REKLAMA

Nowy pięcioletni plan rozwoju Chin

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-11-01 08:40
Prowadzący:
Czas trwania:
35:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie no właśnie razem z Helsińską fundację praw człowieka przez najbliższy tydzień świętujemy 70 rocznicę Europejskiej konwencji praw człowieka naszej antenie pojawi się wiele rozmów o tym czym jest konwencja, jakie ma znaczenie w naszym codziennym życiu jak nas chroni no a teraz mamy start początek właśnie naszej akcji w weekendowym poranku jest z nami dr Ireneusz Kamiński Uniwersytet Jagielloński wadium w zespole prawa Międzynarodowego Rozwiń » Europejskiego Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk także decyduje pan Helsińską fundację praw człowieka i dobre w dzień dobry pan inne państwa można powiedzieć, że dzisiaj nasza rozmowa to też nawiązanie do innej rocznicy, które już słuchać mówiłem na początku naszego spotkania, bo 22 lata temu w Strasburgu rozpoczął działalność nowy zreformowany Europejski Trybunał praw człowieka więc, więc mamy 0202. wątek, który zresztą może powrócić, żeby wyjaśnić na czym polega tamten początek, a na czym polega nowy zreformowany trybun, ale wróćmy do do konwencji do historii do podpisania jej w Rzymie 4listopada właśnie 80 lat temu co to był za pomysł pozwu blokujące mianowicie postanowiono stworzyć pewną wspólnotę Europejską wniosku o Europejską, która miała być oparta na wartościach poszanowanie praw człowieka właśnie było jedno takich wartości zatem klub klub Europejski, który byłby przywiązany do pewnych łączących członków wartości prawa człowieka jako jeden z fundamentu, a więc coś się absolutnie konieczne, żeby można było mówić o owej wspólnocie, aby można było mówić o soli w dobrym powojennym państwie to bardzo oczywiście ogólne założenia natomiast był punktem wyjścia ciąg dalszy był dużo bardziej skomplikowany, ponieważ właśnie jakiś sposób państwo suwerenne państwa miał zgodzić się czy miały się zgodzić, a jeśli tak to w jaki sposób na formę kontroli czy właśnie prawa człowieka są przez nie przestrzegamy tu zaczęły problemy, które właśnie m.in. prowadziły do tego, że Europejski Trybunał praw człowieka z prawdziwego znaczenia musimy dopiero od 20 lat no właśnie, ale jak sobie radzono z tym początkowo, jakie państwa mogły znaleźć się i ich przedstawiciele europejskim Trybunale praw człowieka jak w ogóle się tam właśnie nie wiem wybiera deleguje tych sędziów, bo rozumie, że obowiązuje tam zasada 1 sędzia jedno państwo tak dokładnie tak jedno jedno państwo nie 1 sędzia natomiast początek był właśnie bardzo bardzo ograniczony, gdy chodzi o tę samą Europę wspólną Europę miały, gdzie tylko Europa po 1 stronie żelaznej kurtyny, a więc Europa zachodnia, a więc Europa demokratyczna, więc Europa Libera dla Polski za radą Europy poza konwencją pozostałe państwa komunistycznego, a więc również Polska czy też Polska Rzeczypospolita ludowej wówczas nas nazywał się nasz kraj przed Trybunał był od razu Otóż nie właśnie forma kontroli, którą komisja przewidywała była zupełnie inna dużo słabsza jedynie jedynie komisja praw człowieka rozpoznawała skargi, podpisując Europejską konwencję państwa musiały się godzić na taką formę kontroli komisji nie są komisja wydająca nie wyroki nie tylko sprawozdania, a więc nie przesądzająca w formie ustnego wyroku Europejskiego praw człowieka powstał dopiero w roku pięćdziesiątym dziewiątym zaczął działać dopiero w roku sześćdziesiątym ma, więc po dekadzie od powstania Europejskiej konwencji praw człowieka więcej państwa, które podpisały Europejską konwencję praw człowieka były zobowiązane tylko do tego by akceptować skarg między sobą, a więc skargi 1 państwa przeciwko drugie, aby jednostka była się poskarżyć się jest standardem przeciwko państwu musiał zaakceptować wniesienie skargi rozpoznanie i przez Europejską komisję prawnika również, gdy powstał Europejski Trybunał praw człowieka państwo musiało dodatkowo zaakceptować tę formę kontroli więcej będąc w radzie Europy państwo nie musiał związać się Europejską konwencją praw człowieka i tutaj być może jest to pewna anegdota, ale pokazująca bardzo celnie jak właśnie ten mechanizm wyglądał Europejski Trybunał praw człowieka rady Europy ma swoją siedzibę w Strasburgu we Francji Francja Francja jest członkiem założycielem rady Europy natomiast Europejską konwencją praw człowieka związał się w roku dopiero 1970 oczywiście to też to też ciekawy rozumiem, że państwa właśnie zależnej kurtyny po procesach demokratycznych po osiemdziesiątym dziewiątym roku przystąpiły i stały się częścią Trybunału delegując swoich przedstawicieli i tu wrócę właśnie do pytania jak to jest w praktyce rozwiązywane właśnie dopiero po osiemdziesiątym dziewiątym ta wschodnia szczęście Europy mogła stać częścią Europy Europy i tej właśnie politycznej tej prawnej najpierw Węgry potem Polska pod ręką państwa również Rosjanie co jest ciekawe państwa kaukaski, a więc Armenia Azerbejdżan Gruzja Turcja samego początku była państwem założycielskim ba, więc ten zakres terytorialny Europy jest dość cie szeroki dużo łatwiej jest czego wiedzieć kogo radzie Europy i Europejskiej konwencji raczej nie ma nie ma Białorusi jest to jedyne państwo naszego kontynentu, które pozostaje poza tą strukturą, które odpowiadają za pana pytanie jak właśnie jest z nominowania sędziów 1 sędzia z każdego państwa jest procedura konkursowa jest procedura, która sprowadza się do tego, że spośród 3 kandydatów zgłoszonych przez państwo rada Europy precyzyjne prowadzenie parlamentarne rady Europy wybija sędziego, który obecnie przez okres 9 lat będzie zasiadał Europejski Trybunał Kapturek ale, jaką państwo przedstawia 3 kandydatury to znaczy kto właśnie to jest pozostawione wyborowi państwa, a więc instytucja, która odpowiada jest używana przez państwo będzie do ministra spraw zagranicznych czy będzie to ministerstwo spraw właśnie tutaj różne inne modele są stosowanego zatem zostawiona jest swoboda państwo oczywiście rada Europy przygląda się czytać 3 osoby są kompetentne zasiadać, gdyby rozważać kandydatury jako właśnie potencjalnego sędziego, a więc, jeżeli nie posiadają wiedzy z zakresu praw człowieka, jeżeli nie znają języków wymaganych języka angielskiego francuskiego to oczywiście będzie to problemem będzie wręcz dyskwalifikował natomiast nie jest tak, że dla 47 państw członkowskich rady Europy, gdy chodzi o wybór sędziego schodząc głosem poszczególnych państw jest 1 sztywna procedura tutaj swoboda została pozostawiona państwu jak sobie w sytuacji, którą znamy wyobrazić zasianie w takim trybuna, ale przedstawicieli tych państw, w których mówiąc jak najbardziej delikatnie kwestia praw człowieka jest problematyczne wspominał pan już o tym, że Rosja wnieś znalazła się no i radzie Europy, a więc w związku z tym również jej przedstawicieli w Trybunale mówił pan Turcji mówił pan również były republikach radzieckich, które dzisiaj są niezależnymi państwami, ale w, których procesy demokratyczne powiedzmy, że nie zaszły jeszcze daleko czy to nie jest jakiś problem, który trochę nie wiem osła da i siły i taki szacunek dla tej instytucji to jest problem, a to był jest problem, gdy chodzi o wybór sędziów to zdarzało się już tak, że zgromadzenie parlamentarne rady Europy czy też rady Europy szerzej patrzą trwa procedura jest dużo bardziej skomplikowana odrzucała listę 3 kandydatów, uznając to osoby za nieposiadające wymaganych kompetencji zatem lista była zmiana lista była uprawiana natomiast gdy chodzi właśnie te słabsze kraje jak nie nazwał słusznie takie właśnie słowo do nich pasuje tu powstaje pytanie czy ten klub państw przywiązanych do praw człowieka nikt nie być mniejsze czy jeśli mamy do czynienia z poważnymi naruszeniami trwającymi w sposób długotrwały od dekad czy nie należałoby właśnie mówiąc wprost użyć takiego państwa i to państwo powinno najpierw u siebie odrobić lekcje i upomina się poprawi się standardy dotyczące ochrony pracownika dopiero wówczas wejść tak naprawdę do rady Europy, gdy do Europejskiej konwencji lat uznano, że jednak scenariusz powinien być inny mianowicie tak było przed Rosją m.in. zauważamy, że standardy dotyczące praw człowieka są fatalnie realizowane jeśli wręcz w innych obszarach oddał kilku nowych standardach postanowiono, że rada rada Europy jednak Rosję przy do swojego temat dżentelmeński jego klubu i postać dżentelmeni popracują nad Rosją tak by ona zmieniła stan, gdy zmieniła swoje prawu i po prostu by sytuacja praw człowieka w Rosji uległa poprawie to była iluzja niestety z tym sobie radę Europy nie radzi Rosja jest państwem, z którego napływa najwięcej skarg do Europejskiego Trybunału praw każdy zapraw dobra informacja, że Rosjanie chcą się skarżyć się skarżą się, gdy chodzi o standardy przestrzegania praw człowieka w Rosji jest fatalny, ale można sobie wyobrazić sytuację, że obywatel powiedzmy naszego kraju będzie skarżyć na nasz kraj przed Trybunałem, a ocena jego skargi będzie dokonywana przez skład sędziowski, w którym będzie przedstawiciel nie wiem Rosji Turcji no może rzeczywiście w kraju właśnie no tak takie sytuacje były oczywiście może się zdarzyć, że z składzie podstawowym siedmioosobowym będzie sędzia losy kraju właśnie takiego o do końca jeszcze odradzającego lekcje praw człowieka chodzi o to, żeby był dobry sędzia chodzi o to, żeby to był sędzia karygodne, żeby to był sędzia niezależne i właśnie czy taki jest faktycznie trzeba chodzić po szczegóły, bo to jest delikatna materia ma w Spodku Rosji odrzucano listę kandydatów uznano, że zaproponowane osobie nie dają gwarancji niezależności nie dają gwarancji kompetencji w obszarze praw człowieka oczywista była zmieniana można oczywiście, przyglądając się osoby sposobowi orzekania sędziów z kilku krajów tych właśnie słabszy formułować zastrzeżenia co drugi sposób postrzegania praw człowieka zatem pana uwagę to panu pytanie oczywiście oczywiście ma jakieś uzasadnienie w każdym razie w ramach tej procedury, która jest narody Europy mimo wszystko stara się, aby z tych państw problematycznych również osoby jako kandydat na sędziów również osoby dające gwarancji kompetencji w zależności pochodził wspomniał m.in. o tym, że te sprawy prowadzone są przez składy sędziowskie, czyli siedmio osobowe np. ale chyba też może być trzyosobowy no bo chyba rzadko zdarza, żeby ta wielka izba 17 osobowa zajmowała się jakimś przypadkiem czy nie zabrać tych spraw naj większy razem z dnia, a więc rozstrzyganych przez wielką izbę jest w europejskim Trybunale praw człowieka rocznie za wiele to jest 2030 spraw mniej więcej natomiast Europejski Trybunał poczeka roczny rocznie wydaje 30 000 rozstrzygnięć 30 000 rozstrzygnąć tej są wszystkie to nie wszystko wyroki i jest około 1000 natomiast oczywiście, jeżeli jest aż tak dużo o rozstrzygnięcie to nie możesz się nad każdym z nich uchylać 717 sędziów również 7 sędziów, a więc izba zatem od 2010 roku procedura przed europejskim Trybunale praw człowieka szczęśliwie została uproszczona zmodyfikowana i te sprawy, które muszą tak poważnymi sprawami powtarzanymi, więc kolejna sprawa dotycząca np. przewlekłości postępowania sądowego państwa x napływ musi być rozstrzygana przez skład duży może zostać rozstrzygnięta przez właśnie komitet złożony z 3 Sejm, a jeżeli ci sędziowie zgadzają się we wszystkich kwestiach wówczas wydają wyrok to idzie w bardzo bardzo szybko więcej skargę nie dopuszczalną, a więc po prostu kot kończąc być w Strasburgu szybko może rozstrzygnąć 1 sędzia i tutaj pojawiają się również zastrzeżenia mianowicie te rozstrzygnięcia pojedynczego sędziego nie mogą być w żaden sposób zaskarżone wielokrotnie zdarzało się niestety zdarzało się, że to rozstrzygnięcie pojedynczego sędziego było zbyt pochopne i sprawy ważne sprawy rokujące mające potencjał na rozstrzygnięcie mówiące wprost o naruszeniu Europejskiej konwencji praw człowieka odrzucane przez pojedynczego sędziego tutaj mamy do czynienia również innym problemem mianowicie Europejski Trybunał praw człowieka jest jest obciążony skarga nie jest ich europejskim Trybunale praw człowieka obecnie 60 000, a błąd także było 180 przecinku co oczywiście najlepiej świadczy o kondycji praw człowieka w Europie tak na marginesie, chociaż to już jest na inną rozmowę w maju siedemnastego roku pani prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska była decyzja o wycofaniu Trybunału z porozumienia o upowszechnianiu w Polsce orzeczeń Europejskiego Trybunału praw człowieka i zarazem o zalaniu tłumaczenia tych orzeczeń umów Polski, ale myślę, że do tego wody to zwrócą koledzy w kolejnych edycjach poświęconych tej w tej sprawie tej rocznicy ja dziękuję pan dr Ireneusz Kamiński inwestycja Bielański, a w zespole prawa Międzynarodowego Europejskiego Instytutu nauk prawnych pan Helsińska Fundacja praw człowieka był 8 poranka dziękuję za rozmowę zapraszam informacji 70 lat Europejskiej konwencji praw człowieka przyjmuje 2× w weekend w sobotę i niedziele od 16 i radiu TOK FM na wizytę u TOKtora zaprasza Ewa Podolska zdrowie życie radio TOK FM pierwsze radio informacyjne ósmy 40 Anna dra ganek zapraszam za nami kolejny dzień protestów po decyzji Trybunału kasacyjnego w sprawie aborcji demonstrator były m.in. w Katowicach Gliwicach Dąbrowie Górniczej akcję ocenia policja przebiegał spokojnie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z lewicy poinformowało, że w trakcie piątkowych protestów w Warszawie rozpoczęła się zbiórka pod obywatelskim projektem liberalizującym prawo aborcyjne musi zebrać wymagane 1000 podpisów potrzebnych do rejestracji obywatelskiego komitetu drwiąco zginęła 5 zostało rannych po ataku nożownika getbacku policja zatrzymała sprawcę na arenie mówi o jego motywach w ciągu najbliższych godzin jak informuje BBC spodziewany jest socjalny komunikat policji w tej sprawie więcej w informacjach TOK FM o dziewiątej radio TOK FM pierwsze radio informacyjne Maciej Zakrocki przed ostatnią część weekendowego poranka odchodzimy od spraw bieżących europejskich przenosimy się do dalej, a Azji, choć można by powiedzieć, że jak chciałam artykuł pana posła Bogdana Góralczyka, który zaczyna się od słów ma być kolejny skok tym razem także technologiczny ma być zbudowana cywilizacja ekologiczna oparta na Zielonej transformacji przez chwilę zamawiam czasem to nie chodził jakiś kolejny Europejski ład nie proszę państwa to jest pomysł chiński no właśnie pan prof. Bogdan Góralczyk sinolog dyrektor centrum Europejskiego prezes Warszawskiego jest z nami dzień dobry dzień dobry już były dyrektor on widzi pan to właśnie nie wiem jak w wiele zmienia niewiele fakt idziemy do Chin no właśnie panie prof. Chiny kojarzone przez dekady w zasadzie sam pamiętam swój pobyt jeszcze na niedawnych w końcu igrzyskach w Pekinie, kiedy to mieszkańcy zżyli się, że po raz pierwszy od lat widzą widzą słońce, bo zazwyczaj tak potężny smok dymiących fabryk przerwał miasto, a tutaj cywilizacja ekologiczna Zielona transformacja, a co tam wyprawiają to obraz w minionym tygodniu to były obrady komitetu centralnego komunistycznej partii Chin to takie ciało 3050 osobowe, które zaklepać wcześniejsze decyzje, za które zapadły na dwudziesto pięcio osobowym biurze politycznym w lipcu pod koniec lipca tego roku i przyjęto kilka nowych planów założeń przede wszystkim nową pięciolatki na okres 202125, ale co ważniejsze długoterminowej piętnastoletni plan rozwoju naukowo-technicznego Chin do 2035 roku, którego zwieńczeniem ma być status Chin jako państwa innowacyjnego, czyli opartego na wysokich technologiach, a najmniejsza decyzja jak w minionym tygodniu zapadła szczegółów jeszcze nie znamy, bo oni będą nam to powoli dawkować jest taka, że Chiny po raz kolejny trzeci już ponad czterdziesto letnie drodze transformacji zmieniają model rozwojowy odchodzą do dotychczasowego ekspansywnego, że musi być dwucyfrowy wzrost wzrost jest nade wszystko bez względu na koszty ekologiczne psychologiczne społeczne demograficzne i inne i odwracają jak to się mówi u nas potocznie kota ogonem i teraz stawiają właśnie na zielony rozwój ekologię, ale przede wszystkim wysokie technologie no i w ten sposób jeśli się to uda to już są jak wiemy, że wyzwaniem dla świata Zachodniego począwszy od Stanów zjednoczonych w gospodarce handlu, a najwyraźniej chcą być wysokich technologiach, a przecież częściowo już są co słyszymy u nas mówiącą Huawei 52 ja wiem, że pewnie już nieraz pan był nękany tym pytaniem, ale ciągle jako człowiek pamiętający dawne czasy jak myślę, że opracowano założenia nowej pięciolatki na to mam jak najgorsze skojarzenia i raczej właśnie tutaj jest taka korelacja z fatalnym planowałem, którego nic nie wynikało i prowadził to wszystko do dalszej katastrofy państw w Europie, które przyjmowały właśnie ten model funkcjonowania jak to jest komunistą chińskim nie zbrzydła pięciolatki, ale one rzeczywiście mają jakiś sens i pomagają w nieprawdopodobnym rozwoju tego państwa no bo pierwsze to rzeczywiście złudzenie słusznie pan dyrektor zwraca uwagę, że u nas to wrażenia są niedobre szczególnie starszym pokoleniu, które jeszcze gospodarkę planową pamięta natomiast odkryliśmy to, że Chiny co najmniej od 1992 roku jego początków, kiedy wyginęły wnioski z rozpadu związku Radzieckiego dokonały czegoś co nas jest nie do pojęcia wręcz uniesie mówi albo socjalizm albo kapitalizm albo rynek albo państwo albo planowania albo rynek Chiny połączyły te 2 rzeczy to znaczy wymieszały rynek interwencjonizmu państwowym i pewnie Nobla dostał ten robi dokładnie policzył ile jest w rynku ile państwa w chińskiej gospodarce i to pierwsza rzecz druga natomiast, że Chiny oceniamy najczęściej wg nas, że to jest komunistyczna partia Chin chińska Republika ludowa, czyli taki realny socjalizm też słusznie u nas miniony natomiast tam jednak odwróciły chińskie tradycje i realny socjalizm jest tam wymieszany z biurokracją, która dba o ciągłość instytucjonalną przecież Chiny to kolebka wręcz na skalę globalną biurokracji oraz jeszcze ważniejsze technokraci, która nie zajmuje się ideologią tylko kreśli odpowiednie plany i razem daje to coś co fachowcy nazywają model państwa rozwojowego to Chiny nie są tutaj odkrywczy one po prostu przyjęły model, który wcześniej stosowano na Tajwanie czy Korei Południowej Japonii czy szczególnie w Singapurze innymi słowy mamy tam inny krąg kulturowy, który komunistyczne na zyski Chiny, a zdecydowanie kapitalistyczne portfela na taką ciekawość i Adam słuchaczom na pobudzenie chłodną porę, że w tym komitecie centralnym KPCh zasiada więcej milionerów, a nawet miliarderów w dolarach niż amerykańskim kongresie no i tak ten nikomu nie wygląda no tak tylko to również zaprzecza pewnej i takiej myśli, kto przez lata dominowała, że tylko wolny świat z wolnymi zmienić nieskrępowanym, którzy mogą mieć dostęp do wszystkiego do wymiany naukowej do Kongresu naukowców literatury tak dalej tylko tacy ludzie są w stanie tworzyć nieprawdopodobne wielkie rzeczy i wielki i wielki rozwój cywilizacyjny tymczasem tutaj mamy program, który rzeczywiście nowości jest Sony można wiedzieć powinniśmy podziwiać, ale złe strony ja nie wiem chyba jednak trochę bać no i co więcej osób będzie dała stany Zjednoczone są wręcz przestraszone, bo Chińczycy oraz otwarcie mówią, że chcą być pierwszą gospodarką świata oni są już wszędzie siły nabywczej, a teraz jasno stawiają projekt, że chcą również w sensie nominalnym tylko nie podały dokładnej daty ze względu na Łowicz no i to w czasie w stosunkach z amerykańskich aktualnie dzieje poczekajmy na przyszłotygodniowe wybory w stanach Zjednoczonych natomiast Chińczycy mają 1 rzecz też jeszcze istotną, że sięgają po swoje zupełnie rozwiązania i na rzeczywiście trudno nam pojąć jak model zamknięty autorytarnej to coraz bardziej autorytarny ma sobie poradzić, abym zwrócił mam sobie poradzić z nowych technologiach w otwartym społeczeństwie globalizacji ja bym zwrócił uwagę naszych słuchaczy na 2 kwestie po raz pierwszy Chiny zaczęły odgrywać większą rolę po poprzednim kryzysie 2008 roku, z którego one wyszły my mówiliśmy kryzys na światowych rynkach, ale Chiny wyszły wtedy zwycięskie i od tamtej pory są coraz bardziej pewne siebie asertywne i mocarne natomiast teraz mamy i drugi kryzys jesteśmy w jego środku ciągle nie wiemy czym się to zakończy i ciągle nie mamy szczepionki, czyli mamy w tandemie Chiny i państwa tamtego regionu poradziły sobie z nią lepiej jeśli te tendencje, jakie mamy dzisiaj stany Zjednoczone mają rekordowe ilości zakażeń ofiara Chiny od tygodni, a nawet miesięcy już tego nie notują oczywiście po raz, który przeżuwa ośrodek siły Atlantyku na Pacyfik i to Chińczyków bardzo próbuje wewnętrznie i na to nakłada się, że zupełnie nowa związana z tymi technologiami, których byśmy zaczęli, a mianowicie oni przysięgli sztuczną inteligencję do walki z bolidem i podaje taki 1 lat oni w tej winę wszystkich dla obywateli sam tego doświadczyłem będąc w grudniu ubiegłego roku raz ostatni w Chinach to ten już pandemia nie pozwala każdemu zrobić zdjęcie, czyli rozpoznaje twarz to idzie gdzieś do chmury sztuczna inteligencja jeśli dana osoba ma podwyższoną temperaturę powyżej 37,5 to gdzieś tam się w górze zapala światełko w ten sygnał idzie do danej społeczności lokalnej i natychmiast jest powiadomienie smartfonem, że ma się zgłosić zrobić by nas, jeżeli dana osoba się nie zgłosi to idzie po niego policja no i efekty są takie, że Chiny pandemia osobie najwyraźniej poradziły, chociaż podkreślmy to tamtejsze epidemiolodzy też mówią, że druga fala, że również Chiny uderzyć, a my tego przecież bardzo mocno doświadczamy no, tym bardziej co mówi z 1 strony to jest fascynujące i w takich warunkach pandemia niezwykle użyteczne, że można w ten sposób szybko znaleźć osoby której, której należy robić badanie i ewentualnie doprowadzić potem do jakiejś izolacji tego, żeby nie zarażała innych, ale z drugiej stron, kiedy pandemia się skończy to nie sądzę, żeby technologia została zamknięta do szuflad to jest naprawdę uważają, że tak na pewno nie zostanie zamknięta i na tym polega, że trzeba się trochę bać, bo ta technologia jest bardzo eksponowana te długofalowe piętnastoletni plan tak na prawdę o szczegółach poznamy w marcu przyszłego roku na posiedzeniu dorocznym chińskiego parlamentu, ale wiemy na pewno to wynika z wypowiedzi podczas minionego plenum, że sztuczna inteligencja 52 to są okręty flagowe flaszek takie dla dalszego rozwoju i jeszcze 1 ciekawostka Chińczycy wyciągają wnioski pandemii i zmieniają ten model na podwójnej regulacji, bo za rozpoczęciem tych modelach, ale ten wątek nie został dokończony, że teraz wprowadzają trzeci model już nie ekspansja nie wzrost nade wszystko tylko zrównoważony rozwój, a podstawą tego zrównoważonego rozwoju ma być rynek wewnętrzny kwitnąca klasa średnia oni wg swoich wyliczeń mówią on 41 000 000 ludzi tę kategorię podpadają to ma być zwiększone no i łańcuchy dostaw będą zmieniane tak, żeby w tym podwójny obrocie ważniejszy był obrót wewnętrzny Chin to nie kraj tylko kontynent mogą sobie na to pozwolić, a obrót zewnętrzny czytaj globalizacja eksport import i powiązania z rynkami światowymi będą wtórne, czyli wyciągają wnioski z tego co się aktualnie dzieje no i przede wszystkim w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi no to jeszcze skoro tych stosowanych ponownie po ryby wspomniał to chciałem zapytać co znalazłem również pana artykule Tajwan, dlatego że no ta mała wyspa od dekad jest przedmiotem napięć o charakterze właśnie międzynarodowym w tym ze Stanami Zjednoczonymi pisze pan, że teraz wyraźnie zostało powiedziane, że celem nadrzędnym zjednoczenie z Tajwanem nie wiadomo jak sobie władze Chin ludowych wyobrażają to zjednoczenie równocześnie było dla mnie oczywiste, że próbowano Tajwan po prostu kupić około 1,51 000 000 obywateli 23 półmilionowej wyspy ma duże biznesy na terenie Chin kontynentalnych natomiast to co się stało 1lipca tego roku Chiny nie dotrzymały słowa mówi się na Zachodzie dokonały aktu wiarą w stosunku do Hongkongu to znaczy zlikwidowały w gruncie rzeczy tamtejszą ekonomię na przynajmniej w wymiarze w sensie prawnym to dało domyślenia władzą na Tajwanie, że formuła 1 kraj 2 systemy chińskim wydaniu nie musi być dotrzymana i efekty są takie, że 90% społeczeństwa wyspy jest przeciwko zjednoczeniu w tej chwili wydaje się, że to będzie główne nadrzędne zadanie w polityce zagranicznej Chin, które czują, że stany Zjednoczone są turbulencje, że mają kłopoty mogą próbować wykorzystać na chwile, ale w dziejach ludzkości nie było przypadku, żeby hegemon czy dotychczasowe najważniejszy przywódca supermocarstwa oddawało pole bez walki no, więc mamy problem 1 element, którego w Polsce się nieznani rozumienie czuje, że Chiny kontynentalne te komunistyczne ludowe nawet swojej konstytucji 100900 osiemdziesiątego drugiego roku mają art. 50 drugi, który eksponuje, że zjednoczenie ziem chińskich jest nadrzędnym celem obywateli ChRL Abbie, a więc nawet nie tyle ma tylko obywateli no to jest ubierano w takie słowa, że obce mówimy o różnej wojnie 20, ale tam się zimna wojna nie skończyła, bo nadal po obydwu stronach cieśniny tajwańskiej są 2 podmioty z Chinami w nazwie to jest ten problem, bo bardzo dziękuję, chociaż można by powiedzieć jak mówią młodzi ludzie się bać się tego wszystkiego słucha pan prof. Bogdan Góralczyk sinolog dyplomata no teraz już nie co powiedzieć pan syn poprawił gościem poranka w piśmie ambasador były dyrektor, ale ciągle profesor i tego się trzymamy bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję pięknie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA