REKLAMA

2 listopada 1932 r. Józef Beck został szefem MSZ

Powrót do przeszłości
Data emisji:
2020-11-02 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
50:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
tamtego dnia dobiegła końca era Augusta Zaleskiego w Pałacu sandomierskim trzeba nam teraz w dyplomacji mówił Piłsudski człowieka na trudne czasy oto trwa rozpad systemu wersalskiego liga narodów wielkość nieistniejąca degraduje się międzynarodowa rola Francji Paryż w punkcie defensywę Republika weimarska dojrzewa do klęski Europa Środkowa stoi na młodych i rozemocjonowanych państw Rosja tylko oficjalnie pokojowa destabilizuje część kontynentu za chwilę wiatr zmian Rozwiń » powieje jeszcze bardziej pory liście ma się z tym wziąć za bary były adiutant marszałka Legionów wicepremier w jego rządzie zaufany człowiek wpatrzonych dziękuję obraz był dla niego marszałek wszystkim pił Władysław Pobóg-Malinowski źródłem wszelkich praw światopoglądem nawet relikwią nie było nie mogło być żadnej dyskusji w sprawach, w których marszałek kiedykolwiek wypowiedział swój sąd jego polityka zagraniczna będzie zatem realizację najpierw woli Piłsudskiego zaś później jego testamentu, bo będzie ostatnim, w którym umierając naczelnik mówi i przy okazji namaści na depozytariusza swojej myśli same stery polskiej polityki zagranicznej Józef Witek chwyta już nieco wcześniej jest 2listopada 1932 roku powrót do przeszłości w poniedziałki po dwudziestej drugiej zaprasza Karolina Lewicka dobry wieczór państwu przy mikrofonie Karolina Lewicka naszym dzisiejszym gościem jest prof. Włodzimierz Mędrzycki Instytut historii Polskiej Akademii Nauk dobry wieczór panie profesorze dobry klub państw do liczył pan będzie dzisiaj mówić o człowieku rzuconym na tło epoki Józef Beck, czyli minister spraw zagranicznych od 3002. roku Beck mówił o sobie tak polityka moja nie była moim wynalazkiem była tylko wykonywaniem myśli i woli komendanta i ci, którzy Baka znali z nim obcowali podkreślali niektórzy z sympatią niektórzy złośliwie, a że on był ukształtowany przez Piłsudskiego, którego zresztą spotkał po raz pierwszy jako zupełnie młody człowiek Piłsudski będący z pokolenia jego ojca zrobił na nim naprawdę niebagatelne wrażenie młody Beck rzucił studia poszedł na pierwszą wojnę światową oczywiście był żołnierzem Legionów polskich taki sposób przez chwilę adiutantem Piłsudskiego i właściwie cała jego droga polityczna była podporządkowana wielkości marszałka, którą uznawał ocenił hołubił Beck był człowiekiem bardzo pełnym temperamentu ja nie wiem czy rzucił studia tam marszałka, bo to już były drugie studia on był w gimnazjum w 2 szkołach, bo też 1 była dla niego za mała zaczął studia we Lwowie potem przeniósł się do Wiednia i nim w 1500 trzynastym roku związał się z ruchem niepodległościowym był od pierwszych tygodni żołnierze Legionów jako były student Politechniki przydzielono go do artylerii i brał udział w walkach frontowych szesnasty roku wygram głowę uzyskał pobicie koszykówką Order Virtuti Militari także to udział w wojnie jak najbardziej realny, a Piłsudskim zaczął już na stałe współpracować od końca 1918 roku po powrocie z Ukrainy został jego osobistym adiutantem potem szedł troszkę swoją drogą wojsku przy tym podkreślić trzeba, że artyleria, w której służył nie była to zwyczajna artyleria, gdzie się głównie tylko artyleria konna, a więc taka elita artylerzystów jeszcze dodajmy do tego, że urodził się w dziewięćdziesiątym czwartym roku w związku z tym Piłsudskiego poznać jako dwudziestolatek praktycznie i skąd wpływ na formowanie się osobowości młodego człowieka Piłsudski miał ogromny zresztą chyba od początku darzył Piłsudski by go sympatią, bo właściwie cały czas patronował w jego karierze politycznej dni wojskowej, a zaraz po przewrocie majowym 15002006. roku uczynił młodego człowieka i szefem swojego gabinetu ministra spraw wojskowych i pełniłby funkcję do roku 1930 a kiedy marszałek postanowił samemu objąć urząd premiera rybek został mianowany szefem gabinetu Prezesa Rady Ministrów, a więc, jakby był bardzo długo osobą do specjalnych poruczeń jednocześnie stałym rozmówcą Józefa Piłsudskiego a dlaczego w 1932 roku Piłsudski powiedział trzeba człowieka na trudne czasy i dobiegła końca era ministra Augusta Zaleskiego zaczęła się era Józefa Becka w MSZ cie dodajmy, że będzie przygotowywał do tej roli już wcześniej w grudniu trzydziestego roku został mianowany wiceministrem m.in. dostaw personalnej generalnie rzecz biorąc robił swoje zalety próbował robić swoje obu panom było strasznie ciasno w Pałacu Rzeczypospolitej my generalnie rzecz biorąc po przewrocie majowym Piłsudski i zdecydował się zajmować bezpośrednio 2 sprawami absolutnie najważniejszymi jego zdaniem to znaczy wojskiem i polityką zagraniczną przy czym Piłsudski, a od Boga podobnie potem Beck prowadzić politykę zagraniczną trochę tak jak inspirowali przed 1914 rokiem to znaczy uważali, gdy wszystko co najważniejsze to my być ich głowach nie ma potrzeby żadnych specjalnych konsultacji narad dyskusji, bo marszałek tak wiele, gdzie najlepiej od początku co zrobić i Beck był potrzebny Piłsudskiemu ME życie jako osoba absolutnie zaufana wykonująca przebrania wszelkiego powodzenia i jednocześnie budująca własne po majowej kadry aparacie dyplomatycznym drugiej Rzeczpospolitej mniej więcej pół roku czy 2 latach terminowanie w polityce zagranicznej został został w samym ministrem, aczkolwiek dodajmy, że wcześniej jeszcze był w trochę dyplomatą jako attaché wojskowych Rzeczypospolitej we Francji i początku lat ludzie także w Brukseli swoje rządy panie profesorze rozpoczął wymiany personalnej w korpusie dyplomatycznym i administracji ministerialnej co dość ostro komentował ambasador Jan Gawroński wyszedł z niego duch tamtego militaryzmu tupanie stawanie na baczność stukanie obcasami taki był były legionista nie to to trochę przesada klaczy tak czystki personalne wykonał tam Witold Rymer aktywnym osoba mniej znana, ale niezwykle ważna projekt, który zajmuje się opracowaniami właśnie mecze tak od końca lat dwudziestych i generalnie chodziło o obu panom obudowę nowego lub rolnicze dyplomatycznej drugiej Rzeczpospolitej chodziło o to, żeby podziękować różnego rodzaju dzieciom wnukom arystokratów, których największą zasługą była deszczowa Europejska uznała francuskiego lepsza niż polskiego, owszem, znajomość protokołu, ale jednocześnie pozostawanie w duchu dyplomacji tak jeszcze przed 900 czternastego roku wielu dyplomatów z początku drugiej Rzeczpospolitej rekrutowanych wówczas ma po prostu średnio nadawało się do takiej bieżącej systematycznej nowoczesnej pracy w strukturach służb dyplomatycznych i nowoczesnego państwa i generalnie rzecz biorąc MR konsekwentnie wprowadzał ich do MSZ-u kolejne grupy młodych ludzi zwykle dobrze wykształconych, ale nie posiadających zbyt wielki koneksji rodowych arystokratycznych my także generalnie rzecz biorąc można zrozumieć tę politykę nie tylko jako jako po prostu odpowiadającą stare znicze, ale także jako produkt świadomą konstrukcję nowego korpusu dyplomatycznego zapytam tak ogólnie panie profesorze, jakiego formatu człowiekiem byłby w stanie pana profesora nie wiem w tym sensie, że niewątpliwie Beck wiedział, jaki powinien być dobry dyplomata minister spraw zagranicznych bardzo staram się do tego wizerunku dostosować wiedział, że powinien powstrzymywać swoje osobiste sympatie przy załatwianiu spraw służbowych i w przypadku bardzo wielu wizyt dyplomatycznych kontaktów takich rutynowych bardzo dobrze realizował potem wzoru natomiast czasami zdarzało mu się w cudzysłowie zapowiedź była powiedzieć, że części w stosunku do współpracowników już tu w Warszawie czy w rozmowach w ambasadach czy na na placówkach dyplomatycznych i wtedy bywał jak podkreślano właśnie chamski służb listy potrafił ludzi druga bardzo złym językiem, ale jeśli głowy to powiedzieć jak zdefiniować osobowość człowieka raczej bym powiedział że, żeby osobowość była bardzo szeroka potencjalna raczej niż taka kąpiel pani już decydowała nie bardzo dobre, w którym momenty i moment, który chciałby zapomnieć i na pewno nie pomaga alkohol, bo miał dużą skłonność do do używania i na pewno bywały momenty, kiedy uderzam głową woda i tak miał taki okres, że z pracy jeździł z kolegami do Adrii VAT i spędzał wiele godzin nocnych potem potem wracał do pierwszego drugiej żony i mieć raczej drugiego było później i po Warszawa huczała od plotek na tym na tym tle, ale głównie, aby u chyba nie chodzi o to, że był już był takim Polakom generał tym tylko raczej w pewnym momencie poddawał się pewnemu stylowi życia nie uważa Czesław noga atrakcyjne za bardzo godny tego, żeby ten styl życia prowadzić będzie albo, jeżeli chodzi panie profesorze umysł intelekt no to na pewno był członkiem bardzo sprawny bardzo zdolnym do bardzo szybciej i szybkiej analizy takiej wyprzedzającej wyprzedzającej rozmówcę, ale wrócić musimy tutaj do Piłsudskiego to znaczy wydaje się, że przed przynajmniej 15 lat go trzydziestego roku od piętnastego trzydziestego roku Piłsudski tak informował, iż taki sposób myślenia widzenie świata w wykazie Beck poza po zapewne okulary nałożone przez Piłsudskiego do końca życia nie był w stanie wyjść, a to ogromne ograniczenie i po drugie, wciąż tego wynika, że był świetnym wykonawcą pewnej koncepcji, którą przyjął z zewnątrz niż kreatywnym człowiekiem nowym szkody dokonania takiej radykalnej przebudowy sposobu myślenia, kiedy się sytuacja międzynarodowa pod koniec lat trzydziestych zaczął wyraźnie zmieniać no i ostatecznie poniósł klęskę, o czym pewnie będziemy mówić za kilkadziesiąt minut z Piłsudskim dwudziesty szóstym roku panie profesorze prorokował, że pewnego dnia ten Sejm MOK w Europejskiej się zatrzęsie, kiedy Beck, choć 3002. roku do MSZ-u zaczyna sprawować swoje rządy jako szef dyplomacji po śmierci Piłsudskiego będzie właściwie jednym z 3 tak w ramach takiego politycznego triumwiratu, który się ukształtuje razem z prezydentem Mościckim i marszałkiem Rydzem-Śmigłym, który będzie rządy sprawował nad polską to sytuacja jest ono mocno niesatysfakcjonująca bardzo trudna mamy rozkład systemu wersalskiego mamy upadek systemu w Locarno mamy krach ligi narodów, które zresztą bezpłatnie mówi, że to jest wielkość nieistniejąca mamy taką degradację międzynarodowej roli Francji, która za chwilę przejdzie do kompletnej defensywy mamy za to ofensywną dyplomaty dyplomację totalitarnych Niemiec już sam moment mamy dwutorową politykę Rosji, która jest oficjalnie pokojowa nieoficjalnie oczywiście, gdzie może tam destabilizuje sytuację w Europie i to wszystko wpada Józef Beck no właśnie tak ma być odpowiedzią Piłsudskiego ma ma na te wszystkie przemiany, które pan ładnie zebrała natomiast z Polski perspektywy nie wygląda tak źle po 3002. roku jest podpisanie traktatu o nieagresji ze związkiem Radzieckim co praktycznie rzecz biorąc oznacza radykalną poprawę położenia Międzynarodowego Polski, ale nie między Europą, a 2 lata właśnie później będziemy mieli jeszcze układ trzecią rzeszą w ogóle będziemy mieli takie krótkie modus Vivendi właśnie taka czy nad tym układem trzecią rzeszą pisze Philippe pochylimy, ponieważ zmiana z Republiki Weimarskiej właściciele Lecha w perspektywie Piłsudskiego była zmianom znacznie ważniejszą, niż by nam się wydawało by obecnie ani co ważniejsze od innych powodów niż my, bo my wiemy, że wypukła udowodnić to natomiast Piłsudski uważał, że dojście do władzy Hitlera jest to dość władzy kogoś, kto jest z Niemiec Południowej i to nie patrzą na sprawy polskie perspektywy kluski, a odejście przez Niemcy od perspektywy później dawało szansę na zakończenie wielkiego sporu ogranicza, a myślami z perspektywy czy szybkiego później pęka mogła żyć wyglądać stąd też deklaracje poprawy relacji polsko niemieckich niemiecko-polskich ze strony Hitlera myśmy przy uznali da właśnie świadectwo nie tylko po zagrywki taktycznej, ale izba możliwość właśnie radykalnego historycznego wzroku w relacjach polsko Niemiec i nic stąd z 1 strony było wiadomo że, podpisując deklarację o nieagresji podpisujemy tylko papier, ale z drugiej strony były nadzieje, że to, że te zatem pakiet może stać realna zmiana postawy Niemiec w stosunku do Polski ostro się potem rozprawie Beck z tym układem z 3004. roku swojej wielkiej mowie z maja 3009. roku, a a, jaki jest zamysł ubeka Piłsudskiego w tych wczesnych latach trzydziestych jak jest pomysł na politykę zagraniczną kopacze Beck i Tomczak zapisać na mocno na plus rozumiał, że polityka zagraniczna to nie jest całość polityki to znaczy jak nie polityka zagraniczna ostatecznie robić historie, ale takie głębsze przemiany inicjały sytuacji członkowi Tomek rozumiał w związku z wielu jej podpisanie traktatu z trzydziestego czwarta raczej deklaracji o nieagresji z 3004. roku dopełniające pojęć łaty tematyka wyparto agresji polsko Radzieckim i miały w intencji obu panów tworzyć fundamenty czegoś co mamy jest powszechnie jako polityka próbować czynić polityka zapewniająca w Polsce na arenie międzynarodowej niezależność, a jednocześnie bezpieczną równo odległość od 2 sąsiadów, którzy potencjalnie mogą stanowić śmiertelne zagrożenie dla Polski od osób nie od euro Niemcy i szycie dodajmy jeszcze obrazu polityka równowagi nie była celem samym co nie, ale miała też służyć wzmocnieniu pozycji Polski w relacjach z naszym właściwym sojusznikami in Francuza dawać nadzieje na perspektywiczne porozumienie wielką Brytanię o, czyj to jest cała architektura tylko uda odległość między Quadry, a panie profesorze to podstawowa idea, której pan powiedział czy ta niezależność od Niemiec Rosji jednoczesna i jednakowa odległość do do Berlina do Moskwy tak nie było tak, że to był plan, a plan jedyny możliwy do realizacji tamtych warunkach nie zdecydowanie nie, bo ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić sytuację, w której Polska, licząc na zmianę relacji właśnie w Niemczech w stosunku do Polski, gdzie na realną współpracę porozumienie z Niemcami no tak, ale wtedy trzeba byłoby się przyłączyć do tych planów już późniejszych rzecz jasna, ale jednak dominacji trzeciej rzeszy w Europie z Rosją byśmy chcieli współpracować to wtedy byśmy byli ich w salami prawda nie wzrosną nie nie ma w Polsce w latach trzydziestych siły ani osoby, która była może Bóg gotowa powiedzieć de musimy zasypać podziały i podjąć rzetelną współpracę ze związku będzie to w ogóle po to, było poza polem myślenia w ogóle w Polsce natomiast, że przypomnę nazwisko lubuskiego pomysł na to, że ewentualnie Polska mogłaby budować bliższe porozumienie z Niemcami właśnie 3007. lepszy on musiał tak dalej, ale właśnie wtedy, kiedy chwilę jest jeszcze słabo, kiedy nie jak można powiedzieć Mańka to było coś tam zostało napisane, ale jeśli cel jako kanclerz nie będzie szedł tą drogą tylko będzie prowadzić racjonalną politykę pokoju to teoretycznie można sobie wyobrazić w Polsce ministra spraw zagranicznych, które taką politykę 3004. 1006. roku próbował realizować i wielka zasługa i Piłsudskiego Becka, że jakby nie dają się nabrać na ten zwrot i w Niemczech, który deklarował, a taka zasada, którą Beck wprowadziła właściwie 2 chciałabym zapytać też to znaczy zasada nic nas bez nas to znaczy wszędzie gdzie, gdzie można oczywiście staramy się uczestniczyć w tych decyzjach, które mogą Polski dotyczyć, a druga sprawa to tzw. dynamizm mamy to przy okazji sprawy czechosłowackiej Beck sformułował taki pogląd że, że skoro wszyscy boją się państw dynamicznych miał namyśli m.in. trzecią rzeszę to my też musimy być dynamiczni pokazywać, że jesteśmy to skłoni do działania do reakcji wtedy wystraszyłam załatwimy swoje sprawy Nolla tak się tym że, o ile zasadniczo ona bez nas jest zasadą której, którą byśmy zaczęli poznawać wieku szesnastym roku będzie zwalać ująć po tyle zasady dniami bo, bo trochę przypominała wstawanie z kolei nasze współczesne, a my natomiast oczy generalnie rzecz biorąc zmiany, jakie nastąpiły na mapie Europejskiej między 3004. rokiem, a 3008. to jest praktycznie rzecz biorąc Boba zupełnie nowej architektury ładu czyniłaby Międzynarodowego w ciągu 5 lat od stycznia 34 do doniesień 38 i no generalnie rzecz biorąc Beck prowadził politykę zagraniczną i dyplomacji, jakby nie stał na czele całego państwa polskiego i odpowiadał tylko część jego i polityki i perspektywy kogoś, kto prowadzi no po prostu dyplomacji politykę zagraniczną robił wszystko, żeby w każdym momencie jest 0405. 0607. ósmym wygrywać istniejący układ start rozgrywek międzynarodowych z maksymalną korzyścią dla Polski stąd 3006. roku dogaduje się z Francją i innymi robi jednak przyczynia do sukcesu świetnie Rydza-Śmigłego we Francji i stąd jego zdaniem zgodnie z interesami Polski decyduje się ma na na nogi i zajmowanie zachodzi wcześnie jeszcze ma na sprawy w litewską krzycz nie właśnie ten antagonizm polsko-litewski to przecież cały okres drugiej RP nie da, ale generalnie rzecz biorąc toczą wydaje mi się zdobyć przy ocenie TK cały czas musimy pamiętać o tym on jak Bóg światach wybaczy może opowiadać o Międzymorzu bardzo o takich dalekosiężnych zasada, który chce służyć, ale jednocześnie nie jest stoi na czele dyplomacji państwa niż w ciągu tygodnia podejmować po decyzji dotyczących wypłaty bieżących ogrywać i myślę, że bardzo często właśnie ten bieżący rozwój i rozrywki ci dyplomaci licznej decyduje o wielu jego dzieł jego decyzja czy mogło być jak to zapytam o ten Fantazy mat, czyli między morze, bo w latach trzydziestym 3 w roku 3007. także 3008. poszukiwana i nowej Formuły bezpieczeństwa dla całej Europy Środkowo-Wschodniej ten projekt bez dna trzeciej Europy od Skandynawii boju o sławie to się w to wpisywały i też mieliśmy takie wtedy oczekiwania, że Polska będzie rzecznikiem wszystkich państw regionu i co obecnie zdawał sobie sprawę z istnienia tych wszystkich napięć węgierską rumuńskich polsko-litewski ich tak od sytuacji w ogóle nikt nie chciał myśleć samego początku neutralizują Rygi Tallina trzeba było wziąć pod uwagę to chyba od początku stał na straconej pozycji słusznie natomiast to jest troszkę tak stoi człowiek konkretnej sytuacji widzi rzecznik kolei wszystkich liczących 2 może zrobić wierzyć albo opuścić ręce i powiedzieć, bo czekamy na ostateczną katastrofę albo kombinować jak się da istniejącej sytuacji inni kroić tę materię, która jeszcze został w dacie oczywiście, że pomysł na to, że uda się porozumieć w 1 grupie ogromnie i modom była absolutnie nierealny, ale właśnie Beck był chyba znacznie większym stopniu niż byśmy chcieli dyplomatą bardziej niż wizjoner jeśli chodzi o politykę w końcu z perspektywy dyplomaty specyfiki takiego nowego Metallica pomyśl, gdzie minister spraw zagranicznych klubów dogada się mnóstwo zabytków węgiel nie jest aż tak działki ma być dla kogoś szansę na porozumienie krajów były zbiorowe dyplomaci mogli wymyślać różne kombinacje panie profesorze, a jak trwa jak szło to budowanie sojuszy z naszymi partnerami sprzymierzeńcami, którzy mieli nam pomóc ostatecznie 3009. roku jak to wyszło to oczywiście wiemy, czyli Francją i z Anglią Francją to od samego początku podaży 2001. rok prawda to było to był Sojusz tajna konwencja wojskowa anty niemiecka swej wymowie rzecz jasna, ale z Anglią to zajmowało dużo więcej czasu uchwalony nie był zainteresowany tym regionem jak żywotnie my jako państwo w latach 1918100121 i licytowaliśmy znacznie powyżej naszego potencjału jak wtedy Polska zachowała się zachowywała się na niemal cały pochód dodatku zamiast czekać co Anka i Francja stany Zjednoczone mam gotują na miejsca dla powojennej Europie komuś zrobili jakąś wyprawę Kijowską potem już zeszłej u uprawia chód Amerykę przy okazji i Żeligowskiego sprawy wileńskiej i nikt Polska początku lat dwudziestych rzemiosła fatalną opinię na arenie międzynarodowej właśnie Kuliga, a granice mówi Rzeczpospolitej ustalone zgodnie z 2103. roku były uważane za granicę, w którym się, które się nam nie należą i których nikt nie ma zamiaru bronić i w tej sytuacji prowadzenie polityki zagranicznej w latach trzydziestych w momencie, kiedy radykalnie zmienił się układ międzynarodowy i Polska pozycja była o niebo gorsza niż początku lat dwudziestych sprawiała, że myśmy wtedy zaczęli płacić za swoją bazę, bo właśnie radykalną grę ze złamaniem od początku okresu międzywojennego i Wielkiej Brytanii myśmy mieli po prostu fatalną prasę by Polska nie była specjalnie ceniona jako państwo jako potencjał w dodatku no tam znacznie większe były sympatyk by chcieli dla sprawy ukraińskiej w związku z tym tutaj kwestię i Galicji wschodniej odbywała pewną negatywną dla nas dla nas zielone i to wszystko niezwykle utrudniało bankowi rozmowy z wielką wielką Brytanią praktycznie rzecz biorąc dopiero w momencie, kiedy zagrożenie wojną stało się realne w wielkiej Brytanii zaczęto zastanawiać co zrobić, żeby Polska i tak bym uchroni przed wpadnięciem w szpony Hitlera jeszcze przed wybuchem wojny i stąd zacieśnienie kontaktów gwarancja później, a później Sojusz, ale my po prostu byliśmy, bo dla Wielkiej Brytanii niespecjalnie chciałbym na ten temat nie ani potencjalny partner czy Zaolzie ani profesorze to był największy błąd Józefa Becka i drugiej RP dyplomacji drugie, a może zdaniem pana profesora to w ogóle nie był żaden błąd naczelnik nie wiem słowo błąd w sytuacji, kiedy zostało zrobione w pełni świadomie myśmy się z tego cieszy to myśmy popełnili błąd co najmniej głupot i no właśnie to też jest także historyczne i ogólne konsekwencje zajęcie Zawodzia były z perspektywy polskiej policji polskiej międzynarodowej później płaci po drugiej wojny światowej dużo większe niż korzyści wynikające z powrotów wtedy człowiek po tej ziemi macie, bo jak, kto nie wie czy też odwłok i nie mógł Węgrzy byli lepsi, zajmując tam Koszyce i inne rzeczy, ale na pewno taką uchwałę na to nie przynosi i nie jest sprawna obrona płacze myśmy zrobili nie z Niemcami nie za przyzwoleniem Niemiec tylko równolegle z samców bo, bo generalnie w związku z piwnicą Niemcy się nie podobało nam na pewno nie można, więc tylko błąd czy największy myślę, że my nie wiemy czy, bo nie znaczy potencjalnie największym błędem Becka była kwestia tego czy on, w którym momencie on zaczął przyjmować możliwość, że Niemcy są zdecydowanie woli, bo nie wiemy czy makiet raczej raczej nie wierzy w wojnie jest w styczniu 3009. roku ja nawet nie wiem czy on zakłada możliwość wybuchu wojny 5maja 3009. roku podczas tego słynnego przemówienia Maciej w sejmie my wydaje się, że dopiero dopiero latem 3009. roku on przypuścił możliwość, że wojna może wybuchnąć, a jeżeli tak to znaczy, że prowadził politykę zagraniczną, więc nie mając właściwego rozeznania w sytuacji ataku niż czasowymi, a jeszcze 16września nie wierzył w agresję sowiecką co zachowało się we wspomnieniach jego współpracowników tamtego okresu, a jeszcze wracając do do Hitlera, bo po też chciałem o to zapytać, bo prześledziła co Beck mówił myślał o Hitlerze rzecz jasna, że my jesteśmy bardzo teraz fani bowiem jak historia się potoczyła i do czego Hitler zmierzał, niemniej tak mam wrażenie, że Beck nie docenił, a tej złowrogiej strony Adolfa Hitlera wręcz miały za człowieka, który można robić interesy pisał o nim był raczej Austriakiem, a nie Prusak wiem co dla Becka było bardzo istotne uderzające było, że między najbliższymi współpracownikami nie było żadnego Prusaka cieszył się cieszył się bez, bo widać Prusak to dla niego była ta egzemplifikacją samego tego niemieckiego zła ekscesy tego reżimu, kiedy już się rozwinął 4 bardzo szybko było widać czym to się je tłumaczył faktem, że ruch nazistowski charakter rewolucyjny, że wkrótce będzie spokój właściwie plajta, bo każdy reformator potrzebuje spokoju z zewnątrz, więc Hitler, działając dość opresyjny wobec niektórych swoich obywateli czy partii politycznych tak wewnątrz będzie dbał o spokojne otoczenie zewnętrzne, żeby reformować swój kraj na własną modłę no tak i jeśli chodzi o Hitlera koszt myślę, że dla człowieka, który brał udział w tamtych rozgrywkach powinno być dość oczywiste, iż odrzucenie przez Polskę tzw. rząd niemiecki, a dotyczących konkurencji i korytarza jest oznacza odrzucenie poważnej oferty wejścia do aliansów z Niemcami w ogólnym kierunku ekspansji na wschód wydaje się, że jeżeli Beck nie zrozumiał, a nie rów ze stycznia 3009. roku, odrzucając wprost i te żądania Hitlera odmawia wejścia do obozu Międzynarodowego obozu kierowanego przez Niemcy nie, że to jest jakby wypowiedzenie wojny nieco oficer, bo Niemcy i stąd np. muszą mieć terytorium państwa polskiego swobodny to do normalnego działania nie, jeżeli bez tego nie zrozumiał to znaczy de zachował fałszywą ocenę Hitlera także od pół miesiącach było, a może też w ogóle także cały ten układ z 3004. roku wracając jeszcze na chwilę do niego opiera się na takim wielkim nieporozumieniu dla Polski to był gwarant naszych granic zachodnich gwarant bezpieczeństwa, a dla Hitlera był to po prostu punkt wyjścia dla Sojuszu antysowieckiego skoro potem nie chcieliśmy w tym Sojuszu anty sowieckim brać udziału to rzeczywiście byliśmy Zawadą na drodze, a i no generalnie rzecz biorąc kłopot polega na tym, że dla wszystkich nas dla Rosjan było oczywiste, że jakiekolwiek współdziałanie niemiecko rosyjskie czy niemiecko radziecka po prostu nie wchodzi w rachubę, bo my zakładamy, że wejście w takie taką utratę oznacza podporządkowanie natomiast takiej symetrii w myśleniu w stosunku do Niemców my możemy się doszukać osobistych rozmowach już łódzkiego MPK natomiast absolutnie takie rozumowanie nie było widoczne w przestrzeni publicznej w rozmowach dyplomatycznych i działania na arenie międzynarodowej stąd powstała fałszywa sytuacja, że Polska no właśnie idzie na porozumienie współpracy z Niemcami hitlerowskimi zdaje się, że sam Hitler uwierzył te fałszywe sytuacje, skąd dopiero, kiedy Polska kilkakrotnie odmówiła wejścia wypadkom antykoncepcji kiego, a to odrzuciła takie sugestie, że możemy się zatem przygotować razem tam szkód niż dopiero wtedy zdecydował się wymusić na Polsce Jasną deklarację z zewnątrz trzeci finał oczywiście fundamentem tej współpracy byłaby pełna dominacja Niemiec nie ulega wątpliwości, ale o odrzucenie przez Polskę tej oferty nie wolno prawo w układzie oznaczało przygotowaniami do wojny mówiło się zacząć na początku 3009. roku i zdaje się, że właśnie tego Beck nie nie zrozumiał fundamentami nowej no to z tych styczeń 3009. roku panie profesorze, który pan już wspominał wtedy jeszcze chyba nie brał pod uwagę, że ta wojna wybuchnie miały miejsce 2 spotkania Becka samym Adolfem Hitlerem i z Joachimem von Ribbentrop PEM i niemal natychmiast po powrocie Becka do Warszawy na zamku Królewskim w Warszawie zorganizowano takie poufne spotkanie był ubek był Mościcki był Śmigły no i dyskutowali o tym co się może wydarzyć i została przedstawiona tygodnia konkluzja Becka, która potem stanowiło właściwe podstawy polskiej polityki na kolejne miesiące nabrzmiała tak jeśli Niemcy będą podtrzymywać nacisk w sprawach dla nich drugorzędnych takich jak Gdański autostrada to niemożna mieć złudzeń, że grozi nam konflikty wielkim stylu to obiekty są tylko pretekstem chwiejne stanowisko naszej strony prowadziłoby nas w sposób nieunikniony na równię pochyłą kończącą się utratą niepodległości rolą wasala Niemiec jako podstawa naszej polityki przyjęta została stanowczość przy zachowaniu spokoju i wyraźnym określeniu każdej poszczególnej sprawie granicy między prowokacją, a naszym non podsumuje tak tak sobie myślę panie profesorze teraz, słuchając tego odczytanego przeze mnie na głos fragmentu że, że w zasadzie to to było wywieszenie białej flagi już nic nie mogliśmy zrobić, że mogliśmy tylko zachowywać spokój nie wyobrażam mogliśmy w styczniu wydać w sztabie generalnym rozkazy przygotowania do wojny z Niemcami Ada, a rozkazy wydano dopiero w marcu także, a w kwietniu Hitler wydał rozkaz przygotowań do ataku na Polskę już banki przy czym przy tym no armia niemiecka była już taką trzydziestym ósmy roku do NATO do 3 i działań wojennych ma na kształt przeciwko nam więc, więc tak, a oni po prostu w rynku pogadamy sobie na zamku w styczniu 3009. roku i nie w wyniku tego nic poza tym, że Beck zintensyfikował próby szukania w wielkiej Brytanii, żeby uzyskać wsparcie, ale nie wiemy czy wsparcie na wypadek wojny czy na wypadek, gdyby czy dla potrzeb dyplomatyczne żeby, żeby Brytyjczycy przestraszeni Hitlera wiadomo, że ćwiczono opieką pytanie, gdzie ona zakładano, że jeżeli 1 to wielka Brytania powstrzyma lidera przed przed wojną przy czym grządek z innego podwórka, że historycy gospodarczy od dawna mówią, iż cała gospodarka trzecia rzecz nastawiona na produkcję przemysłową lub zbrojeniową praktycznie rzecz biorąc trzydziestym ósmego roku ósmy roku znalazła się w takiej sytuacji, że 3009. czterdziestego Niemcy jako gospodarka nie wytrzyma musiały zacząć powolne i żeby zużyć potencjał militarny zebranych w czasie kilkuletni zbrojeń i jednocześnie zdobyć nowe surowce nowe pieniądze zajmują takie czy inne tylko no tylko wydaje się dość oczywiste prawda jak się wyprodukuje dużo czołgów to w końcu trzeba gdzieś wysłać no i to powinno być kolejny sygnał, który domyka BPK powinien trafiać i powinien uświadamiać może i jesienią 3008. a najpóźniej właśnie zimą 3009. roku to my już powinniśmy kopać rowy na na granicy zachodniej, a nie dopiero w marcu dawać rozkazy, bo to plan zrobienia planu wojny wojny z Niemcami w tym sensie, nawet jeżeli Beck straszył wolno to kto to był mocny w gębie ani ani nie skończył działania władz państwa rocznie może są po prostu tę wojnę nie wierzył pragnie się wydanie, że właśnie on wierzył w dyplomację i dziś dopóki dyplomy prowadził grę dyplomatyczną wojnę jak pan ocenia pani profesorze te wygłoszono 5maja 3009. roku wielką mowę, bo niewątpliwie względem retorycznym była wspaniała wielką mowę przed wielkim no i takim z strasznie okropnym upadkiem elit drugiej RP z tym fantastycznym fragmentem pokój jest, że rzeczą cenną pożądaną nasza generacja Skrwawione wojnach na pewno na pokój zasługuje, ale pokój jak prawie wszystkie sprawy tego świata ma swoją cenę wysoką, ale wymierną my w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę jest 1 tylko rzecz w życiu ludzi narodów państw, która jest bezcenną tą rzeczą jest honor do myślę, że mogą piękna natomiast to jest pytanie z gatunku czy ktoś, kto pisze fantastyczne moralitet ty sam musi być absolutnie porady Otóż wydaje mi się z podjazdem był generalnie poza lubił brać, więc był umową zachwycone impet przyjmował wiele gratulacji od tej umowie był na pewno szczęśliwy, że taką piękną mowę wygłosił historyczną natomiast nie są też, żeby to była umowa, którą wygłasza własną w taką książkę całym sercem na zasadzie pełnej identyfikacji w tym co co mówił raczej skończą urzędnicy rzesze jego retoryki przestraszą Chin czy inni no bo ponad wszystko zmobilizuje społeczeństwo polskie co musi to akurat ludzie mu się udało, ale jeżeli projekt zakładał atak się, chyba że jeszcze w maju sprawa nie jest przesądzona to literatury wynika, że rzecz, że generalnie wszyscy na świecie mieni zacznie być ocena polskiej niż ona później została zrealizowana 2003005. roku nawet Brytyjczycy uważali się rzeczy my jesteśmy jako swoich osiągnięć mi się okazało potem biec Beck mógł liczyć, że właśnie ten potencjał militarny Polski w połączeniu podać pełną jednością i Polaków może stanowić dla Hitlera argument trochę studząc jego jego wojenne go jednak zapis okazało się nie mieszkać, a czy nie kazał jeszcze w tym ostatnim okresie mocno naiwne, jeżeli chodzi o tę wiarę we francuską angielską pomoc niemalże do samego końca wierzył żona zostanie zrealizowana tak sobie myślę, że mówiliśmy te już defensywnej postawie Francuzów prowadzona taka była polityka w zasadzie 2009. roku można było sobie zadać takie pytanie, siedząc w gabinecie MSZ duży skoro Francuzi wydali kilka miliardów franków na budowę linii Maginota chyba nie po to, żeby iść walczyć, a Anglicy wiosną 3009. roku mieli pod bronią raptem 200 000 żołnierzy nie to pewnie wywiad Polski też takie informacje posiadał nie posiadał ich meczu by we wrześniu raczej jesienią 3008. roku nie miał wątpliwości, że Francuzi różowo co mówił dobra ludzie głęboko jako punkt ważny w swoich działaniach dyplomatycznych i myślę, że od pewnego momentu to działało dróżkę na zasadzie pilota, który prowadzi samolot już padający ciecze, które musiałbym się kończy paliwo i wiadomo, że samolot rozpadnie, ale do podziału uspokaja pasażerów, żeby przynajmniej oszczędzić cierpienia, zanim dojdzie do złotego kata stopniu od pewnego momentu po prostu się szybko toczyło główny wydaje, a to nam się do wydania potraw przypomniała, że jest 2004. jednak nie Rydz-Śmigły wierzył możliwość, a za zaniedbania sytuacji zwracam się do PKZP ten jeszcze rozmawiał to tutaj mi wierzyć są w podpisaniu Sojuszu od brytyjskiego można cofnąć decyzję dziękuję, a to bywa to głos ma myśli to właśnie a by pomyśleć już na końcu cynicznie mogą zacząć zęby czeka tak to jeszcze 1 pomyłkę w ocenie sytuacji chciałbym pana zapytać, bo jest też niezwykle interesująca, bo Polska padła w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow IAB uważał Sojusz systemu komunistycznego hitlerowskiego za po prostu niemożliwe, bo uważał, że 2 reżimy są zbyt po podobne by mogły się tolerować i koegzystować tak istnieć mógł albo 1 albo drugi i historia właściwie przyznała rację, ale on nie założył 1, że 2 reżimy na chwilę połączą się w takim Sojuszu z rozsądku dokładnie go dokładnie tak jak było, czyli paradoksalnie potwierdziła się jego wizja polityki zagranicznej jako jako cynicznej gry interesów, a nie ani gry w wartości, bo mają gdzie, kiedy ten jeszcze w stanie dogadać z ze Stalinem sprawach pragmatycznych to znaczy, że no właśnie polityka jest brudna cyniczne i wszystko mniejsze może stać, ale z drugiej strony tak losy drugiej Rzeczpospolitej pokazują, że nie zawsze tak jest Józef Beck opuścił Warszawę 7września 3009. roku wraz z całym rządem no oczywiście przekroczył granicę polsko-rumuńską, a w Kutach 17września nad ranem dotarła do niego informacja napaści związku Radzieckiego na Polskę uczą jak już mówiliśmy do samego końca nie dawał wiary no i właściwie do końca swego życia, bo niedługo już tego życia zostało pozostawał pozostało tzw. rumuńskiej klatce był były większe więźniem rządu rumuńskiego, bo no i pisało chciało ostatni raport cywilnej starał się wyjaśni jak i dlaczego to robił to co robił, dlaczego nie mógł zrobić inaczej, dlaczego to, gdy to co robił było jedyną szansą na uniknięcie tragedii i nie wyszło to wytłumaczenie tego wszystkiego co robią, czego nie robił, że to co robi to było jedyne słuszne należało robić no wyszło tak, że jak i obok oboje wiemy mamy wielu zwolenników Józefa Becka mówiąc bronił polskiego honoru i robił realizował słusznie testament Piłsudskiego mamy ludzi, którzy mówią, że właśnie był szarlatanem jakim, który Buffona, który w, którym udawał, że stoi na czele mocarstwa, a pod samo czasu wcale nie była przy tym za to za co zapłacili natomiast myślę, że on robił to wszystko głębokim poczuciem, że inaczej się nie da i że realizuje w miarę dobrze w tym samym marszałka natomiast jest jego pochodzenia właśnie sytuacja międzynarodowa zmieniła się w taki sposób, który praktycznie rzecz biorąc odebrał Polsce szansę na przetrwanie zachowanie integralności terytorialnej i miał rację w tym sensie, że Polska była dzieckiem ładu wersalskiego i w momencie, kiedy byłaby za upadł całkowicie to nie mogła się ostać podobnie jak nie mogła się, dlaczego Słowacja czy średni czas kółek rolniczych, bo dziękuję dopełniają biografie Becka dodam tylko że, żeby chory na gruźlicę w lipcu 2003. roku miał pierwszy taki poważny krwotok stanu gwałtownie zaczął się pogarszać i zmarł w czerwcu czterdziestego czwartego roku miał raptem 50 lat nagie symboliczne, że Jadwiga Beck jego druga żona do trumny męża złożyła taki wizerunek matki Boskiej Ostrobramskiej ampułkę ziemi polskiej z Gdyni małą flagę polską samochodu dyplomatycznego jeszcze na sercu położyła fotografię syna komendanta tak sobie pomyślałam, że zamknęła całą drugą RP w tej trumnie to prawda nie pękł niewątpliwie był dzieckiem komendanta politycznym dzieckiem i jednocześnie jest to najważniejsza postać drugiej Rzeczpospolitej i dzielił mnóstwo jej zalet niż połowa i ograniczeń no generalnie rzecz, bo myślę, że powinniśmy sympatią wspominać i Józefa Becka, bo może najmniejsze najmniej co by podzielał jego wybory małżeńskiej nie pierwsza żona była częściej kobieta skasowała kombi komisy i a zostawił ją dla osoby, która bardzo chciała być ekstra ekstra agencją bardzo starała się przebić przez całe dwudziestolecie to ekscelencjo być bo, czyli Próżnej własna zaszczyt LOK umie hak a, a de zdaje się oboje grać bez użycia Małkowskiego te zaszczytne odejść, który zdobył istotną częścią życia publicznego drugi, a to prawda Becka pochowano na cmentarzu w Bukareszcie tam spoczywał przez kilkadziesiąt lat aż do dziewięćdziesiątego pierwszego roku, kiedy jego ciało pochowano na Powązkach prof. Włodzimierz Mędrzycki Instytut historii Polskiej Akademii Nauk nasi goście bardzo dziękuję panie profesorze rozmowa bardzo dziękuję państwu życzę dobrego wieczoru spokojnej nocy do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA