REKLAMA

Nie ma zgody, żeby wykorzystywać nas w walce o zaostrzenie prawa aborcyjnego - mówią osoby z niepełnosprawnościami

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2020-11-01 11:40
Prowadzący:
Czas trwania:
17:37 min.
Udostępnij:

"W kontekście osób z niepełnosprawnościami, omijamy kwestię praw człowieka – a ona powinna wybrzmiewać najmocniej" Rozwiń »

"My, niżej podpisane i podpisani, działaczki i działacze, aktywistki i aktywiści, pracowniczki i pracownicy organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawności, także sojuszniczki i sojusznicy, niezależnie od pochodzenia, orientacji seksualnej, wyznania i wieku, pragniemy wyrazić nasz stanowczy sprzeciw wobec używania Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych jako argumentu za zakazem aborcji z przyczyn embriopatologicznych."

zaczyna się List Otwarty, pod którym podpisały się m.in. takie organizacje jak Fundacja Feminoteka czy Polska Bez Barier.

Pod listem podpisały się także gościnie audycji, członkinie kolektywu Artykuł 6* – Katarzyna Bierzanowska autorka inicjatywy Pełnoprawna*, feministka z niepełnosprawnością, tłumaczka oraz Patrycja Polczyk aktywistka, antropolożka, kobieta z niepełnosprawnością.

Z Anną Piekutowską rozmawiały o instrumentalnym sposobie traktowania kwestii osób z niepełnosprawnościami, braku systemowego wsparcia i wykluczającym języku.

*Kolektyw osób identyfikujących się jako kobiety z niepełnosprawnościami i ich sojuszniczki. Zajmuje się prawami i sprawami kobiet, w szczególności upowszechnianiem rekomendacji Komitetu ONZ ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
https://www.facebook.com/artykul6

*inicjatywa, która ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na stopień sprawności poprzez przedstawianie zarówno absurdów, z którymi osoby z niepełnosprawnościami mierzą się na co dzień, jak i dobrych praktyk.
https://www.facebook.com/pelnoprawna Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Anna Gutowska przy mikrofonie ze mną Katarzyna Bieżanowa ska autorka inicjatywy pełnoprawna członkini kolektywu art. 6 feministka z niepełnosprawnością dzień dobry dzień dobry i pani Patrycja Polczyk aktywistka antropolożka również kobieta z niepełnosprawnością dzień dobry dzień dobry rozmawiamy cały czas w wyroku tzw. Trybunału Konstytucyjnego, który 22października właściwie zakazał aborcji w Polsce to znaczy orzekł niezgodność z konstytucją prawa do aborcji w Rozwiń » przypadku nieuleczalnej wady płodu i na początku cytat nie zgadzamy się na wykorzystywanie praw osób z niepełnosprawnościami do walki z kobietami ponadto sprzeciwiamy się przedmiotowemu traktowaniu osób z niepełnosprawnościami przez polityków, którzy cynicznie powołują się na dobro tych osób w swojej światopoglądowej wojnie z aborcją to jest list otwarty, który podpisali działacze działaczki aktywistki pracowniczy, jaki pracownicy organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami w tym momencie jest kilkaset osób pani również go podpisały, więc pytam, dlaczego właściwie jak to się stało, że osoby z niepełnosprawnością stały się zakładnikami polityków w walce o zakaz aborcji właśnie o tym stan list to tutaj wg niej posesji wykorzystuje się takie mówienie, że usuwanie aborcja płodów, które mają takiej wady genetyczne te to jest zabijanie niepełnosprawnych już sama zauważyłam, że niepełnosprawni niektórzy pancernik ofert z płatnościami przejęły taką, jakby nazwa jest właśnie trafiła na kilka postów na Facebooku, gdzie właśnie w UE tego typu jakieś wypowiedzi, że te dopiero się bacznie będą usuwać wszystkie niepełnosprawne osoby wszystkie płody, jakimi wadami genetycznymi itd. także za ten sposób poniekąd można uznać jako właśnie używanie tej tej niepełnosprawnej jako zakładników politycznych pani Katarzyna gdzieś się zgadza natomiast już dawno to, że taka rozmowa w tych debatach politycznych bardzo często słyszymy, zwłaszcza po prawej stronie powoływanie się na doświadczenia historie żyjący chciałby dorosłych osób z różnymi niepełnosprawnościami i to jest bardzo duża nie umierać temat, dlatego że dorosła osoba z niepełnosprawnością nie ma absolutnie nic wspólnego Polakom, że używany argument polityczny tematem prawa do legalnej aborcji w Polsce jest wykorzystywanie historii apetyt, które tylko po utratę pojmie ciężkimi nierzadko historiami swoimi pieniędzmi doszło do pewnej niezależności osiągnęły pewien poziom teatru czy ja swojego życia, które teraz tylko politycznej czy polityki też przepisują swoim zasługom czy wsparciu systemowemu wsparciu polskiego państwa nie ma nic wspólnego ME właśnie działaniami rządu działaniami Polski jeśli chodzi obudowanie rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami, a poza tym niestety często mówi się o tym też kłamliwie, że mamy do czynienia z prawdopodobieństwem rodzenia dzieci z niepełnosprawnościami Unia pewnie prawdę tę uwagę, a tylko, trzymając się już en tego orzeczenia tego Trybunału Konstytucyjnego są wady genetyczne, których nie możemy tylko przewidywać tylko, do których lekarzy lekarki momencie mają pewność i koniec wróżenie z posłów, że prawdopodobnie będzie miał niepełnosprawne tylko niektóre aplikacje 100% potwierdzamy i to nie jest z tego, że ktoś będzie poruszał nową komu mówimy o podanie bardzo poważnymi wadami to ważny jest to, żeby to oddzielać jeśli chodzi o racje mówi z niepełnosprawnością, dlatego że nie mówimy o podanie mu pewności nie ma takiego pojęcia pani sprawie ani prezydent oni tworzyć prawo, gdy prawie ścianami mamy tam osoby z niepełnosprawnościami czerwone żyjące nie ma takiego pojęcia Bud z niepełnosprawnością używanie tego do manipulacji społecznych politycznych i po prostu obrzydliwe i zupełnie zwraca uwagę na to, jakiej sytuacji też mocno sygnalizują także osoby niebędące częściami, zwłaszcza że często już naprawdę do zrobienia wysuwa się argumenty osób czy dzieci z zespołem Downa, a naprawdę nie o tym dyskusja właśnie od kilku dni politycy do dosyć nieudolnie też starają się trochę gasić pożar, który wywołali np. zapewniają obiecują, że będzie większy dostęp do badań prenatalnych, ale mówią też o systemowym kompleksowym wsparciu, które będą oferować opiekuna opiekunkom i samym sobą z niepełnosprawnością co pani myślą o tych zapowiedziach nawet w sejmie w tym tygodniu występował pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnością właśnie mówi o programie zażyciem panie czują, że to jest osoba, która reprezentuje pani Teresy ja kompletnie byłam zniesmaczona wypowiedziami tego pana, że mogę, w których kiedyś, że przecież są osoby niepełnosprawne, które są szczęśliwe im głębokiej niepełnosprawności i on mówiąc to w sumie jako osoba z niepełnosprawnością po bo przecież jest taką cało no nie wiem ja nie wiem, gdzie on Beach Party jest demonem moja jak już trochę żyję no to szczerze mówiąc większość czy rehabilitacji czy jakieś leki czy czy opiekę wszystko musiałam organizować sobie sama razem z rodziną i naprawdę trudno jest jakąkolwiek pomoc nawet jeśli chodzi o kupowanie sprzętu rehabilitacyjnego to też chcę dodać do finansowania są takich kwot także po prostu nierealne jest kupić odpowiedniej jakości sprzęt dlatego uważam, że ten pan tak jakby oderwany od rzeczywistości troszeczkę był tym co mówił kim chcę w swoim wystąpieniu pani Katarzyno ja bym powiedziała, że nie troszeczkę oderwane od rzeczywistości tylko ja na to naprawdę bardzo mocno powiadomimy mocno oderwaną z rzeczywistością od razu ogromną ignorancją seksizmem ego tak po prostu przedmiotowe on całą tą niepoprawnie o niepełnosprawności ami w ogóle nie dają się produkować do klepania niepełnosprawności ten temat opóźnienie wg mnie zrobić właśnie w tym tonie apelują o podjęcie wypowiedzieć on jeszcze bardzo pokierować kobiety to manipulowali i to on mówił, że jest to skutek opraw lukę prawdopodobnie niepełnosprawności dzieci, a więc on powiązał temat zupełnie np. nie, poruszając tematu kobiet z niepełnosprawnościami, które rzekomo też powinien reprezentować nie powiedział jak wygląda stosunek do aborcji np. dostępnej opieki ginekologicznej okołoporodowej tak, aby niepełnosprawność ami, a nie stanął żaden sposób po stronie osób z niepełnosprawnościami ani nawet nie przedstawił w tej perspektywie to było dla mnie szalenie polityczne, a do tego, bo zupełnie pozbawione perspektywa po pierwsze, konstytucyjnej, która tak naprawdę powinna przyświecać nadrzędne rzecznikowi rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami, a drugie nie było w tym żadnej wrażliwości właśnie perspektywy też równego traktowania dziś mówimy o równości płci, więc nie było to zawłaszczenie przestrzeni i podejście dużo ignorantów mówienie o systemie wsparcia, które pod, który po prostu nie funkcjonuje oczywiście te rzeczy, które zmieniają, że powstają nowe rozwiązania mniej lub bardzo udane trafione i też mam świadomość, że zmiana w tym zakresie to jest protest też nie oczekuję, że ten rząd powinien zrobić wszystko też nie zostawię tego poprzedni rząd, mówiąc że tamten tak naprawdę działał skutecznie bardzo prężnie na rzecz osób niepełnosprawnych sami tak nie było trzeba powiedzieć proces wykładniczo żaden rządów właściwie nie podchodzi do tematu prac potrzeba o tym z niepełnosprawnościami natomiast wywlekanie teraz potencjalni działających programów rzekomo działających programów społecznych, które doskonale wiemy, że nie funkcjonują, a tak naprawdę czy pomknąć uderzeniem wobec niepełnosprawności ami jak np. 4000 zloty świadczenia za urodzenie dziecka uważnie w wodę genetyczną, która będzie kupowało też najprawdopodobniej śmiercią tego dziecka poważną niepełnosprawnością jest zupełnym niezrozumieniem tematu i po, kiedy sama też czasami zdarza, zwłaszcza ministerstwo pracy i już nie pracy w oparciu o wspieraniu polityki społecznej tak po motorycznie wypuszcza pierwsze o tym jak i 5 w tym parterowych z niepełnosprawnościami to ręce opadają, bo to nie funkcjonuje poza tym jest to obrzydliwe pytanie po raz kolejny niepełnosprawności temat aborcji po prostu wypełnienie powinno być miejsce z 1 strony to jest tak frustrujące, bo w ogóle osoby z niepełnosprawnościami nie powinno być w tym momencie w porównaniu do tablicy auto, a z drugiej strony bardzo skutecznie ten głos osób i wobec niepełnosprawności ami w ogóle nie wyciągany światło dzienne cieszę się, że dzisiaj tak wygląda też tak ze strony mediów natomiast w perspektywie politycznej po prostu te głosy nie są słyszalne no właśnie, ale chcę trochę poruszyć ten wątek, który pani wywołała to znaczy dostęp do opieki ginekologicznej kobiet z niepełnosprawnością jak to wygląda kolektyw art. 6 właśnie również m.in. tym zajmuje swoich działaniach to on, iż w tej grupie mowa nie wygląda i oczywiście mogą mówić o procesie natomiast, bo głową warto się tak naprawdę dzięki działaniom sektora pozarządowego my przystępują już prawie 2 lata temu ten raport dotyczący sytuacji i o dostępie do opieki ginekologicznej dla kobiet z różnymi niepełnosprawnościami bośmy jak może nie powinnam powiedzieć szykowane połączmy zdumione tym, że wcale tak duża i bardzo potwierdzał swoje TDI faktycznie system działania te wciąż mówimy o pojedynczych błotniste w Warszawie, które do, która jest dużym miastem, które elitą tutaj są to tylko pojedyncze punkty, które w tej chwili mniej lub bardziej dostępne i które faktycznie zaczynają też teraz czas myśleć o dostępności to na pewno cieszy natomiast myślę, że jeżeli tak beznadziejna była duże miasta później po wojewódzkich takich jak np. Lublin to co się dzieje w mniejszych miejscowościach obszarach wiejskich myślę, że ta sytuacja jest po prostu brak punktacji tam kolej często kobiety en co się sugestia, jeżeli kobieta z niepełnosprawnościami i dachował w ciąży i zaplanować swoje macierzyństwo służy kobiety ową żaden problem można rozwiązać być może warto tutaj rozwiązaniem nie mówiąc wciąż zdarzają się przypadki przymusowej sterylizacji kobiet z niepełnosprawnością intelektualną oczywiście mówiąc już takich konkretnych rozwiązaniach nadal nie mamy udo dostosowanych do potrzeb kobiet z niepełnosprawnością foteli ginekologicznych nie mamy systemu wsparcia jeśli chodzi o dostęp do matki i języka migowego dla kobiet z niepełnosprawnością półki wciąż nie funkcjonuje już dostęp do informacji i dokumentacji medycznej w formie dostępnej np. dla kobiet z niepełnosprawnością braku etatu po kilka takich nie niedziałających obszaru natomiast myślę, że też to być może wciąż nie mamy przygotowanego odpowiednio personelu i to najbardziej tak naprawdę nie prowadzi do tego, że wciąż dyskryminacja nierówne traktowanie, a to po prostu sytuacje przemocy mają miejsce właśnie w opiece ginekologicznej okołoporodowe jeśli chodzi o kobiety z niepełnosprawnościami, których zdolność ich role do macierzyństwa po przekonuje także, jeżeli chodzi o sytuację w przypadku adopcji bardzo jest przerażająca, o czym pani pani mówi na jeszcze chciałam też z paniami poruszyć temat języka, bo i tego języka w debacie publicznej w mediach w mediach społecznościowych tego jak mówią politycy jak mówią też grupy interesu, które wypowiadają na ten temat, bo z 1 strony słyszy się Muminki, czyli określenie Kai Godek na płody czy na dzieci z zespołem Downa z drugiej strony ciągle powtarzana jest mantra o rodzeniu dzieci bez mózgu jak pani jak panie działające na rzecz osób niepełnosprawnych i osoby z niepełnosprawnością odnoszą się do takiego języka i co pani w ogóle radziły może, bo po prostu może nie wiem te osoby nie wiedzą jak o tym mówić w sposób, który będzie niedyskryminujące adekwatny mąż pani Patrycja dla mnie taki efekt jest taka im pan realizację właściwie bon trudnościami wydaje mi się, że jeśli takie wypowiadali się jak te osoby były góry założone w te osoby z tą taki sposób niepełnosprawne również intelektualnie no na pewno tak taki język nie jest dobry powinno się po prostu traktować te osoby osoby, a nie po planie jako jakiejś stworzenia, które potrzebują specjalistycznych tak powiem określeń typu umów linki albo artykułują, bo coś co zrobiły więcej życiu da zrobić to samo co inni, ale im o zaleganiu ze swoją niepełnosprawność jest to inspirujące i toteż jest takie takie denerwują takie by wyróżnianie w jaki sposób tych osób niepełnosprawnych był już nianie ich w sposób negatywny, bo jestem z tego rodzaju ekscytacja, bo w kwestii można powiedzieć ja myślę, że mamy problem w 2 obszarach jeśli chodzi o język i jedno to są konkretne określenia, czyli to, o czym mówimy z często słyszymy o upośledzeniu często słyszymy o wadach deficytami w formacjach itd. czyli bardzo sympatyzujący język, który wciąż mówi o tym, że jesteśmy w grupie najsłabszej grupie najbardziej potrzebującej i to rzeczywiście nawet już poza temat aborcji takie codzienne określenia którymi się ziemie żonę, czyli np. to słyszymy o inwalidach czasem słyszymy o dzieciach, ale z pań itd. pod nogi tak naprawdę nie wie pani dobrego Generali podmiotowość i tego nie wynikają prawa o z niepełnosprawnościami, a druga rzecz w tym kontekście takich wydarzeń to jest rodzaj prowadzenia narracji ma nie mówimy nawet osoba niepełnosprawna ścianie mówimy o kobietach z niepełnosprawnościami całej ekipy pracują, ale na raty praw człowieka my mówimy parę pytań o jakim mówimy o należności mówimy o opiekunach my mówimy o tym czy osoby te najbardziej potrzebujące najsłabsze ja naprawdę nie czuje się, że jest w tej grupie buja po prostu ma zdiagnozowane potrzeby pewnie jak rząd potrzebuje ten otrzymuje świadczenia opieki jak potrzebuje narzędzi potrzebuje systemu wsparcia, a kolejnym przykładem choćby na ten język jest to, że ten rząd, który uważa, że tak świetnie ten system wsparcia wprowadza wprowadza jednocześnie ustawę, która nazywa się dokładnie o zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami swoje nie wiem czy szczególną potrzebą możliwość możliwość wyjścia, bo szczególną potrzebą jest podjęcie pracy rozpoczęcie edukacji skorzystanie z palety myślę, że to bardzo podstawowe potrzeby, ale szczególna i tylko wymagają po prostu odpowiednich rozwiązań dlatego myślę, że są 2 główne problemy jak jakiś klub w ogóle używamy najlepszych do niej używamy 4 osoby protestujące niestety tam też pojawiały się słowa zachowania, które mogły nie wyklucza, że osoby z niepełnosprawnościami, ale z drugiej strony się, że wciąż w kontekście praw osób z niepełnosprawnościami bardzo się rynku zmiany tak scenograf i praw człowieka wg mnie prawa człowieka powinny zatrzymywać, zwłaszcza teraz najgłośniej najwyraźniej bardzo panie dziękuję za rozmowę Katarzyna Bieżanowa ska autorka inicjatywy pełna prawda członkini kolektywu art. 6 feministka z niepełnosprawnością bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję serdecznie i Patrycja polityk aktywistka antropolożka kobieta z niepełnosprawnością dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA