam złością taką inicjatywę bluszczu znakomite, acz znakomitego znanego i raczej umiarkowanego czasopisma dla kobiet z klasy średniej inteligencji ziemiaństwa to była próba oddania takiego jednego z łam czasopisma czytelniczkom, które były zachęcane do wpisywania do pisania, jakie one mają poglądy na sprawy o karalności aborcji nasza mównicę to było takie właśnie specjalny kończy na tego typu dyskusje tam też dyskusję o tym jak powinno wyglądać małżeństwo w każdym razie zostały zaproszone czytelniczki i to co było dla mnie trąca także dzisiejszej perspektywy to było to były fora dla bardzo różnych poglądów, czyli takich koncyliacyjny jest próba, a ten zrozumienia i porozmawiania o sprawie, ale też, gdyby świadomość, że mamy bardzo różne poglądy możemy się niedająca zgadzać wstępu realizm w poglądach jest tak bardzo silnie widoczną w okresie międzywojennym cechą ruchu kobiecego bardzo różnych sprawach czy one chcą rozmawiać zakładając, że jako kobiety mają wspólną cechę różne doświadczenia wspólnot, które pozwoli zrozumieć argumenty drugiej strony drugą inicjatywą to była była ankieta przeprowadzona przez redakcję kobiety współczesnej rada rozesłała do organizacji kobiecych taką swą własną zestaw pytań z prośbą o ustosunkowanie się i wyjaśnienia, które rozwiązanie prawne jest jest ich rozwiązaniem mówimy o czasach, w których samej Warszawie ponad 100 organizacji kobiecych na swój adres czy to co tam są naprawdę bawić na bardzo różne takie trochę jak dziś NGO-sy o organizacje, które bardzo różnie też o aborcji kontroli urodzeń myślą, bo są tam np. sensacji zawodowy pielęgniarek położnych one po prostu mają inne doświadczenie niż np. związek służących aż takie zdarzały im bardzo wiele z tych organizacji pisało opisywał swoje dość czasami złożone argumenty na rzecz takiego ani innego rozwiązania, a nagle okazywało, że w tej sumie prostej ankiecie karać karać pojawiają się bardzo różne rozwiązania zostaną na torze to było nie później dyskusja, która wyjątki powinny być umieszczone w kodeksie karnym jako dopuszczalne do zabiegu nie pozostało tak bowiem wątpliwości to zagrożenie życia kobiety czy ciąża zastępcza tu chodzi o kazirodztwo i o gwałty najwięcej sporów było wokół postulatów głównie socjalistom inteligencji postępowej również prowadzić tam możliwość usunięcia ciąży ze względów na trudną sytuację materialną co dzisiaj już być powodem było można w naszych warunkach, ale też proszę pamiętać przed wojną są ogromne po diety i jest i to naprawdę w zasadzie główny powód, dlaczego kobiety uznają ciąży po prostu nie stać na to, że kolejne kolejne właśnie zdaje się jest taka idea interesująca sytuacja, w której kobiety Wach, które są najbiedniejsze, czyli nie stać na kolejne dzieci mających dzieci coraz więcej natomiast elity, które stać na większą liczbę dzieci raczej ograniczają swoją liczbę dzieci tak to bardzo mocno podkreślała finalistki, że to w bogatych rodzin, kto będzie chciał tu się bardzo często też przez dokument zakłada ona katolickich ważność nie ma, żeby dzieci bogatych, bo tam dochodzi do regulacji kontroli to rzeczywiście jest zasada im wyżej stał się hierarchy materialnej, których dzieci przychodzi racjonalnie mniej, a przecież nie nie niekoniecznie to było regulowane przez abstynencję seksualną małżeństwo ma w wypadku kobiet tych najbiedniejszych to jest też problem stracić nawet na nielegalne wagi nie ma też są płatne więc, więc po prostu rodzą jednym z rozwiązań np. było uszkodzić płód pojechać do szpitala, żeby to było usunięte to jest taki najmniej łatwiejszy sposób to tutaj saper przemysłu i usługi, które rozpoczynamy proces, bo poronienia, bo to, żeby później zawieźć do do szpitala lekarze mówili wolna z jakimi ilościami liczbami mogą już do czynienia, ponieważ do nich ta na szpital nadal tylko te najcięższe przypadki bardzo po prostu wiele kobiet usuwało ciążę pokątnie istniał jeszcze bardziej obrzydliwy proceder zwane Amerykanki aniołków, czyli urodzenie dziecka oddanie na przechowanie pani kobiety, która w tym momencie dbała o to, żeby takie dziecko przeżywa on często po prostu kwestia śmierci głodu znaczy to znacznie się wodę później, ale te argumenty przywoływane są Celiński to co się dzieje z dzieckiem, które jest niechciane jest gorsza w związku z tym trzeba pamiętać, że jak legalna aborcja rozwiązań możliwość usunięcia ciąży przez kontakt zdesperowana jest cywilizacyjną rozwiązań oczywiście druga grupa ofert druga strona oferowała okienka życia można urodzić dziecko i oddać wdzięku taki tam do okien są też była, ale to naprawdę mówimy o czasach, w których się roztwór jest dość powszechne dzieci są biedne zaniedbane głodne i bardzo bardzo schorowane bramki jak myślę najmniejsza rodziny miejskie wiejskie są no są groźne dla życia to, że nie tylko, dlatego że faktycznie tą ziemią nie do mety i pozostawiono samym sobie, ale rozumiem kobiet to dlaczego bo to by jest jest pewne taka dychotomia z 1 strony kobieta jest tą słabszą istotą, bo przecież nawet Bóg wyznaczył jej role raczej podwładnej pracy na rzecz swojego szefa, a z drugiej strony jest jako zabito sił paczką, bo jest gospodynią domową matką wychowawczynią i obrończynią moralności działaczką jeszcze pracownicą obywatelką, a jeszcze dobrze wzięła bagnet na broń założyła i ruszyła Zdroju, kiedy ojczyzna wezwie czarna przekazywał wokół naturę kobiece są cały czas jakieś takie pęknięcia i rasy rozejścia przez piętnastego dwudziestego wieku przynosi olbrzymie fale zagranicznych konceptów łącznie z tym, że od Markowicz wolno nawet tej szlachetnej części matury kobiecej natomiast w wypadku, czyja wrażenie pytasz było to kogo to słabość kobiet co jest przypisana raczej wyższym klasom czy myśli się o wiotkiej słabe i niezdolne do czynów co do wysiłku fizycznego kobietom z bogatego mieszczaństwa inteligencji elit natomiast oczekuje się, że chłopa czy służąca będzie szybka i zdolna do fizycznego wysiłku także tym mamy trochę też pęknięcie nie tyle wg płci, ale także klasowe pęknięcie, więc te kobiety powinny umieć rozmnażać w ogóle nie ma ognia problemu, że dziś powinny zachodzić w ciąży rodzi, więc jest tu jest wiele zamieszania wg wokół tej na kobiety, ale każdy wykorzystują swoje to jest też to interesujące z tego 1 worka cech kobiecych można stworzyć bardzo różna na końcu koncerty i takich konkluzji można dojść bardzo lubię taki argument w katolickiej wykładni podporządkowania kobiet, że małżeństwo powinno być wysiłkiem 2 stron to nie jest przyjemność tylko to jest obowiązek katolików i obie strony są związane czy mężczyzna kobieta tego czym trudno przychodzi kobiecie trudno przykłady posłuszeństwo mężczyźnie trudno przychodzi miłość do 1 kobiety to jest tak bardzo stresujące argumentacja, dlaczego te 2 płcie są w ramach przysięgi małżeńskiej to trochę innych rzeczy zobowiązany potem w tym okresie kobiety w tej przysiędze małżeńskiej katolickiej przysięgał posłuszeństwo jeszcze czas obowiązuje nas skoro to tak trudno przebaczyć nabrzeży po pomoc ktoś tej świętości małżeństwa przez to, że będą jednak słucha swoich mężczyzn także tutaj nawet na marginesie różnych konceptów, które przypisuje bardzo są różne koncepcje tego kim jest kobieta, ale każdy wyraża w takim językiem udar sali ów i opowieści o naturze kobiecej i tak i tak chociażby to się kobieta pojedynczej liczbie, a więc mówimy pewnie instytucjonalizacji cech tak czy kobieta jest świetnym narzędziem, bo jak, gdyby swojej dzielenia się swymi poglądami politycznymi planowania strategii kampanii czy też usprawiedliwiania pewnych rzeczy, czyli 100 lat temu Szanowni Państwo dyskusja bardzo podobna do tej, która dzisiaj się toczy, jeżeli ktoś chce sięgnąć do źródeł to polecam piekło kobiet Tadeusza Zielińskiego boja tutaj pewnie czyta się to straszne aktualnie encyklik papieskich sporo, ale ta raz tylko nowi też wciąż aktualna w sensie pewnego myślenia 1 ze stron o tym do czego służy kobieta tak bym tak to nazwał bardzo pani dziękuje tak bardzo, że na koniec pamiętać, że Boy-Żeleński pierwszy po powszechnie mówiło kalendarzyk małżeński jako rozwiązaniu to wtedy jeszcze było nie katolickiej pomysł to jak regulować podaż, więc jak pewne zmiany tak patrzeć w kosza zaadoptował czy katolicki zaadoptował myślenie Zielińskiego może pójdzie w tym stuleciu zobaczymy pani doktor habilitowana oby Dobrochna Kałwa z wydziału historii Uniwersytetu Warszawskiego państwa moim gościem informacji już kilka minut o godzinie jedenastej w formacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA