REKLAMA

70. rocznica uchwalenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

A teraz na poważnie
Data emisji:
2020-11-02 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
25:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z 6 po dwunastej Mikołaj Lizut witam państwa od wczoraj na antenie Radia TOK FM trwa akcja z okazji 70 rocznicy uchwalenia Europejskiej konwencji praw człowieka pomysłodawczynią cyklu jest Anna Piekutowska, a współorganizatorem jest Helsińska Fundacja praw człowieka przez cały tydzień w różnych pasmach będziemy rozmawiać z ekspertami na temat praw człowieka i stanu przestrzegania ich w Polsce o dzisiejszym gościem jest Danuta Przywara prezes Helsińskiej fundacji praw Rozwiń » człowieka dzień dobry dzień dobry panu dzień dobry państwu i być może to pytanie wyda się pani nieco szkolne, ale chciałbym zacząć od początku czy w ogóle są prawa człowieka działalnie myślę, że nie tylko dla mnie są swego rodzaju tarczą, która broni nas pana mnie każdego obywatela każdego człowieka przed arbitralnymi decyzjami władzy i nie tylko przed arbitralnymi Wiera jest także władza jest od nas dużo silniejsza dysponuje i szeregiem instrumentów którymi przy pomocy, których może próbować skłaniać nas do takich ani innych zachowań prawa i wolności człowieka stanowią taki katalog obszarów, których władza, a ma związane ręce związane ręce przyjętymi zarówno w prawie wewnętrznym, jakiej sprawie międzynarodowym w przepisach, które z 1 strony mówią co władza powinna zrobić, żebyśmy mogli korzystać w pełni ze swoich plaż byśmy mogli realizować, a siebie jako o jako podmioty, a nie przedmiot, a z drugiej strony szereg wolności, a więc tych obszarów, które władze nie powinna się trochę siać, gdzie powinna nam zostawić wolną wolę i na straży tych katalogu praw wolności człowieka stoją zarówno instrumenty sprawie wewnętrzne jak np. sądy, a jakiś prawie międzynarodowym, a więc prawie międzynarodowym są to międzynarodowe konwencje na straży, których stają kwas sądowe instytucje typu komitetu praw człowieka organizacji narodów Zjednoczonych czy Europejskiego Trybunału praw człowieka, dla którego swego rodzaju kodeksem jest Europejska konwencja praw człowieka wraz z prawa ani, która właśnie obchodzi 70, lecz nowość, bo rozumiem, że dla człowieka to jest koncepcja stosunkowo nowa jeśli chodzi o historię ludzkości, która zakłada, że pewne prawa mają charakter niezbywalny powszechne, a przede wszystkim przyrodzone wynikające z ludzkiej godności ja rozumiem że, o ile pamiętam historię to pierwsza deklaracja praw człowieka i obywatela to czasy rewolucji francuskiej prawda, czyli 1789 halo halo jest no nie wiem czy się słyszeliśmy do końca mam wrażenie, że ta koncepcja, a właściwie jej taka nowożytne emanacja to właśnie rewolucja francuska i deklaracja praw człowieka obywatela, czyli 178080 dziewiąty rok z tym że, o ile pamiętam historię no to rewolucja francuska nie uwzględnia np. praw kobiet 1 prawa i realności zachowują i to, o czym mówimy w tej chwili ta rzeczywistość, w której znajdujemy się teraz to jest rzeczywistość ukształtowana po drugiej wojny światowej od powszechnej deklaracji praw człowieka z przez Europejską konwencję praw człowieka jako twór rady Europy przez 50 proc pań przez międzynarodowe pakty praw człowieka podpisały ONZ-owskiej podpisane 60 szóstym roku, a UE ratyfikowane przez naszą część świata, czyli państwa obozu socjalistycznego dopiero w drugiej połowie lat siedemdziesiątych do my do Europejskiej konwencji praw człowieka, a wcześniej do rady Europy mogliśmy przystąpić dopiero po zmianach w 1989 roku i to jest ta rzeczywistość prawa człowieka, który w tej chwili się obraca ratyfikowali planach to Europejską konwencję w dziewięćdziesiątym trzecim roku KE rady Europy weszliśmy w dziewięćdziesiątym pierwsze po pierwszych w pełni wolnych wyborach nie mogliśmy wcześniej przed nami z naszego obozu weszły Węgry Czechosłowacja my dopiero po wyborach 91001. roku natomiast konwencje ratyfikowaliśmy ewid 99 trzecim roku weszła w życie 1maja 1993 roku dobrze pamiętam dla nas był to bardzo ważnym nowa się, więc mamy mamy już pewien staż życia skalę Europejską konwencją praw człowieka jak to wygląda w Polsce to znaczy jak wygląda praktyka przestrzegania praw człowieka w naszym kraju wie pan powie mód wie, że nie lubię tego pytania, ponieważ ocena tego jak wygląda poziom przestrzegania praw wolności człowieka w Polsce w tej chwili zależy od punktu odniesienia, który ja zaczynałem działanie w tym obszarze dosyć dawno temu i porównują to co mamy w tej chwili z okresem lat siedemdziesiątych czy jeszcze trudniej osiemdziesiątych mogę powiedzieć, że jest lepiej, porównując patrząc na to jak kształtowała się praktyka przestrzegania praw wolności człowieka to nie jest to pracy dynamiczne w latach dziewięćdziesiątych bezpośrednio po przyjęciu ratyfikowanie Europejskiej konwencji praw człowieka żeśmy wszyscy uczyli się z niej korzystać uczyliśmy się jej artykułów uczyliśmy się tego w jaki sposób UE można wykorzystywać Europejską konwencję praw człowieka do tego by poprawiać poziom praw wolności człowieka w Polsce w UE uczyliśmy się również praw wolności człowieka możemy celowo ponieważ poziom znajomości praw wolności człowieka się okresu przed osiemdziesiątym dziewiątym roku był dużo niższy niż jest w tej chwili nie było u dostępnych publikacji nie było tego typu specjalizacji na uczelniach uśmiecham się rozmawiając z młodymi ludźmi, że nie można było łatwo wygrać, ponieważ internetu tak naprawdę 10 wiem Helsińskiej fundacji praw człowieka w sprawie chyba jest rok starszy na terenie Polski, a w momencie, kiedy nie było publikacji tak naprawdę i obrońcy praw człowieka, którzy do tej pory głównie bazowali na systemie ONZ-owskiej międzynarodowych aktach jak i prawnicy adwokaci sędziowie jak wreszcie obywa szeregowi Kowalscy, a także powiedziała uczyliśmy się wszyscy tego czym są prawa człowieka uczyliśmy się również tego czym nie są prawa człowieka i ten proces trwał dosyć długo to nie było także w momencie kiedy Polska ratyfikowała Europejską konwencję natychmiast wszyscy zaczęli korzystać z instrumentów, jakie ona daje by bronić swoich praw lata dziewięćdziesiąte to było takie dostosowywanie i doszlifować w 2 nie prawa w Polsce do standardów międzynarodowych i to za te zarówno w zakresie np. tego, kto orzeka o tymczasowym aresztowaniu nie decyzja o przedłużeniu o przedłużeniu tymczasowego aresztowania wcześniej mógł podjąć prokurator przeniesienie życia rozstrzyga sąd prawda rządu nastąpiło dopiero na skutek ratyfikowanie Europejskiej konwencji praw człowieka kolejnych sprawozdań raportów przyglądania się temu co dzieje się w Polsce przez Europejską komisję praw człowieka, ponieważ lata dziewięćdziesiąte to to tak naprawdę jeszcze 2 szczebla nowy system Europejskiego Trybunału praw człowieka w Raciborzu na rozmowę konwencja dopiero taniej ona przekazywała sprawy do Europejskiego Trybunału wrócimy do naszej rozmowy to po informacjach Radia TOK FM Danuta Przywara prezes Helsińskiej fundacji praw człowieka jest państwa i moi goście, a teraz na poważnie Danuta Przywara prezes Helsińskiej fundacji praw człowieka jest państwa moim gościem rozmawiamy z okazji 70 tej rocznicy uchwalenia Europejskiej konwencji praw człowieka, jako że przypomnę to oczywiście nie wszystkie prawa człowieka, które są skatalogowane w tej konwencji, ale warto przypominać, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy co to za prawa są które, które uznajemy za niezbywalne i przyrodzone każdemu człowiekowi, a więc to jest prawo do dobrego życia prawo do rzetelnego sądu prawo do decydowania o swoim życiu prawo do szczęścia co ciekawe zapisane w amerykańskiej konstytucji prawo do życia prawo do wolności myśli sumienia wyznania prawo do głoszenia swoich poglądów prawo każdego człowieka do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej zakaz stosowania tortur nieludzkiego traktowania zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwo zakaz skazywania człowieka zaczyn, który nie stanowi przestępstwo w chwili jego popełnienia zakaz pozbawienia wolności jedynie z powodu niemożności wywiązania się ze zobowiązań umownych to są prawa osobiste, żeby zapytać jak wyglądają wygląda przestrzeganie praw człowieka w Polsce to może lepiej mówić o tym czy państwo, czyli Helsińska Fundacja praw człowieka, która zajmuje się tą sprawą Rzecznik Praw Obywatelskich mają dużo robot, a plamy mamy nieustająco i daje się, że będziemy chyba coraz więcej jest to także nie ma w Polsce nie ma na świecie państwa, które by w pełni przestrzegały respektowały praw wolności człowieka w związku z powyższym obrońcy praw człowieka mają co robić we wszystkich krajach jest także każda władza narusza prawa i wolności człowieka natomiast jest kwestią na ile jest to powszechne na ile jest to systemowe jak władza reaguje w momencie, kiedy jej się wytknie okresie ty konkretne naruszenie prawa czy wolno pani prezes PKP jak zawisa Małgorzaty każda władza jest gwałtem na ludziach no bo jest Europejska konwencja praw człowieka i system Europejskiej, do której do, którego będę wracała z racji jej 70 lecia i jedno 70 lecia jest CE systemem wspierającym ochronę praw i wolności człowieka jest systemem subsydiarny, czyli zakłada, że tak, że tak naprawdę państwa członkowskie rady Europy, które przypomnę, aplikując rady Europy, stając się członkami tego klubu dżentelmenów zobowiązały się, że będą, a oparte na zasadzie rządów prawa, że będą to demokrację reprezentatywnej pluralistyczne, że będą to państwa respektujące podstawowe prawa i wolności czytaj dążące do możliwie pełnego respektowania praw i wolności osób przebywających na ich terytoria, że będą miały charakter pokojowy, ale również ja do tego przywiązuje ogromną uwagę, że będą szczerze i wydać nie współpracować dla urzeczywistnienia tych celów to znaczy, że zarówno organizacje stojące na straży praw wolności niezależne organizacje, ale również władze wszystkie 3 władze i wykonawcza ustawodawcza sądownicza będę współpracowały, gdy poziom respektowania praw i wolności człowieka jak najpełniejsze i ażeby osiągnąć ten cel, a mamy co robić, ponieważ po pierwsze, tak jak powiedziałam my uczymy się praw wolności i pojawiają się pojawia się większa świadomość nas wszystkich, jakie prawa i wolności media, ale również prawa i wolności ewoluują dochodzą nowe prawa czy stawy są do definiowane i do tego trzeba dostosować zarówno systemy prawne jak praktyka stosowania prawa to jest stały proces o optymalne jest rozwiązanie, w którym organizacje typu Watchdog czy instytucja Państwowa, jaką jest Rzecznik Praw Obywatelskich, ale instytucja niezależna od władzy wykonawczej wskazują obszary czy alarmują uwaga tu dzieje się źle tu na pasie drogi, płacąc VAT katalog ma pewną praktykę stosowania tego prawa bardzo katalog retoryka no właśnie widzę np. jeden z podstawowych w dosyć wysoko wymienianych praw człowieka prawo do rzetelnego sądu w tej chwili instytucje europejskie przede wszystkim Unia Europejska krytykuje zmiany w Polskim systemie są do sądownictwa w dalszym ciągu obywatel w Polsce ma prawo do rzetelnego sądu czy to prawo przestrzegam po jest także iluś Sanda to prawo w dalszym ciągu jest przestrzegane dzięki niezawisłości orzekających przy tejże sądach sędziów natomiast zmiany systemowe organizacyjne, które zostały wprowadzane na sprowadzają na przestrzeganie tego prawa i ogromne niebezpieczeństwa, ponieważ one głównie podważają gwarancje niezawisłości sędziów i mamy się, czego bać tak bym powiedziała, ponieważ wierzą i wewnętrzną niezawisłość sędziów i ich przywiązanie do orzekania w oparciu o ustawy o własne sumienie musimy zdawać sprawę z tego, że to jest armia przez przeszło 10 000 osób, że gra spośród sędziów wybierają taką swoją ścieżkę zawodową nie zakładało tego, iż wybiera zawód szczególnie niebezpieczne i jak każdy tak licznej grupie po pierwsze, trafiają się osoby, które nie są skłonne wykorzystać tego typu zmiany dla zrobienia kariery, ale jesteś ile osób, na które może zadziałać efekt mrożący związany z tym co dzieje się w tej chwili i jakiego typu krab czy władza podejmuje wobec tzw. sędziów niepokornych inne pytanie z zakresu przestrzegania praw człowieka pani prezes to co się dzieje od ponad tygodnia na polskich ulicach po wyroku tzw. Trybunału Konstytucyjnego zwanych znaczeniu narodu tzw. orzeczeniu zresztą dodajmy no to jest też zakres oczywiście praw człowieka, chociaż sprawa warunków dopuszczalności aborcji jest regulowana przez poszczególne kraje, które ratyfikowały konwencję, ale warto tutaj przypomnieć znany w Polsce Case znaną sprawę pani Alicja 1000 akurat, jeżeli chodzi OKS pani Alicji 1000 to Europejski Trybunał praw człowieka orzekł na rok naruszenie konwencji głównie poprzez nie zagwarantowania jej dostępnego środka odwoławczego, czyli pani Alicja 1000 nie mogła pisk skorzystać z przysługującego jej prawa, ponieważ przy zderzeniu opinii nie miała, gdzie się odwołać ten rok zostało do tej pory nie został wykonany jak i 2 inne wyroki w sprawach związanych z determinacją ciąży mówiła o tym szerzej wczoraj w ramach tego cyklu mecenas Gąsiorowska natomiast jest także w tej chwili jej to, czego jesteśmy świadkiem to wybór w zderzeniu wartości przez Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej zdecydowanie 1 strony ja już nie będę na rzecz chodziła detale, dlaczego tzw. trybuna, dlaczego tzw. orzeczenie nadal bowiem legalność tego samego Trybunału jest 1 stan na ofertę zrób wszystko pod handel wyliczyć chcę to zajmuje to czas natomiast tutaj to, opierając się ściśle jednostronną definicją przypisana do art. 38 konstytucji, czyli prawa do życia, rozciągając to prawo na czas od poczęcia do naturalnej śmierci Trybunału UE jak gdyby kompletnie nie uwzględnił praw kobiety i dalej praw rodziny kobiety do wolności wyboru, ale również uniknięcia wręcz tortur czy nieludzkiego traktowania w sytuacji kiedy wiedząc, iż urodzi twórcze dziecko, które bądź zaraz umrze bądź 3 w ciągu najbliższych dni bądź będzie niesamodzielne kompletnie ma być zmuszona do do porodu to narusza nie tylko prawa kobiety, ale również prawa wszystkich pozostałych członków jej rodziny, którzy uczestniczą 3 szałem ten w procesie i ten co dzieje się już po urodzeniu dziecka, ale protesty trwające od ponad tygodnia dotyczą jednak podstawowych praw człowieka tak jest ja myślę, że poza wszystkim innym protesty wywołane przez ten przez tzw. orzeczenie, więc z tego 2października w tej chwili są protestami o wolność wyboru o wolność o podmiotowe traktowanie nas wszystkich bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę Danuta Przywara prezes Helsińskiej fundacji praw człowieka państwa i moim gościem zapraszam teraz na informację po, których oczywiście raport gospodarczy, który zapraszam w imieniu Macieja Zakrockiego program przygotował Bartłomiej Pograniczny realizował Kamil Wróblewski Mikołaj Lizut do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA