REKLAMA

Polska boi się słowa "gender" w dokumencie o sztucznej inteligencji

Połączenie
Data emisji:
2020-10-30 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
09:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest Zuzanna Warso z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry dzień dobry będziemy rozmawiali o polskim podejściu do sztucznej inteligencji, a konkretnie chodzi tutaj dokument dotyczący aspektów etycznych sztucznej inteligencji ten dokument został przez Polskę może nie tyle zablokowane co w pewnym sensie oprotestowany, albowiem użyte w nim słowa gender o tym, że Polska prowadzi wojnę tzw. urzędem się Rozwiń » przekonaliśmy już dobrych kilka lat temu potem trochę zapomnieliśmy, ale okazuje się, że teraz ta wojna jak rozumiem stara się bardziej pryncypialne wyszukuje się w dokumentach prawniczych tego rodzaju słowa no i następnie robisz to wojnę może, zanim przejdziemy dalej w ogóle zastanowimy się nad tym co ten dokument próbuje zrobić to zastanówmy się nad znaczeniem słowa gender w dokumentach prawniczych pisanych po angielsku całą oznacza słowo gender używane w dokumentach w języku angielskim oznacza płacz i co do tego nie ma wątpliwości, a jest to synonim używanego na co powołuje się Polski rząd używanego np. w karcie praw podstawowych będą dekolty tak czy równość płci jest synonimem, a równości kobiet mężczyzn to sformułowanie pojawia się np. karty praw podstawowych i opinii naszych przez przedstawicieli naszego rządu to sformułowanie powinno być też w tym dokumencie, ponieważ słowo gender dokumentom unijnym nie jest znana cena nie jest prawdą jako przykład można wystarczy wystarczy podać nazwę takiego unijnego ciała, które zajmuje się właśnie równością płci panowie skuta nazwa brzmi Europie Instytut twórczej rekolekcji natomiast po polsku, a mamy do czynienia z europejskim Instytutem do spraw równości kobiet mężczyzn, czyli zresztą resztą rozporządzenia, czyli akcie prawnym tworzącym ten Instytut pojawia się słowo gender ten dekolt dokładnie tak czy liczenie równość płci i co do tego do tej pory nie było wątpliwości, że mamy do czynienia z synonimami nota wojna to ta wojna, którą z gender to czy Polski rząd, a można to obśmiać i potraktować jako jakieś kuriozum czy fiksację na marce na temat 1 słowa wokół 1 słowa natomiast no w kontekście tego wszystkiego co dzieje się z prawami kobiet w Polsce dają się niestety no problem jest głębsze problem jest niewątpliwie głęboki warto tutaj przypomnieć jeszcze, że ta instytucja, której pani wspomniała, czyli Europie Instytut tworzą rzędy i koalicji Wallet ona się zajmuję czymś się nazwać tym państwie, czyli właśnie wprowadzanie takich polityk równościowych do rozmaitych obszarów życia codziennego też właściwie główny cel jak rozumiem to słowo to po prostu jest po prostu anglojęzyczne zwroty to tyle i jeżeli sprzeciwiamy się akurat temu pojęciu to warto się zastanowić nad tym co przed czemu się sprzeciwiamy de facto prawda nie rozumiem, że w tym aspekcie panią niepokoi źle za tym pojęciem stoi rzeczywiste rozumienie równości płci równości kobiet mężczyzn czemu de facto sprzeciwia się Polska tak to trzeba chyba odczytywać także zaś zacząć o tym mówić, że to nie jest tylko wojna względem tylko rzeczywiście wojna z równością praw kobiet mężczyzn zdecydowanie równością praw kobiety mężczyzna wraz z gwarancjami praw człowieka, które w, której mają chronić, a znowu mamy tego potwora gender, którego otrzymywały inne się wydaje to kuriozalna absurdalna żenująca natomiast znowu przypominam zapowiedzi ministra Ziobry o wypowiedzeniu konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, która znowu posługuje się tylko pojęcia pojęciem płci społecznej kulturowej i tutaj już argumentacja jest moje bardziej jasna taki u, a budzi zaniepokojenie, ponieważ PiS i rządzący sprzeciwiają się tak podwaliną i podstawowym założeniom, które obecnie służą, a o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet jako przejaw owi dyskryminacji kobiet systemowej dyskryminacji kobiet to może jeszcze przywołajmy w jakim kontekście ten gender pojawił się w przypadku tego dokumentu tej białej księgi stanowiącej ogólne wytyczne dla dalszych prac nad uregulowaniem kwestii sztucznej inteligencji Unii Europejskiej no tak w szerszym kontekście warto mieć na uwadze, ponieważ jest to jeden z elementów polityki czy działań Unii wobec technologii, a sztucznej inteligencji Unia Europejska podejmuje teraz działania, których celem jest przyjęcie wiążącego aktu prawnego regulującego kwestie ochrony praw podstawowych tak i praw człowieka Unii właśnie w kontekście wykorzystania technologii sztucznej inteligencji różne aspekty funkcjonowania czy używania sztucznej inteligencji są regulowane natomiast to jest jeden z priorytetów, a i tutaj różne różne ciała unijna też organizacje pozarządowe eksperckie podkreślają, że należy używania sztucznej inteligencji dworować z przepisami prawnymi, ponieważ to używania, a korzystanie z technologii sztucznej inteligencji może być źródłem naruszeń praw człowieka prawa do prywatności to jest to test to się nasuwa najszybciej natomiast sporo zakazu dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek cechę ten płacz również ponieważ, ponieważ sztuczna inteligencja np. posługuje się czy używa danych, które odzwierciedlają pewne dyskryminacyjne praktyki w przeszłości używa ich do w cudzysłowie przewidywania przyszłości także te dyskryminacyjne trendy czy tendencje mogą być po prostu powtarzane i to należy zapobiegać to właśnie chodzi o to, żeby w tych algorytm, który będą służyły, jakby za serce sztucznej inteligencji nie zapisać takich praktyk czy takich sposobów działania, które dyskryminują bądź wykluczają, bo to się może stać jeszcze na etapie projektowania dokładnie tak i tutaj mamy do czynienia z tymi koncepcjami, a UKS bardzo zajęta, czyli budowania ochrony prywatności technologia tutaj mamy do czynienia z 33 z koncepcją szerszą tak, czyli można mówić etyka w projektowaniu czy też ochrona praw człowieka projektowania branie pod uwagę konieczności ochrony praw człowieka już na etapie tworzenia pewnych rozwiązań technicznych co do tego istnieje zgoda Unii Europejskiej zarówno wśród instytucji unijnych i wśród organizacji pozarządowych czy osób zajmujących się ochroną praw człowieka dyskutowane są raczej raczej kwestia bardziej szczegółowe, czyli np. to pewno użycia sztucznej inteligencji w ogóle powinna być zakazana np. posługiwania się sztuczną inteligencję do rozpoznawania ludzkich emocji to badania ludzkich twarzy taki i kwalifikowania klasyfikowania i jakie jakie emocje ktoś, kto odczuwa w danym momencie czy też czy też używanie sztucznej inteligencji w obszarze wymiaru sprawiedliwości są najbardziej takie inne najbardziej kontrowersyjny obszarów i tutaj stawiania granicy jest gdzie 2 granice należy postawić też przedmiotem dyskusji, ale trzeba niestety odnotować na końcu zaznaczyć, że Polska w swoich działaniach zaczyna być jednak dość przygnębiająca konsekwentna i ten ta walka z pojęciem gender potraktowana jako pewna pewien ciąg nie tylko epizod czegoś jednak dowodzi co podkreśla dziękuję bardzo, Zuzanna Warso z Helsińskiej fundacji praw człowieka była z nami 1315 za chwilę inform bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA