REKLAMA

Święto Reformacji. "Nie chodzi o wymuszanie norm moralnych, tylko o wychowywanie świadomych ludzi"

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-10-31 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
17:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie teraz będzie okazja, żeby sięgnąć do kalendarium, a tam m.in. taka informacja 31października 1500 siedemnastego roku no, więc 503 lata temu Augustiańskiej mnich Marcin Luter profesor biblistyki na Uniwersytecie w Wittenberdze wywiesił na drzwiach kościoła Zamkowego 95 też przeciwko od pustą to wydarzenie uznawane za początek reformacji, a na pamiątkę właśnie tego wydarzenia dzisiaj obchodzony jest dzień reformacji chyba najważniejsze Rozwiń » święto w kościele protestanckim, ale to wszystko za chwilę nam przypomni wyjaśni pani dr Ewa Jóźwiak prezes synodu kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce dzień dobry dzień dobry myślę, że jednak najważniejszym świętem dla kościołów ewangelickich protestanckich koło jest Wielkanoc to jest ten czas, kiedy wspominamy mękę śmierć zmartwychwstanie Jezusa i jego dzieło odkupienia oczywiście pamiątka reformacji to jest ten dzień, który można by uznać za taki, kiedy przypominamy sobie o odnowie odnowie, która powinna być udziałem każdego z nas nie tylko raz w roku, ale każdego dnia, bo reformacja przypomniała o tym, że powinniśmy sięgać do słowa Bożego powinniśmy je czytać powinniśmy się w nim przeglądać w lustrze i dzięki temu poprawiać siebie swoje życie no ale to również moment, w którym pojawiła się no dość poważny konflikt rozłam po tym, jak Marcin Luter ogłosił przedstawił też swoje tezy w papież nałożył na niego eks komunik no i w niektórzy mówią właśnie, że to jest taki moment rozdarcia w kościele może zatem dobrze byłoby przypomnieć powody tej konsekwencji Marcina Lutra i co w tych tezach no oczywiście było ich 95, ale co w nich było najważniejsze oczywiście to to był początek rozdarcia kościoła natomiast celem Lutra nie było to, aby spowodować powstanie drugiego kościoła czy no właśnie, żeby spowodować rozłam on chciał nawrócenia on chciał powrotu do źródeł on nawoływał do tego, aby skupić się na Biblii przypomnijmy, że w tamtym czasie bardzo dużo uwagi zwracano na tzw. odpusty i kolportaż tych odpustów odbywał się na zasadzie sprzedaży, czyli kupiono zbawieniem to i to wzbudziło ultra niepokój to wzbudziło u niego chęć dyskusji na ten temat to wzbudziło też u niego zgodę na taką interpretację Biblii nowego testamentu na taką interpretacje dochodzenia do zbawienia przez chrześcijan 95 techno one są oczywiście dostępne każdy może sobie przeczytać do tego zachęcam skrócie można powiedzieć, że Luter przypomniał, że łaska Boża jest darem, że tego sobie nie można kupić tego sobie nie można wypracować to jest wolny dar Boży dla człowieka rozpoczęła się wtedy razem z reformacją razem z jego tezami dyskusja na temat odpowiedzialności i wolności człowieka skupia odpowiedzialności za siebie za świat, w którym człowiek chrześcijanin się znajduje tutaj przypomniał o tym, że jedynym pośrednikiem w tym zbawieniu jest Jezus Chrystus tutaj nie ma innej drogi powód czytał w nowym testamencie stają właśnie PiS planowego te same kilku wspomniał też, że krzyż i zmartwychwstanie wyrywają człowieka chrześcijanina niemocy wszelkiej niemocy i że to jest jedyna droga, że trzeba się poddać słowu bożemu, żeby uzyskać zbawienie wieczne czy cel życia chrześcijańskiego a, gdybyśmy tak mogli przybliżyć słuchaczom o tym, którzy po prostu na ten temat wiedzą mniej, gdy jakaś taka praktyczna różnica między tym kościołem protestanckim, a rzymsko katolickiej z punktu widzenia jego codziennego funkcjonowania z punktu widzenia tu nawet nie wiem czy używa właściwych słów duszpasterzy, jakby pani mogła tak właśnie to te różnice pokazać no nie wiem czy czytaj i jest 1 taka istotna różnica ja zresztą nie lubię mówić o różnicach, jeżeli mówimy porównujemy kościoły myślę, że kościoły protestanckie kościoły ewangelickie bardziej podkreślają indywidualny wymiar naszej odpowiedzialności nasz kontaktu zwykłego człowieka chrześcijanina z Bogiem z pewnością inna też jest struktura kościoła, ponieważ nasze kościoły zasadzie no i większości nie są hierarchicznej kościoła Ewangelicko reformowana absolutnie nie są kościołami kier heraldycznej tutaj ta infrastruktura jest zupełnie inna, bo np. najwyższą władzą w kościele synod to jest taka można porównać z władzą ustawodawczą na poziomie kościoła reprezentacja różnych parafii osoby, które są wybrane w głosowaniu do reprezentowania danej parafii danego środka raz 2× w roku przyjeżdżają na wspólne spotkanie w globalnej wtedy decydują wszyscy ci delegaci o tym jak kościół ma funkcjonować jak marzyć, jakie mamy stanowisko w takiej czy innej sprawie także o troszkę to inaczej wygląda jeśli chodzi o organizację samego samego kościoła natomiast, ale to tylko pytam przepraszam mówi pan, że wybierani są ludzie, którzy przyjeżdżają na synod, ale to są osoby no był obywatelem Gorzowa mogą świecki taki duchownymi, bo u nas też niespotykanie konferencja Episkopatu biskupi rozmawiają tam od rozważali wioska drogi kupi biskupi rozmawiają natomiast w kościele ewangelicko-reformowanym kościele Ewangelicko augsburskim to są świeccy duchowni są reprezentanci świeckich duchownych w naszym kościele jest znaczna przewaga świeckich można powiedzieć również na poziomie tym najwyższym czyli, czyli właśnie synodu, który najwyższy w najwyższym ciałem no tutaj przewaga świeckich duchownych jest 8 w kościele natomiast lotniczy 67 osób na czele no dostaje osoba świecka w tym momencie jestem ja tą osobą, która kieruje obradami nie mam jakichś szczególnych uprawnień jako prezes no bo jestem jakaś bardziej mądra, że czy ojca nie mam jakiegoś głosu absolutnie tutaj przytłaczające tego większość oczywiście w przypadkach taki, kiedy głosujemy, bo wszelkie decyzje zapadają w drodze głosowania, jeżeli jest równość głosów to decyduje głos prezesa synodu, który normalnie nie bierze udziału głosowano wyjątkiem, gdy ma pokazać takie podstawowe różnice między duchownym kościoła protestanckiego duchownym kościoła rzymskokatolickiego przede wszystkim w kościołach ewangelickich nie ma tzw. stanu duchownego o są nasi nasi duchowni księża są osobami posiadającymi wykształcenie teologiczne posiadającymi szczególne powołanie do służby w kościele posiadają ordynację, czyli jest to akt wprowadzenia ich służbę, ale wszyscy między sobą są równi może jeden z nich jest biskupem jest, toteż funkcja wybierana jest tradycyjna, więc każdy albo prawie każdy, który spełni warunki stażu odpowiedniego w kościele i posiadania zaufania ogółu wiernych na pewno może zostać wybrany na biskupa to tutaj też to nie jest tak, że ktoś biskupem jest dożywotnio czy ma jakąś władzę absolutną nieomylną nie ma czegoś takiego jak jest celibat no każdy duchowny może mieć wielu duchownych ma żonę ma rodziny mają dzieci, że tutaj nie ma czegoś takiego jak liczba obowiązkowy czy nie obowiązkowo nawet podkreślamy, że jednak rodzina jest pewna wartość jak najbardziej duchowni mogą się żenić mogą zakładać rodziny, bo to jak rozumiemy tu nawiązuje do pierwszej części naszej rozmowy m.in. wynika z zapisów Biblii Acta Acta no tutaj można to oczywiście dosłownie przyjąć do biskupa być mężem 1 żony no pewnie dlatego też wtedy tak zapisano że, że nie każdy miał tylko 1 żonę zdarzały się inne inne przypadki, że to wielożeństwo jeszcze wtedy, kiedy kształtowały się księgi nowego testamentu zdarzało się w okolicach powstawania tych ksiąg niż natomiast myślę, że to tutaj nie jest nie jest klub nie jest tym najważniejszym co różni te kościoły są jeszcze powróciła do pytania pana redaktora oto co różni kościół kościoły protestanckie kościół ewangelicko-reformowany katolickich myślę, że też podejście do odpowiedzialności człowieka za siebie i za swoją relację z Bogiem, że jednak to podkreślenie tej indywidualnej relacji z Bogiem to jest duży też obowiązek zdali zadanie można powiedzieć, bo nikt za nas nie przeżyje naszego życia i nikt nam nie może niczego narzucić wyjątkiem słowa Bożego, bo jak między nimi też pytają o takim może bardziej właśnie ludzkie sprawy miałem tutaj namyśli czy chciałem zapytać na koniec naszej rozmowy o państwa ocenę tego co się w tej chwili dzieje w Polsce, choć między nimi też właśnie, dlatego że ten rodzaj gniewu, który niektórzy kierują w stronę biskupów ich stanowiska właśnie w tej sprawie w ogóle kościoła czasami jest podparte właśnie takim argumentem, że to są osoby, które nie znają życia właśnie nie znają rodziny nie mają dzieci w związku z tym no i wypowiadanie się w tej sprawie zupełnie mniej czy mniej wiarygodne, jakie jest wobec mówiła pani syna się też zbieraj wypracowuje w głosowaniu też, jakie stanowisko wobec różnych spraw, które nas otaczają, jakie mają państwo stanowisko czy już mają wobec tych wydarzeń, które w tej chwili mają w Polsce miejsc mamy jako kościół takie stanowisko oświadczenie przyjęte do niedawno owo dziewięćdziesiątym pierwszym roku wtedy chyba rozpoczęła się pierwsza fala takiej gwałtownej dyskusji, jeżeli chodzi o aborcję, bo po o tym rozmawiamy i wtedy po raz pierwszy syn zajął się tą sprawą wypracował stanowisko, które na zasadzie dzisiaj nie zostało zmienione wtedy zostało podkreślone, że kościół nie ma innej drogi jak tylko oddziaływanie duszpasterskie na człowieka wiernego nie chodzi o wymuszanie pewnych zachowań nie chodzi o wymuszanie norm moralnych, bo to po prostu jest wtedy porażka duszpasterska nasza tylko o wychowywanie świadomych ludzi świadomych tego co się dzieje między dwojgiem ludzi i jeżeli dochodzi to w ciąży, że jeżeli taka para młodych ludzi zdecyduje się na przerwanie ciąży to panie i dobrego to jest zawsze dramat zawsze trudna sprawa natomiast kościół tutaj nie stawia, jaki tam stara się być człowiekiem, który znajduje się w takiej unijnych sytuacji, jeżeli dana para młodych ludzi decyduje się na aborcję po to, jesteśmy z tymi ludźmi to nie jest tak, że trzeba ich odrzucić potępić, bo mnie od tego jesteśmy w kość jesteśmy od tego, aby pochylić nad człowiekiem potrzebującym i też jesteśmy od tego, aby wychowywać świadomych ludzi także o jest stanowisko bardzo w skrócie stanowisko synodu natomiast 29października, a także dość niedawno duchowni naszego kościoła na na zebraniu on konferencji duchownych też swoje stanowisko wyraziło wobec tego co się odbywa się dzieje na ulicach przypomnieli tamten tamto doświadczenie globalne przypomnieli, że aborcję postrzegamy jako dramat wymagający od kościoła przede wszystkim właśnie zaangażowania duszpasterskiego przypomnieli, że życie powinno być szczególnie chronione i że te ochronę należy zacząć na etapie prenatalnym przede wszystkim przez troskę o kobietę w czasie ciąży gwarantującej też pomoc we wszelkich możliwych aspektach, aby medycznym psychologicznym społecznym, a także materialnym to jest rzeczą niebagatelną duchowni umowy podkreślili tak jak już mówiła właśnie wymuszanie przestrzegania norm etycznych płynących głęboki osobistych przekonań przy pomocy aparatu prawnego wskazuje na słabość słabość kościoła na słabość oddziaływania naszego tedy to nie jest pomoc tylko jest nowym w pewnym sensie wymuszenie takiej ani innej decyzji słabość również naszej wiary duchowni podkreślili też, że zaniepokojeniem obserwują, że jest ogromny brak wrażliwości stron tego konfliktu, bo tu trzeba powiedzieć, że to nie jest tylko tak, że wyszły na na ulicy kobiety, które demonstrują swoje niezadowolenie delikatnie mówiąc sytuacji, w której się znalazły dzięki wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, ale no autor strony konfliktu to jest konflikt z ich strony konfliktu i właśnie duchowni nosi stwierdzili że niepokoją się że, że ta dyskusja nie jest dyskusją, że jest to niedopuszczenie każdy ze stron do jedno i Unii niemożliwości wyrażenia przeciwnego do ich zdania jednak trzeba rozmawiać trzeba przystąpić jednak było to i rozmawiali ze sobą, bo taki sposób do niczego konstruktywnego się nie dojdzie pani doktor bardzo dziękuję za spotkanie i to właśnie święto reformacji i za pani obecność w naszym programie pani dr Ewa Nawalny prezes synodu kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce była z nami, a teraz pora na informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA