REKLAMA

Czy prędzej zabraknie miejsc w więzieniach, czy łóżek w szpitalach?

Połączenie
Data emisji:
2020-10-29 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie 1424 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest Mirosław Wróblewski dyrektor zespołu prawa Konstytucyjnego Międzynarodowego Europejskiego biura Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobre dobre pewnie także nowe państwo w Gazecie wyborczej czytam, że prokurator krajowy Bogdan Święczkowski domaga się od szefów prokuratur w całym kraju monitorowania spraw związanych z protestami przeciwko zaostrzaniu przepisów antyaborcyjnych, a konkretnie chodzi o traktowanie Rozwiń » organizatorów jako tych nielegalnych zgromadzeń coś co to w cudzysłowie Gazeta daje jako sprawców przestępstwa sprowadzania zagrożenia dla życia zdrowia ludzi poprzez szerzenie się epidemii to jest o tyle właśnie można powiedzieć, że wrak popatrzeć na skalę tych protestów w Polsce dzisiaj to może za chwilę poza tym, że brakuje łóżek w szpitalach to jeszcze zabraknie miejsc w więzieniach, zważywszy na to, że to jest art. 165 kodeksu karnego wg niego sprawca takiego przestępstwa podlega karze 6 miesięcy do 8 lat więzienia no tak myślę tutaj trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim 1 kwestię traktował Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę w zasadzie od wiosny, kiedy wprowadzono po raz pierwszy właśnie rozporządzeniem ministra, a później rozporządzeniem pręt Prezes Rady Ministrów ograniczenia wolności zgromadzeń tak wtedy emitowano liczbę uznaje na początku całkowicie zakazano zgromadzeń potem ograniczono do 150 osób dzisiaj mamy ograniczenie, że 5 osób może zaledwie brać udział w danym zgromadzeniu, czyli zaiste, prawie te zgromadzenia są zakazane bielone są zakazane właśnie rozporządzenie ani tak wymaga konstytucja art. 31 ust. 3 konstytucji tak wymaga konwencja praw człowieka ustawą tak, czyli w przypadku porządku konstytucyjnym Polski takie zgromadzenie nie może być ograniczone na podstawie rozporządzenia rządu tylko włącznie może być prowadzone ustawą przez parlament i o tym mówimy od początku to jest taka sytuacja jak z tymi maseczka oni co, do których ograni już konieczności wprowadzenia także są wymagane ustawą jak widać parlament tutaj rząd się zreflektował nie chce się niestety respektować, jeżeli chodzi o zgromadzeniach w związku z tym w ogóle stawianie wypowiedział zarzutów tak i osobą za związku z organizacją zgromadzeń w sytuacji, gdy ograniczenia są wprowadzone w sposób niekonstytucyjny mające podstawy prawnej do w ogóle budzi budzi zdziwienie, bo trzeba byłoby się lepiej zająć kwestią zgromadzeń i legalnymi tutaj zainteresowanie prokuratora krajowego mogłoby być powinno pójść, jaki w tym kierunku, ale dopiero potem powiedział to zainteresowanie powinno być skierowane 3 osoby, które organizują zgromadzenia w ogóle za coś się w tym zakresie mogą ponosić odpowiedzialność, ale chcemy się tym przejmował Jarosław Kaczyński już powiedział, że to jest przestępstwo znam oczywiście to wypowiedź tę sugestię byłoby dziwne, ale pan jest na auto naprawdę lata, które ciężko, ale dzisiaj tak to dzisiaj pewnie w erze erze mediów Fart szuka, ale ma wspominam o tym, dlatego że tonie wicepremier stanowi prawo, ale nie wicepremier egzekwuje w tym zakresie prawo tylko każdy prokurator, a co za tym idzie sąd przecież pamiętać, że to oni jednak ponoszą odpowiedzialność to my też zapewnioną niezależność, żeby kierować się literą prawa te fakty są znane po pierwsze, urzędu organom prokuratury czy też sądom, a po drugie, jak mówi Rzecznik Praw Obywatelskich o tym wielokrotnie przypominał klasa na tej antenie chyba już kilka razy o tym wspominałem w związku z tym no jak mówi jedno najpierw trzeba rozstrzygnąć się kwestii legalności zgromadzeń, a dopiero potem wypowiedział nam zajmować się innymi kwestiami w innym przypadku no to mają zrozumieć bym powiedział i w ogóle wypowiedział szansę powodzenia po tego typu tego typu ścigania tak może fragment tego listu Bogdana Święczkowskiego rozesłanych do prokurator prokurator polskich eskalacja zachowań wyczerpujących znamiona czynów zabronionych skierowanych przeciwko wolności sumienia wyznania w szczególności polegających na złośliwym przeszkadzaniu w publicznym wykonywaniu aktu religijnego jak również podżeganiu i pomocnictwa do takich zachowań także publicznym nawoływaniu do ich popełnienia oraz pochwalanie takich czynów i teraz tak szefowie prokurator mają już być szefem prokurator zaleca się spowodowanie bezzwłocznego podejmowania w nich czynności procesowych zapewniających realizację celów postępowania przygotowawczego czy co wiem, że wszystko odkładamy na bok zajmujemy się priorytetowo tymi historiami tak tak rozwinięte to znaczenie tego listu dla Catanii wypowiedział oczywiście czy rzeczywiście taki cel to są pytania do pana prokuratora krajowego jak nie czytam jak tamten ten fragment okna, żeby pan jako prawnik, który rozumie tę klątwę wytłumaczył co to znaczy to jest rzeczywiście tak wyraźna dyrektywa skierowana do prokuratorów przy czym oczywiście na pokład pewnie nie wydaje wypowiedział tylko wyłącznie na jak rozumiem jednych z takimi teoretycznego z pewnością wiele różnych kwestii akurat instruuje swoich przełożonych co mają podejmować no ale na pewno bym powiedział to jest wyraźne wyraźny priorytet do ścigania tego typu przestępstw przytoczono wyraźnie podkreślić także zgromadzenia chroniony wolnością zgromadzeń tak we współczesnym konstytucjonalizmie są zgromadzenia pokojowe tak, jeżeli ktokolwiek podejmuje, więc dziewczyny, które rzeczywiście wskazują na naruszenie przepisów prawa karnego tak dochodzenie do nietykalności cielesnej naruszenie własności niezależnie wypowiedział, z której strony to, jeżeli prokuratura ma do tego dowody tak ma jakiś materiał dowodowy to oczywiście może prowadzić będzie w tym zakresie postępowania jedno nie mamy powiedział wspólne nic wspólnego wypowiedział drugi tutaj może pan dalej na naszą stronę staramy się też badać wypowiedział je zwracać uwagę policji prokuratury wypełniono wszystkie tego typu zachowania czy były w Polsce jakieś wskazania z tytułu organizacji zgromadzenia nielegalnego spontanicznego czy były takie przypadki w przypadku spontanicznych ja sobie nie przypominam oczywiście mogą mieć miejsca, ale ja nie znam takich sytuacji tego typu przepisy były wykorzystywane ten przepis art. 165 § 2 kodeksu karnego w ogóle wypowiedziały w związku z kwestiami epidemicznych nie miał nie miał też zastosowania i to naprawdę wypowiedział musiałyby być przypadki wyjątkowe ten przepis o sprowadzeniu niebezpieczeństwa dotyczą np. wielkich katastrof budowlanych tak w związku z tym tutaj też udowodnienie związku u przyczyn owego tak między udziałem w organizowaniu demonstracji zagrożeniami no pewnie też będzie bardzo trudne do udowodnienia czytelnictwa było powiedzieć przecież mieliśmy w ubiegłym tygodniu także do czynienia na co zwracali uwagę parlamentarzyści z rozprawami organizowanymi przez Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie z udziałem wielu uczestników i zwracali uwagę tutaj prezesowi Trybunału Konstytucyjnego na tę okoliczność na rozprawie sąd były tak w związku z tym można by było tak mnożyć tak stawiać tego typu zarzuty na zasadzie powiedział po kolei różnym organom i różnym osobom boją się tego mienia lub bardziej Eko park koło mnie wykazywać związek pomiędzy organizacją jakiegokolwiek skupiska ludzi, a przecież organizacja wypowiedział każdego tak ma dobrą sprawę każdy kurs pociągu autobusu może się okazać wypowiedział za chwilę zgromadzeniem ludzi w celu ich zagrożenia no nie spełniającą niespełniającą Szach i rozmaitych zgromadzeniach religijnych rozumie, że to jest taka sytuacja, żeby zastosować ten przepis skuteczniej faktycznie kogoś skazać trzeba wykazać, że ludzie się po zakazali podczas tej demonstracji tak no tak z pewnością był właśnie mówię o tym o tym związku przyczynowo skutkowym, czyli pomiędzy, jakim się wydarzeniem, a tym tym zarażenie mogę nie wyobrażam sobie w jaki sposób można taki związek udowodnić pytanie czy tego typu list prokuratora krajowego, który na pewno bardzo dobrym prawnikiem zdaję sobie sprawę, że konieczność wykazania takiego związku istnieje czy to po prostu nie ma służyć jakiemuś efektowi należącemu to znaczy tak to tak taki straszak ma zniechęcić ludzi od udziału w manifestacjach czy publicznemu angażowaniu się jakąś aktywność, ale pana rozumiem mówi, że będzie to bardzo trudne w w sądzie tak naprawdę, żeby przeprowadzić taki dowód i kogoś skutecznie wskazać dobrze Interia sobie jasno nie powiem szczerze ja sobie tego dzisiaj nie wyobrażam na nie wyobrażam sobie bym powiedział jak w ten sposób być akurat traktować tego typu sytuacje sposób odmienne i powtórzyłby będą przepraszam może do do ZUS bowiem podstaw może dawać palącą kwestię dotyczącą zgromadzeń tak, żeby wiązać tej kwestii legalności zgromadzeń najpierw trzeba rozstrzygnąć kwestię legalności ograniczeń w ogóle prawa do demonstrowania na dzisiaj takiego takiego rozwiązania ustawowego nie ma może pora, żeby pójść w ślad rozwiązania dotyczącego maseczek i powiedzieć no dobrze myliliśmy się także tę kwestię trzeba uregulować w sposób ustawowy dziękuję bardzo, Mirosław Wróblewski dyrektor zespołu prawa Konstytucyjnego Międzynarodowego Europejskiego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich był z nami czternasta 35 za chwilę informacje program przygotowała Anna Piekutowska realizowała Lidia Prądzyńska za chwilę informacje Japonii antymateria łączenie przegapiły początek audycji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA